Logo
Unionpedia
Communicatie
Ontdek het op Google Play
Nieuw! Download Unionpedia op je Android™ toestel!
Gratis
Snellere toegang dan browser!
En Ads-free!

Ziektewet

De Ziektewet (ZW) is een Nederlandse wet die regelt dat zieke werknemers, in gevallen waarbij de loondoorbetalingsverplichting voor de werkgever bij ziekte niet van toepassing is, recht hebben op een uitkering.

10 relaties: Eigenrisicodrager (Ziektewet), Loondoorbetaling bij ziekte, Nederland, Overheid.nl, Uitkering, Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, Uitzendkracht, Wet, Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten, Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen.

Eigenrisicodrager (Ziektewet)

Een eigenrisicodrager Ziektewet is een werkgever die op grond van de Nederlandse Wet Eigen Risicodragen Ziektewet ervoor kiest om de Ziektewetuitkering zelf te betalen aan werknemers voor wie hij geen plicht tot loondoorbetaling bij ziekte heeft, de zogenaamde vangnetters.

Nieuw!!: Ziektewet en Eigenrisicodrager (Ziektewet) · Bekijk meer »

Loondoorbetaling bij ziekte

In Nederland bepaalt artikel 629 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek dat een werknemer gedurende 104 weken recht heeft op 70% van het loon, maar de eerste 52 weken ten minste het voor hem geldende wettelijke minimumloon, indien hij de bedongen arbeid niet heeft verricht omdat hij in verband met ongeschiktheid ten gevolge van ziekte, gebrek, zwangerschap of bevalling daartoe verhinderd was.

Nieuw!!: Ziektewet en Loondoorbetaling bij ziekte · Bekijk meer »

Nederland

Nederland is een land dat deel uitmaakt van het Koninkrijk der Nederlanden.

Nieuw!!: Ziektewet en Nederland · Bekijk meer »

Overheid.nl

Overheid.nl is een website van de Nederlandse overheid.

Nieuw!!: Ziektewet en Overheid.nl · Bekijk meer »

Uitkering

Een uitkering is een som geld die aan iemand wordt betaald.

Nieuw!!: Ziektewet en Uitkering · Bekijk meer »

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

Het regiokantoor van het UWV in Amsterdam. Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) is een Nederlandse overheidsinstelling die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de werknemersverzekeringen WW, WAO, WIA, de Ziektewet en verder de Wajong, de Toeslagenwet en de WAZ.

Nieuw!!: Ziektewet en Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen · Bekijk meer »

Uitzendkracht

Een uitzendkracht of interim (afgeleid van de Latijnse uitdrukking ad interim wat "voor de tussentijd" betekent) is een werknemer die in dienst is van een uitzendbureau, en als werknemer voor dat uitzendbureau naar bedrijven wordt gestuurd om daar werkzaamheden te verrichten.

Nieuw!!: Ziektewet en Uitzendkracht · Bekijk meer »

Wet

Wetten zijn geschreven rechtsregels.

Nieuw!!: Ziektewet en Wet · Bekijk meer »

Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten

De Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong 2015), voor duurzaam volledig arbeidsongeschikte jonggehandicapten, is voor die groep in de plaats gekomen van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wet Wajong, Wajong).

Nieuw!!: Ziektewet en Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten · Bekijk meer »

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

De Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) is een Nederlandse wet die op 29 december 2005 in werking is getreden en is de opvolger van de WAO.

Nieuw!!: Ziektewet en Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen · Bekijk meer »

Richt hier:

Vangnetter, ZW.

UitgaandeInkomende
Hey! We zijn op Facebook nu! »