Logo
Unionpedia
Communicatie
Ontdek het op Google Play
Nieuw! Download Unionpedia op je Android™ toestel!
Installeren
Snellere toegang dan browser!
 

Ammoniak

Index Ammoniak

Ammoniak is een anorganische verbinding van stikstof en waterstof met de molecuulformule NH3.

83 relaties: Algenbloei, Alkalimetaal, Ammonia, Ammonium, Ammoniumchloride, Anorganische verbinding, Arsenaat, Base (scheikunde), Bio-industrie, Birch-reductie, BLWG, Brandnetel, Carbonaat, Cocaïne, Crack (drug), Cyanide, Depositie, Dipool, Distikstof, Diwaterstof, Dizuurstof, Drijfmest, Eutrofiëring, Evenwichtsreactie, Fluoride, Fosfaat, Gas (aggregatietoestand), Gesolvateerd elektron, Haber-Boschproces, Hydrogenering, Hydrolyse, Hydroxide, Hypoxie (water), Jodide, Kalium, Katalysator, Korstmos, Kunstmest, Landbouw, Lpg (brandstof), Luchtvervuiling, Magnetiet, Mestinjectie, Methanol, Milieu, Molecuulformule, Molecuulmodel, Mondgas, Natrium, Nitraat, ..., Nitriet, Organische synthese, Oxalaat, Oxidatie, Oxide, Perchloraat, Polaire verbinding, Proteïne, Reductor, Salpeterzuur, Sigma-Aldrich, Solid oxide fuel cell, Stal (bouwwerk), Stikstof (element), Stikstofmonoxide, Stikstofoxiden, Structuurformule, Sulfaat, Sulfide, Sulfiet, Thiocyanaat, Ureum, Veeteelt, Verzuring, Vet, Viervlak, Water, Waterstof (element), Waterstofbrug, Zilverjodide, Zoutzuur, Zure regen, Zuur-basereactie. Uitbreiden index (33 meer) »

Algenbloei

Algenbloei Algenbloei is een zomers verschijnsel waarbij grote hoeveelheden algen (met name het blauwwier Planktothrix agardhii) tot ontwikkeling komen zodat er te weinig zuurstof in het water overblijft om de grote hoeveelheid biomassa in stand te houden.

Nieuw!!: Ammoniak en Algenbloei · Bekijk meer »

Alkalimetaal

De alkalimetalen in diverse houders Een alkalimetaal is een element uit de eerste groep van het periodiek systeem, waartoe lithium, natrium, kalium, rubidium, cesium en francium behoren.

Nieuw!!: Ammoniak en Alkalimetaal · Bekijk meer »

Ammonia

Ammonia (ook wel: ammoniumhydroxide of salmiakgeest genaamd) is een oplossing van het gas ammoniak in water.

Nieuw!!: Ammoniak en Ammonia · Bekijk meer »

Ammonium

Ammonium, ofwel NH4. Ammonium is een eenwaardig polyatomisch kation met samenstelling NH4+.

Nieuw!!: Ammoniak en Ammonium · Bekijk meer »

Ammoniumchloride

Ammoniumchloride (NH4Cl) is het ammoniumzout van waterstofchloride (HCl).

Nieuw!!: Ammoniak en Ammoniumchloride · Bekijk meer »

Anorganische verbinding

Anorganische verbindingen zijn verbindingen die geen C-H-binding (covalente koolstof-waterstofbinding) in hun structuur hebben en dus geen organische verbindingen zijn.

Nieuw!!: Ammoniak en Anorganische verbinding · Bekijk meer »

Arsenaat

Het ion arsenaat heeft de chemische formule AsO43−.

Nieuw!!: Ammoniak en Arsenaat · Bekijk meer »

Base (scheikunde)

Een base of loog – ook wel alkali genoemd – in oplossing heeft een pH-waarde hoger dan 7 en zal lakmoespapier blauw kleuren.

Nieuw!!: Ammoniak en Base (scheikunde) · Bekijk meer »

Bio-industrie

Amerikaanse intensieve varkenshouderij Bio-industrie of vee-industrie is de industrie die met de hoogst mogelijke efficiëntie dierlijke producten produceert.

Nieuw!!: Ammoniak en Bio-industrie · Bekijk meer »

Birch-reductie

De Birch-reductie is een organische redoxreactie waarin een aromatische ring wordt gereduceerd tot een 1,4-cyclohexadieenderivaat, met behulp van een alcohol en lithium, kalium of natrium opgelost in vloeibare ammoniak of (op laboratoriumschaal meer praktisch) in een amine (bijvoorbeeld propylamine dat dan ook de functie van de alcohol kan overnemen) met een kookpunt net boven kamertemperatuur: center Deze dearomatisering werd in de jaren '40 van de 20e eeuw beschreven door de Australische scheikundige Arthur Birch in een reeks artikelen met als titel Reduction by dissolving metals.

Nieuw!!: Ammoniak en Birch-reductie · Bekijk meer »

BLWG

De BLWG (Bryologische en Lichenologische Werkgroep) is in 1946 opgericht als werkgroep van de KNNV.

Nieuw!!: Ammoniak en BLWG · Bekijk meer »

Brandnetel

Brandnetel, Urtica, is een plantengeslacht, waarvan in Nederland en België de grote brandnetel, Urtica dioica en de kleine brandnetel, Urtica urens, voorkomen.

Nieuw!!: Ammoniak en Brandnetel · Bekijk meer »

Carbonaat

Structuurformule van het carbonaatanion. Een carbonaat is een (polyatomisch) anion van koolstof en zuurstof, met als brutoformule CO32–.

Nieuw!!: Ammoniak en Carbonaat · Bekijk meer »

Cocaïne

Chemische structuur van cocaïne Nadat er drie doden waren gevallen door 'witte heroïne' op straat verkocht als cocaïne werd in Amsterdam een 'Cocaïne alert' uitgevaardigd Cocaïne, ook wel coke, is een stimulerend middel dat behoort tot de alkaloïden.

Nieuw!!: Ammoniak en Cocaïne · Bekijk meer »

Crack (drug)

Een straatdosis crack (met een liniaal in inches) Het roken met een glazen pijpje Crack is een rookbare variant van cocaïne en daarmee een harddrug.

Nieuw!!: Ammoniak en Crack (drug) · Bekijk meer »

Cyanide

Het cyanide-ion Een cyanide is een verbinding die het CN- ion of een -CN functionele groep bevat.

Nieuw!!: Ammoniak en Cyanide · Bekijk meer »

Depositie

Depositie is het neerslaan van minerale stoffen en gassen op een vaste ondergrond.

Nieuw!!: Ammoniak en Depositie · Bekijk meer »

Dipool

geografische polen. De geografische Noordpool is namelijk de magnetische Zuidpool. Een dipool (van het Grieks di.

Nieuw!!: Ammoniak en Dipool · Bekijk meer »

Distikstof

| |- |Opslagtank van vloeibare stikstof (tweede van rechts) | Distikstof of moleculaire stikstof (N2) is de belangrijkste enkelvoudige stof van het element stikstof.

Nieuw!!: Ammoniak en Distikstof · Bekijk meer »

Diwaterstof

Diwaterstof of moleculaire waterstof (H2) is de belangrijkste enkelvoudige stof van het element waterstof.

Nieuw!!: Ammoniak en Diwaterstof · Bekijk meer »

Dizuurstof

Apparaat om zuurstof uit lucht te winnen in een bunker. Dizuurstof of moleculaire zuurstof (O2) is de belangrijkste enkelvoudige stof van het element zuurstof.

Nieuw!!: Ammoniak en Dizuurstof · Bekijk meer »

Drijfmest

Zodenbemester voor grasland Sleufkouterbemester voor akkerland Drijfmest is een mengsel van vaste mest en vloeibare mest (gier) van dierlijke oorsprong.

Nieuw!!: Ammoniak en Drijfmest · Bekijk meer »

Eutrofiëring

blauw)algenbloei of een uitbraak van botulisme veroorzaken. Eutrofiëring (van het Griekse eutrophia, dat goede voeding betekent) is de vergroting van de voedselrijkdom in met name water.

Nieuw!!: Ammoniak en Eutrofiëring · Bekijk meer »

Evenwichtsreactie

Een evenwichtsreactie is een chemische reactie waarbij zowel een heengaande als een teruggaande reactie met een gelijke snelheid verlopen.

Nieuw!!: Ammoniak en Evenwichtsreactie · Bekijk meer »

Fluoride

Fluoriet is een natuurlijk voorkomend calciumfluoride. fluorapatiet ingebed in calciet. Fluoride is een aanduiding voor het anion van fluor (F–).

Nieuw!!: Ammoniak en Fluoride · Bekijk meer »

Fosfaat

Structuurformule van het fosfaation (PO43–). Fosfaat (PO43–) is de vorm waarin fosfor het meest in verbindingen voorkomt.

Nieuw!!: Ammoniak en Fosfaat · Bekijk meer »

Gas (aggregatietoestand)

ionen) bewegen vrij rond Rook geeft een indicatie van de beweging van gas door de ruimte Gas is een van de aggregatietoestanden waarin materie zich kan bevinden.

Nieuw!!: Ammoniak en Gas (aggregatietoestand) · Bekijk meer »

Gesolvateerd elektron

Een gesolvateerd elektron of opgelost elektron is een vrij elektron dat omringd wordt door oplosmiddelmoleculen, waarvan de solvatatiestructuur te vergelijken is met die van anionen en kationen.

Nieuw!!: Ammoniak en Gesolvateerd elektron · Bekijk meer »

Haber-Boschproces

Het Haber-Boschproces produceert ammoniak en kooldioxide uit aardgas, lucht en stoom. Het Haber-Boschproces is de wijze waarop de meeste ammoniak wordt geproduceerd, door stikstofgas en waterstofgas zonder zuurstof in contact met een katalysator onder hoge druk te verhitten.

Nieuw!!: Ammoniak en Haber-Boschproces · Bekijk meer »

Hydrogenering

Schematische chemische weergave van hydrogenering. Hydrogenering of harden is een chemisch proces waarbij een onverzadigde binding wordt omgezet in een verzadigde binding door additie van waterstofgas, bijvoorbeeld een dubbele koolstofbinding die wordt omgezet in een verzadigde koolstofbinding.

Nieuw!!: Ammoniak en Hydrogenering · Bekijk meer »

Hydrolyse

Hydrolyse van een amide tot een carbonzuur en een amine. Hydrolyse is de splitsing van een chemische verbinding onder opname van water.

Nieuw!!: Ammoniak en Hydrolyse · Bekijk meer »

Hydroxide

Een hydroxide is in de scheikunde een anorganische samengestelde stof en een verbinding van een metaalion (Mn+) met één of meer hydroxide-ionen die.

Nieuw!!: Ammoniak en Hydroxide · Bekijk meer »

Hypoxie (water)

Hypoxie in de Golf van Mexico Van hypoxie in water is sprake wanneer het zuurstofgehalte in het water zo laag wordt dat organismen als kokkels, mosselen en krabben hierin niet kunnen overleven.

Nieuw!!: Ammoniak en Hypoxie (water) · Bekijk meer »

Jodide

Koper(I)jodide Jodiden zijn chemische verbindingen waarin het element jodium zich formeel in een oxidatietoestand van -I bevindt.

Nieuw!!: Ammoniak en Jodide · Bekijk meer »

Kalium

Kalium is een scheikundig element met symbool K en atoomnummer 19.

Nieuw!!: Ammoniak en Kalium · Bekijk meer »

Katalysator

De werking van een katalysator schematisch voorgesteld. Doordat tussenproducten worden gevormd, is de activeringsenergie lager en verloopt de reactie sneller. Een katalysator is een stof die de snelheid van een bepaalde chemische reactie beïnvloedt zonder zelf verbruikt te worden.

Nieuw!!: Ammoniak en Katalysator · Bekijk meer »

Korstmos

Korstmossen (of lichenen) zijn symbiosevormen van twee of meer verschillende "symbionten" of levensvormen.

Nieuw!!: Ammoniak en Korstmos · Bekijk meer »

Kunstmest

Patentkali Chilisalpeter Kieseriet Dolokal Tripelsuperfosfaat (46% P2O5) Kalkammonsalpeter Onder kunstmest worden doorgaans de middelen van niet-biologische oorsprong verstaan die ter bevordering van de groei van gewassen aan de bodem worden toegevoegd.

Nieuw!!: Ammoniak en Kunstmest · Bekijk meer »

Landbouw

Video koolzaadoogst in Tsjechië Landbouw (ook: agricultuur) is het geheel van economische activiteiten waarbij het land wordt gebruikt ten behoeve van de productie van planten en dieren voor menselijk gebruik.

Nieuw!!: Ammoniak en Landbouw · Bekijk meer »

Lpg (brandstof)

Zwolse Den Oudsten B96-stadsbus op lpg. Het gas zit opgeslagen in twee witte tanks op het dak. Terwijl lpg in Nederland en in België algemeen verkrijgbaar is bij tankstations, is het in Scandinavië zeer beperkt verkrijgbaar: Niet bij tankstations maar bij gashandelaren op industrieterreinen. Lpg staat voor Liquefied Petroleum Gas.

Nieuw!!: Ammoniak en Lpg (brandstof) · Bekijk meer »

Luchtvervuiling

Luchtvervuiling Luchtvervuiling boven het oosten van China New York, 1988 Luchtvervuiling door industrie Luchtvervuiling door verkeerSmog boven Mexico-Stad, 1985Luchtvervuiling, 2004 Sporen bij een luchtbehandelingssysteem Luchtvervuiling is het verschijnsel waarbij de ons omringende lucht wordt verontreinigd door stoffen die daar van oorsprong niet in voorkomen.

Nieuw!!: Ammoniak en Luchtvervuiling · Bekijk meer »

Magnetiet

Het mineraal magnetiet is een oxide van ijzer met valenties 2+ en 3+.

Nieuw!!: Ammoniak en Magnetiet · Bekijk meer »

Mestinjectie

Mestinjectie is een manier van bemesten van landbouwgrond waarbij drijfmest direct in de bodem wordt geïnjecteerd.

Nieuw!!: Ammoniak en Mestinjectie · Bekijk meer »

Methanol

Methanol of methylalcohol (in België ook bekend als brandalcohol) is het eenvoudigste alcohol en heeft als brutoformule CH3OH.

Nieuw!!: Ammoniak en Methanol · Bekijk meer »

Milieu

Het ''milieu'' is het geheel van voorwaarden en invloeden van de natuurlijke omgeving, waardoor het leven mogelijk is. Onder milieu (omgeving) wordt het geheel van voorwaarden en invloeden verstaan die voor het leven van organismen (zoals mens, dier, plant) en voor levensgemeenschappen van essentieel belang zijn.

Nieuw!!: Ammoniak en Milieu · Bekijk meer »

Molecuulformule

De molecuulformule van een chemische stof is een korte aanduiding die specificeert uit welke elementen – aangegeven met letters – en in welke aantallen atomen – aangegeven met cijfers in subscript – een molecuul is opgebouwd.

Nieuw!!: Ammoniak en Molecuulformule · Bekijk meer »

Molecuulmodel

Hofmanns model van methaan (ca. 1860, ruimtelijk onjuist) Molecuulmodel van proline uit plastic Met een computer gevisualiseerd molecuulmodel van benzeen Een molecuulmodel is een schaalmodel dat een sterk vergrote ruimtelijke voorstelling geeft van een molecule.

Nieuw!!: Ammoniak en Molecuulmodel · Bekijk meer »

Mondgas

Mondgas is een water-lichtgas dat werd gebruikt voor de productie van ammoniak en als brandstof.

Nieuw!!: Ammoniak en Mondgas · Bekijk meer »

Natrium

vlamtest laat duidelijk de geëmitteerde fotonen zien in het golflengtegebied tussen 588,9950 en 589,5924 nanometer. Natrium is een chemisch element met symbool Na en atoomnummer 11.

Nieuw!!: Ammoniak en Natrium · Bekijk meer »

Nitraat

mesomeren van het nitraation Nitraat is de algemene naam van een polyatomisch anion (NO3–) of functionele groep (R-O-NO2) die één stikstofatoom en drie zuurstofatomen bevat.

Nieuw!!: Ammoniak en Nitraat · Bekijk meer »

Nitriet

Resonantiestructuren van het nitriet-ion. Het nitriet-ion is een eenwaardig negatief geladen ion (anion) met als brutoformule NO2−.

Nieuw!!: Ammoniak en Nitriet · Bekijk meer »

Organische synthese

Organische synthese is het deelgebied van de organische chemie dat zich bezighoudt met het bereiden (synthetiseren) van organische chemische verbindingen, daarbij gebruikmakend van een breed scala aan organische reacties.

Nieuw!!: Ammoniak en Organische synthese · Bekijk meer »

Oxalaat

Structuurformule van oxalaatanion. Calciumoxalaatkristallen in urine. De anionen van oxaalzuur, net als zijn zouten en esters staan bekend als oxalaten.

Nieuw!!: Ammoniak en Oxalaat · Bekijk meer »

Oxidatie

Oxidatie is een chemisch proces waarbij een stof (de reductor) elektronen afgeeft aan een andere stof (de oxidator), zodat het oxidatiegetal van de reductor toeneemt.

Nieuw!!: Ammoniak en Oxidatie · Bekijk meer »

Oxide

In de anorganische chemie is een oxide een verbinding tussen een ander element en zuurstof waarin zuurstof als oxidator optreedt en de oxidatietoestand −2 aanneemt (O2−).

Nieuw!!: Ammoniak en Oxide · Bekijk meer »

Perchloraat

Structuur en afmetingen van het perchloraation Een ruimtevullend model van het perchloraation Een perchloraat is chemische verbinding, meer in het bijzonder een zout van perchloorzuur, dat het ion ClO4– bevat.

Nieuw!!: Ammoniak en Perchloraat · Bekijk meer »

Polaire verbinding

Een voorbeeld van een polaire verbinding: water. Rood stelt de negatieve lading voor, het blauwe deel de positieve lading. Een polaire verbinding is een molecuul die bestaat uit een chemische binding met een zodanige verdeling van de elektronen, dat het centrum van de negatieve ladingen niet samenvalt met dat van de positieve ladingen.

Nieuw!!: Ammoniak en Polaire verbinding · Bekijk meer »

Proteïne

α-helices toont Eiwitten of proteïnen vormen een grote klasse van biologische moleculen, die bestaan uit polymere ketens van aminozuren.

Nieuw!!: Ammoniak en Proteïne · Bekijk meer »

Reductor

Een reductor of elektronendonor is een chemische stof die in een chemische reactie elektronen kan afstaan.

Nieuw!!: Ammoniak en Reductor · Bekijk meer »

Salpeterzuur

Salpeterzuur of waterstofnitraat is een anorganische verbinding met als brutoformule HNO3.

Nieuw!!: Ammoniak en Salpeterzuur · Bekijk meer »

Sigma-Aldrich

Sigma-Aldrich Corporation is een beursgenoteerd bedrijf, gespecialiseerd in de productie van chemicaliën en laboratoriummateriaal.

Nieuw!!: Ammoniak en Sigma-Aldrich · Bekijk meer »

Solid oxide fuel cell

Een solid oxide fuel cell (SOFC) is een brandstofcel werkend met een vast oxide (keramiek) als elektrolyt.

Nieuw!!: Ammoniak en Solid oxide fuel cell · Bekijk meer »

Stal (bouwwerk)

Koeien in een grupstal Een kippenhok Een stal is een overdekte plaats waar dieren, in het bijzonder vee, gehuisvest worden.

Nieuw!!: Ammoniak en Stal (bouwwerk) · Bekijk meer »

Stikstof (element)

Stikstof is een scheikundig element met symbool N en atoomnummer 7.

Nieuw!!: Ammoniak en Stikstof (element) · Bekijk meer »

Stikstofmonoxide

Stikstofmonoxide is een anorganische verbinding met als brutoformule NO.

Nieuw!!: Ammoniak en Stikstofmonoxide · Bekijk meer »

Stikstofoxiden

Stikstofoxiden is een verzamelnaam voor de binaire verbindingen van zuurstof en stikstof.

Nieuw!!: Ammoniak en Stikstofoxiden · Bekijk meer »

Structuurformule

Een structuurformule is een grafische, tweedimensionale weergave van de structuur en enkele andere belangrijke kenmerken van een molecuul.

Nieuw!!: Ammoniak en Structuurformule · Bekijk meer »

Sulfaat

SO_4^2- De structuur en binding van het sulfaation Sulfaat is in de anorganische chemie de zuurrest van zwavelzuur en de zouten ervan.

Nieuw!!: Ammoniak en Sulfaat · Bekijk meer »

Sulfide

Een reeks sulfideneerslagen Een sulfide is een ion van zwavel in oxidatietoestand 2- (S2-). Een groep van ongeveer 600 mineralen, zoals stibniet (ook bekend als antimoniet) en galeniet waarin zwavel een binding vormt met metallische en metaalachtige elementen.

Nieuw!!: Ammoniak en Sulfide · Bekijk meer »

Sulfiet

Structuurformule van het sulfiet-anion. Molecuulmodel van een sulfiet-anion. Sulfieten zijn zouten die het sulfiet-ion, SO32- bevatten.

Nieuw!!: Ammoniak en Sulfiet · Bekijk meer »

Thiocyanaat

Molecuulmodel van het thiocyanaat-ion Het thiocyanaat-ion (SCN-) is een anion bestaande uit een stikstofatoom, een koolstofatoom en een zwavelatoom, en is 1 keer negatief geladen.

Nieuw!!: Ammoniak en Thiocyanaat · Bekijk meer »

Ureum

Geen beschrijving.

Nieuw!!: Ammoniak en Ureum · Bekijk meer »

Veeteelt

Melkkoeien in een open serrestal. De dieren blijven vaak gedurende het hele jaar binnen. Bioscoopjournaal uit 1952 over de Zeeuwse landbouwdagen waarin aandacht voor de paardenfokkerij, en een tentoonstelling waarop trekpaarden en rundvee worden gepresenteerd. Veeteelt of veehouderij is de tak van landbouw waarbij men vee houdt voor het verkrijgen van melk, eieren, vlees of bont.

Nieuw!!: Ammoniak en Veeteelt · Bekijk meer »

Verzuring

Verzuring betekent letterlijk 'het zuurder worden van iets', maar wordt gebruikt in het kader van milieuvervuiling.

Nieuw!!: Ammoniak en Verzuring · Bekijk meer »

Vet

''cis''-configuratie. In het zwart is het veresterde glycerol herkenbaar. Vetten vormen een uitgebreide groep van organische verbindingen die bestaan uit triglyceriden.

Nieuw!!: Ammoniak en Vet · Bekijk meer »

Viervlak

Een viervlak (tetraëder) is een ruimtelijke figuur met vier driehoekige vlakken, vier hoekpunten en zes ribben.

Nieuw!!: Ammoniak en Viervlak · Bekijk meer »

Water

Water als vaste stof, vloeistof en gas Water (H2O; aqua of aq.; zelden diwaterstofoxide of oxidaan) is de chemische verbinding van twee waterstofatomen en een zuurstofatoom.

Nieuw!!: Ammoniak en Water · Bekijk meer »

Waterstof (element)

Waterstof is een chemisch element met symbool H (La: Hydrogenium) en atoomnummer 1.

Nieuw!!: Ammoniak en Waterstof (element) · Bekijk meer »

Waterstofbrug

Waterstofbruggen in water(aangegeven met zwarte streepjes) Een waterstofbrug is een niet-covalente binding tussen een elektronenpaar op een sterk elektronegatief atoom (zuurstof, stikstof of fluor) en een naburig waterstofatoom, gebonden aan een ander sterk elektronegatief atoom.

Nieuw!!: Ammoniak en Waterstofbrug · Bekijk meer »

Zilverjodide

Zilverjodide (AgI) behoort tot de zogenaamde zilverhalogeniden.

Nieuw!!: Ammoniak en Zilverjodide · Bekijk meer »

Zoutzuur

Zoutzuur (informeel: zoutgeest) is de benaming voor een waterige oplossing van het gas waterstofchloride.

Nieuw!!: Ammoniak en Zoutzuur · Bekijk meer »

Zure regen

Een gestorven beuk Zure regen, zure neerslag of zure depositie ontstaat wanneer zwaveldioxide (SO2), stikstofoxiden (NOx), ammoniak (NH3) en vluchtige organische stoffen (VOS) oplossen in de regenwolken.

Nieuw!!: Ammoniak en Zure regen · Bekijk meer »

Zuur-basereactie

Een zuur-basereactie is een chemische reactie tussen een zuur en een base.

Nieuw!!: Ammoniak en Zuur-basereactie · Bekijk meer »

Richt hier:

Ammoniakgas, Amoniak, NH3.

UitgaandeInkomende
Hey! We zijn op Facebook nu! »