Logo
Unionpedia
Communicatie
Ontdek het op Google Play
Nieuw! Download Unionpedia op je Android™ toestel!
Downloaden
Snellere toegang dan browser!
 

Belgisch recht

Index Belgisch recht

Belgisch recht is de verzamelnaam voor het in België geldende recht.

103 relaties: Aansprakelijkheid (België), Afstamming, André Alen, België, Belgische federale regering, Belgische Grondwet, Belgische monarchie, Beslag (recht), Besloten vennootschap, Bijzondere wet, Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Burgerlijk Wetboek (België), Christine Van Den Wyngaert, Collectieve arbeidsovereenkomst, Collectieve schuldenregeling, Common law, Continentaal recht, Decreet (staatsrecht), Echtscheiding, Eigendom, Erfdienstbaarheid (België), Erfpacht, Erfrecht, Faillissement, Familiaal vermogensrecht, Federaal Parlement van België, Franse Gemeenschapscommissie, Fraus omnia corrumpit, Gemeenschap (België), Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, Gemeente (bestuur), Gemeenteraad, Gerechtelijk akkoord, Gerechtelijk Wetboek, Gewoonterecht, Griffier (rechtbank), Grondwettelijk Hof (België), Henri De Page, Hof van Cassatie (België), Hof van Justitie van de Europese Unie, Huiszoeking, Huwelijk, Intellectueel eigendom, Joegoslaviëtribunaal, Katholieke Universiteit Leuven, Koen Lenaerts, Koninklijk besluit, Magistraat, Ministerieel besluit, Misdrijf, ..., Naamloze vennootschap, Ne bis in idem, Onschuldpresumptie, Ontdekkingsreis, Openbaar Ministerie (België), Ordonnantie (Brussel), Parketjurist, Procureur-generaal, Provincie, Provincieraad, Raad van State (België), Raoul Hayoit de Termicourt, Recht van opstal, Rechten van de mens, Rechter, Rechterlijke macht, Rechtsgeleerdheid, Rechtsleer, Rechtsmisbruik (België), Rechtsweigering, Referendaris (juridisch), Registergeheugen, René Dekkers, Schenking, Sociale zekerheid, Staatshervorming (België), Staatsrecht, Strafbare deelneming, Strafprocesrecht, Strafrecht, Strafrechter, Strafvordering, Strafwetboek, Testament (akte), Toga (kleding), Uitvoerende macht, Universiteit, Universiteit Antwerpen, Universiteit Gent, Vakbond, Verdrag, Verrijking zonder oorzaak, Vlaams Gewest, Vlaamse Gemeenschapscommissie, Vruchtgebruik, Wallonië, Walter Ganshof van der Meersch, Wet, Wetboek van Economisch Recht, Wetboek van Koophandel (België), Wetboek van Strafvordering (België), Wetboek van vennootschappen, Woninghuur (België). Uitbreiden index (53 meer) »

Aansprakelijkheid (België)

In het Belgisch recht wordt aansprakelijkheid ruwweg gedefinieerd als de mogelijkheid om een persoon ter verantwoording te roepen voor diens gedrag, of de mogelijkheid om een persoon te vervolgen wegens het louter plegen van een misdrijf.

Nieuw!!: Belgisch recht en Aansprakelijkheid (België) · Bekijk meer »

Afstamming

Afstamming is de dalende lijn van bloedverwantschap tussen verschillende generaties.

Nieuw!!: Belgisch recht en Afstamming · Bekijk meer »

André Alen

André baron Alen (Assent, 25 september 1950) is een Belgische rechter bij het Grondwettelijk Hof.

Nieuw!!: Belgisch recht en André Alen · Bekijk meer »

België

''"La Brabançonne"'' Het volkslied van het Koninkrijk België. (Instrumentaal) België, officieel het Koninkrijk België, is een West-Europees land dat aan de Noordzee ligt en aan Nederland, Duitsland, Luxemburg en Frankrijk grenst.

Nieuw!!: Belgisch recht en België · Bekijk meer »

Belgische federale regering

De Belgische federale regering is de uitvoerende macht van België.

Nieuw!!: Belgisch recht en Belgische federale regering · Bekijk meer »

Belgische Grondwet

koning Leopold I rustend op de grondwet (detail van een standbeeld van Willem Geefs, ca. 1853). Nationale kokarde zoals gedragen tijdens de grondwetgevende bijeenkomsten. De Belgische Grondwet (Frans: Constitution belge, Duits: Verfassung Belgiens) werd aangenomen op 7 februari 1831.

Nieuw!!: Belgisch recht en Belgische Grondwet · Bekijk meer »

Belgische monarchie

Wapenschild van de Koning der Belgen Koning Leopold I, de stamvader van de Belgische dynastie Koning Leopold met de constitutie en de Kroon Het Koninklijk Paleis van Brussel De Belgische monarchie ontstond in 1831 toen België, na de op Nederland bevochten onafhankelijkheid, een eigen koninkrijk vormde.

Nieuw!!: Belgisch recht en Belgische monarchie · Bekijk meer »

Beslag (recht)

Het beslag is een civielrechtelijke of strafrechtelijke maatregel die iemand de beschikking over een voorwerp of vermogensrecht ontneemt of beperkt ten behoeve van een ander (het civiele recht) of de maatschappij (het strafrecht).

Nieuw!!: Belgisch recht en Beslag (recht) · Bekijk meer »

Besloten vennootschap

De besloten vennootschap (in Nederland en België afgekort tot, voor 1 mei 2019 in België afgekort als of en daarvoor als) is een rechtspersoon waarvan het aandelenkapitaal verdeeld is in aandelen die niet vrij overdraagbaar zijn; de aandelen staan op naam.

Nieuw!!: Belgisch recht en Besloten vennootschap · Bekijk meer »

Bijzondere wet

Een bijzondere wet, ook wel een bijzondere meerderheidswet genoemd, is een manier van wetgeving in de Belgische rechtsorde die gebruikt wordt om institutionele en communautair gevoelige dossiers te regelen.

Nieuw!!: Belgisch recht en Bijzondere wet · Bekijk meer »

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Het stadhuis van Brussel. Anderlecht Sint-Gillis De Nationale Basiliek van het Heilig Hart van Koekelberg Het Zoniënwoud De Koninklijke Sint-Mariakerk in Schaarbeek Zetel van de Europese Commissie in Brussel (Berlaymontgebouw). Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Frans: Région de Bruxelles-Capitale) is sinds 1989 een van de drie gewesten van België en bestaat uit 19 gemeenten, waaronder de stad Brussel, die de hoofdstad van België is.

Nieuw!!: Belgisch recht en Brussels Hoofdstedelijk Gewest · Bekijk meer »

Burgerlijk Wetboek (België)

Het Burgerlijk Wetboek is de belangrijkste regeling m.b.t. het Belgisch privaatrecht en bevat heel wat rechtstakken zoals het personen- en familierecht, goederenrecht en verbintenissenrecht.

Nieuw!!: Belgisch recht en Burgerlijk Wetboek (België) · Bekijk meer »

Christine Van Den Wyngaert

Christine (Chris) barones Van Den Wyngaert (Antwerpen, 2 april 1952) is een Belgisch jurist, hoogleraar internationaal strafrecht aan de Universiteit Antwerpen en rechter bij het Internationaal Strafhof.

Nieuw!!: Belgisch recht en Christine Van Den Wyngaert · Bekijk meer »

Collectieve arbeidsovereenkomst

Een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) is een schriftelijke overeenkomst waarin afspraken over arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd die overeen zijn gekomen tussen een of meer werkgevers of werkgeversorganisaties met een of meer werknemersorganisaties.

Nieuw!!: Belgisch recht en Collectieve arbeidsovereenkomst · Bekijk meer »

Collectieve schuldenregeling

De collectieve schuldenregeling in België is bedoeld voor iedereen die lijdt onder een overmatige schuldenlast.

Nieuw!!: Belgisch recht en Collectieve schuldenregeling · Bekijk meer »

Common law

Common law Common law is een uniform, landelijk rechtsstelsel dat in de middeleeuwen in Engeland is ontstaan vanuit het versnipperde, plaatselijke gewoonterecht (customary law).

Nieuw!!: Belgisch recht en Common law · Bekijk meer »

Continentaal recht

Het continentaal recht, continentaal-Europees recht of de continentale rechtstraditie (Engels: civil law of civil law tradition) is het rechtsstelsel dat zijn oorsprong heeft in het Romeinse recht en dat heden op het Europese vasteland maar ook in Latijns-Amerika en delen van Azië en Afrika gehanteerd wordt.

Nieuw!!: Belgisch recht en Continentaal recht · Bekijk meer »

Decreet (staatsrecht)

Een decreet is een uitgevaardigde opdracht die is gemaakt door een regeringsleider, regering of parlement en die de status van wet heeft.

Nieuw!!: Belgisch recht en Decreet (staatsrecht) · Bekijk meer »

Echtscheiding

Een echtscheiding is in het familierecht de beëindiging van een burgerlijk huwelijk.

Nieuw!!: Belgisch recht en Echtscheiding · Bekijk meer »

Eigendom

Eigendom is het recht van een rechtssubject om over een zaak (stuk grond, voorwerp, hoeveelheid contant geld enz.) naar eigen goeddunken te beschikken en anderen van deze beschikking uit te sluiten.

Nieuw!!: Belgisch recht en Eigendom · Bekijk meer »

Erfdienstbaarheid (België)

Een erfdienstbaarheid (Frans: servitude; Duits: Dienstbarkeit) is een beperkt zakelijk recht dat ook bestaat in het Belgisch goederenrecht.

Nieuw!!: Belgisch recht en Erfdienstbaarheid (België) · Bekijk meer »

Erfpacht

"Erfpacht is een zakelijk recht dat de erfpachter de bevoegdheid geeft eens anders onroerende zaak te houden en te gebruiken".

Nieuw!!: Belgisch recht en Erfpacht · Bekijk meer »

Erfrecht

Het erfrecht is het deel van het burgerlijk recht dat de erfopvolging of successie regelt, dat wil zeggen regelt wat er gebeurt met bezittingen en schulden van iemand als die overlijdt.

Nieuw!!: Belgisch recht en Erfrecht · Bekijk meer »

Faillissement

Een gesloten filiaal van V&D in Utrecht nadat de winkelketen eind 2015 failliet is verklaard Het faillissement of bankroet is een vorm van beslag op het gehele vermogen van de failliet ten behoeve van de gezamenlijke schuldeisers.

Nieuw!!: Belgisch recht en Faillissement · Bekijk meer »

Familiaal vermogensrecht

Het familiaal vermogensrecht (Frans: droit patrimonial familial; Duits: Familienvermögensrecht) is in het Belgisch recht een rechtstak binnen het burgerlijk recht die de vermogensrechtelijke aspecten regelt van het personen- en familierecht.

Nieuw!!: Belgisch recht en Familiaal vermogensrecht · Bekijk meer »

Federaal Parlement van België

Het Federaal Parlement, ook het Belgische Parlement of de (Wetgevende) Kamers genoemd, is de nationale volksvertegenwoordiging van België, en zetelt in het Paleis der Natie in Brussel.

Nieuw!!: Belgisch recht en Federaal Parlement van België · Bekijk meer »

Franse Gemeenschapscommissie

Vlag van de Franse Gemeenschapscommissie De Franse Gemeenschapscommissie (Frans: Commission communautaire française, COCOF) is bevoegd voor de instellingen van het Brussels Gewest die tot de Franse Gemeenschap behoren.

Nieuw!!: Belgisch recht en Franse Gemeenschapscommissie · Bekijk meer »

Fraus omnia corrumpit

Fraus omnia corrumpit (Latijn voor bedrog verbreekt alles) is een algemeen rechtsbeginsel in het Belgisch recht.

Nieuw!!: Belgisch recht en Fraus omnia corrumpit · Bekijk meer »

Gemeenschap (België)

Een gemeenschap is een persoonsgebonden overheid in België en vormt naast het gewest de eerste decentrale laag in de bestuurlijke indeling van België.

Nieuw!!: Belgisch recht en Gemeenschap (België) · Bekijk meer »

Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) is een Belgisch federaal orgaan in Brussel opgericht in 1989 en bevoegd voor persoonsgebonden aangelegenheden die rechtstreeks betrekking hebben op personen en voor "bicommunautaire" instellingen.

Nieuw!!: Belgisch recht en Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie · Bekijk meer »

Gemeente (bestuur)

Een gemeente is een groep van woonkernen (dorpen, steden) met het bijbehorende gebied die samen worden bestuurd door een politiek apparaat.

Nieuw!!: Belgisch recht en Gemeente (bestuur) · Bekijk meer »

Gemeenteraad

De gemeenteraad is een groep van gekozen volksvertegenwoordigers binnen een gemeente.

Nieuw!!: Belgisch recht en Gemeenteraad · Bekijk meer »

Gerechtelijk akkoord

Een gerechtelijke reorganisatie of gerechtelijk akkoord kan volgens het Belgisch handelsrecht aan een ondernemer of onderneming worden toegestaan als die tijdelijk haar schulden niet kan betalen of als er moeilijkheden zijn, waardoor het voortzetten van de onderneming bedreigd wordt.

Nieuw!!: Belgisch recht en Gerechtelijk akkoord · Bekijk meer »

Gerechtelijk Wetboek

Het Gerechtelijk Wetboek van 10 oktober 1967 regelt de civiele rechtsgang in België en is de basistekst van het gerechtelijk recht.

Nieuw!!: Belgisch recht en Gerechtelijk Wetboek · Bekijk meer »

Gewoonterecht

Gewoonterecht is recht dat gebaseerd is op gewoonten.

Nieuw!!: Belgisch recht en Gewoonterecht · Bekijk meer »

Griffier (rechtbank)

Een griffier is een ander woord voor secretaris.

Nieuw!!: Belgisch recht en Griffier (rechtbank) · Bekijk meer »

Grondwettelijk Hof (België)

Het Grondwettelijk Hof (Frans: Cour constitutionnelle, Duits: Verfassungsgerichtshof) is een bijzonder rechtscollege in België dat toeziet op de naleving van de bevoegdheidsverdeling tussen de federale Staat, de gemeenschappen en de gewesten enerzijds en de naleving van de grondrechten anderzijds.

Nieuw!!: Belgisch recht en Grondwettelijk Hof (België) · Bekijk meer »

Henri De Page

Henri De Page (Brussel, 5 november 1894 - aldaar, 27 augustus 1969) was een Belgisch jurist.

Nieuw!!: Belgisch recht en Henri De Page · Bekijk meer »

Hof van Cassatie (België)

Zittingszaal van het Hof van Cassatie in het Justitiepaleis van Brussel. Het Hof van Cassatie (Frans: Cour de Cassation; Duits: Kassationshof) is het hoogste rechtscollege van België.

Nieuw!!: Belgisch recht en Hof van Cassatie (België) · Bekijk meer »

Hof van Justitie van de Europese Unie

Het Hof van Justitie van de Europese Unie is een instelling van de Europese Unie.

Nieuw!!: Belgisch recht en Hof van Justitie van de Europese Unie · Bekijk meer »

Huiszoeking

Een huiszoeking, officieel doorzoeking ter inbeslagnemingBertens, T., & Vellinga-Schootstra, F.:, p. 226, UMCG en Rijksuniversiteit Groningen, 2013 en doorzoeking ter vastlegging, is het door de politie of een andere opsporingsambtenaar binnentreden in een woning of ander besloten lokaal zonder toestemming van de bewoner, met het doel om mogelijk bewijs voor een strafbaar feit op te sporen en zo nodig in beslag te nemen.

Nieuw!!: Belgisch recht en Huiszoeking · Bekijk meer »

Huwelijk

Een huwelijksceremonie in Duitsland Het huwelijk of matrimonium is een door burgerlijk en/ of religieus recht geregelde samenlevingsvorm die de fundering vormt van de meeste gezinnen en van belang is als legaal en sociaal geaccepteerd fundament onder duurzame seksuele relaties en familieverbanden.

Nieuw!!: Belgisch recht en Huwelijk · Bekijk meer »

Intellectueel eigendom

Het hoofdkantoor van de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom in Genève Intellectuele eigendom, intellectuele rechten of intellectuele eigendomsrechten is een reeks rechten die zijn vastgelegd in nationale en internationale wetten.

Nieuw!!: Belgisch recht en Intellectueel eigendom · Bekijk meer »

Joegoslaviëtribunaal

Het Joegoslaviëtribunaal (Engels: International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY); Frans: Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY)) is een internationaal tribunaal voor het vervolgen van personen die worden verdacht van het schenden van internationaal humanitair recht, gepleegd op het grondgebied van het voormalig Joegoslavië vanaf 1 januari 1991.

Nieuw!!: Belgisch recht en Joegoslaviëtribunaal · Bekijk meer »

Katholieke Universiteit Leuven

Paus Gregorius XVI, medestichter met de bisschoppen van België door zijn pauselijke brief gegeven op 13 december 1833 van de Katholieke Universiteit van Mechelen en daarna van Leuven De Katholieke Universiteit Leuven of KU Leuven is een katholieke universiteit waarvan de hoofdcampus gevestigd is in de Belgische stad Leuven.

Nieuw!!: Belgisch recht en Katholieke Universiteit Leuven · Bekijk meer »

Koen Lenaerts

Koen baron Lenaerts (Mortsel, 20 december 1954) is een Belgisch jurist en hoogleraar Europees recht aan de KU Leuven.

Nieuw!!: Belgisch recht en Koen Lenaerts · Bekijk meer »

Koninklijk besluit

Een koninklijk besluit (KB) is een besluit van de regering.

Nieuw!!: Belgisch recht en Koninklijk besluit · Bekijk meer »

Magistraat

Een magistraat is in principe iedereen die is verkozen of benoemd in een openbaar bestuursambt.

Nieuw!!: Belgisch recht en Magistraat · Bekijk meer »

Ministerieel besluit

Een ministerieel besluit (MB) is een norm in het Belgisch recht die uitgaat van een individuele minister van de federale regering (of van een minister van een gemeenschaps- of gewestregering).

Nieuw!!: Belgisch recht en Ministerieel besluit · Bekijk meer »

Misdrijf

De goochelaar''. Terwijl een persoon uit het publiek vol ongeloof toekijkt, wordt zijn beurs gestolen door een man in priestergewaad en lorgnet, die achter hem staat. Terwijl hij dit doet kijkt de man naar de hemel. Alleen de metgezel van de modieus geklede dame schijnt er iets van te merken en wijst haar op de beurzensnijder. De term misdrijf is een juridisch begrip, dat in het Belgische en Nederlandse strafrecht verschillende betekenissen heeft.

Nieuw!!: Belgisch recht en Misdrijf · Bekijk meer »

Naamloze vennootschap

De naamloze vennootschap (afgekort tot nv) is een rechtspersoon waarvan het maatschappelijk kapitaal verdeeld is in aandelen die in beginsel vrij overdraagbaar zijn.

Nieuw!!: Belgisch recht en Naamloze vennootschap · Bekijk meer »

Ne bis in idem

Ne bis in idem (ook wel non bis in idem; Nederlands: "niet twee keer voor hetzelfde") is een Latijnse term waarmee een rechtsbeginsel wordt aangeduid, dat met name in het strafrecht en het belastingrecht toepassing vindt.

Nieuw!!: Belgisch recht en Ne bis in idem · Bekijk meer »

Onschuldpresumptie

De onschuldpresumptie oftewel het vermoeden van onschuld (Latijn: praesumptio innocentiae) is een grondbeginsel van het strafrecht, dat bepaalt dat eenieder voor onschuldig dient te worden gehouden tot het tegendeel is bewezen.

Nieuw!!: Belgisch recht en Onschuldpresumptie · Bekijk meer »

Ontdekkingsreis

Een ontdekkingsreis of expeditie is een reis waarin niet of weinig bekende gebieden verkend worden.

Nieuw!!: Belgisch recht en Ontdekkingsreis · Bekijk meer »

Openbaar Ministerie (België)

Parket van den procureur des Konings Het Openbaar Ministerie of parket maakt geen deel uit van de rechterlijke macht noch van de uitvoerende macht, hoewel het functies uitoefent die in beide staatsmachten in te delen zijn.

Nieuw!!: Belgisch recht en Openbaar Ministerie (België) · Bekijk meer »

Ordonnantie (Brussel)

Ordonnanties zijn de legislatieve akten, aangenomen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Nieuw!!: Belgisch recht en Ordonnantie (Brussel) · Bekijk meer »

Parketjurist

Een parketjurist is een ambtenaar van de rechterlijke orde.

Nieuw!!: Belgisch recht en Parketjurist · Bekijk meer »

Procureur-generaal

Een procureur-generaal is een internationale benaming voor een bepaalde functie in het Openbaar Ministerie.

Nieuw!!: Belgisch recht en Procureur-generaal · Bekijk meer »

Provincie

Een provincie is een deelgebied van een land met een eigen regionaal bestuur.

Nieuw!!: Belgisch recht en Provincie · Bekijk meer »

Provincieraad

De Provincieraad is de volksvertegenwoordiging van een Belgische provincie.

Nieuw!!: Belgisch recht en Provincieraad · Bekijk meer »

Raad van State (België)

Het Paleis van de markies van Assche, zetel van de Raad van State. De Belgische Raad van State (Frans: Conseil d'Etat, Duits: Staatsrat) is een bijzonder adviesorgaan en rechtscollege.

Nieuw!!: Belgisch recht en Raad van State (België) · Bekijk meer »

Raoul Hayoit de Termicourt

Raoul Edouard Emile Ghislain Hayoit de Termicourt (Antwerpen, 13 maart 1893 - Brussel, 26 november 1970) was een Belgisch procureur-generaal.

Nieuw!!: Belgisch recht en Raoul Hayoit de Termicourt · Bekijk meer »

Recht van opstal

Het recht van opstal (Latijn: superficies) is een zakelijk recht om in, op of boven een onroerende zaak die eigendom is van een ander rechtssubject, gebouwen, werken of beplantingen (de zogenaamde opstallen) in eigendom te hebben.

Nieuw!!: Belgisch recht en Recht van opstal · Bekijk meer »

Rechten van de mens

De rechten van de mens of mensenrechten omvatten rechten waarop iedereen aanspraak kan maken, ongeacht herkomst, nationaliteit, overtuiging, geslacht, wettelijke status of andere kenmerken.

Nieuw!!: Belgisch recht en Rechten van de mens · Bekijk meer »

Rechter

Een rechter is iemand die rechtspreekt.

Nieuw!!: Belgisch recht en Rechter · Bekijk meer »

Rechterlijke macht

Een niet verkeerd te begrijpen waarschuwing in een muur van het kasteel van Gaasbeek: "Al di hier stoert Rust ofte Vrede Vindt bi der Bil Geregtighede" De rechterlijke macht is in een rechtsstaat de macht waaraan de rechtspraak is opgedragen.

Nieuw!!: Belgisch recht en Rechterlijke macht · Bekijk meer »

Rechtsgeleerdheid

Rechtsgeleerdheid of rechtswetenschap is de wetenschap van het recht.

Nieuw!!: Belgisch recht en Rechtsgeleerdheid · Bekijk meer »

Rechtsleer

De rechtsleer (ook wel doctrine genoemd) is het geheel van geschriften gewijd aan het recht door gezaghebbende auteurs, meestal rechtsgeleerden.

Nieuw!!: Belgisch recht en Rechtsleer · Bekijk meer »

Rechtsmisbruik (België)

Rechtsmisbruik is in België het uitoefenen van een recht op een wijze die kennelijk de grenzen te buiten gaat van de normale uitoefening van dat recht door een voorzichtig en redelijk persoon, in dezelfde omstandigheden geplaatst.

Nieuw!!: Belgisch recht en Rechtsmisbruik (België) · Bekijk meer »

Rechtsweigering

Rechtsweigering is het weigeren van een rechter of rechtbank om een (tijdige) beslissing te nemen in een voorgelegde zaak.

Nieuw!!: Belgisch recht en Rechtsweigering · Bekijk meer »

Referendaris (juridisch)

Een referendaris is in België een functie binnen de rechterlijke orde.

Nieuw!!: Belgisch recht en Referendaris (juridisch) · Bekijk meer »

Registergeheugen

Registergeheugen is intern geheugen dat gebruikt wordt in processors om waarden op te slaan waar de processor direct toegang toe moet hebben om zijn werk te kunnen voltooien.

Nieuw!!: Belgisch recht en Registergeheugen · Bekijk meer »

René Dekkers

René Dekkers (Antwerpen, 27 november 1909 - aldaar, 22 oktober 1976) was een Belgisch jurist.

Nieuw!!: Belgisch recht en René Dekkers · Bekijk meer »

Schenking

Een schenking, gift of donatie is een eenzijdige overeenkomst en een meerzijdige onverplichte rechtshandeling waarbij de schenker roerend of onroerend goed overdraagt aan de begiftigde zonder tegenprestatie, uit genegenheid of uit erkentelijkheid.

Nieuw!!: Belgisch recht en Schenking · Bekijk meer »

Sociale zekerheid

Sociale zekerheid is een publiek stelsel dat bedoeld is om inkomen en/of verzorging te garanderen voor natuurlijke personen of gezinnen (of andere samenlevingsvormen) die, tijdelijk of blijvend, niet (langer) in staat worden geacht om zelf in (voldoende) inkomen en/of verzorging te voorzien.

Nieuw!!: Belgisch recht en Sociale zekerheid · Bekijk meer »

Staatshervorming (België)

Met de term staatshervorming wordt in België het proces aangeduid waarbij, door opeenvolgende grondwetswijzigingen, de unitaire Belgische staat van 1830 is geëvolueerd naar een federale staat met drie gewesten en drie gemeenschappen, met elk hun autonome bevoegdheden.

Nieuw!!: Belgisch recht en Staatshervorming (België) · Bekijk meer »

Staatsrecht

Het staatsrecht, grondwettelijk recht of constitutioneel recht is het recht inzake de staat als organisatorisch verband.

Nieuw!!: Belgisch recht en Staatsrecht · Bekijk meer »

Strafbare deelneming

Strafbare deelneming naar Belgisch strafrecht is de betrokkenheid bij een misdrijf hetzij als mededader hetzij als medeplichtige (artikelen 66-69 van het Strafwetboek).

Nieuw!!: Belgisch recht en Strafbare deelneming · Bekijk meer »

Strafprocesrecht

Het strafprocesrecht, ook wel formeel strafrecht of strafvordering is het procesrecht van het strafrecht.

Nieuw!!: Belgisch recht en Strafprocesrecht · Bekijk meer »

Strafrecht

Strafrecht is het geheel van rechtsregels waarin is vastgelegd welk gedrag strafwaardig wordt geacht, welke straffen op dit gedrag gesteld zijn en via welke weg strafoplegging gerealiseerd kan worden.

Nieuw!!: Belgisch recht en Strafrecht · Bekijk meer »

Strafrechter

Een strafrechter is een rechter die straffen of beveiligingsmaatregelen uitspreekt.

Nieuw!!: Belgisch recht en Strafrechter · Bekijk meer »

Strafvordering

Strafvordering is de vordering tot toepassing van de straffen en/of maatregelen die door de wet op bepaalde handelingen of gedragingen zijn gesteld.

Nieuw!!: Belgisch recht en Strafvordering · Bekijk meer »

Strafwetboek

Een strafwetboek of wetboek van strafrecht is een document dat het gehele of een groot deel van het strafrecht in een bepaalde jurisdictie verzamelt.

Nieuw!!: Belgisch recht en Strafwetboek · Bekijk meer »

Testament (akte)

Een testament is een hoogstpersoonlijk, niet openbaar document waarin iemand schriftelijk vastlegt, of door een notaris laat vastleggen, wat er na zijn/haar dood met zijn/haar nalatenschap moet gebeuren in afwijking van de algemene wettelijke bepalingen.

Nieuw!!: Belgisch recht en Testament (akte) · Bekijk meer »

Toga (kleding)

hermelijn en bef Een toga, soms ook tabbaard genoemd, is een wijd, lang gewaad dat gedragen wordt door kerkelijke of wereldlijke hoogwaardigheidsbekleders.

Nieuw!!: Belgisch recht en Toga (kleding) · Bekijk meer »

Uitvoerende macht

De uitvoerende macht is naast de wetgevende macht en de rechterlijke macht, de invulling van het idee van scheiding der machten binnen een staat; dit politieke systeem staat bekend als de Trias Politica van Charles Montesquieu.

Nieuw!!: Belgisch recht en Uitvoerende macht · Bekijk meer »

Universiteit

De Katholieke Universiteit Leuven werd opgericht in 1425 en is de oudste universiteit van de Lage Landen De Universiteit Leiden werd opgericht in 1575 en is de oudste universiteit van Nederland Barcelona, een van de nieuwere succesvolle universiteiten ter wereld (opgericht in 1990)https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2020/young-university-rankings#!/page/0/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats THE Young University Rankings 2020 Een universiteit is een onderwijsinstelling in het hoger onderwijs die ingericht is om wetenschappelijk onderwijs te bieden en wetenschappelijk onderzoek te verrichten.

Nieuw!!: Belgisch recht en Universiteit · Bekijk meer »

Universiteit Antwerpen

De Universiteit Antwerpen is een Vlaamse universiteit in Antwerpen.

Nieuw!!: Belgisch recht en Universiteit Antwerpen · Bekijk meer »

Universiteit Gent

De Universiteit Gent of UGent (tot 1991 Rijksuniversiteit Gent of RUG) is een universiteit in België, gelegen in de Oost-Vlaamse stad Gent.

Nieuw!!: Belgisch recht en Universiteit Gent · Bekijk meer »

Vakbond

Een vakbond, vakvereniging, werknemersvereniging, vakorganisatie of syndicaat is een organisatie die de individuele en collectieve belangen van aangesloten werknemers behartigt.

Nieuw!!: Belgisch recht en Vakbond · Bekijk meer »

Verdrag

Een verdrag, ook conventie of traktaat, is een schriftelijke overeenkomst van bindende aard tussen twee of meer staten of volkenrechtelijke instellingen.

Nieuw!!: Belgisch recht en Verdrag · Bekijk meer »

Verrijking zonder oorzaak

De verrijking zonder oorzaak of de vermogensverschuiving zonder oorzaak is een van de drie quasi-contracten.

Nieuw!!: Belgisch recht en Verrijking zonder oorzaak · Bekijk meer »

Vlaams Gewest

Het Vlaams Gewest is een gebiedsgebonden overheid in België.

Nieuw!!: Belgisch recht en Vlaams Gewest · Bekijk meer »

Vlaamse Gemeenschapscommissie

Vlag van de Vlaamse Gemeenschapscommissie De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) is een Vlaamse overheidsinstelling, bevoegd voor taken van de Vlaamse Gemeenschap in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Nieuw!!: Belgisch recht en Vlaamse Gemeenschapscommissie · Bekijk meer »

Vruchtgebruik

Het recht van vruchtgebruik (Frans: usufruit) is een zakelijk recht om gebruik te maken van goederen die eigendom zijn van iemand anders en daarvan de vruchten te genieten.

Nieuw!!: Belgisch recht en Vruchtgebruik · Bekijk meer »

Wallonië

Wallonië (Frans: Wallonie; Duits: Wallonie(n); Waals: Walon(r)eye) is het zuidelijke, in hoofdzaak Franstalige deel van België.

Nieuw!!: Belgisch recht en Wallonië · Bekijk meer »

Walter Ganshof van der Meersch

Walter Jean Oscar Louis Marie Ganshof van der Meersch (Brugge, 18 mei 1900 - Tintange, 12 september 1993) was een Belgisch rechtsgeleerde, magistraat, hoogleraar en minister.

Nieuw!!: Belgisch recht en Walter Ganshof van der Meersch · Bekijk meer »

Wet

Wetten zijn geschreven rechtsregels.

Nieuw!!: Belgisch recht en Wet · Bekijk meer »

Wetboek van Economisch Recht

Het Wetboek van Economisch Recht (WER) (Frans: Code de droit économique) is een Belgisch wetboek van 28 februari 2013 inzake economisch recht.

Nieuw!!: Belgisch recht en Wetboek van Economisch Recht · Bekijk meer »

Wetboek van Koophandel (België)

Het Wetboek van Koophandel (W.Kh.) (Frans: Code du Commerce) was een Belgisch wetboek uit 1807 met regels inzake handels- en economisch recht.

Nieuw!!: Belgisch recht en Wetboek van Koophandel (België) · Bekijk meer »

Wetboek van Strafvordering (België)

Het Wetboek van Strafvordering bepaalt de regels van het opsporen van misdrijven, het onderzoek, de vervolging, de rechten en plichten van de partijen, de besluitvorming en de uitvoering van de beslissingen.

Nieuw!!: Belgisch recht en Wetboek van Strafvordering (België) · Bekijk meer »

Wetboek van vennootschappen

Het Wetboek van vennootschappen van 7 mei 1999 (W.Venn.) was een Belgische wet die het wettelijke kader regelde van de Belgische privaatrechtelijke vennootschappen met een commerciële of burgerlijke doelstelling, al dan niet met rechtspersoonlijkheid.

Nieuw!!: Belgisch recht en Wetboek van vennootschappen · Bekijk meer »

Woninghuur (België)

Woninghuur is in België de huur van een woning die de huurder tot hoofdverblijfplaats dient.

Nieuw!!: Belgisch recht en Woninghuur (België) · Bekijk meer »

Richt hier:

Belgisch Recht, Belgische wet, Belgische wetgeving.

UitgaandeInkomende
Hey! We zijn op Facebook nu! »