Logo
Unionpedia
Communicatie
Ontdek het op Google Play
Nieuw! Download Unionpedia op je Android™ toestel!
Downloaden
Snellere toegang dan browser!
 

Broeikasgas

Index Broeikasgas

Broeikasgassen zijn gassen in de atmosfeer van de Aarde of een andere planeet met het vermogen om warmtestraling te absorberen en geleidelijk in alle richtingen weer af te geven.

59 relaties: Aardatmosfeer, Aarde (planeet), Aardopwarmingsvermogen, Absorptiespectrum, Albedo, Argon, Atmosfeer (astronomie), Atmosferische circulatie, Broeikaseffect, Chloorfluorkoolstofverbinding, Clausius-Clapeyronvergelijking, Computationele complexiteitstheorie, Computersimulatie, Dauwpunt, Demitariër, Dipoolmoment, Distikstofmonoxide, Dizuurstof, Dynamisch systeem, Ecosysteem, Europese economische commissie van de Verenigde Naties, Freon, Fysische chemie, Gas (aggregatietoestand), Gebergte (aardrijkskunde), Industriële revolutie, Infraroodspectroscopie, Infraroodspectrum van waterstofchloride, John Tyndall, Klimaatverandering, Koolstofdioxide, Koolstofdioxide-equivalent, Koolstofkringloop, Kwantummechanica, Luchtvervuiling, Methaan, Mist, Natuurkunde, Natuurramp, Niet-lineair systeem, Opwarming van de Aarde, Ozon (stof), Savanne (landschap), Spectroscopie, Stikstof (element), Stikstofdioxide, Svante Arrhenius, Terugkoppeling, Tropisch regenwoud, Vibratiespectroscopie, ..., Vulkanisme, Warmtestraling, Waterdamp, Waterkringloop, Wet van Planck, Wind (meteorologie), Woestijn, Wolk, Zwavelhexafluoride. Uitbreiden index (9 meer) »

Aardatmosfeer

halo heeft. mesosfeer over in de thermosfeer en de exosfeer en wordt het blauw langzaam zwart. De aardatmosfeer of dampkring is de atmosfeer of lucht om de aarde.

Nieuw!!: Broeikasgas en Aardatmosfeer · Bekijk meer »

Aarde (planeet)

De Aarde (soms de wereld of Terra genoemd) is vanaf de Zon gerekend de derde planeet van ons zonnestelsel.

Nieuw!!: Broeikasgas en Aarde (planeet) · Bekijk meer »

Aardopwarmingsvermogen

Aardopwarmingsvermogen is een aanduiding voor de mate waarin een broeikasgas kan bijdragen tot de klimaatverwarming.

Nieuw!!: Broeikasgas en Aardopwarmingsvermogen · Bekijk meer »

Absorptiespectrum

right Het absorptiespectrum van een materiaal geeft de absorptie van golven, als functie van de frequentie.

Nieuw!!: Broeikasgas en Absorptiespectrum · Bekijk meer »

Albedo

Albedo van verschillende oppervlaktetypes, een hogere waarde betekent dat er meer zonnestraling direct wordt teruggekaatst. De albedo van een object is het weerkaatsingsvermogen van dat object, letterlijk de ‘witheid’, gedefinieerd als de verhouding tussen de hoeveelheid opvallende en gereflecteerde (elektromagnetische) straling.

Nieuw!!: Broeikasgas en Albedo · Bekijk meer »

Argon

Argon is een scheikundig element met symbool Ar en atoomnummer 18.

Nieuw!!: Broeikasgas en Argon · Bekijk meer »

Atmosfeer (astronomie)

Venus De atmosfeer is in de astronomie het totaal van de omhullende gassen die zich om een vast hemellichaam bevinden.

Nieuw!!: Broeikasgas en Atmosfeer (astronomie) · Bekijk meer »

Atmosferische circulatie

Schematische weergave van de circulatiecellen in de atmosfeer. Onder de atmosferische circulatie of algemene circulatie verstaat men in de meteorologie de verplaatsing op grote schaal van lucht in de atmosfeer.

Nieuw!!: Broeikasgas en Atmosferische circulatie · Bekijk meer »

Broeikaseffect

Weerkaatste en uitgezonden straling''(Bron: NASA)'' Het broeikaseffect is het proces waarbij warmtestraling van een planetair oppervlak geabsorbeerd wordt door atmosferische broeikasgassen en vervolgens uitgezonden wordt in alle richtingen.

Nieuw!!: Broeikasgas en Broeikaseffect · Bekijk meer »

Chloorfluorkoolstofverbinding

Molecuulmodel van 1,1,2,2-tetrafluorethaan (HFK-134), dat toepassing vindt als blaasmiddel voor de vorming van polyurethaanschuimen. Chloorfluorkoolstofverbindingen (ook chloorfluorkoolwaterstoffen of cfk's) zijn koolwaterstoffen waarvan waterstofatomen zijn vervangen door chloor- en/of fluoratomen.

Nieuw!!: Broeikasgas en Chloorfluorkoolstofverbinding · Bekijk meer »

Clausius-Clapeyronvergelijking

Voor de faseovergang van pure vloeistoffen of vaste stoffen naar gassen geldt bij lage druk de volgende vorm van de Clausius-Clapeyronvergelijking, vernoemd naar Rudolf Clausius en Benoit Clapeyron: Hierin is p de verzadigde dampdruk in Pa, p° de standaarddruk in Pa (101325 Pa), T de absolute temperatuur, R de gasconstante (8,3145 J/(mol K)), ΔvapH de verdampingswarmte in J/mol en ΔvapS de verdampingsentropie in J/mol.K. De vergelijking geeft aan dat stoffen met een hoge verdampingswarmte snel in druk stijgen met toenemende temperatuur.

Nieuw!!: Broeikasgas en Clausius-Clapeyronvergelijking · Bekijk meer »

Computationele complexiteitstheorie

Computationele complexiteitstheorie is een tak van theoretische informatica en wiskunde die als doel heeft computationele problemen te classificeren in een aantal categorieën die de inherente moeilijkheidsgraad van deze problemen aangeven.

Nieuw!!: Broeikasgas en Computationele complexiteitstheorie · Bekijk meer »

Computersimulatie

Gelijktijdige computationele testen van twee model bouwhttp://www.seismicevaluation.org Earthquake Performance Evaluation Tool Online tsunami Een computersimulatie is een simulatie waarbij men een deel van de werkelijkheid nabootst met een model in een computerprogramma.

Nieuw!!: Broeikasgas en Computersimulatie · Bekijk meer »

Dauwpunt

Spinnenweb met dauw Het dauwpunt is de temperatuur waarbij de lucht met waterdamp verzadigd is, zodat er wolkenvorming of dauwvorming optreedt zodra de temperatuur bij gelijkblijvende dampdruk daalt.

Nieuw!!: Broeikasgas en Dauwpunt · Bekijk meer »

Demitariër

Een demitariër is iemand die de bewuste keuze maakt om, voornamelijk uit bezorgdheid om het milieu, minder vlees te consumeren.

Nieuw!!: Broeikasgas en Demitariër · Bekijk meer »

Dipoolmoment

Het dipoolmoment is een kwantitatieve maat voor de polariteit van een binding of van een molecuul.

Nieuw!!: Broeikasgas en Dipoolmoment · Bekijk meer »

Distikstofmonoxide

Distikstof(mono)oxide, voorheen stikstofoxidule, triviale naam lachgas, is een verbinding van stikstof en zuurstof met de formule N2O.

Nieuw!!: Broeikasgas en Distikstofmonoxide · Bekijk meer »

Dizuurstof

Apparaat om zuurstof uit lucht te winnen in een bunker. Dizuurstof of moleculaire zuurstof (O2) is de belangrijkste enkelvoudige stof van het element zuurstof.

Nieuw!!: Broeikasgas en Dizuurstof · Bekijk meer »

Dynamisch systeem

In de systeemtheorie is een dynamisch systeem een systeem dat zich in een tijdsafhankelijke toestand bevindt, waarbij de toestand na een bepaald moment volledig bepaald wordt door de toestand op dat moment en de acties die de omgeving vanaf dat moment op het systeem uitoefent.

Nieuw!!: Broeikasgas en Dynamisch systeem · Bekijk meer »

Ecosysteem

Een ecosysteem of oecosysteem wordt gevormd door de organismen met hun levensgemeenschappen en populaties, de abiotische omgeving en de wisselwerkingen daartussen binnen een zekere geografische of anderszins afgebakende eenheid.

Nieuw!!: Broeikasgas en Ecosysteem · Bekijk meer »

Europese economische commissie van de Verenigde Naties

De Europese economische commissie van de Verenigde Naties (of afgekort tot UNECE, dat staat voor United Nations Economic Commission for Europe) is een regionale organisatie van de Verenigde Naties, met als doel een duurzame economische groei te bevorderen in haar lidstaten.

Nieuw!!: Broeikasgas en Europese economische commissie van de Verenigde Naties · Bekijk meer »

Freon

Freon Freon is een verzamelnaam voor een groep van chloorfluorkoolstofverbindingen (cfk's) die vooral in koelsystemen en spuitbussen gebruikt werden.

Nieuw!!: Broeikasgas en Freon · Bekijk meer »

Fysische chemie

Fysische chemie, fysische scheikunde of fysicochemie is, naast de anorganische en de organische chemie, een van de klassieke deelgebieden van de scheikunde.

Nieuw!!: Broeikasgas en Fysische chemie · Bekijk meer »

Gas (aggregatietoestand)

ionen) bewegen vrij rond Rook geeft een indicatie van de beweging van gas door de ruimte Gas is een van de aggregatietoestanden waarin materie zich kan bevinden.

Nieuw!!: Broeikasgas en Gas (aggregatietoestand) · Bekijk meer »

Gebergte (aardrijkskunde)

De Himalaya Een gebergte is een verzameling vrij aaneengesloten bergen die met elkaar een topografisch geheel vormen.

Nieuw!!: Broeikasgas en Gebergte (aardrijkskunde) · Bekijk meer »

Industriële revolutie

Model van een ''Spinning Jenny'', het eerste machinaal aangedreven spinnewiel, uitgevonden door James Hargreaves. (''museum voor Vroege Industrialisatie, Wuppertal, Duitsland'') De industriële revolutie is de overgang van handmatig naar machinaal vervaardigde goederen die gepaard ging met grootschalige organisationele en sociale veranderingen.

Nieuw!!: Broeikasgas en Industriële revolutie · Bekijk meer »

Infraroodspectroscopie

Hoge resolutie Infraroodspectrum van zoutzuur in de gastoestand Infraroodspectroscopie is een vorm van spectroscopie die werkt met het infrarode deel van het elektromagnetisch spectrum.

Nieuw!!: Broeikasgas en Infraroodspectroscopie · Bekijk meer »

Infraroodspectrum van waterstofchloride

Spectrum van gasvormig HCl Het infraroodspectrum van (gasvormig) waterstofchloride HCl bestaat uit een aantal scherpe absorptielijnen gegroepeerd rond ca.

Nieuw!!: Broeikasgas en Infraroodspectrum van waterstofchloride · Bekijk meer »

John Tyndall

John Tyndall (Leighlinbridge, 2 augustus 1820 – Haslemere, 4 december 1893) was een Iers natuurkundige uit de negentiende eeuw.

Nieuw!!: Broeikasgas en John Tyndall · Bekijk meer »

Klimaatverandering

De Aarde gezien vanuit de ruimte Klimaatverandering is de verandering van het gemiddelde weer of klimaat over een lange periode.

Nieuw!!: Broeikasgas en Klimaatverandering · Bekijk meer »

Koolstofdioxide

Koolstofdioxide, ook kooldioxide of koolzuurgas genoemd, is een anorganische verbinding van koolstof en zuurstof, met als brutoformule CO2.

Nieuw!!: Broeikasgas en Koolstofdioxide · Bekijk meer »

Koolstofdioxide-equivalent

Koolstofdioxide-equivalent (CO2-eq, CO2eq of CO2e) is een maat om aan te geven hoeveel een gegeven hoeveelheid broeikasgas bijdraagt aan de opwarming van de Aarde, gebruikmakend van een equivalente concentratie CO2.

Nieuw!!: Broeikasgas en Koolstofdioxide-equivalent · Bekijk meer »

Koolstofkringloop

Koolstofkringloop. De zwarte getallen tonen hoeveel miljarden tonnen koolstof (GtC) in de verschillende opslagplaatsen aanwezig zijn. De paarse getallen tonen hoeveel koolstof tussen de verschillende opslagplaatsen per jaar uitgewisseld wordt. N.B.:Vegetatie omvat alle organismen. De koolstofkringloop is de bekendste biogeochemische kringloop en beschrijft alle processen waarmee het element koolstof door het systeem Aarde circuleert.

Nieuw!!: Broeikasgas en Koolstofkringloop · Bekijk meer »

Kwantummechanica

Brussel. Kwantummechanica is een natuurkundige theorie die het gedrag van materie en energie met interacties van kwanta op atomaire en subatomaire schaal beschrijft.

Nieuw!!: Broeikasgas en Kwantummechanica · Bekijk meer »

Luchtvervuiling

Luchtvervuiling Luchtvervuiling boven het oosten van China New York, 1988 Luchtvervuiling door industrie Luchtvervuiling door verkeerSmog boven Mexico-Stad, 1985Luchtvervuiling, 2004 Sporen bij een luchtbehandelingssysteem Luchtvervuiling is het verschijnsel waarbij de ons omringende lucht wordt verontreinigd door stoffen die daar van oorsprong niet in voorkomen.

Nieuw!!: Broeikasgas en Luchtvervuiling · Bekijk meer »

Methaan

Methaan (CH4) is de eenvoudigste koolwaterstof en behoort tot de groep der alkanen.

Nieuw!!: Broeikasgas en Methaan · Bekijk meer »

Mist

Plotseling opkomende zeemist boven het strand van Noordwijkerhout Bioscoopjournaal uit 1964 over mist Mist is een weersverschijnsel waarbij kleine waterdruppeltjes in de lucht zweven als een aerosol, wat het zicht beperkt.

Nieuw!!: Broeikasgas en Mist · Bekijk meer »

Natuurkunde

regenboog (de tweede boog is vaag zichtbaar buiten de eerste). Overtallige regenbogen zijn binnen de eerste boog te zien. De schaduw van de camera is het middelpunt van de cirkelboog. Opname in Wrangell–St. Elias National Park and Preserve, Alaska. atmosfeer. Wet van Wien. Pahoehoe-type lava, ten zuiden van Pu‘u Kahaualea, Hawaï, United States Geological Survey, 1983. aarde gedurende de belichtingstijd van 3 minuten. 2006 F-18 Hornet met transsonische snelheid (rond de geluidssnelheid). De kegelvormige wolk ontstaat door condensatie van waterdruppeltjes in de zone van lagere druk en temperatuur achter de vleugel. Ook bovenachter de cockpit is condensatie zichtbaar. De frequentie en de golflengte van een bewegende geluids- of lichtbron verandert voor de waarnemer door het dopplereffect. Links verdichten de golven zich, maar rechts is hun tussenruimte vergroot. Gemaal bij Kinderdijk past schroef van Archimedes toe om water op te pompen. protonen in de CMS-detector van de Large Hadron Collider van CERN, waarin het langverwachte higgsboson optreedt en uit elkaar valt. Zonnepanelen op een woning Bioscoopjournaal uit 1971 over een open dag in natuurkundige laboratoria in Nederland. De natuurkunde of fysica is de tak van wetenschap die algemene eigenschappen van materie, straling en energie onderzoekt en beschrijft, zoals kracht, evenwicht en beweging, fasen en faseovergangen, straling, warmte, licht, geluid, magnetisme en elektriciteit, voor zover hierbij geen scheikundige veranderingen optreden.

Nieuw!!: Broeikasgas en Natuurkunde · Bekijk meer »

Natuurramp

De tsunami in 2004 was een grote natuurramp Een natuurramp is een gebeurtenis die catastrofale gevolgen heeft voor levende wezens, met name mensen, in de omgeving.

Nieuw!!: Broeikasgas en Natuurramp · Bekijk meer »

Niet-lineair systeem

Niet-lineaire systemen hebben met elkaar gemeenschappelijk dat ze een bepaald kenmerk missen, namelijk lineariteit.

Nieuw!!: Broeikasgas en Niet-lineair systeem · Bekijk meer »

Opwarming van de Aarde

Onder opwarming van de Aarde, in België ook klimaatopwarming genoemd, wordt de stijging van de wereldtemperatuur sinds de 19e eeuw verstaan.

Nieuw!!: Broeikasgas en Opwarming van de Aarde · Bekijk meer »

Ozon (stof)

Ozon is een enkelvoudige stof van het element zuurstof, met als brutoformule O3.

Nieuw!!: Broeikasgas en Ozon (stof) · Bekijk meer »

Savanne (landschap)

Savanne in Tarangire National Park in Tanzania Een savanne is een tropisch of subtropisch graslandschap met verspreid voorkomende bomengroei.

Nieuw!!: Broeikasgas en Savanne (landschap) · Bekijk meer »

Spectroscopie

prisma waarbij een spectrum van kleuren zichtbaar wordt. Blauw licht wordt sterker gebroken dan rood licht. Spectroscopie is een verzamelnaam voor wetenschappelijke technieken om stoffen te onderzoeken aan de hand van hun spectrum, hun wisselwerking met straling van verschillende energie.

Nieuw!!: Broeikasgas en Spectroscopie · Bekijk meer »

Stikstof (element)

Stikstof is een scheikundig element met symbool N en atoomnummer 7.

Nieuw!!: Broeikasgas en Stikstof (element) · Bekijk meer »

Stikstofdioxide

Stikstofdioxide is een anorganische verbinding van stikstof en zuurstof, met als brutoformule NO2.

Nieuw!!: Broeikasgas en Stikstofdioxide · Bekijk meer »

Svante Arrhenius

Graf (Uppsala) Svante August Arrhenius (Uppsala, 19 februari 1859 – Stockholm, 2 oktober 1927) was een Zweeds natuur- en scheikundige.

Nieuw!!: Broeikasgas en Svante Arrhenius · Bekijk meer »

Terugkoppeling

Terugkoppeling (feedback) Terugkoppeling of feedback is een proces waarbij de uitkomst (output) van een bewerking (proces) wordt teruggevoerd (feedback) aan de invoer.

Nieuw!!: Broeikasgas en Terugkoppeling · Bekijk meer »

Tropisch regenwoud

Tropische regenwouden verspreid over de wereld. Tropisch regenwoud op Barro Colorado-eiland, Panama Een tropisch regenwoud is een woud dat gelegen is in de tropen, waar het relatief warm en vochtig is, er leven vele plant- en diersoorten.

Nieuw!!: Broeikasgas en Tropisch regenwoud · Bekijk meer »

Vibratiespectroscopie

Vibratiespectroscopie is een vorm van spectroscopie, die gebruikt wordt om de chemische samenstelling te bepalen.

Nieuw!!: Broeikasgas en Vibratiespectroscopie · Bekijk meer »

Vulkanisme

Bromo (voorgrond, met rookpluim) Vulkanisme is een verzamelnaam voor geologische processen aan het oppervlak, die het gevolg zijn van het omhoog komen van heet materiaal uit het binnenste van een planeet.

Nieuw!!: Broeikasgas en Vulkanisme · Bekijk meer »

Warmtestraling

Warmtestraling is elektromagnetische straling die een object uitzendt als gevolg van de temperatuur van het object.

Nieuw!!: Broeikasgas en Warmtestraling · Bekijk meer »

Waterdamp

Condenserend water uit waterdamp boven een kop met heet water Waterdamp is water in de gasfase.

Nieuw!!: Broeikasgas en Waterdamp · Bekijk meer »

Waterkringloop

Diagram watercyclus Waterkringloop of hydrologische cyclus Met de termen waterkringloop, hydrologische cyclus of watercyclus wordt het natuurkundige proces bedoeld waarbij oppervlaktewater, zoals zeewater, verdampt.

Nieuw!!: Broeikasgas en Waterkringloop · Bekijk meer »

Wet van Planck

Max Planck, naamgever van de wet van Planck De wet van Planck, ook wel stralingswet van Planck genoemd, beschrijft de intensiteitsverdeling van de straling respectievelijk de dichtheidsverdeling van de fotonen, als functie van de golflengte respectievelijk van de frequentie, van de door een zwarte straler – een ideale stralingsbron – bij een bepaalde temperatuur uitgestraalde elektromagnetische golven.

Nieuw!!: Broeikasgas en Wet van Planck · Bekijk meer »

Wind (meteorologie)

NASA) Wind is een natuurlijke luchtbeweging van de atmosfeer.

Nieuw!!: Broeikasgas en Wind (meteorologie) · Bekijk meer »

Woestijn

Rots- en grindwoestijnlandschap in Wadi Rum, Jordanië Zandwoestijn in Libië Atacamawoestijn in Chili Leemwoestijn in Marokko Een woestijn is een gebied met minder dan 200 mm neerslag per jaar, waardoor er relatief weinig fauna aanwezig is.

Nieuw!!: Broeikasgas en Woestijn · Bekijk meer »

Wolk

Cumuluswolken boven een landschap in Australië Wolken tijdens zonsondergang Een wolk is een zichtbare verzameling – al dan niet onderkoelde – waterdruppeltjes of ijskristalletjes in de atmosfeer op enige hoogte van het aardoppervlak.

Nieuw!!: Broeikasgas en Wolk · Bekijk meer »

Zwavelhexafluoride

Zwavelhexafluoride (SF6) is een anorganische verbinding van zwavel met fluor.

Nieuw!!: Broeikasgas en Zwavelhexafluoride · Bekijk meer »

Richt hier:

Broeikasgassen.

UitgaandeInkomende
Hey! We zijn op Facebook nu! »