Logo
Unionpedia
Communicatie
Ontdek het op Google Play
Nieuw! Download Unionpedia op je Android™ toestel!
Installeren
Snellere toegang dan browser!
 

Burger

Index Burger

Symbolische grenspaal in het dorp Baarle, burgers rond twee bestuursculturen, België en Nederland. In staatsrechtelijke zin is een burger een lid van de bevolking van een staat of bijvoorbeeld een gemeente; meer specifiek gaat het over zijn of haar rechtsverhouding tot een overheidsorganisatie.

104 relaties: Ambassadeur, Ambtenaar, Antoniem, Baarle, België, Bestuur, Bevolking, Bezwaarprocedure, Booreiland, Buitenlander, Burgemeester, Burgerij, Burgerinitiatief (Nederland), Burgerlijk recht, Burgerrechten, Burgerschap, Burgerservicenummer, Burghers, Constant (eigenschap), Deportatie, Dienstplicht, Dood, Douaneambtenaar, Emigratie, Ereburger, Europese Unie, Functie (positie), Gemeente (bestuur), Gevangene, Geweldsmonopolie, Gezag, Handel (economie), Hiërarchie, Hoger beroep, Homo oeconomicus, Identiteit (eigenheid), Immigratie, Inburgering, Inspraak, Internationale organisatie, Kamer van Volksvertegenwoordigers, Kiesrecht, Klant, Kleinburger, Kolonie (staatkundig), Kosmopolitisme, Kwaliteit (eigenschap), Legitimatiebewijs, Lijst van voorzitters van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Macht (politiek), ..., Magistraat, Man (geslacht), Mandaat, Metafoor, Mexico (land), Militair, Nationaliteit, Natuurlijk persoon, Nederland, Ombudsman, Onderscheiding, Onteigening, Opdrachtgever, Openbaar bestuur, Opkomstplicht, Overeenkomst (contract), Overheid, Overheidscommunicatie, Overheidsorganisatie, Parkeerbelasting, Parkeerbeleid, Participatie, Participatiedemocratie, Paspoort, Politieagent, Politiek, Proletariaat, Publiekrecht, Regio, Relatie, Relatieve verwantschap tussen volken, Representatieve democratie, Rijksregisternummer, Sneeuwruimen, Sociale status, Sri Lanka, Staat, Staatloosheid, Staatsrecht, Stempas, Studentenvereniging, Symmetrie, Synoniem (taalkunde), Therapie, Toerisme, Uitkering, Uniform, Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Vergunning, Verkiezing, Volksvertegenwoordiger, Vrije wil, Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, Zeeman (beroep). Uitbreiden index (54 meer) »

Ambassadeur

"De Ambassadeurs" door Hans Holbein de Jonge. Het schilderij beeldt twee ambassadeurs van Frans I van Frankrijk af Een ambassadeur of ambassadrice is een persoon die de regering van zijn of haar land vertegenwoordigt bij een ander land of bij een internationale organisatie, bijvoorbeeld de NAVO of de Verenigde Naties.

Nieuw!!: Burger en Ambassadeur · Bekijk meer »

Ambtenaar

Een ambtenaar (in Vlaanderen ook statutair genoemd) is een natuurlijke persoon die is aangesteld in een openbare betrekking om, ondergeschikt aan een hoger gezag, een deel van de overheidstaak te verrichten.

Nieuw!!: Burger en Ambtenaar · Bekijk meer »

Antoniem

Twee woorden zijn elkaars antoniem als ze een tegengestelde betekenis hebben.

Nieuw!!: Burger en Antoniem · Bekijk meer »

Baarle

|colspan.

Nieuw!!: Burger en Baarle · Bekijk meer »

België

België, of voluit het Koninkrijk België, is een West-Europees land dat ligt aan de Noordzee en grenst aan Nederland, Duitsland, Luxemburg en Frankrijk.

Nieuw!!: Burger en België · Bekijk meer »

Bestuur

Een bestuur is een college dat krachtens formele bevoegdheid de aangelegenheden van een bepaalde organisatie (te denken valt bijv. aan een bedrijf, onderwijsinstelling of kerkelijke instantie) leidt en regelt.

Nieuw!!: Burger en Bestuur · Bekijk meer »

Bevolking

Onder bevolking worden alle inwoners van een bepaald land, gebied of bepaalde staat gerekend.

Nieuw!!: Burger en Bevolking · Bekijk meer »

Bezwaarprocedure

De bezwaarprocedure is het eerste rechtsmiddel dat een belanghebbende ter beschikking staat in een bestuursrechtelijke procedure.

Nieuw!!: Burger en Bezwaarprocedure · Bekijk meer »

Booreiland

Een semi submersible booreiland in de Noordzee. ''Self Elevating Platform'' Constellation. Een booreiland of boorplatform is een platform waarop een voorziening is aangebracht waarmee in relatief ondiep water geboord kan worden naar aardolie en/of aardgas.

Nieuw!!: Burger en Booreiland · Bekijk meer »

Buitenlander

Een buitenlander of vreemdeling in juridische zin is iemand die niet in het bezit is van de nationaliteit van het land waar hij verblijft.

Nieuw!!: Burger en Buitenlander · Bekijk meer »

Burgemeester

Een burgemeester is een bestuursfunctionaris op gemeentelijk niveau.

Nieuw!!: Burger en Burgemeester · Bekijk meer »

Burgerij

''La sortie du bourgeois'', geschilderd door Jean Béraud (1889) De burgerij, burgerdom of bourgeoisie (uitgesproken als) is een sociale klasse van mensen in de middenklasse en bovenklasse die hun macht of status ontlenen aan hun vermogen, opleiding en werk, anders dan de aristocraten, die hun status in eerste plaats aan hun familieachtergrond ontlenen.

Nieuw!!: Burger en Burgerij · Bekijk meer »

Burgerinitiatief (Nederland)

Een burgerinitiatief is in de Nederlandse politiek een voorstel dat een kiesgerechtigde, met ondersteuning van 40.000 handtekeningen, kan indienen om een bepaald onderwerp op de agenda van de Tweede Kamer te laten plaatsen.

Nieuw!!: Burger en Burgerinitiatief (Nederland) · Bekijk meer »

Burgerlijk recht

Burgerlijk recht, ook civiel recht of (in Nederland) privaatrecht, beschrijft de regels voor de onderlinge verhoudingen tussen personen (dus personen- en familierecht, vermogensrecht,...). De inhoud van het burgerlijk recht wordt het materiële burgerlijke recht genoemd.

Nieuw!!: Burger en Burgerlijk recht · Bekijk meer »

Burgerrechten

mensenrechten in de Verenigde Staten tijdens de jaren 60 Burgerrechten zijn rechten die door nationale en internationale overheden (zoals de Verenigde Naties) gegarandeerd behoren te worden, en die de burgers van een bepaald land of gebied zekere garanties verschaffen.

Nieuw!!: Burger en Burgerrechten · Bekijk meer »

Burgerschap

Burgerschap, ook wel staatsburgerschap genoemd, is de status van een natuurlijk persoon - meestal voortvloeiend uit de nationaliteit van deze - toegekend door de gebruiken of wetten van een staat, waardoor deze persoon - die vanaf dan burger van die staat wordt genoemd - bepaalde rechten (te onderscheiden in drie categorieën: civiele, politieke en sociale rechten) en plichten verkrijgt.

Nieuw!!: Burger en Burgerschap · Bekijk meer »

Burgerservicenummer

Het burgerservicenummer (BSN) is een uniek persoonsgebonden nummer in Nederland.

Nieuw!!: Burger en Burgerservicenummer · Bekijk meer »

Burghers

district in Sri Lanka. Cijfers zijn uit 2001 of 1981 (cursief) De Burghers zijn een gemengd Europees-Aziatische bevolkingsgroep uit Sri Lanka.

Nieuw!!: Burger en Burghers · Bekijk meer »

Constant (eigenschap)

Een constante functie Constant is een begrip uit de wiskunde en de natuurkunde dat onveranderlijkheid uitdrukt.

Nieuw!!: Burger en Constant (eigenschap) · Bekijk meer »

Deportatie

Deportatie van Joden vanuit het getto van Krakau naar vernietigingskampen Chełmno Gevangenen worden gedeporteerd naar Siberië Een deportatie is een gedwongen verplaatsing van mensen.

Nieuw!!: Burger en Deportatie · Bekijk meer »

Dienstplicht

De dienstplicht of militaire dienst is de verplichting tot het tijdelijk vervullen van werkzaamheden door (een deel van) de bevolking.

Nieuw!!: Burger en Dienstplicht · Bekijk meer »

Dood

De dood is een toestand waarbij een voorheen levend organisme niet meer groeit, geen metabolisme en geen actieve levensfuncties meer heeft (ademhalen, eten, drinken, denken, bewegen enzovoort).

Nieuw!!: Burger en Dood · Bekijk meer »

Douaneambtenaar

Een douaneambtenaar of douanier is een ambtenaar die toezicht houdt op de in-, uit- en doorvoer van goederen.

Nieuw!!: Burger en Douaneambtenaar · Bekijk meer »

Emigratie

Chinese emigranten op weg naar Amerika Emigratie is de actie waarbij mensen hun geboorteland verlaten om zich in het buitenland te vestigen.

Nieuw!!: Burger en Emigratie · Bekijk meer »

Ereburger

Het ereburgerschap van Wijk bij Duurstede Het ereburgerschap is in veel landen een onderscheiding die verleend kan worden door een land, stad of gemeente vanwege bijzondere verdiensten.

Nieuw!!: Burger en Ereburger · Bekijk meer »

Europese Unie

De Europese Unie (EU) is een uit 28 Europese landen bestaand statenverband.

Nieuw!!: Burger en Europese Unie · Bekijk meer »

Functie (positie)

Een functie (ook: positie, rol, beroep) is een standaard verzameling van taken, rechten en plichten voor een persoon binnen een bepaald domein, bijvoorbeeld binnen een instantie zoals een bedrijf of vereniging, maar ook bijvoorbeeld binnen een project.

Nieuw!!: Burger en Functie (positie) · Bekijk meer »

Gemeente (bestuur)

Een gemeente is een groep van woonkernen (dorpen, steden) met het bijbehorende gebied die samen worden bestuurd door een politiek apparaat.

Nieuw!!: Burger en Gemeente (bestuur) · Bekijk meer »

Gevangene

Gevangene Een gevangene (of gedetineerde) is iemand die in een gevangenis verblijft.

Nieuw!!: Burger en Gevangene · Bekijk meer »

Geweldsmonopolie

Het geweldsmonopolie is volgens de Duitse socioloog Max Weber een van de definiërende kenmerken van een soevereine staat.

Nieuw!!: Burger en Geweldsmonopolie · Bekijk meer »

Gezag

Gezag of autoriteit is de aanvaarde macht van een persoon of een organisatie om een andere persoon of een groep te leiden.

Nieuw!!: Burger en Gezag · Bekijk meer »

Handel (economie)

|Zeecontainers in een haven |- |markt |- |Paardenmarkt van Hedel |- |Handel in effecten | Handel is het uitwisselen van producten tussen twee partijen tegen directe of uitgestelde betaling.

Nieuw!!: Burger en Handel (economie) · Bekijk meer »

Hiërarchie

Een hiërarchie is een manier om personen, objecten of gegevens te ordenen volgens asymmetrische relaties daartussen, waarbij meerderen met minderen worden verbonden.

Nieuw!!: Burger en Hiërarchie · Bekijk meer »

Hoger beroep

Bij hoger beroep (ook wel appel) wordt aan een hogere rechtbank gevraagd om een nieuw oordeel in een rechtszaak.

Nieuw!!: Burger en Hoger beroep · Bekijk meer »

Homo oeconomicus

Het idee van de homo economicus of oeconomicus (quasi-Latijn voor "economische mens") is een mensbeeld waarin de mens eerst en vooral een economisch wezen is, dat wil zeggen gericht op de bevrediging van zijn behoeften op efficiënte en rationele wijze.

Nieuw!!: Burger en Homo oeconomicus · Bekijk meer »

Identiteit (eigenheid)

Identiteit is de eenheid van wezen, volkomen overeenstemming en gelijkheid.

Nieuw!!: Burger en Identiteit (eigenheid) · Bekijk meer »

Immigratie

De wereldwijde nettoimmigratiesaldi in april 2006 Immigratie is het zich vestigen in een ander land of gebied.

Nieuw!!: Burger en Immigratie · Bekijk meer »

Inburgering

Inburgering is een specifieke, begeleide en doelgericht gestuurde vorm van maatschappelijke integratie van allochtonen, immigranten net zo goed als asielzoekers en 'gezinsherenigers' waarbij ernaar gestreefd wordt dat de nieuwkomers, en de ontvangende maatschappij elk de nodige stappen zet om ertoe te komen dat de nieuwkomers een volwaardige plaats in de samenleving kunnen verwerven.

Nieuw!!: Burger en Inburgering · Bekijk meer »

Inspraak

Onder inspraak wordt verstaan: het betrekken van burgers in het algemeen of belanghebbenden in het bijzonder bij het voorbereiden, vormen of uitvoeren van beleid van de overheid.

Nieuw!!: Burger en Inspraak · Bekijk meer »

Internationale organisatie

Een internationale organisatie is een organisatie die zich over minstens drie landen uitstrekt.

Nieuw!!: Burger en Internationale organisatie · Bekijk meer »

Kamer van Volksvertegenwoordigers

Het Belgische federale parlementsgebouw of het Paleis der Natie te Brussel. Interieur De Kamer van Volksvertegenwoordigers of kortweg de Kamer, is een van de twee Kamers van het Belgische Federaal Parlement.

Nieuw!!: Burger en Kamer van Volksvertegenwoordigers · Bekijk meer »

Kiesrecht

federale verkiezingen in België (2007) Irakezen staan in de rij om hun stem uit te brengen. 21 Kiesrecht is het recht van een individu om deel te nemen aan het politieke proces in een land of andere bestuurlijke eenheid of organisatie door middel van verkiezingen, bijvoorbeeld door te stemmen op een partij naar zijn of haar voorkeur, of zich kandidaat te stellen voor een volksvertegenwoordiging.

Nieuw!!: Burger en Kiesrecht · Bekijk meer »

Klant

Een klant is de afnemer van een goed of dienst van een leverancier.

Nieuw!!: Burger en Klant · Bekijk meer »

Kleinburger

Kleinburger (Frans: petit bourgeois; Duits: Kleinburger, Spießbürger) is de uit het Duits afkomstige benaming voor dat gedeelte van de bevolking van een stad die behoort tot de sociale laag tussen de arbeidersklasse en de "grote" burgerij.

Nieuw!!: Burger en Kleinburger · Bekijk meer »

Kolonie (staatkundig)

Kolonisatie en imperialisme in 1898 Een kolonie (meervoud: koloniën, kolonies) betekende oorspronkelijk (zie kolonisatie): een vestiging van een deel van een bevolking, buiten het eigenlijke territorium van dat volk.

Nieuw!!: Burger en Kolonie (staatkundig) · Bekijk meer »

Kosmopolitisme

Van kosmopolitisme is sprake als iemand een gevoel van verbondenheid met de mensheid in het algemeen ervaart, dat sterker is dan enig gevoel voor nationale of regionale identiteit.

Nieuw!!: Burger en Kosmopolitisme · Bekijk meer »

Kwaliteit (eigenschap)

Kwaliteit betekent "hoedanigheid" of, meer toegespitst, "eigenschap": het woord is in die betekenissen ontleend aan het Latijnse qualitas.

Nieuw!!: Burger en Kwaliteit (eigenschap) · Bekijk meer »

Legitimatiebewijs

Een legitimatiebewijs is een document waarmee iemand kan aantonen dat hij ergens terecht aanspraak op maakt.

Nieuw!!: Burger en Legitimatiebewijs · Bekijk meer »

Lijst van voorzitters van de Kamer van Volksvertegenwoordigers

De voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers is de eerste burger van België.

Nieuw!!: Burger en Lijst van voorzitters van de Kamer van Volksvertegenwoordigers · Bekijk meer »

Macht (politiek)

Macht in de politiek is de invloed die een persoon of organisatie heeft op andere personen of organisaties.

Nieuw!!: Burger en Macht (politiek) · Bekijk meer »

Magistraat

Een magistraat is in principe iedereen die is verkozen of benoemd in een openbaar bestuursambt.

Nieuw!!: Burger en Magistraat · Bekijk meer »

Man (geslacht)

Michelangelo, 1501-1504 Het Marssymbool waarmee een man wordt aangeduid. Een man is een volwassen mens van het mannelijk geslacht.

Nieuw!!: Burger en Man (geslacht) · Bekijk meer »

Mandaat

Mandaat is de bevoegdheid om in naam van een ander te handelen, maar zonder de daarbij horende verantwoordelijkheid.

Nieuw!!: Burger en Mandaat · Bekijk meer »

Metafoor

Een metafoor (van Grieks metaphora: overdracht; bijvoeglijk: overdrachtelijk of figuurlijk; antoniem: letterlijk) is een vorm van beeldspraak, waarbij er sprake is van een impliciete (onuitgesproken) vergelijking.

Nieuw!!: Burger en Metafoor · Bekijk meer »

Mexico (land)

Mexico (Spaans: México), officieel de Verenigde Mexicaanse Staten (Spaans: Estados Unidos Mexicanos) is een land in Noord-Amerika, grenzend aan de Verenigde Staten, Belize en Guatemala, de Grote Oceaan en de Golf van Mexico.

Nieuw!!: Burger en Mexico (land) · Bekijk meer »

Militair

Oostenrijkse militairen Een militair is een persoon die diensten verricht in dienst van een krijgsmacht van een erkende staat, meestal het vaderland.

Nieuw!!: Burger en Militair · Bekijk meer »

Nationaliteit

Nationaliteit duidt de relatie aan tussen een individu en een staat, cultuur of loyaliteit.

Nieuw!!: Burger en Nationaliteit · Bekijk meer »

Natuurlijk persoon

Een natuurlijk persoon is een mens in juridische zin, als iemand die drager van rechten en verplichtingen kan zijn.

Nieuw!!: Burger en Natuurlijk persoon · Bekijk meer »

Nederland

Nederland is een van de samenstellende landen van het Koninkrijk der Nederlanden.

Nieuw!!: Burger en Nederland · Bekijk meer »

Ombudsman

Een ombudsman of ombudsvrouw is een onpartijdige klachtbehandelaar(ster) die gevraagd en ongevraagd onderzoek verricht naar de rechtmatigheid van gedragingen van overheden of van particuliere instellingen en bedrijven.

Nieuw!!: Burger en Ombudsman · Bekijk meer »

Onderscheiding

Nederlandse onderscheiding voor een Ridder van de Orde van Oranje-Nassau. Een onderscheiding, orde of decoratie is een ereteken dat iemand kan ontvangen vanwege zijn verdiensten of als eerbetoon.

Nieuw!!: Burger en Onderscheiding · Bekijk meer »

Onteigening

Onteigening houdt in dat eigendom, meestal onroerend goed, door de overheid in bezit wordt genomen.

Nieuw!!: Burger en Onteigening · Bekijk meer »

Opdrachtgever

Een opdrachtgever is een persoon die, of een bedrijf dat, een opdracht verstrekt aan een opdrachtnemer.

Nieuw!!: Burger en Opdrachtgever · Bekijk meer »

Openbaar bestuur

Openbaar bestuur is het geheel van structuren en processen waarbinnen voor de maatschappij bindende beslissingen worden genomen.

Nieuw!!: Burger en Openbaar bestuur · Bekijk meer »

Opkomstplicht

De opkomstplicht is een wettelijke verplichting voor een onderdaan van een land om zich op een bepaalde dag, naar een door de overheid te bepalen plaats te begeven en zich aldaar te identificeren.

Nieuw!!: Burger en Opkomstplicht · Bekijk meer »

Overeenkomst (contract)

Het gebruik om na het sluiten van een overeenkomst elkaars handen te schudden. Een overeenkomst (ook contract en convenant) is een afspraak tussen minimaal twee natuurlijke personen of rechtspersonen (de partijen, of specifieker contractanten, genoemd) over wat ze met elkaar of voor elkaar zullen gaan doen (de te leveren prestatie) of laten.

Nieuw!!: Burger en Overeenkomst (contract) · Bekijk meer »

Overheid

De overheid is het hoogste bevoegd gezag op een bepaald territorium of grondgebied.

Nieuw!!: Burger en Overheid · Bekijk meer »

Overheidscommunicatie

Overheidscommunicatie is sinds eind twintigste eeuw het aandachtsgebied waarmee de professionele verzorging van het contact van overheden met burgers wordt aangeduid.

Nieuw!!: Burger en Overheidscommunicatie · Bekijk meer »

Overheidsorganisatie

Provinciehuis Groningen. waterschap Hunsingo in Onderdendam. Overheidsorganisatie (of overheidsinstelling) is een algemene aanduiding die wordt gebruikt voor allerlei soorten organisaties die namens de overheid taken uitvoeren.

Nieuw!!: Burger en Overheidsorganisatie · Bekijk meer »

Parkeerbelasting

Onder de naam parkeerbelasting kan door de gemeente of een openbaar lichaam BES een belasting worden geheven in het kader van de parkeerregulering.

Nieuw!!: Burger en Parkeerbelasting · Bekijk meer »

Parkeerbeleid

Een parkeerbeleid is een stelsel van regels die de toewijzing van parkeerplaatsen aan gebruikers moet regelen.

Nieuw!!: Burger en Parkeerbeleid · Bekijk meer »

Participatie

Participatie betekent actieve deelname.

Nieuw!!: Burger en Participatie · Bekijk meer »

Participatiedemocratie

Participatieve democratie of participatiedemocratie is een vorm van democratie waarin de burger een beleidsbepalende invloed heeft op het bestuur.

Nieuw!!: Burger en Participatiedemocratie · Bekijk meer »

Paspoort

Omslag van een Nederlands paspoort uit 2011 Omslag van het Belgisch paspoort in 2008 Een paspoort is een officieel document dat de houder identificeert als burger van een bepaald land; in het paspoort verzoekt de regering van dat land de autoriteiten van andere landen om de houder toe te laten.

Nieuw!!: Burger en Paspoort · Bekijk meer »

Politieagent

Politieagent in Boston Een politieagent(e), politieman of politievrouw is een persoon die in dienst is bij de politie.

Nieuw!!: Burger en Politieagent · Bekijk meer »

Politiek

Politiek is de wijze waarop in een samenleving de belangentegenstellingen van groepen en individuen tot hun recht komen - meestal op basis van onderhandelingen - op de verschillende bestuurlijke en maatschappelijke niveaus.

Nieuw!!: Burger en Politiek · Bekijk meer »

Proletariaat

Kerstfeest voor het proletariaat in Berlijn, 1923 De arbeidersklasse of het proletariaat (.

Nieuw!!: Burger en Proletariaat · Bekijk meer »

Publiekrecht

Het publiekrecht geeft regels ten aanzien van de verhouding tussen de burger en de overheid.

Nieuw!!: Burger en Publiekrecht · Bekijk meer »

Regio

Een regio, ook wel streek, gewest of (meer algemeen) gebied, is een aaneengesloten geografisch gebied met een bepaald taalkundig, cultureel, demografisch en/of institutioneel karakter, al dan niet erkend door de officiële instanties.

Nieuw!!: Burger en Regio · Bekijk meer »

Relatie

Een relatie (ook wel verhouding of betrekking) is een verband tussen meestal twee (soms meerdere) personen, concepten, verschijnselen of zaken.

Nieuw!!: Burger en Relatie · Bekijk meer »

Relatieve verwantschap tussen volken

De relatieve verwantschap tussen volkeren is een onderwerp waarnaar wetenschappers uit verschillende disciplines onderzoek doen.

Nieuw!!: Burger en Relatieve verwantschap tussen volken · Bekijk meer »

Representatieve democratie

Een representatieve of indirecte democratie is een regeringsvorm waarbij de bevolking een aantal vertegenwoordigers kiest die het bestuur uitvoeren.

Nieuw!!: Burger en Representatieve democratie · Bekijk meer »

Rijksregisternummer

Het Rijksregisternummer is een uniek identificatienummer toegekend aan natuurlijke personen ingeschreven in België.

Nieuw!!: Burger en Rijksregisternummer · Bekijk meer »

Sneeuwruimen

schep om sneeuw mee te ruimen Sneeuwruimen is het opruimen of aan de kant vegen van sneeuw.

Nieuw!!: Burger en Sneeuwruimen · Bekijk meer »

Sociale status

De sociale status is het aanzien, de eer, het prestige dat iemand verwerft en met zich meedraagt in de sociale groep of samenleving waarin die persoon zich begeeft.

Nieuw!!: Burger en Sociale status · Bekijk meer »

Sri Lanka

Nederlands kanaal nabij Negombo Sri Lanka (Engels: Sri Lanka; Singalees:ශ්‍රී ලංකා (Shrī Laṁkā), Tamil: இலங்கை (Ilaṅkai), officieel de Democratische Socialistische Republiek Sri Lanka en voorheen Ceylon, is een land in Zuid-Azië. Het land is een eilandstaat in de Indische Oceaan en telt inwoners. Door de gunstige ligging op het pad van de grote zeeroutes tussen West-Azië en Zuidoost-Azië is Sri Lanka van oudsher een strategische marinebasis en een centrum van boeddhistische religie en cultuur van de oudheid. Tegenwoordig is het een multireligieus land, waar bijna een derde van de bevolking andere religies dan het boeddhisme aanhangt, met name het hindoeïsme, christendom en islam. De Singalese gemeenschap vormt de meerderheid van de bevolking, met de Tamils als grootste etnische minderheid, geconcentreerd in het noorden en oosten van het eiland. Andere gemeenschappen omvatten de islamitische Moren en Maleisiërs en de Burghers. Sri Lanka staat bekend vanwege de productie en export van thee, kinine, koffie, rubber, kaneel en kokosnoten en heeft een progressieve en moderne industriële economie en het hoogste inkomen per hoofd van de bevolking in Zuid-Azië. De natuurlijke schoonheid van Sri Lanka, de tropische bossen, stranden en landschap, evenals zijn rijke culturele erfgoed, maken het een wereldberoemde toeristische bestemming. Na meer dan tweeduizend jaar van heerschappij door plaatselijke koninkrijken werden delen van Sri Lanka in het begin van de 16e eeuw gekoloniseerd door Portugal en Nederland, alvorens het gehele land in 1815 onder het bestuur van het Britse Rijk kwam. Tijdens de Tweede Wereldoorlog diende Sri Lanka als een belangrijke basis voor de geallieerde troepen in de strijd tegen het Japanse Keizerrijk. Aan het begin van de 20e eeuw ontstond een nationalistische politieke beweging, met als doel het verkrijgen van politieke onafhankelijkheid, die uiteindelijk in 1948 door de Britten werd verleend na vreedzame onderhandelingen. Sinds de jaren 70 van de 20e eeuw leidden strubbelingen tussen de Tamil-minderheid en de Singalese meerderheid tot een burgeroorlog, die dertig jaar duurde. Tienduizenden mensen kwamen daarbij om. Sinds aan het einde van het eerste decennium van deze eeuw de vrede is hersteld, herstelt het land zich van de gevolgen van de burgeroorlog en maakt er reclame voor, dat het een aantrekkelijk land is voor toeristen.

Nieuw!!: Burger en Sri Lanka · Bekijk meer »

Staat

Een staat is een hiërarchische politieke organisatie die gezag uitoefent over een bevolking, gelegitimeerd door een vorm van recht, waarvan de naleving wordt afgedwongen met een monopolie op het gebruik van geweld.

Nieuw!!: Burger en Staat · Bekijk meer »

Staatloosheid

Staatloosheid, ook wel stateloosheid genoemd, is het ontbreken van een nationaliteit.

Nieuw!!: Burger en Staatloosheid · Bekijk meer »

Staatsrecht

Het staatsrecht, grondwettelijk of constitutioneel recht is het recht inzake de staat als organisatorisch verband.

Nieuw!!: Burger en Staatsrecht · Bekijk meer »

Stempas

Stempas voor het Nederlands referendum over de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne Een stempas is in Nederland een verklaring in de vorm van een pas, waarmee een kiesgerechtigde wordt toegestaan binnen het gebied van het orgaan waarvoor een verkiezing wordt gehouden, meestal de gemeente of deelgemeente, aan de stemming deel te nemen.

Nieuw!!: Burger en Stempas · Bekijk meer »

Studentenvereniging

Een studentenvereniging is een vereniging voor en door studenten, waarbij de leden student zijn of zijn geweest.

Nieuw!!: Burger en Studentenvereniging · Bekijk meer »

Symmetrie

Figuur met zowel draaisymmetrie als spiegelsymmetrie. Men spreekt van symmetrie (Grieks: συν, samen en μετρον, maat) bij een object als twee helften van het object in een bepaalde zin elkaars spiegelbeeld zijn.

Nieuw!!: Burger en Symmetrie · Bekijk meer »

Synoniem (taalkunde)

Een synoniem of evenwoord van een bepaald woord in een taal is een ander woord in dezelfde taal met min of meer dezelfde betekenis.

Nieuw!!: Burger en Synoniem (taalkunde) · Bekijk meer »

Therapie

Therapie (van het Griekse: θεραπεία) of behandeling is.

Nieuw!!: Burger en Therapie · Bekijk meer »

Toerisme

Toerisme is reizen met recreatieve of zakelijke doeleinden.

Nieuw!!: Burger en Toerisme · Bekijk meer »

Uitkering

Een uitkering is een som geld die aan iemand wordt betaald.

Nieuw!!: Burger en Uitkering · Bekijk meer »

Uniform

Ceremonieel uniform Mexico, rond 1900 Een uniform (soms tenue genoemd) is werkkleding waarmee een persoon zich onderscheidt als lid van een organisatie of als functionaris.

Nieuw!!: Burger en Uniform · Bekijk meer »

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Willemshof Glazen zuil De Vereniging van Nederlandse Gemeenten, afgekort VNG, is de koepelorganisatie van alle gemeenten in Nederland.

Nieuw!!: Burger en Vereniging van Nederlandse Gemeenten · Bekijk meer »

Vergunning

Een vergunning of ontheffing is een officiële (noodzakelijke) toestemming van de overheid om een bepaalde activiteit uit te voeren.

Nieuw!!: Burger en Vergunning · Bekijk meer »

Verkiezing

Bij verkiezingen wordt er in veel landen gestemd met een stempotlood op een stembiljet Een verkiezing is een methode waarbij een aantal personen, de kiesgerechtigden, door middel van een stemming bepaalt aan wie een bepaalde functie, post of titel moet worden toegekend.

Nieuw!!: Burger en Verkiezing · Bekijk meer »

Volksvertegenwoordiger

Een volksvertegenwoordiger is iemand die door middel van verkiezingen is verkozen om de bevolking van een land of van een stad of een ander gebied te vertegenwoordigen in een overheidsorgaan.

Nieuw!!: Burger en Volksvertegenwoordiger · Bekijk meer »

Vrije wil

De vrije wil wordt meestal gedefinieerd als het vermogen van rationeel handelende personen om controle uit te oefenen over eigen daden en beslissingen.

Nieuw!!: Burger en Vrije wil · Bekijk meer »

Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) is een onafhankelijke denktank voor de Nederlandse regering.

Nieuw!!: Burger en Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid · Bekijk meer »

Zeeman (beroep)

Een zeeman is iemand die voor zijn beroep op zee vaart, of als zodanig heeft gevaren.

Nieuw!!: Burger en Zeeman (beroep) · Bekijk meer »

Richt hier:

Burger (hoofdbetekenis).

UitgaandeInkomende
Hey! We zijn op Facebook nu! »