Logo
Unionpedia
Communicatie
Ontdek het op Google Play
Nieuw! Download Unionpedia op je Android™ toestel!
Gratis
Snellere toegang dan browser!
 

Burgerschap

Index Burgerschap

Burgerschap, ook wel staatsburgerschap genoemd, is de status van een natuurlijk persoon - meestal voortvloeiend uit de nationaliteit van deze - toegekend door de gebruiken of wetten van een staat, waardoor deze persoon - die vanaf dan burger van die staat wordt genoemd - bepaalde rechten (te onderscheiden in drie categorieën: civiele, politieke en sociale rechten) en plichten verkrijgt.

44 relaties: Allochtoon (persoon), Amitai Etzioni, Arbeidsmarkt, Belasting (fiscaal), Burger, Burgermaatschappij, Burgerrechten, Centraal Instituut voor Toetsontwikkeling, Culturele assimilatie, Godsdienstvrijheid, Han Entzinger, Identiteit (eigenheid), Immigratie, Inburgering, Inspectie van het Onderwijs (Nederland), Integratie (sociologie), John Rawls, Liberalisme, Maatschappij (sociale wetenschappen), Menselijke migratie, Michael Walzer, Nationaliteit, Natuurlijk persoon, Nieuw Amsterdam (uitgeverij), Overheid, Participatie, Politiek, Raad voor het Openbaar Bestuur, Rechtmatigheid, Rechtsgeleerdheid, Samenleving, Sociaal recht, Sociale omgeving, Sociologie, Solidariteit (begrip), Staat, Verzorgingsstaat, Vinex, Voorstad, Vrij Nederland, Vrijheid van meningsuiting, Waarde, Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, Will Kymlicka.

Allochtoon (persoon)

Het woord allochtoon betekent letterlijk "van een andere aarde/gebied" (Oudgrieks: ἄλλος.

Nieuw!!: Burgerschap en Allochtoon (persoon) · Bekijk meer »

Amitai Etzioni

Amitai Etzioni, geboren als Werner Falk (Keulen, 4 januari 1929) is een Joods-Israëlisch-Amerikaanse socioloog en publieksintellectueel, vooral bekend vanwege zijn voorkeur voor het communitarisme.

Nieuw!!: Burgerschap en Amitai Etzioni · Bekijk meer »

Arbeidsmarkt

De arbeidsmarkt is een economische en sociologische benaming voor de interactie tussen vraag naar en aanbod van arbeidskrachten.

Nieuw!!: Burgerschap en Arbeidsmarkt · Bekijk meer »

Belasting (fiscaal)

Betaling van belastinggeld aan koning Karel V van Frankrijk in de 14e eeuw Belastingontvangers in de 16e eeuw door Marinus van Reymerswale Onder belasting wordt verstaan een rechtsband tussen de overheid en een rechtssubject (de belastingplichtige) waarbij een heffing of prestatie wordt opgelegd ten behoeve van een overheid met als doel in de openbare uitgaven te voorzien.

Nieuw!!: Burgerschap en Belasting (fiscaal) · Bekijk meer »

Burger

Symbolische grenspaal in het dorp Baarle, burgers rond twee bestuursculturen, België en Nederland. In staatsrechtelijke zin is een burger een lid van de bevolking van een staat of bijvoorbeeld een gemeente; meer specifiek gaat het over zijn of haar rechtsverhouding tot een overheidsorganisatie.

Nieuw!!: Burgerschap en Burger · Bekijk meer »

Burgermaatschappij

De burgermaatschappij, ook wel civil society of het maatschappelijk middenveld genoemd, is het geheel van particuliere organisaties in de samenleving die verschillende groepen, meningen en belangen vertegenwoordigen.

Nieuw!!: Burgerschap en Burgermaatschappij · Bekijk meer »

Burgerrechten

mensenrechten in de Verenigde Staten tijdens de jaren 60 Burgerrechten zijn rechten die door nationale en internationale overheden (zoals de Verenigde Naties) gegarandeerd behoren te worden, en die de burgers van een bepaald land of gebied zekere garanties verschaffen.

Nieuw!!: Burgerschap en Burgerrechten · Bekijk meer »

Centraal Instituut voor Toetsontwikkeling

Cito-kantoor is gevestigd in Arnhem Het Centraal Instituut voor Toetsontwikkeling of Cito is een Nederlandse organisatie voor het ontwikkelen en afnemen van examens en toetsen.

Nieuw!!: Burgerschap en Centraal Instituut voor Toetsontwikkeling · Bekijk meer »

Culturele assimilatie

Culturele assimilatie (ook wel kortweg assimilatie) is het socialisatieproces van acculturatie waarbij leden van een niet-dominante groep zich mengen met de dominante groep en daar de cultuur van overnemen, terwijl de eigen cultuur wordt losgelaten en contact met de andere leden van de eigen groep niet wordt nagestreefd op basis van afkomst.

Nieuw!!: Burgerschap en Culturele assimilatie · Bekijk meer »

Godsdienstvrijheid

''Freedom of Worship'', een schilderij van Norman Rockwell uit 1943 Godsdienstvrijheid (ook wel vrijheid van godsdienst, vrijheid van religie of religievrijheid genoemd) is een van de klassieke grondrechten.

Nieuw!!: Burgerschap en Godsdienstvrijheid · Bekijk meer »

Han Entzinger

Han Entzinger (2011) Henri Bernhard (Han) Entzinger (Den Haag, 1947) is een Nederlands socioloog en hoogleraar integratie- en migratiestudies aan de Erasmusuniversiteit van Rotterdam.

Nieuw!!: Burgerschap en Han Entzinger · Bekijk meer »

Identiteit (eigenheid)

Identiteit is de eenheid van wezen, volkomen overeenstemming en gelijkheid.

Nieuw!!: Burgerschap en Identiteit (eigenheid) · Bekijk meer »

Immigratie

De wereldwijde nettoimmigratiesaldi in april 2006 Immigratie is het zich vestigen in een ander land of gebied.

Nieuw!!: Burgerschap en Immigratie · Bekijk meer »

Inburgering

Inburgering is een specifieke, begeleide en doelgericht gestuurde vorm van maatschappelijke integratie van allochtonen, immigranten net zo goed als asielzoekers en 'gezinsherenigers' waarbij ernaar gestreefd wordt dat de nieuwkomers, en de ontvangende maatschappij elk de nodige stappen zet om ertoe te komen dat de nieuwkomers een volwaardige plaats in de samenleving kunnen verwerven.

Nieuw!!: Burgerschap en Inburgering · Bekijk meer »

Inspectie van het Onderwijs (Nederland)

De Inspectie van het Onderwijs is een Nederlands inspectie-orgaan en valt onder het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Nieuw!!: Burgerschap en Inspectie van het Onderwijs (Nederland) · Bekijk meer »

Integratie (sociologie)

Integratie is het socialisatieproces van acculturatie waarbij leden van een niet-dominante groep zich mengen met de dominante groep, maar daarnaast contact onderhouden met de andere leden van de eigen groep.

Nieuw!!: Burgerschap en Integratie (sociologie) · Bekijk meer »

John Rawls

John Borden (Bordley) Rawls (Baltimore (Maryland), 21 februari 1921 – Lexington (Massachusetts), 24 november 2002) was een Amerikaans filosoof die vooral bekendheid verwierf omwille van zijn ethische en politieke filosofie.

Nieuw!!: Burgerschap en John Rawls · Bekijk meer »

Liberalisme

Het liberalisme is een politiek-maatschappelijke stroming die ontstaan is in de Verlichting van de 18e eeuw.

Nieuw!!: Burgerschap en Liberalisme · Bekijk meer »

Maatschappij (sociale wetenschappen)

verstedelijkte maatschappij rond Chicago, 2005. Tegenwoordig woont en werkt meer dan 50% van de wereldbevolking in steden en verstedelijkte gebieden. Westers publiek bij een show in Melbourne. Het begrip maatschappij valt grotendeels samen met de notie samenleving, maar legt meer de nadruk op de institutionele, ordenende aspecten van de samenleving: de staat en de staatsapparaten.

Nieuw!!: Burgerschap en Maatschappij (sociale wetenschappen) · Bekijk meer »

Menselijke migratie

millennia geleden een gebied bevolkt raakte. De letters op de pijlen geven groepen mensachtigen aan die tot dezelfde mitochondriale haplogroep behoren. (Haplogroepen zijn een genetische indeling waarbij mensen worden ingedeeld naar de variatie in hun mitochondriaal DNA.) Grote Volksverhuizing: Belangrijkste verhuizingstromen Menselijke migratie is de verplaatsing van groepen mensen van de ene plaats naar de andere.

Nieuw!!: Burgerschap en Menselijke migratie · Bekijk meer »

Michael Walzer

Michael Walzer (3 maart 1935) is een politicoloog en filosoof.

Nieuw!!: Burgerschap en Michael Walzer · Bekijk meer »

Nationaliteit

Nationaliteit duidt de relatie aan tussen een individu en een staat, cultuur of loyaliteit.

Nieuw!!: Burgerschap en Nationaliteit · Bekijk meer »

Natuurlijk persoon

Een natuurlijk persoon is een mens in juridische zin, als iemand die drager van rechten en verplichtingen kan zijn.

Nieuw!!: Burgerschap en Natuurlijk persoon · Bekijk meer »

Nieuw Amsterdam (uitgeverij)

Nieuw Amsterdam is een onafhankelijke Nederlandse uitgeverij die op 1 april 2005 werd opgericht door Boudewijn Poelmann en Derk Sauer.

Nieuw!!: Burgerschap en Nieuw Amsterdam (uitgeverij) · Bekijk meer »

Overheid

De overheid is het hoogste bevoegd gezag op een bepaald territorium of grondgebied.

Nieuw!!: Burgerschap en Overheid · Bekijk meer »

Participatie

Participatie betekent actieve deelname.

Nieuw!!: Burgerschap en Participatie · Bekijk meer »

Politiek

Politiek is de wijze waarop in een samenleving de belangentegenstellingen van groepen en individuen tot hun recht komen - meestal op basis van onderhandelingen - op de verschillende bestuurlijke en maatschappelijke niveaus.

Nieuw!!: Burgerschap en Politiek · Bekijk meer »

Raad voor het Openbaar Bestuur

De Raad voor het Openbaar Bestuur (Rob) is een Nederlandse adviesraad van de regering en het parlement.

Nieuw!!: Burgerschap en Raad voor het Openbaar Bestuur · Bekijk meer »

Rechtmatigheid

Rechtmatigheid is een juridische term, die aangeeft dat een (voorgenomen) handelwijze in overeenstemming is met de geldende regels en besluiten.

Nieuw!!: Burgerschap en Rechtmatigheid · Bekijk meer »

Rechtsgeleerdheid

Rechtsgeleerdheid of rechtswetenschap is de wetenschap van het recht.

Nieuw!!: Burgerschap en Rechtsgeleerdheid · Bekijk meer »

Samenleving

Blik op Takeshita Street in Tokio, Japan. Onder een samenleving of gemeenschap wordt verstaan een groep mensen die samen een half-gesloten systeem vormen en waarbinnen interactie bestaat tussen de leden die van die groep deel uitmaken.

Nieuw!!: Burgerschap en Samenleving · Bekijk meer »

Sociaal recht

Sociaal recht is een rechtsgebied dat enerzijds bestaat uit sociaal zekerheidsrecht en anderzijds uit arbeidsrecht in België en het arbeidsrecht, ambtenarenrecht en medezeggenschapsrecht in Nederland.

Nieuw!!: Burgerschap en Sociaal recht · Bekijk meer »

Sociale omgeving

Sociale omgeving of milieu is het geheel van sociale, culturele, economische, religieuze factoren dat van invloed is op het menselijk gedrag.

Nieuw!!: Burgerschap en Sociale omgeving · Bekijk meer »

Sociologie

Sociologie is de studie van de sociale relaties tussen mensen, en in het bijzonder van de politieke, culturele, religieuze en economische aspecten van menselijke samenlevingen.

Nieuw!!: Burgerschap en Sociologie · Bekijk meer »

Solidariteit (begrip)

Solidariteit is het bewustzijn dat alhoewel individuen verschillende taken, interesses en waarden hebben, de orde en samenhang van de maatschappij afhangt van het elkaar kunnen vertrouwen voor het uitvoeren van die specifieke taken.

Nieuw!!: Burgerschap en Solidariteit (begrip) · Bekijk meer »

Staat

Een staat is een hiërarchische politieke organisatie die gezag uitoefent over een bevolking, gelegitimeerd door een vorm van recht, waarvan de naleving wordt afgedwongen met een monopolie op het gebruik van geweld.

Nieuw!!: Burgerschap en Staat · Bekijk meer »

Verzorgingsstaat

Een verzorgingsstaat is een sociaal systeem waarin de staat primaire verantwoordelijkheid draagt voor het welzijn van zijn burgers, zoals in kwesties van gezondheidszorg, onderwijs, werkgelegenheid en sociale zekerheid.

Nieuw!!: Burgerschap en Verzorgingsstaat · Bekijk meer »

Vinex

Vinex is de afkorting voor Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra, een nota ruimtelijke ordening van het Nederlandse ministerie van VROM uit 1991.

Nieuw!!: Burgerschap en Vinex · Bekijk meer »

Voorstad

Typische indeling van een Amerikaanse suburb. Een voorstad is een plaats die tegen de rand van een grotere centrale stad ligt.

Nieuw!!: Burgerschap en Voorstad · Bekijk meer »

Vrij Nederland

Vrij Nederland is een Nederlands opinieblad van linkse signatuur.

Nieuw!!: Burgerschap en Vrij Nederland · Bekijk meer »

Vrijheid van meningsuiting

''Freedom of Speech'', een schilderij van Norman Rockwell uit 1943 Vrijheid van meningsuiting is de vrijheid van burgers om hun overtuigingen kenbaar te maken, zonder voorafgaande controle door de staat.

Nieuw!!: Burgerschap en Vrijheid van meningsuiting · Bekijk meer »

Waarde

Het begrip waarde wordt gebruikt in twee betekenissen.

Nieuw!!: Burgerschap en Waarde · Bekijk meer »

Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) is een onafhankelijke denktank voor de Nederlandse regering.

Nieuw!!: Burgerschap en Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid · Bekijk meer »

Will Kymlicka

Will Kymlicka (London (Ontario), 1962) is een Canadese politiek filosoof die zich vooral op het terrein van het multiculturalisme begeeft.

Nieuw!!: Burgerschap en Will Kymlicka · Bekijk meer »

UitgaandeInkomende
Hey! We zijn op Facebook nu! »