Logo
Unionpedia
Communicatie
Ontdek het op Google Play
Nieuw! Download Unionpedia op je Android™ toestel!
Gratis
Snellere toegang dan browser!
 

Celademhaling

Index Celademhaling

Celademhaling of aerobe dissimilatie is de biochemische reactie waarbij in een cel, meer specifiek in een mitochondrion, ATP wordt gegenereerd.

42 relaties: Ademhaling (plant), Adenosinedifosfaat, Adenosinetrifosfaat, Aminozuur, Anaerobe dissimilatie, Anaeroob, Autotroof, Biologie, Biomolecuul, Cel (biologie), Chemische reactie, Citroenzuurcyclus, Cytoplasma, Dizuurstof, Enzym, Enzymatische katalyse, Fotosynthese, Gaswisseling, Gist, Gisting (alcohol), Glucose, Glycolyse, Heterotroof, Hydrolyse, Koolstofdioxide, Melkzuur, Mitochondrion, Monomeer, Nicotinamide-adenine-dinucleotide, Organel, Organische verbinding, Oxidatie, Oxidatieve fosforylering, Proteïne, Pyrodruivenzuur, Reactiepad (biochemie), Reductie (scheikunde), Stofwisseling, Vet, Vetzuur, Voedselketen, Zetmeel.

Ademhaling (plant)

De ademhaling bij de plant: Een plant kan assimileren en dissimileren.

Nieuw!!: Celademhaling en Ademhaling (plant) · Bekijk meer »

Adenosinedifosfaat

Adenosinedifosfaat of ADP is een ribonucleotide die is opgebouwd uit het nucleobase adenine, het monosacharide ribose en twee fosfaatgroepen.

Nieuw!!: Celademhaling en Adenosinedifosfaat · Bekijk meer »

Adenosinetrifosfaat

Adenosinetrifosfaat of ATP is een ribonucleotide dat in de celstofwisseling een sleutelrol vervult als drager van chemische energie.

Nieuw!!: Celademhaling en Adenosinetrifosfaat · Bekijk meer »

Aminozuur

Algemene structuur van α-aminozuren. De R staat voor residu-groep Een aminozuur is een organische verbinding die zowel een carboxygroep (-COOH) als een aminegroep (-NH2) bezit.

Nieuw!!: Celademhaling en Aminozuur · Bekijk meer »

Anaerobe dissimilatie

Anaerobe dissimilatie is dissimilatie (het afbreken van stoffen) zonder zuurstof (anaeroob).

Nieuw!!: Celademhaling en Anaerobe dissimilatie · Bekijk meer »

Anaeroob

Anaeroob betekent 'zonder lucht plaatsvindend of kunnen leven', waarbij met "lucht" zuurstof bedoeld wordt.

Nieuw!!: Celademhaling en Anaeroob · Bekijk meer »

Autotroof

varen Autotrofe organismen zijn organismen die CO2 gebruiken als bron van koolstof voor hun cellen.

Nieuw!!: Celademhaling en Autotroof · Bekijk meer »

Biologie

Animalia - Oeros (''Bos primigenius taurus'') Plantae - Tarwe (''Triticum'') Fungi - Gewone morielje (''Morchella esculenta'') Virus - Gammafaag Biologie is de natuurwetenschap die zich richt op levende organismen, levensprocessen en levensverschijnselen.

Nieuw!!: Celademhaling en Biologie · Bekijk meer »

Biomolecuul

Driedimensionale structuur van myoglobine, een eiwit. Een biomolecuul (biologisch molecuul) is een molecuul van een organische verbinding die van nature voorkomt in organismen, en die kan worden aangemaakt door deze organismen.

Nieuw!!: Celademhaling en Biomolecuul · Bekijk meer »

Cel (biologie)

Rode uicellen onder een microscoop. Levende cellen met gekleurde vacuole, afgestorven met kleurloze vacuole, luchtbel met dikke zwarte rand In de biologie is de cel het kleinste onderdeel van een organisme dat alle genetische informatie van dat organisme bevat.

Nieuw!!: Celademhaling en Cel (biologie) · Bekijk meer »

Chemische reactie

Een chemische reactie is een proces waarbij bepaalde verbindingen (moleculen) of atomen via een chemische weg worden omgezet in andere verbindingen via het vormen dan wel breken van chemische bindingen.

Nieuw!!: Celademhaling en Chemische reactie · Bekijk meer »

Citroenzuurcyclus

De citroenzuurcyclus of krebscyclus of de tricarbonzuurcyclus (TCA-cyclus) is een van de fundamentele metabole cycli in cellen die zuurstof gebruiken in het cellulaire ademhalingsproces.

Nieuw!!: Celademhaling en Citroenzuurcyclus · Bekijk meer »

Cytoplasma

Het cytoplasma is de volledige inhoud van een cel, met uitzondering van de celkern.

Nieuw!!: Celademhaling en Cytoplasma · Bekijk meer »

Dizuurstof

Apparaat om zuurstof uit lucht te winnen in een bunker. Dizuurstof of moleculaire zuurstof (O2) is de belangrijkste enkelvoudige stof van het element zuurstof.

Nieuw!!: Celademhaling en Dizuurstof · Bekijk meer »

Enzym

triosefosfaatisomerase (TIM). Model van het enzym purinenucleosidefosforylase (PNP) Een enzym (Oudgrieks: ἐν en in, ζύμη zúme gist) is een macromoleculaire katalysator die een specifieke chemische reactie in of buiten een cel kan laten verlopen.

Nieuw!!: Celademhaling en Enzym · Bekijk meer »

Enzymatische katalyse

NAD-cofactor in geel. Enzymatische katalyse is het proces waarbij chemische reacties in organismen worden versneld of op gang worden gebracht door daarvoor gespecificeerde enzymen.

Nieuw!!: Celademhaling en Enzymatische katalyse · Bekijk meer »

Fotosynthese

Fotosyntheseformule Fotosynthese (ook: koolstofdioxideassimilatie of koolzuurassimilatie), is een vorm van biosynthese waarbij lichtenergie wordt gebruikt om koolstofdioxide om te zetten in koolhydraten, zoals glucose.

Nieuw!!: Celademhaling en Fotosynthese · Bekijk meer »

Gaswisseling

Gaswisseling of respiratie is de uitwisseling van de gassen 2) en 2) tussen een organisme en zijn omgeving. Deze gaswisseling is essentieel voor het leven. Als deze niet plaatsvindt volgt verstikking.

Nieuw!!: Celademhaling en Gaswisseling · Bekijk meer »

Gist

Gisten zijn eencellige, eukaryote micro-organismen die behoren tot het rijk van de schimmels.

Nieuw!!: Celademhaling en Gist · Bekijk meer »

Gisting (alcohol)

Alcoholgisting is een fermentatieproces waarbij glucose in ethanol (de bekendste vorm van alcohol) en koolstofdioxide wordt omgezet.

Nieuw!!: Celademhaling en Gisting (alcohol) · Bekijk meer »

Glucose

Glucose (Grieks: γλυκός.

Nieuw!!: Celademhaling en Glucose · Bekijk meer »

Glycolyse

Glycolyse in 10 stappen. De cursief gedrukte benamingen zijn de enzymen die werkzaam zijn bij de stappen. Glycolyse is een proces waarbij glucose, met behulp van enzymen, in de cellen van een organisme in tien stappen wordt afgebroken tot pyrodruivenzuur.

Nieuw!!: Celademhaling en Glycolyse · Bekijk meer »

Heterotroof

Een organisme is een heterotroof organisme als het zijn organische celmateriaal opbouwt uit voedingsstoffen die het betrekt uit organische stoffen, afkomstig van andere organismen.

Nieuw!!: Celademhaling en Heterotroof · Bekijk meer »

Hydrolyse

Hydrolyse van een amide tot een carbonzuur en een amine. Hydrolyse is de splitsing van een chemische verbinding onder opname van water.

Nieuw!!: Celademhaling en Hydrolyse · Bekijk meer »

Koolstofdioxide

Koolstofdioxide, ook kooldioxide of koolzuurgas genoemd, is een anorganische verbinding van koolstof en zuurstof, met als brutoformule CO2.

Nieuw!!: Celademhaling en Koolstofdioxide · Bekijk meer »

Melkzuur

Melkzuur is een organische verbinding met als brutoformule C3H6O3.

Nieuw!!: Celademhaling en Melkzuur · Bekijk meer »

Mitochondrion

Mitochondrion Een mitochondrionEverdingen, J.J.E. van, Eerenbeemt, A.M.M. van den (2012).

Nieuw!!: Celademhaling en Mitochondrion · Bekijk meer »

Monomeer

Een monomeer (Oudgrieks: μονομερής monomerēs: uit één stuk,Muller, F. (1932). Grieksch woordenboek. (3de druk). Groningen/Den Haag/Batavia: J.B. Wolters’ Uitgevers-Maatschappij N.V. Liddell, H.G. & Scott, R. (1940). A Greek-English Lexicon. revised and augmented throughout by Sir Henry Stuart Jones. with the assistance of Roderick McKenzie. Oxford: Clarendon Press. en μέρος meros: deel) is in de scheikunde een relatief eenvoudig organisch molecuul dat, chemisch gekoppeld aan een of meerdere andere monomeren, als bouwsteen kan dienen voor grotere moleculen: dimeren, oligomeren en polymeren.

Nieuw!!: Celademhaling en Monomeer · Bekijk meer »

Nicotinamide-adenine-dinucleotide

Nicotinamide-adenine-dinucleotide (NAD) is een co-enzym dat in de cellen van alle organismen functioneert als biochemische elektronendrager.

Nieuw!!: Celademhaling en Nicotinamide-adenine-dinucleotide · Bekijk meer »

Organel

Een organel is een gespecialiseerd onderdeel van een eukaryotische cel met een bepaalde functie.

Nieuw!!: Celademhaling en Organel · Bekijk meer »

Organische verbinding

Het aminozuur isoleucine (C6H13NO2) is een goed voorbeeld van een organische verbinding. Koolstofatomen zijn zwart, waterstof is grijs, zuurstof rood, en stikstof blauw. Een organische verbinding of organische stof is een chemische verbinding die in ieder geval één koolstof-atoom bevat, en meestal meerdere koolstofatomen, die via een covalente binding aan elkaar zijn geschakeld tot een koolstofketen.

Nieuw!!: Celademhaling en Organische verbinding · Bekijk meer »

Oxidatie

fluor vormen een ionbinding door middel van een redoxreactie. Natrium staat zijn buitenste elektron af aan het fluoratoom. Het natrium wordt geoxideerd en het fluor wordt gereduceerd Oxidatie is het chemische proces waarbij de geoxideerde stof, de reductor, elektronen afstaat aan een andere stof, de oxidator.

Nieuw!!: Celademhaling en Oxidatie · Bekijk meer »

Oxidatieve fosforylering

De oxidatieve fosforylering, elektronentransportketen of ademhalingsketen staat (samen met de citroenzuurcyclus) in het centrum van de stofwisseling van alle organismen die zuurstof gebruiken.

Nieuw!!: Celademhaling en Oxidatieve fosforylering · Bekijk meer »

Proteïne

α-helices toont Proteïnen of eiwitten vormen een grote klasse van biologische moleculen, die bestaan uit polymere ketens van aminozuren.

Nieuw!!: Celademhaling en Proteïne · Bekijk meer »

Pyrodruivenzuur

Pyrodruivenzuur is een organische verbinding met als brutoformule C3H4O3.

Nieuw!!: Celademhaling en Pyrodruivenzuur · Bekijk meer »

Reactiepad (biochemie)

Een reactiepad of metabole routeFriedbichler, M., Friedbichler, I. & Eerenbeemt, A.M.M. van den (2009).

Nieuw!!: Celademhaling en Reactiepad (biochemie) · Bekijk meer »

Reductie (scheikunde)

fluor vormen een ionbinding door middel van een redoxreactie. Natrium staat zijn buitenste elektron af aan het fluoratoom. Het natrium wordt geoxideerd en het fluor wordt gereduceerd Reductie is het scheikundige proces waarbij een stof (de oxidator) elektronen opneemt van een andere stof (de reductor).

Nieuw!!: Celademhaling en Reductie (scheikunde) · Bekijk meer »

Stofwisseling

Stofwisseling of metabolisme (uit het Grieks: μεταβολισμός metabolismos.

Nieuw!!: Celademhaling en Stofwisseling · Bekijk meer »

Vet

''cis''-configuratie. In het zwart is het veresterde glycerol herkenbaar. Vetten bestaan uit een uitgebreide groep van organische verbinding, die bestaan uit triglyceriden.

Nieuw!!: Celademhaling en Vet · Bekijk meer »

Vetzuur

Vetzuren zijn organische carbonzuren met een keten van ten minste twee koolstofatomen en een carboxylgroep (COOH).

Nieuw!!: Celademhaling en Vetzuur · Bekijk meer »

Voedselketen

Voorbeeld van een ''voedselketen'' in een Zweeds meer Een voedselketen beschrijft de voedselrelaties tussen de verschillende soorten organismen in een gegeven ecosysteem.

Nieuw!!: Celademhaling en Voedselketen · Bekijk meer »

Zetmeel

Zetmeel (molecuulformule: (C6H10O5)n) is een complex koolhydraat (sacharide): een polymeer (polysacharide) van glucose dat in de natuur dient als voedselreserve voor planten.

Nieuw!!: Celademhaling en Zetmeel · Bekijk meer »

Richt hier:

Aerobe ademhaling, Dissimilatie (biochemie), Dissimilatie (chemie), Verbranding (biologie).

UitgaandeInkomende
Hey! We zijn op Facebook nu! »