Logo
Unionpedia
Communicatie
Ontdek het op Google Play
Nieuw! Download Unionpedia op je Android™ toestel!
Gratis
Snellere toegang dan browser!
 

Chemische binding

Index Chemische binding

Een chemische binding is een aantrekkende kracht tussen twee of meer atomen, ionen of moleculen.

42 relaties: Apolaire verbinding, Atoom, Bindingsenthalpie, Bindingsorde, Covalente binding, Dipool, Dipool-dipoolinteractie, Elektronegativiteit, Enthalpie, Groningen (stad), Hexagonale dichtste stapeling, Hybridisatie (scheikunde), Hydraat, Intermoleculaire krachten, Intramoleculaire krachten, Ion (deeltje), Ionaire binding, Koper(II)sulfaat, Kristalstructuur, Kristalwater, Kubisch vlakgecentreerd, Lewistheorie, Londonkracht, Metaalbinding, Molecuul, Molecuulorbitaaltheorie, Natriumsulfaat, Polaire verbinding, Polyatomisch ion, Roosterenthalpie, Scheikunde, Studievereniging, Val (eenheid), Valentie-elektron, Valentiebindingstheorie, Valentieschil-elektronenpaar-repulsie-theorie, Vanderwaalskrachten, Verdampingswarmte, Water, Waterstofbrug, Wet van Coulomb, Zuurstof (element).

Apolaire verbinding

Een apolaire verbinding is een molecuul bestaand uit een chemische binding waarin de elektronen zodanig verdeeld zijn, dat het zwaartepunt van hun negatieve lading samenvalt met het zwaartepunt van de positieve lading.

Nieuw!!: Chemische binding en Apolaire verbinding · Bekijk meer »

Atoom

Heliumatoom (vereenvoudigd weergegeven). De kern, met twee protonen (rood) en twee neutronen (groen), is omgeven door twee elektronen (geel). Een atoom is van ieder scheikundig element de kleinste bouwsteen met de chemische eigenschappen van het element.

Nieuw!!: Chemische binding en Atoom · Bekijk meer »

Bindingsenthalpie

De bindingsenthalpie is de enthalpieverandering bij het vormen van een atoombinding (kan een dubbele of drievoudige zijn) tussen twee atomen.

Nieuw!!: Chemische binding en Bindingsenthalpie · Bekijk meer »

Bindingsorde

De bindingsorde (B.O.) van een chemische binding geeft weer hoeveel bindingen er aanwezig zijn tussen 2 bindende atomen.

Nieuw!!: Chemische binding en Bindingsorde · Bekijk meer »

Covalente binding

Een covalente binding of atoombinding is een binding tussen atomen waarin de atomen een of meer gemeenschappelijke elektronenparen hebben.

Nieuw!!: Chemische binding en Covalente binding · Bekijk meer »

Dipool

geografische polen. De geografische Noordpool is namelijk de magnetische Zuidpool. Een dipool (van het Grieks di.

Nieuw!!: Chemische binding en Dipool · Bekijk meer »

Dipool-dipoolinteractie

Dipool-dipoolinteracties of keesomkrachten (genoemd naar de Nederlandse natuurkundige Willem Keesom) zijn sterke intermoleculaire krachten (krachten tussen moleculen) die ontstaan uit de aantrekking tussen moleculen met een permanent dipoolmoment (zogenaamde polaire verbindingen).

Nieuw!!: Chemische binding en Dipool-dipoolinteractie · Bekijk meer »

Elektronegativiteit

Elektronegativiteit in het periodiek systeem De elektronegativiteit (EN) of elektronegatieve waarde (ENW) is een maat voor de neiging van een atoom dat een chemische binding aangaat met een buuratoom om de gezamenlijke elektronenwolk naar zich toe te trekken.

Nieuw!!: Chemische binding en Elektronegativiteit · Bekijk meer »

Enthalpie

Enthalpie, aangeduid met het symbool H, is een grootheid uit de thermodynamica, een toestandsfunctie die afgeleid kan worden uit de inwendige energie U (of E) door daaraan het product van een term druk en volume (pV) als term toe te voegen.

Nieuw!!: Chemische binding en Enthalpie · Bekijk meer »

Groningen (stad)

Groningen (Gronings: Grunn, Grunnen of Stad, Fries: Grins) is de hoofdstad van de Nederlandse provincie Groningen en de grootste kern in de gelijknamige gemeente.

Nieuw!!: Chemische binding en Groningen (stad) · Bekijk meer »

Hexagonale dichtste stapeling

De dichtste stapeling van even grote bollen is de hexagonale dichtste stapeling (hexagonale dichtste packing (hdp); hexagonal close-packed (hcp)).

Nieuw!!: Chemische binding en Hexagonale dichtste stapeling · Bekijk meer »

Hybridisatie (scheikunde)

Hybridisatie is het combineren van elektronenorbitalen van een atoom.

Nieuw!!: Chemische binding en Hybridisatie (scheikunde) · Bekijk meer »

Hydraat

Brandend methaanhydraat Een hydraat is een stof waarin water in sterke binding opgenomen is.

Nieuw!!: Chemische binding en Hydraat · Bekijk meer »

Intermoleculaire krachten

Aantrekkingskracht tussen twee moleculen waterstofchloride. In de natuur- en scheikunde zijn intermoleculaire krachten de krachten die werkzaam zijn tussen moleculen.

Nieuw!!: Chemische binding en Intermoleculaire krachten · Bekijk meer »

Intramoleculaire krachten

Intramoleculaire krachten zijn de krachten die atomen en subatomaire deeltjes op elkaar uitoefenen binnen een molecuul.

Nieuw!!: Chemische binding en Intramoleculaire krachten · Bekijk meer »

Ion (deeltje)

Een elektrondensiteitsplot van het nitraation (NO3−). Een ion (uitspraak met klemtoon op o) is een elektrisch geladen atoom of molecuul, of een groep atomen met een elektrische lading, een zogeheten polyatomisch ion.

Nieuw!!: Chemische binding en Ion (deeltje) · Bekijk meer »

Ionaire binding

240px Een ion(aire)- of ionenbinding, ook wel elektrovalente of heteropolaire binding genoemd, is een binding die ontstaat door de elektrostatische aantrekking tussen een negatief en een positief geladen ion.

Nieuw!!: Chemische binding en Ionaire binding · Bekijk meer »

Koper(II)sulfaat

Koper(II)sulfaat is het koperzout van zwavelzuur.

Nieuw!!: Chemische binding en Koper(II)sulfaat · Bekijk meer »

Kristalstructuur

Kristalstructuur van keukenzout. Als het rooster uit ionen bestaat, zoals hier, spreekt men ook wel van een ionrooster. zoutkristallen Veel vaste stoffen hebben een kristalstructuur.

Nieuw!!: Chemische binding en Kristalstructuur · Bekijk meer »

Kristalwater

Kristalwater is water dat als ligand is opgenomen in het kristalrooster van een chemische stof.

Nieuw!!: Chemische binding en Kristalwater · Bekijk meer »

Kubisch vlakgecentreerd

kvg-tralie Kubisch vlakgecentreerd of kvg (Engels: face centered cubic of fcc) is de benaming voor een type tralie/bolstapeling waarin de traliepunten zich op de hoekpunten van een kubus bevinden, en op de middens van de zijvlakken.

Nieuw!!: Chemische binding en Kubisch vlakgecentreerd · Bekijk meer »

Lewistheorie

De Lewistheorie is een van de oudste theorieën over chemische binding.

Nieuw!!: Chemische binding en Lewistheorie · Bekijk meer »

Londonkracht

Londonkrachten, vernoemd naar de Duitse natuurkundige Fritz London (1900-1954), zijn intermoleculaire krachten (krachten tussen moleculen) die ontstaan uit de aantrekkende krachten tussen tijdelijke dipolen in anders apolaire moleculen.

Nieuw!!: Chemische binding en Londonkracht · Bekijk meer »

Metaalbinding

Metaalbinding is een vorm van binding tussen atomen van zwak elektronegatieve (.

Nieuw!!: Chemische binding en Metaalbinding · Bekijk meer »

Molecuul

Verschillende modellen van een molecuul glucose Een molecuul of molecule is het kleinste deeltje van een moleculaire stof dat nog de chemische eigenschappen van die stof bezit.

Nieuw!!: Chemische binding en Molecuul · Bekijk meer »

Molecuulorbitaaltheorie

Molecuulorbitalen van butadieen De molecuulorbitaaltheorie (MO-theorie of MOT) is ontstaan uit het kwantummechanisch atoommodel en bekijkt een molecuul als een geheel, dit in tegenstelling tot de valentiebindingstheorie (VB) en de Lewistheorie.

Nieuw!!: Chemische binding en Molecuulorbitaaltheorie · Bekijk meer »

Natriumsulfaat

Glauberzout, wonderzout of natriumsulfaat is een wit kristallijn zout met chemische formule Na2SO4 dat werd ontdekt door Rudolf Glauber en werd gebruikt voor medicinale toepassingen (laxeermiddel) en in de glasfabricage.

Nieuw!!: Chemische binding en Natriumsulfaat · Bekijk meer »

Polaire verbinding

Een voorbeeld van een polaire verbinding: water. Rood stelt de negatieve lading voor, het blauwe deel de positieve lading. Een polaire verbinding is een molecuul die bestaat uit een chemische binding met een zodanige verdeling van de elektronen, dat het centrum van de negatieve ladingen niet samenvalt met dat van de positieve ladingen.

Nieuw!!: Chemische binding en Polaire verbinding · Bekijk meer »

Polyatomisch ion

Een polyatomisch ion (poly is Grieks voor veel) ook bekend als moleculair ion, is een geladen chemische verbinding: een ion dat wordt gevormd door de covalente binding tussen minstens twee atomen, afkomstig van meestal verschillende atoomsoorten.

Nieuw!!: Chemische binding en Polyatomisch ion · Bekijk meer »

Roosterenthalpie

Natriumchloride kristalrooster De roosterenthalpie is de verandering van enthalpie die optreedt ten gevolge van de vorming van een zuiver ionaire binding bij de vorming van een zoutkristal uit zijn losse ionen.

Nieuw!!: Chemische binding en Roosterenthalpie · Bekijk meer »

Scheikunde

Biochemisch laboratorium. Flessen met chemicaliën Scheikunde of chemie is een natuurwetenschap die zich richt op de studie van samenstelling en bouw van stoffen, de chemische veranderingen die plaatsvinden onder bepaalde omstandigheden, en de wetmatigheden die daaruit te destilleren zijn.

Nieuw!!: Chemische binding en Scheikunde · Bekijk meer »

Studievereniging

Een studievereniging is de Nederlandse benaming voor een vereniging van studenten die dezelfde studie of afstudeerrichting volgen, of (soms) van studenten die aan dezelfde faculteit studeren.

Nieuw!!: Chemische binding en Studievereniging · Bekijk meer »

Val (eenheid)

De val of equivalent is een vrij gebruikelijke meeteenheid, die aangeeft in welke mate een stof bindingen kan aangaan met andere stoffen.

Nieuw!!: Chemische binding en Val (eenheid) · Bekijk meer »

Valentie-elektron

tabel met covalenties bij valentie-elektronen en hoe dit wordt aangegeven Een valentie-elektron is een elektron dat zich in een nog niet helemaal opgevulde elektronenschil, de valentieschil, van een atoom bevindt.

Nieuw!!: Chemische binding en Valentie-elektron · Bekijk meer »

Valentiebindingstheorie

In de scheikunde verklaart de valentiebindingstheorie de aard van een chemische binding in een molecuul in termen van valenties.

Nieuw!!: Chemische binding en Valentiebindingstheorie · Bekijk meer »

Valentieschil-elektronenpaar-repulsie-theorie

De valentieschil-elektronenpaar-repulsie-theorie (meestal benoemd als VSEPR-theorie) is een theorie die de geometrie van covalente bindingen verklaart aan de hand van repulsieve coulombkrachten tussen valentie-elektronen.

Nieuw!!: Chemische binding en Valentieschil-elektronenpaar-repulsie-theorie · Bekijk meer »

Vanderwaalskrachten

Vanderwaalskrachten zijn relatief zwakke elektromagnetische krachten tussen moleculen (in edelgassen tussen atomen), genoemd naar de Nederlandse natuurkundige Johannes Diderik van der Waals.

Nieuw!!: Chemische binding en Vanderwaalskrachten · Bekijk meer »

Verdampingswarmte

Verdampingswarmte van benzeen, aceton, methanol en water in functie van de temperatuur De verdampingswarmte (ook soortelijke verdampingswarmte) is de hoeveelheid warmte die nodig is om een massa-eenheid stof van een gecondenseerde toestand (vast, vloeibaar) in een gas om te zetten.

Nieuw!!: Chemische binding en Verdampingswarmte · Bekijk meer »

Water

Water als vaste stof, vloeistof en gas Water (H2O; aqua of aq.; zelden diwaterstofoxide of oxidaan) is de chemische verbinding van twee waterstofatomen en een zuurstofatoom.

Nieuw!!: Chemische binding en Water · Bekijk meer »

Waterstofbrug

Waterstofbruggen in water(aangegeven met zwarte streepjes) Een waterstofbrug is een niet-covalente binding tussen een elektronenpaar op een sterk elektronegatief atoom (zuurstof, stikstof of fluor) en een naburig waterstofatoom, gebonden aan een ander sterk elektronegatief atoom.

Nieuw!!: Chemische binding en Waterstofbrug · Bekijk meer »

Wet van Coulomb

De wet van Coulomb, genoemd naar de Franse natuurkundige Charles-Augustin de Coulomb, beschrijft de kracht die twee elektrische puntladingen op elkaar uitoefenen.

Nieuw!!: Chemische binding en Wet van Coulomb · Bekijk meer »

Zuurstof (element)

Zuurstof is een chemisch element met symbool O (Uit het Latijn: oxygenium) en atoomnummer 8.

Nieuw!!: Chemische binding en Zuurstof (element) · Bekijk meer »

Richt hier:

Binding (chemie), Binding (scheikunde), Bindingstype, Scheikundige binding.

UitgaandeInkomende
Hey! We zijn op Facebook nu! »