Logo
Unionpedia
Communicatie
Ontdek het op Google Play
Nieuw! Download Unionpedia op je Android™ toestel!
Installeren
Snellere toegang dan browser!
 

Constante van Avogadro

Index Constante van Avogadro

Amedeo Avogadro De constante van Avogadro, NA, ook getal van Avogadro genoemd, is een fysische constante die de verhouding tussen aantal deeltjes en hoeveelheid stof aangeeft - het getal staat voor de verhouding tussen de deeltjes van de atomaire en moleculaire wereld en de elementen van de door de mens waarneembare, macroscopische, wereld.

49 relaties: Amedeo Avogadro, Atomaire massa-eenheid, Atoommassa, Boltzmannconstante, Cirkelredenering, Coulomb (eenheid), Decimaal, Definitie, Dichtheid (natuurkunde), Eenheidscel, Elektron, Elementaire lading, Evenredigheid, Faradayconstante, Gasconstante, Gram (eenheid), Ideaal gas, IJzer (element), Italië, IUPAC, Jean Perrin, Joule, Kelvin (eenheid), Koolstof-12, Kristal (natuurwetenschappen), Kubisch kristalstelsel, Lijst van natuurkundigen, Lijst van scheikundigen, Massa-energierelatie, Mol (eenheid), Molair volume, Moleculaire massa, National Institute of Standards and Technology, Natuurkundige constante, Neutron, Product (wiskunde), Proton (deeltje), Röntgendiffractie, Relativiteitstheorie, SI-stelsel, Silicium, Standaardafwijking, Stofhoeveelheid, Wet van Avogadro, 10:23-campagne, 1811, 1909, 1971, 2006.

Amedeo Avogadro

Amedeo Avogadro Lorenzo Romano Amedeo Carlo Avogadro di Quaregna e Cerreto (Turijn, 9 augustus 1776 - aldaar, 9 juli 1856) was een Italiaans natuur- en scheikundige.

Nieuw!!: Constante van Avogadro en Amedeo Avogadro · Bekijk meer »

Atomaire massa-eenheid

De atomaire massa-eenheid (afgekort als u, ame of amu, dit laatste naar het Engelse atomic mass unit), in het Nederlandse Meeteenhedenbesluit de geünificeerde atomaire massaeenheid genoemd, en verder ook dalton (Da), naar de scheikundige John Dalton, is een eenheid om atoommassa's en moleculaire massa's in uit te drukken.

Nieuw!!: Constante van Avogadro en Atomaire massa-eenheid · Bekijk meer »

Atoommassa

Schematische voorstelling van het lithium-7-atoom: 3 protonen, 4 neutronen en 3 elektronen (circa 1800 keer kleiner dan protonen). Het zeldzame lithium-6 heeft slechts 3 neutronen, waardoor het (gemiddelde) atomaire gewicht wordt gereduceerd tot 6,941. De atoommassa (ma) is de massa van een atoom, uitgedrukt in atomaire massa-eenheden (u).

Nieuw!!: Constante van Avogadro en Atoommassa · Bekijk meer »

Boltzmannconstante

De boltzmannconstante of constante van Boltzmann, weergegeven door k of kB, is een natuurkundige constante die zowel het verband aangeeft tussen temperatuur en energie als tussen entropie en waarschijnlijkheid.

Nieuw!!: Constante van Avogadro en Boltzmannconstante · Bekijk meer »

Cirkelredenering

Een cirkelredenering, kringredenering of petitio principii (ook wel aangeduid als circulus in probando of het Engelse Begging the question) is een drogreden die volgt uit een manier van redeneren waarbij al als juist wordt aangenomen wat nog bewezen moet worden, of waarbij feiten gebruikt of aangehaald worden waarvan de spreker/schrijver verkeerdelijk veronderstelt dat ze al bestaan of verwezenlijkt zijn.

Nieuw!!: Constante van Avogadro en Cirkelredenering · Bekijk meer »

Coulomb (eenheid)

De coulomb is de eenheid van elektrische lading.

Nieuw!!: Constante van Avogadro en Coulomb (eenheid) · Bekijk meer »

Decimaal

Met decimaal wordt in het decimale talstelsel elk van de cijfers achter de komma aangeduid.

Nieuw!!: Constante van Avogadro en Decimaal · Bekijk meer »

Definitie

Een definitie is een samenvattende omschrijving van de kenmerken van een begrip, zodat het niet met een ander verward kan worden.

Nieuw!!: Constante van Avogadro en Definitie · Bekijk meer »

Dichtheid (natuurkunde)

Rekenhulp voor de dichtheidsformule De dichtheid of soortelijke massa van een homogeen materiaal is in de natuur- en scheikunde een intensieve grootheid die uitdrukt hoeveel massa van dat materiaal aanwezig is in een bepaald volume.

Nieuw!!: Constante van Avogadro en Dichtheid (natuurkunde) · Bekijk meer »

Eenheidscel

Een eenheidscel is een begrip uit de kristallografie, waarmee een kristalrooster beschreven kan worden.

Nieuw!!: Constante van Avogadro en Eenheidscel · Bekijk meer »

Elektron

Het elektron (Oudgrieks:, betekenis: barnsteen dat door wrijving elektrisch geladen werd) is een negatief geladen elementair deeltje, dat gebonden kan zijn, bijvoorbeeld in een atoom, of zich vrij in de ruimte kan bevinden.

Nieuw!!: Constante van Avogadro en Elektron · Bekijk meer »

Elementaire lading

De elementaire lading (symbool e of soms q) is de elektrische lading gedragen door één enkel proton, of daarmee gelijkwaardig, het tegengestelde van de elektrische lading gedragen door één enkel elektron.

Nieuw!!: Constante van Avogadro en Elementaire lading · Bekijk meer »

Evenredigheid

Evenredigheid is een wiskundig begrip waarmee een bijzonder verband tussen twee grootheden wordt aangeduid.

Nieuw!!: Constante van Avogadro en Evenredigheid · Bekijk meer »

Faradayconstante

De faradayconstante, F, tegenwoordig constante van Faraday genoemd, is de grootte van de elektrische lading per mol elektronen.

Nieuw!!: Constante van Avogadro en Faradayconstante · Bekijk meer »

Gasconstante

De gasconstante, ook algemene gasconstante of molaire gasconstante genoemd, is de evenredigheidsconstante R die voorkomt in de algemene gaswet en de vergelijking van Van der Waals.

Nieuw!!: Constante van Avogadro en Gasconstante · Bekijk meer »

Gram (eenheid)

Het gram is een eenheid van massa en is in het SI-stelsel gedefinieerd als het duizendste deel van een kilogram.

Nieuw!!: Constante van Avogadro en Gram (eenheid) · Bekijk meer »

Ideaal gas

Een ideaal gas is een hypothetisch gas dat precies aan de idealegaswet voldoet.

Nieuw!!: Constante van Avogadro en Ideaal gas · Bekijk meer »

IJzer (element)

IJzer is een scheikundig element met symbool Fe (uit het Latijn: ferrum) en atoomnummer 26.

Nieuw!!: Constante van Avogadro en IJzer (element) · Bekijk meer »

Italië

Italië, officieel de Italiaanse Republiek (Italiaans: Repubblica Italiana), is een land in Zuid-Europa.

Nieuw!!: Constante van Avogadro en Italië · Bekijk meer »

IUPAC

De International Union of Pure and Applied Chemistry (meestal afgekort tot IUPAC of in het Nederlands: Internationale Unie voor Zuivere en Toegepaste Scheikunde) is een onafhankelijke organisatie die zich bezighoudt met het opzetten en uitbreiden van standaarden die van belang zijn voor de scheikunde in de breedste zin van het woord.

Nieuw!!: Constante van Avogadro en IUPAC · Bekijk meer »

Jean Perrin

Jean-Baptiste Perrin (Rijsel, 30 september 1870 – New York, 17 april 1942) was een Frans natuurkundige.

Nieuw!!: Constante van Avogadro en Jean Perrin · Bekijk meer »

Joule

De joule (symbool J) is de internationale (SI) eenheid van energie.

Nieuw!!: Constante van Avogadro en Joule · Bekijk meer »

Kelvin (eenheid)

graden Celsius en een Kelvinschaal William Thomson alias Lord Kelvin De kelvin (symbool: K) is de eenheid van thermodynamische temperatuur, een van de zeven basiseenheden van het SI-stelsel.

Nieuw!!: Constante van Avogadro en Kelvin (eenheid) · Bekijk meer »

Koolstof-12

Koolstof-12 of 12C is een van de twee stabiele isotopen van koolstof, een niet-metaal.

Nieuw!!: Constante van Avogadro en Koolstof-12 · Bekijk meer »

Kristal (natuurwetenschappen)

dendriet sneeuwkristal bij een sterke vergroting onder een rasterelektronenmicroscoop. Een kristal is een hoeveelheid periodiek gerangschikte atomen of moleculen, en dit zowel in 2 als in 3 dimensies.

Nieuw!!: Constante van Avogadro en Kristal (natuurwetenschappen) · Bekijk meer »

Kubisch kristalstelsel

Eenvoudige voorstelling van een kubische kristalstructuur. Kubisch, isometrisch of regulair verwijst in de kristallografie naar de kubusvormige typen kristalstelsels, waarvan de drie ribben (a, b en c) even lang zijn, en de hoeken (α, β en γ) allemaal 90°.

Nieuw!!: Constante van Avogadro en Kubisch kristalstelsel · Bekijk meer »

Lijst van natuurkundigen

Een natuurkundige of fysicus/fysica is een wetenschappelijk onderzoeker die de natuurkunde beoefent.

Nieuw!!: Constante van Avogadro en Lijst van natuurkundigen · Bekijk meer »

Lijst van scheikundigen

Dit is een alfabetische lijst van scheikundigen.

Nieuw!!: Constante van Avogadro en Lijst van scheikundigen · Bekijk meer »

Massa-energierelatie

De massa-energierelatie weergegeven in een formule De massa-energierelatie is een verband tussen de natuurkundige grootheden massa en energie, dat in 1905 op theoretische gronden is afgeleid door Albert Einstein uit zijn speciale relativiteitstheorie.

Nieuw!!: Constante van Avogadro en Massa-energierelatie · Bekijk meer »

Mol (eenheid)

De mol (meervoud molen) is een van de zeven basiseenheden in het SI, het Internationaal Stelsel van Eenheden.

Nieuw!!: Constante van Avogadro en Mol (eenheid) · Bekijk meer »

Molair volume

Het molaire volume (symbool: Vm) is het volume dat ingenomen wordt door één mol van een zuivere stof.

Nieuw!!: Constante van Avogadro en Molair volume · Bekijk meer »

Moleculaire massa

De moleculaire massa of molecuulmassa van een stof (vroeger - minder correct - moleculair gewicht of molecuulgewicht genoemd), doorgaans afgekort tot MW (van het Engelse molecular weight), is de massa van één molecuul van die stof, uitgedrukt in atomaire massa-eenheden (u).

Nieuw!!: Constante van Avogadro en Moleculaire massa · Bekijk meer »

National Institute of Standards and Technology

Logo van NIST ''Avanced Measurement Laboratory (AML)'' Het National Institute of Standards and Technology (NIST) is een wetenschappelijke instelling die onder de Amerikaanse federale overheid valt.

Nieuw!!: Constante van Avogadro en National Institute of Standards and Technology · Bekijk meer »

Natuurkundige constante

In de wetenschap is een natuurkundige constante een fysische grootheid waarvan de waarde niet verandert.

Nieuw!!: Constante van Avogadro en Natuurkundige constante · Bekijk meer »

Neutron

Materie bestaat op de kleinste schaal uit elementaire deeltjes Een neutron is een subatomair deeltje zonder elektrische lading dat voorkomt in atoomkernen.

Nieuw!!: Constante van Avogadro en Neutron · Bekijk meer »

Product (wiskunde)

In de wiskunde is een product het resultaat van een vermenigvuldiging, of een uitdrukking die de factoren identificeren die worden vermenigvuldigd.

Nieuw!!: Constante van Avogadro en Product (wiskunde) · Bekijk meer »

Proton (deeltje)

opbouw van materie Een proton (voorgesteld door p, p+ of N+) is een subatomair deeltje met een positieve eenheidslading.

Nieuw!!: Constante van Avogadro en Proton (deeltje) · Bekijk meer »

Röntgendiffractie

Röntgendiffractie, ook röntgenkristallografie, is een techniek om aan de hand van de verstrooiing van röntgenstralen de structuur van vaste stoffen te bepalen.

Nieuw!!: Constante van Avogadro en Röntgendiffractie · Bekijk meer »

Relativiteitstheorie

Met relativiteitstheorie worden in de natuurkunde twee theorieën van Albert Einstein aangeduid, namelijk de speciale relativiteitstheorie en de algemene relativiteitstheorie.

Nieuw!!: Constante van Avogadro en Relativiteitstheorie · Bekijk meer »

SI-stelsel

candela (lichtsterkte). Het Internationale Stelsel van Eenheden (Frans: Système international d'unités) of SI-stelsel is het metrieke stelsel van uniforme internationale standaardeenheden voor het meten van bijvoorbeeld afstand, gewicht, snelheid en temperatuur.

Nieuw!!: Constante van Avogadro en SI-stelsel · Bekijk meer »

Silicium

Monokristallijn silicium voor waferfabricatie Silicium of kiezel is een scheikundig element met symbool Si en atoomnummer 14.

Nieuw!!: Constante van Avogadro en Silicium · Bekijk meer »

Standaardafwijking

De standaardafwijking of standaarddeviatie (vaak aangeduid met de Griekse letter σ (sigma)), een begrip in de statistiek, is een maat voor de spreiding van een variabele of van een verdeling of populatie. De standaardafwijking is gedefinieerd als de wortel uit de variantie, en daardoor vergelijkbaar met de waarden van de variabele zelf. De standaardafwijking wordt gebruikt om de spreiding — de mate waarin de waarden onderling verschillen — van een verdeling aan te geven. De standaardafwijking wordt, anders dan de variantie, in dezelfde eenheid uitgedrukt als de verwachtingswaarde of het gemiddelde. Ook voor een steekproef uit een populatie of verdeling spreekt men van standaardafwijking, of beter van steekproefstandaardafwijking, meestal aangeduid met de letter s. Deze grootheid is een schatting van de standaardafwijking in de bijbehorende populatie of verdeling. Voor een steekproef is de variantie (ongeveer) het gemiddelde van de kwadraten van de afwijking van de metingen ten opzichte van het gemiddelde van de gegevens.

Nieuw!!: Constante van Avogadro en Standaardafwijking · Bekijk meer »

Stofhoeveelheid

De hoeveelheid stof of chemische hoeveelheid is een grootheid met als eenheid mol.

Nieuw!!: Constante van Avogadro en Stofhoeveelheid · Bekijk meer »

Wet van Avogadro

Amedeo Avogadro De wet van Avogadro, genoemd naar de Italiaanse natuurkundige en scheikundige Amedeo Avogadro, stelt dat gelijke volumes van twee verschillende gassen van dezelfde druk en temperatuur evenveel moleculen bevatten.

Nieuw!!: Constante van Avogadro en Wet van Avogadro · Bekijk meer »

10:23-campagne

230px QED 2011. De 10:23-campagne is een bewustmakings- en protestcampagne tegen homeopathie, georganiseerd door de Britse non-profit Merseyside Skeptics Society.

Nieuw!!: Constante van Avogadro en 10:23-campagne · Bekijk meer »

1811

Napoleon Bonaparte Venezuela verklaart zich onafhankelijk Het jaar 1811 is het 11e jaar in de 19e eeuw volgens de christelijke jaartelling.

Nieuw!!: Constante van Avogadro en 1811 · Bekijk meer »

1909

1909 is een jaartal volgens de christelijke jaartelling.

Nieuw!!: Constante van Avogadro en 1909 · Bekijk meer »

1971

Het jaar 1971 is een jaartal volgens de christelijke jaartelling.

Nieuw!!: Constante van Avogadro en 1971 · Bekijk meer »

2006

Het jaar 2006 is een jaartal volgens de christelijke jaartelling.

Nieuw!!: Constante van Avogadro en 2006 · Bekijk meer »

Richt hier:

Getal van Avogadro, Gramatoom.

UitgaandeInkomende
Hey! We zijn op Facebook nu! »