Logo
Unionpedia
Communicatie
Ontdek het op Google Play
Nieuw! Download Unionpedia op je Android™ toestel!
Gratis
Snellere toegang dan browser!
 

Dt-fout

Index Dt-fout

Een dt-fout is een spelfout die optreedt op het einde van vervoegde Nederlandse werkwoorden.

33 relaties: Acroniem, Adel, Assimilatie (taalkunde), Auslautverhärtung, Bezittelijk voornaamwoord, Bijvoeglijk naamwoord, Fonetiek, Fricatief, Infinitief, Klinker (klank), Medeklinker, Moerdijkbruggen, Nederlandse spellingregels, Nederlandse Taalunie, Notatie, Onvoltooid tegenwoordige tijd, Onvoltooid verleden tijd, Persoonlijk voornaamwoord, Persoonsvorm, Smurfenregel, Spelfout, Stam (taalkunde), Stemhebbend, Stemloos, Tegenwoordige tijd, Verleden tijd, Vervoeging, Vervoeging van onregelmatige Nederlandse werkwoorden, Voltooid deelwoord, Vragende zin, Werkwoord, Werkwoord (Nederlands), Woordkunst.

Acroniem

Vlag van de NAVO, de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie Boot van de HEMA op de Gay pride Amsterdam Logo van NAC INRI, acroniem van Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum (Jezus van Nazareth, koning der joden) Een acroniem (Grieks: ἄκρον, ákron, "hoogste" of "uiterste" + ὄνυμα, ónuma, "naam".

Nieuw!!: Dt-fout en Acroniem · Bekijk meer »

Adel

Elke adellijke familie heeft een eigen wapenschild, in vele gevallen ook een devies en in de middeleeuwen soms een wapenkreet. Hier het wapenschild van de vorsten van Schwarzenberg Monarchen gebruikten orden om de adel aan zich te binden, hertog Ferdinand van Brunswick-Wolfenbüttel (1721-1792), draagt hier de Orde van de Kousenband Vele dames van adel hadden het voorrecht hofdame te worden De monarch staat in de meeste landen boven de adel; hier Alexander III van Rusland Hogerhuis in Londen, de enige plek waar de Britse adel nog enige politieke macht bezit; dit is de in 1850 afgebrande zaal Sir Winston Churchill met zijn zoon en kleinzoon Maria Louise van Savoye; een van de bekendste adellijke slachtoffers van de Franse Revolutie Leo Tolstoj maakte als graaf deel uit van de Russische adel Ferdinand von Zeppelin, uitvinder van de zeppelin Pierre de Coubertin; een van de oprichters van de moderne versie van de Olympische Spelen Frank De Winne, een Belgisch kosmonaut, werd door de koning tot burggraaf verheven Nicolas Sarközy de Nagy-Bocsa De Amerikaanse acteur Jake Gyllenhaal Bronisław Komorowski Op de begrafenis van edelen worden soms hun eretekens en wapens getoond of meegedragen; begrafenis van aartshertog Otto van Habsburg-Lotharingen De adel is een sociaal of juridisch afgebakende groep mensen (edelen) die van oorsprong een bevoorrechte positie innam.

Nieuw!!: Dt-fout en Adel · Bekijk meer »

Assimilatie (taalkunde)

Assimilatie is een fonologisch proces waarbij een klanksegment (in de regel een medeklinker) gedeeltelijk of volledig verbonden wordt met een naburige klank.

Nieuw!!: Dt-fout en Assimilatie (taalkunde) · Bekijk meer »

Auslautverhärtung

Auslautverhärtung (Duits), final devoicing (Engels), finale verscherping ofwel eindklankverscherping is in de fonologie het verschijnsel dat stemhebbende medeklinkers aan het einde van een woord stemloos worden.

Nieuw!!: Dt-fout en Auslautverhärtung · Bekijk meer »

Bezittelijk voornaamwoord

Het bezittelijk voornaamwoord (afgekort: bez.vnw. of bzvnw) of possessief pronomen, in het Latijn pronomen possessivum genoemd, is in de taalkundige benoeming een voornaamwoord dat vooral een bezitsrelatie uitdrukt, bijvoorbeeld tussen een persoon en een zelfstandig naamwoord, bijvoorbeeld "haar boek".

Nieuw!!: Dt-fout en Bezittelijk voornaamwoord · Bekijk meer »

Bijvoeglijk naamwoord

Een bijvoeglijk naamwoord of adjectief is een woordsoort in de taalkundige benoeming.

Nieuw!!: Dt-fout en Bijvoeglijk naamwoord · Bekijk meer »

Fonetiek

De fonetiek of fonetica is het onderdeel van de taalkunde dat zich bezighoudt met de bestudering van de fysiologische, fysische en perceptieve aspecten van spraak.

Nieuw!!: Dt-fout en Fonetiek · Bekijk meer »

Fricatief

Een fricatief of wrijfklank is een medeklinker die geproduceerd wordt met een gedeeltelijke obstructie ergens in het spraakkanaal.

Nieuw!!: Dt-fout en Fricatief · Bekijk meer »

Infinitief

De onbepaalde wijs of infinitief is een werkwoordsvorm die niet vervoegd is naar persoon of getal (zie ook persoon en getal).

Nieuw!!: Dt-fout en Infinitief · Bekijk meer »

Klinker (klank)

Klinkers of vocalen zijn spraakklanken, waarvan de uitspraak begint met geblokkeerde stemspleet die vervolgens opengaat.

Nieuw!!: Dt-fout en Klinker (klank) · Bekijk meer »

Medeklinker

Medeklinkers of consonanten zijn spraakklanken waarvan de uitspraak begint met niet geblokkeerde stemspleet.

Nieuw!!: Dt-fout en Medeklinker · Bekijk meer »

Moerdijkbruggen

Gravure van de spoorbrug bij de opening in 1872, in ''L'Illustration Européenne'' Sporen op de Moerdijkbrug De Moerdijkbruggen in de periode 1920-1940. Luchtfoto van de Moerdijkbruggen kort voor de voltooiing van de verkeersbrug (op de achtergrond); 1936. Moerdijkbruggen voor het springen door de Duitsers; 14 september 1944 Moerdijkbruggen na het springen door de Duitsers; 19 november 1944 De Moerdijkbruggen verbinden het Eiland van Dordrecht in de Nederlandse provincie Zuid-Holland met de provincie Noord-Brabant over het Hollandsch Diep.

Nieuw!!: Dt-fout en Moerdijkbruggen · Bekijk meer »

Nederlandse spellingregels

De Nederlandse spellingregels zijn gebaseerd op drie beginselen en twee regels voor het verdubbelen en verenkelen van tekens.

Nieuw!!: Dt-fout en Nederlandse spellingregels · Bekijk meer »

Nederlandse Taalunie

De Nederlandse Taalunie is een kennis- en beleidsorganisatie voor de Nederlandse taal en werd in 1980 opgericht door de Nederlandse en Belgische overheden ten behoeve van een gemeenschappelijk beleid op het gebied van de Nederlandse taal en letteren in Nederland en Vlaanderen en Suriname.

Nieuw!!: Dt-fout en Nederlandse Taalunie · Bekijk meer »

Notatie

Notatie is de vorm waarin een beschrijving gemaakt wordt.

Nieuw!!: Dt-fout en Notatie · Bekijk meer »

Onvoltooid tegenwoordige tijd

De onvoltooid tegenwoordige tijd is een vorm van de tegenwoordige tijd met behulp waarvan over het algemeen het volgende wordt uitgedrukt.

Nieuw!!: Dt-fout en Onvoltooid tegenwoordige tijd · Bekijk meer »

Onvoltooid verleden tijd

De onvoltooid verleden tijd is in de taalkunde een tempus waarmee een handeling of toestand wordt uitgedrukt.

Nieuw!!: Dt-fout en Onvoltooid verleden tijd · Bekijk meer »

Persoonlijk voornaamwoord

Een persoonlijk voornaamwoord (Latijn: pronomen personale) is een woord dat in de plaats komt van een zelfstandig naamwoord of een eigennaam waarmee een persoon of zaak wordt aangeduid.

Nieuw!!: Dt-fout en Persoonlijk voornaamwoord · Bekijk meer »

Persoonsvorm

De persoonsvorm (verbum finitum) is in de redekundige ontleding een vorm van het werkwoord die in persoon en getal (enkelvoud vs. meervoud) met het onderwerp overeenstemt en in een andere tijd kan worden overgebracht.

Nieuw!!: Dt-fout en Persoonsvorm · Bekijk meer »

Smurfenregel

De smurfenregel is een ezelsbruggetje voor het spellen dat duidelijkheid verschaft over het al dan niet schrijven van een t aan het einde van een werkwoord waarvan de stam op een t-klank eindigt.

Nieuw!!: Dt-fout en Smurfenregel · Bekijk meer »

Spelfout

Groningen (2011) Rheingold'' Binnenhof met een pamflet waarop staat "streef onbekommert naar het ideale (6 mei 1986) Een spelfout (boven) en onjuist spatiegebruik (beneden) Een spelfout is een fout in de spelling, de schrijfwijze van een woord.

Nieuw!!: Dt-fout en Spelfout · Bekijk meer »

Stam (taalkunde)

In de taalkunde is een stam een woordvorm die de basis is voor alle door middel van flexie, samenstelling en afleiding daaruit gevormde woorden.

Nieuw!!: Dt-fout en Stam (taalkunde) · Bekijk meer »

Stemhebbend

Stemhebbendheid is een eigenschap van een bepaalde klasse van medeklinkers.

Nieuw!!: Dt-fout en Stemhebbend · Bekijk meer »

Stemloos

Stemloosheid is een beschrijvende eigenschap van medeklinkers die worden geproduceerd zonder de lucht uit de longen met de stembanden in trilling te brengen.

Nieuw!!: Dt-fout en Stemloos · Bekijk meer »

Tegenwoordige tijd

De tegenwoordige tijd is in de meeste talen het meest gebruikte tempus, met behulp waarvan de volgende vier situaties tot uiting kunnen worden gebracht.

Nieuw!!: Dt-fout en Tegenwoordige tijd · Bekijk meer »

Verleden tijd

De verleden tijd is een tempus met behulp waarvan wordt uitgedrukt dat een handeling of toestand behoort tot een tijdstip dat voorafgaat aan het moment van spreken (bij talen met een absolute tijd) of tot een tijdstip dat aan dat van spreken kan voorafgaan, ermee kan samenvallen of er op kan volgen (bij talen met een relatieve tijd).

Nieuw!!: Dt-fout en Verleden tijd · Bekijk meer »

Vervoeging

Vervoeging of conjugatie is het veranderen van de vorm van een werkwoord om de tijd, persoon, genus, modus of aspect aan te geven.

Nieuw!!: Dt-fout en Vervoeging · Bekijk meer »

Vervoeging van onregelmatige Nederlandse werkwoorden

In taalkundige terminologie zijn onregelmatige werkwoorden werkwoorden die bij vervoeging een andere vorm aannemen dan de standaardvorm.

Nieuw!!: Dt-fout en Vervoeging van onregelmatige Nederlandse werkwoorden · Bekijk meer »

Voltooid deelwoord

Het voltooid deelwoord is in termen van taalkundige ontleding een deelwoord dat wordt gebruikt om het voltooide karakter van een toestand of handeling uit te drukken.

Nieuw!!: Dt-fout en Voltooid deelwoord · Bekijk meer »

Vragende zin

Een vragende zin of vraagzin is een zin in de vorm van een vraag.

Nieuw!!: Dt-fout en Vragende zin · Bekijk meer »

Werkwoord

Het werkwoord (Latijn: verbum) is een woordsoort die in bijna alle talen van de wereld samen met het subject (onderwerp) en eventueel een of meer objecten (voorwerpen) de basis vormt van een zin.

Nieuw!!: Dt-fout en Werkwoord · Bekijk meer »

Werkwoord (Nederlands)

Dit artikel geeft hoofdzakelijk een overzicht van de vervoeging van Nederlandse werkwoorden, geordend naar grammaticale categorie en uitgewerkt met voorbeelden.

Nieuw!!: Dt-fout en Werkwoord (Nederlands) · Bekijk meer »

Woordkunst

Woordkunst is het vermogen om gedachten en emoties mooi te verwoorden.

Nieuw!!: Dt-fout en Woordkunst · Bekijk meer »

Richt hier:

D en T in de Nederlandse spelling, D en t in de Nederlandse spelling, D/t-regels, Dt-fouten, Dt-kwestie, Dt-regels, Nederlandse spelling (D en T), Nederlandse spelling (d en t), T-regels.

UitgaandeInkomende
Hey! We zijn op Facebook nu! »