Logo
Unionpedia
Communicatie
Ontdek het op Google Play
Nieuw! Download Unionpedia op je Android™ toestel!
Gratis
Snellere toegang dan browser!
 

Economie

Index Economie

Economie (uit het Griekse oikos (οἶκος), huis en nomos (νόμος), regel; letterlijk dus huishoudkunde) is een wetenschap die zich bezighoudt met de menselijke behoeftebevrediging.

184 relaties: Aanbod (economie), Aandeel, Adam Smith, Afzetmarkt, Algemene economie, Alternatieve kosten, Amartya Sen, Arbeid (economie), Arbeidsloon, Balans (boekhouden), Bank (financiële instelling), Bedrijf, Bedrijfseconomie, Belegging, Beroep, Beroepseconomie, Beschrijvende uitspraak, Betalingsbalans, Boekhouding, Cashmanagement, Centraal geleide economie, Centrale bank, Communicatie, Conjunctuur, Constructivisme (filosofie), Consument, Consumptie, David Ricardo, Derde wereld, Dienst (economie), Distributie (verdeling), Draagkrachtbeginsel, Ecologische economie, Econometrie, Economie (systeem), Economische groei, Economische school, Econoom, Effectenbeurs, Eigenbelang, Elasticiteit (economie), Ethiek, Evolutionaire economie, Exogeniteit (economie), Fiscale economie, Friedrich Hayek, Gedragswetenschap, Geld, Geldmarkt, Gemengde economie, ..., Goed (economie), Grieks, Handel (economie), Handelsoorlog, Handelsrecht, Handelsregister, Homo oeconomicus, Ideeënleer, Imperialisme, Industriële revolutie, Inflatie, Informatiekunde, Innovatie, Institutionele economie, Internationale politieke economie, Inventaris, Investering, IPod, Jaarverslag, Jan Tinbergen, John Law (econoom), John Maynard Keynes, John Stuart Mill, Joseph Stiglitz, Kamer van Koophandel, Kapitaal (economie), Kapitaalstroom, Kapitalisme, Karl Marx, Keuze, Klassieke economie, Kredietcrisis, Land (economie), Lening, Lijst van begrippen in de economische wetenschap, Logistiek, Londen, Macro-economie, Management, Marginale kosten, Marginale opbrengst, Marketing, Markt (economie), Marktaandeel, Markteconomie, Marktfalen, Marktwerking, Mededinging, Meso-economie, Micro-economie, Milton Friedman, Modaal inkomen, Model (economie), Monetaire economie, Monetarisme, Monopolie, Nassim Nicholas Taleb, Nationaal inkomen, Natuurlijke hulpbron, Neoklassieke economie, Nomos (Griekenland), Normatieve uitspraak, Nut (economie), Objectiviteit, Oikos, Oligopolie, Omzetbelasting, Ondernemer, Ondernemingsethiek, Ondernemingsfinanciering, Ondernemingsrecht, Ontwikkelingseconomie, Onzichtbare hand, Openbare financiën, Operationeel onderzoek, Organisatiekunde, Overheid, Overheidsbestedingen, Overheidsfalen, Overheidsschuld, Overheidsuitgaven, Pacht, Politieke economie, Politieke filosofie, Positivisme, Preferentie, Prijs (economie), Prijs van de Zweedse Rijksbank voor economie, Prijsafspraak, Prijselasticiteit, Privatisering, Procent, Product (economie), Productie, Productiefactor, Productiemiddel, Productieproces, Profijtbeginsel, Rationelekeuzetheorie, Rente, Rente- en valutamanagement, Risico (financieel), Ruilhandel, Schaarste, Sociale wetenschappen, Socialisme, Solvabiliteit, Speltheorie, Statistiek, Stimulans, The Road to Serfdom, The Wealth of Nations, Transporteconomie, Treasury, Tweede Wereldoorlog, Verenigd Koninkrijk, Vervoermiddel, Vlaanderen, Volkomen mededinging, Vraag (economie), Vraag en aanbod, Vrijwilligerswerk, Welvaart, Werkgelegenheid, Werkkapitaalbeheer, Werkloosheid, Westerse wereld, Wetenschap, Winst (onderneming), Winstmaximalisatie, Wiskunde, Wiskundige economie, Wisselkoers, Zelfregulering (bestuur). Uitbreiden index (134 meer) »

Aanbod (economie)

Aanbod is de beschikbaarheid van goederen en diensten.

Nieuw!!: Economie en Aanbod (economie) · Bekijk meer »

Aandeel

Een aandeel is een waardepapier dat een aantal rechten met betrekking tot een vennootschap geeft.

Nieuw!!: Economie en Aandeel · Bekijk meer »

Adam Smith

Adam Smith (Kirkcaldy, rond 5 juni 1723 - Edinburgh, 17 juli 1790) was een Schotse moraalfilosoof en een pionier op het gebied van de politieke economie.

Nieuw!!: Economie en Adam Smith · Bekijk meer »

Afzetmarkt

De afzetmarkt is de markt waarop goederen of diensten van een bedrijf worden verkocht.

Nieuw!!: Economie en Afzetmarkt · Bekijk meer »

Algemene economie

Algemene economie is de tak van economische wetenschap, die de economische realiteit zoals deze de maatschappij beïnvloedt bestudeert.

Nieuw!!: Economie en Algemene economie · Bekijk meer »

Alternatieve kosten

Alternatieve kosten, ook wel opportuniteitskosten (van het Duitse: "Opportunitätskosten"), zijn de kosten van een economische keuze, uitgedrukt in termen van de beste “gemiste kans”: het waardeert de (niet gerealiseerde) opbrengst van het best mogelijke alternatief ten opzichte van de uiteindelijk genomen beslissing ("Kiezen is verliezen").

Nieuw!!: Economie en Alternatieve kosten · Bekijk meer »

Amartya Sen

Amartya Kumar Sen (अमर्त्‍य कुमार सेन) (Santiniketan (West-Bengalen), 3 november 1933) is een Indiaas econoom en filosoof die bekendheid verwierf met zijn werk over honger, welvaartstheorie en de mechanismen achter armoede.

Nieuw!!: Economie en Amartya Sen · Bekijk meer »

Arbeid (economie)

Arbeid is het verrichten van bezigheden die nut hebben voor diegene die de arbeid verricht, voor zijn of haar naaste omgeving en/of voor de maatschappij als geheel.

Nieuw!!: Economie en Arbeid (economie) · Bekijk meer »

Arbeidsloon

Arbeidsloon (ook vaak loon, salaris, maandgeld of traktement) is de (meestal financiële) tegenprestatie voor arbeid.

Nieuw!!: Economie en Arbeidsloon · Bekijk meer »

Balans (boekhouden)

Een (naar huidige maatstaven wel zeer beknopte) balans van een bank uit 1906 Een balans is een overzicht van de bezittingen, de schulden en het eigen vermogen van een entiteit zoals een onderneming, instelling of persoon, op een bepaald moment.

Nieuw!!: Economie en Balans (boekhouden) · Bekijk meer »

Bank (financiële instelling)

Een bank is een financieel instituut dat bewaring van geld, leningen, betaalverkeer en diverse andere diensten aanbiedt.

Nieuw!!: Economie en Bank (financiële instelling) · Bekijk meer »

Bedrijf

Een bedrijf of onderneming is een organisatie van arbeid en kapitaal actief in de productie en/of het aanbieden van goederen en diensten.

Nieuw!!: Economie en Bedrijf · Bekijk meer »

Bedrijfseconomie

Bedrijfseconomie is de wetenschap die de handel in goederen en diensten door ondernemingen en de financiële kant van de onderneming bestudeert.

Nieuw!!: Economie en Bedrijfseconomie · Bekijk meer »

Belegging

Een belegging is een vorm van investering waarbij geld wordt vastgelegd voor langere of kortere tijd met als doel om in de toekomst financieel voordeel te behalen.

Nieuw!!: Economie en Belegging · Bekijk meer »

Beroep

Een beroep of vak, ook wel aangeduid als stiel, metier (van het Franse 'métier') of professie, is een samenhangend geheel van arbeidstaken die voor de uitvoering een bepaalde vakkennis en -kunde vereisen, en dat losstaand van de individuele beroepsbeoefenaar kan voortbestaan en voor de maatschappij herkenbaar is.

Nieuw!!: Economie en Beroep · Bekijk meer »

Beroepseconomie

Beroepseconomie is een schoolvak, dat in sommige studierichtingen van het technisch secundair onderwijs (TSO) en beroepssecundair onderwijs (BSO) geprogrammeerd wordt.

Nieuw!!: Economie en Beroepseconomie · Bekijk meer »

Beschrijvende uitspraak

Een beschrijvende uitspraak (ook wel descriptieve uitspraak of positieve uitspraak) stelt vast hoe iets is, was of zal zijn.

Nieuw!!: Economie en Beschrijvende uitspraak · Bekijk meer »

Betalingsbalans

De betalingsbalans van een land is een overzicht van de waarde van alle transacties die in een bepaalde periode hebben plaatsgevonden tussen ingezetenen van het land en niet-ingezetenen van dat land (het buitenland).

Nieuw!!: Economie en Betalingsbalans · Bekijk meer »

Boekhouding

Boekhouding is het systematisch vastleggen van financiële feiten van een persoon, een bedrijf of een (overheids)instelling.

Nieuw!!: Economie en Boekhouding · Bekijk meer »

Cashmanagement

Het cashmanagement omvat alle activiteiten die verband houden met de optimalisatie van financiële stromen tussen de onderneming, de bank en derden, alsmede tussen de zelfstandige onderdelen van de onderneming.

Nieuw!!: Economie en Cashmanagement · Bekijk meer »

Centraal geleide economie

vrijemarkteconomie Een centraal geleide economie (ook: planeconomie, maar niet te verwarren met de vakdiscipline planeconomie) houdt in dat alleen de staat recht heeft op het verstrekken van goederen en diensten, waardoor het marktmechanisme (balans vraag en aanbod) komt te vervallen.

Nieuw!!: Economie en Centraal geleide economie · Bekijk meer »

Centrale bank

Een centrale bank is een instituut dat in het algemeen de volgende taken uitvoert.

Nieuw!!: Economie en Centrale bank · Bekijk meer »

Communicatie

Betekenisgeving: "Dit is 'n groene boom". De boodschap lijkt te zijn verwerkt, maar er is nog geen reactie zichtbaar. Communicatie is een activiteit waarbij levende wezens betekenissen uitwisselen door op elkaars signalen te reageren.

Nieuw!!: Economie en Communicatie · Bekijk meer »

Conjunctuur

Conjunctuur of fluctuatie is de verandering van het groeipercentage van de economie of de productie op de korte termijn.

Nieuw!!: Economie en Conjunctuur · Bekijk meer »

Constructivisme (filosofie)

Het constructivisme (ook wel: sociaal-constructivisme) is een psychologische kennistheorie die stelt dat verschijnselen in de werkelijkheid sociale constructies zijn.

Nieuw!!: Economie en Constructivisme (filosofie) · Bekijk meer »

Consument

Consumenten of verbruikers zijn personen of huishoudens die goederen en diensten consumeren die worden geproduceerd in de economie.

Nieuw!!: Economie en Consument · Bekijk meer »

Consumptie

Consumptie of verbruik is het gebruik van goederen en diensten voor behoeftebevrediging.

Nieuw!!: Economie en Consumptie · Bekijk meer »

David Ricardo

David Ricardo voor 1823 David Ricardo (Londen, 19 april 1772 – Gatcombe Park, Gloucestershire, 11 september 1823) was een Brits econoom.

Nieuw!!: Economie en David Ricardo · Bekijk meer »

Derde wereld

'''Derde wereld''' De landen zijn in drie groepen verdeeld, naarmate van ontwikkeling. Deze classificatie wordt door de VN en het IMF gehanteerd. Blauw: geavanceerde economieën Oranje: opkomende en ontwikkelingseconomieën (niet de minst ontwikkelde) Rood: opkomende en ontwikkelingseconomieën (minst ontwikkelde) Het begrip derde wereld is in de moderne betekenis een synoniem voor het totaal van alle ontwikkelingslanden.

Nieuw!!: Economie en Derde wereld · Bekijk meer »

Dienst (economie)

Onder een dienst verstaat men in de economie niet-fysieke goederen.

Nieuw!!: Economie en Dienst (economie) · Bekijk meer »

Distributie (verdeling)

Distributie is de verdeling van de productie die niet door de producenten zelf wordt geconsumeerd.

Nieuw!!: Economie en Distributie (verdeling) · Bekijk meer »

Draagkrachtbeginsel

Het draagkrachtbeginsel ligt aan de basis van de inkomstenbelasting.

Nieuw!!: Economie en Draagkrachtbeginsel · Bekijk meer »

Ecologische economie

Natuurlijke hulpbronnen stromen door de economie en eindigen als afval en vervuiling. Ecologische economie (EE) is een academisch onderzoeksgebied dat zich bezighoudt met het onderzoeken van de invloed en de onderlinge verbondenheid van de ecologie, de zogenaamde biosfeer, en de economie.

Nieuw!!: Economie en Ecologische economie · Bekijk meer »

Econometrie

Econometrie is de discipline binnen de economische wetenschap die zich richt op het kwantificeren (het in getallen uitdrukken) van de relaties tussen economische grootheden.

Nieuw!!: Economie en Econometrie · Bekijk meer »

Economie (systeem)

Een economie is de wijze van productie, distributie en consumptie van schaarse goederen en diensten in een samenleving.

Nieuw!!: Economie en Economie (systeem) · Bekijk meer »

Economische groei

opportuniteitskosten genoemd. Door consumptie uit te stellen - door dus van ''A'' naar ''B'' te gaan - kunnen kapitaalgoederen geproduceerd worden die in de volgende periode consumptiegoederen kunnen produceren. De PMC beweegt daardoor naar de rode lijn waarbij het maximale aantal te produceren consumentengoederen toe is genomen. Economische groei is een toename van economische activiteit vergeleken met een eerder meetpunt.

Nieuw!!: Economie en Economische groei · Bekijk meer »

Economische school

Een economische school is een stroming binnen de economische wetenschap die een coherent systeem vormt van opvattingen over hoe de economie werkt.

Nieuw!!: Economie en Economische school · Bekijk meer »

Econoom

Paul Krugman werd in 2008 de Prijs van de Zweedse Rijksbank voor economie toegekend. Een econoom of econome is iemand die zich bezighoudt met de wetenschap economie of deze toepast.

Nieuw!!: Economie en Econoom · Bekijk meer »

Effectenbeurs

|- |Wall Street |- |De effectenbeurs op Wall Street |- |Beursplein 5 (Euronext) |- |Vloerhandel in New York midden twintigste eeuw |- |Beursplein (Euronext) |- |Ter Buerze gebouw, Brugge | Een effectenbeurs is een organisatie die het mogelijk maakt om effecten zoals aandelen en obligaties te verhandelen.

Nieuw!!: Economie en Effectenbeurs · Bekijk meer »

Eigenbelang

Eigenbelang of eigenbaat is een voordeel waarmee het persoonlijke welzijn is gemoeid.

Nieuw!!: Economie en Eigenbelang · Bekijk meer »

Elasticiteit (economie)

Elasticiteit is in de economie de verhouding van een procentuele verandering van een afhankelijk variabele en de procentuele verandering van een onafhankelijk variabele.

Nieuw!!: Economie en Elasticiteit (economie) · Bekijk meer »

Ethiek

De doodstraf: ethisch verantwoord of niet? Ethiek (Grieks: èthos, gewoonte of zedelijke handeling), moraalfilosofie, morele filosofie of moraalwetenschap is een tak van de filosofie die zich bezighoudt met de kritische bezinning over het juiste handelen.

Nieuw!!: Economie en Ethiek · Bekijk meer »

Evolutionaire economie

Evolutionaire economie is een relatief nieuwe manier om over economie na te denken, die gerelateerd is aan de manier waarop over biologie wordt nagedacht: het benadrukt complexe interacties, competitie, groei en beperkte middelen.

Nieuw!!: Economie en Evolutionaire economie · Bekijk meer »

Exogeniteit (economie)

Exogeen (van de Griekse woorden "exo" en "gignomi", wat respectievelijk "buiten" en "ontstaan" betekent) verwijst naar een actie of een schok die van buiten het systeem komt.

Nieuw!!: Economie en Exogeniteit (economie) · Bekijk meer »

Fiscale economie

De fiscale economie is de tak van economie die zich bezighoudt met belastingen en alles wat daarmee samenhangt.

Nieuw!!: Economie en Fiscale economie · Bekijk meer »

Friedrich Hayek

Friedrich August (tot 1919 von) Hayek (Wenen, 8 mei 1899 – Freiburg im Breisgau, 23 maart 1992) was een Oostenrijks econoom en politiek filosoof.

Nieuw!!: Economie en Friedrich Hayek · Bekijk meer »

Gedragswetenschap

Gedragswetenschap is een verzamelnaam voor wetenschappelijke richtingen die het gedrag van de mens onderzoeken.

Nieuw!!: Economie en Gedragswetenschap · Bekijk meer »

Geld

Amerikaans papiergeld. Geld is enig object of enige toetsbare vermelding dat in een bepaald land of binnen een gegeven sociaal-economische context algemeen wordt aanvaard als betaling voor goederen en diensten en de terugbetaling van schulden.

Nieuw!!: Economie en Geld · Bekijk meer »

Geldmarkt

Onder geldmarkt verstaat men het geheel van vraag en aanbod met betrekking tot kortlopende kredieten, met een looptijd van een dag tot 1-2 jaar.

Nieuw!!: Economie en Geldmarkt · Bekijk meer »

Gemengde economie

Een gemengde economie, ook wel neokapitalisme genoemd, is een economisch systeem waarin zowel openbare als private ondernemingen voorkomen.

Nieuw!!: Economie en Gemengde economie · Bekijk meer »

Goed (economie)

Goederen zijn in de economie alle zaken die in het economisch verkeer een waarde bezitten.

Nieuw!!: Economie en Goed (economie) · Bekijk meer »

Grieks

Het Grieks (Ελληvικά) is een talenfamilie van de Indo-Europese talen.

Nieuw!!: Economie en Grieks · Bekijk meer »

Handel (economie)

|Zeecontainers in een haven |- |markt |- |Paardenmarkt van Hedel |- |Handel in effecten | Handel is het uitwisselen van producten tussen twee partijen tegen directe of uitgestelde betaling.

Nieuw!!: Economie en Handel (economie) · Bekijk meer »

Handelsoorlog

Een handelsoorlog is een conflict tussen twee staten, waarbij beide elkaar via economische sancties proberen te treffen.

Nieuw!!: Economie en Handelsoorlog · Bekijk meer »

Handelsrecht

Het handelsrecht regelt de rechtsbetrekkingen tussen handelaren.

Nieuw!!: Economie en Handelsrecht · Bekijk meer »

Handelsregister

Het Handelsregister is een door de overheid gehouden register, waarin rechtspersonen en ondernemingen vermeld staan met hun gegevens.

Nieuw!!: Economie en Handelsregister · Bekijk meer »

Homo oeconomicus

Het idee van de homo economicus of oeconomicus (quasi-Latijn voor "economische mens") is een mensbeeld waarin de mens eerst en vooral een economisch wezen is, dat wil zeggen gericht op de bevrediging van zijn behoeften op efficiënte en rationele wijze.

Nieuw!!: Economie en Homo oeconomicus · Bekijk meer »

Ideeënleer

De Ideeënleer is het bekendste onderdeel van de filosofie van de Griekse wijsgeer Plato, en behelst de aanname dat er eeuwige, slechts met het verstand waarneembare Ideeën bestaan.

Nieuw!!: Economie en Ideeënleer · Bekijk meer »

Imperialisme

Imperialisme is het proces waarbij landen hun macht in andere delen van de wereld uit willen breiden door gebieden te veroveren en te beheersen.

Nieuw!!: Economie en Imperialisme · Bekijk meer »

Industriële revolutie

Model van een ''Spinning Jenny'', het eerste machinaal aangedreven spinnewiel, uitgevonden door James Hargreaves. (''museum voor Vroege Industrialisatie, Wuppertal, Duitsland'') De industriële revolutie is de overgang van handmatig naar machinaal vervaardigde goederen die gepaard ging met grootschalige organisationele en sociale veranderingen.

Nieuw!!: Economie en Industriële revolutie · Bekijk meer »

Inflatie

Inflatie in de Eurozone sedert 1991 Argentinië kende in de jaren 90 een inflatie die opliep tot circa 3000 procent Inflatie in de wereld (cijfers uit 2009) Inflatie (letterlijk 'opblazen') of geldontwaarding is een stijging van het algemene prijspeil in een economie.

Nieuw!!: Economie en Inflatie · Bekijk meer »

Informatiekunde

Informatiekunde is de van de wetenschap die zich richt op de wisselwerking van informatie en communicatie en de invloed van informatietechnologie (ICT) hierbij.

Nieuw!!: Economie en Informatiekunde · Bekijk meer »

Innovatie

Innovatie of vernieuwing heeft betrekking op nieuwe ideeën, goederen, diensten en processen.

Nieuw!!: Economie en Innovatie · Bekijk meer »

Institutionele economie

De institutionele economie is een economische school die is te beschouwen als een aanvulling op de traditionele neoklassieke micro-economie.

Nieuw!!: Economie en Institutionele economie · Bekijk meer »

Internationale politieke economie

Internationale politieke economie (IPE) is een academische discipline in de sociale wetenschappen.

Nieuw!!: Economie en Internationale politieke economie · Bekijk meer »

Inventaris

Voorraden Een inventaris is een lijst of een opsomming van voorwerpen op een bepaalde plaats gemaakt volgens een vaste procedure.

Nieuw!!: Economie en Inventaris · Bekijk meer »

Investering

Een investering is een opoffering in geld, tijd of mankracht (personeel) ten behoeve van een doel dat pas op lange termijn wordt behaald.

Nieuw!!: Economie en Investering · Bekijk meer »

IPod

Een iPod is een draagbare muziek- en mediaspeler van het Amerikaanse technologiebedrijf Apple.

Nieuw!!: Economie en IPod · Bekijk meer »

Jaarverslag

Een jaarverslag is een overzicht van wat er in het betreffende jaar in een organisatie is gebeurd, al dan niet met een financiële verantwoording.

Nieuw!!: Economie en Jaarverslag · Bekijk meer »

Jan Tinbergen

Jan Tinbergen (Den Haag, 12 april 1903 – aldaar, 9 juni 1994) was een Nederlandse econoom en natuurkundige.

Nieuw!!: Economie en Jan Tinbergen · Bekijk meer »

John Law (econoom)

John Law John Law (Edinburgh, gedoopt op 16 april 1671 - Venetië, 21 maart 1729) was een Schotse econoom, met een grote aanleg voor wiskunde en een briljant kaartspeler.

Nieuw!!: Economie en John Law (econoom) · Bekijk meer »

John Maynard Keynes

John Maynard Keynes (Cambridge, 5 juni 1883 – Firle, East Sussex, 21 april 1946) was een Brits econoom.

Nieuw!!: Economie en John Maynard Keynes · Bekijk meer »

John Stuart Mill

John Stuart Mill (Pentonville, 20 mei 1806 – Avignon, 8 mei 1873) was een Engels filosoof en econoom.

Nieuw!!: Economie en John Stuart Mill · Bekijk meer »

Joseph Stiglitz

Joseph Eugene Stiglitz (Gary, 9 februari 1943) is een Amerikaans econoom, auteur en in 2001 winnaar van de Prijs van de Zweedse Rijksbank voor economie (Nobelprijs voor de Economie).

Nieuw!!: Economie en Joseph Stiglitz · Bekijk meer »

Kamer van Koophandel

De Kamer van Koophandel (afkorting: KvK) registreert bedrijven officieel en geeft hen advies en steun.

Nieuw!!: Economie en Kamer van Koophandel · Bekijk meer »

Kapitaal (economie)

Kapitaal is, in de definitie van Adam Smith, bezit dat gebruikt wordt om een inkomen te verwerven.

Nieuw!!: Economie en Kapitaal (economie) · Bekijk meer »

Kapitaalstroom

De kapitaalstromen zijn de internationale verplaatsingen van geld en kapitaal.

Nieuw!!: Economie en Kapitaalstroom · Bekijk meer »

Kapitalisme

New York, een icoon van het kapitalisme. Het kapitalisme is een economisch systeem dat is gebaseerd op investeringen van geld in de verwachting winst te maken.

Nieuw!!: Economie en Kapitalisme · Bekijk meer »

Karl Marx

Jenny von Westphalen Karl Marx (Trier, 5 mei 1818 – Londen, 14 maart 1883) was een Duits denker die de (politieke) filosofie, de economie, de sociologie en de historiografie sterk heeft beïnvloed.

Nieuw!!: Economie en Karl Marx · Bekijk meer »

Keuze

Een keuze is het resultaat van een cognitief proces, waarbij de merites van meerdere keuzemogelijkheden tegen elkaar worden afgewogen.

Nieuw!!: Economie en Keuze · Bekijk meer »

Klassieke economie

Standbeeld van Adam Smith in High Street, Edinburgh. De klassieke economie is een economische school die opkwam in de achttiende eeuw en gedurende een groot deel van de negentiende eeuw de dominante stroming was binnen de economische wetenschap (toen nog politieke economie genoemd).

Nieuw!!: Economie en Klassieke economie · Bekijk meer »

Kredietcrisis

Te koop staande huizen in Nederland Verlaten bouwproject in Lahinch, County Clare, Ierland. Het uitvoerende bouwbedrijf Keco, eens bijna de grootste in County Clare, is thans failliet. Te koop staande appartementen in Saggart, Ierland De kredietcrisis is de aanduiding voor de crisis op de financiële markten die in de zomer van 2007 ontstond, in het najaar van 2008 een hoogtepunt bereikte en pas in de loop van 2011 afliep.

Nieuw!!: Economie en Kredietcrisis · Bekijk meer »

Land (economie)

In de economie staat land voor alle natuurlijke hulpbronnen, waarvan het aanbod vast is (ofwel, dat het aanbod niet gevoelig is voor veranderingen in prijs).

Nieuw!!: Economie en Land (economie) · Bekijk meer »

Lening

Een lening is een geldbedrag dat door een partij wordt verstrekt aan een andere partij op voorwaarde dat het later terug wordt betaald.

Nieuw!!: Economie en Lening · Bekijk meer »

Lijst van begrippen in de economische wetenschap

In deze lijst zijn verschillende grootheden/termen opgenomen die bij de economische wetenschap van belang kunnen zijn.

Nieuw!!: Economie en Lijst van begrippen in de economische wetenschap · Bekijk meer »

Logistiek

Opslag valt onder logistiek. Terminologie goederenstroom Logistiek is het organiseren, plannen, besturen en uitvoeren van de goederenstroom, en de wetenschap hierover.

Nieuw!!: Economie en Logistiek · Bekijk meer »

Londen

Londen (Engels: London) is de hoofdstad en grootste stad van zowel Engeland als het Verenigd Koninkrijk.

Nieuw!!: Economie en Londen · Bekijk meer »

Macro-economie

Macro-economie is het onderdeel van de economische wetenschap dat zich bezighoudt met de bestudering van economische systemen als geheel.

Nieuw!!: Economie en Macro-economie · Bekijk meer »

Management

Management (Engels leenwoord) of bedrijfsvoering, is het besturen van een onderneming of organisatie.

Nieuw!!: Economie en Management · Bekijk meer »

Marginale kosten

De marginale kosten of grenskosten zijn de kosten die één extra product met zich brengt.

Nieuw!!: Economie en Marginale kosten · Bekijk meer »

Marginale opbrengst

De marginale opbrengst of grensopbrengst is een term uit de micro-economie die aangeeft hoeveel de opbrengst toeneemt door de afzet van één extra product.

Nieuw!!: Economie en Marginale opbrengst · Bekijk meer »

Marketing

Marketing is een economische wetenschap en heeft betrekking op alle activiteiten die een bedrijf uitvoert om de verkoop van producten of diensten te bevorderen.

Nieuw!!: Economie en Marketing · Bekijk meer »

Markt (economie)

Wet market in Singapore Markt is een woord met verschillende betekenissen.

Nieuw!!: Economie en Markt (economie) · Bekijk meer »

Marktaandeel

Marktpositie is het aandeel dat een aanbieder van een goed of dienst heeft in de totale omzet op de betreffende markt in een bepaalde periode.

Nieuw!!: Economie en Marktaandeel · Bekijk meer »

Markteconomie

Een markteconomie is een economie waarin de meeste goederen door de producenten voor de consumptie door anderen worden gemaakt en worden verdeeld via een systeem van handel (op de letterlijke of spreekwoordelijke markt).

Nieuw!!: Economie en Markteconomie · Bekijk meer »

Marktfalen

Marktfalen is het niet optimaal oplossen van een verdelingsvraagstuk door marktwerking, zoals begrepen in de neoklassieke economie.

Nieuw!!: Economie en Marktfalen · Bekijk meer »

Marktwerking

Marktwerking is in de economie het (snel, minder snel of zelfs helemaal niet) tot stand komen van een evenwichtsprijs voor een goed of voor een dienst, wanneer er een gegeven verhouding bestaat tussen vraag en aanbod.

Nieuw!!: Economie en Marktwerking · Bekijk meer »

Mededinging

Vier fastfood-restaurants naast elkaar. Mededinging of concurrentie is de strijd tussen verschillende partijen om schaarse bronnen of een doel te bereiken dat door zijn aard slechts voor enkelen is weggelegd.

Nieuw!!: Economie en Mededinging · Bekijk meer »

Meso-economie

Meso-economie, of anders gezegd de economie op mesoniveau, is het onderdeel van de economie dat bedrijfstakken en economische sectoren betreft.

Nieuw!!: Economie en Meso-economie · Bekijk meer »

Micro-economie

evenwichtspunt op de aanbodcurve (S) te bereiken. De micro-economie (samengesteld uit de Griekse prefix micro-, wat "klein" betekent, en "economie", van οἶκος (huis) νόμος (wet), letterlijk "huishoudkunde") is een onderdeel van de economische wetenschap.

Nieuw!!: Economie en Micro-economie · Bekijk meer »

Milton Friedman

Milton Friedman (New York, 31 juli 1912 – San Francisco, 16 november 2006) was een Amerikaanse econoom en voorvechter van vrijemarktkapitalisme en een beperkte overheid.

Nieuw!!: Economie en Milton Friedman · Bekijk meer »

Modaal inkomen

Modaal inkomen is een algemeen gebruikt begrip in de Nederlandse inkomenspolitiek.

Nieuw!!: Economie en Modaal inkomen · Bekijk meer »

Model (economie)

Keynes samen te vatten In de economie is een model een theoretische weergave van een economisch proces, opgebouwd uit een verzameling variabelen en logische en kwantitatieve relaties.

Nieuw!!: Economie en Model (economie) · Bekijk meer »

Monetaire economie

Monetaire economie bestudeert hoe de geldhoeveelheid de rentevoet, wisselkoers, inflatie, productie en werkgelegenheid beïnvloedt en in welke mate het monetaire beleid het gewenste verloop van deze cruciale variabelen uit de monetaire en reële sfeer van de economie kan bewerkstelligen.

Nieuw!!: Economie en Monetaire economie · Bekijk meer »

Monetarisme

Nobelprijswinnaar Milton Friedman (1912-2006) staat bekend als belangrijkste exponent van de monetaristische school. Monetarisme is een verzameling denkbeelden over het nationaal inkomen en de economie van het geld.

Nieuw!!: Economie en Monetarisme · Bekijk meer »

Monopolie

Een monopolie (uit het Grieks monos / μονος (alleen, enkel) + pōlein / πωλειν (verkopen)) is een situatie waarin een product of dienst slechts door één (markt)partij wordt aangeboden.

Nieuw!!: Economie en Monopolie · Bekijk meer »

Nassim Nicholas Taleb

Nassim Nicholas Taleb (Amioun, 1960) (Arabisch: نسيمنيقولانجيبطالب) (alternatieve spellingen van voornaam: Nessim of Nissim) is een Libanees-Amerikaans auteur, wetenschapper en voormalig derivatenhandelaar.

Nieuw!!: Economie en Nassim Nicholas Taleb · Bekijk meer »

Nationaal inkomen

Het nationaal inkomen is een economische term die het totaal verdiende inkomen van een land in één jaar aangeeft.

Nieuw!!: Economie en Nationaal inkomen · Bekijk meer »

Natuurlijke hulpbron

Natuurlijke hulpbronnen zijn alle in de natuur aanwezige stoffen die van economisch nut kunnen zijn en onmisbaar zijn voor de levenskwaliteit van de mens.

Nieuw!!: Economie en Natuurlijke hulpbron · Bekijk meer »

Neoklassieke economie

De neoklassieke economie is een economische school met verschillende benaderingen die zich richten op het bepalen van prijzen, geleverde goederen en diensten en de inkomensverdeling in markten door middel van vraag en aanbod, vaak tot stand gebracht door middel van een hypothetische nutsmaximalisatie door particulieren, onder restrictie van een gegeven inkomen, en van winstmaximalisatie door bedrijven, onder de restrictie van gegeven kosten, waar zowel particulieren en bedrijven de productiefactoren, waar zij over beschikken, op basis van de beschikbare informatie en in overeenstemming met de rationele-keuzetheorie inzetten.

Nieuw!!: Economie en Neoklassieke economie · Bekijk meer »

Nomos (Griekenland)

De 51 genummerde "nomoi" (departementen) Het in Latijns schrift als nomos getranslitereerde Griekse woord ΝΟΜΟΣ kan twee betekenissen hebben, afhankelijk van de klemtoon.

Nieuw!!: Economie en Nomos (Griekenland) · Bekijk meer »

Normatieve uitspraak

Een normatieve uitspraak (ook wel prescriptieve uitspraak) schrijft voor hoe iets zou moeten zijn.

Nieuw!!: Economie en Normatieve uitspraak · Bekijk meer »

Nut (economie)

In de economie is het nut (Engels: utility) een maat voor relatieve tevredenheid.

Nieuw!!: Economie en Nut (economie) · Bekijk meer »

Objectiviteit

Een feit is objectief als het onafhankelijk is van de mening van mensen, als er geen interpretatie bij nodig is.

Nieuw!!: Economie en Objectiviteit · Bekijk meer »

Oikos

Een oikos, meervoud oikoi (Oudgrieks: οἶκος, meervoud: οἶκοι) is het Oudgriekse equivalent van onder meer huis, familie, gezin, huishouden (cf. economie) en landgoed.

Nieuw!!: Economie en Oikos · Bekijk meer »

Oligopolie

Een oligopolie (uit de Griekse woorden oligos 'weinig' en polein 'verkopen') is een situatie waarin een economisch product of dienst door slechts een paar grote aanbieders wordt aangeboden.

Nieuw!!: Economie en Oligopolie · Bekijk meer »

Omzetbelasting

Belgische btw-kwitantie Omzetbelasting of btw (belasting over de toegevoegde waarde) is een indirecte belasting die een overheid heft op de verkoop van producten of diensten.

Nieuw!!: Economie en Omzetbelasting · Bekijk meer »

Ondernemer

Zelfstandig ondernemer (ook: zakenman, zakenvrouw of entrepreneur) is eenieder die economische activiteiten ontplooit met winstoogmerk, gebruikmakend van eigen (of geleend) vermogen.

Nieuw!!: Economie en Ondernemer · Bekijk meer »

Ondernemingsethiek

Ondernemingsethiek is dat deel van de ethiek dat zich bezighoudt met ethische vraagstellingen met betrekking tot organisaties.

Nieuw!!: Economie en Ondernemingsethiek · Bekijk meer »

Ondernemingsfinanciering

Ondernemingsfinanciering of corporate finance, zoals de Engelse term luidt, is een van de primaire taken van de treasury die bestaat uit het financieren van een onderneming op lange termijn.

Nieuw!!: Economie en Ondernemingsfinanciering · Bekijk meer »

Ondernemingsrecht

Ondernemingsrecht is een onderdeel van het privaatrecht, dat zich bezighoudt met rechtspersonen en dan toegespitst op bedrijven met winstoogmerk, dus ondernemingen.

Nieuw!!: Economie en Ondernemingsrecht · Bekijk meer »

Ontwikkelingseconomie

Ontwikkelingseconomie is het deelgebied van de economie dat zich bezighoudt met de economische aspecten van ontwikkelingsvraagstukken in ontwikkelingslanden.

Nieuw!!: Economie en Ontwikkelingseconomie · Bekijk meer »

Onzichtbare hand

De onzichtbare hand is het zelfregulerende effect van een markt waar iedereen slechts eigenbelang nastreeft, maar daarmee collectief welvaart weet te creëren.

Nieuw!!: Economie en Onzichtbare hand · Bekijk meer »

Openbare financiën

Openbare financiën (ook overheidsfinanciën) is het deelgebied van de economie dat zich bezighoudt met vraagstukken met betrekking tot collectieve of overheidsactiviteiten, en met de administratie en de inrichting van deze activiteiten.

Nieuw!!: Economie en Openbare financiën · Bekijk meer »

Operationeel onderzoek

Operations research, operationele research of operationeel onderzoek (ook wel besliskunde, management science of OR genoemd) richt zich op de toepassing van wiskundige technieken en modellen om processen binnen organisaties te verbeteren of te optimaliseren.

Nieuw!!: Economie en Operationeel onderzoek · Bekijk meer »

Organisatiekunde

De organisatiekunde of organisatieleer is een tak van wetenschap die zich bezighoudt met het bestuderen van het gedrag van organisaties, de factoren die dit gedrag veroorzaken en hoe deze organisaties het meest doeltreffend bestuurd kunnen worden.

Nieuw!!: Economie en Organisatiekunde · Bekijk meer »

Overheid

De overheid is het hoogste bevoegd gezag op een bepaald territorium of grondgebied.

Nieuw!!: Economie en Overheid · Bekijk meer »

Overheidsbestedingen

Overheidsinkoop, beter bekend onder de Engelse benaming public procurement, is het geheel van activiteiten die een overheid onderneemt met als doel het afsluiten van contracten voor de uitvoering van overheidsopdrachten.

Nieuw!!: Economie en Overheidsbestedingen · Bekijk meer »

Overheidsfalen

Overheidsfalen is het niet Pareto-optimaal uitpakken van overheidsingrijpen in een markt, naar analogie van marktfalen.

Nieuw!!: Economie en Overheidsfalen · Bekijk meer »

Overheidsschuld

Schuldklok van de Vereniging van belastingbetalers in Duitsland, opgenomen op 29 juli 2006 in Berlijn De staatsschuld of overheidsschuld omvat het totaal van de schulden van de centrale overheid, de niet-centrale overheden (provincies, waterschappen, gemeenten) en de wettelijke sociale verzekeringsinstellingen.

Nieuw!!: Economie en Overheidsschuld · Bekijk meer »

Overheidsuitgaven

De overheidsuitgaven (ook staatsuitgaven genoemd) omvatten alle overheidsconsumptie en overheidsinvesteringen.

Nieuw!!: Economie en Overheidsuitgaven · Bekijk meer »

Pacht

Pacht is een op huur lijkende overeenkomst waarbij agrarische gronden, al dan niet met de op die grond staande 'hoeve' of een veer of andere openbare dienst door de eigenaar (verpachter) in gebruik wordt gegeven aan de pachter.

Nieuw!!: Economie en Pacht · Bekijk meer »

Politieke economie

Jean-Jacques Rousseau, ''Discours sur l'oeconomie politique'', 1758 Politieke economie en staathuishoudkunde zijn verouderde namen van de wetenschap die sinds eind negentiende eeuw simpelweg economie heet, of meer in het bijzonder van de algemene economie. Tegenwoordig wordt er ook een interdisciplinaire sociale wetenschap mee aangeduid, die sociaaleconomische en politieke vraagstukken benadert met methoden uit de economie, politicologie en/of sociologie.

Nieuw!!: Economie en Politieke economie · Bekijk meer »

Politieke filosofie

Politika'' maakte van deze twee Griekse filosofen wellicht de meest invloedrijke politieke filosofen uit de geschiedenis. Politieke filosofie is een filosofisch vakgebied waarin vraagstukken rond politiek en maatschappij aan de orde zijn.

Nieuw!!: Economie en Politieke filosofie · Bekijk meer »

Positivisme

Auguste Comte, een van de grootste exponenten van het positivisme. Het positivisme is de opvatting dat alleen de empirische wetenschappen geldige kennis opleveren.

Nieuw!!: Economie en Positivisme · Bekijk meer »

Preferentie

In de theoretische economie en andere sociale wetenschappen verwijst het begrip preferentie (ook voorkeur) naar de verzameling van veronderstellingen met betrekking tot het ordenen van een eindig aantal alternatieven, dit gebaseerd op de mate van geluk, tevredenheid, bevrediging, genot of nut, die consumptie van deze goederen de consument leveren, een proces dat leidt tot een optimale "keuze" (deze kan reëel zijn, maar ook ingebeeld).

Nieuw!!: Economie en Preferentie · Bekijk meer »

Prijs (economie)

De prijs van een goed of dienst is het geldbedrag dat voor dat goed of die dienst moet worden betaald om het goed in eigendom of de dienst geleverd te krijgen.

Nieuw!!: Economie en Prijs (economie) · Bekijk meer »

Prijs van de Zweedse Rijksbank voor economie

Prijs van de Zweedse Rijksbank voor economie 2008 voor Paul Krugman "De prijs van de Zweedse Rijksbank voor Economische Wetenschappen ter nagedachtenis aan Alfred Nobel", veelal aangeduid als de Nobelprijs voor de Economie, werd ingesteld en voor het eerst uitgereikt in 1969, ter herdenking van het 300-jarig bestaan van de bank.

Nieuw!!: Economie en Prijs van de Zweedse Rijksbank voor economie · Bekijk meer »

Prijsafspraak

Een prijsafspraak is een overeenkomst tussen concurrenten met betrekking tot de prijs van goederen of diensten.

Nieuw!!: Economie en Prijsafspraak · Bekijk meer »

Prijselasticiteit

De prijselasticiteit van de vraag geeft de relatieve (procentuele) verandering van de gevraagde hoeveelheid van een goed weer als gevolg van een relatieve (procentuele) prijsverandering van dat goed.

Nieuw!!: Economie en Prijselasticiteit · Bekijk meer »

Privatisering

Privatisering is het proces waarbij het eigendom van bedrijven en diensten overgaan van overheid naar de particuliere sector.

Nieuw!!: Economie en Privatisering · Bekijk meer »

Procent

Een procent (van Latijn: pro centum, per honderd), aangeduid door het procentteken (%), is een honderdste deel.

Nieuw!!: Economie en Procent · Bekijk meer »

Product (economie)

Een product in economische zin is alles wat kan worden aangeboden op de markt om aan een vraag te voldoen.

Nieuw!!: Economie en Product (economie) · Bekijk meer »

Productie

Productie is het toevoegen van waarde, gebruikswaarde en of emotionele waarde, door het veranderen of bewust niet veranderen van de fysieke toestand van producten om daarmee voor de mens de gewenste eigenschappen (of perceptie van die eigenschappen) te verkrijgen of te behouden.

Nieuw!!: Economie en Productie · Bekijk meer »

Productiefactor

Een productiefactor is letterlijk datgene wat van invloed is op de productie, ofwel: dat wat de productie mogelijk maakt of bepaalt.

Nieuw!!: Economie en Productiefactor · Bekijk meer »

Productiemiddel

Productiemiddelen zijn niet-menselijke fysieke objecten die gebruikt worden in het productieproces.

Nieuw!!: Economie en Productiemiddel · Bekijk meer »

Productieproces

Een productieproces is een proces waarbij een product gemaakt wordt.

Nieuw!!: Economie en Productieproces · Bekijk meer »

Profijtbeginsel

Het profijtbeginsel is een belangrijke gedachte uit de leer over de openbare financiën.

Nieuw!!: Economie en Profijtbeginsel · Bekijk meer »

Rationelekeuzetheorie

De rationelekeuzetheorie is een onderdeel van de handelingstheorie.

Nieuw!!: Economie en Rationelekeuzetheorie · Bekijk meer »

Rente

Renteontwikkeling van de Amerikaanse interbancaire rente, de Federal funds rate, van juli 1954 tot heden Rente, interest of intrest, is de vergoeding die wordt ontvangen voor het uitlenen van geld en die betaald wordt door degene die het geld leent.

Nieuw!!: Economie en Rente · Bekijk meer »

Rente- en valutamanagement

Het rente- en valutamanagement is een van de primaire taken van de treasury.

Nieuw!!: Economie en Rente- en valutamanagement · Bekijk meer »

Risico (financieel)

Financieel risico is kans dat de waarde van de financiële activa (bezittingen) fluctueert, zowel positief als negatief.

Nieuw!!: Economie en Risico (financieel) · Bekijk meer »

Ruilhandel

Ruilhandel is de vorm van handel waarbij goederen geruild worden voor andere goederen, zonder tussenkomst van geld.

Nieuw!!: Economie en Ruilhandel · Bekijk meer »

Schaarste

Bioscoopjournaal uit november 1950: landelijke actie die de mensen vraagt om op piekuren zo weinig mogelijk elektriciteit te gebruiken. Voor de elektriciteitscentrales, die tijdens en ten gevolge van de oorlog niet konden worden vernieuwd en uitgebreid, is de vraag té groot aan het worden. Schaarste is een eigenschap van alle economische goederen en daarmee één van de centrale begrippen in de economie, doordat het het keuzeprobleem tussen onbeperkte behoeften en schaarse middelen oproept.

Nieuw!!: Economie en Schaarste · Bekijk meer »

Sociale wetenschappen

Sociale wetenschappen worden gevormd door die takken van wetenschap die betrekking hebben op de mens in zijn sociale omgeving.

Nieuw!!: Economie en Sociale wetenschappen · Bekijk meer »

Socialisme

Socialisme is een politieke maatschappijvorm gebaseerd op gelijkheid, sociale rechtvaardigheid en solidariteit, of de verzamelnaam voor een verscheidenheid aan politieke en ideologische stromingen die naar een dergelijke maatschappij streven.

Nieuw!!: Economie en Socialisme · Bekijk meer »

Solvabiliteit

Solvabiliteit is een financieel kengetal dat de verhouding aangeeft tussen het vreemd vermogen en het eigen vermogen op de balans.

Nieuw!!: Economie en Solvabiliteit · Bekijk meer »

Speltheorie

De speltheorie is een tak van de wiskunde waarin het nemen van beslissingen centraal staat.

Nieuw!!: Economie en Speltheorie · Bekijk meer »

Statistiek

Statistiek is de wetenschap, de methodiek en de techniek van het verzamelen, bewerken, interpreteren en presenteren van gegevens.

Nieuw!!: Economie en Statistiek · Bekijk meer »

Stimulans

Een stimulans, aansporing, prikkel, drijfveer, motief of incentive is een beloning in de vorm van een goed of dienst voor een specifieke prestatie ter motivatie.

Nieuw!!: Economie en Stimulans · Bekijk meer »

The Road to Serfdom

The Road to Serfdom (De weg naar slavernij) is een boek geschreven door Friedrich Hayek, winnaar van de Prijs van de Zweedse Rijksbank voor economie (bekend als Nobelprijs voor de Economie) in 1974.

Nieuw!!: Economie en The Road to Serfdom · Bekijk meer »

The Wealth of Nations

Adam Smith An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, doorgaans afgekort tot The Wealth of Nations (Een onderzoek naar de aard en oorzaken van de rijkdom der naties, of De rijkdom der naties) is het magnum opus van Adam Smith, gepubliceerd in 1776 aan de vooravond van de Industriële revolutie.

Nieuw!!: Economie en The Wealth of Nations · Bekijk meer »

Transporteconomie

Transporteconomie is het onderdeel van de economische wetenschap dat zich bezighoudt met de voortbrenging en verdeling van middelen in de transportsector.

Nieuw!!: Economie en Transporteconomie · Bekijk meer »

Treasury

Treasury (Engels voor 'schatkist') staat voor het beheren van de 'treasures', de schatten, het geld van de onderneming.

Nieuw!!: Economie en Treasury · Bekijk meer »

Tweede Wereldoorlog

De Tweede Wereldoorlog was de samensmelting van een aantal aanvankelijk afzonderlijke militaire conflicten die van 1939 tot 1945 op wereldschaal werden uitgevochten tussen twee allianties: de asmogendheden en de geallieerden.

Nieuw!!: Economie en Tweede Wereldoorlog · Bekijk meer »

Verenigd Koninkrijk

Het Verenigd Koninkrijk, officieel het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, afgekort VK (Engels: United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, afgekort UK, informeel Britain) is een soevereine staat in West-Europa met ongeveer 63,7 miljoen inwoners, gelegen tussen de Noordzee en de Atlantische Oceaan.

Nieuw!!: Economie en Verenigd Koninkrijk · Bekijk meer »

Vervoermiddel

De Amerikaanse president Theodore Roosevelt op een dromedaris Buizenpoststation Een vervoermiddel, vervoersmodaliteit of transportmiddel is een technische constructie of inrichting die vooral dient om personen of goederen te verplaatsen, veelal in het verkeer.

Nieuw!!: Economie en Vervoermiddel · Bekijk meer »

Vlaanderen

Vlaanderen is het noordelijke deel van België, waar officieel Nederlands wordt gesproken.

Nieuw!!: Economie en Vlaanderen · Bekijk meer »

Volkomen mededinging

Volkomen mededinging is een model van mededinging.

Nieuw!!: Economie en Volkomen mededinging · Bekijk meer »

Vraag (economie)

Vraag is in de economie een maat voor de hoeveelheid goederen en diensten waaraan behoefte is.

Nieuw!!: Economie en Vraag (economie) · Bekijk meer »

Vraag en aanbod

De vraag naar en het aanbod van economische goederen bepalen ceteris paribus de prijs die ervoor wordt gevraagd.

Nieuw!!: Economie en Vraag en aanbod · Bekijk meer »

Vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk kent geen eenduidige definitie.

Nieuw!!: Economie en Vrijwilligerswerk · Bekijk meer »

Welvaart

Welvaart is de mate waarin de behoeften met de beschikbare middelen kunnen worden bevredigd.

Nieuw!!: Economie en Welvaart · Bekijk meer »

Werkgelegenheid

Werkgelegenheid of tewerkstelling is de aanwezigheid van voldoende werk voor de beroepsbevolking van een streek of land.

Nieuw!!: Economie en Werkgelegenheid · Bekijk meer »

Werkkapitaalbeheer

De Treasury heeft niet het operationele beheer over het werkkapitaal.

Nieuw!!: Economie en Werkkapitaalbeheer · Bekijk meer »

Werkloosheid

stempellokaal in Amsterdam-Noord, 1933 Werkloosheid is de staat waarin een persoon verkeert als hij of zij werkloos is, dan wel een maat voor het aantal personen dat in deze staat verkeert.

Nieuw!!: Economie en Werkloosheid · Bekijk meer »

Westerse wereld

Leonardo da Vinci's Vitruviusman, een symbool van de veranderingen van de westerse cultuur tijdens de Renaissance De westerse wereld, ook bekend als het Westen of de Occident is een groep landen waarvan de precieze samenstelling afhangt van de context waarin de term gebruikt wordt.

Nieuw!!: Economie en Westerse wereld · Bekijk meer »

Wetenschap

Albert Einstein Wetenschap is zowel systematisch verkregen, geordende en verifieerbare menselijke kennis, als het proces van kennisverwerving en de gemeenschap waarin deze kennis wordt vergaard.

Nieuw!!: Economie en Wetenschap · Bekijk meer »

Winst (onderneming)

Winst is het positieve verschil tussen opbrengst en kosten.

Nieuw!!: Economie en Winst (onderneming) · Bekijk meer »

Winstmaximalisatie

In de economie is winstmaximalisatie het proces waarbij een onderneming de combinatie van prijs en productieomvang bepaalt die de grootste winst oplevert.

Nieuw!!: Economie en Winstmaximalisatie · Bekijk meer »

Wiskunde

Het oudst bekende wiskundige geschrift, de Rhind-papyrus, uit de klassieke Egyptische beschaving. Wiskunde (minder gebruikelijk: mathematiek, mathematica of mathesis) is een formele wetenschap die onder andere getallen, patronen en structuren bestudeert.

Nieuw!!: Economie en Wiskunde · Bekijk meer »

Wiskundige economie

Wiskundige economie verwijst naar de toepassing van wiskundige methoden om economische theorieën weer te geven en problemen in de economie te analyseren.

Nieuw!!: Economie en Wiskundige economie · Bekijk meer »

Wisselkoers

Scherm met wisselkoersen De wisselkoers is de prijs van een munt uitgedrukt in een andere munt.

Nieuw!!: Economie en Wisselkoers · Bekijk meer »

Zelfregulering (bestuur)

Er is sprake van zelfregulering als een regeling voor een bepaalde sector of beroepsgroep door deze zelf wordt opgesteld, uitgevoerd en gehandhaafd.

Nieuw!!: Economie en Zelfregulering (bestuur) · Bekijk meer »

Richt hier:

Behoeftebevrediging, Economie (hoofdbetekenis), Economie (wetenschap), Economisch, Economische, Economische wetenschap, Staathuishoudkunde, Staatshuishouding, Staatshuishoudkunde.

UitgaandeInkomende
Hey! We zijn op Facebook nu! »