Logo
Unionpedia
Communicatie
Ontdek het op Google Play
Nieuw! Download Unionpedia op je Android™ toestel!
Installeren
Snellere toegang dan browser!
 

Elektrolyse

Index Elektrolyse

Elektrolysetoestel Elektrolyse is een chemische reactie waarbij onder invloed van een elektrische stroom samengestelde stoffen worden ontleed tot enkelvoudige stoffen en/of andere samengestelde stoffen.

61 relaties: Activeringsenergie, Anode, Atoommassa, Autoprotolyse van water, Brandstofcel, Chemisch inert, Chloraat, Compressor (gas), Concentratie (oplossing), Corrosie, Dichloor, Diwaterstof, Dizuurstof, Doelmatigheid, Druk (grootheid), Elektrische spanning, Elektrische stroom, Elektrode, Elektrolysewet van Faraday, Elektron, Energiedichtheid, Enkelvoudige stof, Galvaniseren, Halfreactie, Hogedrukelektrolyse, Hydrolyse, Hydroxide, Hydroxonium, Ion (deeltje), Kaliumchloraat, Katalysator, Kathode, Keukenzout, Knalgas, Lineariteit, Michael Faraday, Molaire concentratie, Natriumchloraat, Natriumhypochloriet, Natriumsulfaat, Ontleding van water, Oplossing (scheikunde), Oxidatie, Perchloraat, PH, Potentiaal, Potentiaalverschil, Reductie (scheikunde), Samengestelde stof, Scheikunde, ..., Solid oxide electrolyser cell, Solid oxide fuel cell, Standaardomstandigheden, Temperatuur, Toestel van Hofmann, Water, Wet van Nernst, Zouten, Zuivere stof, Zwavelzuur, 1832. Uitbreiden index (11 meer) »

Activeringsenergie

right De activeringsenergie (meestal aangeduid als Ea) is de energie die een systeem nodig heeft om een chemische reactie te laten doorgaan.

Nieuw!!: Elektrolyse en Activeringsenergie · Bekijk meer »

Anode

galvanische cel negatief geladen Elektrolyse van water (links) en galvanische cel De anode (Grieks: άνοδος, weg omhoog, opgang) in een elektrisch of elektronisch apparaat of component is de pool of elektrode van waaruit de elektrische stroom het apparaat of de component binnenstroomt.

Nieuw!!: Elektrolyse en Anode · Bekijk meer »

Atoommassa

Schematische voorstelling van het lithium-7-atoom: 3 protonen, 4 neutronen en 3 elektronen (circa 1800 keer kleiner dan protonen). Het zeldzame lithium-6 heeft slechts 3 neutronen, waardoor het (gemiddelde) atomaire gewicht wordt gereduceerd tot 6,941. De atoommassa (ma) is de massa van een atoom, uitgedrukt in atomaire massa-eenheden (u).

Nieuw!!: Elektrolyse en Atoommassa · Bekijk meer »

Autoprotolyse van water

Autoprotolyse van water (ook wel aangeduid als auto-ionisatie of auto-dissociatie van water) of het waterevenwicht is een chemische reactie waarbij een waterstofion (H+) overgedragen wordt van de ene watermolecule naar de andere.

Nieuw!!: Elektrolyse en Autoprotolyse van water · Bekijk meer »

Brandstofcel

Brandstofcel - Het vierkante gelaagde gedeelte in het midden van de foto is de brandstofcel. Brandstofcellen zijn elektrochemische toestellen die chemische energie van een doorgaande reactie direct omzetten in elektrische energie.

Nieuw!!: Elektrolyse en Brandstofcel · Bekijk meer »

Chemisch inert

Een ''glovebox'' is een ruimte die gevuld wordt met een inert gas, zoals argon, om zeer luchtgevoelige reacties in uit te voeren. Een chemische stof wordt inert (letterlijk: willoos, traag) genoemd als deze niet of nauwelijks reageert met vrijwel alle andere chemicaliën.

Nieuw!!: Elektrolyse en Chemisch inert · Bekijk meer »

Chloraat

Chloraation Structuur en bindingen in het choraation Het chloraat-ion is een oxoanion van chloor, met als brutoformule ClO3−.

Nieuw!!: Elektrolyse en Chloraat · Bekijk meer »

Compressor (gas)

Een compressor is een apparaat dat een gas, vaak lucht, kan samenpersen en onder hogere druk beschikbaar stelt.

Nieuw!!: Elektrolyse en Compressor (gas) · Bekijk meer »

Concentratie (oplossing)

Toenemende concentratie van een kleurstof. De concentratie of sterkte van een oplossing geeft aan hoeveel stof er is opgelost per hoeveelheid oplossing (of oplosmiddel).

Nieuw!!: Elektrolyse en Concentratie (oplossing) · Bekijk meer »

Corrosie

Koper slaat groen (malachiet) of zwart (koper(II)oxide - CuO) uit bij corrosie Goud oxideert niet, zelfs niet na lange tijd Corrosie is de natuurlijke chemische aantasting van materialen doordat hun omgeving op ze inwerkt, in het bijzonder de aantasting van metalen door elektrochemische reacties.

Nieuw!!: Elektrolyse en Corrosie · Bekijk meer »

Dichloor

Dichloor of moleculair chloor (Cl2) is de belangrijkste enkelvoudige stof van het element chloor.

Nieuw!!: Elektrolyse en Dichloor · Bekijk meer »

Diwaterstof

Diwaterstof of moleculaire waterstof (H2) is de belangrijkste enkelvoudige stof van het element waterstof.

Nieuw!!: Elektrolyse en Diwaterstof · Bekijk meer »

Dizuurstof

Apparaat om zuurstof uit lucht te winnen in een bunker. Dizuurstof of moleculaire zuurstof (O2) is de belangrijkste enkelvoudige stof van het element zuurstof.

Nieuw!!: Elektrolyse en Dizuurstof · Bekijk meer »

Doelmatigheid

Een activiteit is doelmatig of efficiënt als weinig middelen nodig zijn voor het behalen van het resultaat van die activiteit.

Nieuw!!: Elektrolyse en Doelmatigheid · Bekijk meer »

Druk (grootheid)

psi In de natuurkunde is druk de drukkracht per oppervlakte-eenheid.

Nieuw!!: Elektrolyse en Druk (grootheid) · Bekijk meer »

Elektrische spanning

Elektrische spanning – ook bekend als het elektrische potentiaalverschil – is het verschil in potentiële elektrische energie tussen twee punten per eenheid van lading.

Nieuw!!: Elektrolyse en Elektrische spanning · Bekijk meer »

Elektrische stroom

Elektrische stroom is het transport van elektrische lading.

Nieuw!!: Elektrolyse en Elektrische stroom · Bekijk meer »

Elektrode

Standaard-waterstofelektrode pH-elektrode (.

Nieuw!!: Elektrolyse en Elektrode · Bekijk meer »

Elektrolysewet van Faraday

Deze wet van Faraday werd door Michael Faraday in 1834 beschreven: In formule: Daarin is: Voor toepassingen in chemische berekeningen wordt de omrekening naar massa vaak op dit punt achterwege gelaten, en wordt de de hoeveelheid stof n in mol bepaald door: In oudere publicaties is ook sprake van de equivalente massa van elementen: de molaire massa van het element gedeeld door zijn valentie.

Nieuw!!: Elektrolyse en Elektrolysewet van Faraday · Bekijk meer »

Elektron

Het elektron (Oudgrieks:, betekenis: barnsteen dat door wrijving elektrisch geladen werd) is een negatief geladen elementair deeltje, dat gebonden kan zijn, bijvoorbeeld in een atoom, of zich vrij in de ruimte kan bevinden.

Nieuw!!: Elektrolyse en Elektron · Bekijk meer »

Energiedichtheid

De energiedichtheid is de hoeveelheid energie per massa- of volume-eenheid, opgeslagen in een stof.

Nieuw!!: Elektrolyse en Energiedichtheid · Bekijk meer »

Enkelvoudige stof

Kobalt is een metaal en dus een voorbeeld van een enkelvoudige stof Een enkelvoudige stof is in de scheikunde een stof die bestaat uit atomen van één element.

Nieuw!!: Elektrolyse en Enkelvoudige stof · Bekijk meer »

Galvaniseren

Galvanische verkopering van een metaal (Me) in een kopersulfaatbad Schema van elektrochemisch verzinken Galvaniseren (ook: galvanisatie, galvanotechniek of elektroplating) is een methode die gebruikmaakt van elektriciteit om een voorwerp te bedekken met een laagje metaal.

Nieuw!!: Elektrolyse en Galvaniseren · Bekijk meer »

Halfreactie

Halfreacties worden gebruikt in redoxreacties, en hebben betrekking op de oxidatie of reductie van een stof.

Nieuw!!: Elektrolyse en Halfreactie · Bekijk meer »

Hogedrukelektrolyse

Hogedrukelektrolyse is de ontleding van water (H2O) in zuurstof (O2) en waterstofgas (H2) door middel van elektrolyse van water onder hoge druk.

Nieuw!!: Elektrolyse en Hogedrukelektrolyse · Bekijk meer »

Hydrolyse

Hydrolyse van een amide tot een carbonzuur en een amine. Hydrolyse is de splitsing van een chemische verbinding onder opname van water.

Nieuw!!: Elektrolyse en Hydrolyse · Bekijk meer »

Hydroxide

Een hydroxide is in de scheikunde een anorganische samengestelde stof en een verbinding van een metaalion (Mn+) met één of meer hydroxide-ionen die.

Nieuw!!: Elektrolyse en Hydroxide · Bekijk meer »

Hydroxonium

Het hydroxonium-ion, ook bekend als oxonium- of hydronium-ion, is het kation dat gevormd wordt wanneer water (H2O) een waterstofion (H+) opneemt.

Nieuw!!: Elektrolyse en Hydroxonium · Bekijk meer »

Ion (deeltje)

Een elektrondensiteitsplot van het nitraation (NO3−). Een ion (uitspraak met klemtoon op o) is een elektrisch geladen atoom of molecuul, of een groep atomen met een elektrische lading, een zogeheten polyatomisch ion.

Nieuw!!: Elektrolyse en Ion (deeltje) · Bekijk meer »

Kaliumchloraat

Kaliumchloraat (KClO3) is het kaliumzout van chloorzuur.

Nieuw!!: Elektrolyse en Kaliumchloraat · Bekijk meer »

Katalysator

De werking van een katalysator schematisch voorgesteld. Doordat tussenproducten worden gevormd, is de activeringsenergie lager en verloopt de reactie sneller. Een katalysator is een stof die de snelheid van een bepaalde chemische reactie beïnvloedt zonder zelf verbruikt te worden.

Nieuw!!: Elektrolyse en Katalysator · Bekijk meer »

Kathode

In een elektrisch systeem met twee polen of elektroden is de kathode (Grieks κάθοδος, weg naar beneden) de pool waar de elektronen het systeem ingaan.

Nieuw!!: Elektrolyse en Kathode · Bekijk meer »

Keukenzout

Keukenzout (natriumchloride) Kristallen van keukenzout (natriumchloride) Bioscoopjournaal uit 1977. Een klein deel van het in Nederland gewonnen zout wordt bewerkt tot keukenzout. Het grootste deel wordt afgeleverd als zgn. industrie-zout en kent vele toepassingen. Keukenzout (de triviale naam voor natriumchloride of NaCl) is bij kamertemperatuur een witte kristallijne stof met een kubische kristalvorm, die goed oplosbaar is in water (het mengsel van zout en water wordt ook wel pekel genoemd).

Nieuw!!: Elektrolyse en Keukenzout · Bekijk meer »

Knalgas

Toepassing van knalgas (kalklicht) Knalgas is een explosief mengsel van waterstofgas (H2) en zuurstofgas (O2) in de volumeverhouding 2:1.

Nieuw!!: Elektrolyse en Knalgas · Bekijk meer »

Lineariteit

Lineair betekent 'rechtlijnig' (Latijn: linearis, 'uit een lijn bestaand').

Nieuw!!: Elektrolyse en Lineariteit · Bekijk meer »

Michael Faraday

Thomas Phillips (1842) Michael Faraday, FRS (Newington Butts bij Londen, 22 september 1791 – bij Hampton Court Palace, 25 augustus 1867) was een Brits natuur- en scheikundige.

Nieuw!!: Elektrolyse en Michael Faraday · Bekijk meer »

Molaire concentratie

De molaire concentratie (of de molariteit) is een maat voor de sterkte van een oplossing van een stof.

Nieuw!!: Elektrolyse en Molaire concentratie · Bekijk meer »

Natriumchloraat

Natriumchloraat is een anorganische verbinding met als brutoformule NaClO3.

Nieuw!!: Elektrolyse en Natriumchloraat · Bekijk meer »

Natriumhypochloriet

Natriumhypochloriet is het natriumzout van waterstofhypochloriet, met als brutoformule NaClO.

Nieuw!!: Elektrolyse en Natriumhypochloriet · Bekijk meer »

Natriumsulfaat

Natriumsulfaat, ook wel aangeduid als Glauberzout of wonderzout, is een wit kristallijn zout met als brutoformule Na2SO4.

Nieuw!!: Elektrolyse en Natriumsulfaat · Bekijk meer »

Ontleding van water

Ontleding van water Ontleding van water is de gangbare term voor een chemische reactie waarbij watermoleculen worden gesplitst in de gassen dizuurstof en diwaterstof: Onderzoek naar het ontleden van water is momenteel in volle gang omdat de vraag naar goedkope waterstof naar verwachting sterk zal toenemen met de intrede van de verwachte waterstofeconomie.

Nieuw!!: Elektrolyse en Ontleding van water · Bekijk meer »

Oplossing (scheikunde)

Zout oplossen in water Een oplossing is een homogeen mengsel van twee of meer moleculair verdeelde stoffen, waarbij een van de stoffen - het oplosmiddel - in veel grotere hoeveelheden aanwezig is dan de andere - de opgeloste stoffen.

Nieuw!!: Elektrolyse en Oplossing (scheikunde) · Bekijk meer »

Oxidatie

fluor vormen een ionbinding door middel van een redoxreactie. Natrium staat zijn buitenste elektron af aan het fluoratoom. Het natrium wordt geoxideerd en het fluor wordt gereduceerd Oxidatie is het chemische proces waarbij de geoxideerde stof, de reductor, elektronen afstaat aan een andere stof, de oxidator.

Nieuw!!: Elektrolyse en Oxidatie · Bekijk meer »

Perchloraat

Structuur en afmetingen van het perchloraation Een ruimtevullend model van het perchloraation Perchloraat is een oxoanion met als brutoformule ClO4−.

Nieuw!!: Elektrolyse en Perchloraat · Bekijk meer »

PH

De pH is een maat voor de zuurgraad (ook wel zuurtegraad) van een waterige oplossing.

Nieuw!!: Elektrolyse en PH · Bekijk meer »

Potentiaal

De potentiaal op een plaats is een natuurkundige grootheid die op een bepaalde manier samenhangt met de kracht die een deeltje op die plaats ondervindt.

Nieuw!!: Elektrolyse en Potentiaal · Bekijk meer »

Potentiaalverschil

Het potentiaalverschil is het verschil tussen de potentialen van twee punten.

Nieuw!!: Elektrolyse en Potentiaalverschil · Bekijk meer »

Reductie (scheikunde)

fluor vormen een ionbinding door middel van een redoxreactie. Natrium staat zijn buitenste elektron af aan het fluoratoom. Het natrium wordt geoxideerd en het fluor wordt gereduceerd Reductie is het scheikundige proces waarbij een stof (de oxidator) elektronen opneemt van een andere stof (de reductor).

Nieuw!!: Elektrolyse en Reductie (scheikunde) · Bekijk meer »

Samengestelde stof

Water is een onder standaardomstandigheden vloeibare samengestelde stof, opgebouwd uit waterstof- en zuurstofatomen. Pyriet is een minerale samengestelde stof, opgebouwd uit ijzer- en zwavelionen. Een samengestelde stof of chemische verbinding is een stof die wordt gevormd door de chemische binding tussen de atomen van twee of meer chemische elementen.

Nieuw!!: Elektrolyse en Samengestelde stof · Bekijk meer »

Scheikunde

Biochemisch laboratorium Flessen met chemicaliën Scheikunde of chemie is de natuurwetenschap die zich richt op de studie van samenstelling en opbouw van stoffen, de chemische veranderingen die plaatsvinden onder bepaalde omstandigheden, en de wetmatigheden die daaruit te destilleren zijn.

Nieuw!!: Elektrolyse en Scheikunde · Bekijk meer »

Solid oxide electrolyser cell

SOEC 60 cel stack. Een solid oxide electrolyser cell (SOEC) is een solid oxyde fuel cell in regeneratieve modus voor de elektrolyse van water met een vast oxide of keramiek elektrolyt voor de productie van waterstofgas.

Nieuw!!: Elektrolyse en Solid oxide electrolyser cell · Bekijk meer »

Solid oxide fuel cell

Schematische werking van een SOFC-brandstofcel Een solid oxide fuel cell (SOFC) is een brandstofcel werkend met een vast, niet-poreus oxide (keramiek) als elektrolyt.

Nieuw!!: Elektrolyse en Solid oxide fuel cell · Bekijk meer »

Standaardomstandigheden

Standaardomstandigheden zijn in de chemische thermodynamica een stel omstandigheden die als eindig aftelpunt voor veranderingen in de thermodynamische grootheden gekozen zijn.

Nieuw!!: Elektrolyse en Standaardomstandigheden · Bekijk meer »

Temperatuur

Temperatuur of warmtegraad is een maat voor hoe warm of koud iets is.

Nieuw!!: Elektrolyse en Temperatuur · Bekijk meer »

Toestel van Hofmann

De werking van het Toestel van Hofmann. Het Toestel van Hofmann is ontworpen door August Wilhelm von Hofmann.

Nieuw!!: Elektrolyse en Toestel van Hofmann · Bekijk meer »

Water

Water als vaste stof, vloeistof en gas Water (H2O; aqua of aq.; zelden diwaterstofoxide of oxidaan) is de chemische verbinding van twee waterstofatomen en een zuurstofatoom.

Nieuw!!: Elektrolyse en Water · Bekijk meer »

Wet van Nernst

De vergelijking van Nernst beschrijft het verband tussen het potentiaalverschil tussen twee elektroden en de concentraties van de bij de elektrodereacties betrokken componenten.

Nieuw!!: Elektrolyse en Wet van Nernst · Bekijk meer »

Zouten

Een zout is een chemische verbinding tussen positieve en negatieve ionen, respectievelijk kationen en anionen.

Nieuw!!: Elektrolyse en Zouten · Bekijk meer »

Zuivere stof

Goud is een van de weinige elementen die in gedegen vorm in de natuur voorkomen. Ook in deze vorm bevat het kleine hoeveelheden onzuiverheden. In de scheikunde is een zuivere stof een chemische stof met een enkelvoudige samenstelling op moleculair of atomair niveau.

Nieuw!!: Elektrolyse en Zuivere stof · Bekijk meer »

Zwavelzuur

Zwavelzuur - vroeger ook wel vitriool genoemd - is een industrieel belangrijk anorganisch zuur met als brutoformule H2SO4.

Nieuw!!: Elektrolyse en Zwavelzuur · Bekijk meer »

1832

Het jaar 1832 is het 32e jaar in de 19e eeuw volgens de christelijke jaartelling.

Nieuw!!: Elektrolyse en 1832 · Bekijk meer »

Richt hier:

Electrolyse.

UitgaandeInkomende
Hey! We zijn op Facebook nu! »