Logo
Unionpedia
Communicatie
Ontdek het op Google Play
Nieuw! Download Unionpedia op je Android™ toestel!
Gratis
Snellere toegang dan browser!
 

Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens

Index Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens

Het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM) is een Europees verdrag waarin mensen- en burgerrechten voor alle inwoners van de verdragsluitende staten zijn geregeld.

55 relaties: Algemene beginselen van behoorlijk proces, Artikel 10 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, Artikel 11 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, Artikel 14 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, Artikel 17 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, Artikel 2 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, Artikel 6 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, Artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, Burgerrechten, Discriminatie, Doodstraf, Duitsland, Dwangarbeid, Engels, Europa (werelddeel), Europees Hof voor de Rechten van de Mens, Europees Sociaal Handvest, Europese Unie, Frans, Godsdienstvrijheid, Grondwet voor de Bondsrepubliek Duitsland, Hof van Justitie (Europese Unie), Huwelijk, Legaliteitsbeginsel, Leven, Marteling, Nederlandse Grondwet, Privacy, Protocol, Raad van Europa, Ratificatie, Rechten van de mens, Rechterlijke macht, Rechtsmiddel, Rome (stad), Secretaris-generaal van de Raad van Europa, Slavernij, Smeerkaasarrest, Straatsburg, Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, Veiligheid, Verbod op détournement de pouvoir, Verdrag, Verenigde Naties, Vrijheid (sociologie), Vrijheid van gedachte, Vrijheid van geweten, Vrijheid van meningsuiting, Vrijheid van vergadering, Wet in formele zin, ..., 1950, 1953, 1998, 3 september, 4 november. Uitbreiden index (5 meer) »

Algemene beginselen van behoorlijk proces

Algemene beginselen van behoorlijk proces of beginselen van behoorlijke rechtspraak zijn in de rechtsleer de rechtsbeginselen die het recht op een eerlijk proces moeten waarborgen.

Nieuw!!: Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en Algemene beginselen van behoorlijk proces · Bekijk meer »

Artikel 10 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens

Artikel 10 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens regelt het recht op vrijheid van meningsuiting en persvrijheid.

Nieuw!!: Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en Artikel 10 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens · Bekijk meer »

Artikel 11 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens

Artikel 11 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens regelt de vrijheid van vergadering en vereniging.

Nieuw!!: Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en Artikel 11 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens · Bekijk meer »

Artikel 14 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens

Artikel 14 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens voorziet in een verbod van discriminatie met betrekking tot de rechten van vrijheden van het verdrag.

Nieuw!!: Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en Artikel 14 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens · Bekijk meer »

Artikel 17 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens

Artikel 17 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens regelt het verbod van misbruik van recht wat betreft de bepalingen van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Nieuw!!: Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en Artikel 17 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens · Bekijk meer »

Artikel 2 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens

Artikel 2 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens beschermt het recht van iedere persoon op leven.

Nieuw!!: Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en Artikel 2 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens · Bekijk meer »

Artikel 6 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens

Artikel 6 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens beschermt het recht op een eerlijk proces.

Nieuw!!: Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en Artikel 6 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens · Bekijk meer »

Artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens

Artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens voorziet in het recht op respect voor privé- en familieleven, het eigen huis en het briefgeheim, waarbij bepaalde beperkingen in overeenstemming met de wet en noodzakelijk in een democratische samenleving mogelijk zijn.

Nieuw!!: Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en Artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens · Bekijk meer »

Burgerrechten

mensenrechten in de Verenigde Staten tijdens de jaren 60 Burgerrechten zijn rechten die door nationale en internationale overheden (zoals de Verenigde Naties) gegarandeerd behoren te worden, en die de burgers van een bepaald land of gebied zekere garanties verschaffen.

Nieuw!!: Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en Burgerrechten · Bekijk meer »

Discriminatie

Discriminatie betekent letterlijk "het maken van onderscheid".

Nieuw!!: Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en Discriminatie · Bekijk meer »

Doodstraf

Afbeelding uit het Hamburger Stadtrecht, 1497 Cesare Beccaria: ''Dei delitti e delle pene'' De doodstraf is naar de huidige (binnen de Europese rechtspraak gebruikte) definitie een uitvoering van de naar de maatstaven van de hedendaagse beschaafde maatschappij zwaarst mogelijke, door een rechter opgelegde straf, inhoudende het ter dood brengen van de daartoe veroordeelde, waarbij de voltrekking is vastgelegd en onder controle wordt gehouden.

Nieuw!!: Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en Doodstraf · Bekijk meer »

Duitsland

De Bondsrepubliek Duitsland (Duits: Bundesrepublik Deutschland), kortweg Duitsland (Duits: Deutschland), is een land in Centraal-Europa.

Nieuw!!: Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en Duitsland · Bekijk meer »

Dwangarbeid

Onder dwangarbeid wordt arbeid verstaan die mensen onder bedreiging van straf, tegen hun wil, verrichten.

Nieuw!!: Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en Dwangarbeid · Bekijk meer »

Engels

Het Engels (English) is een Indo-Europese taal, die vanwege de nauwe verwantschap met talen als het Fries, (Neder-)Duits en Nederlands tot de West-Germaanse talen wordt gerekend.

Nieuw!!: Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en Engels · Bekijk meer »

Europa (werelddeel)

Europa ten opzichte van andere continenten Europa is de naam van het werelddeel dat ten westen van Azië en ten noorden van Afrika ligt.

Nieuw!!: Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en Europa (werelddeel) · Bekijk meer »

Europees Hof voor de Rechten van de Mens

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (afgekort: EHRM, Frans: Cour européenne des droits de l'homme, Engels: European Court of Human Rights) is een Europees gerechtshof waar individuen, groepen, organisaties en landen een klacht kunnen indienen tegen elk van de 47 lidstaten van de Raad van Europa.

Nieuw!!: Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en Europees Hof voor de Rechten van de Mens · Bekijk meer »

Europees Sociaal Handvest

Het Europees Sociaal Handvest (ESH) is een mensenrechtenverdrag waarin rechten en vrijheden vastliggen die moeten worden gerespecteerd door de staten die het ondertekend hebben en in 1961 opgesteld.

Nieuw!!: Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en Europees Sociaal Handvest · Bekijk meer »

Europese Unie

De Europese Unie (EU) is een uit 28 Europese landen bestaand statenverband.

Nieuw!!: Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en Europese Unie · Bekijk meer »

Frans

Minderheden Het Frans is veruit de meest gesproken Gallo-Romaanse taal.

Nieuw!!: Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en Frans · Bekijk meer »

Godsdienstvrijheid

''Freedom of Worship'', een schilderij van Norman Rockwell uit 1943 Godsdienstvrijheid (ook wel vrijheid van godsdienst, vrijheid van religie of religievrijheid genoemd) is een van de klassieke grondrechten.

Nieuw!!: Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en Godsdienstvrijheid · Bekijk meer »

Grondwet voor de Bondsrepubliek Duitsland

Preambule van de Duitse Grondwet De Grondwet voor de Bondsrepubliek Duitsland (Duits: Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland) is de Duitse grondwet en dateert van 23 mei 1949, samen met de stichting van de Bondsrepubliek Duitsland.

Nieuw!!: Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en Grondwet voor de Bondsrepubliek Duitsland · Bekijk meer »

Hof van Justitie (Europese Unie)

Het Hof van Justitie verzekert de eerbiediging van het recht bij de uitlegging en toepassing van de Europese verdragen.

Nieuw!!: Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en Hof van Justitie (Europese Unie) · Bekijk meer »

Huwelijk

''The Wedding Contract'', Joos van Craesbeeck, Museo del Prado ''The Marriage Contract'', Jan Josef Horemans de Oude, 1768 Een huwelijksceremonie in Duitsland Een huwelijksceremonie in Korea Een huwelijk in Georgië Het huwelijk is een door burgerlijk of religieus recht geregelde samenlevingsvorm voor het leven die de fundering vormt van de meeste gezinnen en die meer in het algemeen van belang is als legaal en sociaal geaccepteerd fundament onder duurzame seksuele relaties en familieverbanden.

Nieuw!!: Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en Huwelijk · Bekijk meer »

Legaliteitsbeginsel

Het legaliteitsbeginsel (in het strafrecht ook bekend als het nulla poena-beginsel) houdt in dat overheidshandelen gebaseerd moet zijn op een vooraf aanwezige wettelijke bepaling.

Nieuw!!: Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en Legaliteitsbeginsel · Bekijk meer »

Leven

Leven is een eigenschap van organismen die, naast hieronder nader uitgewerkte eigenschappen, in ieder geval de mogelijkheid hebben zich voort te planten.

Nieuw!!: Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en Leven · Bekijk meer »

Marteling

Marteling, ook wel foltering of pijniging, is een handeling waarmee het slachtoffer ernstige psychische of lichamelijke pijn wordt toegebracht.

Nieuw!!: Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en Marteling · Bekijk meer »

Nederlandse Grondwet

| |- |De nieuwe Grondwet wordt aangenomen (1814) |- |Gijsbert Karel van Hogendorp rond 1810 | De Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden kwam in 1814 tot stand.

Nieuw!!: Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en Nederlandse Grondwet · Bekijk meer »

Privacy

310x310px Privacy, privésfeer, persoonlijke levenssfeer of eigenruimte is een afweerrecht dat de persoonlijke levenssfeer beschermt.

Nieuw!!: Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en Privacy · Bekijk meer »

Protocol

Een protocol is een gedragsovereenkomst, meestal in de vorm van een aantal uit te voeren stappen.

Nieuw!!: Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en Protocol · Bekijk meer »

Raad van Europa

De Raad van Europa (afgekort: RvE, Frans: Conseil de l'Europe, Engels: Council of Europe) is een internationale organisatie waarvan 47 Europese landen lid zijn.

Nieuw!!: Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en Raad van Europa · Bekijk meer »

Ratificatie

Ratificatie is de officiële bekrachtiging van een internationaal verdrag door een staat, of het erkennen van een constitutiebrief door een andere obediëntie.

Nieuw!!: Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en Ratificatie · Bekijk meer »

Rechten van de mens

De rechten van de mens of mensenrechten omvatten rechten waarop iedereen aanspraak kan maken, ongeacht herkomst, nationaliteit, overtuiging, geslacht, wettelijke status of andere kenmerken.

Nieuw!!: Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en Rechten van de mens · Bekijk meer »

Rechterlijke macht

Een niet verkeerd te begrijpen waarschuwing in een muur van het kasteel van Gaasbeek: "Al di hier stoert Rust ofte Vrede Vindt bi der Bil Geregtighede" De rechterlijke macht is in een rechtsstaat de macht waaraan de rechtspraak is opgedragen.

Nieuw!!: Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en Rechterlijke macht · Bekijk meer »

Rechtsmiddel

Rechtsmiddelen zijn mogelijkheden die het recht kent om een gerechtelijke uitspraak door een hogere instantie te laten toetsen.

Nieuw!!: Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en Rechtsmiddel · Bekijk meer »

Rome (stad)

| |- | | Rome (Italiaans: Roma) is de hoofdstad van Italië en het bestuurlijk centrum van de regio Lazio en de Città Metropolitana di Roma Capitale (voorheen de provincie Rome).

Nieuw!!: Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en Rome (stad) · Bekijk meer »

Secretaris-generaal van de Raad van Europa

De secretaris-generaal van de Raad van Europa (Frans: Secrétaire général du Conseil de l'Europe) wordt door de Parlementaire Vergadering verkozen voor 5 jaar.

Nieuw!!: Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en Secretaris-generaal van de Raad van Europa · Bekijk meer »

Slavernij

Afrika, 19e-eeuwse gravure Smeedijzeren slavenhalsboei of ''banditi'' Narrative of a five years' expedition against the revolted Negroes of Surinam'' van John Gabriël Stedman uit 1796. Het boek was vooral door de illustraties belangrijk in de vroege fase van het abolitionisme. Slavernij is een toestand waarin een mens eigendom is van een anderEncarta-encyclopedie Winkler Prins (1993–2002) s.v. "slavernij".

Nieuw!!: Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en Slavernij · Bekijk meer »

Smeerkaasarrest

Het Smeerkaasarrest (Cass. 27 mei 1971, Arr. Cass. 1971, 959; S.E.W. 1972, 42.), ook wel arrest Franco-Suisse Le Ski, is een arrest van het Belgische Hof van Cassatie van 27 mei 1971 waarin werd gesteld dat een verdrag met directe werking (self-executing verdrag) in de interne Belgische rechtsorde de voorrang heeft op de wetten van het Belgische Parlement en ook op de grondwet, zelfs wanneer deze wetten dateren van na de wet die het verdrag heeft goedgekeurd.

Nieuw!!: Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en Smeerkaasarrest · Bekijk meer »

Straatsburg

| |- | de Kathedraal, voor de Ill |- | la Petite France |- | voorgevel van de Kathedraal |- | Deze voetgangersbrug over de Rijn verbindt Straatsburg sinds 2004 met het Duitse Kehl |- | Zicht op Straatsburg omstreeks 1493 |- | Titelblad: ''Relation Aller Fürnemmen und gedenckwürdigen Historien'' | Straatsburg (Frans: Strasbourg, Duits: Straßburg) is de hoofdstad van de Elzas en van de nieuwe, grotere regio Grand Est in het noordoosten van Frankrijk.

Nieuw!!: Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en Straatsburg · Bekijk meer »

Universele Verklaring van de Rechten van de Mens

De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (afgekort; UVRM) is een verklaring die is aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (A/RES/217, 10 december 1948), om de basisrechten van de mens, ook wel grondrechten, te omschrijven.

Nieuw!!: Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en Universele Verklaring van de Rechten van de Mens · Bekijk meer »

Veiligheid

ongevallen plaats. Veiligheid is de mate van afwezigheid van potentiële oorzaken van een gevaarlijke situatie of de mate van aanwezigheid van beschermende maatregelen tegen deze potentiële oorzaken.

Nieuw!!: Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en Veiligheid · Bekijk meer »

Verbod op détournement de pouvoir

Het verbod op détournement de pouvoir, gedeeltelijk Frans voor 'machtsverdraaiing' of (meer gebruikelijk in Vlaanderen) 'afwending van bevoegdheid' of 'machtsafwending', is een verbod voor bestuursorganen om bestuursbevoegdheden te gebruiken voor een ander doel dan waarvoor ze gegeven zijn.

Nieuw!!: Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en Verbod op détournement de pouvoir · Bekijk meer »

Verdrag

Een verdrag, ook conventie of traktaat, is een schriftelijke overeenkomst van bindende aard tussen twee of meer staten of volkenrechtelijke instellingen.

Nieuw!!: Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en Verdrag · Bekijk meer »

Verenigde Naties

De Verenigde Naties (afkorting: VN) vormen een internationale organisatie die in 1945 werd opgericht door 51 landen.

Nieuw!!: Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en Verenigde Naties · Bekijk meer »

Vrijheid (sociologie)

De Vrijheid leidt het Volk'' van Eugène Delacroix (1833) Vrijheid is de mogelijkheid om naar eigen wil te handelen.

Nieuw!!: Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en Vrijheid (sociologie) · Bekijk meer »

Vrijheid van gedachte

Vrijheid van gedachte (met raakvlakken aan vrijheid van geweten waarbij ze niet hetzelfde zijn), is de politieke vrijheid van een individu om een eigen gedachte of standpunt te hebben of te overwegen, dat losstaat van wat anderen denken.

Nieuw!!: Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en Vrijheid van gedachte · Bekijk meer »

Vrijheid van geweten

Gewetensvrijheid of vrijheid van geweten is de vrijheid naar het eigen morele kader te kunnen handelen, zodat de individu niet in gewetensnood komt.

Nieuw!!: Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en Vrijheid van geweten · Bekijk meer »

Vrijheid van meningsuiting

''Freedom of Speech'', een schilderij van Norman Rockwell uit 1943 Vrijheid van meningsuiting is de vrijheid van burgers om hun overtuigingen kenbaar te maken, zonder voorafgaande controle door de staat.

Nieuw!!: Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en Vrijheid van meningsuiting · Bekijk meer »

Vrijheid van vergadering

De vrijheid van vergadering, ook wel de vrijheid van vergadering en betoging, is een grondrecht voor groepen mensen, die op diverse plaatsen geformuleerd is.

Nieuw!!: Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en Vrijheid van vergadering · Bekijk meer »

Wet in formele zin

Een wet in formele zin, ook wel formele wet genoemd, is in Nederland een wet die is vastgesteld door regering en Staten-Generaal.

Nieuw!!: Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en Wet in formele zin · Bekijk meer »

1950

veredeling van tulpen. Het jaar 1950 is een jaartal volgens de christelijke jaartelling.

Nieuw!!: Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en 1950 · Bekijk meer »

1953

De Demer". Het jaar 1953 is een jaartal volgens de christelijke jaartelling.

Nieuw!!: Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en 1953 · Bekijk meer »

1998

Wateroverlast in de Noordoostpolder. Het is een uitzonderlijk nat jaar voor Nederland, waarin in het laatste kwartaal twee maal op grote schaal wateroverlast plaatsvindt. De eerste is op 13 en 14 september in het zuidwesten, de tweede op 27 en 28 oktober in het noordoosten. Het jaar 1998 is een jaartal volgens de christelijke jaartelling.

Nieuw!!: Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en 1998 · Bekijk meer »

3 september

3 september is de 246ste dag van het jaar (247ste dag in een schrikkeljaar) in de gregoriaanse kalender.

Nieuw!!: Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en 3 september · Bekijk meer »

4 november

4 november is de 308ste dag van het jaar (309de dag in een schrikkeljaar) in de gregoriaanse kalender.

Nieuw!!: Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en 4 november · Bekijk meer »

Richt hier:

EVRM, Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden, Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens, Europese Conventie tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.

UitgaandeInkomende
Hey! We zijn op Facebook nu! »