Logo
Unionpedia
Communicatie
Ontdek het op Google Play
Nieuw! Download Unionpedia op je Android™ toestel!
Installeren
Snellere toegang dan browser!
 

Friesland

Index Friesland

Friesland; Fries en officieel: Fryslân is een provincie in het noorden van Nederland.

397 relaties: Aasters, Abe Lenstra Stadion, Achmeatoren, Achtkarspelen, Admiraliteit, Admiraliteit van Friesland, Afûk, Albrecht van Saksen (1443-1500), Ameland, Ameland Airport Ballum, Amelands, Antonius Ziekenhuis (Sneek), Appelscha, Aquaduct (watergang), Aquaducten in Friesland, Archeologisch monument, Arno Brok, Arriva Personenvervoer Nederland, Ballum, Basisregistraties Adressen en Gebouwen, België, Bergum, Beroepsbevolking, Beschermd dorpsgezicht, Beschermd stadsgezicht, Bevolkingsdichtheid, Bildts, Binnenvaart, Bonifatius (heilige), Bruine vloot, Bruto binnenlands product, Buitenpost, Bunna Ebels-Hoving, Cambuurstadion, Canada, Centrum voor Film in Friesland, Commissaris van de Koning, Dantumadeel, De Alde Friezen, De elfstedenstunt, De Friese Meren, De Sionsberg, Dokkum, Dongeradeel, Drachten, Drenthe, Drents, Duitse Rijk, Duitsland, Edufrysk, ..., Eems, Eerste divisie (voetbal Nederland), Elfstedentocht, Epke Zonderland, Eredivisie (mannenvoetbal), Europees Handvest voor regionale talen of talen van minderheden, Ferwerderadeel, Flaeijelfeest, Flevoland, Floris V van Holland, Franeker, Frankische Rijk, Freulepartij, Fries Film Archief, Fries Museum, Friesch Dagblad, Friese Ballonfeesten, Friese literatuur, Friese meren, Friese Vrijheid, Friese Wouden, Friesland van A tot Z, Friezen, Frisii, Gaasterland (streek), Geboortecijfer, Gedeputeerde Staten, Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens, Germanië, GGZ Friesland, Graafschap Midden-Friesland, Groningen (provincie), Groningen (stad), Groter-Friesland, Gysbert Japicx, Hallum, Halte Heerenveen IJsstadion, Harlingen (gemeente), Harlingen (stad), Harlinger Visserijdagen, Haven van Harlingen, Heerenveen (gemeente), Heerenveen (plaats), Het Bildt, Hindeloopers, Hoge middeleeuwen, Holland, IJlst (stad), Ir. D.F. Woudagemaal, It Fryske Gea, It Heidenskip, Jachthaven, Johan Frisosluis, Jopie Huisman Museum, Joure, Kaatsen, Karel Martel, Keizer Maximiliaan I, Kerken in Friesland, Kleifries, Kleistreek, Klokkenstoelen in Friesland, Kloosters in Friesland, Knooppunt (verkeer), Knooppunt Heerenveen, Knooppunt Joure, Knooppunt Werpsterhoek, Knooppunt Zurich, Kollum, Kollumerland en Nieuwkruisland, Kollumers, Koninklijk Eise Eisinga Planetarium, Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut, Koninklijke Brill NV, Koninklijke Luchtmacht, Koninkrijk Hannover, Koninkrijk Holland, Koninkrijk Pruisen, Kwartieren van Friesland, Landbouw, Landbouwcrisis (1878-1895), Late middeleeuwen, Lauwers (rivier), Lauwerszee, Leeuwarden (gemeente), Leeuwarden (stad), Leeuwarder Courant, Leeuwarderadeel, Lemmer, Lex Frisionum, Lijst van beelden in Friesland, Lijst van bekende Friezen, Lijst van Friese literatuurprijzen, Lijst van Friese wateren, Lijst van nationale parken in Nederland, Lijst van steden en dorpen in Friesland, Littenseradeel, Marne (slenk), Medisch Centrum Leeuwarden, Menaldumadeel, Middeleeuwen, Middelzee, Midslands, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Molens in Friesland, Moslim, Museum Belvédère, Napoleontische tijd, Nationaal Park De Oude Venen, Nationaal Park Drents-Friese Wold, Nationaal Park Lauwersmeer, Nationaal Park Schiermonnikoog, Nationale Atlas Volksgezondheid, Natuurcentrum Ameland, Natuurmuseum Fryslân, Nederland, Nederlands, Nederlands Nedersaksisch, Nederlandsche Tramweg Maatschappij, Nederlandse Spoorwegen, Nedersaksen, Nero Claudius Drusus, Nieuwehorne, Noord-Amerika, Obe Postma, Oerol Festival, Oerrock, Officiële taal, Omrop Fryslân, Ooststellingwerf, Opsterland, Overijssel, PC (kaatsen), Piet Hein Donner, Plaatsnaambord, Pleziervaart, Polsstokverspringen, Prinses Margrietkanaal, Prognose, Protestantisme, Provinciale Staten (Nederland), Provinciale weg, Provinciale weg 351, Provinciale weg 353, Provinciale weg 354, Provinciale weg 355, Provinciale weg 356, Provinciale weg 357, Provinciale weg 358, Provinciale weg 359, Provinciale weg 361, Provinciale weg 369, Provinciale weg 380, Provinciale weg 381, Provinciale weg 383, Provinciale weg 384, Provinciale weg 390, Provinciale weg 392, Provinciale weg 393, Provinciale weg 712, Provinciale weg 910, Provinciale weg 913, Provinciale weg 917, Provinciale weg 918, Provinciale weg 919, Provinciale weg 924, Provinciale weg 927, Provinciale weg 928, Provinciale weg 979, Provinciehuis (Friesland), Provincies van Nederland, Radboud (koning), Renaissance, Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, Rijksmonument, Rijksweg 31, Rijksweg 32, Rijksweg 6, Rijksweg 7, Rijkswegen in Nederland, Romeinen in Friesland, Rooms-Katholieke Kerk, Súdwest-Fryslân, SC Cambuur, Sc Heerenveen, Schaatsen, Schieringers, Schiermonnikoog, Schiermonnikoogs, Schip (transportmiddel), Seizoenswerkloosheid, Sint-Luciavloed, Sjûkelân, Skûtsjesilen, Slachtedijk, Slachtemarathon, Slag bij Warns, Sluizen en stuwen in Friesland, Smallingerland, Sneek (stad), Sneekweek, Spoorlijn Groningen - Heerenveen, Spoorlijn Leeuwarden - Anjum, Spoorlijn Leeuwarden - Stavoren, Spoorlijn Stiens - Harlingen, Spoorlijn Tzummarum - Franeker, Sportstad Heerenveen, Stadhuis van Franeker, Stadsfries, Stadsrechten, Station Akkrum, Station Buitenpost, Station De Westereen, Station Deinum, Station Dronrijp, Station Feanwâlden, Station Franeker, Station Grou-Jirnsum, Station Harlingen, Station Harlingen Haven, Station Heerenveen, Station Hindeloopen, Station Hurdegaryp, Station IJlst, Station Koudum-Molkwerum, Station Leeuwarden, Station Leeuwarden Achter de Hoven, Station Leeuwarden Camminghaburen, Station Mantgum, Station Sneek, Station Sneek Noord, Station Stavoren, Station Wolvega, Station Workum, Stellingwerfs, Stichting Alde Fryske Tsjerken, Stichting De Fryske Mole, Suske en Wiske, Terp, Terschelling, Tertiaire sector, Thialf, Tietjerksteradeel, Tjonger, Tjongerschans, Toerisme, Top 100 van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Tresoar, Tryater, Ulrich I van Oost-Friesland, Upstalsboom, Ureterp, Vaarweg, Valentinianus I, Van Harinxmakanaal, Veenpolders in Friesland, Veerboot, Veerdiensten in Friesland, Verenigde Staten, Verfriesing, Vetkopers, Vlie, Vliegbasis Leeuwarden, Vliegveld Drachten, Vlieland, Vlieland Heliport, Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, Vuurboetsduin, Vuurtorens in Friesland, Waadhoeke, Waddenzee, Waterpoort (Sneek), Watersport, Watertorens in Friesland, Werelderfgoed, West-Friesland (regio), West-Frisia, Westerkwartier (Groningen), Westerkwartiers, Westerlauwers Fries, Westerlauwers Friesland, Weststellingwerf, Wezer, Wierde (landvorm), Windmotoren in Friesland, Winsum (Friesland), Wolvega, Wommels, Woudfries, Wumkes.nl, Zeeklimaat, Zeven Friese Zeelanden, Zuiderzeelijn, Zuidwesthoek (Friesland), Zuidwesthoeks, Zuivel, Zwin (zeearm), Zwolle, 1 januari, 12 v.Chr., 1287, 1345, 13e eeuw, 1498, 14e eeuw, 1581, 15e eeuw, 1648, 1714, 1744, 1748, 1795, 1796, 1807, 1810, 1811, 1830, 1840, 1850, 1860, 1866, 1870, 1871, 1880, 1890, 1900, 1910, 1920, 1930, 1940, 1950, 1950-1959, 1960, 1970, 1980-1989, 1982, 1990, 1997, 1999, 200 v.Chr., 2004, 2010, 20e eeuw, 400 v.Chr., 719, 7e eeuw, 8e eeuw. Uitbreiden index (347 meer) »

Aasters

Kaart van het verspreidingsgebied Het Aasters, ook wel Oosterschellings genoemd, wordt gesproken op het oostelijk deel van Terschelling, in de dorpen Oosterend, Hoorn en Lies.

Nieuw!!: Friesland en Aasters · Bekijk meer »

Abe Lenstra Stadion

Het Abe Lenstra Stadion is het stadion van sc Heerenveen en is vernoemd naar de voetballer Abe Lenstra.

Nieuw!!: Friesland en Abe Lenstra Stadion · Bekijk meer »

Achmeatoren

De Achmeatoren is een kantoortoren in het centrum van Leeuwarden.

Nieuw!!: Friesland en Achmeatoren · Bekijk meer »

Achtkarspelen

Topografische gemeentekaart van Achtkarspelen Achtkarspelen is een gemeente in het oosten van de Nederlandse provincie Friesland.

Nieuw!!: Friesland en Achtkarspelen · Bekijk meer »

Admiraliteit

Het Admiraliteitsjacht Met de naam Admiraliteit werd in de Lage Landen in algemene zin vanaf de 14e eeuw tot 1795 de organisatie over de oorlogsvloot of zeemacht (marine) bedoeld, zowel voor de bestuurlijke, organisatorische als juridische taken die hieruit voortvloeiden.

Nieuw!!: Friesland en Admiraliteit · Bekijk meer »

Admiraliteit van Friesland

Het linieschip ''Friso'' werd tussen 1728-1730 te Harlingen gebouwd, naar Engels model. Schilderij gemaakt tussen 1800-1850 De Friese Admiraliteit was een van de admiraliteiten ten tijde van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden.

Nieuw!!: Friesland en Admiraliteit van Friesland · Bekijk meer »

Afûk

De Algemiene Fryske Ûnderrjocht Kommisje (Afûk) (Nederlands: algemene Friese onderwijscommissie) gevestigd in Leeuwarden is een instelling op het gebied van de Friese taal en cultuur.

Nieuw!!: Friesland en Afûk · Bekijk meer »

Albrecht van Saksen (1443-1500)

Albrecht (Grimma, 27 januari 1443 – Emden, 12 september 1500), bijgenaamd de Kloekmoedige, was van 1485 tot 1500 de eerste hertog van Saksen.

Nieuw!!: Friesland en Albrecht van Saksen (1443-1500) · Bekijk meer »

Ameland

Topografische gemeentekaart van Ameland, februari 2018 Ameland (Standaardfries: It Amelân) is vanaf het westen gerekend het vierde bewoonde Nederlandse waddeneiland en behoort tot de provincie Friesland.

Nieuw!!: Friesland en Ameland · Bekijk meer »

Ameland Airport Ballum

Ameland Airport Ballum (ICAO: EHAL) is een klein vliegveld gelegen bij Ballum op Ameland.

Nieuw!!: Friesland en Ameland Airport Ballum · Bekijk meer »

Amelands

Taalgebied Amelands Het Amelands is een Nederlands dialect dat gesproken wordt op Ameland.

Nieuw!!: Friesland en Amelands · Bekijk meer »

Antonius Ziekenhuis (Sneek)

Het Antonius Ziekenhuis is een middelgroot ziekenhuis in de Nederlandse stad Sneek.

Nieuw!!: Friesland en Antonius Ziekenhuis (Sneek) · Bekijk meer »

Appelscha

Appelscha (Fries: Appelskea, Stellingwerfs: Appelsche) is een dorp in de gemeente Ooststellingwerf, provincie Friesland (Nederland), met 4713 inwoners (1 januari 2016).

Nieuw!!: Friesland en Appelscha · Bekijk meer »

Aquaduct (watergang)

Segovia, Spanje Romeins aquaduct, Spanje Een aquaduct (Latijn: aquaeductus: waterleiding) is een brug voor een waterloop (spreng, rivier, kanaal) of waterleiding, waarbij andere verkeersstromen onder het water door worden geleid.

Nieuw!!: Friesland en Aquaduct (watergang) · Bekijk meer »

Aquaducten in Friesland

Aquaducten in Friesland geeft een overzicht van de aquaducten in de provincie Friesland.

Nieuw!!: Friesland en Aquaducten in Friesland · Bekijk meer »

Archeologisch monument

Een archeologisch monument is meestal een van rijkswege beschermde plaats in het landschap die waardevol is vanwege de aanwezige sporen uit het verleden.

Nieuw!!: Friesland en Archeologisch monument · Bekijk meer »

Arno Brok

Arnoud Adrianus Maria (Arno) Brok (Leerdam, 29 juli 1968) is een Nederlands politicus.

Nieuw!!: Friesland en Arno Brok · Bekijk meer »

Arriva Personenvervoer Nederland

Arriva Personenvervoer Nederland (kortweg: Arriva) is een Nederlandse vervoersmaatschappij, met haar hoofdvestiging in Heerenveen.

Nieuw!!: Friesland en Arriva Personenvervoer Nederland · Bekijk meer »

Ballum

Ballum is een dorp op het Nederlandse waddeneiland Ameland in de gemeente Ameland, provincie Friesland.

Nieuw!!: Friesland en Ballum · Bekijk meer »

Basisregistraties Adressen en Gebouwen

De Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) is de naam voor twee Nederlandse Basisregistraties, te weten de Basisregistratie Adressen (BRA) en de Basisgebouwenregistratie (BGR).

Nieuw!!: Friesland en Basisregistraties Adressen en Gebouwen · Bekijk meer »

België

België, of voluit het Koninkrijk België, is een West-Europees land dat ligt aan de Noordzee en grenst aan Nederland, Duitsland, Luxemburg en Frankrijk.

Nieuw!!: Friesland en België · Bekijk meer »

Bergum

Bergum (officieel, Fries: Burgum) is een dorp in de Nederlandse provincie Friesland.

Nieuw!!: Friesland en Bergum · Bekijk meer »

Beroepsbevolking

De beroepsbevolking zijn alle personen boven een bepaalde minimumleeftijd die gedurende een bepaalde periode arbeid aanbieden.

Nieuw!!: Friesland en Beroepsbevolking · Bekijk meer »

Beschermd dorpsgezicht

Een Beschermd dorpsgezicht is een of meer gebouwen in een dorp, die samen met hun directe omgeving van algemeen belang zijn, zodat ze door de Monumentenwet (1961 en later) veilig gesteld worden voor volgende generaties.

Nieuw!!: Friesland en Beschermd dorpsgezicht · Bekijk meer »

Beschermd stadsgezicht

Een beschermd stadsgezicht is in Nederland een samenhangende groep van objecten en gebouwen in een stad die van overheidswege beschermd wordt door de Nederlandse Monumentenwet.

Nieuw!!: Friesland en Beschermd stadsgezicht · Bekijk meer »

Bevolkingsdichtheid

|- |Bevolkingsdichtheid per regio |- |Bevolkingsdichtheid per land |- | Bevolkingsdichtheid in België |- |Bevolkingsdichtheid in Nederland per provincie in 2006, gebaseerd op gegevens van het CBS | De bevolkingsdichtheid of relatieve bevolking geeft de verhouding aan tussen het aantal inwoners en de oppervlakte van een bepaald topografisch gebied.

Nieuw!!: Friesland en Bevolkingsdichtheid · Bekijk meer »

Bildts

Het Bildts is een streektaal met een sterk Hollands karakter die wordt gesproken in de Friese polderstreek het Bildt in de dorpen Sint-Annaparochie (Bildts: Sint-Anne), Sint-Jacobiparochie (Sint-Jabik), Vrouwenparochie (Froubuurt), Oudebildtzijl (Ouwe-Syl), Westhoek (De Westhoek) en Nij Altoenae.

Nieuw!!: Friesland en Bildts · Bekijk meer »

Binnenvaart

Utrecht. Binnenvaarttanker ''Jade'' in het Calandkanaal. De binnenvaart is een professionele bedrijfstak in het vervoer en vormt een belangrijke schakel in de logistiek van die landen, waar zich bevaarbare waterwegen bevinden.

Nieuw!!: Friesland en Binnenvaart · Bekijk meer »

Bonifatius (heilige)

Standbeeld van Bonifatius in Fulda 18e-eeuws houten reliëf met Bonifatius, met kruis en zijn attribuut (doorstoken evangelieboek) en drie steden: Dokkum (linksonder), Fulda en Mainz (?) Standbeeld van Bonifatius in Mainz Munte Bonifatius, ook wel Bonifacius, geboortenaam: Wynfreth (Winfried) (nabij Exeter in Zuidwest-Engeland, 672 of 675. Hij werd gedood door stokslagen bij Dokkum zijnde op zendelingstocht, zeer waarschijnlijk op of rondom 5 juni 754 maar misschien ook later in 755. Hij was een van de belangrijkste Angelsaksische missionarissen en kerkhervormers in het Frankische rijk, bisschop, martelaar en heilig verklaarde. Bonifatius wordt ook de Apostel van de Duitsers genoemd. Meer nog dan missionaris was hij de inrichter van de kerkelijke structuren in het gebied van het huidige Duitsland en, wat evenzeer cruciaal is geweest, de binding daarvan aan de Heilige Stoel. Bonifatius werd zo de architect van het christelijke West-Europa, omdat hij een groot aandeel had in de grondvesting van de kerk van Rome en in de groei naar culturele eenheid van West-Europa. Bonifatius wordt vaak afgebeeld met zwaard en bijbel, omdat hij zich zou hebben beschermd met een evangeliën-codex, maar dit gegeven komt niet voor in de vroegste levensbeschrijving (vita). De codex in Mainz met sporen van zwaardslagen is geen bijbel, maar een boek met tractaten tegen de Arianen, die ketters waren in Bonifatius' ogen en moesten worden uitgeroeid.

Nieuw!!: Friesland en Bonifatius (heilige) · Bekijk meer »

Bruine vloot

Traditionele zeilcharter uit de bruine vloot De bruine vloot is de aanduiding voor de professionele passagiersvaart (chartervaart) met traditionele zeilschepen en motorschepen in Nederland.

Nieuw!!: Friesland en Bruine vloot · Bekijk meer »

Bruto binnenlands product

Het bruto binnenlands product (bbp) is de totale geldwaarde van alle in een land geproduceerde finale goederen en diensten gedurende een bepaalde periode (meestal een jaar).

Nieuw!!: Friesland en Bruto binnenlands product · Bekijk meer »

Buitenpost

Buitenpost (Fries: Bûtenpost) is een dorp en de hoofdplaats van de gemeente Achtkarspelen, provincie Friesland (Nederland).

Nieuw!!: Friesland en Buitenpost · Bekijk meer »

Bunna Ebels-Hoving

Bunna Ebels-Hoving (1932) is een Nederlands historica en mediëviste.

Nieuw!!: Friesland en Bunna Ebels-Hoving · Bekijk meer »

Cambuurstadion

Het Cambuurstadion is het stadion van de Nederlandse betaaldvoetbalclub SC Cambuur uit Leeuwarden en was een van de grootste stadions in de Eerste divisie.

Nieuw!!: Friesland en Cambuurstadion · Bekijk meer »

Canada

Canada is een land in het noorden van Noord-Amerika.

Nieuw!!: Friesland en Canada · Bekijk meer »

Centrum voor Film in Friesland

Het Centrum voor Film in Friesland is een organisatie, gevestigd in Leeuwarden, dat zorg draagt voor de exploitatie van de filmtheaters in Leeuwarden, Heerenveen, Drachten en Sneek, het Fries Film Archief en het Noordelijk Film Festival.

Nieuw!!: Friesland en Centrum voor Film in Friesland · Bekijk meer »

Commissaris van de Koning

De commissaris van de Koning is in Nederland de voorzitter van het College van Gedeputeerde Staten en van Provinciale Staten van de provincies, en is als zodanig ook vaak het 'gezicht' van het bestuur van de provincie.

Nieuw!!: Friesland en Commissaris van de Koning · Bekijk meer »

Dantumadeel

Dantumadeel (officieel, Fries: Dantumadiel) is een gemeente in het noordoosten van de Nederlandse provincie Friesland.

Nieuw!!: Friesland en Dantumadeel · Bekijk meer »

De Alde Friezen

Standbeeld voor Dr. Eeltsje Halbertsma, in Grouw De Alde Friezen is het Friese Volkslied (De oude Friezen) geschreven door de Grouster dokter-schrijver Eeltsje Halbertsma.

Nieuw!!: Friesland en De Alde Friezen · Bekijk meer »

De elfstedenstunt

De elfstedenstunt is een stripverhaal uit de reeks van Suske en Wiske dat werd geschreven door een scenario- en tekenteam onder leiding van Peter Van Gucht en Luc Morjaeu.

Nieuw!!: Friesland en De elfstedenstunt · Bekijk meer »

De Friese Meren

Topografische gemeentekaart van gemeente De Friese Meren, september 2017 Hoofdingang gemeentehuis van De Friese Meren te Joure De Friese Meren (Fries en officieel: De Fryske Marren) is een gemeente in de provincie Friesland (Nederland).

Nieuw!!: Friesland en De Friese Meren · Bekijk meer »

De Sionsberg

Sionsberg is een gebouw in de Friese stad Dokkum waarin een huisartsenpost, diverse paramedische bedrijven, een lunchroom en een aantal zelfstandige behandelcentra (zbc) voor medisch specialistische zorg zijn gevestigd.

Nieuw!!: Friesland en De Sionsberg · Bekijk meer »

Dokkum

Dokkum is een stad in de Nederlandse gemeente Dongeradeel.

Nieuw!!: Friesland en Dokkum · Bekijk meer »

Dongeradeel

Dongeradeel en omgeving (2009) Legenda kaart gemeente Nederland Topografische gemeentekaart van Dongeradeel, september 2017 Dokkum, stadhuis Wierum. Dongeradeel (Fries: Dongeradiel) is een gemeente in de Nederlandse provincie Friesland met inwoners (per, bron: CBS) en een oppervlakte van 266,9 km².

Nieuw!!: Friesland en Dongeradeel · Bekijk meer »

Drachten

Drachten (Fries: Drachten) is de hoofdplaats van de gemeente Smallingerland in de Nederlandse provincie Friesland.

Nieuw!!: Friesland en Drachten · Bekijk meer »

Drenthe

Drenthe (oude- maar voorkeurspelling) of, nieuwe- maar geen voorkeurspelling: Drente is een provincie in Nederland, gelegen in het noordoosten van het land.

Nieuw!!: Friesland en Drenthe · Bekijk meer »

Drents

Sticker ter promotie van de Drentse taal Zuidoost Zand-Drents in het Oostersebos in Schoonebeek Drents (Drents: Drèents, Dreins) is een verzamelnaam voor de Saksische dialecten die worden gesproken in de provincie Drenthe.

Nieuw!!: Friesland en Drents · Bekijk meer »

Duitse Rijk

Duitse Rijk (Duits: Deutsches Reich) was de officiële naam van Duitsland van 1871 tot 1945.

Nieuw!!: Friesland en Duitse Rijk · Bekijk meer »

Duitsland

De Bondsrepubliek Duitsland (Duits: Bundesrepublik Deutschland), kortweg Duitsland (Duits: Deutschland), is een land in Centraal-Europa.

Nieuw!!: Friesland en Duitsland · Bekijk meer »

Edufrysk

Edufrysk is een project voor een elektronische leeromgeving voor studenten van Friestalig onderwijs opgezet door de stichting Afûk.

Nieuw!!: Friesland en Edufrysk · Bekijk meer »

Eems

De Eems (Duits: Ems) is een rivier die stroomt door het noordwesten van Duitsland en bij haar monding via de Dollard en Westereems aan het noordoosten van Nederland grenst.

Nieuw!!: Friesland en Eems · Bekijk meer »

Eerste divisie (voetbal Nederland)

De Eerste divisie is de op een na hoogste voetbalcompetitie in Nederland die de KNVB organiseert.

Nieuw!!: Friesland en Eerste divisie (voetbal Nederland) · Bekijk meer »

Elfstedentocht

De Elfstedentocht (Fries: Alvestêdetocht) is een bijna 200 kilometer lange schaatstocht over natuurijs die wordt georganiseerd door de Koninklijke Vereniging De Friesche Elf Steden.

Nieuw!!: Friesland en Elfstedentocht · Bekijk meer »

Epke Zonderland

Epke Jan Zonderland (Lemmer, 16 april 1986) is een Nederlandse turner.

Nieuw!!: Friesland en Epke Zonderland · Bekijk meer »

Eredivisie (mannenvoetbal)

De Eredivisie is de hoogste voetbalafdeling in Nederland in de betaalde mannencompetitie.

Nieuw!!: Friesland en Eredivisie (mannenvoetbal) · Bekijk meer »

Europees Handvest voor regionale talen of talen van minderheden

Het Europees Handvest voor regionale talen of talen van minderheden is een verdrag dat op 25 juni 1992 door het Comité van Ministers van de Raad van Europa vastgesteld werd en op 1 maart 1998 in werking trad.

Nieuw!!: Friesland en Europees Handvest voor regionale talen of talen van minderheden · Bekijk meer »

Ferwerderadeel

Topografische gemeentekaart van Ferwerderadeel, september 2017 Ferwerderadeel (officieel (Fries): Ferwerderadiel) is een gemeente in de Nederlandse provincie Friesland met inwoners (bron: CBS) en een oppervlakte van 133,18 km².

Nieuw!!: Friesland en Ferwerderadeel · Bekijk meer »

Flaeijelfeest

Het Flaeijelfeest is een jaarlijks plattelandsevenement in Aldhoarne en Nijhoarne in de Nederlandse gemeente Heerenveen.

Nieuw!!: Friesland en Flaeijelfeest · Bekijk meer »

Flevoland

Satellietfoto van de Noordoostpolder Zuidelijk en Oostelijk Flevoland Harderwijk Binnenkomst Flevoland (grens met Gelderland) Flevoland (Nedersaksisch: Flevolaand) is een provincie in het midden van Nederland.

Nieuw!!: Friesland en Flevoland · Bekijk meer »

Floris V van Holland

Holland, penning of 'kopje' met portret van Floris V Floris V (Leiden, 24 juni 1254 - Muiderberg, 27 juni 1296), bijgenaamd der keerlen god (god van de kerels, van de gewone man), was graaf van Holland en Zeeland en vanaf 1291 liet hij zich 'heer van Friesland' noemen, ofschoon hij alleen in West-Friesland feitelijke macht uitoefende.

Nieuw!!: Friesland en Floris V van Holland · Bekijk meer »

Franeker

Franeker (Fries: Frjentsjer) is de enige stad in de gemeente Waadhoeke, in de provincie Friesland (Nederland).

Nieuw!!: Friesland en Franeker · Bekijk meer »

Frankische Rijk

Het Frankische Rijk (Latijn: Regnum Francorum, Koninkrijk der Franken, later Imperium Francorum, Keizerrijk der Franken) was een gebied dat door de Franken werd bestuurd tussen de 3e en de 10e eeuw en al snel uitgroeide tot een grootmacht.

Nieuw!!: Friesland en Frankische Rijk · Bekijk meer »

Freulepartij

De Freulepartij in Wommels is de belangrijkste kaatspartij voor jongens van 14 tot 16 jaar.

Nieuw!!: Friesland en Freulepartij · Bekijk meer »

Fries Film Archief

Het Fries Film Archief (FFA), gevestigd te Leeuwarden, is het audiovisuele archief van Friesland.

Nieuw!!: Friesland en Fries Film Archief · Bekijk meer »

Fries Museum

Het Fries Museum (Fries: Frysk Museum) is een museum in Leeuwarden.

Nieuw!!: Friesland en Fries Museum · Bekijk meer »

Friesch Dagblad

Het Friesch Dagblad is een Nederlands protestants-christelijk dagblad dat in Friesland, het Groningse Westerkwartier en de Noordoostpolder verschijnt.

Nieuw!!: Friesland en Friesch Dagblad · Bekijk meer »

Friese Ballonfeesten

De Friese Ballonfeesten is een jaarlijks terugkerend evenement dat gehouden wordt vanaf de Nutsbaan in Joure.

Nieuw!!: Friesland en Friese Ballonfeesten · Bekijk meer »

Friese literatuur

Tot de Friese literatuur behoren alle teksten van literaire waarde die zijn geschreven in het Fries.

Nieuw!!: Friesland en Friese literatuur · Bekijk meer »

Friese meren

De Friese meren is een toeristisch gebied in het zuidwesten en midden van Friesland.

Nieuw!!: Friesland en Friese meren · Bekijk meer »

Friese Vrijheid

De Friese Zeelanden rond 1300 Met Friese Vrijheid wordt bedoeld het ontbreken van feodale instituties in het gebied dat oorspronkelijk werd bewoond door de Friezen, met name de huidige provincies Groningen en Friesland en de streek West-Friesland in Nederland en Oost-Friesland in Duitsland.

Nieuw!!: Friesland en Friese Vrijheid · Bekijk meer »

Friese Wouden

thumb thumb De Friese Wouden (Fries: Fryske Wâlden of gewoonweg Wâlden) is een streek in het oosten van Friesland.

Nieuw!!: Friesland en Friese Wouden · Bekijk meer »

Friesland van A tot Z

Zwaantje, Nijemirdum Zaailand - Zandhuizen - Falko Zandstra - Hyltje Hepkes van der Zee - Zeldenrust - Johannes Hendrikus Zelle - Zevenbuurt - Zevenwouden - Zevenwoudenpad - Jelle Zijlstra - Zomerrak - Zoo College - Johan Zuidema - Zuidergo - Zuidertoren (Schiermonnikoog) - Zuidwalvulkaan - Zuidwesthoek (Friesland) - Zuidwesthoeks - Zuivelfabriek Freia - Zuivelfabriek De Gemeenschap - Zurich - Zwaagwesteinde - Zwaantje - Zwadde - Zwagerbosch - De Zwaluw - Zwarte Haan - ZWH - Zweins - Zwette Categorie:A-Z lijsten.

Nieuw!!: Friesland en Friesland van A tot Z · Bekijk meer »

Friezen

De Friezen vormen een volk dat aan de Noordzeekust van Nederland en Duitsland leeft, waarvan het etnische besef tot het volk der Friezen te behoren in vroegere tijden groter was dan tegenwoordig.

Nieuw!!: Friesland en Friezen · Bekijk meer »

Frisii

Gangbare jaartelling De Frisii waren een Germaans volk dat ten noorden van de Rijn leefde ten tijde van de Romeinen.

Nieuw!!: Friesland en Frisii · Bekijk meer »

Gaasterland (streek)

Gaasterland vanaf één van de hoogste punten Gaasterland (Fries: Gaasterlân) is een streek in de Zuidwesthoek in de Nederlandse provincie Friesland.

Nieuw!!: Friesland en Gaasterland (streek) · Bekijk meer »

Geboortecijfer

Bruto geboortecijfer per land in 2008. Bruto geboortecijfer per land in 2014. In de demografie is het bruto geboortecijfer (of de bruto nataliteit) van een bepaalde bevolkingsgroep het aantal bevallingen per 1000 personen per jaar.

Nieuw!!: Friesland en Geboortecijfer · Bekijk meer »

Gedeputeerde Staten

De Gedeputeerde Staten (GS) zijn een Nederlands bestuursorgaan.

Nieuw!!: Friesland en Gedeputeerde Staten · Bekijk meer »

Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

De Gemeentelijke Basisadministratie Personen (GBA) was in Nederland de benaming voor de boekhouding van de gegevens van alle natuurlijke personen die ingezetene (woonachtig in Nederland) of ingeschrevene (laatste woongemeente in Nederland) was.

Nieuw!!: Friesland en Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens · Bekijk meer »

Germanië

Germania Magna ('Groot-Germanië') in 116 met de toen belangrijkste stammen. Germanië (verouderd Nederlands: Germanje; Latijn: Germania) was ruwweg het gebied ten noorden van de Donau en ten oosten en noorden van de Rijn (met nog een gedeelte ten westen van de Rijn), waar de Germaanse stammen woonden.

Nieuw!!: Friesland en Germanië · Bekijk meer »

GGZ Friesland

GGZ Friesland is de grootste aanbieder van geestelijke gezondheidszorg in de Nederlandse provincie Friesland.

Nieuw!!: Friesland en GGZ Friesland · Bekijk meer »

Graafschap Midden-Friesland

Midden-Friesland is de naam waarmee geschiedenisschrijvers het gebied aanduiden dat in de 11e eeuw door het geslacht der Brunonen bestuurd werd en bestond o.a uit de gouwen Zuidergo, Oostergo en Westergo.

Nieuw!!: Friesland en Graafschap Midden-Friesland · Bekijk meer »

Groningen (provincie)

Groningen (Gronings: Grönnen of Grunnen, Fries: Grinslân) is een provincie in het noorden van Nederland met inwoners, waarvan een derde in de gelijknamige hoofdstad Groningen woont.

Nieuw!!: Friesland en Groningen (provincie) · Bekijk meer »

Groningen (stad)

Groningen (Gronings: Grunn, Grunnen of Stad, Fries: Grins) is de hoofdstad van de Nederlandse provincie Groningen en de grootste kern in de gelijknamige gemeente.

Nieuw!!: Friesland en Groningen (stad) · Bekijk meer »

Groter-Friesland

Friesland is een gebied dat door de jaren heen van definitie is veranderd.

Nieuw!!: Friesland en Groter-Friesland · Bekijk meer »

Gysbert Japicx

Gysbert Japiks (ook: Gysbert Japix, Gysbert Japicx, Gijsbert Japiks, Gijsbert Jacobs) (Bolsward, 1603 - aldaar, 1666) is de bekendste Friese renaissanceschrijver.

Nieuw!!: Friesland en Gysbert Japicx · Bekijk meer »

Hallum

Hallum is een terpdorp in de gemeente Ferwerderadeel, in de Nederlandse provincie Friesland.

Nieuw!!: Friesland en Hallum · Bekijk meer »

Halte Heerenveen IJsstadion

Halte Heerenveen IJsstadion is een treinhalte in Heerenveen in de provincie Friesland.

Nieuw!!: Friesland en Halte Heerenveen IJsstadion · Bekijk meer »

Harlingen (gemeente)

Topografische gemeentekaart van Harlingen, september 2017 Harlingen (Fries: Harns) is een gemeente in de Nederlandse provincie Friesland.

Nieuw!!: Friesland en Harlingen (gemeente) · Bekijk meer »

Harlingen (stad)

Harlingen (Westerlauwers Fries: Harns) is een stad in de Nederlandse provincie Friesland en de hoofdplaats van de gelijknamige gemeente.

Nieuw!!: Friesland en Harlingen (stad) · Bekijk meer »

Harlinger Visserijdagen

Harlinger Visserijdagen Harlinger Visserijdagen Harlinger Visserijdagen De Harlinger Visserijdagen zijn een vier dagen durend volksfeest voor jong en oud, dat in Harlingen (provincie Friesland) gevierd wordt.

Nieuw!!: Friesland en Harlinger Visserijdagen · Bekijk meer »

Haven van Harlingen

Haven van Harlingen Zuiderhaven, Admiraliteit van Friesland (1790) Zuiderhaven Haven Plankenpad Harlinger Visserijdagen De haven van Harlingen is de belangrijkste haven van Friesland.

Nieuw!!: Friesland en Haven van Harlingen · Bekijk meer »

Heerenveen (gemeente)

| |- | Topografische gemeentekaart van Heerenveen, september 2017 |- | Heerenveen vanuit de ruimte gezien | Heerenveen (Fries: It Hearrenfean) is een gemeente in de Nederlandse provincie Friesland.

Nieuw!!: Friesland en Heerenveen (gemeente) · Bekijk meer »

Heerenveen (plaats)

Heerenveen (Fries: It Hearrenfean) is de hoofdplaats van de gelijknamige gemeente Heerenveen, provincie Friesland (Nederland).

Nieuw!!: Friesland en Heerenveen (plaats) · Bekijk meer »

Het Bildt

Topografische gemeentekaart van het Bildt, september 2017 Het Bildt (Bildts: 't Bildt; Fries: It Bilt) is een streek en voormalige gemeente in de Nederlandse provincie Friesland met als hoofdplaats Sint Annaparochie.

Nieuw!!: Friesland en Het Bildt · Bekijk meer »

Hindeloopers

Het Hindeloopers (Hindeloopers: Hielpers, Standaardfries: Hylpersk) is een Fries dialect, gesproken in het kleine stadje Hindeloopen in de gemeente Súdwest-Fryslân.

Nieuw!!: Friesland en Hindeloopers · Bekijk meer »

Hoge middeleeuwen

gotisch bouwwerk Met hoge middeleeuwen of volle middeleeuwen wordt door westerse historici gewoonlijk die periode in de geschiedenis van Europa bedoeld die duurde van ca.

Nieuw!!: Friesland en Hoge middeleeuwen · Bekijk meer »

Holland

Holland is een streek in het westen van Nederland, die tegenwoordig opgedeeld is in de provincies Noord-Holland en Zuid-Holland.

Nieuw!!: Friesland en Holland · Bekijk meer »

IJlst (stad)

IJlst (Fries: Drylts) is een kleine stad in de gemeente Súdwest-Fryslân, in de Nederlandse provincie Friesland en een van de Friese elf steden.

Nieuw!!: Friesland en IJlst (stad) · Bekijk meer »

Ir. D.F. Woudagemaal

Het Ir.

Nieuw!!: Friesland en Ir. D.F. Woudagemaal · Bekijk meer »

It Fryske Gea

It Fyske Gea-logo Landweer te Allardsoog Vereniging It Fryske Gea (Het Friese Landschap) is de provinciale instantie voor natuurbescherming in de provincie Friesland en is daarmee een van de twaalf provinciale landschappen in Nederland.

Nieuw!!: Friesland en It Fryske Gea · Bekijk meer »

It Heidenskip

It Heidenskip (Nederlands: Heidenschap) is een dorp in de Friese gemeente Súdwest-Fryslân.

Nieuw!!: Friesland en It Heidenskip · Bekijk meer »

Jachthaven

Een jachthaven is een haven waar men pleziervaartuigen tegen betaling aan steigers of kade aan kan leggen.

Nieuw!!: Friesland en Jachthaven · Bekijk meer »

Johan Frisosluis

Johan Frisosluis vóór de verbouwing Windwijzer met vis en gouden ring op het oude bedieningsgebouw De Johan Frisosluis is een schutsluis in Stavoren.

Nieuw!!: Friesland en Johan Frisosluis · Bekijk meer »

Jopie Huisman Museum

Het Jopie Huisman Museum is een museum in Workum dat werken van kunstschilder Jopie Huisman exposeert.

Nieuw!!: Friesland en Jopie Huisman Museum · Bekijk meer »

Joure

Joure (Fries: De Jouwer) is een plaats in de Nederlandse provincie Friesland en de hoofdplaats van de gemeente De Friese Meren.

Nieuw!!: Friesland en Joure · Bekijk meer »

Kaatsen

Bioscoopjournaal uit 1953 over kaatsen Kaatswedstrijd in Franeker Kaatsen is een verzamelnaam van balsporten, waarbij de spelers de bal met de handpalm zodanig proberen te slaan, dat deze door de tegenpartij niet geldig kan worden geretourneerd.

Nieuw!!: Friesland en Kaatsen · Bekijk meer »

Karel Martel

G.S. Wright, A royal tomb program in the reign of St. Louis, in ''The Art Bulletin'' 56 (1974), pp. 224-243 (ihb. 229, 231, 239-240, 24 (fig. 35)). Karel Martel (Herstal, circa 689 – Quierzy, 22 oktober 741) was hofmeier van het Frankische Rijk.

Nieuw!!: Friesland en Karel Martel · Bekijk meer »

Keizer Maximiliaan I

Maximiliaan I (Wiener Neustadt, 22 maart 1459 – Wels, 12 januari 1519) was een telg uit het Huis Habsburg.

Nieuw!!: Friesland en Keizer Maximiliaan I · Bekijk meer »

Kerken in Friesland

Tsjerkepaad, langs de kerken in Friesland Kerken in Friesland geeft een overzicht van de architectuur van de kerkgebouwen als cultureel erfgoed in Friesland.

Nieuw!!: Friesland en Kerken in Friesland · Bekijk meer »

Kleifries

Het Kleifries is de samenvattende benaming voor het Fries gesproken in de Friese Kleistreek, dat wil zeggen het merendeel van de provincie Friesland.

Nieuw!!: Friesland en Kleifries · Bekijk meer »

Kleistreek

De Klei vormt binnen de provincie Friesland een eigen cultuurgebied.

Nieuw!!: Friesland en Kleistreek · Bekijk meer »

Klokkenstoelen in Friesland

Klokkenstoelen in Friesland geeft een overzicht van klokkenstoelen in Friesland.

Nieuw!!: Friesland en Klokkenstoelen in Friesland · Bekijk meer »

Kloosters in Friesland

Geen provincie binnen Nederland is zo gevormd door de kloosters als Friesland en in geen andere provincie is daar zo weinig van overgebleven.

Nieuw!!: Friesland en Kloosters in Friesland · Bekijk meer »

Knooppunt (verkeer)

Een knooppunt (Nederland en Vlaanderen) of verkeerswisselaar (Vlaanderen) is een kruispunt van wegen voor doorgaand gemotoriseerd verkeer, waarbij de hoofdverkeersstromen elkaar meestal ongelijkvloers kruisen en de verbindingen om af te slaan vaak ook kruisingsvrij zijn uitgevoerd.

Nieuw!!: Friesland en Knooppunt (verkeer) · Bekijk meer »

Knooppunt Heerenveen

Het Knooppunt Heerenveen is een verkeersknooppunt voor de aansluiting van de autosnelwegen A7 en A32, bij Heerenveen.

Nieuw!!: Friesland en Knooppunt Heerenveen · Bekijk meer »

Knooppunt Joure

Knooppunt Joure is een verkeersknooppunt gelegen op de kruising van de autosnelwegen A6 en de A7.

Nieuw!!: Friesland en Knooppunt Joure · Bekijk meer »

Knooppunt Werpsterhoek

Op Knooppunt Werpsterhoek komen de N31 en de N32 samen, even ten zuiden van Leeuwarden.

Nieuw!!: Friesland en Knooppunt Werpsterhoek · Bekijk meer »

Knooppunt Zurich

Het Knooppunt Zurich is een verkeersknooppunt voor de aansluiting van de autosnelwegen A7 en N31, vlak bij de Afsluitdijk in Friesland.

Nieuw!!: Friesland en Knooppunt Zurich · Bekijk meer »

Kollum

Kollum is een dorp en de hoofdplaats van de gemeente Kollumerland en Nieuwkruisland, provincie Friesland (Nederland).

Nieuw!!: Friesland en Kollum · Bekijk meer »

Kollumerland en Nieuwkruisland

Topografische gemeentekaart van Kollumerland en Nieuwkruisland Kollumerland en Nieuwkruisland of officieel afgekort Kollumerland c.a. (Fries: Kollumerlân en Nijkrúslân, Gronings: Köllemerlaand) is een gemeente in het noordoosten van de Nederlandse provincie Friesland.

Nieuw!!: Friesland en Kollumerland en Nieuwkruisland · Bekijk meer »

Kollumers

Het Kollumers is het dialect dat in Kollum, de hoofdplaats van de gemeente Kollumerland c.a. in de Nederlandse provincie Friesland wordt gesproken.

Nieuw!!: Friesland en Kollumers · Bekijk meer »

Koninklijk Eise Eisinga Planetarium

Het Planetarium Eise Eisinga is het planetarium in Franeker in de provincie Friesland dat werd gebouwd door Eise Eisinga.

Nieuw!!: Friesland en Koninklijk Eise Eisinga Planetarium · Bekijk meer »

Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut

Het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (afgekort KNMI) is een wetenschappelijk instituut van de Nederlandse overheid, gespecialiseerd in weerkunde, klimaatwetenschap en seismologie.

Nieuw!!: Friesland en Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut · Bekijk meer »

Koninklijke Brill NV

Koninklijke Brill NV, lange tijd bekend onder de naam E.J. Brill (van Evert Jan Brill, die het bedrijf leidde tussen 1848 en 1871), is een Nederlandse uitgeverij.

Nieuw!!: Friesland en Koninklijke Brill NV · Bekijk meer »

Koninklijke Luchtmacht

Wapenschild van de KLu De vlag van de Koninklijke Luchtmacht right Het Nederlandse roundel tijdens de Tweede Wereldoorlog De Koninklijke Luchtmacht is een Nederlands krijgsmachtdeel, naast de Koninklijke Landmacht, Koninklijke Marine en de Koninklijke Marechaussee.

Nieuw!!: Friesland en Koninklijke Luchtmacht · Bekijk meer »

Koninkrijk Hannover

Hannover en omliggende gebieden Het Koninkrijk Hannover (Duits: Königreich Hannover) was een Duitse staat die bestond van 1814 tot 1866.

Nieuw!!: Friesland en Koninkrijk Hannover · Bekijk meer »

Koninkrijk Holland

Het Koninkrijk Holland (toenmalige spelling: Koningrijk Holland, 1806 - 1810) was een vazalstaat door Napoleon Bonaparte opgericht voor zijn derde broer, Lodewijk Napoleon Bonaparte.

Nieuw!!: Friesland en Koninkrijk Holland · Bekijk meer »

Koninkrijk Pruisen

Het koninkrijk Pruisen (Duits: Königreich Preußen, Nederlands ook wel Pruissen) was een Duits koninkrijk van 1701 tot 1918.

Nieuw!!: Friesland en Koninkrijk Pruisen · Bekijk meer »

Kwartieren van Friesland

Kwartieren van Friesland De kwartieren van Friesland vormden een bestuurlijke indeling (1579-1795) van Friesland.

Nieuw!!: Friesland en Kwartieren van Friesland · Bekijk meer »

Landbouw

Video koolzaadoogst in Tsjechië Landbouw (ook: agricultuur) is het geheel van economische activiteiten waarbij het land wordt gebruikt ten behoeve van de productie van planten en dieren voor menselijk gebruik.

Nieuw!!: Friesland en Landbouw · Bekijk meer »

Landbouwcrisis (1878-1895)

De landbouwcrisis in Europa tussen 1878 en 1895 ontstond door de import van goedkoop graan en andere landbouwproducten uit de VS en Canada, waardoor de prijzen van landbouwproducten sterk daalden.

Nieuw!!: Friesland en Landbouwcrisis (1878-1895) · Bekijk meer »

Late middeleeuwen

Cosimo de Medici, een late middeleeuwer De late middeleeuwen is een periode in de geschiedenis van Europa die duurt van ca.

Nieuw!!: Friesland en Late middeleeuwen · Bekijk meer »

Lauwers (rivier)

De Lauwers (Fries: De Lauwers; Gronings Laauwers) is een riviertje dat voor een deel de grens vormt tussen de Nederlandse provincies Friesland en Groningen.

Nieuw!!: Friesland en Lauwers (rivier) · Bekijk meer »

Lauwerszee

De Lauwerszee voor Oostmahorn in 1674. De Lauwerszee op de zogenaamde Hottingerkaarten uit de periode 1788-1794. De Lauwerszee ten opzichte van de provincie Friesland op een kaart uit 1868. De sluizen in de afsluitdam, gebouwd in de periode 1962-1969 De Lauwerszee is een (voormalige) baai in het noorden van Nederland.

Nieuw!!: Friesland en Lauwerszee · Bekijk meer »

Leeuwarden (gemeente)

Satellietfoto Leeuwarden, linksboven Vliegbasis Leeuwarden De gemeente Leeuwarden in 1866 Topografische gemeentekaart van Leeuwarden, grenzen per 1-1-2018 Leeuwarden (Stadsfries: Liwwadden of Leewadden; Fries: Ljouwert) is een gemeente in het noorden van de Nederlandse provincie Friesland.

Nieuw!!: Friesland en Leeuwarden (gemeente) · Bekijk meer »

Leeuwarden (stad)

Leeuwarden (Stadsfries en Stellingwerfs: Liwwadden of Leewadden; Fries: Ljouwert, Bildts: Luwt) is een stad in het noorden van Nederland en de hoofdstad van de provincie Friesland, de hoofdplaats van de gelijknamige gemeente Leeuwarden en tevens culterele hoofdstad van Europa (2018).

Nieuw!!: Friesland en Leeuwarden (stad) · Bekijk meer »

Leeuwarder Courant

Leeuwarden De Leeuwarder Courant (LC) is het grootste regionale dagblad van Friesland en wordt uitgegeven door NDC mediagroep.

Nieuw!!: Friesland en Leeuwarder Courant · Bekijk meer »

Leeuwarderadeel

Topografische gemeentekaart van Leeuwarderadeel Leeuwarderadeel (Fries: Ljouwerteradiel) is een voormalige gemeente in de Nederlandse provincie Friesland ten noorden van Leeuwarden.

Nieuw!!: Friesland en Leeuwarderadeel · Bekijk meer »

Lemmer

Lemmer (Fries: De Lemmer) is een plaats in de gemeente De Friese Meren (voorheen Lemsterland) in de provincie Friesland.

Nieuw!!: Friesland en Lemmer · Bekijk meer »

Lex Frisionum

De Lex Frisionum (Wet van de Friezen) is een optekening van het gewoonterecht van het Friese volk.

Nieuw!!: Friesland en Lex Frisionum · Bekijk meer »

Lijst van beelden in Friesland

Hieronder een overzicht van lijsten van beelden per gemeente in de provincie Friesland.

Nieuw!!: Friesland en Lijst van beelden in Friesland · Bekijk meer »

Lijst van bekende Friezen

Deze lijst vermeldt namen van bekende personen die in de provincie Friesland zijn geboren of er tijdens een belangrijk deel van hun leven woonden of wonen.

Nieuw!!: Friesland en Lijst van bekende Friezen · Bekijk meer »

Lijst van Friese literatuurprijzen

De onderstaande literatuurprijzen in Friesland zijn opgedeeld in prijzen die worden verstrekt door de provincie of door een andere instelling en betreffen literaire werken in de Friese taal.

Nieuw!!: Friesland en Lijst van Friese literatuurprijzen · Bekijk meer »

Lijst van Friese wateren

De lijst van Friese wateren (rivieren, meren, kanalen) bevat de Nederlandstalige waternamen met tussen haakjes de officiële naam.

Nieuw!!: Friesland en Lijst van Friese wateren · Bekijk meer »

Lijst van nationale parken in Nederland

Nationale parken in Nederland. Hieronder staat een lijst van de twintig nationale parken in Nederlandhttps://web.archive.org/web/20111202213638/http://www.nationaalpark.nl/documents/documents/snp-brochure-np-2010.pdf Brochure Nationale Parken.

Nieuw!!: Friesland en Lijst van nationale parken in Nederland · Bekijk meer »

Lijst van steden en dorpen in Friesland

Geen beschrijving.

Nieuw!!: Friesland en Lijst van steden en dorpen in Friesland · Bekijk meer »

Littenseradeel

Topografische gemeentekaart van Littenseradeel Littenseradeel en omgeving Legenda kaart gemeente Nederland Gemeentehuis van Littenseradeel (2008) Littenseradeel (Fries en officieel: Littenseradiel) was een gemeente in de Nederlandse provincie Friesland.

Nieuw!!: Friesland en Littenseradeel · Bekijk meer »

Marne (slenk)

De Marneslenk is een voormalige zeearm ten zuiden van Harlingen.

Nieuw!!: Friesland en Marne (slenk) · Bekijk meer »

Medisch Centrum Leeuwarden

Het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) is een ziekenhuis in Leeuwarden.

Nieuw!!: Friesland en Medisch Centrum Leeuwarden · Bekijk meer »

Menaldumadeel

Topografische gemeentekaart van Menaldumadeel, september 2017 Satellietfoto met aanduiding van gemeenten Menaldumadeel (Fries, officieel: Menameradiel) is een voormalige gemeente in de Nederlandse provincie Friesland.

Nieuw!!: Friesland en Menaldumadeel · Bekijk meer »

Middeleeuwen

Mainzer Dom vanuit het zuidwesten. De middeleeuwen (ca. 500 tot ca. 1500) vormen in de geschiedenis van Europa de periode tussen de oudheid en de vroegmoderne tijd.

Nieuw!!: Friesland en Middeleeuwen · Bekijk meer »

Middelzee

De Middelzee. De plaatsen zijn ter oriëntatie weergeven. De steden zoals Sneek bestonden ten tijde van de Middelzee nog niet. Ander kaartje met de Middelzee in verschillende periodes. Het lichtpaarse deel ten noorden van Sneek (Snits) en IJlst (Drylts) zijn de Friese Hempolders die nooit een deel van de Middelzee zijn geweest De Middelzee (Fries: Middelsee) of Boorndiep was een middeleeuwse zeearm in de Nederlandse provincie Friesland.

Nieuw!!: Friesland en Middelzee · Bekijk meer »

Midslands

Het Midslands is een Hollands dialect.

Nieuw!!: Friesland en Midslands · Bekijk meer »

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Het Nederlandse ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (afgekort tot BZK) is de opvolger van het vroegere ministerie van Binnenlandse Zaken (afgekort tot BiZa).

Nieuw!!: Friesland en Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties · Bekijk meer »

Molens in Friesland

In Friesland staan ruim 150 windmolens.

Nieuw!!: Friesland en Molens in Friesland · Bekijk meer »

Moslim

Verspreiding van moslims over de wereld per land salat verrichten in een moskee Moslimjongens in islamitische dracht Een moslim (Arabisch: مسلم, moeslim, Perzisch: مسلمان, Turks: müslüman) is letterlijk: iemand die zich overgeeft, waarbij gedoeld wordt op de overgave aan God (Arabisch: الله, Allah).

Nieuw!!: Friesland en Moslim · Bekijk meer »

Museum Belvédère

Museum Belvédère, achterzijde Het Museum Belvédère is een museum voor moderne en hedendaagse kunst in Heerenveen, provincie Friesland.

Nieuw!!: Friesland en Museum Belvédère · Bekijk meer »

Napoleontische tijd

Rome. Op dit schilderij steekt Napoleon in 1800 de Grote St. Bernardpas over. In werkelijkheid reed Napoleon op de rug van een ezel. Dit schilderij van de Spaanse opstand tegen de Fransen op 3 mei 1808 toont onbewapende burgers die door Franse soldaten worden geëxecuteerd. De napoleontische tijd betreft de periode waarin Napoleon Bonaparte in Frankrijk aan de macht was, te weten de jaren vanaf 1799 toen hij de macht greep tot aan zijn uiteindelijke nederlaag in de Slag bij Waterloo in 1815.

Nieuw!!: Friesland en Napoleontische tijd · Bekijk meer »

Nationaal Park De Oude Venen

Nationaal Park De Oude Venen (De Alde Feanen) is een nationaal park in de Nederlandse provincie Friesland, gelegen rondom het dorp Eernewoude.

Nieuw!!: Friesland en Nationaal Park De Oude Venen · Bekijk meer »

Nationaal Park Drents-Friese Wold

Grenspoel in het Aekingerzand Uitkijktoren bij het Doldersummerveld, januari 2005 Doldersummerveld vanaf uitkijktoren Het Nationaal Park Drents-Friese Wold is een groot aaneengesloten natuurgebied op de grens van de Nederlandse provincies Friesland en Drenthe.

Nieuw!!: Friesland en Nationaal Park Drents-Friese Wold · Bekijk meer »

Nationaal Park Lauwersmeer

Het Nationaal Park Lauwersmeer is op 12 november 2003 tot Nationaal Park verklaard.

Nieuw!!: Friesland en Nationaal Park Lauwersmeer · Bekijk meer »

Nationaal Park Schiermonnikoog

Topografische kaart van Schiermonnikoog, per maart 2014 Het Nationaal Park Schiermonnikoog op het waddeneiland Schiermonnikoog is het eerste Nederlandse nationale park volgens de moderne betekenis en werd opgericht op 19 juli 1989 per besluit van de minister van het toenmalige Ministerie van Landbouw en Visserij.

Nieuw!!: Friesland en Nationaal Park Schiermonnikoog · Bekijk meer »

Nationale Atlas Volksgezondheid

De Nationale Atlas Volksgezondheid (Zorgatlas) gaf een geografisch beeld van de volksgezondheid en de gezondheidszorg in Nederland.

Nieuw!!: Friesland en Nationale Atlas Volksgezondheid · Bekijk meer »

Natuurcentrum Ameland

Natuurcentrum Ameland is een natuurmuseum in Nes op Ameland in de Nederlandse provincie Friesland.

Nieuw!!: Friesland en Natuurcentrum Ameland · Bekijk meer »

Natuurmuseum Fryslân

Het Natuurmuseum Fryslân is een natuurmuseum in Leeuwarden in de Nederlandse provincie Friesland.

Nieuw!!: Friesland en Natuurmuseum Fryslân · Bekijk meer »

Nederland

Nederland is een van de samenstellende landen van het Koninkrijk der Nederlanden.

Nieuw!!: Friesland en Nederland · Bekijk meer »

Nederlands

Het Nederlands is een West-Germaanse taal en de moedertaal van de meeste inwoners van Nederland, België en Suriname.

Nieuw!!: Friesland en Nederlands · Bekijk meer »

Nederlands Nedersaksisch

Het Nedersaksische taalgebied in Nederland Nederlands Nedersaksisch is een groep niet-gestandaardiseerde West-Germaanse Nederduitse variëteiten.

Nieuw!!: Friesland en Nederlands Nedersaksisch · Bekijk meer »

Nederlandsche Tramweg Maatschappij

De Nederlandsche Tramweg Maatschappij (NTM) was tussen 1880 en 1956 verantwoordelijk voor het aanleggen, exploiteren en onderhouden van de tramlijnen die in Friesland hebben gelegen.

Nieuw!!: Friesland en Nederlandsche Tramweg Maatschappij · Bekijk meer »

Nederlandse Spoorwegen

HGB I. Onderaan de foto zijn de spoorlijnen van Station Utrecht Centraal te zien Amsterdam in 1939. N.V. Nederlandse Spoorwegen (NS) is een Nederlands spoorwegbedrijf, een voormalig semioverheidsbedrijf met een nv-status, waarvan alle aandelen nog steeds in handen zijn van de Staat der Nederlanden.

Nieuw!!: Friesland en Nederlandse Spoorwegen · Bekijk meer »

Nedersaksen

Nedersaksen (Duits: Niedersachsen, Nedersaksisch: Neddersassen, Saterfries: Läichsaksen) is een deelstaat in het noordwesten van Duitsland.

Nieuw!!: Friesland en Nedersaksen · Bekijk meer »

Nero Claudius Drusus

! bgcolor.

Nieuw!!: Friesland en Nero Claudius Drusus · Bekijk meer »

Nieuwehorne

Nieuwehorne (Fries: Nijhoarne) is een dorp in de gemeente Heerenveen in de Nederlandse provincie Friesland.

Nieuw!!: Friesland en Nieuwehorne · Bekijk meer »

Noord-Amerika

Positie van Noord-Amerika Kaart: The World Factbook CIA Satellietafbeelding van Noord-Amerika Noord-Amerika is een continent dat volledig op het noordelijk halfrond ligt en bijna volledig binnen het westelijk halfrond.

Nieuw!!: Friesland en Noord-Amerika · Bekijk meer »

Obe Postma

Obe Piters Postma (Cornwerd, 29 maart 1868 - Leeuwarden, 26 juni 1963) was een vooraanstaand Fries dichter in de 20e eeuw.

Nieuw!!: Friesland en Obe Postma · Bekijk meer »

Oerol Festival

Opbouw van het "Time Project" voor Oerol-Festival 2008 Oerol Oerol is een jaarlijks terugkerend cultureel festival in juni, dat wordt gehouden op het eiland Terschelling.

Nieuw!!: Friesland en Oerol Festival · Bekijk meer »

Oerrock

Oerrock is een driedaags rock-/popfestival in Ureterp (Friesland), dat sinds 2000 jaarlijks plaatsvindt.

Nieuw!!: Friesland en Oerrock · Bekijk meer »

Officiële taal

Het begrip officiële taal is meerduidig.

Nieuw!!: Friesland en Officiële taal · Bekijk meer »

Omrop Fryslân

Omrop Fryslân (Fries voor Omroep Friesland) is een Nederlandse regionale omroep.

Nieuw!!: Friesland en Omrop Fryslân · Bekijk meer »

Ooststellingwerf

Topografische gemeentekaart van Ooststellingwerf, september 2017 Het Taalgrensmonument (Taalgrinsmonumint) bij de Tjonger even ten noordwesten van Nijeberkoop Gemeentehuis van Ooststellingwerf (2008) Het oude gemeentehuis (2009) Ooststellingwerf is een gemeente in de Nederlandse provincie Friesland.

Nieuw!!: Friesland en Ooststellingwerf · Bekijk meer »

Opsterland

Topografische gemeentekaart van Opsterland, september 2017 Opsterland (Fries: Opsterlân) is een gemeente in de Nederlandse provincie Friesland.

Nieuw!!: Friesland en Opsterland · Bekijk meer »

Overijssel

Overijssel (Nedersaksisch: Oaveriessel) is een provincie in het oosten van Nederland.

Nieuw!!: Friesland en Overijssel · Bekijk meer »

PC (kaatsen)

Kaatsfestijn in Franeker (1953) ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de permanente commissie van de Franeker Kaatspartij. Kaatswedstrijd in Franeker in 1924 PC in 1903 De PC is de naam van de kaatswedstrijd die jaarlijks wordt gehouden in Franeker.

Nieuw!!: Friesland en PC (kaatsen) · Bekijk meer »

Piet Hein Donner

Jan Pieter Hendrik (Piet Hein) Donner (Amsterdam, 20 oktober 1948) is een Nederlands jurist, bestuurder, wetenschapper en politicus voor het CDA.

Nieuw!!: Friesland en Piet Hein Donner · Bekijk meer »

Plaatsnaambord

Een standaard plaatsnaambord in Nederland Een plaatsnaambord van een plaats buiten de bebouwde kom in Nederland Rafio? De rode streep maakt de plaatsnaam soms slecht leesbaar Plaatsnaambord bij naderen van de bebouwde kom in België Plaatsnaambord aan een gemeentegrens in België Begin bebouwde kom in Duitsland Een plaatsnaambord is een bord dat staat bij de ingang van een plaats.

Nieuw!!: Friesland en Plaatsnaambord · Bekijk meer »

Pleziervaart

Teylingen). Op de voorgrond ganzen op het schiereiland Tengnagel. Op de achtergrond de Boterhuispolder. Pleziervaart (ook: recreatievaart) is het varen als ontspanning.

Nieuw!!: Friesland en Pleziervaart · Bekijk meer »

Polsstokverspringen

Polsstokverspringen, beter bekend onder de Friese naam fierljeppen, is een sport waarbij een atleet probeert met behulp van een polsstok een zo groot mogelijke afstand over een sloot te overbruggen.

Nieuw!!: Friesland en Polsstokverspringen · Bekijk meer »

Prinses Margrietkanaal

Het Prinses Margrietkanaal is het Friese deel van het grote scheepvaartkanaal van Lemmer naar Groningen.

Nieuw!!: Friesland en Prinses Margrietkanaal · Bekijk meer »

Prognose

Een prognose is een uitspraak omtrent het vermoedelijk verloop van een gebeurtenis.

Nieuw!!: Friesland en Prognose · Bekijk meer »

Protestantisme

Luther volgens de overlevering zijn 95 stellingen openbaar maakte. De Gedächtniskirche in Speyer, ter nagedachtenis aan het 'protest' van de Luthersen tegen het beperken van de godsdienstvrijheid. Het protestantisme is een van de vier grote stromingen binnen het christendom, naast het rooms-katholicisme de oosters-orthodoxe kerken en het anglicanisme.

Nieuw!!: Friesland en Protestantisme · Bekijk meer »

Provinciale Staten (Nederland)

In Nederland vormen de Provinciale Staten (vaak kortweg Staten genoemd, vooral in samenstellingen) sinds 11 maart 2003 het collectief van volksvertegenwoordigers op provinciaal niveau.

Nieuw!!: Friesland en Provinciale Staten (Nederland) · Bekijk meer »

Provinciale weg

N337 (Zwolle-Deventer) Een provinciale weg is een Nederlandse weg die wordt aangelegd, onderhouden en beheerd in opdracht van een provincie.

Nieuw!!: Friesland en Provinciale weg · Bekijk meer »

Provinciale weg 351

| | De provinciale weg 351 (N351) is een provinciale weg in de provincies Flevoland, Overijssel en Friesland welke een verbinding vormt tussen de N352 bij Urk en de N381 ter hoogte van Oosterwolde.

Nieuw!!: Friesland en Provinciale weg 351 · Bekijk meer »

Provinciale weg 353

| | De provinciale weg 353 (N353) is een provinciale weg in de provincies Friesland en Drenthe.

Nieuw!!: Friesland en Provinciale weg 353 · Bekijk meer »

Provinciale weg 354

| | De provinciale weg 354 (N354) is een provinciale weg in de provincie Friesland.

Nieuw!!: Friesland en Provinciale weg 354 · Bekijk meer »

Provinciale weg 355

| | De provinciale weg 355 (N355) is een provinciale weg in de provincies Friesland en Groningen welke van Leeuwarden via Buitenpost naar Groningen loopt.

Nieuw!!: Friesland en Provinciale weg 355 · Bekijk meer »

Provinciale weg 356

| | De provinciale weg 356 (N356), beter bekend als de Sintrale As of de Centrale As is een provinciale weg in de provincie Friesland tussen Holwerd (veerboot naar Ameland) en Nijega.

Nieuw!!: Friesland en Provinciale weg 356 · Bekijk meer »

Provinciale weg 357

| | De provinciale weg 357 (N357) is een provinciale weg in de provincie Friesland tussen de stad Leeuwarden en Holwerd.

Nieuw!!: Friesland en Provinciale weg 357 · Bekijk meer »

Provinciale weg 358

| | De provinciale weg 358 (N358) is een provinciale weg in de provincie Friesland.

Nieuw!!: Friesland en Provinciale weg 358 · Bekijk meer »

Provinciale weg 359

| | De provinciale weg 359 (N359) is een provinciale weg in de provincie Friesland.

Nieuw!!: Friesland en Provinciale weg 359 · Bekijk meer »

Provinciale weg 361

(Noord) (Oost) (N994) | | De provinciale weg N361 is een provinciale weg in de provincies Friesland en Groningen die verloopt van de stad Groningen via Lauwersoog naar Rijperkerk (Ryptsjerk).

Nieuw!!: Friesland en Provinciale weg 361 · Bekijk meer »

Provinciale weg 369

| | De provinciale weg 369 (N369) is een provinciale weg in de provincie Friesland.

Nieuw!!: Friesland en Provinciale weg 369 · Bekijk meer »

Provinciale weg 380

| | De provinciale weg 380 (N380) is een provinciale weg in de provincie Friesland.

Nieuw!!: Friesland en Provinciale weg 380 · Bekijk meer »

Provinciale weg 381

| | De provinciale weg 381 (N381) is een provinciale weg in de provincies Friesland en Drenthe van Drachten naar Emmen.

Nieuw!!: Friesland en Provinciale weg 381 · Bekijk meer »

Provinciale weg 383

| | De provinciale weg 383 (N383) is een provinciale weg in de provincie Friesland.

Nieuw!!: Friesland en Provinciale weg 383 · Bekijk meer »

Provinciale weg 384

| | De provinciale weg 384 (N384) is een provinciale weg in de provincie Friesland.

Nieuw!!: Friesland en Provinciale weg 384 · Bekijk meer »

Provinciale weg 390

| | De provinciale weg 390 (N390) is een provinciale weg in de provincie Friesland.

Nieuw!!: Friesland en Provinciale weg 390 · Bekijk meer »

Provinciale weg 392

| | De provinciale weg 392 (N392) is een provinciale weg in de provincie Friesland welke een verbinding vormt tussen de N380 ter hoogte van Jubbega-Schurega en de A32 bij Akkrum.

Nieuw!!: Friesland en Provinciale weg 392 · Bekijk meer »

Provinciale weg 393

| | De provinciale weg 393 (N393) is een provinciale weg in de provincie Friesland.

Nieuw!!: Friesland en Provinciale weg 393 · Bekijk meer »

Provinciale weg 712

| | De provinciale weg 712 (N712) is een provinciale weg in de provincie Flevoland.

Nieuw!!: Friesland en Provinciale weg 712 · Bekijk meer »

Provinciale weg 910

| | De provinciale weg 910 (N910) is een provinciale weg in de provincie Friesland welke een verbinding vormt tussen de N355 ten noordoosten van Gerkesklooster en de N361 bij Dokkum.

Nieuw!!: Friesland en Provinciale weg 910 · Bekijk meer »

Provinciale weg 913

| | De provinciale weg 913 (N913) is een provinciale weg in de Nederlandse provincie Friesland.

Nieuw!!: Friesland en Provinciale weg 913 · Bekijk meer »

Provinciale weg 917

| | De provinciale weg 917 (N917) is een provinciale weg in de provincie Friesland.

Nieuw!!: Friesland en Provinciale weg 917 · Bekijk meer »

Provinciale weg 918

| | De provinciale weg 918 (N918) is een provinciale weg in de provincie Friesland.

Nieuw!!: Friesland en Provinciale weg 918 · Bekijk meer »

Provinciale weg 919

| | De provinciale weg 919 (N919) is een provinciale weg in de provincies Friesland en Drenthe.

Nieuw!!: Friesland en Provinciale weg 919 · Bekijk meer »

Provinciale weg 924

| | De provinciale weg 924 (N924) is een provinciale weg in de provincie Friesland.

Nieuw!!: Friesland en Provinciale weg 924 · Bekijk meer »

Provinciale weg 927

| | De provinciale weg 927 (N927) is een provinciale weg in de provincie Friesland.

Nieuw!!: Friesland en Provinciale weg 927 · Bekijk meer »

Provinciale weg 928

| | De provinciale weg 928 (N928) is een provinciale weg in de provincie Friesland.

Nieuw!!: Friesland en Provinciale weg 928 · Bekijk meer »

Provinciale weg 979

| | De provinciale weg 979 (N979) is een provinciale weg in de Nederlandse provincies Groningen, Drenthe en Friesland.

Nieuw!!: Friesland en Provinciale weg 979 · Bekijk meer »

Provinciehuis (Friesland)

Westfries Museum, Hoorn). Het provinciehuis Friesland (Fries: Provinsjehûs Fryslân) is het provinciehuis van de Nederlandse provincie Friesland.

Nieuw!!: Friesland en Provinciehuis (Friesland) · Bekijk meer »

Provincies van Nederland

De Nederlandse provincies vormen de regionale bestuurslaag tussen de rijksoverheid en de Nederlandse gemeenten.

Nieuw!!: Friesland en Provincies van Nederland · Bekijk meer »

Radboud (koning)

Radboud, of eigenlijk Radbod (Fries: Redbad, Oudfries: Rêdbêd) (?-719) was een koning van de Friezen.

Nieuw!!: Friesland en Radboud (koning) · Bekijk meer »

Renaissance

Sandro Botticelli, ''De geboorte van Venus'', 1485 De renaissance (letterlijk: wedergeboorte) is een periode in de Europese cultuurgeschiedenis die volgde op de middeleeuwen.

Nieuw!!: Friesland en Renaissance · Bekijk meer »

Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden

De Republiek der Verenigde Nederlanden was tussen 1588 en 1795 een confederatie/statenbond met trekken van een defensieverbond en een douane-unie.

Nieuw!!: Friesland en Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden · Bekijk meer »

Rijksmonument

Monumentenschildje voor rijksmonumenten, geïntroduceerd in 2014 Een rijksmonument is in Nederland een zaak (een bouwwerk of object, of het restant daarvan) die van algemeen belang is wegens de schoonheid, de betekenis voor de wetenschap of de cultuurhistorische waarde.

Nieuw!!: Friesland en Rijksmonument · Bekijk meer »

Rijksweg 31

| | Rijksweg 31 is een Nederlandse autoweg en autosnelweg in de provincie Friesland die vanaf de Afsluitdijk via Harlingen en Leeuwarden naar Drachten loopt.

Nieuw!!: Friesland en Rijksweg 31 · Bekijk meer »

Rijksweg 32

| | Rijksweg 32 is een Nederlandse autoweg en autosnelweg die Meppel met Leeuwarden verbindt.

Nieuw!!: Friesland en Rijksweg 32 · Bekijk meer »

Rijksweg 6

| | Rijksweg A6 is een Nederlandse rijksweg en autosnelweg.

Nieuw!!: Friesland en Rijksweg 6 · Bekijk meer »

Rijksweg 7

(N354) (west) (west) (oost) | | Rijksweg 7 is een Nederlandse autosnelweg (A7) en autoweg (N7), die begint bij Zaandam en bij de grens bij Bad Nieuweschans overgaat in de Duitse A280.

Nieuw!!: Friesland en Rijksweg 7 · Bekijk meer »

Rijkswegen in Nederland

In Nederland worden rijkswegen onderhouden door Rijkswaterstaat in opdracht van het Rijk.

Nieuw!!: Friesland en Rijkswegen in Nederland · Bekijk meer »

Romeinen in Friesland

De aanwezigheid van Romeinen in Friesland begint met de Romeinse generaal Drusus als hij in 12 v.Chr. zijn campagne in Germania voert.

Nieuw!!: Friesland en Romeinen in Friesland · Bekijk meer »

Rooms-Katholieke Kerk

Petrus (875) Het laatste gebed van de christelijke martelaren, door Jean-Léon Gérôme (1883) Andrej Roebljov (ca. 1400) De Rooms-Katholieke Kerk is met meer dan 1,2 miljard volgelingen het grootste kerkgenootschap ter wereld en wordt ook wel kortweg de Kerk genoemd.

Nieuw!!: Friesland en Rooms-Katholieke Kerk · Bekijk meer »

Súdwest-Fryslân

Topografische gemeentekaart van Súdwest-Fryslân, grenzen per 1-1-2018 Súdwest-Fryslân (In het Nederlands ook wel Zuidwest-Friesland) is een gemeente in de Nederlandse provincie Friesland en is gelegen in de regio Zuidwest-Friesland.

Nieuw!!: Friesland en Súdwest-Fryslân · Bekijk meer »

SC Cambuur

SC Cambuur-Leeuwarden, kortweg SC Cambuur, is een professionele Nederlandse voetbalclub uit Leeuwarden.

Nieuw!!: Friesland en SC Cambuur · Bekijk meer »

Sc Heerenveen

Sportclub Heerenveen is een Nederlandse profvoetbalclub uit Heerenveen, die uitkomt in de Eredivisie van zowel de heren- als vrouwencompetitie.

Nieuw!!: Friesland en Sc Heerenveen · Bekijk meer »

Schaatsen

Schaatsen is het zich voortbewegen op dunne, rechte ijzers (schaats) over ijs.

Nieuw!!: Friesland en Schaatsen · Bekijk meer »

Schieringers

De Schieringers was de aanduiding van een partij in partijtwisten die in de 14de en 15de eeuw Groningen en Friesland teisterden.

Nieuw!!: Friesland en Schieringers · Bekijk meer »

Schiermonnikoog

Schiermonnikoog (Eilanders: Schiermonnikeig, bijgenaamd Lytje Pole; Fries: Skiermûntseach) is vanuit het westen gerekend het vijfde bewoonde Nederlandse waddeneiland en behoort tot de provincie Friesland.

Nieuw!!: Friesland en Schiermonnikoog · Bekijk meer »

Schiermonnikoogs

Het Schiermonnikoogs (Eilauners) is het door de bewoners van Schiermonnikoog gesproken dialect.

Nieuw!!: Friesland en Schiermonnikoogs · Bekijk meer »

Schip (transportmiddel)

Queen Elizabeth 2'' Batillus'' Containerschip ''Colombo Express'' Binnenvaartschip ''Cilinka'' Een schip is een vervoermiddel voor transport over wateroppervlakken.

Nieuw!!: Friesland en Schip (transportmiddel) · Bekijk meer »

Seizoenswerkloosheid

Seizoenswerkloosheid is tijdelijke werkloosheid als gevolg van weinig vraag naar arbeid in een bepaald deel van het jaar.

Nieuw!!: Friesland en Seizoenswerkloosheid · Bekijk meer »

Sint-Luciavloed

De Sint-Luciavloed (ook wel stormvloed van 1287) was een zware stormvloed die plaatsvond van 13 op 14 december 1287, de naamdag van de Heilige Lucia.

Nieuw!!: Friesland en Sint-Luciavloed · Bekijk meer »

Sjûkelân

Kaatsen Franeker Het Sjûkelân is de Friese benaming van het kaatsveld op het Sternse Slotland in Franeker.

Nieuw!!: Friesland en Sjûkelân · Bekijk meer »

Skûtsjesilen

SKS skûtsjesilen in Eernewoude. Filmpje over skûtsjesilen. Het skûtsjesilen zijn de Friese zeilwedstrijden met skûtsjes, in het bijzonder de wedstrijden uitgeschreven door de SKS en de IFKS.

Nieuw!!: Friesland en Skûtsjesilen · Bekijk meer »

Slachtedijk

De Slachtedijk of Slachte (Fries: Slachtedyk) is een bijna 42 kilometer lange slaperdijk door de Friese streek Westergo.

Nieuw!!: Friesland en Slachtedijk · Bekijk meer »

Slachtemarathon

Slachtedijk De Slachtemarathon is een marathon over de Slachtedijk in Friesland.

Nieuw!!: Friesland en Slachtemarathon · Bekijk meer »

Slag bij Warns

Willem van Henegouwen tijdens de Slag bij Warns. Het is het oudste overgebleven schilderij van Nederland. De Friese Zeelanden rond 1300 De Slag bij Warns was een veldslag in de Fries-Hollandse oorlogen tussen graaf Willem IV van Holland en de Friezen die op 26 september 1345 plaatsvond en in een eclatante overwinning voor de Friezen eindigde.

Nieuw!!: Friesland en Slag bij Warns · Bekijk meer »

Sluizen en stuwen in Friesland

Sluizen en stuwen in Friesland geeft een overzicht van de sluizen en stuwen in de provincie Friesland.

Nieuw!!: Friesland en Sluizen en stuwen in Friesland · Bekijk meer »

Smallingerland

Topografische gemeentekaart van Smallingerland, september 2017 Smallingerland (Fries: Smellingerlân) is een gemeente in het oosten van de Nederlandse provincie Friesland met als hoofdplaats Drachten.

Nieuw!!: Friesland en Smallingerland · Bekijk meer »

Sneek (stad)

Sneek (Fries: Snits) is een stad ten zuidwesten van Leeuwarden.

Nieuw!!: Friesland en Sneek (stad) · Bekijk meer »

Sneekweek

Bioscoopjournaal uit 1965 over de zeilwedstrijden tijdens de Sneekweek op het Sneekermeer. De Sneekweek is een jaarlijks terugkerend evenement dat wordt georganiseerd door de Koninklijke Watersportvereniging Sneek en de Gemeente Súdwest-Fryslân.

Nieuw!!: Friesland en Sneekweek · Bekijk meer »

Spoorlijn Groningen - Heerenveen

| De spoorlijn Groningen - Heerenveen werd in 2007 voorgesteld door vervoerbedrijf Arriva in combinatie met de provincie Friesland als een van de compensatieprojecten voor het afblazen van de Zuiderzeelijn.

Nieuw!!: Friesland en Spoorlijn Groningen - Heerenveen · Bekijk meer »

Spoorlijn Leeuwarden - Anjum

| De spoorlijn Leeuwarden - Anjum, ook wel Dokkumer lokaaltje genoemd, was de spoorlijn tussen Station Leeuwarden en Station Dokkum-Aalsum, de oostelijke tak van het voormalige NFLS netwerk van spoorlijnen.

Nieuw!!: Friesland en Spoorlijn Leeuwarden - Anjum · Bekijk meer »

Spoorlijn Leeuwarden - Stavoren

| De Spoorlijn Leeuwarden - Stavoren is door de overheid aangelegd als onderdeel van de derde staatsaanleg van spoorwegen in Nederland.

Nieuw!!: Friesland en Spoorlijn Leeuwarden - Stavoren · Bekijk meer »

Spoorlijn Stiens - Harlingen

| De spoorlijn Stiens - Harlingen is de voormalige spoorlijn die het Friese Stiens met Harlingen verbond.

Nieuw!!: Friesland en Spoorlijn Stiens - Harlingen · Bekijk meer »

Spoorlijn Tzummarum - Franeker

| De spoorlijn Tzummarum - Franeker is de voormalige Friese spoorlijn tussen Tzummarum en Franeker.

Nieuw!!: Friesland en Spoorlijn Tzummarum - Franeker · Bekijk meer »

Sportstad Heerenveen

Oostzijde, te zien vanaf rijksweg 32 Westzijde Sportstad Heerenveen is een multifunctioneel gebouwencomplex in Heerenveen.

Nieuw!!: Friesland en Sportstad Heerenveen · Bekijk meer »

Stadhuis van Franeker

Het Stadhuis van Franeker is een raadhuis in Franeker in Friese renaissance stijl.

Nieuw!!: Friesland en Stadhuis van Franeker · Bekijk meer »

Stadsfries

Omgeving waar het Stadsfries gesproken wordt Stadsfries, Stadfries of Stads (Stadsfrys in de taal zelf, Stedsk in het Fries, Liwwadders of Leewaddes in Leeuwarden) is de samenvattende naam van de stadsdialecten die in Leeuwarden, Sneek, Bolsward, Franeker, Dokkum, Harlingen, Stavoren, Kollum en Heerenveen worden gesproken.

Nieuw!!: Friesland en Stadsfries · Bekijk meer »

Stadsrechten

Dit houtsnijwerk in de vorm van een boek aan de gevel van het stadhuis van Enkhuizen geeft de tekst weer van de oorkonde waarmee graaf Willem V van Holland de nederzetting in 1356 stadsrechten gaf Stadsrechten waren in het middeleeuwse Europa bijzondere rechten en privileges die aan een plaats werden toegekend.

Nieuw!!: Friesland en Stadsrechten · Bekijk meer »

Station Akkrum

Station Akkrum (Akm) is een spoorwegstation in Akkrum aan de spoorlijn Zwolle – Leeuwarden.

Nieuw!!: Friesland en Station Akkrum · Bekijk meer »

Station Buitenpost

Station Buitenpost is het station van de plaats Buitenpost in de provincie Friesland.

Nieuw!!: Friesland en Station Buitenpost · Bekijk meer »

Station De Westereen

Station De Westereen is het station van Zwaagwesteinde in de provincie Friesland.

Nieuw!!: Friesland en Station De Westereen · Bekijk meer »

Station Deinum

Station Deinum is het spoorwegstation in het Friese Deinum aan de spoorlijn Harlingen - Nieuwe Schans.

Nieuw!!: Friesland en Station Deinum · Bekijk meer »

Station Dronrijp

Station Dronrijp of Station Dronryp is het spoorwegstation in het Friese Dronrijp aan de spoorlijn Harlingen – Leeuwarden.

Nieuw!!: Friesland en Station Dronrijp · Bekijk meer »

Station Feanwâlden

Station Feanwâlden is het station van de plaats Veenwouden in de provincie Friesland.

Nieuw!!: Friesland en Station Feanwâlden · Bekijk meer »

Station Franeker

Station Franeker is het spoorwegstation in het Friese Franeker aan de spoorlijn Harlingen – Leeuwarden.

Nieuw!!: Friesland en Station Franeker · Bekijk meer »

Station Grou-Jirnsum

Station Grou-Jirnsum is het spoorwegstation van Grouw en Irnsum in Friesland aan het traject Meppel - Leeuwarden van de spoorlijn Arnhem - Leeuwarden.

Nieuw!!: Friesland en Station Grou-Jirnsum · Bekijk meer »

Station Harlingen

Station Harlingen is een spoorwegstation in Harlingen (Harns) in de Nederlandse provincie Friesland.

Nieuw!!: Friesland en Station Harlingen · Bekijk meer »

Station Harlingen Haven

Staatslijn B. Station Harlingen Haven is een spoorwegstation in Harlingen en het eindstation van de spoorlijn Leeuwarden – Harlingen.

Nieuw!!: Friesland en Station Harlingen Haven · Bekijk meer »

Station Heerenveen

Station Heerenveen (P+R) is een spoorwegstation in Heerenveen aan de spoorlijn Arnhem - Leeuwarden en vroeger ook aan de tramlijn Heerenveen - Joure.

Nieuw!!: Friesland en Station Heerenveen · Bekijk meer »

Station Hindeloopen

Station Hindeloopen is het station van het Friese stadje Hindeloopen, en kent slechts 1 perron.

Nieuw!!: Friesland en Station Hindeloopen · Bekijk meer »

Station Hurdegaryp

Station Hurdegaryp is het spoorwegstation in het Friese dorp Hardegarijp.

Nieuw!!: Friesland en Station Hurdegaryp · Bekijk meer »

Station IJlst

Station IJlst (ook wel Drylts) is het spoorwegstation van de Friese stad IJlst.

Nieuw!!: Friesland en Station IJlst · Bekijk meer »

Station Koudum-Molkwerum

Station Koudum-Molkwerum (Molkwar) is gelegen nabij de Friese dorpen Koudum en Molkwerum.

Nieuw!!: Friesland en Station Koudum-Molkwerum · Bekijk meer »

Station Leeuwarden

Station achterzijde, perrons Stationshal, Jugendstil tegeltableaus uit 1904 Station Leeuwarden is het belangrijkste spoorwegstation in Leeuwarden.

Nieuw!!: Friesland en Station Leeuwarden · Bekijk meer »

Station Leeuwarden Achter de Hoven

Station Leeuwarden Achter de Hoven (door Prorail Achter de Hoven genoemd, door NS geschreven Leeuwarden Achter d Hoven) is een treinstation in Leeuwarden, gelegen aan de spoorlijn Leeuwarden – Groningen, nabij de wijk Achter de Hoven.

Nieuw!!: Friesland en Station Leeuwarden Achter de Hoven · Bekijk meer »

Station Leeuwarden Camminghaburen

Station Leeuwarden Camminghaburen is een treinstation aan de oostkant van Leeuwarden.

Nieuw!!: Friesland en Station Leeuwarden Camminghaburen · Bekijk meer »

Station Mantgum

Station Mantgum is het station in Mantgum in de provincie Friesland aan de spoorlijn van Leeuwarden naar Stavoren.

Nieuw!!: Friesland en Station Mantgum · Bekijk meer »

Station Sneek

Station Sneek (ook wel Snits) is het spoorwegstation in de Friese stad Sneek.

Nieuw!!: Friesland en Station Sneek · Bekijk meer »

Station Sneek Noord

Station Sneek Noord (Fries: Snits Noard) is een van de twee stations in de Friese stad Sneek en werd op 3 juni 1973 in gebruik genomen.

Nieuw!!: Friesland en Station Sneek Noord · Bekijk meer »

Station Stavoren

Station Stavoren (tussen juli 1943 en 31 december 1978: Staveren) is het station van Stavoren en het eindpunt van de spoorlijn van Leeuwarden naar Stavoren.

Nieuw!!: Friesland en Station Stavoren · Bekijk meer »

Station Wolvega

Station Wolvega in 2005. Station Wolvega (afkorting: Wv) is het spoorwegstation van het Friese Wolvega (gemeente Weststellingwerf) aan de spoorlijn Zwolle – Leeuwarden, onderdeel van Staatslijn A. Het stationsgebouw, ontworpen door de architect K.H. van Brederode, werd gebouwd in 1865.

Nieuw!!: Friesland en Station Wolvega · Bekijk meer »

Station Workum

Station Workum is het station van het Friese stadje Workum in het zuidwesten van de provincie Friesland.

Nieuw!!: Friesland en Station Workum · Bekijk meer »

Stellingwerfs

Stellingwerfs taalgebied Het Stellingwerfs (Stellingwarfs) is een Nedersaksisch dialect dat alleen nog door ouderen wordt gesproken in met name de kleine kernen van de gemeenten Oost- en Weststellingwerf (samen de Stellingwerven), Steenwijkerland en het aangrenzende deel van Drenthe (waar men de eigen streektaal ook wel Drents noemt).

Nieuw!!: Friesland en Stellingwerfs · Bekijk meer »

Stichting Alde Fryske Tsjerken

125px Stichting Alde Fryske Tsjerken (SAFT) is een stichting die tot doel heeft om kerken in Friesland als cultureel erfgoed te behoeden voor verval of sloop.

Nieuw!!: Friesland en Stichting Alde Fryske Tsjerken · Bekijk meer »

Stichting De Fryske Mole

De stichting De Fryske Mole is gevestigd te Leeuwarden en werd 28 december 1970 opgericht.

Nieuw!!: Friesland en Stichting De Fryske Mole · Bekijk meer »

Suske en Wiske

Suske en Wiske is een Belgische stripreeks bedacht door Willy Vandersteen, die in het begin ook alle verhalen geheel zelf uitwerkte en tekende.

Nieuw!!: Friesland en Suske en Wiske · Bekijk meer »

Terp

Hogebeintum (Friesland) De goudschat uit de zevende eeuw, gevonden in de terp van Wieuwerd (Friesland) in 1866 Deinum (Friesland) Het woord terp is een Friese variant van "thorp" (dorp), dat in vele varianten van het Oudgermaans voorkomt (Gotisch: thaurp).

Nieuw!!: Friesland en Terp · Bekijk meer »

Terschelling

Topografische gemeentekaart van Terschelling, februari 2018 ''Onder de Brandaris'' (19 min.), schoolfilm uit 1955 Terschelling (Terschellings: Schylge; Standaardfries: Skylge) is een gemeente in de provincie Friesland en uit het westen gerekend het derde bewoonde Nederlandse Waddeneiland.

Nieuw!!: Friesland en Terschelling · Bekijk meer »

Tertiaire sector

transportbedrijf is een commerciële dienstverlener. Utrecht kapper. De dienstensector of tertiaire sector is de economische sector waarin bedrijven met de verkoop van hun goederen of diensten winst willen maken.

Nieuw!!: Friesland en Tertiaire sector · Bekijk meer »

Thialf

IJsstadion Thialf in Heerenveen is het belangrijkste (overdekte) schaatsstadion van Nederland, en had onder andere tot 2018 de snelste laaglandbaan ter wereld.

Nieuw!!: Friesland en Thialf · Bekijk meer »

Tietjerksteradeel

Topografische gemeentekaart van Tytsjerksteradiel, september 2017 Tietjerksteradeel (officieel, Fries: Tytsjerksteradiel) is een gemeente in de Nederlandse provincie Friesland.

Nieuw!!: Friesland en Tietjerksteradeel · Bekijk meer »

Tjonger

Het Taalgrensmonument bij de Tjonger De Tjonger of Kuinder (officieel: De Tsjonger of De Kuunder, Stellingwerfs: Kuunder, Fries: De Tsjonger) is een riviertje dat van zuidoost naar het zuiden van de provincie Friesland (Nederland) loopt.

Nieuw!!: Friesland en Tjonger · Bekijk meer »

Tjongerschans

De Tjongerschans is een middelgroot ziekenhuis in de plaats Heerenveen met een regionale functie.

Nieuw!!: Friesland en Tjongerschans · Bekijk meer »

Toerisme

Toerisme is reizen met recreatieve of zakelijke doeleinden.

Nieuw!!: Friesland en Toerisme · Bekijk meer »

Top 100 van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg

Blauw-witte schildje De "Top 100 van de Nederlandse monumenten" is een rangschikking van rijksmonumenten in Nederland, vastgelegd in 1990 door de Rijksdienst voor de Monumentenzorg (thans Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed).

Nieuw!!: Friesland en Top 100 van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg · Bekijk meer »

Tresoar

Tresoar (Fries voor "schat"), is het Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum ("Fries Historisch en Letterkundig Centrum") in de Nederlandse stad Leeuwarden.

Nieuw!!: Friesland en Tresoar · Bekijk meer »

Tryater

Het logo van Tryater Tryater is een Fries theatergezelschap dat in 1965 werd opgericht.

Nieuw!!: Friesland en Tryater · Bekijk meer »

Ulrich I van Oost-Friesland

Ulrich I van Oost-Friesland (Norden, 1408 - Emden, 25 of 26 september 1466) was een zoon van de hoofdeling Enno Edzardisna van Norden en Greetsiel en van Gela van Manslagt.

Nieuw!!: Friesland en Ulrich I van Oost-Friesland · Bekijk meer »

Upstalsboom

Oudst bekende afbeelding van de Upstaldboom door C.B. Meyer (1790) Huidige toestand van de Upstalsboom met piramide Zegel van het verbond van de Upstalsboom (1324) De Upstalsboom, Opstalsboom of Opstalboom, Oudfries Upstallesbâm is de naam van een oude 'rechtsplaats' bij Aurich in Oost-Friesland.

Nieuw!!: Friesland en Upstalsboom · Bekijk meer »

Ureterp

Ureterp (Fries: Oerterp) is een dorp in de Nederlandse provincie Friesland.

Nieuw!!: Friesland en Ureterp · Bekijk meer »

Vaarweg

Een vaarweg of waterweg is een water dat kan worden bevaren.

Nieuw!!: Friesland en Vaarweg · Bekijk meer »

Valentinianus I

Flavius Valentinianus (Vinkovci 321 - Komarom 17 november 375), bekend als Valentinianus I, was van 26 februari 364 tot 17 november 375 keizer van het Romeinse Keizerrijk.

Nieuw!!: Friesland en Valentinianus I · Bekijk meer »

Van Harinxmakanaal

Het Van Harinxmakanaal is een kanaal in de Nederlandse provincie Friesland.

Nieuw!!: Friesland en Van Harinxmakanaal · Bekijk meer »

Veenpolders in Friesland

De veenpolders vormen een landschapstype in de provincie Friesland.

Nieuw!!: Friesland en Veenpolders in Friesland · Bekijk meer »

Veerboot

Oijense veer over de Maas Bioscoopjournaal uit 1932. Nieuwe veerpont Vlissingen-Breskens: de "Prinses Juliana". De "Heen en Weer V" in het Bijlandsch Kanaal bij Millingen aan de Rijn Centraal Station van Amsterdam Het veerpontje over de Tjonger Een veerboot, of veerpont, ook wel pont of veer, of op zijn Engels ferry genoemd, is een vaartuig dat een verbinding onderhoudt.

Nieuw!!: Friesland en Veerboot · Bekijk meer »

Veerdiensten in Friesland

Veerterminal te Harlingen Veerdam te Schiermonnikoog De Koegelwieck. Veerdiensten in Friesland geeft een overzicht van veerboten, veerponten en de fiets- en voetveren in Friesland.

Nieuw!!: Friesland en Veerdiensten in Friesland · Bekijk meer »

Verenigde Staten

De Verenigde Staten, officieel de Verenigde Staten van Amerika, afgekort VS (Engels: United States of America, afgekort USA, US of A of US), vaak (totum pro parte) Amerika (America) genoemd, zijn een federatie van 50 staten en het District of Columbia, grotendeels in Noord-Amerika gelegen.

Nieuw!!: Friesland en Verenigde Staten · Bekijk meer »

Verfriesing

Stroobos en Surhuizum Verfriesing (Fries: ferfrysking) of verfriezing is het veranderen van Nederlandstalige namen in het (Westerlauwers) Fries in de Nederlandse provincie Friesland.

Nieuw!!: Friesland en Verfriesing · Bekijk meer »

Vetkopers

De Vetkopers waren een partij in Friesland en Groningen in de 14de en 15de eeuw.

Nieuw!!: Friesland en Vetkopers · Bekijk meer »

Vlie

Nederland omstreeks 800 AD. Het Vlie of Flie (Fries: Fly) is het water dat Vlieland scheidt van Terschelling.

Nieuw!!: Friesland en Vlie · Bekijk meer »

Vliegbasis Leeuwarden

Vliegbasis Leeuwarden is een van de drie laatste MOB's (Main Operation Base) van de Koninklijke Luchtmacht.

Nieuw!!: Friesland en Vliegbasis Leeuwarden · Bekijk meer »

Vliegveld Drachten

Vliegveld Drachten (ICAO: EHDR) is een vliegveld gelegen nabij Drachten in de gemeente Smallingerland in Nederland.

Nieuw!!: Friesland en Vliegveld Drachten · Bekijk meer »

Vlieland

Topografische gemeentekaart van Vlieland, februari 2018 Vlieland is vanuit het westen gerekend het tweede bewoonde Nederlandse Waddeneiland, gelegen in de provincie Friesland.

Nieuw!!: Friesland en Vlieland · Bekijk meer »

Vlieland Heliport

Vlieland Heliport, officieel genaamd militaire helihaven Oost-Vlieland, is een helikopterhaven op het Nederlandse waddeneiland Vlieland.

Nieuw!!: Friesland en Vlieland Heliport · Bekijk meer »

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie

De Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) is een conservatief-liberale politieke partij in Nederland en is lid van de Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa (ALDE).

Nieuw!!: Friesland en Volkspartij voor Vrijheid en Democratie · Bekijk meer »

Vuurboetsduin

Het Vuurboetsduin is een duin op Vlieland.

Nieuw!!: Friesland en Vuurboetsduin · Bekijk meer »

Vuurtorens in Friesland

In de Nederlandse provincie Friesland bevinden zich negen vuurtorens, vier op het vasteland en vijf op de Waddeneilanden.

Nieuw!!: Friesland en Vuurtorens in Friesland · Bekijk meer »

Waadhoeke

Waadhoeke is sinds 1 januari 2018 een Nederlandse gemeente, die ontstond uit de voormalige gemeenten Franekeradeel, het Bildt, Menaldumadeel (Menameradiel) en uit vier dorpen van de voormalige gemeente Littenseradeel (Littenseradiel).

Nieuw!!: Friesland en Waadhoeke · Bekijk meer »

Waddenzee

| |- |Het westelijke deel van de Waddenzee |- |Schiermonnikoog |- |Zonsondergang bij Wierum |- |Veerboot ''Rottum'' op de Waddenzee |- |Wadlopen is mogelijk bij laag water, onder andere naar Schiermonnikoog. |- |Tussen Terschelling en Harlingen |- |Zeehonden op een zandbank | De Waddenzee (Fries: Waadsee, Duits: Wattenmeer, Deens: Vadehavet) is de binnenzee tussen de Waddeneilanden en de Noordzee aan de ene kant, en aan de andere kant het vasteland van Nederland, Duitsland en Denenmarken.

Nieuw!!: Friesland en Waddenzee · Bekijk meer »

Waterpoort (Sneek)

De Sneeker Waterpoort is een waterpoort over de Hoogendsterpijp in Sneek.

Nieuw!!: Friesland en Waterpoort (Sneek) · Bekijk meer »

Watersport

Watersport is in brede zin een verzamelnaam voor vormen van sport die in of op het water beoefend worden.

Nieuw!!: Friesland en Watersport · Bekijk meer »

Watertorens in Friesland

In Friesland zijn dertien watertorens gebouwd op het vasteland en vier hoogreservoirs op de Waddeneilanden in een periode van zeventig jaar.

Nieuw!!: Friesland en Watertorens in Friesland · Bekijk meer »

Werelderfgoed

Werelderfgoed is cultureel en natuurlijk erfgoed dat wordt beschouwd als onvervangbaar, uniek en eigendom van de hele wereld, en waarvan het van groot belang wordt geacht om te behouden.

Nieuw!!: Friesland en Werelderfgoed · Bekijk meer »

West-Friesland (regio)

West-Friesland is een regio in het noorden van de provincie Noord-Holland, omsloten door de Westfriese Omringdijk en gelegen ten zuiden van de Wieringermeer.

Nieuw!!: Friesland en West-Friesland (regio) · Bekijk meer »

West-Frisia

West-Frisia is de naam waarmee geschiedenisschrijvers het gebied aanduiden dat na de verovering van Magna Frisia in de 8e eeuw door de Franken, werd bestuurd door graven en o.m bestond uit de gebieden Texel, Wieringen, Medemblik en Kennemerland, Rijnland, de Maasmonding, Schouwen en Walcheren.

Nieuw!!: Friesland en West-Frisia · Bekijk meer »

Westerkwartier (Groningen)

Locatie van het Westerkwartier in Groningen Het Westerkwartier (Gronings: Westerkertaaier; in de streek zelf: Westerkertier) is een landstreek in de provincie Groningen (Nederland).

Nieuw!!: Friesland en Westerkwartier (Groningen) · Bekijk meer »

Westerkwartiers

Het Westerkwartiers (Westerkertiers) is het Groningse dialect dat het meest lijkt op het Fries en gesproken wordt in het Westerkwartier.

Nieuw!!: Friesland en Westerkwartiers · Bekijk meer »

Westerlauwers Fries

De taalsituatie in Noord-Nederland Westerlauwers Fries (kortweg Fries, in het Fries: Frysk) is het Fries dat gesproken wordt in de Nederlandse provincie Friesland en in enkele dorpen van het Westerkwartier van de provincie Groningen.

Nieuw!!: Friesland en Westerlauwers Fries · Bekijk meer »

Westerlauwers Friesland

Westerlauwers Friesland is het Friesland ten westen van het riviertje de Lauwers.

Nieuw!!: Friesland en Westerlauwers Friesland · Bekijk meer »

Weststellingwerf

Topografische gemeentekaart van Weststellingwerf, september 2017 Rechts op de foto het Gemeentehuis van Weststellingwerf Het oude gemeentehuis (grietenijhuis) aan het centrumplein. Situatie tot 2011. Inmiddels is het plein volledig opnieuw ingericht. Satellietfoto omgeving Weststellingwerf Weststellingwerf is een gemeente met inwoners (bron: CBS) in de Nederlandse provincie Friesland.

Nieuw!!: Friesland en Weststellingwerf · Bekijk meer »

Wezer

De Wezer (Duits: Weser) is een rivier in Duitsland, de grootste die in dat land begint en eindigt (in de Noordzee).

Nieuw!!: Friesland en Wezer · Bekijk meer »

Wierde (landvorm)

'Esinge in 't Westerkwartier van Groeningen' aquarel door Aart Schouman, 1772 Een wierde of terp is een kunstmatige heuvel, opgeworpen om bij hoogwater een droge plek te hebben.

Nieuw!!: Friesland en Wierde (landvorm) · Bekijk meer »

Windmotoren in Friesland

In Friesland staan verschillende windmolens van het type windmotor, ook Amerikaanse windmotor genoemd, om ze te onderscheiden van traditionele Nederlandse windmolens.

Nieuw!!: Friesland en Windmotoren in Friesland · Bekijk meer »

Winsum (Friesland)

Winsum is een dorp in de gemeente Waadhoeke in de Nederlandse provincie Friesland.

Nieuw!!: Friesland en Winsum (Friesland) · Bekijk meer »

Wolvega

Wolvega (Stellingwerfs: Wolvege, Fries: Wolvegea) is sinds 1835 de hoofdplaats van de gemeente Weststellingwerf in de Nederlandse provincie Friesland.

Nieuw!!: Friesland en Wolvega · Bekijk meer »

Wommels

Wommels is een terpdorp in de gemeente Súdwest-Fryslân in de Nederlandse provincie Friesland.

Nieuw!!: Friesland en Wommels · Bekijk meer »

Woudfries

Het Woudfries is een van de vier grote dialecten van het Westerlauwers Fries en wordt gesproken in de Friese Wouden in het oostelijke deel van de provincie Friesland, ruwweg tussen Dokkum in het noorden, Leeuwarden, de Oude Venen en Heerenveen in het westen en de Stellingwerven in het zuiden.

Nieuw!!: Friesland en Woudfries · Bekijk meer »

Wumkes.nl

Wumkes.nl is de naam van de Digitale Historische Bibliotheek Friesland, een digitale bibliotheek met een collectie over Friese taal, cultuur en geschiedenis.

Nieuw!!: Friesland en Wumkes.nl · Bekijk meer »

Zeeklimaat

Schematische kaart van gebieden met een warm zeeklimaat (Cfa) Schematische kaart van gebieden met een gematigd of koel zeeklimaat (Cfb en Cfc) Het zeeklimaat, maritiem klimaat, oceanisch klimaat of regenklimaat is een klimaat dat sterk wordt beïnvloed door de nabijheid van een zee en vooral oceaan, in tegenstelling tot een landklimaat.

Nieuw!!: Friesland en Zeeklimaat · Bekijk meer »

Zeven Friese Zeelanden

De Zeven Friese Zeelanden is de historische benaming voor de gebieden die door de Friezen werden bewoond.

Nieuw!!: Friesland en Zeven Friese Zeelanden · Bekijk meer »

Zuiderzeelijn

| De Zuiderzeelijn is de naam voor een niet-gerealiseerde spoorverbinding van Schiphol of Amsterdam naar Groningen.

Nieuw!!: Friesland en Zuiderzeelijn · Bekijk meer »

Zuidwesthoek (Friesland)

De Zuidwesthoek (Fries: Súdwesthoeke) is een streek in het zuidwesten van de Nederlandse provincie Friesland en valt ongeveer samen met de gemeenten Súdwest-Fryslân, De Friese Meren en wordt begrensd door het IJsselmeer in het westen, Makkum in het noorden en Heerenveen in het oosten.

Nieuw!!: Friesland en Zuidwesthoek (Friesland) · Bekijk meer »

Zuidwesthoeks

Het Zuidwesthoeks, soms ook kortweg Zuidhoeks genoemd, is een dialect van het Fries.

Nieuw!!: Friesland en Zuidwesthoeks · Bekijk meer »

Zuivel

Kaas melk Yoghurt Vla Pudding Wei Zuivel is de algemene naam voor uit rauwe melk bereide producten.

Nieuw!!: Friesland en Zuivel · Bekijk meer »

Zwin (zeearm)

17de-eeuwse kaart met een voorstelling van Vlaanderen en Zeeland in de 14de eeuw, waarop onder meer het Zwin tot Damme te zien is kaart uit 1573 met het Zwin linksonder bij Sluis Het Zwin bij hoogtij gezien vanaf de Nederlandse kant naar de Belgische Het Zwin was van oorsprong de zeearm die Brugge met de Noordzee verbond.

Nieuw!!: Friesland en Zwin (zeearm) · Bekijk meer »

Zwolle

Topografische gemeentekaart van Zwolle, december 2015 Zwolle op een kaart van Blaeu (1652) Zwolle is de hoofdstad van de Nederlandse provincie Overijssel en tevens Hanzestad.

Nieuw!!: Friesland en Zwolle · Bekijk meer »

1 januari

1 januari is de eerste dag van het jaar van de gregoriaanse kalender.

Nieuw!!: Friesland en 1 januari · Bekijk meer »

12 v.Chr.

De Bimaran relikwie, waarin twee munten van Azes II aangetroffen zijn Het jaar 12 v.Chr. is een jaartal in de 1e eeuw v.Chr. volgens de christelijke jaartelling.

Nieuw!!: Friesland en 12 v.Chr. · Bekijk meer »

1287

''De schrijver'', Iraakse boekafbeelding, 1287 Het jaar 1287 is het 87e jaar in de 13e eeuw volgens de christelijke jaartelling.

Nieuw!!: Friesland en 1287 · Bekijk meer »

1345

Mirakel van Amsterdam Het jaar 1345 is het 45e jaar in de 14e eeuw volgens de christelijke jaartelling.

Nieuw!!: Friesland en 1345 · Bekijk meer »

13e eeuw

De 13e eeuw (van de christelijke jaartelling) is de 13e periode van 100 jaar, dus bestaande uit de jaren 1201 tot en met 1300.

Nieuw!!: Friesland en 13e eeuw · Bekijk meer »

1498

Het jaar 1498 is het 98e jaar in de 15e eeuw volgens de christelijke jaartelling.

Nieuw!!: Friesland en 1498 · Bekijk meer »

14e eeuw

De 14e eeuw (van de christelijke jaartelling) is de 14e periode van 100 jaar, dus bestaande uit de jaren 1301 tot en met 1400.

Nieuw!!: Friesland en 14e eeuw · Bekijk meer »

1581

De Nederlandse Opstand in 1581. Plakkaat van Verlatinghe hertog van Anjou in Antwerpen in 1581. Het jaar 1581 is het 81e jaar in de 16e eeuw volgens de christelijke jaartelling.

Nieuw!!: Friesland en 1581 · Bekijk meer »

15e eeuw

De 15e eeuw (van de christelijke jaartelling) is de 15e periode van 100 jaar, dus bestaande uit de jaren 1401 tot en met 1500.

Nieuw!!: Friesland en 15e eeuw · Bekijk meer »

1648

Feest n.a.v. de Vrede van Munster. Het jaar 1648 is het 48e jaar in de 17e eeuw volgens de christelijke jaartelling.

Nieuw!!: Friesland en 1648 · Bekijk meer »

1714

Anne Stuart Het jaar 1714 is het 14e jaar in de 18e eeuw volgens de christelijke jaartelling.

Nieuw!!: Friesland en 1714 · Bekijk meer »

1744

Het jaar 1744 is het 44e jaar in de 18e eeuw volgens de christelijke jaartelling.

Nieuw!!: Friesland en 1744 · Bekijk meer »

1748

Het jaar 1748 is het 48e jaar in de 18e eeuw volgens de christelijke jaartelling.

Nieuw!!: Friesland en 1748 · Bekijk meer »

1795

Het jaar 1795 is het 95e jaar in de 18e eeuw volgens de christelijke jaartelling.

Nieuw!!: Friesland en 1795 · Bekijk meer »

1796

De Eerste Nationale Vergadering Het jaar 1796 is het 96e jaar in de 18e eeuw volgens de christelijke jaartelling.

Nieuw!!: Friesland en 1796 · Bekijk meer »

1807

Gevolgen van de Leidse buskruitramp Verdrag van Tilsit tussen Frankrijk en Rusland Bombardement van Kopenhagen Het jaar 1807 is het 7e jaar in de 19e eeuw volgens de christelijke jaartelling.

Nieuw!!: Friesland en 1807 · Bekijk meer »

1810

executie van Andreas Hofer19 april: Caracas, Venezuela komt in opstand tegen de Franse bezetting van Spanje Het jaar 1810 is het 10e jaar in de 19e eeuw volgens de christelijke jaartelling.

Nieuw!!: Friesland en 1810 · Bekijk meer »

1811

Napoleon Bonaparte Venezuela verklaart zich onafhankelijk Het jaar 1811 is het 11e jaar in de 19e eeuw volgens de christelijke jaartelling.

Nieuw!!: Friesland en 1811 · Bekijk meer »

1830

Het jaar 1830 is het 30e jaar in de 19e eeuw volgens de christelijke jaartelling.

Nieuw!!: Friesland en 1830 · Bekijk meer »

1840

Het jaar 1840 is het 40e jaar in de 19e eeuw volgens de christelijke jaartelling.

Nieuw!!: Friesland en 1840 · Bekijk meer »

1850

Brievenbus 1850 was in de gregoriaanse kalender een gewoon jaar startend op een dinsdag en eindigend op een dinsdag.

Nieuw!!: Friesland en 1850 · Bekijk meer »

1860

Giuseppe Garibaldi (in 1866). Spoorwegviaduct in Utah (Verenigde Staten) in 1860. Het jaar 1860 is het 60e jaar in de 19e eeuw volgens de christelijke jaartelling.

Nieuw!!: Friesland en 1860 · Bekijk meer »

1866

Het jaar 1866 is het 66e jaar in de 19e eeuw volgens de christelijke jaartelling.

Nieuw!!: Friesland en 1866 · Bekijk meer »

1870

Het jaar 1870 is het 70e jaar in de 19e eeuw volgens de christelijke jaartelling.

Nieuw!!: Friesland en 1870 · Bekijk meer »

1871

Het jaar 1871 is het 71e jaar in de 19e eeuw volgens de christelijke jaartelling.

Nieuw!!: Friesland en 1871 · Bekijk meer »

1880

Paul Kruger Het jaar 1880 is het 80e jaar in de 19e eeuw volgens de christelijke jaartelling.

Nieuw!!: Friesland en 1880 · Bekijk meer »

1890

Leo von Caprivi (Foto: Koloniales Bildarchiv in Frankfurt a. Main) Het jaar 1890 is het 90e jaar in de 19e eeuw volgens de christelijke jaartelling.

Nieuw!!: Friesland en 1890 · Bekijk meer »

1900

Gesneuvelde Boer bij Spionkop Little Italy, New York in 1900 Het jaar 1900 is het 100e jaar in de 19e eeuw volgens de christelijke jaartelling.

Nieuw!!: Friesland en 1900 · Bekijk meer »

1910

Kunstschilder. Pierre-Auguste Renoir omstreeks 1910 Twee mannen en twee kinderen in een automobiel, Parijs in 1910. 1910 is een jaartal volgens de christelijke jaartelling.

Nieuw!!: Friesland en 1910 · Bekijk meer »

1920

Arbeider sleutelend aan een stoompomp, 1920. Het jaar 1920 is een jaartal volgens de christelijke jaartelling.

Nieuw!!: Friesland en 1920 · Bekijk meer »

1930

Bioscoopjournaal uit 1930 over de drooglegging van een deel van de Zuiderzee ten behoeve van de Wieringermeerpolder. Het jaar 1930 is een jaartal volgens de christelijke jaartelling.

Nieuw!!: Friesland en 1930 · Bekijk meer »

1940

Het jaar 1940 is een jaartal volgens de christelijke jaartelling.

Nieuw!!: Friesland en 1940 · Bekijk meer »

1950

veredeling van tulpen. Het jaar 1950 is een jaartal volgens de christelijke jaartelling.

Nieuw!!: Friesland en 1950 · Bekijk meer »

1950-1959

De jaren 1950-1959 (van de christelijke jaartelling) zijn een decennium in de 20e eeuw.

Nieuw!!: Friesland en 1950-1959 · Bekijk meer »

1960

Op 16 augustus 1960 springt Joseph Kittinger van 31.300 meter hoogte. Hij weet dit record voor de hoogste parachutesprong ooit meer dan 50 jaar vast te houden Bioscoopjournaal uit 1960. Een kapper demonstreert de nieuwe haarmode, de "Coup Sixty-one". Bioscoopjournaal uit maart 1960: Voorjaarsbeurs van gebruiksvoorwerpen in de Jaarbeurs te Utrecht, met oa een strijkplank met aangebouwde stoel, een plastic mengbeker voor op een koffiemolen, een zwevende stofzuiger, een demonstratie van de zuigkracht van stofzuigers, een zgn. vrijgezellenknoop en een uitklapbare douchecabine. klederdracht. Mensen gaan aan boord van de vissersschepen en varen met de schepen het IJsselmeer op. Het jaar 1960 is een jaartal volgens de christelijke jaartelling.

Nieuw!!: Friesland en 1960 · Bekijk meer »

1970

Het jaar 1970 is een jaartal volgens de christelijke jaartelling.

Nieuw!!: Friesland en 1970 · Bekijk meer »

1980-1989

De jaren 1980-1989 (van de christelijke jaartelling) zijn een decennium in de 20e eeuw.

Nieuw!!: Friesland en 1980-1989 · Bekijk meer »

1982

Het jaar 1982 is een jaartal volgens de christelijke jaartelling.

Nieuw!!: Friesland en 1982 · Bekijk meer »

1990

Het jaar 1990 is een jaartal volgens de christelijke jaartelling.

Nieuw!!: Friesland en 1990 · Bekijk meer »

1997

Het jaar 1997 is een jaartal volgens de christelijke jaartelling.

Nieuw!!: Friesland en 1997 · Bekijk meer »

1999

Eurozone (1999/2002) Het jaar 1999 is het 99e jaar van de 20e eeuw volgens de christelijke jaartelling.

Nieuw!!: Friesland en 1999 · Bekijk meer »

200 v.Chr.

Het jaar 200 v.Chr. is een jaartal in de 2e eeuw v.Chr. volgens de christelijke jaartelling.

Nieuw!!: Friesland en 200 v.Chr. · Bekijk meer »

2004

Het jaar 2004 is een jaartal volgens de christelijke jaartelling.

Nieuw!!: Friesland en 2004 · Bekijk meer »

2010

Het jaar 2010 is een jaartal volgens de christelijke jaartelling.

Nieuw!!: Friesland en 2010 · Bekijk meer »

20e eeuw

De 20e eeuw (van de christelijke jaartelling) is de 20e periode van 100 jaar, dus bestaande uit de jaren 1901 tot en met 2000.

Nieuw!!: Friesland en 20e eeuw · Bekijk meer »

400 v.Chr.

Het jaar 400 v.Chr. is een jaartal volgens de christelijke jaartelling.

Nieuw!!: Friesland en 400 v.Chr. · Bekijk meer »

719

Friezen Het jaar 719 is het 19e jaar in de 8e eeuw volgens de christelijke jaartelling.

Nieuw!!: Friesland en 719 · Bekijk meer »

7e eeuw

De 7e eeuw (van de christelijke jaartelling) is de 7e periode van 100 jaar, dus bestaande uit de jaren 601 tot en met 700.

Nieuw!!: Friesland en 7e eeuw · Bekijk meer »

8e eeuw

De 8e eeuw (van de christelijke jaartelling) is de 8e periode van 100 jaar, dus bestaande uit de jaren 701 tot en met 800.

Nieuw!!: Friesland en 8e eeuw · Bekijk meer »

Richt hier:

Bevolking van Friesland, Demografie van Friesland, Friesland (hoofdbetekenis), Friesland (provincie), Friesland/Fryslan, Friesland/Fryslân, Fryslan, Fryslan/Friesland, Frysland, Fryslân/Friesland, Heitelan, It heitelan, Provincie Friesland, Sport in Friesland, Taal in Friesland, Vervoer in Friesland.

UitgaandeInkomende
Hey! We zijn op Facebook nu! »