Logo
Unionpedia
Communicatie
Ontdek het op Google Play
Nieuw! Download Unionpedia op je Android™ toestel!
Downloaden
Snellere toegang dan browser!
 

Katalysator

Index Katalysator

De werking van een katalysator schematisch voorgesteld. Doordat tussenproducten worden gevormd, is de activeringsenergie lager en verloopt de reactie sneller. Een katalysator is een stof die de snelheid van een bepaalde chemische reactie beïnvloedt zonder zelf verbruikt te worden.

43 relaties: ACS Catalysis, Activeringsenergie, Adsorptie, Ammoniak, Auto, Benzinemotor, Biologie, Brandstof, Chemisch evenwicht, Chemische reactie, Crabtree-katalysator, Dieselmotor, Distikstof, Diwaterstof, Dizuurstof, Driewegkatalysator, Dubbele binding (scheikunde), Energie, Enzym, Ethaan, Evenwicht, Hydrogenering, Inhibitie (scheikunde), Katalysatorvergiftiging, Koolhydraat, Koolstofdioxide, Koolstofmonoxide, Koolwaterstof, Ligand, Menselijk lichaam, Messenger RNA, Nikkel, Oppervlakte, Palladium (element), Platina, Proteïne, Reactant, Reactiesnelheid (scheikunde), Stikstofoxiden, Temperatuur-geprogrammeerde reductie, Tetra-ethyllood, Uitlaatgas, Verbranding.

ACS Catalysis

ACS Catalysis is een internationaal, aan collegiale toetsing onderworpen wetenschappelijk tijdschrift over katalysatoren.

Nieuw!!: Katalysator en ACS Catalysis · Bekijk meer »

Activeringsenergie

right De activeringsenergie (meestal aangeduid als Ea) is de energie die een systeem nodig heeft om een chemische reactie te laten doorgaan.

Nieuw!!: Katalysator en Activeringsenergie · Bekijk meer »

Adsorptie

Adsorptie. Actieve kool, een veelgebruikt adsorptiemiddel. Adsorptie is een fenomeen dat optreedt aan het grensvlak van twee fasen.

Nieuw!!: Katalysator en Adsorptie · Bekijk meer »

Ammoniak

Ammoniak is een anorganische verbinding van stikstof en waterstof met de molecuulformule NH3.

Nieuw!!: Katalysator en Ammoniak · Bekijk meer »

Auto

Een auto of automobiel (van Grieks auto- ("zelf") en Latijn mobile ("bewegend")) is een zelfstandig voortbewegend rijtuig om mensen, voorwerpen en/of dieren te verplaatsen.

Nieuw!!: Katalysator en Auto · Bekijk meer »

Benzinemotor

W16 benzinemotor van de Bugatti Veyron Een benzinemotor is een motor die mechanische arbeid verricht door middel van de verbranding van benzine.

Nieuw!!: Katalysator en Benzinemotor · Bekijk meer »

Biologie

Animalia - Oeros (''Bos primigenius taurus'') Plantae - Tarwe (''Triticum'') Fungi - Gewone morielje (''Morchella esculenta'') Virus - Gammafaag Biologie (uit het Grieks:, bíos "leven" en, lógos "leer") is de leer van levende wezens, levensvormen en levensverschijnselen.

Nieuw!!: Katalysator en Biologie · Bekijk meer »

Brandstof

Een brandstof is een energiedrager.

Nieuw!!: Katalysator en Brandstof · Bekijk meer »

Chemisch evenwicht

Flessen gevuld met stikstofdioxide (links) en distikstoftetraoxide (rechts). De lichtbruine kleur in de rechtse fles is afkomstig van een kleine hoeveelheid stikstofdioxide, hetgeen de dynamische evenwichtstoestand van de dimerisatie illustreert. Chemisch evenwicht is een fundamenteel chemisch-fysisch concept dat stelt dat tijdens een chemische reactie de concentraties van zowel reagentia als reactieproducten niet meer de neiging hebben om verder te veranderen als functie van de tijd.

Nieuw!!: Katalysator en Chemisch evenwicht · Bekijk meer »

Chemische reactie

Een chemische reactie is een proces waarbij bepaalde verbindingen (moleculen) of atomen via een chemische weg worden omgezet in andere verbindingen via het vormen dan wel breken van chemische bindingen.

Nieuw!!: Katalysator en Chemische reactie · Bekijk meer »

Crabtree-katalysator

De Crabtree-katalysator is een complex van iridium met 1,5-cyclo-octadieen, triscyclohexylfosfaan en pyridine, met het hexafluorfosfaat-anion als tegenion.

Nieuw!!: Katalysator en Crabtree-katalysator · Bekijk meer »

Dieselmotor

Augsburg, 1906, 12 pk) Het originele patent dat Rudolf Diesel kreeg voor de dieselmotor Een dieselmotor is een zuigermotor die werkt volgens het principe van zelfontbranding.

Nieuw!!: Katalysator en Dieselmotor · Bekijk meer »

Distikstof

| |- |Opslagtank van vloeibare stikstof (tweede van rechts) | Distikstof of moleculaire stikstof (N2) is de belangrijkste enkelvoudige stof van het element stikstof.

Nieuw!!: Katalysator en Distikstof · Bekijk meer »

Diwaterstof

Diwaterstof of moleculaire waterstof (H2) is de belangrijkste enkelvoudige stof van het element waterstof.

Nieuw!!: Katalysator en Diwaterstof · Bekijk meer »

Dizuurstof

Apparaat om zuurstof uit lucht te winnen in een bunker. Dizuurstof of moleculaire zuurstof (O2) is de belangrijkste enkelvoudige stof van het element zuurstof.

Nieuw!!: Katalysator en Dizuurstof · Bekijk meer »

Driewegkatalysator

Een katalysator Een driewegkatalysator is een constructie uit de motortechniek met als doel het katalytisch reinigen van uitlaatgassen.

Nieuw!!: Katalysator en Driewegkatalysator · Bekijk meer »

Dubbele binding (scheikunde)

Een dubbele binding is een chemische binding tussen twee atomen waarbij twee gemeenschappelijke elektronenparen (dus in totaal 4 elektronen) betrokken zijn.

Nieuw!!: Katalysator en Dubbele binding (scheikunde) · Bekijk meer »

Energie

inwendig Potentiële-, kinetische- en vervormingsenergie worden achtereenvolgens in elkaar omgezet Energie is de capaciteit van een systeem om warmte, licht of beweging te produceren.

Nieuw!!: Katalysator en Energie · Bekijk meer »

Enzym

triosefosfaatisomerase (TIM). Model van het enzym purinenucleosidefosforylase (PNP) Een enzym (Oudgrieks: ἐν en in, ζύμη zúme gist) is een eiwit, dat als katalysator fungeert bij een bepaalde chemische reactie in of buiten een cel.

Nieuw!!: Katalysator en Enzym · Bekijk meer »

Ethaan

Ethaan is een verzadigde koolwaterstof, met als brutoformule C2H6.

Nieuw!!: Katalysator en Ethaan · Bekijk meer »

Evenwicht

Evenwicht beschrijft een situatie waarin zonder verstoring geen verandering zal plaatsvinden.

Nieuw!!: Katalysator en Evenwicht · Bekijk meer »

Hydrogenering

Schematische chemische weergave van hydrogenering. Hydrogenering of harden is een chemisch proces waarbij een onverzadigde binding wordt omgezet in een verzadigde binding door additie van waterstofgas, bijvoorbeeld een dubbele koolstofbinding die wordt omgezet in een verzadigde koolstofbinding.

Nieuw!!: Katalysator en Hydrogenering · Bekijk meer »

Inhibitie (scheikunde)

Een inhibitor of remmer is een stof die de reactiesnelheid van een chemische reactie sterk vertraagt.

Nieuw!!: Katalysator en Inhibitie (scheikunde) · Bekijk meer »

Katalysatorvergiftiging

Katalysatorvergiftiging verwijst naar het fenomeen dat een katalysator zijn werkende kracht (namelijk de verlaging van de activeringsenergie van een chemische reactie en de daarmee gepaard gaande verhoging van de reactiesnelheid) deels of volledig verliest omdat een andere chemische verbinding (vaak irreversibel) bindt op de actieve plaatsen.

Nieuw!!: Katalysator en Katalysatorvergiftiging · Bekijk meer »

Koolhydraat

Glucose, een monosacharide Cellulose, een polysacharide Koolhydraten, ook sachariden genoemd, zijn een bepaald type verbindingen van koolstof-, waterstof- en zuurstofatomen waarbij de waterstof- en zuurstofatomen in een verhouding 2:1 voorkomen: algemene formule Cn(H2O)m.

Nieuw!!: Katalysator en Koolhydraat · Bekijk meer »

Koolstofdioxide

Koolstofdioxide, ook kooldioxide of koolzuurgas genoemd, is een anorganische verbinding van koolstof en zuurstof, met als brutoformule CO2.

Nieuw!!: Katalysator en Koolstofdioxide · Bekijk meer »

Koolstofmonoxide

Koolstofmonoxide, koolstofmono-oxide of koolmonoxide, vroeger ook wel kolendamp genoemd, is een polaire anorganische verbinding van koolstof en zuurstof, met als brutoformule CO.

Nieuw!!: Katalysator en Koolstofmonoxide · Bekijk meer »

Koolwaterstof

Koolwaterstoffen zijn organische verbindingen van uitsluitend waterstof (H) en koolstof (C).

Nieuw!!: Katalysator en Koolwaterstof · Bekijk meer »

Ligand

Protoporfyrine IX Een ligand is een molecuul of een ion dat een vrij elektronenpaar heeft, dat gebruikt kan worden om een binding te vormen met een metaal of een metaalion.

Nieuw!!: Katalysator en Ligand · Bekijk meer »

Menselijk lichaam

Het menselijk lichaam (Latijn: corpus humanum) is het fysieke geheel van de mens, al wordt ook de geest wel gezien als onderdeel van het lichaam.

Nieuw!!: Katalysator en Menselijk lichaam · Bekijk meer »

Messenger RNA

mRNA-structuur Messenger RNA, dat meestal afgekort wordt tot mRNA, speelt een centrale rol in het tot expressie brengen van genetische informatie.

Nieuw!!: Katalysator en Messenger RNA · Bekijk meer »

Nikkel

Nikkel is een scheikundig element met symbool Ni en atoomnummer 28.

Nieuw!!: Katalysator en Nikkel · Bekijk meer »

Oppervlakte

Oppervlakte verwijst in het Nederlands zowel naar een verschijningsvorm als naar de afmeting daarvan.

Nieuw!!: Katalysator en Oppervlakte · Bekijk meer »

Palladium (element)

Palladium is een scheikundig element met symbool Pd en atoomnummer 46.

Nieuw!!: Katalysator en Palladium (element) · Bekijk meer »

Platina

Platina is een scheikundig element met symbool Pt en atoomnummer 78.

Nieuw!!: Katalysator en Platina · Bekijk meer »

Proteïne

α-helices toont Eiwitten of proteïnen vormen een grote klasse van biologische moleculen, die bestaan uit polymere ketens van aminozuren.

Nieuw!!: Katalysator en Proteïne · Bekijk meer »

Reactant

Een reactant is een chemische stof die meedoet in een chemische reactie.

Nieuw!!: Katalysator en Reactant · Bekijk meer »

Reactiesnelheid (scheikunde)

Het roesten van ijzer is een thermodynamisch spontaan, maar kinetisch traag proces. De reactiesnelheid is een grootheid in de fysische chemie (meer bepaald in de chemische kinetiek) die weergeeft hoe snel een reactie doorgaat, met name hoe snel de reagentia worden omgezet tot producten en hoe snel het chemisch evenwicht wordt bereikt.

Nieuw!!: Katalysator en Reactiesnelheid (scheikunde) · Bekijk meer »

Stikstofoxiden

Stikstofoxiden is een verzamelnaam voor de binaire verbindingen van zuurstof en stikstof.

Nieuw!!: Katalysator en Stikstofoxiden · Bekijk meer »

Temperatuur-geprogrammeerde reductie

Temperatuur-geprogrammeerde reductie (TPR) is een techniek voor de karakterisering van vaste stoffen en wordt vaak gebruikt op het gebied van heterogene katalyse bij het vinden van de efficiëntste reductiewaarden.

Nieuw!!: Katalysator en Temperatuur-geprogrammeerde reductie · Bekijk meer »

Tetra-ethyllood

Tetra-ethyllood (TEL) is een stof die in het verleden algemeen werd gebruikt om het octaangetal van benzine te verhogen, zodat die klopvaster werd.

Nieuw!!: Katalysator en Tetra-ethyllood · Bekijk meer »

Uitlaatgas

Een vrachtauto met een dieselmotor stoot twee pluimen uitlaatgas uit bij het starten Uitlaatgas van een auto Condenssporen van vliegtuigen boven de Mont Blanc du Tacul Uitlaatgassen zijn gassen die ontstaan in verbrandingsmotoren en die via de uitlaat van bijvoorbeeld een voertuig uitgestoten worden.

Nieuw!!: Katalysator en Uitlaatgas · Bekijk meer »

Verbranding

Verbrandingsoven voor afval voor de opwekking van energie Een verbranding is een complex geheel van voornamelijk exotherme chemische reacties tussen een brandstof en een oxidator (meestal zuurstofgas) waarbij warmte en licht ontstaat in de vorm van een vlam of een gloed.

Nieuw!!: Katalysator en Verbranding · Bekijk meer »

Richt hier:

Catalysator, Katalysatoren, Katalyse, Katalyst, Katalytisch, Katalyze.

UitgaandeInkomende
Hey! We zijn op Facebook nu! »