Logo
Unionpedia
Communicatie
Ontdek het op Google Play
Nieuw! Download Unionpedia op je Android™ toestel!
Downloaden
Snellere toegang dan browser!
 

Kinetische energie

Index Kinetische energie

Naarmate een voertuig zwaarder is of sneller rijdt, is zijn kinetische energie groter Kinetische energie of bewegingsenergie is een vorm van energie die een lichaam heeft vanwege de traagheid van massa en is, in niet-relativistische referentiekaders, recht evenredig met de massa en het kwadraat van de snelheid.

47 relaties: Albert Einstein, Émilie du Châtelet, Botsing (natuurkunde), Drielichamenprobleem, Energie, Equipartitiebeginsel, Evenredigheid, Gasconstante, Hoeksnelheid, Ideaal gas, Impuls (natuurkunde), Inertiaalstelsel, Kelvin (eenheid), Klassieke mechanica, Kwadraat, Lichaam (natuurkunde), Lichtsnelheid, Lorentztransformatie, Massa (natuurkunde), Massa-energierelatie, Massamiddelpunt, Mol (eenheid), Molecuul, Natuurkunde, Ontsnappingssnelheid, Potentiële energie, Projectiel, Puntmassa, Raket, Reeksontwikkeling, Referentiekader, Relativiteitstheorie, Rotatie (natuurkunde), Rustmassa, Snelheid, Soortelijke warmte, Speciale relativiteitstheorie, Stelling van König, Temperatuur, Traagheid, Traagheidsmoment, Translatie (natuurkunde), Tweelichamenprobleem, Verbrandingsmotor, Vlakke beweging, Willem Jacob 's Gravesande, Wrijving.

Albert Einstein

Handtekening Albert Einstein (Ulm, 14 maart 1879 – Princeton (New Jersey), 18 april 1955) was een Duits-Zwitsers-Amerikaanse theoretisch natuurkundige van Joodse afkomst.

Nieuw!!: Kinetische energie en Albert Einstein · Bekijk meer »

Émilie du Châtelet

Gabrielle Émilie Le Tonnelier de Breteuil, marquise du Châtelet (Parijs, 17 december 1706 – Lunéville, 10 september 1749) was een Franse wiskundige, natuurkundige en schrijfster tijdens de Verlichting.

Nieuw!!: Kinetische energie en Émilie du Châtelet · Bekijk meer »

Botsing (natuurkunde)

torsie enzovoorts). Een botsing is de gebeurtenis waarbij twee voorwerpen (in de ruimste zin) elkaar als gevolg van hun onderlinge beweging raken.

Nieuw!!: Kinetische energie en Botsing (natuurkunde) · Bekijk meer »

Drielichamenprobleem

Potentiële energie voor het drielichamenprobleem Het drielichamenprobleem is een vraagstuk van de hemelmechanica dat bij gegeven beginplaatsen en beginsnelheden van drie hemellichamen (bijvoorbeeld zon, aarde en maan) vraagt om hun banen te bepalen.

Nieuw!!: Kinetische energie en Drielichamenprobleem · Bekijk meer »

Energie

inwendig Potentiële-, kinetische- en vervormingsenergie worden achtereenvolgens in elkaar omgezet Energie is de capaciteit van een systeem om warmte, licht of beweging te produceren.

Nieuw!!: Kinetische energie en Energie · Bekijk meer »

Equipartitiebeginsel

Simulatie van de thermische beweging van moleculen Het equipartitiebeginsel of equipartitietheorema is een principe uit de statistische thermodynamica dat stelt dat in thermisch evenwicht bij temperatuur T elke vrijheidsgraad gemiddeld dezelfde energie \langle E \rangle heeft: Daarbij is k_B de Boltzmannconstante.

Nieuw!!: Kinetische energie en Equipartitiebeginsel · Bekijk meer »

Evenredigheid

Evenredigheid is een wiskundig begrip waarmee een bijzonder verband tussen twee grootheden wordt aangeduid.

Nieuw!!: Kinetische energie en Evenredigheid · Bekijk meer »

Gasconstante

De gasconstante, ook algemene gasconstante of molaire gasconstante genoemd, is de evenredigheidsconstante R die voorkomt in de algemene gaswet en de vergelijking van Van der Waals.

Nieuw!!: Kinetische energie en Gasconstante · Bekijk meer »

Hoeksnelheid

De hoeksnelheid of rotatiesnelheid van een roterend object is de verandering in de tijd van de doorlopen hoek; preciezer gezegd, de afgeleide van de doorlopen hoek.

Nieuw!!: Kinetische energie en Hoeksnelheid · Bekijk meer »

Ideaal gas

Een ideaal gas is een hypothetisch gas dat precies aan de idealegaswet voldoet.

Nieuw!!: Kinetische energie en Ideaal gas · Bekijk meer »

Impuls (natuurkunde)

In de natuurkunde is de impuls (in het Engels momentum) een grootheid die gerelateerd is aan de snelheid en de massa van een object.

Nieuw!!: Kinetische energie en Impuls (natuurkunde) · Bekijk meer »

Inertiaalstelsel

In de natuurkunde is een inertiaalstelsel een coördinatenstelsel waarin voorwerpen, waar geen kracht op werkt, stilstaan of een eenparig rechtlijnige beweging maken.

Nieuw!!: Kinetische energie en Inertiaalstelsel · Bekijk meer »

Kelvin (eenheid)

graden Celsius en een Kelvinschaal William Thomson alias Lord Kelvin De kelvin (symbool: K) is de eenheid van thermodynamische temperatuur, een van de zeven basiseenheden van het SI-stelsel.

Nieuw!!: Kinetische energie en Kelvin (eenheid) · Bekijk meer »

Klassieke mechanica

De klassieke mechanica, ook wel Newtoniaanse mechanica genoemd, is de vorm, waarin de mechanica sinds Isaac Newton wordt beschreven.

Nieuw!!: Kinetische energie en Klassieke mechanica · Bekijk meer »

Kwadraat

Ieder kwadraat is grafisch als een vierkant weer te gegeven. Het kwadraat (van Latijn: quadratus, vierkant) van een getal is een andere benaming voor de tweede macht van een getal.

Nieuw!!: Kinetische energie en Kwadraat · Bekijk meer »

Lichaam (natuurkunde)

In de natuurkunde is een lichaam een materieel voorwerp of object, dat niet altijd onvervormbaar of star hoeft te zijn.

Nieuw!!: Kinetische energie en Lichaam (natuurkunde) · Bekijk meer »

Lichtsnelheid

De lichtsnelheid is de snelheid waarmee het licht en andere elektromagnetische straling zich voortplanten.

Nieuw!!: Kinetische energie en Lichtsnelheid · Bekijk meer »

Lorentztransformatie

De lorentztransformatie, genoemd naar zijn ontdekker, de Nederlandse natuurkundige Hendrik Antoon Lorentz, vormt de basis van de speciale relativiteitstheorie.

Nieuw!!: Kinetische energie en Lorentztransformatie · Bekijk meer »

Massa (natuurkunde)

Massa is een natuurkundige grootheid die een eigenschap van materie aanduidt.

Nieuw!!: Kinetische energie en Massa (natuurkunde) · Bekijk meer »

Massa-energierelatie

De massa-energierelatie weergegeven in een formule De massa-energierelatie is een verband tussen de natuurkundige grootheden massa en energie, dat in 1905 op theoretische gronden is afgeleid door Albert Einstein uit zijn speciale relativiteitstheorie.

Nieuw!!: Kinetische energie en Massa-energierelatie · Bekijk meer »

Massamiddelpunt

Massamiddelpunt van een systeem van 4 punten van verschillende massa Het massamiddelpunt, gemeenschappelijk zwaartepunt, massacentrum of barycentrum (anglicisme) van een groep puntmassa's in de ruimte wordt gedefinieerd door het gewogen gemiddelde van de plaatsvectoren.

Nieuw!!: Kinetische energie en Massamiddelpunt · Bekijk meer »

Mol (eenheid)

De mol (meervoud molen) is een van de zeven basiseenheden in het SI, het Internationaal Stelsel van Eenheden.

Nieuw!!: Kinetische energie en Mol (eenheid) · Bekijk meer »

Molecuul

Verschillende modellen van een molecuul glucose Een molecuul of molecule is het kleinste deeltje van een moleculaire stof dat nog de chemische eigenschappen van die stof bezit.

Nieuw!!: Kinetische energie en Molecuul · Bekijk meer »

Natuurkunde

regenboog (de tweede boog is vaag zichtbaar buiten de eerste). Overtallige regenbogen zijn binnen de eerste boog te zien. De schaduw van de camera is het middelpunt van de cirkelboog. Opname in Wrangell–St. Elias National Park and Preserve, Alaska. atmosfeer. Wet van Wien. Pahoehoe-type lava, ten zuiden van Pu‘u Kahaualea, Hawaï, United States Geological Survey, 1983. aarde gedurende de belichtingstijd van 3 minuten. 2006 F-18 Hornet met transsonische snelheid (rond de geluidssnelheid). De kegelvormige wolk ontstaat door condensatie van waterdruppeltjes in de zone van lagere druk en temperatuur achter de vleugel. Ook bovenachter de cockpit is condensatie zichtbaar. De frequentie en de golflengte van een bewegende geluids- of lichtbron verandert voor de waarnemer door het dopplereffect. Links verdichten de golven zich, maar rechts is hun tussenruimte vergroot. Gemaal bij Kinderdijk past schroef van Archimedes toe om water op te pompen. protonen in de CMS-detector van de Large Hadron Collider van CERN, waarin het langverwachte higgsboson optreedt en uit elkaar valt. Zonnepanelen op een woning Bioscoopjournaal uit 1971 over een open dag in natuurkundige laboratoria in Nederland. De natuurkunde of fysica is de tak van wetenschap die algemene eigenschappen van materie, straling en energie onderzoekt en beschrijft, zoals kracht, evenwicht en beweging, fasen en faseovergangen, straling, warmte, licht, geluid, magnetisme en elektriciteit, voor zover hierbij geen scheikundige veranderingen optreden.

Nieuw!!: Kinetische energie en Natuurkunde · Bekijk meer »

Ontsnappingssnelheid

Het kanon van Newton De ontsnappingssnelheid van een hemellichaam (bijvoorbeeld een planeet) is de minimale snelheid waarmee een niet-aangedreven voorwerp (met veel kleinere massa dan het hemellichaam) vanaf dat hemellichaam zou moeten worden weggeschoten (onder ideale theoretische condities, geen wrijving van de atmosfeer, geen invloed van andere hemellichamen) zodat de afstand tot dat hemellichaam naar oneindig nadert, en het object dus niet naar het hemellichaam terugvalt.

Nieuw!!: Kinetische energie en Ontsnappingssnelheid · Bekijk meer »

Potentiële energie

De wagentjes in een achtbaan bereiken hun maximale potentiële energie op de top, vlak voor zij zich naar beneden storten. De wrijving buiten beschouwing latend, is eenmaal beneden alle potentiële energie van het wagentje omgezet in kinetische energie In de natuurkunde is de potentiële energie van een voorwerp de arbeid die het voorwerp in staat is (potentie) te verrichten als gevolg van de toestand waarin het voorwerp zich bevindt.

Nieuw!!: Kinetische energie en Potentiële energie · Bekijk meer »

Projectiel

De USS Iowa schiet projectielen af tijdens een oefening Een projectiel is een voorwerp dat met grote kracht wordt afgeschoten en dat zich op hoge snelheid vrij verplaatst.

Nieuw!!: Kinetische energie en Projectiel · Bekijk meer »

Puntmassa

Een puntmassa is een begrip uit de klassieke mechanica, en is een abstractie van een lichaam.

Nieuw!!: Kinetische energie en Puntmassa · Bekijk meer »

Raket

V-2, de eerste ballistische raket Een raket is een voorwerp voortgedreven door een reactiemotor met de benodigde reactiemassa aan boord.

Nieuw!!: Kinetische energie en Raket · Bekijk meer »

Reeksontwikkeling

In de wiskunde houdt een reeksontwikkeling van een gegeven functie in dat de functie wordt geschreven als de som van een rij eenvoudiger functies.

Nieuw!!: Kinetische energie en Reeksontwikkeling · Bekijk meer »

Referentiekader

Een referentiekader is het algemene schemastructuur voor een analyse of inleiding ter verwerking van informatie.

Nieuw!!: Kinetische energie en Referentiekader · Bekijk meer »

Relativiteitstheorie

Met relativiteitstheorie worden in de natuurkunde twee theorieën van Albert Einstein aangeduid, namelijk de speciale relativiteitstheorie en de algemene relativiteitstheorie.

Nieuw!!: Kinetische energie en Relativiteitstheorie · Bekijk meer »

Rotatie (natuurkunde)

Rotatie om een as buiten het lichaam.Alle punten beschrijven een cirkel:A-A'; B-B'; C-C' Rotatie is in de natuurkunde de beweging van een star lichaam waarbij, in een tweedimensionale ruimte, de punten van dat lichaam in een cirkelvormige beweging om één punt van dat lichaam draaien.

Nieuw!!: Kinetische energie en Rotatie (natuurkunde) · Bekijk meer »

Rustmassa

De rustmassa (m_0\) is de massa van een deeltje dat zich in rust bevindt.

Nieuw!!: Kinetische energie en Rustmassa · Bekijk meer »

Snelheid

Snelheid is de mate van verandering per tijdseenheid.

Nieuw!!: Kinetische energie en Snelheid · Bekijk meer »

Soortelijke warmte

De soortelijke warmte c, ook specifieke warmte of specifieke warmtecapaciteit geheten, is een grootheid die de hoeveelheid warmte Q beschrijft die nodig is om de temperatuur van een eenheidsmaat massa met een temperatuursinterval te verhogen.

Nieuw!!: Kinetische energie en Soortelijke warmte · Bekijk meer »

Speciale relativiteitstheorie

De speciale relativiteitstheorie is een natuurkundige theorie gepubliceerd door Albert Einstein in 1905.

Nieuw!!: Kinetische energie en Speciale relativiteitstheorie · Bekijk meer »

Stelling van König

De stelling van König zegt dat de kinetische energie van een lichaam in een willekeurige beweging bestaat uit een deel afkomstig van de translatie en deel ten gevolge van de beweging om het massamiddelpunt.

Nieuw!!: Kinetische energie en Stelling van König · Bekijk meer »

Temperatuur

Temperatuur is een maat voor hoe warm of koud iets is.

Nieuw!!: Kinetische energie en Temperatuur · Bekijk meer »

Traagheid

Traagheid, ook inertie genoemd, is in de natuurkunde het verschijnsel dat een voorwerp in zijn bewegingstoestand wil volharden, d.w.z. in dezelfde richting met dezelfde snelheid wil blijven bewegen, waardoor er een kracht nodig is om het voorwerp een andere richting of snelheid te geven.

Nieuw!!: Kinetische energie en Traagheid · Bekijk meer »

Traagheidsmoment

Het (massa)traagheidsmoment geeft de mate van verzet tegen verandering van draaisnelheid van een lichaam met een zekere massa.

Nieuw!!: Kinetische energie en Traagheidsmoment · Bekijk meer »

Translatie (natuurkunde)

Bij een translatie beweegt elk punt van een voorwerp over dezelfde afstand in een gegeven richting. In deze figuur is de richting van de translatie aangegeven met de pijl Een kompasnaald in een homogeen magneetveld als voorbeeld van een translatie In de natuurkunde is translatie een verplaatsing van een voorwerp tussen twee tijdstippen waarbij alle punten van het voorwerp op elk ogenblik dezelfde verplaatsing (hebben) ondergaan.

Nieuw!!: Kinetische energie en Translatie (natuurkunde) · Bekijk meer »

Tweelichamenprobleem

Een tweelichamenprobleem betreft de studie van banen van twee lichamen onder de invloed van een centrale kracht.

Nieuw!!: Kinetische energie en Tweelichamenprobleem · Bekijk meer »

Verbrandingsmotor

De Ottomotor van Nikolaus Otto is een voorbeeld van een motor met inwendige verbranding. In een verbrandingsmotor komt door verbranding van een brandstof warmte vrij die tijdens een kringproces door de motor wordt benut om arbeid te verrichten.

Nieuw!!: Kinetische energie en Verbrandingsmotor · Bekijk meer »

Vlakke beweging

Alle aangeduide afstanden blijven constant. De beweging van de punten A en B bepalen volledig de beweging Een lichaam ondergaat een vlakke beweging als de afstanden van alle punten van dit lichaam tot een bepaald vlak constant blijven.

Nieuw!!: Kinetische energie en Vlakke beweging · Bekijk meer »

Willem Jacob 's Gravesande

Willem Jacob 's Gravesande ('s-Hertogenbosch, 26 september 1688 – Leiden, 28 februari 1742) was een Nederlands filosoof, wiskundige en natuurkundige.

Nieuw!!: Kinetische energie en Willem Jacob 's Gravesande · Bekijk meer »

Wrijving

Vectoriële voorstelling van de wrijvingskracht op een blok, terwijl er een trekkracht op werkt. De normaalkracht en zwaartekracht staan ook aangeduid. Wrijving is in de natuurkunde het verschijnsel waarbij een weerstandskracht kan ontstaan wanneer twee oppervlakken langs elkaar schuiven, terwijl ze tegen elkaar aan gedrukt worden.

Nieuw!!: Kinetische energie en Wrijving · Bekijk meer »

Richt hier:

Bewegings energie, Bewegingsenergie.

UitgaandeInkomende
Hey! We zijn op Facebook nu! »