Logo
Unionpedia
Communicatie
Ontdek het op Google Play
Nieuw! Download Unionpedia op je Android™ toestel!
Downloaden
Snellere toegang dan browser!
 

Koolwaterstof

Index Koolwaterstof

De vier eenvoudigste koolwaterstoffen Koolwaterstoffen zijn organische verbindingen van uitsluitend waterstof (H) en koolstof (C).

97 relaties: Aandrijving, Aardgas, Aardolie, Aardolieraffinage, Alkaan, Alkadieen, Alkeen, Alkyn, Aromatische verbinding, Benzeen, Benzeenring, Benzine, Biologische afbraak, Bitumen, Bouw, Brandstof, Butaan, Carcinogeen, Chemische synthese, Chloor (element), Chloorfluorkoolstofverbinding, Cycloalkaan, Cyclohexaan, Dakbedekking, Decaan (scheikunde), Destillatie, Dieselolie, Diwaterstof, Dizuurstof, Dodecaan, Dubbele binding (scheikunde), Eicosaan, Ethaan, Ethylbenzeen, Fenol, Fischer-Tropschbrandstoffen, Fluor (element), Fractie (bestanddeel), Gas (aggregatietoestand), Gedelokaliseerd elektron, Geneesmiddel, Halogeen, Heptadecaan, Hexadecaan, Kamertemperatuur, Kerosine, Klopvastheid, Kookpunt, Kooktraject, Koolstof, ..., Koolstofketen, Koolstofmonoxide, Kraken (scheikunde), Kunststof, Lpg (brandstof), Materiaal, Mengsel, Methaan, Minerale olie, Molecuul, N-heptaan, N-hexaan, N-pentaan, Nonaan, Nonadecaan, Octaan, Octadecaan, Oleochemie, Olie, Ontledingsreactie, Onverzadigde verbinding, Organisch oplosmiddel, Organische verbinding, Paraffine, Pentadecaan, Polycyclische aromatische koolwaterstoffen, Polymeer, Product (economie), Propaan, Royal Dutch Shell, Smeerolie, Smelttraject, Terpentine, Tetrachlooretheen, Tetradecaan, Tolueen, Trichlooretheen, Tridecaan, Undecaan, Vaste stof, Verzadigde verbinding, Vet, Waterbouwkunde, Waterstof (element), Weg, Wegenbouwkunde, Xyleen. Uitbreiden index (47 meer) »

Aandrijving

Een aandrijving is een systeem dat ervoor zorgt dat een machine of een machineonderdeel zich in beweging zet.

Nieuw!!: Koolwaterstof en Aandrijving · Bekijk meer »

Aardgas

Gastank Aardgas is een benaming voor alle uit de grond ontwijkende gassen, maar bijna uitsluitend gebruikt voor fossiele brandstoffen.

Nieuw!!: Koolwaterstof en Aardgas · Bekijk meer »

Aardolie

Aardolie uit verschillende gebieden Jaknikker, een instrument voor oliewinning uit lagedrukolievelden Aardolie, ruwe olie, soms aangeduid als petroleum, is, naast onder andere aardgas, een van de fossiele brandstoffen.

Nieuw!!: Koolwaterstof en Aardolie · Bekijk meer »

Aardolieraffinage

Schematische weergave van een destillatietoren. Fracties met een hoog kookpunt condenseren onder in de toren waar de temperatuur het hoogst is en fracties met een laag kookpunt condenseren boven in de toren. Een aardolieraffinaderij (gewoonlijk olieraffinaderij genoemd) is een installatie voor de raffinage van aardolie tot bruikbare producten.

Nieuw!!: Koolwaterstof en Aardolieraffinage · Bekijk meer »

Alkaan

Structuurformule van de eerste tien lineaire alkanen. Een alkaan is een eenvoudige koolwaterstof zonder functionele groepen of dubbele bindingen.

Nieuw!!: Koolwaterstof en Alkaan · Bekijk meer »

Alkadieen

Propadieen is het eenvoudigste cumuleen 1,3-butadieen is het meest eenvoudige geconjugeerde alkadieen. Een alkadieen of dieen is een alifatische, acyclische, onverzadigde koolwaterstof met twee dubbele bindingen.

Nieuw!!: Koolwaterstof en Alkadieen · Bekijk meer »

Alkeen

Structuurformule van but-1-een met aanduiding van de dubbele binding in het blauw. Alkenen of olefinen zijn onverzadigde koolwaterstoffen waarin minstens één paar koolstofatomen verbonden is door een dubbele binding.

Nieuw!!: Koolwaterstof en Alkeen · Bekijk meer »

Alkyn

Ethyn (ook wel acetyleen genoemd) is het meest eenvoudige alkyn. Structuurformules van enkele alkynen: ethyn, but-1-yn, but-2-yn en de algemene structuurformule van een eindstandig lineair alkyn. Alkynen zijn onverzadigde koolwaterstoffen waarin ten minste een paar koolstofatomen verbonden is door een drievoudige binding.

Nieuw!!: Koolwaterstof en Alkyn · Bekijk meer »

Aromatische verbinding

Een aromatische verbinding of aromaat is in de scheikunde een organische verbinding die voldoet aan de regel van Hückel.

Nieuw!!: Koolwaterstof en Aromatische verbinding · Bekijk meer »

Benzeen

Benzeen is een organische verbinding, meer specifiek een koolwaterstof, met als brutoformule C6H6.

Nieuw!!: Koolwaterstof en Benzeen · Bekijk meer »

Benzeenring

Structuurformules van benzeen De benzeenring is een uit zes koolstofatomen bestaande vlakke ring met een speciale bindingsstructuur.

Nieuw!!: Koolwaterstof en Benzeenring · Bekijk meer »

Benzine

Een tankstation in München Reportage uit 1974 over de invoering van de benzinebonnen. Benzine is een mengsel van koolwaterstoffen dat wordt gebruikt als brandstof voor benzinemotoren en als oplos- en schoonmaakmiddel.

Nieuw!!: Koolwaterstof en Benzine · Bekijk meer »

Biologische afbraak

Biologisch plastic na twee maanden afbraak. Biologische afbraak of mineralisatie is het proces waarbij organische verbindingen, dat wil zeggen stoffen waarvan de moleculen een chemische binding tussen koolstof en waterstof bevatten, afgebroken worden door de natuurlijke ("biologische") activiteit (stofwisseling) van micro-organismen.

Nieuw!!: Koolwaterstof en Biologische afbraak · Bekijk meer »

Bitumen

Bitumen zoals het wordt aangetroffen in de natuur Verwerken van dakleer met bitumen accessdate.

Nieuw!!: Koolwaterstof en Bitumen · Bekijk meer »

Bouw

Een bouwvakker aan het werk. Een bouwproject met op de voorgrond een telescoopkraan. De bouw op een centsprent (ca. 1820): houthakken, bomen verzagen, timmerwerk, stenen bakken, kalk branden, cement maken, steenhouwen, leien dekken, spijkers en sloten smeden, glazen maken, verven, heien, vieren dat het dak er op zit, en het huis is af. De bouw is de economische sector of bedrijfstak die zich bezighoudt met het produceren van woningen en andere bouwwerken.

Nieuw!!: Koolwaterstof en Bouw · Bekijk meer »

Brandstof

Een brandstof is een energiedrager.

Nieuw!!: Koolwaterstof en Brandstof · Bekijk meer »

Butaan

Butaan (C4H10) is een koolwaterstof uit de groep alkanen.

Nieuw!!: Koolwaterstof en Butaan · Bekijk meer »

Carcinogeen

Carcinogeen of kankerverwekkend betekent dat wanneer men in contact met de stof komt, dit kanker kan veroorzaken.

Nieuw!!: Koolwaterstof en Carcinogeen · Bekijk meer »

Chemische synthese

Chemische synthese is het kunstmatige bereidingsproces van chemische verbindingen uit andere chemische verbindingen en/of (chemische) elementen.

Nieuw!!: Koolwaterstof en Chemische synthese · Bekijk meer »

Chloor (element)

Chloor is een scheikundig element met symbool Cl en atoomnummer 17.

Nieuw!!: Koolwaterstof en Chloor (element) · Bekijk meer »

Chloorfluorkoolstofverbinding

Molecuulmodel van 1,1,2,2-tetrafluorethaan (HFK-134), dat toepassing vindt als blaasmiddel voor de vorming van polyurethaanschuimen. Chloorfluorkoolstofverbindingen (ook chloorfluorkoolwaterstoffen of cfk's) zijn koolwaterstoffen waarvan waterstofatomen zijn vervangen door chloor- en/of fluoratomen.

Nieuw!!: Koolwaterstof en Chloorfluorkoolstofverbinding · Bekijk meer »

Cycloalkaan

Structuurformule van cyclobutaan Een cycloalkaan is een alicyclische verbinding waarin alleen sigma-bindingen voorkomen.

Nieuw!!: Koolwaterstof en Cycloalkaan · Bekijk meer »

Cyclohexaan

Cyclohexaan is een cycloalkaan met als brutoformule C6H12.

Nieuw!!: Koolwaterstof en Cyclohexaan · Bekijk meer »

Dakbedekking

bitumineuze dakdekking op een plat dak Dakbedekking of dakbekleding is een beschermende laag die op een plat of hellend dak wordt aangebracht, om dit waterdicht, sneeuwdicht en tochtvrij te maken, zodat het dak kan beschermen tegen dieren, hitte, wind en zonlicht.

Nieuw!!: Koolwaterstof en Dakbedekking · Bekijk meer »

Decaan (scheikunde)

Decaan is een onvertakte koolwaterstof uit de groep van de alkanen, met als brutoformule C10H22.

Nieuw!!: Koolwaterstof en Decaan (scheikunde) · Bekijk meer »

Destillatie

Warmwater- of oliebad '''15:''' Eventueel magnetische roervlo, glasparels of kooksteentje '''16:''' Eventueel koelbad Destillatie is een techniek om door middel van verdamping twee of meer stoffen in een oplossing te scheiden, gebaseerd op het verschil in kookpunt van deze stoffen.

Nieuw!!: Koolwaterstof en Destillatie · Bekijk meer »

Dieselolie

Dieselolie of gasolie, kortweg diesel, is een aardolieproduct dat gebruikt wordt als brandstof voor dieselmotoren.

Nieuw!!: Koolwaterstof en Dieselolie · Bekijk meer »

Diwaterstof

Diwaterstof of moleculaire waterstof (H2) is de belangrijkste enkelvoudige stof van het element waterstof.

Nieuw!!: Koolwaterstof en Diwaterstof · Bekijk meer »

Dizuurstof

Apparaat om zuurstof uit lucht te winnen in een bunker. Dizuurstof of moleculaire zuurstof (O2) is de belangrijkste enkelvoudige stof van het element zuurstof.

Nieuw!!: Koolwaterstof en Dizuurstof · Bekijk meer »

Dodecaan

Dodecaan (C12H26) is een onvertakte koolwaterstof uit de groep van de alkanen, dat voorkomt onder de vorm van een kleurloze, viskeuze, olie-achtige vloeistof.

Nieuw!!: Koolwaterstof en Dodecaan · Bekijk meer »

Dubbele binding (scheikunde)

Een dubbele binding is een chemische binding tussen twee atomen waarbij twee gemeenschappelijke elektronenparen (dus in totaal 4 elektronen) betrokken zijn.

Nieuw!!: Koolwaterstof en Dubbele binding (scheikunde) · Bekijk meer »

Eicosaan

Eicosaan of icosaan (afgeleid van het Griekse εικοσι, hetgeen twintig betekent) is een verzadigde organische verbinding met als brutoformule C20H42.

Nieuw!!: Koolwaterstof en Eicosaan · Bekijk meer »

Ethaan

Ethaan is een verzadigde koolwaterstof, met als brutoformule C2H6.

Nieuw!!: Koolwaterstof en Ethaan · Bekijk meer »

Ethylbenzeen

Ethylbenzeen is een aromatisch koolwaterstof die voorkomt in aardolie en steenkoolteer.

Nieuw!!: Koolwaterstof en Ethylbenzeen · Bekijk meer »

Fenol

Fenol of hydroxybenzeen, vroeger ook wel carbolzuur of carbol genoemd, is een organische verbinding bestaande uit een benzeenring waarvan één waterstofatoom is gesubstitueerd door een hydroxylgroep (OH).

Nieuw!!: Koolwaterstof en Fenol · Bekijk meer »

Fischer-Tropschbrandstoffen

Processchema Fischer-Tropschbrandstoffen vormen een mogelijk alternatief voor aardolie.

Nieuw!!: Koolwaterstof en Fischer-Tropschbrandstoffen · Bekijk meer »

Fluor (element)

Fluor is een chemisch element met symbool F en atoomnummer 9.

Nieuw!!: Koolwaterstof en Fluor (element) · Bekijk meer »

Fractie (bestanddeel)

Een fractie is een bestanddeel van een mengsel.

Nieuw!!: Koolwaterstof en Fractie (bestanddeel) · Bekijk meer »

Gas (aggregatietoestand)

Rook geeft een indicatie van de beweging van gas door de ruimte Gas is een van de aggregatietoestanden waarin materie kan voorkomen.

Nieuw!!: Koolwaterstof en Gas (aggregatietoestand) · Bekijk meer »

Gedelokaliseerd elektron

Een gedelokaliseerd elektron is een elektron in een molecuul of een vaste stof dat niet bij een specifiek atoom of een specifieke covalente binding hoort, maar is "uitgesmeerd" over het molecuul.

Nieuw!!: Koolwaterstof en Gedelokaliseerd elektron · Bekijk meer »

Geneesmiddel

Pillenbakje voor dagelijks gebruik, met vakindeling voor morgen, middag, avond en nacht Tilidine, een pijnstiller Een geneesmiddel, ook medicijn en medicament, is een chemische stof of complex van chemische stoffen met een beoogd farmacologisch, immunologisch of metabolisch effect op het (dierlijk of menselijk) lichaam.

Nieuw!!: Koolwaterstof en Geneesmiddel · Bekijk meer »

Halogeen

De halogenen (IUPAC-groepsnummer 17, vroeger bekend als VIIa) of zoutvormers uit het periodiek systeem hebben als kenmerk dat hun buitenste schil zeven elektronen bevat.

Nieuw!!: Koolwaterstof en Halogeen · Bekijk meer »

Heptadecaan

Heptadecaan is een verzadigde organische verbinding met als brutoformule C17H36.

Nieuw!!: Koolwaterstof en Heptadecaan · Bekijk meer »

Hexadecaan

Hexadecaan of cetaan is een koolwaterstof (alkaan) met als brutoformule C16H34.

Nieuw!!: Koolwaterstof en Hexadecaan · Bekijk meer »

Kamertemperatuur

Kwikthermometer die de kamertemperatuur meet Met kamertemperatuur wordt de gangbare leeftemperatuur in een woonkamer of laboratorium bedoeld.

Nieuw!!: Koolwaterstof en Kamertemperatuur · Bekijk meer »

Kerosine

Brandstoftruck voor het tanken van ''Jet A-1'' Voertuig om brandstof bij te tanken (uit een ondergrondse pijpleiding) naast een Boeing 747-400 Kerosine is een bij gefractioneerde destillatie van aardolie verkregen middenfractie, volgend op de benzinefractie.

Nieuw!!: Koolwaterstof en Kerosine · Bekijk meer »

Klopvastheid

iso-octaan n-heptaan Klopvastheid is een term waarmee een eigenschap van de brandstof (meestal benzine) voor mengselmotoren (ottomotoren) wordt aangeduid.

Nieuw!!: Koolwaterstof en Klopvastheid · Bekijk meer »

Kookpunt

Kokend water Het kookpunt van een zuivere stof is de temperatuur waarbij een vloeistof gasbellen gaat vormen bij een bepaalde omgevingsdruk.

Nieuw!!: Koolwaterstof en Kookpunt · Bekijk meer »

Kooktraject

Het kooktraject is een temperatuurgebied (in tegenstelling tot kookpunt) waarin een vloeistof(mengsel) overgaat naar de gasvormige fase.

Nieuw!!: Koolwaterstof en Kooktraject · Bekijk meer »

Koolstof

Koolstof (Latijn: carbonium) is een scheikundig element met symbool C en atoomnummer 6.

Nieuw!!: Koolwaterstof en Koolstof · Bekijk meer »

Koolstofketen

Een koolstofketen of koolstofskelet is in de organische chemie een regelmatige aaneenschakeling van koolstofatomen.

Nieuw!!: Koolwaterstof en Koolstofketen · Bekijk meer »

Koolstofmonoxide

Koolstofmonoxide, koolstofmono-oxide of koolmonoxide, vroeger ook wel kolendamp genoemd, is een polaire anorganische verbinding van koolstof en zuurstof, met als brutoformule CO.

Nieuw!!: Koolwaterstof en Koolstofmonoxide · Bekijk meer »

Kraken (scheikunde)

1-buteen. Kraken is een verzamelnaam voor verschillende scheikundige technieken, die gebruikt worden bij de verwerking van aardolieproducten.

Nieuw!!: Koolwaterstof en Kraken (scheikunde) · Bekijk meer »

Kunststof

Een schematische afbeelding van bakeliet, een van de eerste massaal toegepaste kunststoffen Een radio uitgevoerd in bakeliet Een willekeurig voorbeeld van in een huishouden toegepaste kunststoffen Kunststoffen of (Engels) plastics, zijn chemische verbindingen die door niet-natuurlijke scheikundige processen worden vervaardigd.

Nieuw!!: Koolwaterstof en Kunststof · Bekijk meer »

Lpg (brandstof)

Een veelgebruikt symbool voor lpg voor gebruik door auto's. Lpg staat voor liquefied petroleum gas.

Nieuw!!: Koolwaterstof en Lpg (brandstof) · Bekijk meer »

Materiaal

Materiaal is een natuurlijke of kunstmatig geproduceerde stof, bestemd om verwerkt te worden tot bruikbare producten.

Nieuw!!: Koolwaterstof en Materiaal · Bekijk meer »

Mengsel

suspensie Een mengsel is in de scheikunde een combinatie van twee of meer verschillende zuivere stoffen zonder dat hun moleculen daarbij hun chemische identiteit verliezen.

Nieuw!!: Koolwaterstof en Mengsel · Bekijk meer »

Methaan

Methaan (CH4) is de eenvoudigste koolwaterstof en behoort tot de groep der alkanen.

Nieuw!!: Koolwaterstof en Methaan · Bekijk meer »

Minerale olie

Een fles met minerale olie. De term minerale olie wordt gebruikt ter onderscheiding van olie van biologische oorsprong, vaak aangeduid met de verzamelnaam dierlijke en plantaardige oliën en vetten.

Nieuw!!: Koolwaterstof en Minerale olie · Bekijk meer »

Molecuul

Verschillende modellen van een molecuul glucose Een molecuul of molecule is het kleinste deeltje van een moleculaire stof dat nog de chemische eigenschappen van die stof bezit.

Nieuw!!: Koolwaterstof en Molecuul · Bekijk meer »

N-heptaan

n-heptaan, meestal kortweg heptaan genoemd, is een alkaan met als brutoformule C7H16.

Nieuw!!: Koolwaterstof en N-heptaan · Bekijk meer »

N-hexaan

n-hexaan is een organische verbinding met als brutoformule C6H14.

Nieuw!!: Koolwaterstof en N-hexaan · Bekijk meer »

N-pentaan

n-pentaan is de vijfde koolwaterstof uit de groep van de alkanen en heeft als brutoformule C5H12.

Nieuw!!: Koolwaterstof en N-pentaan · Bekijk meer »

Nonaan

Nonaan is een koolwaterstof uit de groep van de alkanen, met als brutoformule C9H20.

Nieuw!!: Koolwaterstof en Nonaan · Bekijk meer »

Nonadecaan

Nonadecaan is een verzadigde organische verbinding met als brutoformule C19H40.

Nieuw!!: Koolwaterstof en Nonadecaan · Bekijk meer »

Octaan

Octaan is een koolwaterstof uit de groep der alkanen, met als brutoformule C8H18.

Nieuw!!: Koolwaterstof en Octaan · Bekijk meer »

Octadecaan

Octadecaan is een verzadigde organische verbinding met als brutoformule C18H38.

Nieuw!!: Koolwaterstof en Octadecaan · Bekijk meer »

Oleochemie

Oleochemie is de naam voor de chemische bewerking van plantaardige en dierlijke oliën en vetten tot basis grondstoffen.

Nieuw!!: Koolwaterstof en Oleochemie · Bekijk meer »

Olie

Wapenolie Smeerolie Zonnebloemolie Olie is een veelal stroperige vloeistof, die niet of nauwelijks met water mengt.

Nieuw!!: Koolwaterstof en Olie · Bekijk meer »

Ontledingsreactie

Een ontledingsreactie is een chemische reactie waarbij een chemische verbinding wordt afgebroken.

Nieuw!!: Koolwaterstof en Ontledingsreactie · Bekijk meer »

Onverzadigde verbinding

Een onverzadigde verbinding is een binding tussen twee C-atomen in een molecuul, waarbij er geen sprake is van een enkelvoudige C-C binding maar van een dubbele (C.

Nieuw!!: Koolwaterstof en Onverzadigde verbinding · Bekijk meer »

Organisch oplosmiddel

Een zuurkast waarin verschillende organische oplosmiddelen worden bewaard. Onder organische oplosmiddelen wordt een grote groep vloeibare organische stoffen verstaan die als oplosmiddel kunnen fungeren en waarvan de prijs voldoende laag is om ze op grote schaal te gebruiken.

Nieuw!!: Koolwaterstof en Organisch oplosmiddel · Bekijk meer »

Organische verbinding

Het aminozuur isoleucine (C6H13NO2) is een goed voorbeeld van een organische verbinding. Koolstofatomen zijn zwart, waterstof is grijs, zuurstof rood, en stikstof blauw. Een organische verbinding of organische stof is een chemische verbinding die in ieder geval één koolstof-atoom bevat, en meestal meerdere koolstofatomen, die via een covalente binding aan elkaar zijn geschakeld tot een koolstofketen.

Nieuw!!: Koolwaterstof en Organische verbinding · Bekijk meer »

Paraffine

Paraffine (v. Lat. parum.

Nieuw!!: Koolwaterstof en Paraffine · Bekijk meer »

Pentadecaan

Pentadecaan is een verzadigde organische verbinding met als brutoformule C15H32.

Nieuw!!: Koolwaterstof en Pentadecaan · Bekijk meer »

Polycyclische aromatische koolwaterstoffen

Molecuulmodel van naftaleen, de eenvoudigste polycyclische aromatische koolwaterstof. Polycyclische aromatische koolwaterstoffen of polycyclische aromaten, afgekort paks, zijn organische verbindingen die bestaan uit gekoppelde aromatische ringen (bijvoorbeeld benzeenringen) maar geen heteroatomen of functionele groepen bevatten.

Nieuw!!: Koolwaterstof en Polycyclische aromatische koolwaterstoffen · Bekijk meer »

Polymeer

Buizen van polyvinylchloride (pvc), een synthetisch polymeer. Molecuulmodel van een lineair polymeer, in dit geval polypropyleen. Een polymeer (Grieks: poly is veel en meros is deel) is een organische verbinding waarvan de moleculen bestaan uit een opeenvolging van identieke, of soortgelijke, delen (monomere eenheden) die chemisch aan elkaar zijn gekoppeld.

Nieuw!!: Koolwaterstof en Polymeer · Bekijk meer »

Product (economie)

Een product, levering, goed of artikel in economische zin is een tastbare zaak met een bepaalde waarde.

Nieuw!!: Koolwaterstof en Product (economie) · Bekijk meer »

Propaan

Propaan is een eenvoudige koolwaterstof uit de groep der alkanen, met als brutoformule C3H8.

Nieuw!!: Koolwaterstof en Propaan · Bekijk meer »

Royal Dutch Shell

Londen Royal Dutch Shell (algemeen bekend als Shell) is een Nederlands-Britse multinational, behorend tot de supermajors, de zes grootste staats-onafhankelijke oliemaatschappijen van de wereld.

Nieuw!!: Koolwaterstof en Royal Dutch Shell · Bekijk meer »

Smeerolie

Motorolie Smeerolie is olie die bedoeld is om als smeermiddel gebruikt te worden.

Nieuw!!: Koolwaterstof en Smeerolie · Bekijk meer »

Smelttraject

Een smelttraject is het temperatuurgebied (in tegenstelling tot smeltpunt) waarbinnen vaste stof overgaat in vloeistof (smelt).

Nieuw!!: Koolwaterstof en Smelttraject · Bekijk meer »

Terpentine

Flessen terpentine Terpentine is een kleurloze, heldere en niet-viskeuze vloeistof met een typische sterke kerosine-achtige geur.

Nieuw!!: Koolwaterstof en Terpentine · Bekijk meer »

Tetrachlooretheen

Tetrachlooretheen, ook bekend als tetrachloorethyleen of perchloorethyleen (ook afgekort tot per) is een organische verbinding met als brutoformule C2Cl4.

Nieuw!!: Koolwaterstof en Tetrachlooretheen · Bekijk meer »

Tetradecaan

Tetradecaan is een verzadigde organische verbinding met als brutoformule C14H30.

Nieuw!!: Koolwaterstof en Tetradecaan · Bekijk meer »

Tolueen

Tolueen of methylbenzeen (C6H5CH3), vroeger ook wel toluol genoemd, is een vluchtige vloeistof: een verbinding bestaande uit een benzeenring waarvan 1 waterstofatoom vervangen is door een methylgroep.

Nieuw!!: Koolwaterstof en Tolueen · Bekijk meer »

Trichlooretheen

Trichlooretheen of trichloorethyleen is een giftig oplosmiddel met als brutoformule C2HCl3.

Nieuw!!: Koolwaterstof en Trichlooretheen · Bekijk meer »

Tridecaan

Tridecaan is een verzadigde organische verbinding met als brutoformule C13H28.

Nieuw!!: Koolwaterstof en Tridecaan · Bekijk meer »

Undecaan

Undecaan is een koolwaterstof uit de groep van de alkanen, met als brutoformule C11H24.

Nieuw!!: Koolwaterstof en Undecaan · Bekijk meer »

Vaste stof

Water in vaste vorm Vaste stof is materie die zich in de vaste aggregatietoestand bevindt.

Nieuw!!: Koolwaterstof en Vaste stof · Bekijk meer »

Verzadigde verbinding

Een verzadigde verbinding is een molecule die uitsluitend enkelvoudige C-C bindingen heeft.

Nieuw!!: Koolwaterstof en Verzadigde verbinding · Bekijk meer »

Vet

''cis''-configuratie. In het zwart is het veresterde glycerol herkenbaar. Vetten bestaan uit een uitgebreide groep van organische verbinding, die bestaan uit triglyceriden.

Nieuw!!: Koolwaterstof en Vet · Bekijk meer »

Waterbouwkunde

De Oosterscheldekering Waterbouwkunde is, naast wegenbouwkunde, onderdeel van de civiele techniek.

Nieuw!!: Koolwaterstof en Waterbouwkunde · Bekijk meer »

Waterstof (element)

Waterstof is een chemisch element met symbool H (La: Hydrogenium) en atoomnummer 1.

Nieuw!!: Koolwaterstof en Waterstof (element) · Bekijk meer »

Weg

Een zandweg in Namibië Setúbal, Portugal Weg in Noord-Frankrijk Las Vegas Een weg (binnen de bebouwde kom ook straat genoemd) is een smalle strook die is aangelegd over land of op een kunstmatige structuur (bijvoorbeeld een dijk of een brug), en die, meestal door middel van wegverharding, geschikt is gemaakt voor wegverkeer.

Nieuw!!: Koolwaterstof en Weg · Bekijk meer »

Wegenbouwkunde

Aanleg van een weg in Oost-Timor Wegenbouwkunde is het vakgebied dat zich bezighoudt met het bouwen van wegen.

Nieuw!!: Koolwaterstof en Wegenbouwkunde · Bekijk meer »

Xyleen

Xyleen of dimethylbenzeen, vroeger (in het Duits nog steeds) ook wel xylol genoemd, is een heldere, kleurloze vloeistof met kenmerkende geur.

Nieuw!!: Koolwaterstof en Xyleen · Bekijk meer »

Richt hier:

Koolwaterstoffen.

UitgaandeInkomende
Hey! We zijn op Facebook nu! »