Logo
Unionpedia
Communicatie
Ontdek het op Google Play
Nieuw! Download Unionpedia op je Android™ toestel!
Downloaden
Snellere toegang dan browser!
 

Misdrijf

Index Misdrijf

De goochelaar''. Terwijl een persoon uit het publiek vol ongeloof toekijkt, wordt zijn beurs gestolen door een man in priestergewaad en lorgnet, die achter hem staat. Terwijl hij dit doet kijkt de man naar de hemel. Alleen de metgezel van de modieus geklede dame schijnt er iets van te merken en wijst haar op de beurzensnijder. De term misdrijf is een juridisch begrip, dat in het Belgische en Nederlandse strafrecht verschillende betekenissen heeft.

28 relaties: Arbeidsomstandighedenwet, Correctioneel, Efod, Hof van assisen, Lorgnet, Misdaad, Openbaar Ministerie (België), Opiumwet, Overtreding (strafrecht), Politierechtbank, Rechtbank van eerste aanleg, Recidive, Strafbaar feit, Strafbare deelneming, Strafbare poging, Strafrecht (België), Strafrecht (Nederland), Verenigde Staten, Verjaring, Verzachtende omstandigheden, Wanbedrijf, Wegenverkeerswet 1994, Werkgever, Werknemer, Werkstraf, Wet op de economische delicten, Wet wapens en munitie, Wetboek van Strafrecht (Nederland).

Arbeidsomstandighedenwet

De Arbeidsomstandighedenwet (of kortweg Arbowet) is een Nederlandse wet die regels bevat voor werkgevers en werknemers om de gezondheid, de veiligheid en het welzijn van werknemers en zelfstandig ondernemers te bevorderen.

Nieuw!!: Misdrijf en Arbeidsomstandighedenwet · Bekijk meer »

Correctioneel

Correctioneel is in het Belgische strafrecht de term die gebruikt wordt om de middencategorie van de misdrijven aan te duiden, met name de wanbedrijven.

Nieuw!!: Misdrijf en Correctioneel · Bekijk meer »

Efod

Joodse hogepriester met een efod (geel) De efod (of ephod) was een uit kostbaar materiaal vervaardigd gewaad, ook wel een lijfrok genoemd, dat in het oude Israël werd gedragen door de hogepriester.

Nieuw!!: Misdrijf en Efod · Bekijk meer »

Hof van assisen

Het hof van assisen, ook wel assisenhof genoemd, werd in 1791 in Frankrijk ingesteld en werd in het gebied dat nu uit België en Nederland bestaat gedurende de Franse overheersing ingevoerd.

Nieuw!!: Misdrijf en Hof van assisen · Bekijk meer »

Lorgnet

Een lorgnet is een soort bril met aan een zijde een stokje of handvat, meestal door (welgestelde) dames gebruikt.

Nieuw!!: Misdrijf en Lorgnet · Bekijk meer »

Misdaad

Al Capone, een van de meest bekende misdadigers Misdaad is het breken van de wet, dat kan leiden tot veroordeling door een rechter.

Nieuw!!: Misdrijf en Misdaad · Bekijk meer »

Openbaar Ministerie (België)

Het Openbaar Ministerie of parket maakt geen deel uit van de rechterlijke macht noch van de uitvoerende macht, ondanks dat het functies uitoefent die in beide staatsmachten in te delen zijn.

Nieuw!!: Misdrijf en Openbaar Ministerie (België) · Bekijk meer »

Opiumwet

De Opiumwet (Opw) is een Nederlandse wet uit 1928, die een eerdere Opiumwet uit 1919 verving, en die sindsdien vele malen is gewijzigd.

Nieuw!!: Misdrijf en Opiumwet · Bekijk meer »

Overtreding (strafrecht)

Een overtreding is in het strafrecht een relatief licht strafbaar feit.

Nieuw!!: Misdrijf en Overtreding (strafrecht) · Bekijk meer »

Politierechtbank

De politierechtbank is in België het laagste vonnisgerecht in strafzaken.

Nieuw!!: Misdrijf en Politierechtbank · Bekijk meer »

Rechtbank van eerste aanleg

De rechtbank van eerste aanleg is in België een rechtbank die uit verschillende kamers bestaat.

Nieuw!!: Misdrijf en Rechtbank van eerste aanleg · Bekijk meer »

Recidive

Recidive betekent letterlijk herhaling.

Nieuw!!: Misdrijf en Recidive · Bekijk meer »

Strafbaar feit

Strafbare feiten of delicten zijn menselijke gedragingen die vallen binnen de grenzen van de wettelijke delictsomschrijving, en wederrechtelijk en verwijtbaar zijn.

Nieuw!!: Misdrijf en Strafbaar feit · Bekijk meer »

Strafbare deelneming

Strafbare deelneming, in het Belgisch strafrecht, is, zoals gesteld in artikel 66 van het Strafwetboek, de betrokkenheid bij een misdrijf hetzij als mededader hetzij als medeplichtige.

Nieuw!!: Misdrijf en Strafbare deelneming · Bekijk meer »

Strafbare poging

Strafbare poging, in het Belgisch strafrecht, is, zoals in artikel 51 van het Strafwetboek omschreven, een voornemen om een misdaad of wanbedrijf te plegen, zoals geopenbaard door daden die het begin van de uitvoering uitmaken en alleen ten gevolge van omstandigheden, buiten de wil van de dader, zijn gestaakt of hun uitwerking hebben gemist.

Nieuw!!: Misdrijf en Strafbare poging · Bekijk meer »

Strafrecht (België)

Strafrecht, in België, is het geheel van rechtsregels waardoor bepaalde handelingen strafbaar worden gesteld (materieel strafrecht), met aanvullend de procedureregels volgens dewelke het materieel strafrecht wordt toegepast (formeel strafrecht, ook wel strafprocesrecht genoemd).

Nieuw!!: Misdrijf en Strafrecht (België) · Bekijk meer »

Strafrecht (Nederland)

Het strafrecht is dat deel van het recht dat toepasbaar is als iemand verdacht is van het begaan van een strafbaar feit.

Nieuw!!: Misdrijf en Strafrecht (Nederland) · Bekijk meer »

Verenigde Staten

De Verenigde Staten, officieel de Verenigde Staten van Amerika, afgekort VS (Engels: United States of America, afgekort USA, US of A of US), vaak (totum pro parte) Amerika (America) genoemd, zijn een federatie van 50 staten en het District of Columbia, grotendeels in Noord-Amerika gelegen.

Nieuw!!: Misdrijf en Verenigde Staten · Bekijk meer »

Verjaring

Verjaring betekent dat men door verloop van een door de wet bepaalde tijd in rechte iets verkrijgt, of van een verbintenis wordt bevrijd.

Nieuw!!: Misdrijf en Verjaring · Bekijk meer »

Verzachtende omstandigheden

Verzachtende omstandigheden zijn individuele omstandigheden die meegewogen worden bij het bepalen van de hoogte van een straf of sanctie, wanneer iemand algemeen geldende regels heeft overtreden.

Nieuw!!: Misdrijf en Verzachtende omstandigheden · Bekijk meer »

Wanbedrijf

Een wanbedrijf is een term uit het Belgische strafrecht, die een categorie van misdrijven aanduidt.

Nieuw!!: Misdrijf en Wanbedrijf · Bekijk meer »

Wegenverkeerswet 1994

De Wegenverkeerswet 1994 (WVW) vormt de basis voor de regelgeving van het wegverkeer in Nederland.

Nieuw!!: Misdrijf en Wegenverkeerswet 1994 · Bekijk meer »

Werkgever

De werkgever geeft werk aan de werknemer.

Nieuw!!: Misdrijf en Werkgever · Bekijk meer »

Werknemer

Groepsfoto van het personeel van de Militaire Strafgevangenis in het voormalige Pesthuis te Leiden. 1880 De werknemer is de contractuele wederpartij van de werkgever bij de arbeidsovereenkomst.

Nieuw!!: Misdrijf en Werknemer · Bekijk meer »

Werkstraf

Werkstraf of taakstraf is een hoofdstraf die inhoudt dat de veroordeelde in zijn vrije tijd onbetaalde arbeid moet uitvoeren.

Nieuw!!: Misdrijf en Werkstraf · Bekijk meer »

Wet op de economische delicten

De Wet op de economische delicten (WED, 22 juni 1950) is een kaderwet, die een opsomming bevat van economische misdrijven en overtredingen.

Nieuw!!: Misdrijf en Wet op de economische delicten · Bekijk meer »

Wet wapens en munitie

De Wet van 5 juli 1997, houdende regels inzake het vervaardigen, verhandelen, vervoeren, voorhanden hebben, dragen enz.

Nieuw!!: Misdrijf en Wet wapens en munitie · Bekijk meer »

Wetboek van Strafrecht (Nederland)

Het Nederlandse Wetboek van Strafrecht (in de rechtspraak vaak afgekort tot Sr of WvSr) vormt samen met het Wetboek van Strafvordering de basis van het Nederlandse strafrecht.

Nieuw!!: Misdrijf en Wetboek van Strafrecht (Nederland) · Bekijk meer »

Richt hier:

Misdrijven.

UitgaandeInkomende
Hey! We zijn op Facebook nu! »