Logo
Unionpedia
Communicatie
Ontdek het op Google Play
Nieuw! Download Unionpedia op je Android™ toestel!
Downloaden
Snellere toegang dan browser!
 

Normale verdeling

Index Normale verdeling

De normale verdeling of gaussverdeling (genoemd naar de Duitse wiskundige Carl Friedrich Gauss) is een continue kansverdeling met twee parameters, de verwachtingswaarde \mu en de standaardafwijking \sigma, waarvan de kansdichtheid wordt gegeven door de volgende Gaussische functie: De kansdichtheid is symmetrisch rond \mu, hoog in het midden, en wordt naar lage en hoge waarden steeds kleiner zonder ooit echt nul te worden.

36 relaties: Benadering, Bevolkingsomvang, Binomiale verdeling, Carl Friedrich Gauss, Centrale limietstelling, Continuïteitscorrectie, Correlatie, Correlatiecoëfficiënt, De Bilt (dorp), Duitsland, Exponentiële groei, Frequentie, Gaussische functie, Inkomen, Integraalrekening, Intelligentie, Kansdichtheid, Kansverdeling, Lognormale verdeling, Modus (statistiek), Multivariate normale verdeling, Normaal-waarschijnlijkheidspapier, Paretoverdeling, Plaatsparameter, Prijs (economie), Reëel getal, Rekenkundig gemiddelde, Schaalparameter, Scheefheid, Standaardafwijking, Stochastische variabele, Studentverdeling, Temperatuur, Verwachting (wiskunde), Wiskundige, Z-score.

Benadering

Onder een benadering van een grootheid verstaat men in de exacte wetenschappen een getalswaarde die voor een bepaald praktisch doel voldoende dicht in de buurt ligt van de exacte waarde van die grootheid.

Nieuw!!: Normale verdeling en Benadering · Bekijk meer »

Bevolkingsomvang

De bevolkingsomvang of het inwonertal is de totale omvang van de bevolking van bijvoorbeeld een land, stad, provincie of gemeente.

Nieuw!!: Normale verdeling en Bevolkingsomvang · Bekijk meer »

Binomiale verdeling

In de kansrekening en de statistiek is de binomiale verdeling een verdeling van het aantal successen X in een reeks van n onafhankelijke alternatieven alle met succeskans p. Zo'n experiment wordt ook wel een Bernoulli-experiment genoemd.

Nieuw!!: Normale verdeling en Binomiale verdeling · Bekijk meer »

Carl Friedrich Gauss

| |- | Standbeeld van Gauss in zijn geboorteplaats Braunschweig |- | Titelpagina van Gauss' ''Disquisitiones Arithmeticae'' | Carl Friedrich Gauss (oorspronkelijk in het Duits met een ß, dus Gauß) (Brunswijk, 30 april 1777 – Göttingen, 23 februari 1855) was een Duits wiskundige en natuurkundige, die een zeer belangrijke bijdrage heeft geleverd aan een groot aantal deelgebieden van de wiskunde en de exacte wetenschappen, waaronder de getaltheorie, statistiek, analyse, differentiaalmeetkunde, geodesie, elektrostatica, astronomie en de optica.

Nieuw!!: Normale verdeling en Carl Friedrich Gauss · Bekijk meer »

Centrale limietstelling

Met centrale limietstelling worden in de kansrekening stellingen aangeduid over de zwakke convergentie van sommen van onderling onafhankelijke stochastische variabelen.

Nieuw!!: Normale verdeling en Centrale limietstelling · Bekijk meer »

Continuïteitscorrectie

De continuïteitscorrectie is een manier om een discrete stochastische variabele X zo goed mogelijk te benaderen met een continue stochastische variabele Y. Men past continuïteitscorrectie toe door elke waarde uit het waardenbereik van X te laten corresponderen met een interval in het waardenbereik in Y. Zo wordt P(X.

Nieuw!!: Normale verdeling en Continuïteitscorrectie · Bekijk meer »

Correlatie

Correlatievoorbeelden Correlatie is de statistische samenhang tussen twee grootheden.

Nieuw!!: Normale verdeling en Correlatie · Bekijk meer »

Correlatiecoëfficiënt

Een correlatiecoëfficiënt is een maat voor de correlatie tussen twee stochastische grootheden (of stochastische variabelen).

Nieuw!!: Normale verdeling en Correlatiecoëfficiënt · Bekijk meer »

De Bilt (dorp)

De Bilt is een van de zes dorpen, of dorpskernen, in de Nederlandse gemeente De Bilt.

Nieuw!!: Normale verdeling en De Bilt (dorp) · Bekijk meer »

Duitsland

De Bondsrepubliek Duitsland (Duits: Bundesrepublik Deutschland), kortweg Duitsland (Duits: Deutschland, afgekort: BRD), is een land in Centraal-Europa.

Nieuw!!: Normale verdeling en Duitsland · Bekijk meer »

Exponentiële groei

Grafiek met 3 curves. Rood lineaire groei, blauw kubische (derdemachts) groei en groen exponentiële groei Exponentiële groei is een toename evenredig aan de eigen omvang.

Nieuw!!: Normale verdeling en Exponentiële groei · Bekijk meer »

Frequentie

periode) Frequentie drukt uit hoe vaak iets gebeurt of voorkomt binnen een bepaalde tijd of in een zekere ruimte.

Nieuw!!: Normale verdeling en Frequentie · Bekijk meer »

Gaussische functie

De dichtheidsfunctie van een normale verdeling is een voorbeeld van een Gaussische functie. In de wiskunde is een Gaussische functie of Gaussiaan een functie van de vorm: met a,b en c constanten waarvan a>0.

Nieuw!!: Normale verdeling en Gaussische functie · Bekijk meer »

Inkomen

Inkomen is alles wat iemand als opbrengst van arbeid, bedrijf (onderneming), vastgoed (onroerend goed) of particulier vermogen geniet, bijvoorbeeld arbeidsloon, winst, huur, pacht, dividend of rente, en daarnaast eventuele uitkeringen.

Nieuw!!: Normale verdeling en Inkomen · Bekijk meer »

Integraalrekening

De oppervlakte van ''S'' is de integraal van f(x) tussen de curve y.

Nieuw!!: Normale verdeling en Integraalrekening · Bekijk meer »

Intelligentie

Intelligentie is een mentale eigenschap met veel verschillende functies zoals de mogelijkheid overeenkomsten en verschillen op te merken in waarnemingen, zich in de ruimte te oriënteren, te redeneren, plannen te maken, problemen te doorgronden en op te lossen, in abstracties te denken, ideeën en taal te begrijpen en te produceren, informatie op te slaan in het geheugen en daar weer uit op te halen en te leren van ervaringen.

Nieuw!!: Normale verdeling en Intelligentie · Bekijk meer »

Kansdichtheid

Boxplot en kansdichtheidsfunctie van de normale verdeling N(0,σ2) Een kansdichtheid of waarschijnlijkheidsdichtheid is een functie waarmee de kansverdeling van een continue stochastische variabele beschreven kan worden.

Nieuw!!: Normale verdeling en Kansdichtheid · Bekijk meer »

Kansverdeling

In de kansrekening speelt het begrip kansverdeling, waarschijnlijkheidsverdeling of -distributie (niet te verwarren met het gelijknamige begrip distributie in de analyse) een centrale rol.

Nieuw!!: Normale verdeling en Kansverdeling · Bekijk meer »

Lognormale verdeling

In de kansrekening is de lognormale verdeling de kansverdeling van een stochastische variabele waarvan de logaritme normaal verdeeld is.

Nieuw!!: Normale verdeling en Lognormale verdeling · Bekijk meer »

Modus (statistiek)

De modus is voor een frequentieverdeling de waarde of (waarnemings)klasse met de grootste frequentie, of anders gezegd, de waarde of klasse die het vaakst voorkomt.

Nieuw!!: Normale verdeling en Modus (statistiek) · Bekijk meer »

Multivariate normale verdeling

In de kansrekening en de statistiek is de multivariate normale verdeling een speciale kansverdeling: het is het analogon van de normale verdeling in meer dimensies. De verdeling wordt ook wel met multidimensionale normale verdeling en multivariate Gaussische verdeling aangeduid.

Nieuw!!: Normale verdeling en Multivariate normale verdeling · Bekijk meer »

Normaal-waarschijnlijkheidspapier

Normaal-waarschijnlijkheidspapier is een grafisch hulpmiddel waarmee kan worden nagegaan of waarnemingen mogelijk uit een normale verdeling afkomstig zijn.

Nieuw!!: Normale verdeling en Normaal-waarschijnlijkheidspapier · Bekijk meer »

Paretoverdeling

De paretoverdeling is een continue kansverdeling genoemd naar de Italiaanse econoom Vilfredo Pareto.

Nieuw!!: Normale verdeling en Paretoverdeling · Bekijk meer »

Plaatsparameter

In de kansrekening en de statistiek, is een plaatsparameter, soms ook locatieparameter of verschuivingsparameter genoemd, een type parameter die voorkomt in een parameterfamilie van kansverdelingen en daarin de verdelingen onderling verbindt door verschuiving over een afstand ter grootte van de parameter.

Nieuw!!: Normale verdeling en Plaatsparameter · Bekijk meer »

Prijs (economie)

De prijs van een goed of dienst is het geldbedrag dat voor dat goed of die dienst moet worden betaald om het goed in eigendom of de dienst geleverd te krijgen.

Nieuw!!: Normale verdeling en Prijs (economie) · Bekijk meer »

Reëel getal

De reële getallen zijn de getallen die op eenduidige wijze overeenkomen met punten op een rechte.

Nieuw!!: Normale verdeling en Reëel getal · Bekijk meer »

Rekenkundig gemiddelde

Het rekenkundig gemiddelde of aritmetisch gemiddelde is de som van een aantal getallen gedeeld door het aantal getallen.

Nieuw!!: Normale verdeling en Rekenkundig gemiddelde · Bekijk meer »

Schaalparameter

Een schaalparameter is in de kansrekening en de statistiek een type parameter in een parameterfamilie van kansverdelingen die de schaal van de verdeling bepaalt.

Nieuw!!: Normale verdeling en Schaalparameter · Bekijk meer »

Scheefheid

Voorbeeld van rechtsscheef verdeelde data Het begrip scheefheid (Engels: skewness) is in de statistiek de meestgebruikte maat van asymmetrie.

Nieuw!!: Normale verdeling en Scheefheid · Bekijk meer »

Standaardafwijking

Grafiek van een normale verdeling; iedere band heeft breedte van 1 standaardafwijking. De standaardafwijking of standaarddeviatie (vaak aangeduid met de Griekse letter σ voor de populatie en s voor de steekproef), een begrip in de statistiek, is een maat voor de spreiding van een variabele of van een verdeling of populatie.

Nieuw!!: Normale verdeling en Standaardafwijking · Bekijk meer »

Stochastische variabele

In de kansrekening is een stochastische variabele of stochastische grootheid een grootheid waarvan de waarde een reëel getal is dat afhangt van de toevallige uitkomst in een kansexperiment.

Nieuw!!: Normale verdeling en Stochastische variabele · Bekijk meer »

Studentverdeling

De t-verdeling, ook wel studentverdeling genoemd (naar het pseudoniem "Student" van William Sealy Gosset), is een kansverdeling die is afgeleid van de normale verdeling en verbonden met de verdeling van het geschaalde steekproefgemiddelde van een aselecte steekproef uit een normale verdeling.

Nieuw!!: Normale verdeling en Studentverdeling · Bekijk meer »

Temperatuur

Temperatuur of warmtegraad is een maat voor hoe warm of koud iets is.

Nieuw!!: Normale verdeling en Temperatuur · Bekijk meer »

Verwachting (wiskunde)

In de kansrekening is de verwachting (of verwachtingswaarde) van een stochastische variabele de waarde die deze stochastische variabele 'gemiddeld genomen' zal aannemen.

Nieuw!!: Normale verdeling en Verwachting (wiskunde) · Bekijk meer »

Wiskundige

"Simon Stevin mathematicus insignis" (beroemde wiskundige) door een anonieme Nederlandse graveur, 17e eeuw. Icones Leidenses 40, Universiteit Leiden. Een wiskundige (ook wel mathemaat of mathematicus) is een geleerde die de wiskunde beoefent.

Nieuw!!: Normale verdeling en Wiskundige · Bekijk meer »

Z-score

De Z-score aangegeven op een normaalverdeling. De Z-score of gestandaardiseerde vorm van een stochastische variabele X met verwachtingswaarde \mu en standaardafwijking \sigma is de afwijking van zijn verwachtingswaarde, uitgedrukt in eenheden van de standaardafwijking.

Nieuw!!: Normale verdeling en Z-score · Bekijk meer »

Richt hier:

Gauss curve, Gauss-kromme, Gauss-verdeling, Gausscurve, Gaussische kromme, Klokcurve, Klokkromme, Normaalverdeeld, Normaalverdeling, Normale distributie, Standaard verdeling, Standaardnormale verdeling.

UitgaandeInkomende
Hey! We zijn op Facebook nu! »