Logo
Unionpedia
Communicatie
Ontdek het op Google Play
Nieuw! Download Unionpedia op je Android™ toestel!
Downloaden
Snellere toegang dan browser!
 

Onrechtmatige daad (Nederland)

Index Onrechtmatige daad (Nederland)

Een onrechtmatige daad is een generiek rechtsfeit uit het Nederlandse burgerlijk recht.

49 relaties: Aansprakelijkheid, Affectieschade, Arrest Beukers/Dorenbos, Arrest Der Bildtpollen/Miedema, Arrest Lindenbaum/Cohen, Artikel 185 Wegenverkeerswet, Beslag (recht), Burgerlijk recht, Burgerlijk Wetboek (Nederland), Civiel recht (Nederland), Common law, Conditio sine qua non, Duwbak Linda, Echtgenoot, Eduard Meijers, Feitelijke handeling, Geregistreerd partnerschap, Goed (Nederlands recht), Goede trouw, Intentie, Jurisprudentie, Kelderluik-arrest, Nederland, Nederlandse Jurisprudentie, Noodweer (juridisch), Ongerechtvaardigde verrijking, Onrechtmatige daad (België), Openbaar Ministerie (Nederland), Overeenkomst (contract), Overmacht, Rechter, Rechtsfeit, Redelijkheid en billijkheid, Risicoaansprakelijkheid, Romeins recht, Schadevergoeding, Schuld (strafrecht), Smartengeld, Strafrecht, Verbintenis, Verbintenis uit de wet, Verbintenissenrecht, Verkeersopvatting, Vermogensrecht, Verzekering, Wanprestatie, Wet, Zaakwaarneming, Zutphense waterleiding.

Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid is de verplichting om de nadelige gevolgen van een bepaalde gebeurtenis te dragen.

Nieuw!!: Onrechtmatige daad (Nederland) en Aansprakelijkheid · Bekijk meer »

Affectieschade

Met affectieschade wordt de immateriële schade bedoeld, die bestaat uit het verdriet dat wordt veroorzaakt door het overlijden of door het ernstig gewond raken van een naaste als gevolg van een gebeurtenis waarvoor een ander aansprakelijk is.

Nieuw!!: Onrechtmatige daad (Nederland) en Affectieschade · Bekijk meer »

Arrest Beukers/Dorenbos

Het arrest Beukers/Dorenbos, ook wel het tandarts-arrest genoemd (HR 17 januari 1958, ''NJ'' 1961/568) is een arrest van de Nederlandse Hoge Raad dat betrekking heeft op een tandarts die onbevoegd werkzaam is, de relativiteit van het beschermd belang, aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad, en de zogenaamde correctie Langemeijer.

Nieuw!!: Onrechtmatige daad (Nederland) en Arrest Beukers/Dorenbos · Bekijk meer »

Arrest Der Bildtpollen/Miedema

Doorsnede van uien met koprot, de schimmelziekte die de schade van Miedema had veroorzaakt. Der Bildtpollen/Miedema (HR 7 april 2006, ECLI:NL:HR:2006:AU6934) is de roepnaam van een op 7 april 2006 door de Nederlandse Hoge Raad gewezen arrest, dat ziet op toepassing van de zogenaamde omkeringsregel in het Nederlandse civiele bewijsrecht.

Nieuw!!: Onrechtmatige daad (Nederland) en Arrest Der Bildtpollen/Miedema · Bekijk meer »

Arrest Lindenbaum/Cohen

Het arrest Lindenbaum/Cohen (HR 31 januari 1919, ''NJ'' 1919, p. 161) is een arrest van de Nederlandse Hoge Raad met betrekking tot onrechtmatige daad.

Nieuw!!: Onrechtmatige daad (Nederland) en Arrest Lindenbaum/Cohen · Bekijk meer »

Artikel 185 Wegenverkeerswet

Artikel 185 van de Nederlandse Wegenverkeerswet 1994 (art. 185 WVW) regelt de speciale bescherming van 'zwakke verkeersdeelnemers' bij een aanrijding met een 'sterke verkeersdeelnemer'.

Nieuw!!: Onrechtmatige daad (Nederland) en Artikel 185 Wegenverkeerswet · Bekijk meer »

Beslag (recht)

Het beslag is een civielrechtelijke of strafrechtelijke maatregel die iemand de beschikking over een voorwerp of vermogensrecht ontneemt of beperkt ten behoeve van een ander (het civiele recht) of de maatschappij (het strafrecht).

Nieuw!!: Onrechtmatige daad (Nederland) en Beslag (recht) · Bekijk meer »

Burgerlijk recht

Burgerlijk recht, ook civiel recht of (in Nederland) privaatrecht, beschrijft de regels voor de onderlinge verhoudingen tussen personen (dus personen- en familierecht, vermogensrecht,...). De inhoud van het burgerlijk recht wordt het materiële burgerlijke recht genoemd.

Nieuw!!: Onrechtmatige daad (Nederland) en Burgerlijk recht · Bekijk meer »

Burgerlijk Wetboek (Nederland)

Het Burgerlijk Wetboek (afgekort: BW) is een Nederlands wetboek en maakt deel uit van het Nederlandse burgerlijk recht.

Nieuw!!: Onrechtmatige daad (Nederland) en Burgerlijk Wetboek (Nederland) · Bekijk meer »

Civiel recht (Nederland)

Civiel recht, burgerlijk recht of privaatrecht bestaat uit een materieel en een formeel gedeelte.

Nieuw!!: Onrechtmatige daad (Nederland) en Civiel recht (Nederland) · Bekijk meer »

Common law

Common law Common law is een uniform, landelijk rechtsstelsel dat in de middeleeuwen in Engeland is ontstaan vanuit het versnipperde, plaatselijke gewoonterecht (customary law).

Nieuw!!: Onrechtmatige daad (Nederland) en Common law · Bekijk meer »

Conditio sine qua non

Conditio sine qua non of in correct Latijn: condicio sine qua nonAxters, S. (1937).

Nieuw!!: Onrechtmatige daad (Nederland) en Conditio sine qua non · Bekijk meer »

Duwbak Linda

Duwboot met 6 duwbakken Duwbak Linda (HR 7 mei 2004, ''NJ'' 2006/281) is een arrest van de Nederlandse Hoge Raad dat betrekking heeft op relativiteit van het beschermd belang als de Staat wordt aangesproken op onrechtmatige (overheids-)daad.

Nieuw!!: Onrechtmatige daad (Nederland) en Duwbak Linda · Bekijk meer »

Echtgenoot

Een echtgenoot of echtgenote is de persoon met wie men gehuwd is.

Nieuw!!: Onrechtmatige daad (Nederland) en Echtgenoot · Bekijk meer »

Eduard Meijers

Eduard Maurits Meijers (Den Helder, 10 januari 1880 – Leiden, 25 juni 1954) was een Nederlands rechtsgeleerde en grondlegger van het huidige (nieuwe) Burgerlijk Wetboek.

Nieuw!!: Onrechtmatige daad (Nederland) en Eduard Meijers · Bekijk meer »

Feitelijke handeling

Feitelijke handeling is een term in de Nederlandse rechtsgeleerdheid.

Nieuw!!: Onrechtmatige daad (Nederland) en Feitelijke handeling · Bekijk meer »

Geregistreerd partnerschap

Geen enkele vorm van erkenning Het geregistreerd partnerschap is een vorm van samenlevingscontract tussen twee personen.

Nieuw!!: Onrechtmatige daad (Nederland) en Geregistreerd partnerschap · Bekijk meer »

Goed (Nederlands recht)

Het Nederlandse goederenrecht is een onderdeel van het vermogensrecht (in de zin van rechtsgebied).

Nieuw!!: Onrechtmatige daad (Nederland) en Goed (Nederlands recht) · Bekijk meer »

Goede trouw

Goede trouw is een juridisch begrip en zou vrij vertaald kunnen worden met “handelend vanuit zuivere motieven”.

Nieuw!!: Onrechtmatige daad (Nederland) en Goede trouw · Bekijk meer »

Intentie

Intentie (Latijn: intentio) is het voornemen om een handeling uit te gaan voeren.

Nieuw!!: Onrechtmatige daad (Nederland) en Intentie · Bekijk meer »

Jurisprudentie

Onder jurisprudentie (Latijn: iuris prudentia, door de bezigheden van prudentes ‘adviseurs, experts’) wordt in het algemeen verstaan het geheel van uitspraken van rechters.

Nieuw!!: Onrechtmatige daad (Nederland) en Jurisprudentie · Bekijk meer »

Kelderluik-arrest

Singel 522 te Amsterdam (2011). In dit pand was in 1961 café De Munt gevestigd. Het Kelderluik-arrest (HR 5 november 1965, ''NJ'' 1966/136) is een arrest van de Nederlandse Hoge Raad, dat van groot belang is gebleken voor de juridische beoordeling van gevaarzetting in verband met onrechtmatige daad.

Nieuw!!: Onrechtmatige daad (Nederland) en Kelderluik-arrest · Bekijk meer »

Nederland

Nederland is een van de samenstellende landen van het Koninkrijk der Nederlanden.

Nieuw!!: Onrechtmatige daad (Nederland) en Nederland · Bekijk meer »

Nederlandse Jurisprudentie

Nederlandse Jurisprudentie (NJ) is een tijdschrift waarin uitsluitend gerechtelijke uitspraken worden gepubliceerd.

Nieuw!!: Onrechtmatige daad (Nederland) en Nederlandse Jurisprudentie · Bekijk meer »

Noodweer (juridisch)

Noodweer, in sommige landen legitieme zelfverdediging genoemd, is in het strafrecht de gerechtvaardigde verdediging die noodzakelijk is om een ogenblikkelijke, wederrechtelijke aanranding jegens eigen of anders lijf of goed tegen te gaan.

Nieuw!!: Onrechtmatige daad (Nederland) en Noodweer (juridisch) · Bekijk meer »

Ongerechtvaardigde verrijking

Er is sprake van ongerechtvaardigde verrijking als iemand wordt verrijkt ten koste van een ander en hiervoor geen grond kan worden gevonden in een overeenkomst of de wet.

Nieuw!!: Onrechtmatige daad (Nederland) en Ongerechtvaardigde verrijking · Bekijk meer »

Onrechtmatige daad (België)

De onrechtmatige daad of de fout is een begrip uit het Belgisch buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht.

Nieuw!!: Onrechtmatige daad (Nederland) en Onrechtmatige daad (België) · Bekijk meer »

Openbaar Ministerie (Nederland)

Het Openbaar Ministerie (OM) of parket is een onderdeel van het Ministerie van Justitie en Veiligheid in Nederland, belast met de juridische aspecten van strafrechtelijke onderzoeken.

Nieuw!!: Onrechtmatige daad (Nederland) en Openbaar Ministerie (Nederland) · Bekijk meer »

Overeenkomst (contract)

Het gebruik om na het sluiten van een overeenkomst elkaars handen te schudden. Een overeenkomst (ook contract en convenant) is een afspraak tussen minimaal twee natuurlijke personen of rechtspersonen (de partijen, of specifieker contractanten, genoemd) over wat ze met elkaar of voor elkaar zullen gaan doen (de te leveren prestatie) of laten.

Nieuw!!: Onrechtmatige daad (Nederland) en Overeenkomst (contract) · Bekijk meer »

Overmacht

Overmacht is een juridisch begrip dat een niet-toerekenbare onmogelijkheid aanduidt om een verplichting na te komen, waardoor de persoon in kwestie van deze verplichting bevrijd wordt.

Nieuw!!: Onrechtmatige daad (Nederland) en Overmacht · Bekijk meer »

Rechter

Een rechter is iemand die rechtspreekt.

Nieuw!!: Onrechtmatige daad (Nederland) en Rechter · Bekijk meer »

Rechtsfeit

Een rechtsfeit is een feit waaraan het objectieve recht een rechtsgevolg koppelt, zoals het ontstaan van een subjectief recht.

Nieuw!!: Onrechtmatige daad (Nederland) en Rechtsfeit · Bekijk meer »

Redelijkheid en billijkheid

Redelijkheid en billijkheid behelst de sociaal aanvaardbare normen zoals ze door het gewoonterecht, ongeschreven recht of algemene rechtsbeginselen zijn geformuleerd.

Nieuw!!: Onrechtmatige daad (Nederland) en Redelijkheid en billijkheid · Bekijk meer »

Risicoaansprakelijkheid

Risicoaansprakelijkheid of kwalitatieve aansprakelijkheid is een vorm van aansprakelijkheid die niet gebaseerd is op schuld of verwijtbaarheid, maar op een bepaalde rol, hoedanigheid of kwaliteit.

Nieuw!!: Onrechtmatige daad (Nederland) en Risicoaansprakelijkheid · Bekijk meer »

Romeins recht

Het Romeinse recht heeft zich ontwikkeld over een periode van meer dan 2.500 jaar.

Nieuw!!: Onrechtmatige daad (Nederland) en Romeins recht · Bekijk meer »

Schadevergoeding

Schadevergoeding is de prestatie die men moet verrichten om andermans schade te vergoeden.

Nieuw!!: Onrechtmatige daad (Nederland) en Schadevergoeding · Bekijk meer »

Schuld (strafrecht)

Schuld wordt als term op verschillende wijzen gebruikt in het strafrecht.

Nieuw!!: Onrechtmatige daad (Nederland) en Schuld (strafrecht) · Bekijk meer »

Smartengeld

Smartengeld is een tegemoetkoming in geld voor de geleden immateriële schade (leed, gederfde levensvreugde) die iemand heeft ondervonden (en dus een vorm van schadevergoeding).

Nieuw!!: Onrechtmatige daad (Nederland) en Smartengeld · Bekijk meer »

Strafrecht

Strafrecht is het geheel van rechtsregels waarin is vastgelegd welk gedrag strafwaardig wordt geacht, welke straffen op dit gedrag gesteld zijn en via welke weg strafoplegging gerealiseerd kan worden.

Nieuw!!: Onrechtmatige daad (Nederland) en Strafrecht · Bekijk meer »

Verbintenis

Een verbintenis (Latijn: obligatio) is in de rechtswetenschap een rechtsverhouding krachtens welke de ene partij (schuldenaar of debiteur) een prestatie verschuldigd is aan de andere partij (schuldeiser of crediteur).

Nieuw!!: Onrechtmatige daad (Nederland) en Verbintenis · Bekijk meer »

Verbintenis uit de wet

Verbintenis uit de wet is een term uit het verbintenissenrecht waarmee wordt bedoeld een verbintenis die ontstaat tussen twee of meer personen als gevolg van een bepaalde gebeurtenis of handeling (een rechtsfeit), waarbij de wet zelf aan die gebeurtenis of handeling het ontstaan van een verbintenis toekent.

Nieuw!!: Onrechtmatige daad (Nederland) en Verbintenis uit de wet · Bekijk meer »

Verbintenissenrecht

Verbintenissenrecht is een deelgebied van het burgerlijk recht.

Nieuw!!: Onrechtmatige daad (Nederland) en Verbintenissenrecht · Bekijk meer »

Verkeersopvatting

De verkeersopvatting (Duits: Verkehrsanschauung of Verkehrsauffassung) is een onbepaald begrip in het Nederlandse en Duitse vermogensrecht waarmee gedoeld wordt op de (juridisch relevante) in het maatschappelijk verkeer levende opvattingen.

Nieuw!!: Onrechtmatige daad (Nederland) en Verkeersopvatting · Bekijk meer »

Vermogensrecht

Als objectief recht omvat het rechtsgebied van het vermogensrecht als onderdeel van het privaatrecht het geheel van bepalingen dat betrekking heeft op vermogensbestanddelen.

Nieuw!!: Onrechtmatige daad (Nederland) en Vermogensrecht · Bekijk meer »

Verzekering

Een verzekering of assurantie is een overeenkomst tussen een verzekeringsmaatschappij en een verzekeringnemer.

Nieuw!!: Onrechtmatige daad (Nederland) en Verzekering · Bekijk meer »

Wanprestatie

Er is sprake van wanprestatie als een verbintenis niet wordt nagekomen en de schuldenaar in verzuim is.

Nieuw!!: Onrechtmatige daad (Nederland) en Wanprestatie · Bekijk meer »

Wet

Wetten zijn geschreven rechtsregels.

Nieuw!!: Onrechtmatige daad (Nederland) en Wet · Bekijk meer »

Zaakwaarneming

Zaakwaarneming is een verbintenisscheppende rechtsfiguur uit het civiele recht.

Nieuw!!: Onrechtmatige daad (Nederland) en Zaakwaarneming · Bekijk meer »

Zutphense waterleiding

Het arrest Zutphense waterleiding, ook wel bekend als de Zutphense juffer of Zutphense waterjuffer, is een arrest van de Nederlandse Hoge Raad (HR 10-06-1910, W 9038).

Nieuw!!: Onrechtmatige daad (Nederland) en Zutphense waterleiding · Bekijk meer »

Richt hier:

Gevaarzetting, Relativiteit (onrechtmatige daad).

UitgaandeInkomende
Hey! We zijn op Facebook nu! »