Logo
Unionpedia
Communicatie
Ontdek het op Google Play
Nieuw! Download Unionpedia op je Android™ toestel!
Gratis
Snellere toegang dan browser!
 

Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn

Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) is een openbare instantie per gemeente in België.

50 relaties: Abdij, Adel, Advocaat (beroep), Ancien régime, Armenzorg, Armoede, Asielzoeker, Bejaardentehuis, België, Caritas (deugd), College van burgemeester en schepenen, Dakloze, Decreet (staatsrecht), Duitstalige Gemeenschap, Eerste Wereldoorlog, Faciliteitengemeente, Financieel beheerder, Franse Gemeenschap, Gemeentedecreet, Gemeenteraad, Gezondheidszorg, Godshuis, Hospitaal, Huisvesting, Installatiepremie (België), Jurist, Kerk (instituut), Kinderbijslag, Klooster (gebouw), Leefloon, Lokaal dienstencentrum, Maatschappelijk assistent, Pensioen, Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, Schuldbemiddeling, Sociaal recht, Sociale woningbouw, Thuiszorg, Vakbond, Vlaams Gewest, Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, Voedsel, Welzijnsvoorziening (Vlaanderen), Werkloosheid, Ziekenfonds (België), Ziektekostenverzekering, 1891, 1976, 2018, 2019.

Abdij

Een abdij is een mannen- of vrouwenklooster van een contemplatieve (beschouwende) kloosterorde, aan het hoofd staat een abt of abdis.

Nieuw!!: Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn en Abdij · Bekijk meer »

Adel

Elke adellijke familie heeft een eigen wapenschild, in vele gevallen ook een devies en in de middeleeuwen soms een wapenkreet. Hier het wapenschild van de vorsten van Schwarzenberg. Monarchen gebruikten orden om de adel aan zich te binden, de hertog draagt de Orde van de Kousenband Vele dames van adel hadden het voorrecht hofdame te worden De monarch staat in de meeste landen boven de adel; hier Alexander III van Rusland Hogerhuis in Londen, de enige plek waar de Britse adel nog politieke macht bezit; dit is de in 1850 afgebrande zaal Sir Winston Churchill met zijn zoon en kleinzoon Maria Louise van Savoye-Carignano; een van de bekendste adellijke slachtoffers van de Franse Revolutie Leo Tolstoj maakte als graaf deel uit van de Russische adel Ferdinand von Zeppelin, uitvinder van de zeppelin Pierre de Coubertin; een van de oprichters van de moderne versie van de Olympische Spelen Frank De Winne, een Belgisch kosmonaut, werd door de koning tot burggraaf verheven Nicolas Sarközy de Nagy-Bocsa De Amerikaanse acteur Jake Gyllenhaal Bronisław Komorowski Op de begrafenis van edelen worden soms hun eretekens en wapens getoond of meegedragen; begrafenis van aartshertog Otto van Habsburg De adel is een sociaal of juridisch afgebakende groep mensen die van oorsprong een bevoorrechte positie innam.

Nieuw!!: Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn en Adel · Bekijk meer »

Advocaat (beroep)

''Trois avocats en consultation'' (Drie advocaten in gesprek), een negentiende-eeuws schilderij van Honoré Daumier Engelse advocaat, begin 20e eeuw Franse advocaat, begin 20e eeuw Een advocaat is een door de wet beschermd vertrouwenspersoon die in burgerlijke zaken en in strafzaken een partij bijstaat en dan vaak raadsman of raadsvrouw wordt genoemd.

Nieuw!!: Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn en Advocaat (beroep) · Bekijk meer »

Ancien régime

Met het ancien régime (Frans voor oud bestuur) wordt het door het Huis Bourbon op absolutistische wijze geregeerde Frankrijk, van vóór de Franse Revolutie van 1789 bedoeld.

Nieuw!!: Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn en Ancien régime · Bekijk meer »

Armenzorg

Een schilderij van Albert Anker waarop soep wordt uitgedeeld aan armen. Armenzorg is de hulpverlening aan en de zorg voor mensen die in armoede leven.

Nieuw!!: Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn en Armenzorg · Bekijk meer »

Armoede

Armoede in Jakarta ''Arme dorpsvrouw'' door Gustave Courbet Armoede J. de Vries: Etymologisch woordenboek, Utrecht 1971, Het Spectrum)--> is volgens de definitie van de Verenigde Naties het niet kunnen voorzien in de eerste levensbehoeften. Zij ontstaat wanneer een persoon of een groep mensen onvoldoende betaal- en/of ruilmiddelen heeft om in de primaire levensbehoeften te kunnen voorzien. De bestaansmiddelen hiervoor zijn wel aanwezig, maar ze kunnen als gevolg van schaarste onbetaalbaar worden. Primaire levensbehoeften omvatten zaken als schoon en drinkbaar water, voedsel, kleding, huisvesting en gezondheidszorg. Zij gelden als noodzakelijk om een menswaardig leven te kunnen leiden. Deelnemen aan het sociale leven, degelijk onderwijs en ontspanning kunnen als secundaire levensbehoeften beschouwd worden. Het tegengestelde van armoede is welstand. Het tegengestelde van schaarste is overvloed. Het verschil tussen armoede en welstand wordt aangeduid door de armoedegrens.

Nieuw!!: Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn en Armoede · Bekijk meer »

Asielzoeker

omwenteling van 1989. Een asielzoeker is iemand die politiek asiel vraagt.

Nieuw!!: Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn en Asielzoeker · Bekijk meer »

Bejaardentehuis

Bioscoopjournaal uit 1975 ter gelegenheid van de opening van verzorgings- en een verpleegtehuis 'De Drie Hoven' in Amsterdam-Slotervaart. Bioscoopjournaal uit 1977 over samenwerking tussen bejaardentehuizen op het gebied van de voedselvoorziening voor de bewoners. Koks van het Grote Reinaldahuis in Haarlem koken voor een aantal andere bejaardencentra in Haarlem, Zandvoort en Amsterdam. Grave Bejaardentehuis in Berlijn Een verzorgingshuis, ook wel bejaardentehuis, bejaardenhome, rusthuis, rustoord of woonzorgcentrum genoemd, is een instelling waar ouderen tijdelijk of definitief wonen omdat ze verzorging of verpleging nodig hebben die in de oorspronkelijke woonsituatie niet kan worden geboden.

Nieuw!!: Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn en Bejaardentehuis · Bekijk meer »

België

België, of voluit het Koninkrijk België, is een West-Europees land dat ligt aan de Noordzee en grenst aan Nederland, Duitsland, Luxemburg en Frankrijk.

Nieuw!!: Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn en België · Bekijk meer »

Caritas (deugd)

Caritas (van het Latijn carus.

Nieuw!!: Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn en Caritas (deugd) · Bekijk meer »

College van burgemeester en schepenen

In Vlaanderen wordt het bestuur van een gemeente uitgeoefend door het college van burgemeester en schepenen, soms ook schepencollege genoemd.

Nieuw!!: Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn en College van burgemeester en schepenen · Bekijk meer »

Dakloze

Een dakloze in Parijs New YorkEen dakloze zoekt eten in een vuilnisbak in LondenkrantenAnchorage, AlaskaEen dakloze langs de rondweg in Istanboel Een dakloze is een persoon die niet voldoende middelen bezit om zich een onderdak te kunnen veroorloven; in België wordt die in navolging van de Franse benaming ook als clochard of veel recenter als sdf'er (sans domicile fixe) betiteld.

Nieuw!!: Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn en Dakloze · Bekijk meer »

Decreet (staatsrecht)

Een decreet is een uitgevaardigde opdracht die is gemaakt door een regeringsleider, regering of parlement en die de status van wet heeft.

Nieuw!!: Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn en Decreet (staatsrecht) · Bekijk meer »

Duitstalige Gemeenschap

De Duitstalige Gemeenschap is de kleinste van de drie gemeenschappen in de federale staatsstructuur van België.

Nieuw!!: Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn en Duitstalige Gemeenschap · Bekijk meer »

Eerste Wereldoorlog

De Eerste Wereldoorlog, die ook de Wereldoorlog of de Grote Oorlog werd genoemd, was een wereldoorlog gecentreerd in Europa die begon op 28 juli 1914 en duurde tot 11 november 1918.

Nieuw!!: Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn en Eerste Wereldoorlog · Bekijk meer »

Faciliteitengemeente

Eupen is een Duitstalige gemeente met faciliteiten voor Franstaligen Bever, een Nederlandstalige gemeente met faciliteiten voor Franstaligen Een faciliteitengemeente is een Belgische gemeente gelegen in een eentalig gebied waarvan grondwettelijk is vastgelegd dat ze gemeentelijke diensten, als burgers daar om vragen, ook in een andere taal moet aanbieden dan in de officiële taal van het taalgebied, waarin de gemeente ligt.

Nieuw!!: Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn en Faciliteitengemeente · Bekijk meer »

Financieel beheerder

Elke Vlaamse gemeente en elke Vlaamse provincie alsook elk Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) heeft een financieel beheerder (ontvanger).

Nieuw!!: Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn en Financieel beheerder · Bekijk meer »

Franse Gemeenschap

De Franse Gemeenschap van België, in het Frans: Communauté française de Belgique is een van de drie gemeenschappen van België.

Nieuw!!: Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn en Franse Gemeenschap · Bekijk meer »

Gemeentedecreet

Het gemeentedecreet is het decreet van 15 juli 2005 van het Vlaams Parlement dat de werking van de 308 gemeenten in het Vlaams Gewest regelt.

Nieuw!!: Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn en Gemeentedecreet · Bekijk meer »

Gemeenteraad

De gemeenteraad is een groep van gekozen volksvertegenwoordigers binnen een gemeente.

Nieuw!!: Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn en Gemeenteraad · Bekijk meer »

Gezondheidszorg

De gezondheidszorg in een bepaald land is het geheel aan activiteiten dat gericht is op de verbetering van de gezondheid van de mensen in dat land.

Nieuw!!: Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn en Gezondheidszorg · Bekijk meer »

Godshuis

Sint-Jansgodhuis, Ieper Een godshuis is.

Nieuw!!: Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn en Godshuis · Bekijk meer »

Hospitaal

Een hospitaal of gasthuis is oorspronkelijk een plaats waar vreemdelingen en pelgrims in kloosters konden overnachten en verblijven.

Nieuw!!: Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn en Hospitaal · Bekijk meer »

Huisvesting

Huisvesting is de overkoepelende term voor verschillende typen onderkomens waarin men tijdelijk of permanent onderdak heeft om in te leven, te slapen, te werken of te ontspannen.

Nieuw!!: Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn en Huisvesting · Bekijk meer »

Installatiepremie (België)

Een dakloze in België heeft onder bepaalde omstandigheden recht op een installatiepremie: een geldsom om een woning te kunnen betrekken en in te richten (bv. meubels zoals bed, tafel en stoel etc. en aansluitingen voor gas, water en licht).

Nieuw!!: Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn en Installatiepremie (België) · Bekijk meer »

Jurist

Franse advocaat, begin 20e eeuw Canadese rechter, eind 19e eeuw Een jurist of rechtsgeleerde is iemand die het recht bestudeert.

Nieuw!!: Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn en Jurist · Bekijk meer »

Kerk (instituut)

Met het woord Kerk kan, naast de betekenis gebouw, ook de organisatie bedoeld worden: de leden zijn ingeschreven, deze leveren een (meestal vrijwillige) financiële bijdrage en participeren in de activiteiten zoals kerkdiensten.

Nieuw!!: Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn en Kerk (instituut) · Bekijk meer »

Kinderbijslag

Kinderbijslag (ook genoemd kindergeld) is een sociale uitkering die wordt toegekend als men kinderen verzorgt en/of onderhoudt.

Nieuw!!: Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn en Kinderbijslag · Bekijk meer »

Klooster (gebouw)

Een typische plattegrond van een klooster. De kloosterkerk (onder) is door de kloostergang (groot vierkant in het midden) verbonden met de verschillende vertrekken. Een klooster (van het Latijnse claustrum, afgesloten ruimte) is een gebouw of een samenstel van gebouwen dat dient tot huisvesting van een groep of gemeenschap van mannen of vrouwen, vaak monniken of monialen genoemd, die zich uit de wereld heeft teruggetrokken om een godsdienstig leven te leiden.

Nieuw!!: Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn en Klooster (gebouw) · Bekijk meer »

Leefloon

Het leefloon is een financiële tegemoetkoming aan minvermogenden in België.

Nieuw!!: Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn en Leefloon · Bekijk meer »

Lokaal dienstencentrum

Lokaal Dienstencentrum, in België, is een ontmoetingsplaats verbonden aan een OCMW of vzw in Vlaanderen, in Brussel worden de lokale dienstencentra beheerd door een vzw.

Nieuw!!: Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn en Lokaal dienstencentrum · Bekijk meer »

Maatschappelijk assistent

De titel maatschappelijk assistent(e) is in België een sinds 1946 wettelijk beschermde titel voor een persoon die beroepsmatig actief is in het maatschappelijk werk.

Nieuw!!: Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn en Maatschappelijk assistent · Bekijk meer »

Pensioen

Pensioen in Nederland Pensioen is een inkomensverzekering, waarmee een (gezins)inkomen wordt verzekerd voor wanneer dat wegvalt wegens ouderdom, arbeidsongeschiktheid of overlijden.

Nieuw!!: Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn en Pensioen · Bekijk meer »

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening

Hoofdbestuur van de RVA aan de Brusselse Keizerslaan De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, afgekort RVA (voor het Franstalige landsgedeelte: Office National de l'Emploi (ONEM), voor het Duitstalige landsgedeelte: Landesamt für Arbeitsbeschaffung (LfA)) is een Belgische federale openbare instelling die voornamelijk waakt over het recht op werkloosheidsverzekering in België.

Nieuw!!: Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn en Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening · Bekijk meer »

Schuldbemiddeling

Schuldbemiddeling is een dienstverlening met het oog op het tot stand brengen van een regeling omtrent de wijze van betaling van de schuldenlast die geheel of ten dele uit een kredietovereenkomst voortvloeit.

Nieuw!!: Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn en Schuldbemiddeling · Bekijk meer »

Sociaal recht

Sociaal recht is een rechtsgebied dat enerzijds bestaat uit sociaal zekerheidsrecht en anderzijds uit arbeidsrecht in België en het arbeidsrecht, ambtenarenrecht en medezeggenschapsrecht in Nederland.

Nieuw!!: Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn en Sociaal recht · Bekijk meer »

Sociale woningbouw

Sociale woningbouw is een vorm van filantropische en later gesubsidieerde bouw van volkswoningen die bedoeld zijn om zonder winstoogmerk te verhuren aan mensen die niet in staat zijn om zelfstandig een woning te kopen of te huren, bijvoorbeeld mensen die te weinig geld verdienen om markthuren te betalen of om een hypotheek af te sluiten voor een koopwoning.

Nieuw!!: Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn en Sociale woningbouw · Bekijk meer »

Thuiszorg

Thuiszorg is verzorging en verpleging die bij cliënten thuis wordt geleverd.

Nieuw!!: Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn en Thuiszorg · Bekijk meer »

Vakbond

Een vakbond, vakvereniging, werknemersvereniging, vakorganisatie of syndicaat is een organisatie die de individuele en collectieve belangen behartigt van aangesloten werknemers.

Nieuw!!: Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn en Vakbond · Bekijk meer »

Vlaams Gewest

Het Vlaams Gewest is een gebiedsgebonden overheid in België.

Nieuw!!: Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn en Vlaams Gewest · Bekijk meer »

Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding

De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, kortweg VDAB, is een Vlaamse overheidsdienst die vraag en aanbod op de arbeidsmarkt samenbrengt en vooral als taak heeft werkzoekenden te bemiddelen en te begeleiden naar werk.

Nieuw!!: Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn en Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding · Bekijk meer »

Voedsel

Onder voedsel wordt verstaan alle organische stoffen die organismen nodig hebben.

Nieuw!!: Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn en Voedsel · Bekijk meer »

Welzijnsvoorziening (Vlaanderen)

Een welzijnsvoorziening is in Vlaanderen een instelling of dienst die door de overheid of door private personen of organisaties wordt opgericht om hulp te verlenen aan personen in welbepaalde probleemsituaties.

Nieuw!!: Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn en Welzijnsvoorziening (Vlaanderen) · Bekijk meer »

Werkloosheid

stempellokaal in Amsterdam-Noord, 1933 Werkloosheid is de staat waarin een persoon verkeert als hij of zij werkloos is, dan wel een maat voor het aantal personen dat in deze staat verkeert.

Nieuw!!: Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn en Werkloosheid · Bekijk meer »

Ziekenfonds (België)

In België beheert een ziekenfonds, meestal aangeduid onder de naam mutualiteit, de verplichte ziektekostenverzekering.

Nieuw!!: Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn en Ziekenfonds (België) · Bekijk meer »

Ziektekostenverzekering

De ziektekostenverzekering is een verzekering die de kosten van medische behandeling, het gebruik van hulpmiddelen of andere voorzieningen op grond van een medische noodzaak vergoedt.

Nieuw!!: Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn en Ziektekostenverzekering · Bekijk meer »

1891

Het jaar 1891 is het 91e jaar in de 19e eeuw volgens de christelijke jaartelling.

Nieuw!!: Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn en 1891 · Bekijk meer »

1976

botenparade gehouden. vlootdagen in Den Helder. 's Avonds zijn de schepen versierd met lichtjes. Oude Kunst- en Antiekbeurs in Delft. Het jaar 1976 is een jaartal volgens de christelijke jaartelling.

Nieuw!!: Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn en 1976 · Bekijk meer »

2018

Het jaar 2018 is een jaartal volgens de christelijke jaartelling.

Nieuw!!: Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn en 2018 · Bekijk meer »

2019

Het jaar 2019 start op een dinsdag.

Nieuw!!: Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn en 2019 · Bekijk meer »

Richt hier:

CPAS, Commissie voor Openbare Onderstand, OCMW, OCMW-decreet, OSHZ, Openbare Onderstand, ÖSHZ.

UitgaandeInkomende
Hey! We zijn op Facebook nu! »