Logo
Unionpedia
Communicatie
Ontdek het op Google Play
Nieuw! Download Unionpedia op je Android™ toestel!
Downloaden
Snellere toegang dan browser!
 

Organisatie

Index Organisatie

WTC-beursgebouw in Rotterdam, waarin allerlei organisaties werken. Een organisatie is een doelgerichte samenbundeling van kennis, vaardigheden en kracht tussen enkele (meestal drie of meer) personen die primair middelen en activiteiten aanwendt om te voorzien in de behoefte aan producten en/of diensten in haar omgeving.

52 relaties: Arbeidsorganisatie, Bedrijf, Bedrijfseconomie, Belanghebbende (organisatie), Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, Bestuur, Bestuursrecht, Coöperatie, Commanditaire vennootschap, Communicatiewetenschap, Controle, Denktank, Doeleinde, Doelmatigheid, Economie (systeem), Eenmanszaak, Formele organisatie, Gedragswetenschap, Georganiseerde misdaad, Goed doel, Informele organisatie, Jongerenorganisatie, Kennis, Matrixorganisatie, Mens, Naamloze vennootschap, Niet-gouvernementele organisatie, Non-profit, Organisatieadviseur, Organisatiekunde, Organisatieschema, Organisatiestructuur, Privacy, Procedure, Product (economie), Productiefactor, Project, Rechtsvorm, Risicoanalyse, Rotterdam, Stichting, Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, Tweede industriële revolutie, Vaardigheid, Vennootschap, Vennootschap onder firma, Verenigde Staten, Vereniging (rechtspersoon), Vergadering, Werkgroep, ..., Zelfstandig bestuursorgaan, 19e eeuw. Uitbreiden index (2 meer) »

Arbeidsorganisatie

De arbeidsorganisatie is het geordende geheel van uitvoerende medewerkers en managers die met behulp van middelen de realisatie van een of meer organisatiedoelen nastreeft.

Nieuw!!: Organisatie en Arbeidsorganisatie · Bekijk meer »

Bedrijf

Een bedrijf of onderneming is een organisatie van arbeid en kapitaal actief in de productie en/of het aanbieden van goederen en diensten.

Nieuw!!: Organisatie en Bedrijf · Bekijk meer »

Bedrijfseconomie

Bedrijfseconomie is de wetenschap die de handel in goederen en diensten door ondernemingen en de financiële kant van de onderneming bestudeert.

Nieuw!!: Organisatie en Bedrijfseconomie · Bekijk meer »

Belanghebbende (organisatie)

Overzicht van de typische belanghebbenden bij een bedrijf. Een belanghebbende of stakeholder is een persoon of organisatie die invloed ondervindt (positief of negatief) of zelf invloed kan uitoefenen op een specifieke organisatie, een overheidsbesluit, een nieuw product of een project.

Nieuw!!: Organisatie en Belanghebbende (organisatie) · Bekijk meer »

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of in het kort besloten vennootschap (in Nederland afgekort tot bv, in België bvba of sprl (société privée à responsabilité limitée), vroeger pvba) is een rechtspersoon waarvan het aandelenkapitaal verdeeld is in aandelen die niet vrij overdraagbaar zijn; de aandelen staan op naam.

Nieuw!!: Organisatie en Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid · Bekijk meer »

Bestuur

Een bestuur is een college dat krachtens formele bevoegdheid de aangelegenheden van een bepaalde organisatie (te denken valt bijv. aan een bedrijf, onderwijsinstelling of kerkelijke instantie) leidt en regelt.

Nieuw!!: Organisatie en Bestuur · Bekijk meer »

Bestuursrecht

Het bestuursrecht (ook wel administratief recht genoemd) is het geheel van rechtsregels die de bestuurlijke bedrijvigheid beheersen van overheidsorganen die tot de uitvoerende macht behoren.

Nieuw!!: Organisatie en Bestuursrecht · Bekijk meer »

Coöperatie

Roermond De coöperatie is een vorm van zelforganisatie van producenten of verbruikers, gericht op het vergroten van economische macht en het behalen van schaalvoordeel.

Nieuw!!: Organisatie en Coöperatie · Bekijk meer »

Commanditaire vennootschap

Een commanditaire vennootschap (cv) is een speciaal soort vennootschap onder firma.

Nieuw!!: Organisatie en Commanditaire vennootschap · Bekijk meer »

Communicatiewetenschap

Communicatiewetenschap is een veelzijdige wetenschappelijke discipline die de menselijke communicatie bestudeert in al haar vormen en in verschillende contexten.

Nieuw!!: Organisatie en Communicatiewetenschap · Bekijk meer »

Controle

Controle is een begrip met meerdere betekenissen, afhankelijk van de context.

Nieuw!!: Organisatie en Controle · Bekijk meer »

Denktank

Een denktank is een organisatie van adviseurs, wetenschappers of commentatoren die zich in een bepaald onderwerp verdiepen en daarover publiceren.

Nieuw!!: Organisatie en Denktank · Bekijk meer »

Doeleinde

Een doel, doeleinde of doelstelling is een resultaat waar een persoon, organisatie of systeem naar streeft.

Nieuw!!: Organisatie en Doeleinde · Bekijk meer »

Doelmatigheid

Een (voorgenomen) handelwijze is doelmatig of efficiënt als de betreffende inspanningen en uitgaven daadwerkelijk bijdragen aan de realisatie van het beoogde doel en de kosten in verhouding staan tot de opbrengsten.

Nieuw!!: Organisatie en Doelmatigheid · Bekijk meer »

Economie (systeem)

Een economie is de wijze van productie, distributie en consumptie van schaarse goederen en diensten in een samenleving.

Nieuw!!: Organisatie en Economie (systeem) · Bekijk meer »

Eenmanszaak

Een eenmanszaak is een bedrijfsvorm waarbij één persoon in alle opzichten verantwoordelijk is voor de onderneming.

Nieuw!!: Organisatie en Eenmanszaak · Bekijk meer »

Formele organisatie

Formele organisatie houdt in dat de taakverdeling functie- en taakbeschrijving, richtlijnen en procedures een officieel karakter hebben.

Nieuw!!: Organisatie en Formele organisatie · Bekijk meer »

Gedragswetenschap

Gedragswetenschap is een verzamelnaam voor wetenschappelijke richtingen die het gedrag van de mens onderzoeken.

Nieuw!!: Organisatie en Gedragswetenschap · Bekijk meer »

Georganiseerde misdaad

'Ndrangheta Van georganiseerde misdaad is volgens de Raad van Europa en de Europese Unie sprake als wordt voldaan aan ten minste de volgende vier criteria.

Nieuw!!: Organisatie en Georganiseerde misdaad · Bekijk meer »

Goed doel

Een goed doel is een zaak van algemeen belang waar men geld of goederen aan kan geven.

Nieuw!!: Organisatie en Goed doel · Bekijk meer »

Informele organisatie

Een informele organisatie is het geheel van relaties, processen, informatie en besluiten dat plaatsvindt buiten de organisatiestructuur van de formele organisatie.

Nieuw!!: Organisatie en Informele organisatie · Bekijk meer »

Jongerenorganisatie

Een jongerenorganisatie is gericht op jongeren en op de belangen van jongeren, meestal op een specifiek terrein.

Nieuw!!: Organisatie en Jongerenorganisatie · Bekijk meer »

Kennis

Personificatie van kennis in de Antieke Bibliotheek van Celsus in Efeze (125 AD). Kennis is dat wat geweten en toegepast wordt door de mens of door de maatschappij als geheel, veel van de menselijke activiteit vereist specifieke kennis, ervaring en vaardigheid.

Nieuw!!: Organisatie en Kennis · Bekijk meer »

Matrixorganisatie

Een matrixorganisatie is een organisatiestructuur, die vaak in grote organisaties wordt toegepast, waarbij de deelnemers aan meerdere personen rapporteren.

Nieuw!!: Organisatie en Matrixorganisatie · Bekijk meer »

Mens

De mens (wetenschappelijke naam: Homo sapiens) is een tweevoetige primatensoort uit de familie Hominidae.

Nieuw!!: Organisatie en Mens · Bekijk meer »

Naamloze vennootschap

De naamloze vennootschap (afgekort tot nv) is een rechtspersoon waarvan het maatschappelijk kapitaal verdeeld is in aandelen die in beginsel vrij overdraagbaar zijn.

Nieuw!!: Organisatie en Naamloze vennootschap · Bekijk meer »

Niet-gouvernementele organisatie

Een niet-gouvernementele organisatie (of ngo, ook wel non-gouvernementele organisatie) is een organisatie die onafhankelijk is van de overheid en zich op een of andere manier richt op een verondersteld maatschappelijk belang.

Nieuw!!: Organisatie en Niet-gouvernementele organisatie · Bekijk meer »

Non-profit

Non-profit wil zeggen dat er geen winstoogmerk is.

Nieuw!!: Organisatie en Non-profit · Bekijk meer »

Organisatieadviseur

Een organisatieadviseur, ook wel aangeduid als managementconsultant, is een adviseur van het bedrijfsleven, de overheid, en andere organisaties in beleidsmatige en organisatorische vraagstukken.

Nieuw!!: Organisatie en Organisatieadviseur · Bekijk meer »

Organisatiekunde

De organisatiekunde of organisatieleer is een tak van wetenschap die zich bezighoudt met het bestuderen van het gedrag van organisaties, de factoren die dit gedrag veroorzaken en hoe deze organisaties het meest doeltreffend bestuurd kunnen worden.

Nieuw!!: Organisatie en Organisatiekunde · Bekijk meer »

Organisatieschema

Voorbeeld van een organisatieschema Een organisatieschema, organogram of organigram is een afbeelding, model of schema van een organisatiestructuur van een onderneming; Een dergelijk schema brengt in kaart uit hoeveel verschillende divisies en afdelingen een organisatie bestaat (eventueel wie het hoofd is en wie medewerkers), en in welke hiërarchische verhouding de afdelingen en medewerkers ten opzichte van elkaar staan.

Nieuw!!: Organisatie en Organisatieschema · Bekijk meer »

Organisatiestructuur

Organisatiestructuur is de wijze waarop taken binnen een organisatie zijn verdeeld en de wijze waarop vervolgens afstemming tussen deeltaken tot stand is gebracht.

Nieuw!!: Organisatie en Organisatiestructuur · Bekijk meer »

Privacy

310x310px Privacy, privésfeer, persoonlijke levenssfeer of eigenruimte is een afweerrecht dat de persoonlijke levenssfeer beschermt.

Nieuw!!: Organisatie en Privacy · Bekijk meer »

Procedure

Een procedure is in het algemeen een reeks instructies die op volgorde moet worden uitgevoerd.

Nieuw!!: Organisatie en Procedure · Bekijk meer »

Product (economie)

Een product in economische zin is alles wat kan worden aangeboden op de markt om aan een vraag te voldoen.

Nieuw!!: Organisatie en Product (economie) · Bekijk meer »

Productiefactor

Een productiefactor is letterlijk datgene wat van invloed is op de productie, ofwel: dat wat de productie mogelijk maakt of bepaalt.

Nieuw!!: Organisatie en Productiefactor · Bekijk meer »

Project

Artistieke afbeelding van een project. Elk project heeft een tijd (zandloper), begin (start), en eind (finish) component. Een project is een, in de tijd en middelen begrensde, activiteit om iets te creëren.

Nieuw!!: Organisatie en Project · Bekijk meer »

Rechtsvorm

De rechtsvorm van een bedrijf, onderneming of organisatie, is de juridische vorm waarin deze is gegoten.

Nieuw!!: Organisatie en Rechtsvorm · Bekijk meer »

Risicoanalyse

Een risicoanalyse is een methode waarbij nader benoemde risico's worden gekwantificeerd door het bepalen van de kans dat een dreiging zich voordoet en de gevolgen daarvan: Risico.

Nieuw!!: Organisatie en Risicoanalyse · Bekijk meer »

Rotterdam

Rotterdam is een havenstad gelegen in het westen van Nederland, in de provincie Zuid-Holland.

Nieuw!!: Organisatie en Rotterdam · Bekijk meer »

Stichting

Een stichting is een organisatie die erop gericht is een bepaald doel te verwezenlijken.

Nieuw!!: Organisatie en Stichting · Bekijk meer »

Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden

Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden is, in Nederland, een methodiek vanuit de bedrijfs- en organisatiekunde om de verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden te organiseren.

Nieuw!!: Organisatie en Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden · Bekijk meer »

Tweede industriële revolutie

Patent voor elektrische lamp van Thomas Edison, 1880. Tweede industriële revolutie, ook wel bekend als de technologische revolutie, was een periode van de algehele Industriële revolutie, die liep van de tweede helft van de 19e eeuw tot de Eerste Wereldoorlog.

Nieuw!!: Organisatie en Tweede industriële revolutie · Bekijk meer »

Vaardigheid

Vaardigheid is het vermogen om een handeling bekwaam uit te voeren.

Nieuw!!: Organisatie en Vaardigheid · Bekijk meer »

Vennootschap

Een vennootschap is een organisatievorm met als hoofddoel het realiseren van winst voor de eigenaars van de vennootschap.

Nieuw!!: Organisatie en Vennootschap · Bekijk meer »

Vennootschap onder firma

Een vennootschap onder firma of vof, is in Nederland en België een eenvoudige manier waarop twee of meer personen samen een onderneming kunnen oprichten.

Nieuw!!: Organisatie en Vennootschap onder firma · Bekijk meer »

Verenigde Staten

De Verenigde Staten, officieel de Verenigde Staten van Amerika, afgekort VS (Engels: United States of America, afgekort USA, US of A of US), vaak (totum pro parte) Amerika (America) genoemd, zijn een federatie van 50 staten en het District of Columbia, grotendeels in Noord-Amerika gelegen.

Nieuw!!: Organisatie en Verenigde Staten · Bekijk meer »

Vereniging (rechtspersoon)

Een vereniging is een verzameling mensen die zich met een bepaald doel georganiseerd heeft.

Nieuw!!: Organisatie en Vereniging (rechtspersoon) · Bekijk meer »

Vergadering

Een vergadering is een bijeenkomst van meerdere mensen (meestal van eenzelfde organisatie) die met elkaar spreken en/of afspraken maken over de gemeenschappelijke toekomst.

Nieuw!!: Organisatie en Vergadering · Bekijk meer »

Werkgroep

Een werkgroep is een groep van mensen met een bepaald doel of een bepaalde opdracht die zij gezamenlijk resultaatgericht proberen uit te voeren.

Nieuw!!: Organisatie en Werkgroep · Bekijk meer »

Zelfstandig bestuursorgaan

Een zelfstandig bestuursorgaan (zbo) is in Nederland een organisatie die overheidstaken uitvoert, maar die niet direct onder het gezag van een ministerie valt, en die als zodanig bij wet is ingesteld of aangewezen.

Nieuw!!: Organisatie en Zelfstandig bestuursorgaan · Bekijk meer »

19e eeuw

De 19e eeuw (van de christelijke jaartelling) is de 19e periode van 100 jaar, dus bestaande uit de jaren 1801 tot en met 1900.

Nieuw!!: Organisatie en 19e eeuw · Bekijk meer »

Richt hier:

Instantie, Instanties, Instituut, Organisaties, Testorganisatie.

UitgaandeInkomende
Hey! We zijn op Facebook nu! »