Logo
Unionpedia
Communicatie
Ontdek het op Google Play
Nieuw! Download Unionpedia op je Android™ toestel!
Gratis
Snellere toegang dan browser!
 

Overtreding (strafrecht)

Index Overtreding (strafrecht)

Een overtreding is in het strafrecht een relatief licht strafbaar feit.

33 relaties: Auteurswet (Nederlandse wet), Burenoverlast, Burgerlijk recht, Burgerlijk Wetboek (Nederland), Deelneming (strafrecht), Gemeentelijke administratieve sanctie, Gemeentelijke verordening, Hoogspanning (elektriciteit), Krijgstucht bij de Nederlandse strijdkrachten, Misdaad, Misdrijf, Onrechtmatige daad (Nederland), Opdecimes, Openbare dronkenschap, Opiumwet, Poging, Politierechtbank, Politiestrafwet, Straf, Strafbaar feit, Strafrecht, Strafrecht (België), Strafrecht (Nederland), Strafwetboek, Suriname, Vliegeren, Wanbedrijf, Wegcode, Wegenverkeerswet 1994, Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften, Wet op de economische delicten, Wetboek van Strafrecht (Nederland), Wetboek van Strafrecht (Suriname).

Auteurswet (Nederlandse wet)

De Auteurswet (afgekort: Aw) is de wet die in Nederland het auteursrecht regelt.

Nieuw!!: Overtreding (strafrecht) en Auteurswet (Nederlandse wet) · Bekijk meer »

Burenoverlast

Bij burenoverlast (of burengerucht) ondervinden bewoners hinder van hun buren.

Nieuw!!: Overtreding (strafrecht) en Burenoverlast · Bekijk meer »

Burgerlijk recht

Burgerlijk recht, ook civiel recht of (in Nederland) privaatrecht, beschrijft de regels voor de onderlinge verhoudingen tussen personen (dus personen- en familierecht, vermogensrecht,...). De inhoud van het burgerlijk recht wordt het materiële burgerlijke recht genoemd.

Nieuw!!: Overtreding (strafrecht) en Burgerlijk recht · Bekijk meer »

Burgerlijk Wetboek (Nederland)

Het Burgerlijk Wetboek (afgekort: BW) is een Nederlands wetboek en maakt deel uit van het Nederlandse burgerlijk recht.

Nieuw!!: Overtreding (strafrecht) en Burgerlijk Wetboek (Nederland) · Bekijk meer »

Deelneming (strafrecht)

Deelneming is een juridische term die wijst op het mededaderschap of de medeplichtigheid aan een strafbaar feit.

Nieuw!!: Overtreding (strafrecht) en Deelneming (strafrecht) · Bekijk meer »

Gemeentelijke administratieve sanctie

Een gemeentelijke administratieve sanctie (GAS) is in België een straf, meestal een boete, die een gemeente kan opleggen voor inbreuken op zijn gemeentereglement.

Nieuw!!: Overtreding (strafrecht) en Gemeentelijke administratieve sanctie · Bekijk meer »

Gemeentelijke verordening

Een gemeentelijke verordening is een op gemeentelijk niveau vastgesteld algemeen verbindend voorschrift.

Nieuw!!: Overtreding (strafrecht) en Gemeentelijke verordening · Bekijk meer »

Hoogspanning (elektriciteit)

Waarschuwingsbord voor hoogspanning De International Electrotechnical Commission (IEC) verstaat onder hoogspanning een elektrische spanning boven de 1000 volt wisselspanning (effectief) of 1500 volt gelijkspanning.

Nieuw!!: Overtreding (strafrecht) en Hoogspanning (elektriciteit) · Bekijk meer »

Krijgstucht bij de Nederlandse strijdkrachten

Krijgstucht betreft het geheel aan interne gedragsregels dat binnen de strijdkrachten geldt.

Nieuw!!: Overtreding (strafrecht) en Krijgstucht bij de Nederlandse strijdkrachten · Bekijk meer »

Misdaad

Al Capone, een van de meest bekende misdadigers Misdaad is het breken van de wet, dat kan leiden tot veroordeling door een rechter.

Nieuw!!: Overtreding (strafrecht) en Misdaad · Bekijk meer »

Misdrijf

De goochelaar''. Terwijl een persoon uit het publiek vol ongeloof toekijkt, wordt zijn beurs gestolen door een man in priestergewaad en lorgnet, die achter hem staat. Terwijl hij dit doet kijkt de man naar de hemel. Alleen de metgezel van de modieus geklede dame schijnt er iets van te merken en wijst haar op de beurzensnijder. De term misdrijf is een juridisch begrip, dat in het Belgische en Nederlandse strafrecht verschillende betekenissen heeft.

Nieuw!!: Overtreding (strafrecht) en Misdrijf · Bekijk meer »

Onrechtmatige daad (Nederland)

Een onrechtmatige daad is een generiek rechtsfeit uit het Nederlandse burgerlijk recht.

Nieuw!!: Overtreding (strafrecht) en Onrechtmatige daad (Nederland) · Bekijk meer »

Opdecimes

De opdecimes of opdeciemen bepalen in België de voorgeschreven verhoging van strafrechtelijke geldboeten bij muntontwaarding.

Nieuw!!: Overtreding (strafrecht) en Opdecimes · Bekijk meer »

Openbare dronkenschap

Foto ter illustratie. Op een cruiseschip zijn de betrokkenen niet in de openbare ruimte, dus in juridische zin hoeft hier geen sprake te zijn van openbare dronkenschap largethumb Openbare dronkenschap is het strafbaar feit dat iemand pleegt die in het openbaar in staat van dronkenschap verkeert.

Nieuw!!: Overtreding (strafrecht) en Openbare dronkenschap · Bekijk meer »

Opiumwet

De Opiumwet (Opw) is een Nederlandse wet uit 1928, die een eerdere Opiumwet uit 1919 verving, en die sindsdien vele malen is gewijzigd.

Nieuw!!: Overtreding (strafrecht) en Opiumwet · Bekijk meer »

Poging

De strafbare poging in het Nederlandse strafrecht is gecodificeerd in art.

Nieuw!!: Overtreding (strafrecht) en Poging · Bekijk meer »

Politierechtbank

De politierechtbank is in België het laagste vonnisgerecht in strafzaken.

Nieuw!!: Overtreding (strafrecht) en Politierechtbank · Bekijk meer »

Politiestrafwet

De Politiestrafwet is een Surinaamse strafwet.

Nieuw!!: Overtreding (strafrecht) en Politiestrafwet · Bekijk meer »

Straf

Een straf is het opzettelijk laten ondergaan van een onaangename ervaring door een 'gestrafte' teneinde die te motiveren in de toekomst in gelijkaardige situaties ander ('wenselijker') gedrag te vertonen.

Nieuw!!: Overtreding (strafrecht) en Straf · Bekijk meer »

Strafbaar feit

Strafbare feiten of delicten zijn menselijke gedragingen die vallen binnen de grenzen van de wettelijke delictsomschrijving, en wederrechtelijk en verwijtbaar zijn.

Nieuw!!: Overtreding (strafrecht) en Strafbaar feit · Bekijk meer »

Strafrecht

Strafrecht is het geheel van rechtsregels waarin is vastgelegd welk gedrag strafwaardig wordt geacht, welke straffen op dit gedrag gesteld zijn en via welke weg strafoplegging gerealiseerd kan worden.

Nieuw!!: Overtreding (strafrecht) en Strafrecht · Bekijk meer »

Strafrecht (België)

Strafrecht, in België, is het geheel van rechtsregels waardoor bepaalde handelingen strafbaar worden gesteld (materieel strafrecht), met aanvullend de procedureregels volgens dewelke het materieel strafrecht wordt toegepast (formeel strafrecht, ook wel strafprocesrecht genoemd).

Nieuw!!: Overtreding (strafrecht) en Strafrecht (België) · Bekijk meer »

Strafrecht (Nederland)

Het strafrecht is dat deel van het recht dat toepasbaar is als iemand verdacht is van het begaan van een strafbaar feit.

Nieuw!!: Overtreding (strafrecht) en Strafrecht (Nederland) · Bekijk meer »

Strafwetboek

Een strafwetboek of wetboek van strafrecht is een document dat het gehele of een groot deel van het strafrecht in een bepaalde jurisdictie verzamelt.

Nieuw!!: Overtreding (strafrecht) en Strafwetboek · Bekijk meer »

Suriname

| |- | | Suriname, officieel de Republiek Suriname, is een republiek aan de noordoostkust van Zuid-Amerika met als hoofdstad Paramaribo.

Nieuw!!: Overtreding (strafrecht) en Suriname · Bekijk meer »

Vliegeren

Een vlieger, Nederland, 2010. Een Chinese vlieger. Vliegerfestival, Berkeley (Californië), 2000. Maatschappij Nederland geeft in Amsterdam een demonstratie met zelfgemaakte vliegers. Vliegeren is de kunst om een voorwerp van papier of stof aan een draad met bijvoorbeeld stokjes zo lang mogelijk in de wind te laten vliegen.

Nieuw!!: Overtreding (strafrecht) en Vliegeren · Bekijk meer »

Wanbedrijf

Een wanbedrijf is een term uit het Belgische strafrecht, die een categorie van misdrijven aanduidt.

Nieuw!!: Overtreding (strafrecht) en Wanbedrijf · Bekijk meer »

Wegcode

De Wegcode of het Verkeersreglement is het document waarin de Belgische verkeersregels zijn vastgelegd.

Nieuw!!: Overtreding (strafrecht) en Wegcode · Bekijk meer »

Wegenverkeerswet 1994

De Wegenverkeerswet 1994 (WVW) vormt de basis voor de regelgeving van het wegverkeer in Nederland.

Nieuw!!: Overtreding (strafrecht) en Wegenverkeerswet 1994 · Bekijk meer »

Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften

De Nederlandse Wet van 3 juli 1989, houdende administratiefrechtelijke afdoening van inbreuken op bepaalde verkeersvoorschriften (Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften, lex Mulder, wet Mulder), bepaalt voor veel verkeersovertredingen dat deze volgens het bestuursrecht worden afgedaan, niet volgens het strafrecht.

Nieuw!!: Overtreding (strafrecht) en Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften · Bekijk meer »

Wet op de economische delicten

De Wet op de economische delicten (WED, 22 juni 1950) is een kaderwet, die een opsomming bevat van economische misdrijven en overtredingen.

Nieuw!!: Overtreding (strafrecht) en Wet op de economische delicten · Bekijk meer »

Wetboek van Strafrecht (Nederland)

Het Nederlandse Wetboek van Strafrecht (in de rechtspraak vaak afgekort tot Sr of WvSr) vormt samen met het Wetboek van Strafvordering de basis van het Nederlandse strafrecht.

Nieuw!!: Overtreding (strafrecht) en Wetboek van Strafrecht (Nederland) · Bekijk meer »

Wetboek van Strafrecht (Suriname)

Het Wetboek van Strafrecht van Suriname ligt vervat in de wet van 14 oktober 1910, houdende vaststelling van een Wetboek van Strafrecht voor Suriname (G.B. 1911 no. 1),waarin in de loop der tijd verschillende wijzigingen zijn aangebracht.

Nieuw!!: Overtreding (strafrecht) en Wetboek van Strafrecht (Suriname) · Bekijk meer »

Richt hier:

Overtreding (Strafrecht).

UitgaandeInkomende
Hey! We zijn op Facebook nu! »