Logo
Unionpedia
Communicatie
Ontdek het op Google Play
Nieuw! Download Unionpedia op je Android™ toestel!
Downloaden
Snellere toegang dan browser!
 

Pand (rechtsvorm)

Index Pand (rechtsvorm)

Het recht van pand is een zakelijk zekerheidsrecht waarmee een roerende zaak of een vordering (het onderpand) bezwaard kan worden.

26 relaties: Aandeel, Afhankelijk recht, Akte (document), Authentieke akte, Belastingdienst, Beslag (recht), Curator (juridisch), Dwingend recht, Endossement, Executierecht, Faillissement, Faillissement (Nederland), Lening, Lommerd, Onderhandse akte, Onderpand, Oudvaderlands recht, Overdracht (Nederlands recht), Pandrecht (België), Recht van hypotheek, Registergoed, Vastgoed, Vermogensrecht, Vonnis, Zaaksvorming, Zakelijk recht.

Aandeel

Een aandeel is een waardepapier dat een aantal rechten met betrekking tot een vennootschap geeft.

Nieuw!!: Pand (rechtsvorm) en Aandeel · Bekijk meer »

Afhankelijk recht

Een afhankelijk recht of accessoir recht is in het Nederlands privaatrecht "een recht dat aan een ander recht zodanig verbonden is, dat het niet zonder dat andere recht kan bestaan" (artikel 7 van Boek 3 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek (BW)).

Nieuw!!: Pand (rechtsvorm) en Afhankelijk recht · Bekijk meer »

Akte (document)

Een akte is een officieel document.

Nieuw!!: Pand (rechtsvorm) en Akte (document) · Bekijk meer »

Authentieke akte

Een authentieke akte is een document dat door een openbaar ambtenaar, als regel een notaris, is opgesteld en gewaarmerkt.

Nieuw!!: Pand (rechtsvorm) en Authentieke akte · Bekijk meer »

Belastingdienst

Een belastingdienst, soms ook wel fiscus genoemd, is een overheidsorgaan dat de heffing en inning van belasting, douanerechten en accijns voor een staat verzorgt.

Nieuw!!: Pand (rechtsvorm) en Belastingdienst · Bekijk meer »

Beslag (recht)

Het beslag is een civielrechtelijke of strafrechtelijke maatregel die iemand de beschikking over een voorwerp of vermogensrecht ontneemt of beperkt ten behoeve van een ander (het civiele recht) of de maatschappij (het strafrecht).

Nieuw!!: Pand (rechtsvorm) en Beslag (recht) · Bekijk meer »

Curator (juridisch)

Een curator is iemand die door de rechter is aangewezen om het beheer te voeren over de bezittingen van een natuurlijk persoon of van een rechtspersoon.

Nieuw!!: Pand (rechtsvorm) en Curator (juridisch) · Bekijk meer »

Dwingend recht

Dwingend recht is het geheel van rechtsregels waarvan niet mag worden afgeweken.

Nieuw!!: Pand (rechtsvorm) en Dwingend recht · Bekijk meer »

Endossement

Een endossement (rugtekening) is een verklaring op de achterzijde ('en dos') van een eigendomsbewijs waarbij de vervreemder (meestal: verkoper) de eigendom overdraagt aan een met name genoemde verkrijger (meestal: koper).

Nieuw!!: Pand (rechtsvorm) en Endossement · Bekijk meer »

Executierecht

Het executierecht is het recht dat de executie (het uitvoeren) van een vonnis of een bepaald recht regelt.

Nieuw!!: Pand (rechtsvorm) en Executierecht · Bekijk meer »

Faillissement

Een gesloten filiaal van V&D in Utrecht nadat de winkelketen eind 2015 failliet is verklaard Het faillissement of bankroet is een vorm van beslag op het gehele vermogen van de failliet ten behoeve van de gezamenlijke schuldeisers.

Nieuw!!: Pand (rechtsvorm) en Faillissement · Bekijk meer »

Faillissement (Nederland)

Faillissement is een rechtsfiguur uit het insolventierecht.

Nieuw!!: Pand (rechtsvorm) en Faillissement (Nederland) · Bekijk meer »

Lening

Een lening is een geldbedrag dat door een partij wordt verstrekt aan een andere partij op voorwaarde dat het later terug wordt betaald.

Nieuw!!: Pand (rechtsvorm) en Lening · Bekijk meer »

Lommerd

Stadsbank van Lening te Amsterdam Een lommerd (verbastering van lombard), officieel bank van lening, ook (houder van een) pandhuis, is een kredietinstelling, waar leningen kunnen afgesloten worden tegen een onderpand van roerende goederen zoals juwelen, zilverwerk, kunst- en siervoorwerpen, boeken en andere voorwerpen van waarde.

Nieuw!!: Pand (rechtsvorm) en Lommerd · Bekijk meer »

Onderhandse akte

Onder het begrip onderhandse akte wordt verstaan iedere akte die niet als authentieke akte is opgemaakt.

Nieuw!!: Pand (rechtsvorm) en Onderhandse akte · Bekijk meer »

Onderpand

Een onderpand of waarborg is een zekerheid in de vorm van geld, goederen of rechten.

Nieuw!!: Pand (rechtsvorm) en Onderpand · Bekijk meer »

Oudvaderlands recht

Oudvaderlands recht of oud-Hollands recht is een vakgebied binnen het recht, dat de rechtsgeschiedenis van verschillende lokale en regionale rechtssystemen in de noordelijke en zuidelijke Nederlanden en haar koloniën bestudeert.

Nieuw!!: Pand (rechtsvorm) en Oudvaderlands recht · Bekijk meer »

Overdracht (Nederlands recht)

In Nederland is overdracht van eigendom, beperkte rechten en vorderingsrechten mogelijk, tenzij de wet of de aard van het recht zich tegen een overdracht verzet.

Nieuw!!: Pand (rechtsvorm) en Overdracht (Nederlands recht) · Bekijk meer »

Pandrecht (België)

Een pandrecht is een zakelijk zekerheidsrecht op roerende goederen.

Nieuw!!: Pand (rechtsvorm) en Pandrecht (België) · Bekijk meer »

Recht van hypotheek

Het recht van hypotheek is een zekerheidsrecht op een registergoed, dat gekoppeld is aan een lening, althans een maximaal te lenen bedrag.

Nieuw!!: Pand (rechtsvorm) en Recht van hypotheek · Bekijk meer »

Registergoed

Registergoederen zijn goederen die wettelijk verplicht worden ingeschreven in een openbaar register (het kadaster).

Nieuw!!: Pand (rechtsvorm) en Registergoed · Bekijk meer »

Vastgoed

Vastgoed in Peking Vastgoed, ook onroerend goed of onroerende zaak genoemd, omvat de grond en de gebouwen (opstal) op deze grond.

Nieuw!!: Pand (rechtsvorm) en Vastgoed · Bekijk meer »

Vermogensrecht

Als objectief recht omvat het rechtsgebied van het vermogensrecht als onderdeel van het privaatrecht het geheel van bepalingen dat betrekking heeft op vermogensbestanddelen.

Nieuw!!: Pand (rechtsvorm) en Vermogensrecht · Bekijk meer »

Vonnis

Een vonnis is een beslissing van een rechter.

Nieuw!!: Pand (rechtsvorm) en Vonnis · Bekijk meer »

Zaaksvorming

Zaaksvorming is één de belangrijkste manieren waarop roerende zaken ontstaan.

Nieuw!!: Pand (rechtsvorm) en Zaaksvorming · Bekijk meer »

Zakelijk recht

Met een zakelijk recht wordt een recht bedoeld dat de titularis ervan een aanspraak verleent op een zaak of een ander goed.

Nieuw!!: Pand (rechtsvorm) en Zakelijk recht · Bekijk meer »

Richt hier:

Pandgever, Pandhouder, Recht van pand, Stil pand, Verpanden, Verpanding, Vuistpand.

UitgaandeInkomende
Hey! We zijn op Facebook nu! »