Logo
Unionpedia
Communicatie
Ontdek het op Google Play
Nieuw! Download Unionpedia op je Android™ toestel!
Gratis
Snellere toegang dan browser!
 

Politiek spectrum

Index Politiek spectrum

Een politiek spectrum is een manier om verschillende politieke opvattingen en stromingen te kunnen duiden langs één of meerdere assen.

42 relaties: Adel, Anarchisme, Ancien régime, André Krouwel, Antiklerikalisme, Autoritarisme (politicologie), België, Belgische federale verkiezingen 2010, Berlijnse Muur, Burgerij, Christendemocratie, Communisme, Conservatief-liberalisme, Conservatisme, Fascisme, Hoefijzermodel, Ideologie, IJzeren Gordijn, Internationalisme, Kieskompas, Koude Oorlog, Liberalisme, Libertarisme, Links (politiek), Marxisme, Monarchisme, Nationaalsocialisme, Nationale Vergadering (Frankrijk), Nationalisme, Nederland, Nolandiagram, Parlement, Politieke partij, Postmodernisme, Progressief liberalisme, Reactionair, Realpolitik, Rechts (politiek), Religie, Sociaaldemocratie, Socialisme, Tweede Kamerverkiezingen 2012.

Adel

Elke adellijke familie heeft een eigen wapenschild, in vele gevallen ook een devies en in de middeleeuwen soms een wapenkreet. Hier het wapenschild van de vorsten van Schwarzenberg. Monarchen gebruikten orden om de adel aan zich te binden, de hertog draagt de Orde van de Kousenband Vele dames van adel hadden het voorrecht hofdame te worden De monarch staat in de meeste landen boven de adel; hier Alexander III van Rusland Hogerhuis in Londen, de enige plek waar de Britse adel nog enige politieke macht bezit; dit is de in 1850 afgebrande zaal Sir Winston Churchill met zijn zoon en kleinzoon Maria Louise van Savoye-Carignano; een van de bekendste adellijke slachtoffers van de Franse Revolutie Leo Tolstoj maakte als graaf deel uit van de Russische adel Ferdinand von Zeppelin, uitvinder van de zeppelin Pierre de Coubertin; een van de oprichters van de moderne versie van de Olympische Spelen Frank De Winne, een Belgisch kosmonaut, werd door de koning tot burggraaf verheven Nicolas Sarközy de Nagy-Bocsa De Amerikaanse acteur Jake Gyllenhaal Bronisław Komorowski Op de begrafenis van edelen worden soms hun eretekens en wapens getoond of meegedragen; begrafenis van aartshertog Otto van Habsburg De adel is een sociaal of juridisch afgebakende groep mensen (edelen) die van oorsprong een bevoorrechte positie innam.

Nieuw!!: Politiek spectrum en Adel · Bekijk meer »

Anarchisme

Anarchisme (van Oudgrieks ἄναρχος, anarchos: ἀ-.

Nieuw!!: Politiek spectrum en Anarchisme · Bekijk meer »

Ancien régime

Met het ancien régime (Frans voor oud stelsel of oud systeem) wordt de periode bedoeld waarin het Franse koninkrijk op absolutistische wijze werd geregeerd door het huis Bourbon, vóór de Franse Revolutie van 1789.

Nieuw!!: Politiek spectrum en Ancien régime · Bekijk meer »

André Krouwel

Tweede Kamerverkiezingen van 2012. André Krouwel (Vianen, 3 november 1964) is een Nederlands politicoloog, als universitair hoofddocent verbonden aan de afdelingen Politicologie/Bestuurskunde en Communicatiewetenschappen van de Vrije Universiteit te Amsterdam.

Nieuw!!: Politiek spectrum en André Krouwel · Bekijk meer »

Antiklerikalisme

Luistervinkende kardinalen (door Henri Adolphe Laissement) Antiklerikalisme is de stroming die zich keert tegen de invloed of de machtspositie van de clerus (de geestelijkheid) op het vlak van het openbaar leven, het onderwijs of de politiek (wat wordt aangeduid als klerikalisme).

Nieuw!!: Politiek spectrum en Antiklerikalisme · Bekijk meer »

Autoritarisme (politicologie)

ngo Freedom House Autoritarisme is een politiek systeem dat gekenmerkt wordt door de volgende elementen.

Nieuw!!: Politiek spectrum en Autoritarisme (politicologie) · Bekijk meer »

België

België, of voluit het Koninkrijk België, is een West-Europees land dat ligt aan de Noordzee en grenst aan Nederland, Duitsland, Luxemburg en Frankrijk.

Nieuw!!: Politiek spectrum en België · Bekijk meer »

Belgische federale verkiezingen 2010

De grootste zes Vlaamse partijen en hun behaalde resultaten voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Van 1978 tot en met 2014, uitgedrukt in procenten voor 'Het Rijk'. Op zondag 13 juni 2010 vonden er federale verkiezingen in België plaats.

Nieuw!!: Politiek spectrum en Belgische federale verkiezingen 2010 · Bekijk meer »

Berlijnse Muur

De Muur in juni 1989 Ligging van de Berlijnse Muur op een satellietfoto Onder de Berlijnse Muur (Duits: Berliner Mauer) verstaat men de tot 100 meter brede constructie van opeenvolgende obstakels die van 13 augustus 1961 tot 9 november 1989 West- en Oost-Berlijn van elkaar scheidde.

Nieuw!!: Politiek spectrum en Berlijnse Muur · Bekijk meer »

Burgerij

''La sortie du bourgeois'', geschilderd door Jean Béraud (1889) De burgerij, burgerdom of bourgeoisie (uitgesproken als) is een sociale klasse van mensen in de middenklasse en bovenklasse die hun macht of status ontlenen aan hun vermogen, opleiding en werk, anders dan de aristocraten, die hun status in eerste plaats aan hun familieachtergrond ontlenen.

Nieuw!!: Politiek spectrum en Burgerij · Bekijk meer »

Christendemocratie

Christendemocratie is een politieke stroming.

Nieuw!!: Politiek spectrum en Christendemocratie · Bekijk meer »

Communisme

Het communisme is een sociale, politieke en economische ideologie gericht op de oprichting van een klasseloze, staatloze en socialistische samenleving, gebaseerd op gemeenschappelijke eigendom van de productiemiddelen, waarbij iedereen produceert naar vermogen en neemt naar behoefte.

Nieuw!!: Politiek spectrum en Communisme · Bekijk meer »

Conservatief-liberalisme

Conservatief-liberalisme is een politieke stroming die elementen bevat van conservatisme en liberalisme.

Nieuw!!: Politiek spectrum en Conservatief-liberalisme · Bekijk meer »

Conservatisme

Het conservatisme is een politieke, ethische en culturele gezindheid die zich grondvest op de traditie.

Nieuw!!: Politiek spectrum en Conservatisme · Bekijk meer »

Fascisme

Het fascisme (Italiaans: fascismo) is een extreme vorm van autoritair nationalisme en is antidemocratisch, anticommunistisch, antiliberaal, antiparlementair en anti-intellectueel.

Nieuw!!: Politiek spectrum en Fascisme · Bekijk meer »

Hoefijzermodel

Extreemlinks en -rechts worden op resp. de linker- en rechteruiteinden van het hoefijzer geplaatst, die relatief dicht bij elkaar liggen. Het hoefijzermodel is een model van het politieke spectrum waarin de gebruikelijke twee uitersten, extreemlinks en extreemrechts dichter bij elkaar geplaatst worden dan hun gematigde varianten.

Nieuw!!: Politiek spectrum en Hoefijzermodel · Bekijk meer »

Ideologie

Een ideologie is een geheel van ideeën over de mens, menselijke relaties en de inrichting van de maatschappij, dat leeft binnen een maatschappelijke groep, met name een politieke partij, een denkstroming of een sociale klasse.

Nieuw!!: Politiek spectrum en Ideologie · Bekijk meer »

IJzeren Gordijn

Joegoslavië en Albanië (gearceerd) behoorden in deze context niet tot het Oostblok. Het IJzeren Gordijn was in de eerste plaats een grens door Europa, een scheidingslijn tussen het communistische zogenaamde 'Oostblok' (de Sovjet-Unie en haar vazalstaten of "satellietstaten" in Oost-Europa) en het kapitalistische 'Westen' (westerse landen onder aanvoering van de Verenigde Staten van Amerika).

Nieuw!!: Politiek spectrum en IJzeren Gordijn · Bekijk meer »

Internationalisme

Internationalisme is een politieke stroming die streeft naar het vormen van een samenwerking van naties in een unie.

Nieuw!!: Politiek spectrum en Internationalisme · Bekijk meer »

Kieskompas

Het Kieskompas is een website waarop potentiële kiezers kunnen achterhalen welke partij het dichtst bij ze staat, ook wel een kieswijzer genoemd.

Nieuw!!: Politiek spectrum en Kieskompas · Bekijk meer »

Koude Oorlog

De Koude Oorlog was een periode van gewapende vrede tussen de communistische en de kapitalistische wereld in de tweede helft van de 20e eeuw.

Nieuw!!: Politiek spectrum en Koude Oorlog · Bekijk meer »

Liberalisme

Het liberalisme is een politiek-maatschappelijke stroming die ontstaan is in de Verlichting van de 18e eeuw.

Nieuw!!: Politiek spectrum en Liberalisme · Bekijk meer »

Libertarisme

Ama-gi, vrijheid in het Sumerisch, wordt door sommige libertariërs als logo of symbool gehanteerd. Het libertarisme is een politieke filosofie met als hoofddoel vrijheid handhaven door middel van individuele soevereiniteit en het non-agressieprincipe.

Nieuw!!: Politiek spectrum en Libertarisme · Bekijk meer »

Links (politiek)

De aanduiding links wordt in het politiek spectrum gebruikt om de politieke richting van partijen, personen en organisaties te karakteriseren.

Nieuw!!: Politiek spectrum en Links (politiek) · Bekijk meer »

Marxisme

Het marxisme is voornamelijk gebaseerd op de ideeën van de negentiende-eeuwse filosoof Karl Marx Het marxisme is enerzijds een beschrijvende methode van de maatschappij en dan vooral de economie op basis van het historisch materialisme waarbij op dialectische wijze de klassenstrijd tussen de twee tegengestelde klassen van kapitaal en arbeid wordt benaderd.

Nieuw!!: Politiek spectrum en Marxisme · Bekijk meer »

Monarchisme

Monarchisme of royalisme (ook wel koningsgezindheid) is een politieke stroming die ijvert voor een regeringsvorm met een erfelijk staatshoofd: een monarchie.

Nieuw!!: Politiek spectrum en Monarchisme · Bekijk meer »

Nationaalsocialisme

Vlag van nazi-Duitsland Adolf Hitler in 1933 Het nationaalsocialisme, ook wel ingekort tot nazisme, is een aan het fascisme verwante ideologie die na de Eerste Wereldoorlog in Duitsland ontstond.

Nieuw!!: Politiek spectrum en Nationaalsocialisme · Bekijk meer »

Nationale Vergadering (Frankrijk)

De Assemblée nationale (Nederlands: Nationale Vergadering) is het lagerhuis van het tweekamerparlement van Frankrijk.

Nieuw!!: Politiek spectrum en Nationale Vergadering (Frankrijk) · Bekijk meer »

Nationalisme

Marianne het Franse nationalisme symboliseert tijdens de Julirevolutie in 1830. Nationalisme is een politieke ideologie die stelt dat de staat als politieke eenheid moet voortvloeien uit de natie als historisch gegroeide sociaal-culturele eenheid.

Nieuw!!: Politiek spectrum en Nationalisme · Bekijk meer »

Nederland

Nederland is een van de samenstellende landen van het Koninkrijk der Nederlanden.

Nieuw!!: Politiek spectrum en Nederland · Bekijk meer »

Nolandiagram

Nolandiagram Het Nolandiagram is een politiek schema dat is opgesteld door de Amerikaanse libertarische activist David Nolan.

Nieuw!!: Politiek spectrum en Nolandiagram · Bekijk meer »

Parlement

Australië. Een parlement is het hoogst verkozen beraadslagende orgaan van een democratische rechtsstaat, bestaande uit verkozen vertegenwoordigers van het volk, dat een essentiële rol speelt in de totstandkoming van wetgevende akten en in zijn totaliteit of in zijn onderdelen controle uitoefent op de uitvoerende macht.

Nieuw!!: Politiek spectrum en Parlement · Bekijk meer »

Politieke partij

Een politieke partij is een organisatie die erop gericht is door deelname aan verkiezingen invloed te verkrijgen op overheidsbeleid in een bepaald geografisch gebied.

Nieuw!!: Politiek spectrum en Politieke partij · Bekijk meer »

Postmodernisme

Het Inntel Hotel Zaandam (voltooid in 2010) heeft een postmoderne architectuur die verwijst naar de huisjes van de Zaanse Schans Postmodernisme is de overkoepelende naam voor een cultuurstroming die een reeks van filosofische standpunten en esthetische stijlen in de kunst sinds eind jaren 1950 betreft.

Nieuw!!: Politiek spectrum en Postmodernisme · Bekijk meer »

Progressief liberalisme

Progressief liberalisme, links liberalisme, sociaalliberalisme, vrijzinnig links, vrijzinnig liberalisme of radicalisme is een substroming binnen het liberalisme die ervan uitgaat dat de overheid een taak kan hebben in de bevordering van de vrijheid van de burgers.

Nieuw!!: Politiek spectrum en Progressief liberalisme · Bekijk meer »

Reactionair

Een reactionair is iemand die vanuit politieke overtuiging een situatie uit het verleden wil herstellen.

Nieuw!!: Politiek spectrum en Reactionair · Bekijk meer »

Realpolitik

Von Ribbentrop en Stalin in 1939 Realpolitik is een wijze van politiek bedrijven waarbij op een nuchtere manier de kosten en de baten van een bepaald beleid worden bekeken.

Nieuw!!: Politiek spectrum en Realpolitik · Bekijk meer »

Rechts (politiek)

De aanduiding rechts wordt gebruikt om de politieke richting van partijen, personen en organisaties te karakteriseren.

Nieuw!!: Politiek spectrum en Rechts (politiek) · Bekijk meer »

Religie

shinto, sikhisme, taoïsme, Tenrikyo 5e rij: Thelema, Unitaristisch Universalisme, wicca, zoroastrisme Onder religie (van het Latijnse religio) wordt gewoonlijk een van de vele vormen van zingeving, of het zoeken naar betekenisvolle verbindingen, verstaan, waarbij meestal een hogere macht, opperwezen of god centraal staat.

Nieuw!!: Politiek spectrum en Religie · Bekijk meer »

Sociaaldemocratie

De sociaaldemocratie is van oorsprong een parlementair ingestelde variant van de bredere socialistische beweging, die door middel van verkiezingen en staatsgeleide hervorming van het kapitalisme tot een egalitaire maatschappij wil komen.

Nieuw!!: Politiek spectrum en Sociaaldemocratie · Bekijk meer »

Socialisme

Socialisme is een politieke maatschappijvorm gebaseerd op gelijkheid, sociale rechtvaardigheid en solidariteit, of de verzamelnaam voor een verscheidenheid aan politieke en ideologische stromingen die naar een dergelijke maatschappij streven.

Nieuw!!: Politiek spectrum en Socialisme · Bekijk meer »

Tweede Kamerverkiezingen 2012

De Tweede Kamerverkiezingen 2012 waren ontbindingsverkiezingen voor de Nederlandse Tweede Kamer der Staten-Generaal, die gehouden werden op 12 september 2012.

Nieuw!!: Politiek spectrum en Tweede Kamerverkiezingen 2012 · Bekijk meer »

Richt hier:

Politieke ruimte, Politieke spectrum.

UitgaandeInkomende
Hey! We zijn op Facebook nu! »