Logo
Unionpedia
Communicatie
Ontdek het op Google Play
Nieuw! Download Unionpedia op je Android™ toestel!
Downloaden
Snellere toegang dan browser!
 

Reactiviteit (scheikunde)

Index Reactiviteit (scheikunde)

Reactiviteit is een fundamenteel en tegelijkertijd zeer breed interpreteerbaar begrip uit de scheikunde.

91 relaties: Activeringsenergie, Alkeen, Anorganische chemie, Aromaticiteit, Atoom, Boltzmannconstante, Botsingstheorie, Carbokation, Carbonylgroep, Chemisch element, Chemisch inert, Chemische binding, Chemische kinetiek, Chemische reactie, Concentratie (oplossing), Constante van Planck, Cyclische verbinding, Delta (letter), Druk (grootheid), Dubbele binding (scheikunde), Edelgasconfiguratie, Elektrische stroom, Elektrofiel, Elektrofiele aromatische substitutie, Elektron, Elektronegativiteit, Elektronenstuwende groep, Elektronenzuigende groep, Endotherm proces, Entropie, Evenwichtsreactie, Exotherm proces, Functionele groep, Fysische organische chemie, Geconjugeerd systeem, Gedelokaliseerd elektron, Halogeen, HSAB-theorie, Hybridisatie (scheikunde), Hydroxide, Inductieve stabilisatie, Intermediair (scheikunde), Ion (deeltje), Irreversibel proces, Katalysator, Koolstof, Kristal (natuurwetenschappen), Kristalstructuur, Kwantumchemie, Kwantummechanica, ..., Meisenheimercomplex, Mesomeereffect, Methaan, Moleculair orbitaal, Molecuul, Molecuulorbitaaltheorie, Natrium, Neon (element), Nucleofiel, Octetregel, Orbitaal, Organische chemie, Organische verbinding, Oxidator, PH, Polarisatie (elektriciteit), Polarisatie-effect, Potentiële energie, Reactief intermediair, Reactiemechanisme, Reactiesnelheid (scheikunde), Reactiesnelheidsconstante, Reductor, Samengestelde stof, Scheikunde, Snelheid, Straling, Temperatuur, Thermodynamica, Toestandsfunctie, Trifluormethylgroep, Tweede wet van de thermodynamica, Valentie-elektron, Valentiebindingstheorie, Vaste stof, Vrij elektronenpaar, Vrije energie, Water, Waterstof (element), Wet van Coulomb, Zuurstof (element). Uitbreiden index (41 meer) »

Activeringsenergie

right De activeringsenergie (meestal aangeduid als Ea) is de energie die een systeem nodig heeft om een chemische reactie te laten doorgaan.

Nieuw!!: Reactiviteit (scheikunde) en Activeringsenergie · Bekijk meer »

Alkeen

Structuurformule van but-1-een met aanduiding van de dubbele binding in het blauw. Alkenen of olefinen zijn onverzadigde koolwaterstoffen waarin één paar koolstofatomen verbonden is door een dubbele binding.

Nieuw!!: Reactiviteit (scheikunde) en Alkeen · Bekijk meer »

Anorganische chemie

Anorganische scheikunde is de tak van de scheikunde die zich bezighoudt met anorganische chemische verbindingen; dat wil zeggen met verbindingen die normaal gesproken geen koolstofatomen bevatten, zoals mineralen, zouten, en metalen, maar ook water.

Nieuw!!: Reactiviteit (scheikunde) en Anorganische chemie · Bekijk meer »

Aromaticiteit

Resonantiestructuur van benzeen. De dubbele pijl geeft aan dat de twee structuurformules geen afzonderlijke entiteiten vormen en bovendien beide alleen hypothetisch zijn. Alternatieve structuurformule van benzeen, die aangeeft dat de π-elektronen gedelokaliseerd zijn in de ring. Aromaticiteit is in de organische chemie de benaming voor het opmerkelijke fenomeen dat kenmerkend is voor een reeks verbindingen, de aromatische verbindingen of aromaten.

Nieuw!!: Reactiviteit (scheikunde) en Aromaticiteit · Bekijk meer »

Atoom

Heliumatoom (vereenvoudigd weergegeven). De kern, met twee protonen (rood) en twee neutronen (groen), is omgeven door twee elektronen (geel). Een atoom is van ieder scheikundig element de kleinste bouwsteen met de chemische eigenschappen van het element.

Nieuw!!: Reactiviteit (scheikunde) en Atoom · Bekijk meer »

Boltzmannconstante

De boltzmannconstante of constante van Boltzmann, weergegeven door k of kB, is een natuurkundige constante die zowel het verband aangeeft tussen temperatuur en energie als tussen entropie en waarschijnlijkheid.

Nieuw!!: Reactiviteit (scheikunde) en Boltzmannconstante · Bekijk meer »

Botsingstheorie

De botsingstheorie is een theorie die kwantitatief verklaart hoe chemische reacties plaatsvinden en waarom verschillende reacties verschillende reactiesnelheden hebben.

Nieuw!!: Reactiviteit (scheikunde) en Botsingstheorie · Bekijk meer »

Carbokation

Een carbokation is een organisch deeltje met één of meerdere positief geladen koolstofatomen omringd door alkylgroepen.

Nieuw!!: Reactiviteit (scheikunde) en Carbokation · Bekijk meer »

Carbonylgroep

right Een carbonylgroep is een functionele groep die bestaat uit een koolstofatoom dat met een dubbele binding covalent gebonden is aan een zuurstofatoom.

Nieuw!!: Reactiviteit (scheikunde) en Carbonylgroep · Bekijk meer »

Chemisch element

Chemisch element (vaak kortweg element) heeft twee betekenissen.

Nieuw!!: Reactiviteit (scheikunde) en Chemisch element · Bekijk meer »

Chemisch inert

Een ''glovebox'' is een ruimte die gevuld wordt met een inert gas, zoals argon, om zeer luchtgevoelige reacties in uit te voeren. Een chemische stof wordt inert (letterlijk: willoos, traag) genoemd als deze niet of nauwelijks reageert met vrijwel alle andere chemicaliën.

Nieuw!!: Reactiviteit (scheikunde) en Chemisch inert · Bekijk meer »

Chemische binding

Een chemische binding is een aantrekkende kracht tussen twee of meer atomen, ionen of moleculen.

Nieuw!!: Reactiviteit (scheikunde) en Chemische binding · Bekijk meer »

Chemische kinetiek

De chemische kinetiek of kinetica is een onderwerp van de fysische chemie, waarin men zich bezighoudt met de beschrijving van de snelheid waarmee een chemische reactie voortgang heeft.

Nieuw!!: Reactiviteit (scheikunde) en Chemische kinetiek · Bekijk meer »

Chemische reactie

Een chemische reactie is een proces waarbij bepaalde verbindingen (moleculen) of atomen via een chemische weg worden omgezet in andere verbindingen via het vormen dan wel breken van chemische bindingen.

Nieuw!!: Reactiviteit (scheikunde) en Chemische reactie · Bekijk meer »

Concentratie (oplossing)

Toenemende concentratie van een kleurstof. De concentratie of sterkte van een oplossing geeft aan hoeveel stof er is opgelost per hoeveelheid oplossing (of oplosmiddel).

Nieuw!!: Reactiviteit (scheikunde) en Concentratie (oplossing) · Bekijk meer »

Constante van Planck

De constante van Planck, aangeduid met h, is een natuurkundige constante die voorkomt in alle vergelijkingen van de kwantummechanica.

Nieuw!!: Reactiviteit (scheikunde) en Constante van Planck · Bekijk meer »

Cyclische verbinding

Een cyclische verbinding is een type chemische verbinding waarin de atomen in het molecule een gesloten systeem vormen, dat meestal een ring wordt genoemd.

Nieuw!!: Reactiviteit (scheikunde) en Cyclische verbinding · Bekijk meer »

Delta (letter)

De hoofdletter en kleine letter delta. De delta (hoofdletter Δ, kleine letter δ, Grieks δέλτα) is de vierde letter van het Griekse alfabet.

Nieuw!!: Reactiviteit (scheikunde) en Delta (letter) · Bekijk meer »

Druk (grootheid)

psi. In de natuurkunde bedoelt men met het begrip druk de drukkracht per oppervlakte-eenheid.

Nieuw!!: Reactiviteit (scheikunde) en Druk (grootheid) · Bekijk meer »

Dubbele binding (scheikunde)

Een dubbele binding is een chemische binding tussen twee atomen waarbij twee gemeenschappelijke elektronenparen (dus in totaal 4 elektronen) betrokken zijn.

Nieuw!!: Reactiviteit (scheikunde) en Dubbele binding (scheikunde) · Bekijk meer »

Edelgasconfiguratie

Een edelgasconfiguratie is een toestand van de elektronenconfiguratie van een atoom of een ion, waarbij de elektronen in de buitenste elektronenschil de configuratie van de elektronen van een edelgas hebben.

Nieuw!!: Reactiviteit (scheikunde) en Edelgasconfiguratie · Bekijk meer »

Elektrische stroom

Elektrische stroom is het verplaatsen van ladingdragers (in coulomb of Ah) door een geleider of een halfgeleider onder invloed van een potentiaalverschil.

Nieuw!!: Reactiviteit (scheikunde) en Elektrische stroom · Bekijk meer »

Elektrofiel

Een elektrofiel deeltje is een positief geladen ion of het positieve deel van een molecuul met een dipool.

Nieuw!!: Reactiviteit (scheikunde) en Elektrofiel · Bekijk meer »

Elektrofiele aromatische substitutie

De elektrofiele aromatische substitutie of EAS is een organische reactie waarbij een atoom, meestal waterstof, dat aan een aromatische ring gekoppeld is, vervangen wordt door een elektrofiel.

Nieuw!!: Reactiviteit (scheikunde) en Elektrofiele aromatische substitutie · Bekijk meer »

Elektron

Het elektron (Oudgrieks:, betekenis: barnsteen dat door wrijving elektrisch geladen werd) is een negatief geladen elementair deeltje, dat gebonden kan zijn, bijvoorbeeld in een atoom, of zich vrij in de ruimte kan bevinden.

Nieuw!!: Reactiviteit (scheikunde) en Elektron · Bekijk meer »

Elektronegativiteit

Elektronegativiteit in het periodiek systeem De elektronegativiteit (EN) of elektronegatieve waarde (ENW) is een maat voor de neiging van een atoom dat een chemische binding aangaat met een buuratoom om de gezamenlijke elektronenwolk naar zich toe te trekken.

Nieuw!!: Reactiviteit (scheikunde) en Elektronegativiteit · Bekijk meer »

Elektronenstuwende groep

Een elektronenstuwende of elektronenduwende groep (kortweg: elektronenstuwer of elektronenduwer) is een substituent, meestal organisch van aard, dat de elektronenwolk rondom een reactiecentrum (het atoom, meestal koolstof, waarop dit substituent is gebonden) zodanig vervormt, dat de elektronen ernaartoe worden geduwd.

Nieuw!!: Reactiviteit (scheikunde) en Elektronenstuwende groep · Bekijk meer »

Elektronenzuigende groep

Een elektronenzuigende groep (kortweg: elektronenzuiger) is een substituent, meestal organisch van aard, dat de elektronenwolk rondom een reactiecentrum (het atoom, meestal koolstof, waarop dit substituent is gebonden) zodanig vervormt, dat de elektronen ervan worden weggetrokken.

Nieuw!!: Reactiviteit (scheikunde) en Elektronenzuigende groep · Bekijk meer »

Endotherm proces

Een endotherm proces is in de thermodynamica een natuurlijk proces waarvoor energie nodig is, in de vorm van warmte.

Nieuw!!: Reactiviteit (scheikunde) en Endotherm proces · Bekijk meer »

Entropie

Smeltende ijsblokjes: een klassiek voorbeeld van toenemende entropie. Entropie (S) is een belangrijk begrip in de thermodynamica.

Nieuw!!: Reactiviteit (scheikunde) en Entropie · Bekijk meer »

Evenwichtsreactie

Een evenwichtsreactie is een chemische reactie waarbij zowel een heengaande als een teruggaande reactie met een gelijke snelheid verlopen.

Nieuw!!: Reactiviteit (scheikunde) en Evenwichtsreactie · Bekijk meer »

Exotherm proces

De thermietreactie in de metallurgie is een klassiek voorbeeld van een exotherm proces. Een exotherm of exo-energetisch proces is een proces (doorgaans een chemische reactie) dat energie vrijmaakt.

Nieuw!!: Reactiviteit (scheikunde) en Exotherm proces · Bekijk meer »

Functionele groep

In de organische scheikunde zijn functionele groepen onderdelen van moleculen met een structureel motief, herkenbaar aan de vaste elementen-samenstelling en de covalente bindingen.

Nieuw!!: Reactiviteit (scheikunde) en Functionele groep · Bekijk meer »

Fysische organische chemie

De fysische organische chemie is een wetenschappelijk gebied dat de relatie tussen de structuur en de reactiviteit van organische verbindingen bestudeert.

Nieuw!!: Reactiviteit (scheikunde) en Fysische organische chemie · Bekijk meer »

Geconjugeerd systeem

p-orbitalen van benzeen. Een geconjugeerd systeem is een systeem van atomen in een organische verbinding met afwisselend enkele bindingen en dubbele bindingen.

Nieuw!!: Reactiviteit (scheikunde) en Geconjugeerd systeem · Bekijk meer »

Gedelokaliseerd elektron

Een gedelokaliseerd elektron is een elektron in een molecuul of een vaste stof dat niet bij een specifiek atoom of een specifieke covalente binding hoort, maar is "uitgesmeerd" over het molecuul.

Nieuw!!: Reactiviteit (scheikunde) en Gedelokaliseerd elektron · Bekijk meer »

Halogeen

De halogenen (IUPAC-groepsnummer 17, vroeger bekend als VIIa) of zoutvormers uit het periodiek systeem hebben als kenmerk dat hun buitenste schil zeven elektronen bevat.

Nieuw!!: Reactiviteit (scheikunde) en Halogeen · Bekijk meer »

HSAB-theorie

De HSAB-theorie (Engels: Hard Soft Acid Base Theory), ook bekend als het Pearson zuur-baseconcept, wordt in de chemie gebruikt als de verklaring van de (in)stabiliteit van verbindingen, complexen, en de (on)mogelijkheden van reactiepaden.

Nieuw!!: Reactiviteit (scheikunde) en HSAB-theorie · Bekijk meer »

Hybridisatie (scheikunde)

Hybridisatie is het combineren van elektronenorbitalen van een atoom.

Nieuw!!: Reactiviteit (scheikunde) en Hybridisatie (scheikunde) · Bekijk meer »

Hydroxide

Een hydroxide is in de scheikunde een anorganische samengestelde stof en een verbinding van een metaalion (Mn+) met één of meer hydroxide-ionen die.

Nieuw!!: Reactiviteit (scheikunde) en Hydroxide · Bekijk meer »

Inductieve stabilisatie

In de scheikunde is inductieve stabilisatie of het inductieve effect een experimenteel vastgesteld effect waarbij ladingen doorgegeven worden door een opeenvolging van atomen middels elektrostatische inductie.

Nieuw!!: Reactiviteit (scheikunde) en Inductieve stabilisatie · Bekijk meer »

Intermediair (scheikunde)

Een intermediair in de vooral (organische) chemie is een energierijke rangschikking van atomen.

Nieuw!!: Reactiviteit (scheikunde) en Intermediair (scheikunde) · Bekijk meer »

Ion (deeltje)

Een elektrondensiteitsplot van het nitraation (NO3−). Een ion (uitspraak met klemtoon op o) is een elektrisch geladen atoom of molecuul, of een groep atomen met een elektrische lading, een zogeheten polyatomisch ion.

Nieuw!!: Reactiviteit (scheikunde) en Ion (deeltje) · Bekijk meer »

Irreversibel proces

Tekeningenserie uit ''Max und Moritz'', waarin twee jongetjes in stukjes worden vermalen. Hoewel de stukjes, onwaarschijnlijk genoeg, in de vorm van de jongetjes komen te liggen, eten eenden daarna de stukjes op. Het proces is irreversibel, omdat uit de opgegeten stukjes geen nieuwe jongetjes gevormd kunnen worden. Een irreversibel proces of onomkeerbaar proces is in de thermodynamica een proces dat spontaan op gang komt als een systeem niet in een evenwichtstoestand is.

Nieuw!!: Reactiviteit (scheikunde) en Irreversibel proces · Bekijk meer »

Katalysator

De werking van een katalysator schematisch voorgesteld. Doordat tussenproducten worden gevormd, is de activeringsenergie lager en verloopt de reactie sneller. Een katalysator is een stof die de snelheid van een bepaalde chemische reactie beïnvloedt zonder zelf verbruikt te worden.

Nieuw!!: Reactiviteit (scheikunde) en Katalysator · Bekijk meer »

Koolstof

Koolstof is een scheikundig element met symbool C en atoomnummer 6.

Nieuw!!: Reactiviteit (scheikunde) en Koolstof · Bekijk meer »

Kristal (natuurwetenschappen)

dendriet sneeuwkristal bij een sterke vergroting onder een rasterelektronenmicroscoop. Een kristal is een hoeveelheid periodiek gerangschikte atomen of moleculen, en dit zowel in 2 als in 3 dimensies.

Nieuw!!: Reactiviteit (scheikunde) en Kristal (natuurwetenschappen) · Bekijk meer »

Kristalstructuur

Kristalstructuur van keukenzout. Als het rooster uit ionen bestaat, zoals hier, spreekt men ook wel van een ionrooster. zoutkristallen Veel vaste stoffen hebben een kristalstructuur.

Nieuw!!: Reactiviteit (scheikunde) en Kristalstructuur · Bekijk meer »

Kwantumchemie

De kwantumchemie is het deelgebied van de natuurkunde en de theoretische scheikunde dat tracht chemische verschijnselen zoals chemische binding en katalyse te beschrijven met behulp van de kwantummechanica.

Nieuw!!: Reactiviteit (scheikunde) en Kwantumchemie · Bekijk meer »

Kwantummechanica

Brussel. Kwantummechanica is een natuurkundige theorie die het gedrag van materie en energie met interacties van kwanta op atomaire en subatomaire schaal beschrijft.

Nieuw!!: Reactiviteit (scheikunde) en Kwantummechanica · Bekijk meer »

Meisenheimercomplex

Een Meisenheimercomplex of Jackson-Meisenheimercomplex (ook aangeduid als Meisenheimeradduct) is in de organische chemie een adduct dat gevormd wordt tussen een aromatische verbinding met één of meerdere elektronenzuigende groepen en een nucleofiel.

Nieuw!!: Reactiviteit (scheikunde) en Meisenheimercomplex · Bekijk meer »

Mesomeereffect

Het mesomeereffect is in de scheikunde een begrip dat enkele eigenschappen van substituenten of functionele groepen in hoofdzakelijk organische verbindingen beschrijft.

Nieuw!!: Reactiviteit (scheikunde) en Mesomeereffect · Bekijk meer »

Methaan

Methaan (CH4) is de eenvoudigste koolwaterstof en behoort tot de groep der alkanen.

Nieuw!!: Reactiviteit (scheikunde) en Methaan · Bekijk meer »

Moleculair orbitaal

Het moleculaire orbitaal is het orbitaal dat gevormd wordt door vervorming en overlapping van oorspronkelijke atoomorbitalen van naburige atomen.

Nieuw!!: Reactiviteit (scheikunde) en Moleculair orbitaal · Bekijk meer »

Molecuul

Verschillende modellen van een molecuul glucose Een molecuul of molecule is het kleinste deeltje van een moleculaire stof dat nog de chemische eigenschappen van die stof bezit.

Nieuw!!: Reactiviteit (scheikunde) en Molecuul · Bekijk meer »

Molecuulorbitaaltheorie

Molecuulorbitalen van butadieen De molecuulorbitaaltheorie (MO-theorie of MOT) is ontstaan uit het kwantummechanisch atoommodel en bekijkt een molecuul als een geheel, dit in tegenstelling tot de valentiebindingstheorie (VB) en de Lewistheorie.

Nieuw!!: Reactiviteit (scheikunde) en Molecuulorbitaaltheorie · Bekijk meer »

Natrium

vlamtest laat duidelijk de geëmitteerde fotonen zien in het golflengtegebied tussen 588,9950 en 589,5924 nanometer. Natrium is een chemisch element met symbool Na en atoomnummer 11.

Nieuw!!: Reactiviteit (scheikunde) en Natrium · Bekijk meer »

Neon (element)

Het oranje licht van een neon-buis Neon is een chemisch element met symbool Ne en atoomnummer 10.

Nieuw!!: Reactiviteit (scheikunde) en Neon (element) · Bekijk meer »

Nucleofiel

Een nucleofiel deeltje is een negatief ion of het negatieve deel van een dipool-molecuul, met een niet-bindend of vrij elektronenpaar dat makkelijk kan reageren met een elektrofiel deeltje.

Nieuw!!: Reactiviteit (scheikunde) en Nucleofiel · Bekijk meer »

Octetregel

De octetregel is een eenvoudige vuistregel binnen de scheikunde die zegt dat atomen op een zodanige manier proberen te combineren dat ze elk acht elektronen in hun valentieschil hebben, zodat ze dezelfde elektronenconfiguratie krijgen als een edelgas, de zogenaamde octetstructuur.

Nieuw!!: Reactiviteit (scheikunde) en Octetregel · Bekijk meer »

Orbitaal

Orbitalen Een orbitaal is in de kwantummechanica het gebied rondom een atoomkern waarin elektronen met een bepaalde energie zich met 90% waarschijnlijkheid bevinden.

Nieuw!!: Reactiviteit (scheikunde) en Orbitaal · Bekijk meer »

Organische chemie

Organische chemie of koolstofchemie is de tak van de scheikunde die zich bezighoudt met organische verbindingen; dat wil zeggen chemische verbindingen die koolstof- en waterstof-atomen bevatten.

Nieuw!!: Reactiviteit (scheikunde) en Organische chemie · Bekijk meer »

Organische verbinding

Een organische verbinding is een chemische verbinding waarvan een molecuul in ieder geval één koolstof-atoom bevat, en meestal meerdere koolstofatomen, die via een covalente binding aan elkaar zijn geschakeld tot een koolstofketen.

Nieuw!!: Reactiviteit (scheikunde) en Organische verbinding · Bekijk meer »

Oxidator

GHS-etikettering. Symbool voor oxiderend in de verouderde WMS-etikettering. Een oxidator of elektronenacceptor is een chemische stof die in een chemische reactie elektronen kan opnemen.

Nieuw!!: Reactiviteit (scheikunde) en Oxidator · Bekijk meer »

PH

De pH is een maat voor de zuurgraad (ook wel zuurtegraad) van een waterige oplossing.

Nieuw!!: Reactiviteit (scheikunde) en PH · Bekijk meer »

Polarisatie (elektriciteit)

In de elektrostatica betekent polarisatie het ontstaan van een elektrisch veld ten gevolge van een potentiaalverschil.

Nieuw!!: Reactiviteit (scheikunde) en Polarisatie (elektriciteit) · Bekijk meer »

Polarisatie-effect

Het polarisatie-effect is het fysische effect bij organische verbindingen dat veroorzaakt wordt door de aanwezigheid van bepaalde substituenten op een koolstofketen.

Nieuw!!: Reactiviteit (scheikunde) en Polarisatie-effect · Bekijk meer »

Potentiële energie

De wagentjes in een achtbaan bereiken hun maximale potentiële energie op de top, vlak voor zij zich naar beneden storten. De wrijving buiten beschouwing latend, is eenmaal beneden alle potentiële energie van het wagentje omgezet in kinetische energie In de natuurkunde is de potentiële energie van een voorwerp de arbeid die het voorwerp in staat is (potentie) te verrichten als gevolg van de toestand waarin het voorwerp zich bevindt.

Nieuw!!: Reactiviteit (scheikunde) en Potentiële energie · Bekijk meer »

Reactief intermediair

Een reactief intermediair is een fundamenteel begrip in de organische en anorganische chemie.

Nieuw!!: Reactiviteit (scheikunde) en Reactief intermediair · Bekijk meer »

Reactiemechanisme

Het reactiemechanisme van een chemische reactie is het hoe-en-waarom van het verlopen van een bepaalde reactie onder bepaalde condities.

Nieuw!!: Reactiviteit (scheikunde) en Reactiemechanisme · Bekijk meer »

Reactiesnelheid (scheikunde)

Het roesten van ijzer is een thermodynamisch spontaan, maar kinetisch traag proces. De reactiesnelheid is een grootheid in de fysische chemie (meer bepaald in de chemische kinetiek) die weergeeft hoe snel een reactie doorgaat, met name hoe snel de reagentia worden omgezet tot producten en hoe snel het chemisch evenwicht wordt bereikt.

Nieuw!!: Reactiviteit (scheikunde) en Reactiesnelheid (scheikunde) · Bekijk meer »

Reactiesnelheidsconstante

De reactiesnelheidsconstante is een voor een welbepaalde chemische reactie constante waarde, die een maat is voor de reactiesnelheid ervan.

Nieuw!!: Reactiviteit (scheikunde) en Reactiesnelheidsconstante · Bekijk meer »

Reductor

Een reductor of elektronendonor is een chemische stof die in een chemische reactie elektronen kan afstaan.

Nieuw!!: Reactiviteit (scheikunde) en Reductor · Bekijk meer »

Samengestelde stof

Water is een onder standaardomstandigheden vloeibare samengestelde stof, opgebouwd uit waterstof- en zuurstofatomen. Pyriet is een minerale samengestelde stof, opgebouwd uit ijzer- en zwavelionen. Een samengestelde stof of chemische verbinding is een stof die wordt gevormd door de chemische binding tussen twee of meer chemische elementen.

Nieuw!!: Reactiviteit (scheikunde) en Samengestelde stof · Bekijk meer »

Scheikunde

Biochemisch laboratorium. Flessen met chemicaliën Scheikunde of chemie is een natuurwetenschap die zich richt op de studie van samenstelling en bouw van stoffen, de chemische veranderingen die plaatsvinden onder bepaalde omstandigheden, en de wetmatigheden die daaruit te destilleren zijn.

Nieuw!!: Reactiviteit (scheikunde) en Scheikunde · Bekijk meer »

Snelheid

Snelheid is de mate van verandering per tijdseenheid.

Nieuw!!: Reactiviteit (scheikunde) en Snelheid · Bekijk meer »

Straling

Eenvoudig apparaat voor het meten van deeltjesstraling Straling kan elektromagnetische straling en deeltjesstraling zijn.

Nieuw!!: Reactiviteit (scheikunde) en Straling · Bekijk meer »

Temperatuur

Temperatuur is een maat voor hoe warm of koud iets is.

Nieuw!!: Reactiviteit (scheikunde) en Temperatuur · Bekijk meer »

Thermodynamica

Thermodynamica (Oudgrieks thermos (θερμός), warmte, en dunamis (δύναμις), kracht) is het onderdeel van de natuurkunde dat de interacties bestudeert tussen grote verzamelingen van deeltjes op een macroscopisch niveau.

Nieuw!!: Reactiviteit (scheikunde) en Thermodynamica · Bekijk meer »

Toestandsfunctie

Een toestandsfunctie is een functie van een of meer variabelen die een grote rol speelt in de thermodynamica.

Nieuw!!: Reactiviteit (scheikunde) en Toestandsfunctie · Bekijk meer »

Trifluormethylgroep

Trifluoromethylgroep De trifluoromethylgroep is een functionele groep in de organische chemie met als algemene brutoformule CF3.

Nieuw!!: Reactiviteit (scheikunde) en Trifluormethylgroep · Bekijk meer »

Tweede wet van de thermodynamica

Schema voor een warmtemachine: warmte Q stroomt van reservoir 1 met temperatuur T1 naar het koudere reservoir 2 en door een warmtemotor kan hieruit Arbeid W worden gehaald. De tweede wet van de thermodynamica, ook wel Tweede Hoofdwet genoemd, is een fundamentele wetmatigheid betreffende de omzetting van warmte in arbeid, die tot nu toe door alle empirische gegevens bevestigd is.

Nieuw!!: Reactiviteit (scheikunde) en Tweede wet van de thermodynamica · Bekijk meer »

Valentie-elektron

tabel met covalenties bij valentie-elektronen en hoe dit wordt aangegeven Een valentie-elektron is een elektron dat zich in een nog niet helemaal opgevulde elektronenschil, de valentieschil, van een atoom bevindt.

Nieuw!!: Reactiviteit (scheikunde) en Valentie-elektron · Bekijk meer »

Valentiebindingstheorie

In de scheikunde verklaart de valentiebindingstheorie de aard van een chemische binding in een molecuul in termen van valenties.

Nieuw!!: Reactiviteit (scheikunde) en Valentiebindingstheorie · Bekijk meer »

Vaste stof

Water in vaste vorm Een vaste stof is materie die zich in de vaste aggregatietoestand bevindt.

Nieuw!!: Reactiviteit (scheikunde) en Vaste stof · Bekijk meer »

Vrij elektronenpaar

Een vrij elektronenpaar is een paar van valentie-elektronen dat niet betrokken is in een chemische binding.

Nieuw!!: Reactiviteit (scheikunde) en Vrij elektronenpaar · Bekijk meer »

Vrije energie

Van een thermodynamisch systeem bij constante temperatuur is de vrije energie de toestandsfunctie die spontaan, dus langs onomkeerbare weg, naar een minimum streeft als het systeem nog niet in evenwicht verkeert.

Nieuw!!: Reactiviteit (scheikunde) en Vrije energie · Bekijk meer »

Water

Water als vaste stof, vloeistof en gas Water (H2O; aqua of aq.; zelden diwaterstofoxide of oxidaan) is de chemische verbinding van twee waterstofatomen en een zuurstofatoom.

Nieuw!!: Reactiviteit (scheikunde) en Water · Bekijk meer »

Waterstof (element)

Waterstof is een chemisch element met symbool H (La: Hydrogenium) en atoomnummer 1.

Nieuw!!: Reactiviteit (scheikunde) en Waterstof (element) · Bekijk meer »

Wet van Coulomb

De wet van Coulomb, genoemd naar de Franse natuurkundige Charles-Augustin de Coulomb, beschrijft de kracht die twee elektrische puntladingen op elkaar uitoefenen.

Nieuw!!: Reactiviteit (scheikunde) en Wet van Coulomb · Bekijk meer »

Zuurstof (element)

Zuurstof is een chemisch element met symbool O (Uit het Latijn: oxygenium) en atoomnummer 8.

Nieuw!!: Reactiviteit (scheikunde) en Zuurstof (element) · Bekijk meer »

Richt hier:

Chemische reactiviteit.

UitgaandeInkomende
Hey! We zijn op Facebook nu! »