Logo
Unionpedia
Communicatie
Ontdek het op Google Play
Nieuw! Download Unionpedia op je Android™ toestel!
Installeren
Snellere toegang dan browser!
 

Recht

Index Recht

Vrouwe Justitia is het symbool voor de rechtspraak Het recht is een toestand die door sommige menselijke handelingen verstoord of aangetast kan worden en door andere gehandhaafd, tot stand gebracht of hersteld kan worden.

127 relaties: Aansprakelijkheid, Advocaat (beroep), Algemene wet bestuursrecht, Arbeidsrecht, Arbeidsrechtbank, Aristoteles, Auteursrecht, Belasting (fiscaal), België, Belgisch recht, Belgische Grondwet, Beschikking, Bestuursrecht, Burgerlijk recht, Burgerlijk Wetboek (België), Burgerlijk Wetboek (Nederland), Canoniek recht, Civiel recht (Nederland), Code Napoléon, Common law, Corpus Iuris Civilis, Criminologie, Databankenrecht, De iure belli ac pacis, Douanewetgeving, Dwingend recht, Eduard Meijers, Eigendom, Erfrecht, Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, Europese richtlijn, Europese verordening, Fiscaal recht, Gemeente (bestuur), Gerechtelijk Wetboek, Gewoonterecht, Goederenrecht, Grondwettelijk Hof (België), Handelsrecht, Hof van assisen, Hof van Cassatie, Hof van Justitie van de Europese Unie, Hugo de Groot (rechtsgeleerde), Intellectuele eigendom, Internationaal humanitair recht, Internationaal recht, Internationaal strafrecht, Jeugdrecht (België), Jeugdrechtbank (België), Juridisch adviseur, ..., Jurisprudentie, Justinianus I, Licentie, Lijst van rechterlijke uitspraken (Nederland), Montesquieu, Natuurrecht, Nederlands recht, Nederlandse Grondwet, Nederlandse wet, Officier van justitie, Omzetbelasting, Openbaar Ministerie, Over de geest van de wetten, Overheid, Parlement, Personen- en familierecht, Plato, Politie, Politierechtbank, Positief recht, Procesrecht, Provincie, Publiekrecht, Recht (België), Recht van de Europese Unie, Rechtbank van eerste aanleg, Rechtbank van koophandel, Rechten van de mens, Rechter, Rechterlijke macht, Rechtsbron, Rechtsfilosofie, Rechtsgeleerdheid, Rechtsgeschiedenis, Rechtspersoon, Rechtssociologie, Rechtsstelsel, Rechtssubject, Rechtstellende actie, Regelend recht, Regering, Romeins recht, Sharia, Sociale zekerheid, Socrates (filosoof), Soevereiniteit, Staat, Staatsrecht, Stadsrechten, Strafrecht, Strafrecht (België), Strafrecht (Nederland), Strafuitvoeringsrechtbank, Thomas van Aquino, Thomisme, Uitvoerende macht, Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, Universiteit, Ur (Sumer), Ur-Nammu van Ur, Vennootschapsrecht, Verbintenissenrecht, Verdachte, Verdrag, Vereniging (rechtspersoon), Verkeersrecht, Vredegerecht, Waterschap, Wet, Wet op de rechterlijke organisatie, Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, Wetboek van Strafvordering (België), Wetboek van Strafvordering (Nederland), Wetenschap, Wetgevende macht, Wetten (Plato), 1804. Uitbreiden index (77 meer) »

Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid is de verplichting om de nadelige gevolgen van een bepaalde gebeurtenis te dragen.

Nieuw!!: Recht en Aansprakelijkheid · Bekijk meer »

Advocaat (beroep)

''Trois avocats en consultation'' (Drie advocaten in gesprek), een negentiende-eeuws schilderij van Honoré Daumier Engelse advocaat, begin 20e eeuw Franse advocaat, begin 20e eeuw Een advocaat is een door de wet beschermd vertrouwenspersoon die in burgerlijke zaken en in strafzaken een partij bijstaat en dan vaak raadsman of raadsvrouw wordt genoemd.

Nieuw!!: Recht en Advocaat (beroep) · Bekijk meer »

Algemene wet bestuursrecht

De Algemene wet bestuursrecht (afgekort Awb) is een Nederlandse wet die de algemene regels bevat voor de verhouding tussen de overheid en de individuele burgers, bedrijven en dergelijke.

Nieuw!!: Recht en Algemene wet bestuursrecht · Bekijk meer »

Arbeidsrecht

Het arbeidsrecht is de tak van het recht die de verhouding tussen een werkgever en een werknemer regelt.

Nieuw!!: Recht en Arbeidsrecht · Bekijk meer »

Arbeidsrechtbank

Een arbeidsrechtbank is een rechtswezen van overheidswege dat over tewerkstellings- en arbeidsgeschillen oordeelt.

Nieuw!!: Recht en Arbeidsrechtbank · Bekijk meer »

Aristoteles

Rafaël Aristoteles (Grieks: Ἀριστοτέλης, Aristotélēs) (Stageira, 384 v.Chr. – Chalkis, 322 v.Chr.) was een Grieks filosoof en wetenschapper die met Socrates en Plato wordt beschouwd als een van de invloedrijkste klassieke filosofen in de westerse traditie.

Nieuw!!: Recht en Aristoteles · Bekijk meer »

Auteursrecht

Copyrightteken Auteursrecht is het recht van de maker of een eventuele rechtverkrijgende van een werk van literatuur, wetenschap of kunst om te bepalen hoe, waar en wanneer zijn werk wordt openbaar gemaakt of verveelvoudigd.

Nieuw!!: Recht en Auteursrecht · Bekijk meer »

Belasting (fiscaal)

Betaling van belastinggeld aan koning Karel V van Frankrijk in de 14e eeuw Belastingontvangers in de 16e eeuw door Marinus van Reymerswale Onder belasting wordt verstaan een rechtsband tussen de overheid en een rechtssubject (de belastingplichtige) waarbij een heffing of prestatie wordt opgelegd ten behoeve van een overheid met als doel in de openbare uitgaven te voorzien.

Nieuw!!: Recht en Belasting (fiscaal) · Bekijk meer »

België

België, of voluit het Koninkrijk België, is een West-Europees land dat ligt aan de Noordzee en grenst aan Nederland, Duitsland, Luxemburg en Frankrijk.

Nieuw!!: Recht en België · Bekijk meer »

Belgisch recht

Belgisch recht is de verzamelnaam voor het in België geldende recht.

Nieuw!!: Recht en Belgisch recht · Bekijk meer »

Belgische Grondwet

koning Leopold I rustend op de grondwet (detail van een standbeeld van Willem Geefs, ca. 1853). Nationale kokarde zoals gedragen tijdens de grondwetgevende bijeenkomsten. De Belgische Grondwet (Duits: Verfassung des Königreichs Belgien; Frans: Constitution belge actuelle) werd aangenomen op 7 februari 1831.

Nieuw!!: Recht en Belgische Grondwet · Bekijk meer »

Beschikking

De term beschikking heeft meerdere vaste betekenissen in het recht.

Nieuw!!: Recht en Beschikking · Bekijk meer »

Bestuursrecht

Het bestuursrecht (ook wel administratief recht genoemd) is het geheel van rechtsregels die de bestuurlijke bedrijvigheid beheersen van overheidsorganen die tot de uitvoerende macht behoren.

Nieuw!!: Recht en Bestuursrecht · Bekijk meer »

Burgerlijk recht

Burgerlijk recht, ook civiel recht of (in Nederland) privaatrecht, beschrijft de regels voor de onderlinge verhoudingen tussen personen (dus personen- en familierecht, vermogensrecht,...). De inhoud van het burgerlijk recht wordt het materiële burgerlijke recht genoemd.

Nieuw!!: Recht en Burgerlijk recht · Bekijk meer »

Burgerlijk Wetboek (België)

Het Burgerlijk Wetboek is de belangrijkste regeling m.b.t. het Belgisch privaatrecht en bevat heel wat rechtstakken zoals het personen- en familierecht, goederenrecht en verbintenissenrecht.

Nieuw!!: Recht en Burgerlijk Wetboek (België) · Bekijk meer »

Burgerlijk Wetboek (Nederland)

Het Burgerlijk Wetboek (afgekort: BW) is een Nederlands wetboek en maakt deel uit van het Nederlandse burgerlijk recht.

Nieuw!!: Recht en Burgerlijk Wetboek (Nederland) · Bekijk meer »

Canoniek recht

Het canoniek recht is het kerkelijke recht dat door de Katholieke Kerk, de Anglicaanse Kerk en de orthodoxe kerken is vastgesteld en wordt toegepast door de kerkelijke rechtbanken.

Nieuw!!: Recht en Canoniek recht · Bekijk meer »

Civiel recht (Nederland)

Civiel recht, burgerlijk recht of privaatrecht bestaat uit een materieel en een formeel gedeelte.

Nieuw!!: Recht en Civiel recht (Nederland) · Bekijk meer »

Code Napoléon

Begin van de Code Napoléon De Code Napoléon is sinds de herpublicatie in 1807 de benaming voor de Code civil, het Franse burgerlijk wetboek uit 1804 dat veel navolging vond.

Nieuw!!: Recht en Code Napoléon · Bekijk meer »

Common law

Common law Common law is een uniform, landelijk rechtsstelsel dat in de middeleeuwen in Engeland is ontstaan vanuit het versnipperde, plaatselijke gewoonterecht (customary law).

Nieuw!!: Recht en Common law · Bekijk meer »

Corpus Iuris Civilis

Ravenna, Italië ''Corpus Iuris Civilis'', 1607 Het Corpus Iuris Civilis is een verzameling van wetten en rechtskundige uitspraken betreffende burgerlijk recht, samengesteld in opdracht van de Byzantijnse keizer Justinianus I tussen 529 en 534,Corpus iuris civilis, Digesten deel II (zie literatuur), Inleiding, pag.

Nieuw!!: Recht en Corpus Iuris Civilis · Bekijk meer »

Criminologie

Criminologie is een gedragswetenschap die als studie-object het crimineel gedrag heeft, en de maatschappelijke reactie hierop.

Nieuw!!: Recht en Criminologie · Bekijk meer »

Databankenrecht

Het databankenrecht is de tak van het recht die de intellectuele eigendom van databanken regelt.

Nieuw!!: Recht en Databankenrecht · Bekijk meer »

De iure belli ac pacis

De iure belli ac pacis (Over het recht van oorlog en vrede) is een boek van Hugo de Groot uit 1625.

Nieuw!!: Recht en De iure belli ac pacis · Bekijk meer »

Douanewetgeving

Nederlands douaneschip Nederlands douanevoertuig Een douanewetgeving is het geheel van regels betreffende de in- en uitvoer van goederen.

Nieuw!!: Recht en Douanewetgeving · Bekijk meer »

Dwingend recht

Een wet bevat dwingend recht indien het rechtsregels stelt waarvan niet mag worden afgeweken.

Nieuw!!: Recht en Dwingend recht · Bekijk meer »

Eduard Meijers

Eduard Maurits Meijers (Den Helder, 10 januari 1880 – Leiden, 25 juni 1954) was een Nederlands rechtsgeleerde en grondlegger van het huidige (nieuwe) Burgerlijk Wetboek.

Nieuw!!: Recht en Eduard Meijers · Bekijk meer »

Eigendom

Eigendom is het recht van een rechtssubject om over een zaak (stuk grond, voorwerp, hoeveelheid geld enz.) naar eigen goeddunken te beschikken en anderen van deze beschikking uit te sluiten.

Nieuw!!: Recht en Eigendom · Bekijk meer »

Erfrecht

Het erfrecht of erfenisrecht (België) is het deel van het burgerlijk recht dat de erfopvolging of successie regelt, dat wil zeggen regelt wat er gebeurt met bezittingen en schulden van iemand als die overlijdt.

Nieuw!!: Recht en Erfrecht · Bekijk meer »

Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens

Het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM) is een Europees verdrag waarin mensen- en burgerrechten voor alle inwoners van de verdragsluitende staten zijn geregeld.

Nieuw!!: Recht en Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens · Bekijk meer »

Europese richtlijn

Een Europese richtlijn is een wetgevend instrument van de Europese Unie.

Nieuw!!: Recht en Europese richtlijn · Bekijk meer »

Europese verordening

Een Europese verordening is een wetgevend instrument van de Europese Unie.

Nieuw!!: Recht en Europese verordening · Bekijk meer »

Fiscaal recht

Onder de term belastingrecht (of fiscaal recht) wordt verstaan het geheel aan regels over de heffing en de invordering van belastingen.

Nieuw!!: Recht en Fiscaal recht · Bekijk meer »

Gemeente (bestuur)

Een gemeente is een groep van woonkernen (dorpen, steden) met het bijbehorende gebied die samen worden bestuurd door een politiek apparaat.

Nieuw!!: Recht en Gemeente (bestuur) · Bekijk meer »

Gerechtelijk Wetboek

Het Gerechtelijk Wetboek van 10 oktober 1967 regelt de civiele rechtsgang in België en is de basistekst van het gerechtelijk recht.

Nieuw!!: Recht en Gerechtelijk Wetboek · Bekijk meer »

Gewoonterecht

Gewoonterecht is recht dat gebaseerd is op gewoonten.

Nieuw!!: Recht en Gewoonterecht · Bekijk meer »

Goederenrecht

Het goederenrecht is een onderdeel van het vermogensrecht anders gezegd het stelsel van rechtsregels met betrekking tot iemands vermogen.

Nieuw!!: Recht en Goederenrecht · Bekijk meer »

Grondwettelijk Hof (België)

St. Jacobskerk links op de foto het Grondwettelijk Hof Het Grondwettelijk Hof (Frans: Cour constitutionnelle, Duits: Verfassungsgerichtshof) is een bijzonder rechtscollege in België dat toeziet op de naleving van de bevoegdheidsverdeling tussen de federale Staat, de gemeenschappen en de gewesten enerzijds en de naleving van de grondrechten anderzijds.

Nieuw!!: Recht en Grondwettelijk Hof (België) · Bekijk meer »

Handelsrecht

Het handelsrecht regelt de rechtsbetrekkingen tussen handelaren.

Nieuw!!: Recht en Handelsrecht · Bekijk meer »

Hof van assisen

Het hof van assisen, ook wel assisenhof genoemd, werd in 1791 in Frankrijk ingesteld en werd in het gebied dat nu uit België en Nederland bestaat gedurende de Franse overheersing ingevoerd.

Nieuw!!: Recht en Hof van assisen · Bekijk meer »

Hof van Cassatie

Het Hof van Cassatie is het hoogste rechtscollege in België, Frankrijk en andere door het Franse recht geïnspireerde rechtstelsels.

Nieuw!!: Recht en Hof van Cassatie · Bekijk meer »

Hof van Justitie van de Europese Unie

Het Hof van Justitie van de Europese Unie is een instelling van de Europese Unie.

Nieuw!!: Recht en Hof van Justitie van de Europese Unie · Bekijk meer »

Hugo de Groot (rechtsgeleerde)

Hugo de Groot (Delft, 10 april 1583 – Rostock, 28 augustus 1645) was een Nederlands rechtsgeleerde en schrijver.

Nieuw!!: Recht en Hugo de Groot (rechtsgeleerde) · Bekijk meer »

Intellectuele eigendom

Het hoofdkantoor van de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom in Genève Intellectuele eigendom (IE) – opgevat als een recht (niet als een zaak die men bezit) een mannelijk begrip – is een verzamelnaam voor een aantal rechten die zijn vastgelegd in nationale en internationale wetten.

Nieuw!!: Recht en Intellectuele eigendom · Bekijk meer »

Internationaal humanitair recht

Internationaal humanitair recht of humanitair oorlogsrecht (soms ook kortweg oorlogsrecht genoemd) is het recht dat geldt ten tijde van een gewapend conflict.

Nieuw!!: Recht en Internationaal humanitair recht · Bekijk meer »

Internationaal recht

Met internationaal recht wordt meestal internationaal publiekrecht bedoeld, ook wel bekend als Volkenrecht.

Nieuw!!: Recht en Internationaal recht · Bekijk meer »

Internationaal strafrecht

Internationaal strafrecht betreft strafrecht dat krachtens het internationale recht is opgesteld, en dat voorziet in het strafbaar stellen en vervolgen van personen die zich schuldig hebben gemaakt aan bepaalde ernstige misdrijven die door de internationale gemeenschap gezien worden als een schending van specifieke door het internationale recht beschermde normen.

Nieuw!!: Recht en Internationaal strafrecht · Bekijk meer »

Jeugdrecht (België)

Jeugdrecht, in België, is het geheel van rechtsregels en rechtspraak ten aanzien van minderjarigen en hun ouders met een tweeledige bedoeling.

Nieuw!!: Recht en Jeugdrecht (België) · Bekijk meer »

Jeugdrechtbank (België)

De jeugdrechtbank is in België een speciale kamer van de rechtbank van eerste aanleg, gericht op jongeren, meestal tot hun 18de verjaardag.

Nieuw!!: Recht en Jeugdrechtbank (België) · Bekijk meer »

Juridisch adviseur

Een juridisch adviseur is een jurist, die, al dan niet als zelfstandig ondernemer, opdrachten aanneemt van bedrijven en particulieren op specialistisch gebied.

Nieuw!!: Recht en Juridisch adviseur · Bekijk meer »

Jurisprudentie

Onder jurisprudentie (Latijn: iuris prudentia, door de bezigheden van prudentes ‘adviseurs, experts’) wordt in het algemeen verstaan het geheel van uitspraken van rechters.

Nieuw!!: Recht en Jurisprudentie · Bekijk meer »

Justinianus I

Flavius Petrus Sabbatius Iustinianus (Tauresium, 482Norwich (1989), blz. 190/483 - Constantinopel, 14 november 565), bekend als Justinianus I de Grote (Grieks: Ιουστινιανός, Ioustinianos; Nederlands, verouderd: Justiniaan), was keizer van Byzantium van 1 augustus 527 tot 13 november 565.

Nieuw!!: Recht en Justinianus I · Bekijk meer »

Licentie

Een licentie (van het Latijnse woord licere, toegestaan zijn) is de formele of wettelijke toestemming om iets te doen.

Nieuw!!: Recht en Licentie · Bekijk meer »

Lijst van rechterlijke uitspraken (Nederland)

Deze lijst bevat verwijzingen naar voor de Nederlandse rechtspleging belangrijke rechterlijke uitspraken (jurisprudentie).

Nieuw!!: Recht en Lijst van rechterlijke uitspraken (Nederland) · Bekijk meer »

Montesquieu

Montesquieu of voluit Charles Louis de Secondat, baron de La Brède et de Montesquieu (kasteel van La Brède nabij Bordeaux, 18 januari 1689 – Parijs, 10 februari 1755), wiens naam vaak wordt verkort tot Charles de Montesquieu of alleen Montesquieu, was een Frans filosoof.

Nieuw!!: Recht en Montesquieu · Bekijk meer »

Natuurrecht

Natuurrecht is verondersteld universeel geldend hoger of beter recht dat wordt beschouwd als van nature gegeven, in de natuurlijke orde van de dingen gefundeerd.

Nieuw!!: Recht en Natuurrecht · Bekijk meer »

Nederlands recht

Het Nederlands recht is het geheel van (gerechtelijk) afdwingbare en algemeen geldende maatschappelijke normen (rechtsregels) in Nederland.

Nieuw!!: Recht en Nederlands recht · Bekijk meer »

Nederlandse Grondwet

| |- |De nieuwe Grondwet wordt aangenomen (1814) |- |Gijsbert Karel van Hogendorp rond 1810 | De Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden kwam in 1814 tot stand.

Nieuw!!: Recht en Nederlandse Grondwet · Bekijk meer »

Nederlandse wet

Een Nederlandse wet in formele zin is een besluit dat tot stand komt volgens de procedure van artikelen 82 tot en met 86 van de Grondwet, wat betekent dat het een besluit is van de regering en de Staten-Generaal samen.

Nieuw!!: Recht en Nederlandse wet · Bekijk meer »

Officier van justitie

Een officier van justitie (afk. OvJ) is in Nederland een Algemeen Opsporingsambtenaar en een vertegenwoordiger van het Openbaar Ministerie (OM).

Nieuw!!: Recht en Officier van justitie · Bekijk meer »

Omzetbelasting

Belgische btw-kwitantie Omzetbelasting of btw (belasting over de toegevoegde waarde) is een indirecte belasting die een overheid heft op de verkoop van producten of diensten.

Nieuw!!: Recht en Omzetbelasting · Bekijk meer »

Openbaar Ministerie

Het Openbaar Ministerie, vaak afgekort tot OM en ook wel parket genoemd, is belast met de handhaving van de rechtsorde.

Nieuw!!: Recht en Openbaar Ministerie · Bekijk meer »

Over de geest van de wetten

Over de geest van de wetten (De l’esprit des lois) was het levenswerk van de Franse staatkundige en rechtsgeleerde Charles Montesquieu uit 1748.

Nieuw!!: Recht en Over de geest van de wetten · Bekijk meer »

Overheid

De overheid is het hoogste bevoegd gezag op een bepaald territorium of grondgebied.

Nieuw!!: Recht en Overheid · Bekijk meer »

Parlement

Australië. Een parlement is het hoogst verkozen beraadslagende orgaan van een democratische rechtsstaat, bestaande uit verkozen vertegenwoordigers van het volk, dat een essentiële rol speelt in de totstandkoming van wetgevende akten en in zijn totaliteit of in zijn onderdelen controle uitoefent op de uitvoerende macht.

Nieuw!!: Recht en Parlement · Bekijk meer »

Personen- en familierecht

Het personen- en familierecht is het onderdeel van het burgerlijk recht dat zich bezighoudt met afstamming, geboorte, huwelijk en echtscheiding en andere zaken in verband met de hoedanigheid, familiebetrekkingen en bevoegdheden van personen.

Nieuw!!: Recht en Personen- en familierecht · Bekijk meer »

Plato

Plato (Oudgrieks:, Plátōn) - (Athene, ca. 427 v. Chr. – aldaar, 347 v.Chr.) was een Grieks filosoof en schrijver.

Nieuw!!: Recht en Plato · Bekijk meer »

Politie

Een Duitse en Nederlandse politiewagen naast elkaar Een Belgische politiewagen Politieboot in de haven van Rotterdam De politie is een overheidsdienst belast met de handhaving van openbare orde en veiligheid, het opsporen en onderzoeken van strafbare feiten, directe hulpverlening en het uitvoeren van aanhoudingen (zie ook: Sterke arm).

Nieuw!!: Recht en Politie · Bekijk meer »

Politierechtbank

De politierechtbank is in België het laagste vonnisgerecht in strafzaken.

Nieuw!!: Recht en Politierechtbank · Bekijk meer »

Positief recht

Het positief recht - ook wel vigerend recht of objectief recht genoemd - is het recht dat op een bepaald tijdstip en op een bepaalde plaats geldt.

Nieuw!!: Recht en Positief recht · Bekijk meer »

Procesrecht

Procesrecht is het recht dat een proces voor de rechter regelt.

Nieuw!!: Recht en Procesrecht · Bekijk meer »

Provincie

Een provincie is een deelgebied van een land met een eigen regionale bestuur.

Nieuw!!: Recht en Provincie · Bekijk meer »

Publiekrecht

Het publiekrecht geeft regels ten aanzien van de verhouding tussen de burger en de overheid.

Nieuw!!: Recht en Publiekrecht · Bekijk meer »

Recht (België)

Recht is een deelgemeente van Sankt Vith en ligt in het Duitstalig deel van België.

Nieuw!!: Recht en Recht (België) · Bekijk meer »

Recht van de Europese Unie

Europese Unie Dit artikel handelt over het recht van de Europese Unie.

Nieuw!!: Recht en Recht van de Europese Unie · Bekijk meer »

Rechtbank van eerste aanleg

De rechtbank van eerste aanleg is in België een rechtbank die uit verschillende kamers bestaat.

Nieuw!!: Recht en Rechtbank van eerste aanleg · Bekijk meer »

Rechtbank van koophandel

De rechtbank van koophandel (Frans: Tribunal de commerce, Duits: Handelsgericht), in de praktijk dikwijls handelsrechtbank genoemd, is de voornaamste rechtbank voor commerciële geschillen in België.

Nieuw!!: Recht en Rechtbank van koophandel · Bekijk meer »

Rechten van de mens

De rechten van de mens of mensenrechten omvatten rechten waarop iedereen aanspraak kan maken, ongeacht herkomst, nationaliteit, overtuiging, geslacht, wettelijke status of andere kenmerken.

Nieuw!!: Recht en Rechten van de mens · Bekijk meer »

Rechter

Een rechter is iemand die rechtspreekt.

Nieuw!!: Recht en Rechter · Bekijk meer »

Rechterlijke macht

Een niet verkeerd te begrijpen waarschuwing in een muur van het kasteel van Gaasbeek: "Al di hier stoert Rust ofte Vrede Vindt bi der Bil Geregtighede" De rechterlijke macht is in een rechtsstaat de macht waaraan de rechtspraak is opgedragen.

Nieuw!!: Recht en Rechterlijke macht · Bekijk meer »

Rechtsbron

Een rechtsbron wordt in de rechtswetenschap gebruikt voor de bron waaruit het geldend recht gekend kan worden.

Nieuw!!: Recht en Rechtsbron · Bekijk meer »

Rechtsfilosofie

Rechtsfilosofen vragen zich af "wat is recht?" en "wat zou het moeten zijn?". Rechtsfilosofie is een onderdeel van de filosofie dat specifieke vragen tracht te beantwoorden met betrekking tot het recht.

Nieuw!!: Recht en Rechtsfilosofie · Bekijk meer »

Rechtsgeleerdheid

Rechtsgeleerdheid of rechtswetenschap is de wetenschap van het recht.

Nieuw!!: Recht en Rechtsgeleerdheid · Bekijk meer »

Rechtsgeschiedenis

De rechtsgeschiedenis - soms ook rechtshistorie genoemd - is een wetenschappelijke discipline ter bestudering van het recht in het verleden.

Nieuw!!: Recht en Rechtsgeschiedenis · Bekijk meer »

Rechtspersoon

Een rechtspersoon is een juridische constructie waardoor een abstracte entiteit of organisatie op kan treden als een volwaardig en handelingsbekwaam persoon in het rechtsverkeer behept met rechten en plichten zoals een natuurlijk persoon dat kan doen, dat wil zeggen, ook een rechtssubject wordt.

Nieuw!!: Recht en Rechtspersoon · Bekijk meer »

Rechtssociologie

De rechtssociologie is een onderdeel van de sociologie waarbinnen onderzoek wordt verricht naar de wisselwerking tussen het recht en de samenleving.

Nieuw!!: Recht en Rechtssociologie · Bekijk meer »

Rechtsstelsel

Fiqh (islamitisch recht) Een rechtsstelsel is het geheel van wetgeving, rechtspraak en rechtsleer, dat geldt in een of meer landen op een bepaald tijdstip.

Nieuw!!: Recht en Rechtsstelsel · Bekijk meer »

Rechtssubject

Een rechtssubject of persoon (in juridische zin) is een drager van subjectieve rechten en plichten, deze bezit met andere woorden rechtspersoonlijkheid of juridische persoonlijkheid.

Nieuw!!: Recht en Rechtssubject · Bekijk meer »

Rechtstellende actie

Rechtstellende actie (Afrikaans: Regstellende aksie, Engels: Affirmative action) is de naam van het beleid van de democratisch gekozen regering van Zuid-Afrika sinds 1994, dat tot doel heeft de door de apartheid ontstane achterstelling van de grote meerderheid van de bevolking recht te stellen.

Nieuw!!: Recht en Rechtstellende actie · Bekijk meer »

Regelend recht

Regelend recht is een benaming voor een type rechtsregels die zowel in het Nederlandse en Belgische burgerlijk recht als in het Nederlandse bestuursrecht voorkomen.

Nieuw!!: Recht en Regelend recht · Bekijk meer »

Regering

Een regering is een orgaan van de staatkundige organisatie, belast met de uitvoerende macht voor een bepaald grondgebied.

Nieuw!!: Recht en Regering · Bekijk meer »

Romeins recht

Het Romeinse recht heeft zich ontwikkeld over een periode van meer dan 2.500 jaar.

Nieuw!!: Recht en Romeins recht · Bekijk meer »

Sharia

Sharia (Arabisch: شريعة sjarī'a) is een Arabisch woord dat zoveel betekent als "de islamitische wet" of "de wet van God" en het betekent letterlijk 'weg naar de bron', ook: 'gebaande weg', 'wet' en 'rite'.

Nieuw!!: Recht en Sharia · Bekijk meer »

Sociale zekerheid

Sociale zekerheid is een publiek stelsel dat bedoeld is om inkomen en/of verzorging te garanderen voor natuurlijke personen of gezinnen (of andere samenlevingsvormen) die, tijdelijk of blijvend, niet (langer) in staat worden geacht om zelf in (voldoende) inkomen en/of verzorging te voorzien.

Nieuw!!: Recht en Sociale zekerheid · Bekijk meer »

Socrates (filosoof)

Socrates (Athene, ca. 469 v.Chr. - aldaar, 399 v.Chr.) of Sokrates (Oudgrieks) was een klassiek Grieks Atheense filosoof.

Nieuw!!: Recht en Socrates (filosoof) · Bekijk meer »

Soevereiniteit

Soevereiniteit is het recht van een bestuursorgaan om het hoogste gezag uit te oefenen zonder dat verantwoording is verschuldigd aan een ander orgaan.

Nieuw!!: Recht en Soevereiniteit · Bekijk meer »

Staat

Een staat is een hiërarchische politieke organisatie die gezag uitoefent over een bevolking, gelegitimeerd door een vorm van recht, waarvan de naleving wordt afgedwongen met een monopolie op het gebruik van geweld.

Nieuw!!: Recht en Staat · Bekijk meer »

Staatsrecht

Het staatsrecht, grondwettelijk of constitutioneel recht is het recht inzake de staat als organisatorisch verband.

Nieuw!!: Recht en Staatsrecht · Bekijk meer »

Stadsrechten

Dit houtsnijwerk in de vorm van een boek aan de gevel van het stadhuis van Enkhuizen geeft de tekst weer van de oorkonde waarmee graaf Willem V van Holland de nederzetting in 1356 stadsrechten gaf Stadsrechten waren in het middeleeuwse Europa bijzondere rechten en privileges die aan een plaats werden toegekend.

Nieuw!!: Recht en Stadsrechten · Bekijk meer »

Strafrecht

Strafrecht is het geheel van rechtsregels waarin is vastgelegd welk gedrag strafwaardig wordt geacht, welke straffen op dit gedrag gesteld zijn en via welke weg strafoplegging gerealiseerd kan worden.

Nieuw!!: Recht en Strafrecht · Bekijk meer »

Strafrecht (België)

Strafrecht, in België, is het geheel van rechtsregels waardoor bepaalde handelingen strafbaar worden gesteld (materieel strafrecht), met aanvullend de procedureregels volgens dewelke het materieel strafrecht wordt toegepast (formeel strafrecht, ook wel strafprocesrecht genoemd).

Nieuw!!: Recht en Strafrecht (België) · Bekijk meer »

Strafrecht (Nederland)

Het strafrecht is dat deel van het recht dat toepasbaar is als iemand verdacht is van het begaan van een strafbaar feit.

Nieuw!!: Recht en Strafrecht (Nederland) · Bekijk meer »

Strafuitvoeringsrechtbank

Locatie van de Strafuitvoeringsrechtbanken. De Belgische strafuitvoeringsrechtbanken (SURB) zijn rechtbanken die moeten waken over de uitvoering van de straffen, uitgesproken door de hoven en rechtbanken.

Nieuw!!: Recht en Strafuitvoeringsrechtbank · Bekijk meer »

Thomas van Aquino

Thomas van Aquino, Aquinas of Thomas Aquinas (Roccasecca, ± 1225 – Fossanova, 7 maart 1274) was een Italiaanse filosoof en theoloog, die tot de scholastici gerekend wordt.

Nieuw!!: Recht en Thomas van Aquino · Bekijk meer »

Thomisme

Thomas van Aquino Thomisme is een filosofische school die de ideeën en het werk van Thomas van Aquino wil verspreiden.

Nieuw!!: Recht en Thomisme · Bekijk meer »

Uitvoerende macht

De uitvoerende macht is naast de wetgevende macht en de rechterlijke macht, de invulling van het idee van scheiding der machten binnen een staat; dit politieke systeem staat bekend als de Trias Politica van Charles Montesquieu.

Nieuw!!: Recht en Uitvoerende macht · Bekijk meer »

Universele Verklaring van de Rechten van de Mens

De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (afgekort; UVRM) is een verklaring die is aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (A/RES/217, 10 december 1948), om de basisrechten van de mens, ook wel grondrechten, te omschrijven.

Nieuw!!: Recht en Universele Verklaring van de Rechten van de Mens · Bekijk meer »

Universiteit

De Katholieke Universiteit Leuven werd opgericht in 1425 en is de oudste universiteit van de Lage Landen De Universiteit Leiden werd opgericht in 1575 en is de oudste universiteit van Nederland Een universiteit is een onderwijsinstelling in het hoger onderwijs die ingericht is om wetenschappelijk onderwijs te bieden en wetenschappelijk onderzoek te verrichten.

Nieuw!!: Recht en Universiteit · Bekijk meer »

Ur (Sumer)

Ur (ook wel Oer en in het Sumerisch: Urim) was een stad in Sumer, in het zuidelijk deel van Mesopotamië (hedendaags zuidoost Irak), waar de rivieren Eufraat en Tigris in de Perzische Golf uitmonden.

Nieuw!!: Recht en Ur (Sumer) · Bekijk meer »

Ur-Nammu van Ur

Ur-Nammu (2112-2090 v.Chr.) was ensi (vazalvorst) van Ur onder koning Utu-Khegal van Uruk, die zeven jaar eerder een eind gemaakt had aan de heerschappij van de Guti.

Nieuw!!: Recht en Ur-Nammu van Ur · Bekijk meer »

Vennootschapsrecht

Het vennootschaprecht is de tak van het privaatrecht, en meer in het bijzonder: het ondernemingsrecht, die de werking der vennootschappen regelt.

Nieuw!!: Recht en Vennootschapsrecht · Bekijk meer »

Verbintenissenrecht

Verbintenissenrecht is een deelgebied van het burgerlijk recht.

Nieuw!!: Recht en Verbintenissenrecht · Bekijk meer »

Verdachte

Een verdachte is volgens iemand ten aanzien van wie uit feiten of omstandigheden een redelijk vermoeden van schuld bestaat dat hij een bepaald strafbaar feit gepleegd heeft.

Nieuw!!: Recht en Verdachte · Bekijk meer »

Verdrag

Een verdrag, ook conventie of traktaat, is een schriftelijke overeenkomst van bindende aard tussen twee of meer staten of volkenrechtelijke instellingen.

Nieuw!!: Recht en Verdrag · Bekijk meer »

Vereniging (rechtspersoon)

Een vereniging is een verzameling mensen die zich met een bepaald doel georganiseerd heeft.

Nieuw!!: Recht en Vereniging (rechtspersoon) · Bekijk meer »

Verkeersrecht

Het verkeersrecht omvat dat deel van het recht dat zich in ruime zin bezighoudt met wegenverkeersrecht, luchtrecht (of luchtverkeersrecht), binnenvaartrecht, spoorvervoersrecht en het zeerecht.

Nieuw!!: Recht en Verkeersrecht · Bekijk meer »

Vredegerecht

Een vredegerecht is in sommige landen, waaronder België, een rechtbank voorgezeten door een vrederechter: een alleen zetelende magistraat die relatief snel oordeelt in kleine zaken, die dicht bij de burger staan.

Nieuw!!: Recht en Vredegerecht · Bekijk meer »

Waterschap

Een waterschap is een regionaal overheidsorgaan dat bestuurlijk verantwoordelijk is voor de waterhuishouding in een gebied.

Nieuw!!: Recht en Waterschap · Bekijk meer »

Wet

Wetten zijn geschreven rechtsregels.

Nieuw!!: Recht en Wet · Bekijk meer »

Wet op de rechterlijke organisatie

De Wet op de rechterlijke organisatie (Wet RO) regelt in Nederland de (samenstelling van de) rechterlijke macht, de Raad voor de rechtspraak, de Procureur-generaal bij de Hoge Raad, het Openbaar Ministerie en de rechterlijke ambtenaren in opleiding.

Nieuw!!: Recht en Wet op de rechterlijke organisatie · Bekijk meer »

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

Het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv.) beschrijft in vier boeken de rechtsgang in Nederland in het burgerlijke recht: het Burgerlijk procesrecht (Nederland).

Nieuw!!: Recht en Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering · Bekijk meer »

Wetboek van Strafvordering (België)

Het Wetboek van Strafvordering bepaalt de regels van het opsporen van misdrijven, het onderzoek, de vervolging, de rechten en plichten van de partijen, de besluitvorming en de uitvoering van de beslissingen.

Nieuw!!: Recht en Wetboek van Strafvordering (België) · Bekijk meer »

Wetboek van Strafvordering (Nederland)

Het Wetboek van Strafvordering (afgekort tot Sv.) bepaalt hoe strafbare feiten vervolgd worden (formeel strafrecht).

Nieuw!!: Recht en Wetboek van Strafvordering (Nederland) · Bekijk meer »

Wetenschap

Albert Einstein Wetenschap is zowel systematisch verkregen, geordende en verifieerbare menselijke kennis, als het proces van kennisverwerving en de gemeenschap waarin deze kennis wordt vergaard.

Nieuw!!: Recht en Wetenschap · Bekijk meer »

Wetgevende macht

De wetgevende macht is een grootheid uit het staatsrecht.

Nieuw!!: Recht en Wetgevende macht · Bekijk meer »

Wetten (Plato)

Plato De Wetten is Plato's laatste en langste dialoog.

Nieuw!!: Recht en Wetten (Plato) · Bekijk meer »

1804

Lewis en Clarck expeditie afgebeeld op 5 dollar-cent munt Het jaar 1804 is het 4e jaar in de 19e eeuw volgens de christelijke jaartelling.

Nieuw!!: Recht en 1804 · Bekijk meer »

Richt hier:

Juridisch, Juridische, Juridische bijstand, Recht (hoofdbetekenis), Rechtshulp, Rechtskundige bijstand.

UitgaandeInkomende
Hey! We zijn op Facebook nu! »