Logo
Unionpedia
Communicatie
Ontdek het op Google Play
Nieuw! Download Unionpedia op je Android™ toestel!
Downloaden
Snellere toegang dan browser!
 

Recht van hypotheek

Index Recht van hypotheek

Het recht van hypotheek is een zekerheidsrecht op een registergoed, dat gekoppeld is aan een lening, althans een maximaal te lenen bedrag.

42 relaties: Accijns, Afhankelijk recht, Appartementsrecht, Authentieke akte, Bank (financiële instelling), Belastingplichtige, Boete, Debiteur, Directe belastingen, Erfbelasting, Erfpacht, Executierecht, Gedwongen onderhandse verkoop, Goederen en zaken, Hypothecaire lening, Hypotheekakte, Hypotheekgever, Hypotheeknemer, Hypotheekwet, Kadaster, Kind (leeftijdsgroep), Lening, Nalatenschap, Notaris, Omzetbelasting, Onderhandse akte, Onderpand, Overeenkomst (contract), Pand (rechtsvorm), Recht van opstal, Rechtssubject, Registergoed, Restschuld (lening), Royement, Scheepsregister, Schip (transportmiddel), Schuldeiser, Vastgoed, Vermogensrecht, Vliegtuig, Waardepapier, Zakelijk recht.

Accijns

Accijns of verbruiksbelasting is een vorm van indirecte belasting, die wordt geheven op de verkoop van bepaalde (verbruiks)goederen.

Nieuw!!: Recht van hypotheek en Accijns · Bekijk meer »

Afhankelijk recht

Een afhankelijk recht of accessoir recht is in het Nederlands privaatrecht "een recht dat aan een ander recht zodanig verbonden is, dat het niet zonder dat andere recht kan bestaan" (artikel 7 van Boek 3 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek (BW)).

Nieuw!!: Recht van hypotheek en Afhankelijk recht · Bekijk meer »

Appartementsrecht

Een appartementsrecht ontstaat wanneer een eigenaar zijn eigendomsrecht op een gebouw (met daarbij behorende grond) splitst in meerdere appartementsrechten.

Nieuw!!: Recht van hypotheek en Appartementsrecht · Bekijk meer »

Authentieke akte

Een authentieke akte is een document dat door een openbaar ambtenaar, als regel een notaris, is opgesteld en gewaarmerkt.

Nieuw!!: Recht van hypotheek en Authentieke akte · Bekijk meer »

Bank (financiële instelling)

Een bank of een kredietinstelling is een financieel instituut dat bewaring van geld, leningen, betaalverkeer en diverse andere diensten aanbiedt.

Nieuw!!: Recht van hypotheek en Bank (financiële instelling) · Bekijk meer »

Belastingplichtige

Een belastingplichtige (ook wel: douaneschuldenaar of rechtenplichtige) is een rechtssubject van wie of waarvan verschuldigde belasting wordt geheven.

Nieuw!!: Recht van hypotheek en Belastingplichtige · Bekijk meer »

Boete

Een boete is een bedrag dat betaald moet worden naar aanleiding van een overtreding.

Nieuw!!: Recht van hypotheek en Boete · Bekijk meer »

Debiteur

Een debiteur, juridisch schuldenaar, is een persoon die een verplichting heeft ten opzichte van een ander.

Nieuw!!: Recht van hypotheek en Debiteur · Bekijk meer »

Directe belastingen

Directe belastingen zijn belastingen die door overheden op directe wijze worden geheven.

Nieuw!!: Recht van hypotheek en Directe belastingen · Bekijk meer »

Erfbelasting

Het aandeel van de 1% en 10% grootste erfenissen in het totaal van de nalatenschappen in Frankrijk (1919-1994). Gegevens van Thomas Piketty. Successierecht(en) of erfenisrecht(en) (vooral in België), ook wel erftaks genoemd, in Nederland sinds 2010 en in het Vlaamse gewest sinds 2015 erfbelasting, is een directe belasting die wordt geheven over erfenissen.

Nieuw!!: Recht van hypotheek en Erfbelasting · Bekijk meer »

Erfpacht

"Erfpacht is een zakelijk recht dat de erfpachter de bevoegdheid geeft eens anders onroerende zaak te houden en te gebruiken".

Nieuw!!: Recht van hypotheek en Erfpacht · Bekijk meer »

Executierecht

Het executierecht is het recht dat de executie (het uitvoeren) van een vonnis of een bepaald recht regelt.

Nieuw!!: Recht van hypotheek en Executierecht · Bekijk meer »

Gedwongen onderhandse verkoop

Een gedwongen onderhandse verkoop of onderhandse executie is een gedwongen verkoop van een onroerend goed door de hypotheekhouder of schuldeiser indien de schuldenaar niet aan zijn of haar betalingsverplichtingen kan voldoen.

Nieuw!!: Recht van hypotheek en Gedwongen onderhandse verkoop · Bekijk meer »

Goederen en zaken

Goed en zaak zijn termen die worden gebruikt in het burgerlijk recht, meer bepaald het vermogensrecht.

Nieuw!!: Recht van hypotheek en Goederen en zaken · Bekijk meer »

Hypothecaire lening

Een hypothecaire lening, hypothecair krediet of lening met hypothecaire zekerheid, in het gewone spraakgebruik ook wel onjuist hypotheek genoemd, is een geldlening waarbij een registergoed, bijvoorbeeld onroerend goed, als onderpand dient.

Nieuw!!: Recht van hypotheek en Hypothecaire lening · Bekijk meer »

Hypotheekakte

De hypotheekakte is het officiële contract behorende bij een hypothecaire lening en opgesteld door een notaris.

Nieuw!!: Recht van hypotheek en Hypotheekakte · Bekijk meer »

Hypotheekgever

Een hypotheekgever is een persoon of instantie die een hypotheek (eerste recht van verkoop) verstrekt aan de hypotheeknemer.

Nieuw!!: Recht van hypotheek en Hypotheekgever · Bekijk meer »

Hypotheeknemer

Een hypotheeknemer is een geldverstrekker, bijvoorbeeld een bank, die geld uitleent aan een hypotheekgever, bijvoorbeeld een koper van een huis.

Nieuw!!: Recht van hypotheek en Hypotheeknemer · Bekijk meer »

Hypotheekwet

De Hypotheekwet, voluit de wet van 16 december 1851 tot herzienning van het hypothecair stelsel, is een Belgische wet met regelgeving omtrent hypotheken en voorrechten.

Nieuw!!: Recht van hypotheek en Hypotheekwet · Bekijk meer »

Kadaster

Het kadaster is een van overheidswege bijgehouden openbaar register van registergoederen, waaronder onroerende zaken, en de daarop gevestigde rechten.

Nieuw!!: Recht van hypotheek en Kadaster · Bekijk meer »

Kind (leeftijdsgroep)

Marken rond 1890. Kind is een mens van geboorte tot de puberteit.

Nieuw!!: Recht van hypotheek en Kind (leeftijdsgroep) · Bekijk meer »

Lening

Een lening is een geldbedrag dat door een partij wordt verstrekt aan een andere partij op voorwaarde dat het later terug wordt betaald.

Nieuw!!: Recht van hypotheek en Lening · Bekijk meer »

Nalatenschap

Verdeling van nalatenschappen volgens grootte en acties die ondernomen worden in Groot-Brittanië tussen 2008 en 2010. Het aandeel van de 1% en 10% grootste erfenissen in het totaal van de nalatenschappen in Frankrijk (1919-1994). Gegevens van Thomas Piketty. Een nalatenschap, ook erfenis genoemd, is het geheel van bezittingen (goederen en zaken) en schulden die een overleden persoon achterlaat.

Nieuw!!: Recht van hypotheek en Nalatenschap · Bekijk meer »

Notaris

''La réunion chez le notaire'', schilderij van de Belgische schilder Frans Meerts. Een notaris rond 1830. Een notaris is een jurist en openbaar ambtenaar, benoemd door de overheid, die bevoegd is om authentieke akten te verlijden in de gevallen waarin de wet aan hem of haar die bevoegdheid toekent en een partij dit van hem verlangt.

Nieuw!!: Recht van hypotheek en Notaris · Bekijk meer »

Omzetbelasting

Belgische btw-kwitantie Omzetbelasting is een indirecte belasting die een overheid heft op de verkoop van producten of diensten.

Nieuw!!: Recht van hypotheek en Omzetbelasting · Bekijk meer »

Onderhandse akte

Onder het begrip onderhandse akte wordt verstaan iedere akte die niet als authentieke akte is opgemaakt.

Nieuw!!: Recht van hypotheek en Onderhandse akte · Bekijk meer »

Onderpand

Een onderpand of waarborg is een zekerheid in de vorm van geld, goederen of rechten.

Nieuw!!: Recht van hypotheek en Onderpand · Bekijk meer »

Overeenkomst (contract)

Het gebruik om na het sluiten van een overeenkomst elkaars handen te schudden Een overeenkomst, contract of convenant is een afspraak tussen minimaal twee natuurlijke personen of rechtspersonen – de partijen, of specifieker contractanten – over wat ze met elkaar of voor elkaar zullen gaan doen – de te leveren prestatie – of laten.

Nieuw!!: Recht van hypotheek en Overeenkomst (contract) · Bekijk meer »

Pand (rechtsvorm)

Het recht van pand is een zakelijk zekerheidsrecht waarmee een roerende zaak of een vordering (het onderpand) bezwaard kan worden.

Nieuw!!: Recht van hypotheek en Pand (rechtsvorm) · Bekijk meer »

Recht van opstal

Het recht van opstal (Latijn: superficies) is een zakelijk recht om in, op of boven een onroerende zaak die eigendom is van een ander rechtssubject, gebouwen, werken of beplantingen (de zogenaamde opstallen) in eigendom te hebben.

Nieuw!!: Recht van hypotheek en Recht van opstal · Bekijk meer »

Rechtssubject

Een rechtssubject of persoon (in juridische zin) is een drager van subjectieve rechten en plichten.

Nieuw!!: Recht van hypotheek en Rechtssubject · Bekijk meer »

Registergoed

Registergoederen zijn goederen die wettelijk verplicht worden ingeschreven in een openbaar register (het kadaster).

Nieuw!!: Recht van hypotheek en Registergoed · Bekijk meer »

Restschuld (lening)

Een restschuld ontstaat als bij een lening bij verkoop van het bijbehorende onderpand (al of niet vrijwillig) de opbrengst onvoldoende is om de lening af te lossen en de nog te betalen rente te voldoen.

Nieuw!!: Recht van hypotheek en Restschuld (lening) · Bekijk meer »

Royement

Royement is de juridische handeling waarbij een persoon uitgeschreven wordt uit de Nederlandse adel.

Nieuw!!: Recht van hypotheek en Royement · Bekijk meer »

Scheepsregister

Het scheepsregister is een onderdeel van het kadaster.

Nieuw!!: Recht van hypotheek en Scheepsregister · Bekijk meer »

Schip (transportmiddel)

Queen Elizabeth 2'' Batillus'' Containerschip ''Colombo Express'' Binnenvaartschip ''Cilinka'' Een schip is een vervoermiddel voor transport over wateroppervlakken.

Nieuw!!: Recht van hypotheek en Schip (transportmiddel) · Bekijk meer »

Schuldeiser

Een schuldeiser (soms ook accipiens genoemd) is een rechtssubject dat een prestatie (iets doen, iets niet doen of iets geven) kan eisen ten opzichte van een ander, de schuldenaar.

Nieuw!!: Recht van hypotheek en Schuldeiser · Bekijk meer »

Vastgoed

Vastgoed in Peking Vastgoed, ook onroerend goed of onroerende zaak genoemd, omvat de grond en de gebouwen (opstal) op deze grond.

Nieuw!!: Recht van hypotheek en Vastgoed · Bekijk meer »

Vermogensrecht

Als objectief recht omvat het rechtsgebied van het vermogensrecht als onderdeel van het privaatrecht het geheel van bepalingen dat betrekking heeft op vermogensbestanddelen.

Nieuw!!: Recht van hypotheek en Vermogensrecht · Bekijk meer »

Vliegtuig

Een vliegtuig is een luchtvaartuig dat een hogere dichtheid heeft dan lucht en in staat is een gecontroleerde vlucht te maken.

Nieuw!!: Recht van hypotheek en Vliegtuig · Bekijk meer »

Waardepapier

Een obligatie van de Vereenigde Oostindische Compagnie uit 1622 Een waardepapier of effect is een document met een geldwaarde, zoals een bewijs van een aandeel of obligatie.

Nieuw!!: Recht van hypotheek en Waardepapier · Bekijk meer »

Zakelijk recht

Met een zakelijk recht wordt een recht bedoeld dat de titularis ervan een aanspraak verleent op een zaak of een ander goed.

Nieuw!!: Recht van hypotheek en Zakelijk recht · Bekijk meer »

Richt hier:

Hypothecair onderpand, Hypotheek (juridisch), Hypotheekrecht, Hypotheekrecht (belastingrecht).

UitgaandeInkomende
Hey! We zijn op Facebook nu! »