Logo
Unionpedia
Communicatie
Ontdek het op Google Play
Nieuw! Download Unionpedia op je Android™ toestel!
Gratis
Snellere toegang dan browser!
 

Rechten van de mens

De rechten van de mens of mensenrechten omvatten rechten waarop iedereen aanspraak kan maken, ongeacht herkomst, nationaliteit, overtuiging, geslacht, wettelijke status of andere kenmerken.

178 relaties: Academische vrijheid, Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring, Amnesty International, Antonio Negri, Arbeid (economie), Arbitrage (conflict), Aristocratie, Artsen zonder Grenzen, Asielzoeker, Augusto Pinochet, Baarmoeder, Bataafse Revolutie, Bedelorden, Bestuur, Bits of Freedom, Blijde Inkomst, Buitenlander, Burger, Burgerij, Burgermaatschappij, Burgeroorlog, Burgerrechten, Candide, Censuur (informatie), Centesimus Annus, Cesare Beccaria, Christine de Pizan, Codex Hammurabi, Collectief (samenwerkingsverband), Confucianisme, Cultuurrelativisme, Cyrus II de Grote, De menigte, De vorst, Dekolonisatie, Desiderius Erasmus, Dictatuur, Discriminatie, Doodstraf, Droit divin, Eerste Wereldoorlog, Eigendom, Empire: De nieuwe wereldorde, Encycliek, Europees Hof voor de Rechten van de Mens, Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, Europese Unie, Filosoof, Frankrijk, Frans Timmermans (politicus), ..., Franse Revolutie, Freedom House, Gedwongen verdwijning, Gelijkheidsdenken, Geneefse Conventies, Genocide, Genocideverdrag, Genocidewet, Gezin, Godsdienstvrijheid, Grondrechten, Grondstof, Grondwet, Hannah Arendt, Hebreeuwse Bijbel, Holocaust, Human Rights Watch, Humanitaire interventie, Illegale immigratie, Immigratie, Individualisme, Inkomen, Internationaal humanitair recht, Internationaal Strafhof, Internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, Internationaal Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie, Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten, Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie, Internationale gemeenschap, Jean Calas, Jean-Jacques Rousseau, Jeremy Bentham, Joegoslavië-tribunaal, Jogjakarta-beginselen, John Locke (filosoof), Julia Kristeva, Justice and Peace Nederland, Karl Marx, Kerkvader, Kiesrecht, Kosmopolitisme, Kosovo, Koude Oorlog, Leven, Liga voor Mensenrechten, Livre de la Cité des Dames, Lof der zotheid, Magna Carta, Marsilius van Padua, Marteling, Menselijke waardigheid, Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties, Mensenrechtenverdediger, Michael Hardt, Middeleeuwen, Misdaden tegen de menselijkheid, Montesquieu, Natiestaat, Natuurrecht, Niccolò Machiavelli, Niet-gouvernementele organisatie, Normen en waarden, Onderwijs, Onderzoeksrechter, Ontwikkelingsland, Ontwikkelingssamenwerking, Oorlog, Oostblok, Oostenrijk, Openbare orde, Opvoeding, Oude Egypte, Ouder, Oudheid, Overheid, Panaetius van Rodos, Parlement, Paus Johannes Paulus II, Privacy, Pruisen, Recht op arbeid, Recht op leven, Renaissance, Rode Kruis, Rooms-katholieke Kerk, Rwandese genocide, Seksualiteit, Sharia, Slavenhandel, Sociaal contract, Sociale zekerheid, Soevereiniteit, Somalië, Staat, Staatloosheid, Stoa, Terreur (Franse Revolutie), Tien geboden, Trouwambtenaar, Tweede Wereldoorlog, Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, Vakbond, Verdrag, Verdrag inzake de rechten van het kind, Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen, Verenigde Naties, Vereniging (rechtspersoon), Verklaring van de rechten van de mens en de burger, Verlichting (stroming), Verslaggevers Zonder Grenzen, Verstand, Vervolging, Vluchteling, VN-conventie inzake rechten van personen met een handicap, Volk, Volkenbond, Volksrepubliek China, Voltaire, Vreemdelingenbewaring, Vrijheid van meningsuiting, Waarheid, Westerse wereld, Wil (begrip), Zelfbeschikkingsrecht, Zionisme, 18e eeuw, 1948, 19e eeuw. Uitbreiden index (128 meer) »

Academische vrijheid

Academische vrijheid is het beginsel volgens welk de docenten en de onderzoekers aan de universiteit, in het belang zelf van de ontwikkeling van de kennis en van de verscheidenheid van de meningen, een zeer grote vrijheid moeten genieten om onderzoek te verrichten en om in de uitoefening van hun functies hun mening te uiten.

Nieuw!!: Rechten van de mens en Academische vrijheid · Bekijk meer »

Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring

Franklin, Jefferson, Adams, Livingston, en Sherman bij het opstellen van de verklaring in 1776. Gravure naar Alonzo Chappel. Onafhankelijkheidsverklaring De Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring of Declaration of Independence is de onafhankelijkheidsverklaring van de Verenigde Staten die grotendeels werd opgesteld door Thomas Jefferson en die door vertegenwoordigers van 12 van de toen 13 Amerikaanse kolonies werd aangenomen op 4 juli 1776.

Nieuw!!: Rechten van de mens en Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring · Bekijk meer »

Amnesty International

Amnesty International is een vereniging die de naleving van de mensenrechten beoogt zoals die zijn vastgelegd in de Universele verklaring van de rechten van de mens en andere internationale mensenrechtendocumenten.

Nieuw!!: Rechten van de mens en Amnesty International · Bekijk meer »

Antonio Negri

Antonio Negri Antonio (Toni) Negri (Padua, 1 augustus 1933) is een Italiaanse neomarxistische filosoof.

Nieuw!!: Rechten van de mens en Antonio Negri · Bekijk meer »

Arbeid (economie)

Arbeid is het verrichten van bezigheden die nut hebben voor diegene die de arbeid verricht, voor zijn of haar naaste omgeving en/of voor de maatschappij als geheel.

Nieuw!!: Rechten van de mens en Arbeid (economie) · Bekijk meer »

Arbitrage (conflict)

Arbitrage is particuliere rechtspraak (rechtspraak buiten de gewone rechter om).

Nieuw!!: Rechten van de mens en Arbitrage (conflict) · Bekijk meer »

Aristocratie

Aristocratie (Grieks: Van Dale, Groot Woordenboek der Nederlandse Taal, twaalfde druk Doorgaans geldt binnen een aristocratie dat het lidmaatschap erfelijk is. De Griekse oorsprong van het woord suggereert de betekenis: geregeerd door de besten.

Nieuw!!: Rechten van de mens en Aristocratie · Bekijk meer »

Artsen zonder Grenzen

Artsen zonder Grenzen (AzG) (internationaal bekend als Médecins Sans Frontières) is een particuliere, internationale niet-gouvernementele hulporganisatie.

Nieuw!!: Rechten van de mens en Artsen zonder Grenzen · Bekijk meer »

Asielzoeker

omwenteling van 1989. Een asielzoeker is iemand die politiek asiel vraagt.

Nieuw!!: Rechten van de mens en Asielzoeker · Bekijk meer »

Augusto Pinochet

Augusto José Ramón Pinochet Ugarte (Valparaíso, 25 november 1915 - Santiago, 10 december 2006) was een Chileens generaal en politicus.

Nieuw!!: Rechten van de mens en Augusto Pinochet · Bekijk meer »

Baarmoeder

De baarmoederEverdingen, J.J.E. van, Eerenbeemt, A.M.M. van den (2012).

Nieuw!!: Rechten van de mens en Baarmoeder · Bekijk meer »

Bataafse Revolutie

''Egbert van Drielst en Adriaan de Lelie: Krayenhoff in Frans uniform bij zijn vertrek uit Maarssen op zondagochtend 18 januari 1795'' De Bataafse Revolutie vond plaats tussen 1794 en 1799.

Nieuw!!: Rechten van de mens en Bataafse Revolutie · Bekijk meer »

Bedelorden

Bedelorden of mendicanten zijn religieuze ordes die afhankelijk zijn van het bedelen of van liefdadigheid voor hun levensonderhoud.

Nieuw!!: Rechten van de mens en Bedelorden · Bekijk meer »

Bestuur

Een bestuur is een college dat krachtens formele bevoegdheid de aangelegenheden van een bepaalde organisatie (te denken valt bijv. aan een bedrijf, onderwijsinstelling of kerkelijke instantie) leidt en regelt.

Nieuw!!: Rechten van de mens en Bestuur · Bekijk meer »

Bits of Freedom

Stichting Bits of Freedom is een onafhankelijke Nederlandse belangenorganisatie die opkomt voor digitale burgerrechten.

Nieuw!!: Rechten van de mens en Bits of Freedom · Bekijk meer »

Blijde Inkomst

Het Zoutleeuwse exemplaar van de Blijde Inkomst (1356) W. Baudartius. De Blijde Inkomst of Blijde Intrede was een middeleeuws gebruik waarbij een pas aangetreden vorst, landvoogd of andere hoogwaardigheidsbekleder een vreedzaam bezoek bracht aan de steden in zijn gebied en feestelijk onthaald werd door de lokale bevolking.

Nieuw!!: Rechten van de mens en Blijde Inkomst · Bekijk meer »

Buitenlander

Een buitenlander of vreemdeling is iemand die niet in het bezit is van de nationaliteit van het land waar hij verblijft.

Nieuw!!: Rechten van de mens en Buitenlander · Bekijk meer »

Burger

Symbolische grenspaal in het dorp Baarle, burgers rond twee bestuursculturen, België en Nederland. In staatsrechtelijke zin is een burger een lid van de bevolking van een staat of bijvoorbeeld een gemeente; meer specifiek gaat het over zijn of haar rechtsverhouding tot een overheidsorganisatie.

Nieuw!!: Rechten van de mens en Burger · Bekijk meer »

Burgerij

''La sortie du bourgeois'', geschilderd door Jean Béraud (1889) De burgerij, burgerdom of bourgeoisie (uitgesproken als) is een laag van de maatschappij.

Nieuw!!: Rechten van de mens en Burgerij · Bekijk meer »

Burgermaatschappij

De burgermaatschappij of civil society of maatschappelijk middenveld kan bondig worden omschreven als het institutionele domein van vrijwillige associaties.

Nieuw!!: Rechten van de mens en Burgermaatschappij · Bekijk meer »

Burgeroorlog

De Eerste Slag bij Bull Run tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog Een burgeroorlog is een oorlog waarbij de strijdende partijen deel uitmaken van hetzelfde land of rijk.

Nieuw!!: Rechten van de mens en Burgeroorlog · Bekijk meer »

Burgerrechten

Martin Luther King & Malcolm X vochten voor de burger- en mensenrechten in de Verenigde Staten tijdens de jaren 60 Burgerrechten zijn rechten die door nationale en internationale overheden (zoals de Verenigde Naties) gegarandeerd behoren te worden, en die de burgers van een bepaald land of gebied zekere garanties verschaffen.

Nieuw!!: Rechten van de mens en Burgerrechten · Bekijk meer »

Candide

De eerste druk van ''Candide'', 1759 Candide, ou l'optimisme is een literair-filosofisch en humoristisch verhaal van Voltaire, geschreven in 1759.

Nieuw!!: Rechten van de mens en Candide · Bekijk meer »

Censuur (informatie)

De United States Air Force censureert nieuwsberichten die informatie van WikiLeaks bevatten op haar computershttp://www.huffingtonpost.com/2010/12/16/air-force-blocks-access-news-websites_n_797837.html Air Force 'Routinely' Blocks Access To News Websites; HuffPost Caught In The Web - The Huffington Post - 12-17-10 05:35Envelop uit 1962 met postzegel, portzegel, To-Pay-stempel en met een stempel van het Irish Film Censor's Office Afbeeldingen die gecensureerd zijn omdat er geen panoramavrijheid in het respectievelijke land geldt Boeken verbrand door de nazi's (Yad Vashem). Censuur is het gebruiken van de macht van de staat, een andere controlerende macht, een bepaalde groepering, of van bepaalde individuen, om informatie achter te houden of de expressie aan banden te leggen.

Nieuw!!: Rechten van de mens en Censuur (informatie) · Bekijk meer »

Centesimus Annus

Centesimus Annus ("het honderdste jaar") is de negende encycliek van Paus Johannes Paulus II en verscheen op 1 mei 1991 naar aanleiding van het eeuwfeest van de encycliek Rerum Novarum van Paus Leo XIII.

Nieuw!!: Rechten van de mens en Centesimus Annus · Bekijk meer »

Cesare Beccaria

portret van Cesare Beccaria 1738-1794 voorpagina van de eerste editie ''Dei deletti e delle pene'', 1764 Cesare Beccaria (Milaan, 15 maart 1738 - 28 november 1794) was een Italiaanse filosoof en politicus met grote invloed op het denken over het strafrecht.

Nieuw!!: Rechten van de mens en Cesare Beccaria · Bekijk meer »

Christine de Pizan

Christine de Pizan of Pisan (Venetië ca. 1364 – klooster van Poissy ca. 1430) was een Frans schrijfster die, nadat ze reeds op 25-jarige leeftijd weduwe was geworden, boeken schreef om haar gezin te onderhouden.

Nieuw!!: Rechten van de mens en Christine de Pizan · Bekijk meer »

Codex Hammurabi

Een inscriptie van de Codex Hammurabi Bovenste gedeelte van de stele De Codex Hammurabi, samengesteld in ca.

Nieuw!!: Rechten van de mens en Codex Hammurabi · Bekijk meer »

Collectief (samenwerkingsverband)

Collectief als samenwerkingsverband is een groep mensen die een of meer bepaalde belangen nastreven door middel van samenwerking.

Nieuw!!: Rechten van de mens en Collectief (samenwerkingsverband) · Bekijk meer »

Confucianisme

Confuciaans altaar Het confucianisme is een Chinees ethisch en filosofisch systeem, dat de leer van Confucius (551 – 479 v.Chr.) volgt.

Nieuw!!: Rechten van de mens en Confucianisme · Bekijk meer »

Cultuurrelativisme

Cultuurrelativisme gaat uit van de opvatting dat culturen niet eenvoudigweg met elkaar vergeleken kunnen worden.

Nieuw!!: Rechten van de mens en Cultuurrelativisme · Bekijk meer »

Cyrus II de Grote

Graftombe van Cyrus de Grote in Pasargadae. Cyrus II de Grote, in de Bijbel Kores genaamd (Perzisch: کوروش بزرگ, Kūrosh-e-Bozorg), is de stichter van het Perzische Rijk.

Nieuw!!: Rechten van de mens en Cyrus II de Grote · Bekijk meer »

De menigte

De menigte: Oorlog en democratie in de nieuwe wereldorde (2004; oorspronkelijke titel Multitude: War and Democracy in the Age of Empire) is een boek over globalisering en geopolitiek van de Amerikaanse literatuurwetenschapper Michael Hardt en de Italiaanse politieke theoreticus Antonio Negri.

Nieuw!!: Rechten van de mens en De menigte · Bekijk meer »

De vorst

De vorst (Italiaanse titel: Il principe; in het Nederlands ook vertaald als De heerser) is een werk van de Florentijn Niccolò Machiavelli dat hij schreef tussen 1513 en 1515.

Nieuw!!: Rechten van de mens en De vorst · Bekijk meer »

Dekolonisatie

Volgorde van dekolonisatie van Afrikaanse landen Dekolonisatie is het proces waarbij kolonies zelfstandig worden van een moederland.

Nieuw!!: Rechten van de mens en Dekolonisatie · Bekijk meer »

Desiderius Erasmus

Afgietsel van een schedel, waarvan gedacht werd dat die van Erasmus was. Dit bleek niet zo te zijn.:File:Not_Erasmus_Skull_(2).jpg Grafsteen van Erasmus in de Münster van Bazel Desiderius Erasmus (Rotterdam, 28 oktober 1466, 1467 of 1469 – Bazel, 12 juli 1536) was een Nederlandse priester, augustijner kanunnik, theoloog, filosoof, schrijver en humanist.

Nieuw!!: Rechten van de mens en Desiderius Erasmus · Bekijk meer »

Dictatuur

Een dictatuur is een regeringsvorm waarin absolute macht doorgaans bij één persoon (een dictator) of bij een kleine groep mensen (bijvoorbeeld een politieke partij, junta of familie) berust.

Nieuw!!: Rechten van de mens en Dictatuur · Bekijk meer »

Discriminatie

Religieuze minderheden hebben in Saoedi-Arabië niet dezelfde rechten als moslims Discriminatie betekent letterlijk "het maken van onderscheid".

Nieuw!!: Rechten van de mens en Discriminatie · Bekijk meer »

Doodstraf

Afbeelding uit het Hamburger Stadtrecht, 1497 Cesare Beccaria: ''Dei delitti e delle pene'' De doodstraf is naar de huidige (binnen de Europese rechtspraak gebruikte) definitie een uitvoering van de naar de maatstaven van de hedendaagse beschaafde maatschappij zwaarst mogelijke, door een rechter opgelegde straf, inhoudende het ter dood brengen van de daartoe veroordeelde, waarbij de voltrekking is vastgelegd en onder controle wordt gehouden.

Nieuw!!: Rechten van de mens en Doodstraf · Bekijk meer »

Droit divin

Karel I van Engeland wordt gekroond door een hand uit een wolk, mogelijk God. Het droit divin is het goddelijk recht waarmee absolute christelijke vorsten hun gezag legitimeerden.

Nieuw!!: Rechten van de mens en Droit divin · Bekijk meer »

Eerste Wereldoorlog

De Eerste Wereldoorlog, die ook de Wereldoorlog of de Grote Oorlog werd genoemd, was een wereldoorlog gecentreerd in Europa die begon op 28 juli 1914 en duurde tot 11 november 1918.

Nieuw!!: Rechten van de mens en Eerste Wereldoorlog · Bekijk meer »

Eigendom

Eigendom (de eigendom) is het recht van een rechtssubject om over een zaak (stuk grond, voorwerp, hoeveelheid geld enz.) naar eigen goeddunken te beschikken.

Nieuw!!: Rechten van de mens en Eigendom · Bekijk meer »

Empire: De nieuwe wereldorde

demonstratie Empire: De nieuwe wereldorde (2000; oorspronkelijke Engelse titel: Empire) is een boek over globalisering en geopolitiek van de marxistische denkers Michael Hardt en Antonio Negri.

Nieuw!!: Rechten van de mens en Empire: De nieuwe wereldorde · Bekijk meer »

Encycliek

Een encycliek (Littera encyclica) is een gewichtig pauselijk document van leerstellige aard.

Nieuw!!: Rechten van de mens en Encycliek · Bekijk meer »

Europees Hof voor de Rechten van de Mens

Europees Hof voor de Rechten van de Mens Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) is een Europees gerechtshof waar individuen, groepen, organisaties en landen een klacht kunnen indienen tegen een lidstaat van de Raad van Europa.

Nieuw!!: Rechten van de mens en Europees Hof voor de Rechten van de Mens · Bekijk meer »

Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens

Staten die het verdrag hebben ondertekend (lidstaten van de Raad van Europa). Het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM) is een Europees verdrag waarin mensen- en burgerrechten voor alle inwoners van de verdragsluitende staten zijn geregeld.

Nieuw!!: Rechten van de mens en Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens · Bekijk meer »

Europese Unie

De Europese Unie (EU) is een uit 28 Europese landen bestaand statenverband.

Nieuw!!: Rechten van de mens en Europese Unie · Bekijk meer »

Filosoof

''De filosoof'' (1632) door Rembrandt van Rijn Met een filosoof (Grieks: φιλόσοφος) of wijsgeer wordt een beoefenaar van de filosofie bedoeld, al dan niet met een academische titel.

Nieuw!!: Rechten van de mens en Filosoof · Bekijk meer »

Frankrijk

Frankrijk, officieel de Franse Republiek (Frans: République française), is een land in West-Europa en qua oppervlakte het op twee na grootste Europese land.

Nieuw!!: Rechten van de mens en Frankrijk · Bekijk meer »

Frans Timmermans (politicus)

Franciscus Cornelis Gerardus Maria (Frans) Timmermans (Maastricht, 6 mei 1961) is een Nederlands politicus en sinds 1 november 2014 eurocommissaris en tevens de eerste vicevoorzitter van de commissie-Juncker.

Nieuw!!: Rechten van de mens en Frans Timmermans (politicus) · Bekijk meer »

Franse Revolutie

Jeanne-Louise (Nanine) Vallain (1767 - 1815) De Franse Revolutie (1789–1799"Het is gebruikelijk de omwenteling te laten beginnen met de bijeenkomst van de Staten-Generaal op 5 mei 1789 en te laten eindigen óf met de val van Robespierre (27 juli 1794), óf met de staatsgreep van Bonaparte (24 dec. 1799)." Encarta-encyclopedie Winkler Prins (1993–2002) s.v. "Franse Revolutie. §1. Chronologisch verloop van de gebeurtenissen". Microsoft Corporation/Het Spectrum.) was een invloedrijke politieke omwenteling aan het eind van de 18e eeuw waarbij de absolute monarchie die Frankrijk drie eeuwen had geregeerd werd afgeschaft en de Eerste Franse Republiek werd opgericht.

Nieuw!!: Rechten van de mens en Franse Revolutie · Bekijk meer »

Freedom House

Freedom House is een Amerikaanse NGO die onderzoek voert naar en ondersteuning biedt van democratie, politieke vrijheid en mensenrechten.

Nieuw!!: Rechten van de mens en Freedom House · Bekijk meer »

Gedwongen verdwijning

Cartoon van Carlos Latuff Van een gedwongen verdwijning is sprake wanneer een persoon uit het openbare leven verdwijnt ofwel door moord ofwel door gevangenneming door toedoen van een regering.

Nieuw!!: Rechten van de mens en Gedwongen verdwijning · Bekijk meer »

Gelijkheidsdenken

Het gelijkheidsdenken is een rechtsfilosofische stroming, waarin de gelijkheid van mensen centraal staat.

Nieuw!!: Rechten van de mens en Gelijkheidsdenken · Bekijk meer »

Geneefse Conventies

De Geneefse Conventies is de verzamelnaam voor de verdragen die van 1864 tot 1949 zijn geformuleerd in Genève en die, als onderdeel van het internationaal humanitair recht, de rechtsregels bepalen ten tijde van een gewapend conflict.

Nieuw!!: Rechten van de mens en Geneefse Conventies · Bekijk meer »

Genocide

Genocide (of volkerenmoord) is een misdrijf in het internationale recht dat door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in Resolutie 96(1) omschreven werd als 'de ontzegging van het recht van bestaan van een gehele menselijke groep.' Genocide staat vaak gelijk aan massamoord van een specifieke groep, hoewel ook andere daden onder de definitie vallen.

Nieuw!!: Rechten van de mens en Genocide · Bekijk meer »

Genocideverdrag

Het Verdrag inzake de voorkoming en de bestraffing van genocide, kortweg het Genocideverdrag of de Genocide-Conventie, werd op 9 december 1948 getekend ter voorkoming van genocide.

Nieuw!!: Rechten van de mens en Genocideverdrag · Bekijk meer »

Genocidewet

De Genocidewet was een Belgische wet die iedereen toeliet om oorlogsmisdaden voor een Belgische rechtbank te brengen, ongeacht waar het misdrijf had plaatsgevonden.

Nieuw!!: Rechten van de mens en Genocidewet · Bekijk meer »

Gezin

Een gezin van twee ouders en drie kinderen Gezin is de term voor alle samenwerkingsvormen die een herkenbare sociale eenheid op microniveau vormen, met al dan niet verwante personen die duurzame en affectieve banden hebben en elkaar onderling steun en verzorging verlenen.

Nieuw!!: Rechten van de mens en Gezin · Bekijk meer »

Godsdienstvrijheid

''Freedom of Worship'', een schilderij van Norman Rockwell uit 1943 Godsdienstvrijheid (ook wel vrijheid van godsdienst, vrijheid van religie of religievrijheid genoemd) is een van de klassieke grondrechten.

Nieuw!!: Rechten van de mens en Godsdienstvrijheid · Bekijk meer »

Grondrechten

Grondrechten, ook wel fundamentele rechten of mensenrechten, zijn rechten van individuele burgers tegenover de staat en indirect (door een belangenoverweging) tussen burgers.

Nieuw!!: Rechten van de mens en Grondrechten · Bekijk meer »

Grondstof

Onder grondstof worden materialen verstaan die in een proces gebruikt worden om iets te maken of te fabriceren.

Nieuw!!: Rechten van de mens en Grondstof · Bekijk meer »

Grondwet

De ''Magna Carta'' uit 1215, een van de eerste documenten met kenmerken van een grondwet. In het staatsrecht is een constitutie de grondslag van een staat.

Nieuw!!: Rechten van de mens en Grondwet · Bekijk meer »

Hannah Arendt

Hannah Arendt (Linden bij Hannover, 14 oktober 1906 - New York City, 4 december 1975) was een Duits-Amerikaans-joodse filosofe en politiek denker, die zich onder andere heeft verdiept in de vragen die samenhangen met totalitaire politieke systemen.

Nieuw!!: Rechten van de mens en Hannah Arendt · Bekijk meer »

Hebreeuwse Bijbel

De Hebreeuwse Bijbel is een synoniem voor de Tenach, het Oude Testament.

Nieuw!!: Rechten van de mens en Hebreeuwse Bijbel · Bekijk meer »

Holocaust

getto's en deportatieroutes Berlijn 1933, de aanloop naar de Holocaust Gevangenen werden in veel te krappe wagons vervoerd Sommige gevangenen stierven al onderweg naar de vernietigingskampen aan ondervoeding Joodse kinderen worden verzameld voor deportatie Duitsers worden gedwongen de lijken in het concentratiekamp te zien, zodat ze het niet kunnen ontkennen Buchenwald-Ohrdruf Holocaustslachtoffers in Mittelbau-Dora Overlevenden in Wöbbelin Zwaar ondervoede Joodse gevangenen in Buchenwald bij de bevrijding op 16 april 1945 Ondervoede gevangenen in Buchenwald Mauthausen-Gusen, Oostenrijk Een truck volgeladen met lichamen in Buchenwald Ondervoede gevangene in Mauthausen-Gusen, Oostenrijk Een Duitse man houdt nabij Suttrop een zojuist opgegraven baby vast Holocaustmonument in Berlijn De Holocaust, ook wel Shoah, Shoa of Sjoa (Hebreeuws: השואה Ha-Shoah) genoemd, was de systematische Jodenvervolging door de nazi's en hun bondgenoten voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Nieuw!!: Rechten van de mens en Holocaust · Bekijk meer »

Human Rights Watch

Human Rights Watch is een internationale niet-gouvernementele organisatie die zich richt op de aanpak van mensenrechtenschendingen.

Nieuw!!: Rechten van de mens en Human Rights Watch · Bekijk meer »

Humanitaire interventie

Een humanitaire interventie is een gewapend ingrijpen door een staat, een groep staten of een internationale organisatie in een andere staat, zonder dat deze daar toestemming voor heeft gegeven, met als doel massale mensenrechtenschendingen te beëindigen.

Nieuw!!: Rechten van de mens en Humanitaire interventie · Bekijk meer »

Illegale immigratie

Illegale immigratie duidt op menselijke immigratie over de staatsgrenzen van landen op een dergelijke wijze dat het de immigratiewetten van die landen schendt.

Nieuw!!: Rechten van de mens en Illegale immigratie · Bekijk meer »

Immigratie

De wereldwijde nettoimmigratiesaldi in april 2006 Immigratie is het zich vestigen in een ander land of gebied.

Nieuw!!: Rechten van de mens en Immigratie · Bekijk meer »

Individualisme

Individualisme is een filosofisch standpunt waarbij de gedachtegangen en de rechten van het individu boven het belang van de gemeenschap wordt geplaatst.

Nieuw!!: Rechten van de mens en Individualisme · Bekijk meer »

Inkomen

Inkomen is alles wat iemand als opbrengst van arbeid, onderneming of vermogen geniet, bijvoorbeeld loon, winst, dividend of rente.

Nieuw!!: Rechten van de mens en Inkomen · Bekijk meer »

Internationaal humanitair recht

Internationaal humanitair recht of humanitair oorlogsrecht (soms ook kortweg oorlogsrecht genoemd) is het recht dat geldt ten tijde van een gewapend conflict.

Nieuw!!: Rechten van de mens en Internationaal humanitair recht · Bekijk meer »

Internationaal Strafhof

Logo van het Internationaal Strafhof. Het Internationaal Strafhof (International Criminal Court/Cour Pénale Internationale, ICC/CPI) is een permanent hof voor het vervolgen van personen die verdacht worden van genocide, misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden zoals deze zijn omschreven in het statuut.

Nieuw!!: Rechten van de mens en Internationaal Strafhof · Bekijk meer »

Internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten

Het internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (International Covenant on Civil and Political Rights, ICCPR) is een verdrag geïnitieerd door de Verenigde Naties, gebaseerd op de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

Nieuw!!: Rechten van de mens en Internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten · Bekijk meer »

Internationaal Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie

Het Internationaal Verdrag inzake de uitbanning van elke vorm van rassendiscriminatie (International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, ICERD) uit 1965 is een van de zeven mensenrechtenverdragen van de Verenigde Naties.

Nieuw!!: Rechten van de mens en Internationaal Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie · Bekijk meer »

Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten

Het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, ICESCR.) is een verdrag van de Verenigde Naties, gebaseerd op de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

Nieuw!!: Rechten van de mens en Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten · Bekijk meer »

Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie

De regenboogvlag, internationaal symbool voor homoseksuele mannen en lesbische vrouwen De Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie, jaarlijks op 17 mei, is een dag waarop LGBT-organisaties internationaal aandacht vragen voor het verschijnsel homohaat en de sociale onwenselijkheid daarvan.

Nieuw!!: Rechten van de mens en Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie · Bekijk meer »

Internationale gemeenschap

De term internationale gemeenschap kan verwijzen naar.

Nieuw!!: Rechten van de mens en Internationale gemeenschap · Bekijk meer »

Jean Calas

De ontdekking van het lijk van Marc-Antoine Calas, 1761. "De gruwelijke dood van Calas, geradbraakt in Toulouse, 9 maart 1762." Jean Calas (1698 - Toulouse 10 maart 1762) was een koopman uit Toulouse.

Nieuw!!: Rechten van de mens en Jean Calas · Bekijk meer »

Jean-Jacques Rousseau

Du Contrat Social" uit 1762, gedrukt in Amsterdam. Jean-Jacques Rousseau (Genève, 28 juni 1712 - Ermenonville, 2 juli 1778) was een baanbrekend filosoof en schrijver.

Nieuw!!: Rechten van de mens en Jean-Jacques Rousseau · Bekijk meer »

Jeremy Bentham

Jeremy Bentham Jeremy Bentham (IPA) (Londen, 15 februari 1748 – aldaar, 6 juni 1832) was een Engelse jurist, filosoof en sociaal hervormer.

Nieuw!!: Rechten van de mens en Jeremy Bentham · Bekijk meer »

Joegoslavië-tribunaal

Het Joegoslavië-tribunaal (International Tribunal for the Prosecution of Persons Responsible for Serious Violations of International Humanitarian Law Committed in the Territory of the Former Yugoslavia since 1991, ICTY) is een internationaal tribunaal voor het vervolgen van personen die worden verdacht van het schenden van internationaal humanitair recht, gepleegd op het grondgebied van het voormalig Joegoslavië vanaf 1 januari 1991.

Nieuw!!: Rechten van de mens en Joegoslavië-tribunaal · Bekijk meer »

Jogjakarta-beginselen

De Jogjakarta-beginselen, formeel de Jogjakarta-beginselen voor de toepassing van Mensenrechten met betrekking tot Seksuele Geaardheid en Genderidentiteit, zijn een verzameling beginselen met betrekking tot homoseksualiteit, genderidentiteit, transseksualiteit, transgenderisme, en interseksualiteit, vaak aangeduid met het acroniem LGBT of LGBTI.

Nieuw!!: Rechten van de mens en Jogjakarta-beginselen · Bekijk meer »

John Locke (filosoof)

John Locke (Wrington bij Bristol, 29 augustus 1632 – High Laver, Essex, 28 oktober 1704) was een Engels filosoof van de vroege verlichting.

Nieuw!!: Rechten van de mens en John Locke (filosoof) · Bekijk meer »

Julia Kristeva

Julia Kristeva, 2008 Julia Kristeva (Bulgaars: Юлия Кръстева) (Sliven, 24 juni 1941) is een Franse linguïste, psychoanalytica, schrijfster, filosofe en feministe van Bulgaarse komaf.

Nieuw!!: Rechten van de mens en Julia Kristeva · Bekijk meer »

Justice and Peace Nederland

Justice and Peace Nederland (voorheen Justitia et Pax, Latijn voor Gerechtigheid en Vrede), is een katholieke mensenrechtenorganisatie.

Nieuw!!: Rechten van de mens en Justice and Peace Nederland · Bekijk meer »

Karl Marx

Jenny von Westphalen Karl Marx (Trier, 5 mei 1818 – Londen, 14 maart 1883) was een Duitse denker die belangrijke invloed heeft op de (politieke) filosofie, de economie, de sociologie en de historiografie; hij was een van de grondleggers van de arbeidersbeweging en een centrale figuur in de geschiedenis van het socialisme en het communisme.

Nieuw!!: Rechten van de mens en Karl Marx · Bekijk meer »

Kerkvader

Een kerkvader (Kerklat.: pater ecclesiae), is de gebruikelijke aanduiding voor de schrijvers en leraren (meestal bisschoppen) van de vroeg-christelijke Kerk, van wie de theologische werken bewaard zijn gebleven.

Nieuw!!: Rechten van de mens en Kerkvader · Bekijk meer »

Kiesrecht

federale verkiezingen in België (2007) Irakezen staan in de rij om hun stem uit te brengen. 21 Kiesrecht is het recht van een individu om deel te nemen aan het politieke proces in een land of andere bestuurlijke eenheid of organisatie door middel van verkiezingen, bijvoorbeeld door te stemmen op een partij naar zijn of haar voorkeur, of zich kandidaat te stellen voor een volksvertegenwoordiging.

Nieuw!!: Rechten van de mens en Kiesrecht · Bekijk meer »

Kosmopolitisme

Van kosmopolitisme is sprake als iemand een gevoel van verbondenheid met de mensheid in het algemeen ervaart, die sterker is dan enig gevoel voor nationale of regionale identiteit.

Nieuw!!: Rechten van de mens en Kosmopolitisme · Bekijk meer »

Kosovo

Landen die Kosovo niet erkennen als onafhankelijke staat. Kosovo (Albanees: Kosovë, Kosova; Servisch: Косово, Kosovo) is een de facto onafhankelijke staat op het Balkanschiereiland, grenzend aan Montenegro, Albanië, Macedonië en aan Servië.

Nieuw!!: Rechten van de mens en Kosovo · Bekijk meer »

Koude Oorlog

De Koude Oorlog was een periode van gewapende vrede tussen de communistische en de kapitalistische wereld in de tweede helft van de 20e eeuw.

Nieuw!!: Rechten van de mens en Koude Oorlog · Bekijk meer »

Leven

Leven is een eigenschap van organismen die, naast hieronder nader uitgewerkte eigenschappen, in ieder geval de mogelijkheid hebben zich voort te planten.

Nieuw!!: Rechten van de mens en Leven · Bekijk meer »

Liga voor Mensenrechten

De Liga voor Mensenrechten is een Belgische vzw met als doel "de bestrijding van onrechtvaardigheden en willekeurige aanslagen op de rechten van het individu of van de gemeenschap".

Nieuw!!: Rechten van de mens en Liga voor Mensenrechten · Bekijk meer »

Livre de la Cité des Dames

Illustratie uit ''Le Livre de la Cité des Dames'' Livre de la Cité des Dames (Boek van de stad der vrouwen) is een literair prozawerk uit 1405 van de Franse schrijfster Christine de Pisan.

Nieuw!!: Rechten van de mens en Livre de la Cité des Dames · Bekijk meer »

Lof der zotheid

Hans Holbein de Jonge: tekening in de marge van een vroege druk (Bazel 1515) van Erasmus' ''Lof der Zotheid'' De Lof der zotheid (Moriae encomium, sive Stultitiae laus) is het bekendste werk van de Nederlandse humanist Desiderius Erasmus.

Nieuw!!: Rechten van de mens en Lof der zotheid · Bekijk meer »

Magna Carta

De ''Magna Carta'' of ''grote oorkonde'' uit 1215. Houtsnede (19e eeuw) van de ondertekening door koning Jan. De Magna Carta (ook wel Magna Charta, Latijn voor grote oorkonde) is de naam van het handvest over vrijheden en rechtspraak dat de Engelse koning Jan zonder Land op 15 juni 1215 ondertekende.

Nieuw!!: Rechten van de mens en Magna Carta · Bekijk meer »

Marsilius van Padua

Marsilius van Padua (Padua, circa 1280 - München, 1342 of 1343) was een Italiaans filosoof die vooral schreef over politieke theorie.

Nieuw!!: Rechten van de mens en Marsilius van Padua · Bekijk meer »

Marteling

Marteling, ook wel foltering of pijniging, is een handeling waarmee het slachtoffer ernstige psychische of lichamelijke pijn wordt toegebracht.

Nieuw!!: Rechten van de mens en Marteling · Bekijk meer »

Menselijke waardigheid

Menselijke waardigheid is de naam voor een kwaliteit die kenmerkend is voor menselijk leven.

Nieuw!!: Rechten van de mens en Menselijke waardigheid · Bekijk meer »

Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties

De Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties (United Nations Human Rights Council, UNHRC) is het orgaan van de Verenigde Naties (VN) dat zich richt op de naleving van de verdragen voor de mensenrechten.

Nieuw!!: Rechten van de mens en Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties · Bekijk meer »

Mensenrechtenverdediger

Een mensenrechtenverdediger of mensenrechtenactivist is iemand die zich inzet voor naleving van de mensenrechten.

Nieuw!!: Rechten van de mens en Mensenrechtenverdediger · Bekijk meer »

Michael Hardt

Michael Hardt Michael Hardt (Washington D.C., 1960) is een Amerikaanse literatuurwetenschapper en marxistische theoreticus, werkzaam als hoogleraar literatuur en ''Romance Studies'' aan Duke University.

Nieuw!!: Rechten van de mens en Michael Hardt · Bekijk meer »

Middeleeuwen

Mainzer Dom vanuit het zuidwesten. De middeleeuwen (ca. 500 tot ca. 1500) vormen in de geschiedenis van Europa de periode tussen de oudheid en de vroegmoderne tijd.

Nieuw!!: Rechten van de mens en Middeleeuwen · Bekijk meer »

Misdaden tegen de menselijkheid

Misdaden tegen de menselijkheid of misdrijven tegen de menselijkheid (soms misdaden of misdrijven tegen de mensheid) is de verzamelnaam voor aantal verschillende zware misdrijven, die deel uitmaken van een wijdverbreide of stelselmatige aanval tegen de burgerbevolking.

Nieuw!!: Rechten van de mens en Misdaden tegen de menselijkheid · Bekijk meer »

Montesquieu

Charles Louis de Secondat, baron de La Brède et de Montesquieu (kasteel van La Brède nabij Bordeaux, 18 januari 1689 – Parijs, 10 februari 1755), wiens naam vaak wordt verkort tot Charles de Montesquieu of alleen Montesquieu, was een Frans filosoof.

Nieuw!!: Rechten van de mens en Montesquieu · Bekijk meer »

Natiestaat

De term natiestaat wordt wel gebruikt om aan te geven dat binnen een staat slechts één natie (zeer dominant) aanwezig is en dient om een soeverein territorium te bieden aan een bepaalde natie (een culturele identiteit).

Nieuw!!: Rechten van de mens en Natiestaat · Bekijk meer »

Natuurrecht

Natuurrecht is verondersteld hoger of beter recht dat niet uit de wil van de overheid voortvloeit.

Nieuw!!: Rechten van de mens en Natuurrecht · Bekijk meer »

Niccolò Machiavelli

Niccolò Machiavelli (Florence, 3 mei 1469 – aldaar, 21 juni 1527) was een Italiaanse diplomaat, politiek filosoof, militair strateeg, historicus, dichter, toneelschrijver en humanist gevestigd in Florence tijdens de Italiaanse renaissance.

Nieuw!!: Rechten van de mens en Niccolò Machiavelli · Bekijk meer »

Niet-gouvernementele organisatie

Een niet-gouvernementele organisatie (of ngo, ook wel non-gouvernementele organisatie) is een organisatie die onafhankelijk is van de overheid en zich op een of andere manier richt op een verondersteld maatschappelijk belang.

Nieuw!!: Rechten van de mens en Niet-gouvernementele organisatie · Bekijk meer »

Normen en waarden

De begrippen normen en waarden hebben een verschillende en duidelijk afgebakende betekenis.

Nieuw!!: Rechten van de mens en Normen en waarden · Bekijk meer »

Onderwijs

Bioscoopjournaal uit 1972 over de nationale onderwijstentoonstelling te Utrecht, waar audiovisuele toepassingen een belangrijk onderwerp vormen. Het onderwijs is het overbrengen van kennis, vaardigheden en attitudes met vooraf vastgelegde doelen.

Nieuw!!: Rechten van de mens en Onderwijs · Bekijk meer »

Onderzoeksrechter

Een onderzoeksrechter leidt een gerechtelijk onderzoek.

Nieuw!!: Rechten van de mens en Onderzoeksrechter · Bekijk meer »

Ontwikkelingsland

Een ontwikkelingsland is veelal een land dat (nog) geen hoge graad van industrialisatie bereikt heeft in verhouding tot ontwikkelde landen.

Nieuw!!: Rechten van de mens en Ontwikkelingsland · Bekijk meer »

Ontwikkelingssamenwerking

Ontwikkelingssamenwerking is bedoeld om derdewereld- of ontwikkelingslanden en hun burgers en instellingen te helpen zich verder te ontwikkelen en zo een hogere levensstandaard te bereiken.

Nieuw!!: Rechten van de mens en Ontwikkelingssamenwerking · Bekijk meer »

Oorlog

De oorlog door Henri Rousseau, 1894 De dulle griet door Pieter Bruegel de Oude, 1563 De terugtocht uit Moskou na de Veldtocht van Napoleon naar Rusland. Paratroepen landen tijdens Operatie Market Garden (september 1944) Oorlog is een gewapende strijd tussen volkeren of staten.

Nieuw!!: Rechten van de mens en Oorlog · Bekijk meer »

Oostblok

Oostblok Het Oostblok is een term voor die landen in Centraal- en Oost-Europa die in de tweede helft van de twintigste eeuw onder de invloedssfeer van de voormalige Sovjet-Unie vielen en een totalitaire staatsvorm kenden.

Nieuw!!: Rechten van de mens en Oostblok · Bekijk meer »

Oostenrijk

Oostenrijk (Duits: Österreich), officieel de Republiek Oostenrijk (Duits: Republik Österreich), is een binnenstaat in Centraal-Europa.

Nieuw!!: Rechten van de mens en Oostenrijk · Bekijk meer »

Openbare orde

Openbare orde is een zeer ruim begrip met vele betekenissen die alle min of meer verwijzen naar de wettelijke orde die door de Staat georganiseerd moet worden.

Nieuw!!: Rechten van de mens en Openbare orde · Bekijk meer »

Opvoeding

Opvoeding is het proces waarin een persoon - meestal een kind - wordt gevormd naar de normen en waarden van diens opvoeder(s) en daarmee meestal naar de voornaamste normen en waarden van de samenleving waarin hij leeft.

Nieuw!!: Rechten van de mens en Opvoeding · Bekijk meer »

Oude Egypte

Kaart van het Oude Egypte met alle grote steden en plaatsen uit de Dynastie periode.(circa 3150 v.C to 30 v.C) De Nijlvallei was het centrum van de Egyptische beschaving Het Oude Egypte was een beschaving die rond 3300 v.Chr.

Nieuw!!: Rechten van de mens en Oude Egypte · Bekijk meer »

Ouder

Een ouder is een individu dat een of meer nakomelingen heeft.

Nieuw!!: Rechten van de mens en Ouder · Bekijk meer »

Oudheid

Met Oudheid wordt over het algemeen die periode in de geschiedenis van een bepaalde cultuur bedoeld die begint met de ontwikkeling van het schrift en het ontstaan van een beschaving.

Nieuw!!: Rechten van de mens en Oudheid · Bekijk meer »

Overheid

De overheid is het hoogste bevoegd gezag op een bepaald territorium of grondgebied.

Nieuw!!: Rechten van de mens en Overheid · Bekijk meer »

Panaetius van Rodos

Panaetius (Grieks: Παναίτιος) van Rhodos (ca. 185-180 - 110 v.Chr) was een Grieks Stoïcijns Filosoof.

Nieuw!!: Rechten van de mens en Panaetius van Rodos · Bekijk meer »

Parlement

Australië. Een parlement is het hoogst verkozen beraadslagende orgaan van een democratische rechtsstaat, bestaande uit verkozen vertegenwoordigers van het volk, dat een essentiële rol speelt in de totstandkoming van wetgevende akten en in zijn totaliteit of in zijn onderdelen controle uitoefent op de uitvoerende macht.

Nieuw!!: Rechten van de mens en Parlement · Bekijk meer »

Paus Johannes Paulus II

Paus Johannes Paulus II, Latijn: Ioannes Paulus PP.

Nieuw!!: Rechten van de mens en Paus Johannes Paulus II · Bekijk meer »

Privacy

Reclame voor een telefoondienst tijdens de republikeinse conventie in Chicago in 1912. Een verkoopargument was het privékarakter van het gesprek omdat de operatoren niet konden meeluisteren. Privacy, privésfeer, persoonlijke levenssfeer of eigenruimte is een afweerrecht dat de persoonlijke levenssfeer beschermt.

Nieuw!!: Rechten van de mens en Privacy · Bekijk meer »

Pruisen

Vlag van Pruisen Pruisen (ook wel Pruissen; Duits: Preußen; Oudpruisisch: Prūsa; Pools: Prusy; Litouws: Prūsija; Latijn: Prussia, Borussia of Prutenia) is de naam van een historische staat in Centraal-Europa.

Nieuw!!: Rechten van de mens en Pruisen · Bekijk meer »

Recht op arbeid

Het recht op arbeid of recht op werk is een economisch en sociaal recht dat vastligt in de Universele verklaring van de rechten van de mens (UVRM), het Internationaal verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten en het Europees Sociaal Handvest (ESH).

Nieuw!!: Rechten van de mens en Recht op arbeid · Bekijk meer »

Recht op leven

Het tweede artikel van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie Het recht op leven is één van de basismensenrechten.

Nieuw!!: Rechten van de mens en Recht op leven · Bekijk meer »

Renaissance

De renaissance (letterlijk: wedergeboorte) is een periode in de Europese cultuurgeschiedenis die volgde op de middeleeuwen.

Nieuw!!: Rechten van de mens en Renaissance · Bekijk meer »

Rode Kruis

De vlag van de Rode Kruis Het Rode Kruis is een wereldwijde hulpverleningsorganisatie waarvan de werking in zeven basisbeginselen is gegoten: menslievendheid, neutraliteit, onpartijdigheid, onafhankelijkheid, vrijwilligheid, eenheid en algemeenheid (ook wel universaliteit genoemd).

Nieuw!!: Rechten van de mens en Rode Kruis · Bekijk meer »

Rooms-katholieke Kerk

Cathedra Petri, oftewel Heilige Stoel van Petrus (875) Het laatste gebed van de christelijke martelaren, door Jean-Léon Gérôme (1883) Andrej Roebljov (ca. 1400) De Rooms-katholieke Kerk is het grootste kerkgenootschap ter wereld en noemt zichzelf vaak kortweg de Kerk.

Nieuw!!: Rechten van de mens en Rooms-katholieke Kerk · Bekijk meer »

Rwandese genocide

Schedels van genocideslachtoffers in het herdenkingscentrum van Nyamata De Rwandese genocide was een volkerenmoord die in 1994 plaatsvond in het Afrikaanse land Rwanda.

Nieuw!!: Rechten van de mens en Rwandese genocide · Bekijk meer »

Seksualiteit

Chloris en Zephyros door William-Adolphe Bouguereau (1825-1905) Seksualiteit betekent: 1.

Nieuw!!: Rechten van de mens en Seksualiteit · Bekijk meer »

Sharia

Sharia (Arabisch: شريعة sjarī'a) is het Arabische woord voor de islamitische wet of de wet van God en betekent letterlijk 'weg naar de bron', ook: 'gebaande weg', 'wet' en 'rite'.

Nieuw!!: Rechten van de mens en Sharia · Bekijk meer »

Slavenhandel

Slavenhandel is het kopen en verkopen van mensen om door middel van de handel in deze slaven financieel voordeel te behalen.

Nieuw!!: Rechten van de mens en Slavenhandel · Bekijk meer »

Sociaal contract

John Lockes geschriften over het Sociaal Contract waren in het bijzonder bij de Amerikaanse Founding Fathers heel invloedrijk Het sociaal contract is de filosofie dat de legitimiteit van het gezag van de staat over de individu voorkomt uit een contract dat tussen beiden in afgesloten.

Nieuw!!: Rechten van de mens en Sociaal contract · Bekijk meer »

Sociale zekerheid

Sociale zekerheid is een publiek stelsel dat bedoeld is om inkomen en/of verzorging te garanderen voor natuurlijke personen of gezinnen (of andere samenlevingsvormen) die, tijdelijk of blijvend, niet (langer) in staat worden geacht om zelf in (voldoende) inkomen en/of verzorging te voorzien.

Nieuw!!: Rechten van de mens en Sociale zekerheid · Bekijk meer »

Soevereiniteit

Soevereiniteit is het recht van een bestuursorgaan om het hoogste gezag uit te oefenen zonder dat verantwoording is verschuldigd aan een ander orgaan.

Nieuw!!: Rechten van de mens en Soevereiniteit · Bekijk meer »

Somalië

Somalië (Somalisch: Soomaaliya; Arabisch: الصومال, As-Soemal), officieel de Federale Republiek Somalië (Somalisch: Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Arabisch:جمهورية الصومال الفدرالية Jumhūriyyat aṣ-Ṣūmāl al-Fideraaliya), is een land in de Hoorn van Afrika dat grenst aan Djibouti, Ethiopië en Kenia.

Nieuw!!: Rechten van de mens en Somalië · Bekijk meer »

Staat

Een staat is een in hoge mate soevereine organisatie die gezag uitoefent op de bevolking die binnen een bepaald afgebakend grondgebied woont.

Nieuw!!: Rechten van de mens en Staat · Bekijk meer »

Staatloosheid

Staatloosheid, ook wel stateloosheid genoemd, is het ontbreken van een nationaliteit.

Nieuw!!: Rechten van de mens en Staatloosheid · Bekijk meer »

Stoa

De Stoa of het stoïcisme is een filosofische stroming die rond 300 v.Chr.

Nieuw!!: Rechten van de mens en Stoa · Bekijk meer »

Terreur (Franse Revolutie)

Het Comité révolutionnaire Een Britse spotprent over de Terreur De Terreur (Frans: la Terreur, letterlijk vertaald "Schrikbewind", met een hoofdletter), is een concept dat door historici gebruikt wordt om twee periodes in de Franse Revolutie aan te duiden waarin Frankrijk werd geregeerd door een uitzonderlijke uitvoerende macht die berustte op kracht, illegaliteit en repressie.

Nieuw!!: Rechten van de mens en Terreur (Franse Revolutie) · Bekijk meer »

Tien geboden

Dit uit 1768 stammende perkament van Jekuthiel Sofer bevat de ''Tien geboden'', ter versiering van de Portugees-Israëlietische Synagoge te Amsterdamhttp://cf.uba.uva.nl/nl/publicaties/treasures/page/p34.html Bibliotheca Rosenthaliana, Amsterdam De ''Tien geboden'' in de kerk van Silvolde De Tien geboden (Hebreeuws:עשׂרת הדברות (asèrèt hadiwrot) letterlijk: 'Tien woorden' of 'Tien uitspraken') bevatten de tien leefregels die volgens twee grote religieuze stromingen (jodendom en christendom) door God aan de mensen gegeven is.

Nieuw!!: Rechten van de mens en Tien geboden · Bekijk meer »

Trouwambtenaar

Een trouwambtenaar tekent het trouwboekje. Een trouwambtenaar (formeel: Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand, afgekort tot BABS) is in Nederland een ambtenaar die wordt aangesteld door het gemeentebestuur met als taak het voltrekken van huwelijken, het registreren van partnerschappen en het omzetten van huwelijken en geregistreerde partnerschappen.

Nieuw!!: Rechten van de mens en Trouwambtenaar · Bekijk meer »

Tweede Wereldoorlog

De Tweede Wereldoorlog was de samensmelting van een aantal aanvankelijk afzonderlijke militaire conflicten die van 1939 tot 1945 op wereldschaal werden uitgevochten tussen twee allianties: de asmogendheden en de geallieerden.

Nieuw!!: Rechten van de mens en Tweede Wereldoorlog · Bekijk meer »

Universele Verklaring van de Rechten van de Mens

De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (afgekort; UVRM) is een verklaring die is aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (A/RES/217, 10 december 1948), om de basisrechten van de mens, ook wel grondrechten, te omschrijven.

Nieuw!!: Rechten van de mens en Universele Verklaring van de Rechten van de Mens · Bekijk meer »

Vakbond

Een vakbond, vakvereniging, werknemersvereniging, vakorganisatie of syndicaat is een organisatie die de individuele en collectieve belangen behartigt van aangesloten werknemers.

Nieuw!!: Rechten van de mens en Vakbond · Bekijk meer »

Verdrag

Een verdrag, ook conventie of traktaat, is een schriftelijke overeenkomst van bindende aard tussen twee of meer staten of volkenrechtelijke instellingen.

Nieuw!!: Rechten van de mens en Verdrag · Bekijk meer »

Verdrag inzake de rechten van het kind

Het Verdrag inzake de rechten van het kind (Convention on the Rights of the Child, CRC) is gebaseerd op de Universele verklaring van de rechten van de mens.

Nieuw!!: Rechten van de mens en Verdrag inzake de rechten van het kind · Bekijk meer »

Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen

Het Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, CEDAW) is gebaseerd op de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

Nieuw!!: Rechten van de mens en Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen · Bekijk meer »

Verenigde Naties

De Verenigde Naties (afkorting: VN) zijn een internationale organisatie, opgericht in 1945 door 51 landen.

Nieuw!!: Rechten van de mens en Verenigde Naties · Bekijk meer »

Vereniging (rechtspersoon)

Een vereniging is een verzameling mensen die zich met een bepaald doel georganiseerd hebben.

Nieuw!!: Rechten van de mens en Vereniging (rechtspersoon) · Bekijk meer »

Verklaring van de rechten van de mens en de burger

De ''Verklaring van de Rechten van de Mens en de Burger''. Bovenaan de afbeelding met de Verklaring staat een alziend oog, dat als een zon op de rechten schijnt. Dit zorgt ook voor veel complottheorieën.http://www.informedia.info/bill-of-rights/illuminati-control-declaration-of-the-rights-of-man-and-of-the-citizen-french-bill-of-rights-the-basis-of-u-s-bill-of-rights-all-seeing-eye Informedia.info De Verklaring van de Rechten van de Mens en de Burger (Frans: Déclaration des droits de l’homme et du citoyen) is een fundamentele en enigszins abstracte tekst over de democratie en de vrijheid en berust op de denkbeelden uit de Verlichting.

Nieuw!!: Rechten van de mens en Verklaring van de rechten van de mens en de burger · Bekijk meer »

Verlichting (stroming)

''Antoine Laurent Lavoisier en Marie-Anne Pierrette Paulze'' door Jacques-Louis David 1788, ''Metropolitan Museum of Art'', New York. model van het zonnestelsel door Joseph Wright of Derby De verlichting is de naam die gebruikt wordt om een politieke en filosofische beweging aan te duiden die de opvattingen over politiek, filosofie, wetenschap en religie binnen de westerse wereld grondig wijzigde.

Nieuw!!: Rechten van de mens en Verlichting (stroming) · Bekijk meer »

Verslaggevers Zonder Grenzen

Verslaggevers Zonder Grenzen (VZG, ook wel Reporters Zonder Grenzen, Frans: Reporters sans frontières, Engels: Reporters Without Borders - RWB, Spaans: Reporteros Sin Fronteras - RSF) is een internationale niet-gouvernementele organisatie die onderzoek doet naar persvrijheid, en deze wil bevorderen.

Nieuw!!: Rechten van de mens en Verslaggevers Zonder Grenzen · Bekijk meer »

Verstand

Het verstand is het (menselijke) vermogen om logisch te redeneren en is noodzakelijk om te kunnen leren.

Nieuw!!: Rechten van de mens en Verstand · Bekijk meer »

Vervolging

Vervolging kan zijn strafvervolging: de toepassing van het strafrecht tot aan bijvoorbeeld veroordeling of vrijspraak.

Nieuw!!: Rechten van de mens en Vervolging · Bekijk meer »

Vluchteling

|Een Armeense vrouw en haar zoon. Twee vluchtelingen tijdens de Armeense Genocide, 1919. |- |Palestijnse vluchtelingen in 1948 |- |Joodse vluchtelingen uit Irak in 1951. |- |Triëst verbleven, komen per trein aan in Arnhem. |- |Vluchtelingenkamp voor Rwandezen gelegen in wat nu het oosten van de Democratische Republiek Congo is, 1994 |- |Jezidi vluchtelingen en Amerikaanse hulpverleners op de berg Sinjar in augustus 2014 | Een vluchteling is iemand die zijn woongebied is ontvlucht uit vrees voor geweld of zijn leven.

Nieuw!!: Rechten van de mens en Vluchteling · Bekijk meer »

VN-conventie inzake rechten van personen met een handicap

De VN-conventie inzake rechten van personen met een handicap is een internationale mensenrechtenverdrag van de Verenigde Naties dat de rechten en waardigheid van personen met een handicap of beperking wil beschermen.

Nieuw!!: Rechten van de mens en VN-conventie inzake rechten van personen met een handicap · Bekijk meer »

Volk

Een volk is een groep mensen die samenwonen en dezelfde cultuur hebben.

Nieuw!!: Rechten van de mens en Volk · Bekijk meer »

Volkenbond

Kaart van de wereld waarbij met kleuren de relatie tussen de landen en de Volkenbond wordt aangegeven De Volkenbond of Volkerenbond (in het Engels: League of Nations) werd op 25 januari 1919 opgericht (eerste algemene vergadering op 10 januari 1920) op basis van het Verdrag van Versailles en gevestigd in Genève, met de intentie om door middel van een supranationale organisatie 'een einde aan alle oorlogen' te maken.

Nieuw!!: Rechten van de mens en Volkenbond · Bekijk meer »

Volksrepubliek China

| |- | | China, voluit Volksrepubliek China (Traditioneel Chinees: 中華人民共和國; Vereenvoudigd Chinees: 中华人民共和国; pinyin: Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó), is een land in Oost-Azië waarvan de hoofdstad Peking is.

Nieuw!!: Rechten van de mens en Volksrepubliek China · Bekijk meer »

Voltaire

Voltaire, pseudoniem van François-Marie Arouet (Parijs, 21 november 1694 - aldaar, 30 mei 1778), was een Frans schrijver, essayist, filosoof en vrijdenker.

Nieuw!!: Rechten van de mens en Voltaire · Bekijk meer »

Vreemdelingenbewaring

Vreemdelingenbewaring is in Nederland een maatregel voor niet-Nederlanders die er niet in zijn geslaagd een verblijfsvergunning te verwerven, voorafgaand aan een voorgenomen onvrijwillige terugkeer naar het land van herkomst, teneinde te voorkomen dat zij zich aan uitzetting kunnen onttrekken.

Nieuw!!: Rechten van de mens en Vreemdelingenbewaring · Bekijk meer »

Vrijheid van meningsuiting

''Freedom of Speech'', een schilderij van Norman Rockwell uit 1943 Vrijheid van meningsuiting is de vrijheid van burgers om hun overtuigingen kenbaar te maken, zonder voorafgaande controle door de staat.

Nieuw!!: Rechten van de mens en Vrijheid van meningsuiting · Bekijk meer »

Waarheid

Waarheid is een begrip dat min of meer synoniem is met echtheid, geldigheid, juistheid.

Nieuw!!: Rechten van de mens en Waarheid · Bekijk meer »

Westerse wereld

Leonardo da Vinci's Vitruviusman, een symbool van de veranderingen van de westerse cultuur tijdens de Renaissance De westerse wereld of het Westen is een groep landen waarvan de precieze samenstelling afhangt van de context waarin de term gebruikt wordt.

Nieuw!!: Rechten van de mens en Westerse wereld · Bekijk meer »

Wil (begrip)

De wil is het bewuste vermogen van de mens om van een gedachte of een geheel van gedachten, een plan, over te gaan naar een handeling om een toestand te bestendigen, te veranderen of te doen ingaan.

Nieuw!!: Rechten van de mens en Wil (begrip) · Bekijk meer »

Zelfbeschikkingsrecht

Het zelfbeschikkingsrecht of recht op zelfbeschikking is een begrip in het internationaal recht met twee betekenissen.

Nieuw!!: Rechten van de mens en Zelfbeschikkingsrecht · Bekijk meer »

Zionisme

Zionisme is een nationale beweging en ideologie die een Joods thuisland of Joodse staat ondersteunt in het gebied waar in vroegere tijden de Israëlitische koninkrijken Israël en Judea lagen.

Nieuw!!: Rechten van de mens en Zionisme · Bekijk meer »

18e eeuw

De 18e eeuw (van de christelijke jaartelling) is de 18e periode van 100 jaar, dus bestaande uit de jaren 1701 tot en met 1800.

Nieuw!!: Rechten van de mens en 18e eeuw · Bekijk meer »

1948

voorrangsregels. Het jaar 1948 is een jaartal volgens de christelijke jaartelling.

Nieuw!!: Rechten van de mens en 1948 · Bekijk meer »

19e eeuw

De 19e eeuw (van de christelijke jaartelling) is de 19e periode van 100 jaar, dus bestaande uit de jaren 1801 tot en met 1900.

Nieuw!!: Rechten van de mens en 19e eeuw · Bekijk meer »

Richt hier:

Humanitair recht, Mensenrecht, Mensenrechten, Rechten van de Mens.

UitgaandeInkomende
Hey! We zijn op Facebook nu! »