Logo
Unionpedia
Communicatie
Ontdek het op Google Play
Nieuw! Download Unionpedia op je Android™ toestel!
Gratis
Snellere toegang dan browser!
 

Rechterlijke macht

Index Rechterlijke macht

Een niet verkeerd te begrijpen waarschuwing in een muur van het kasteel van Gaasbeek: "Al di hier stoert Rust ofte Vrede Vindt bi der Bil Geregtighede" De rechterlijke macht is in een rechtsstaat de macht waaraan de rechtspraak is opgedragen.

55 relaties: Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Nederland), Arbeidshof, Arbeidsrechtbank, België, Belgische Grondwet, Bestuursrecht, Bestuursrecht (Nederland), Brussel (stad), Burgerlijk recht, Centrale Raad van Beroep, College van Beroep voor het bedrijfsleven, Conflictbemiddeling, Gerechtelijk arrondissement, Gerechtelijk arrondissement Eupen, Gerechtelijk gebied, Gerechtelijk gebied Brussel, Gerechtelijk kanton, Gerechtshof (Nederland), Geschiedenis van de rechterlijke macht in Nederland, Geschillencommissie, Griffier (rechtbank), Grondwettelijk Hof (België), Halle (Vlaams-Brabant), Hof van assisen, Hof van beroep (België), Hof van Cassatie (België), Hoge Raad der Nederlanden, Hoge Raad voor de Justitie, Kantongerecht, Kroon (regering), Magistraat, Nederland, Officier van justitie, Openbaar Ministerie (België), Openbaar Ministerie (Nederland), Politierechtbank, Raad van State (België), Raad voor de rechtspraak, Rechtbank, Rechtbank (Nederland), Rechtbank van eerste aanleg, Rechtbank van koophandel, Rechter, Rechtsstaat, Referendaris (juridisch), Strafrecht, Strafuitvoeringsrechtbank, Trias politica, Uitvoerende macht, Vilvoorde, ..., Vlaams-Brabant, Vredegerecht, Waals-Brabant, Wet op de rechterlijke organisatie, Wetgevende macht. Uitbreiden index (5 meer) »

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Nederland)

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (AbRvS), ook wel kortweg Afdeling genoemd is de hoogste algemene bestuursrechter in Nederland.

Nieuw!!: Rechterlijke macht en Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Nederland) · Bekijk meer »

Arbeidshof

Het arbeidshof behandelt in België het hoger beroep tegen vonnissen van de arbeidsrechtbank.

Nieuw!!: Rechterlijke macht en Arbeidshof · Bekijk meer »

Arbeidsrechtbank

Een arbeidsrechtbank is een rechtswezen van overheidswege dat over tewerkstellings- en arbeidsgeschillen oordeelt.

Nieuw!!: Rechterlijke macht en Arbeidsrechtbank · Bekijk meer »

België

België, of voluit het Koninkrijk België, is een West-Europees land dat ligt aan de Noordzee en grenst aan Nederland, Duitsland, Luxemburg en Frankrijk.

Nieuw!!: Rechterlijke macht en België · Bekijk meer »

Belgische Grondwet

koning Leopold I rustend op de grondwet (detail van een standbeeld van Willem Geefs, ca. 1853). Nationale kokarde zoals gedragen tijdens de grondwetgevende bijeenkomsten. De Belgische Grondwet (Duits: Verfassung des Königreichs Belgien; Frans: Constitution belge actuelle) werd aangenomen op 7 februari 1831.

Nieuw!!: Rechterlijke macht en Belgische Grondwet · Bekijk meer »

Bestuursrecht

Het bestuursrecht (ook wel administratief recht genoemd) is het geheel van rechtsregels die de bestuurlijke bedrijvigheid beheersen van overheidsorganen die tot de uitvoerende macht behoren.

Nieuw!!: Rechterlijke macht en Bestuursrecht · Bekijk meer »

Bestuursrecht (Nederland)

Het bestuursrecht (ook wel administratief recht genoemd) regelt de manier waarop het openbaar bestuur kan ingrijpen in de openbare rechtsorde.

Nieuw!!: Rechterlijke macht en Bestuursrecht (Nederland) · Bekijk meer »

Brussel (stad)

De gemeente Brussel of Brussel-stad (Frans: Bruxelles-Ville of Ville de Bruxelles) is de hoofdstad van België, van de Vlaamse Gemeenschap en van de Franse Gemeenschap.

Nieuw!!: Rechterlijke macht en Brussel (stad) · Bekijk meer »

Burgerlijk recht

Burgerlijk recht, ook civiel recht of (in Nederland) privaatrecht, beschrijft de regels voor de onderlinge verhoudingen tussen personen (dus personen- en familierecht, vermogensrecht,...). De inhoud van het burgerlijk recht wordt het materiële burgerlijke recht genoemd.

Nieuw!!: Rechterlijke macht en Burgerlijk recht · Bekijk meer »

Centrale Raad van Beroep

De Centrale Raad van Beroep (afk. CRvB) is de hoogste rechterlijke macht in Nederland in een deel van de bestuursrechtelijke geschillen en spreekt recht in een deel van de zaken waarop de Algemene wet bestuursrecht van toepassing is.

Nieuw!!: Rechterlijke macht en Centrale Raad van Beroep · Bekijk meer »

College van Beroep voor het bedrijfsleven

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) is een bestuursrechtelijk college in Nederland dat oordeelt over geschillen op het terrein van het sociaaleconomisch bestuursrecht.

Nieuw!!: Rechterlijke macht en College van Beroep voor het bedrijfsleven · Bekijk meer »

Conflictbemiddeling

Conflictbemiddeling of mediation is een interventie van een bemiddelaar om twee of meer personen, partijen of groepen die een geschil hebben met elkaar in gesprek te brengen teneinde onderling tot een oplossing te komen.

Nieuw!!: Rechterlijke macht en Conflictbemiddeling · Bekijk meer »

Gerechtelijk arrondissement

Een gerechtelijk arrondissement in België is de zetel van een rechtbank van eerste aanleg, die uit een burgerlijke sectie, een correctionele sectie en een familie- en jeugdsectie bestaat.

Nieuw!!: Rechterlijke macht en Gerechtelijk arrondissement · Bekijk meer »

Gerechtelijk arrondissement Eupen

Het gerechtelijk arrondissement Eupen is een van de vier arrondissementen in het gerechtelijk gebied Luik en valt samen met de Duitstalige Gemeenschap.

Nieuw!!: Rechterlijke macht en Gerechtelijk arrondissement Eupen · Bekijk meer »

Gerechtelijk gebied

De vijf Belgische gerechtelijke gebieden. Een gerechtelijk gebied (ressort) in België is de verzameling van een aantal gerechtelijke arrondissementen in één omschrijving, om redenen van organisatie van een beroepsprocedure.

Nieuw!!: Rechterlijke macht en Gerechtelijk gebied · Bekijk meer »

Gerechtelijk gebied Brussel

Het gerechtelijk gebied Brussel is een van de vijf gerechtelijke gebieden in België.

Nieuw!!: Rechterlijke macht en Gerechtelijk gebied Brussel · Bekijk meer »

Gerechtelijk kanton

Een gerechtelijk kanton is in België een groep van gemeenten waarbinnen één vredegerecht gevestigd is, dat bevoegd is voor al die gemeenten.

Nieuw!!: Rechterlijke macht en Gerechtelijk kanton · Bekijk meer »

Gerechtshof (Nederland)

Leeuwarden Een gerechtshof (vaak kortweg hof) is een rechterlijk college in Nederland.

Nieuw!!: Rechterlijke macht en Gerechtshof (Nederland) · Bekijk meer »

Geschiedenis van de rechterlijke macht in Nederland

De geschiedenis van de rechterlijke macht, zoals Nederland die nu kent, begint in 1811.

Nieuw!!: Rechterlijke macht en Geschiedenis van de rechterlijke macht in Nederland · Bekijk meer »

Geschillencommissie

Een geschillencommissie is een instantie die beslist over zakelijke kwesties waar mensen het niet over eens kunnen worden.

Nieuw!!: Rechterlijke macht en Geschillencommissie · Bekijk meer »

Griffier (rechtbank)

Een griffier is een ander woord voor secretaris.

Nieuw!!: Rechterlijke macht en Griffier (rechtbank) · Bekijk meer »

Grondwettelijk Hof (België)

St. Jacobskerk links op de foto het Grondwettelijk Hof Het Grondwettelijk Hof (Frans: Cour constitutionnelle, Duits: Verfassungsgerichtshof) is een bijzonder rechtscollege in België dat toeziet op de naleving van de bevoegdheidsverdeling tussen de federale Staat, de gemeenschappen en de gewesten enerzijds en de naleving van de grondrechten anderzijds.

Nieuw!!: Rechterlijke macht en Grondwettelijk Hof (België) · Bekijk meer »

Halle (Vlaams-Brabant)

Halle (Frans: Hal) is een plaats en stad in de Belgische provincie Vlaams-Brabant.

Nieuw!!: Rechterlijke macht en Halle (Vlaams-Brabant) · Bekijk meer »

Hof van assisen

Het hof van assisen, ook wel assisenhof genoemd, werd in 1791 in Frankrijk ingesteld en werd in het gebied dat nu uit België en Nederland bestaat gedurende de Franse overheersing ingevoerd.

Nieuw!!: Rechterlijke macht en Hof van assisen · Bekijk meer »

Hof van beroep (België)

Het hof van beroep behandelt in België het hoger beroep tegen vonnissen van de rechtbank van eerste aanleg en de rechtbank van koophandel.

Nieuw!!: Rechterlijke macht en Hof van beroep (België) · Bekijk meer »

Hof van Cassatie (België)

Het Hof van Cassatie is het hoogste rechtscollege in België.

Nieuw!!: Rechterlijke macht en Hof van Cassatie (België) · Bekijk meer »

Hoge Raad der Nederlanden

De Hoge Raad der Nederlanden (kortweg Hoge Raad) is de hoogste rechtsprekende instantie in Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten op civielrechtelijk, strafrechtelijk en belastingrechtelijk gebied.

Nieuw!!: Rechterlijke macht en Hoge Raad der Nederlanden · Bekijk meer »

Hoge Raad voor de Justitie

De Hoge Raad voor de Justitie (HRJ) werd op 1 maart 1999 opgericht in een poging om het vertrouwen van de burger in Belgische justitie te verbeteren na de Dutroux-affaire.

Nieuw!!: Rechterlijke macht en Hoge Raad voor de Justitie · Bekijk meer »

Kantongerecht

Sector kanton in Heerenveen Voormalig (tot 1 november 2007) kantongerecht te Beetsterzwaag (mei 2004) Kantongerecht in Den Haag, Prinsegracht hoek Lombardstraat (nu appartementengebouw) Het kantongerecht was in Nederland het onderste niveau in de rechtspraak.

Nieuw!!: Rechterlijke macht en Kantongerecht · Bekijk meer »

Kroon (regering)

In Nederland wordt de term Kroon gebruikt om de koning aan te duiden in de uitoefening van een staatsrechtelijke taak onder ministeriële verantwoordelijkheid.

Nieuw!!: Rechterlijke macht en Kroon (regering) · Bekijk meer »

Magistraat

Een magistraat is in principe iedereen die is verkozen of benoemd in een openbaar bestuursambt.

Nieuw!!: Rechterlijke macht en Magistraat · Bekijk meer »

Nederland

Nederland is een van de samenstellende landen van het Koninkrijk der Nederlanden.

Nieuw!!: Rechterlijke macht en Nederland · Bekijk meer »

Officier van justitie

Een officier van justitie (afk. OvJ) is in Nederland een Algemeen Opsporingsambtenaar en een vertegenwoordiger van het Openbaar Ministerie (OM).

Nieuw!!: Rechterlijke macht en Officier van justitie · Bekijk meer »

Openbaar Ministerie (België)

Het Openbaar Ministerie of parket maakt geen deel uit van de rechterlijke macht noch van de uitvoerende macht, ondanks dat het functies uitoefent die in beide staatsmachten in te delen zijn.

Nieuw!!: Rechterlijke macht en Openbaar Ministerie (België) · Bekijk meer »

Openbaar Ministerie (Nederland)

Het Openbaar Ministerie (OM) of parket is een onderdeel van het Ministerie van Justitie en Veiligheid in Nederland, belast met de juridische aspecten van strafrechtelijke onderzoeken.

Nieuw!!: Rechterlijke macht en Openbaar Ministerie (Nederland) · Bekijk meer »

Politierechtbank

De politierechtbank is in België het laagste vonnisgerecht in strafzaken.

Nieuw!!: Rechterlijke macht en Politierechtbank · Bekijk meer »

Raad van State (België)

Het paleis van de markies van Assche, zetel van de Raad van State. De Belgische Raad van State is een bijzonder adviesorgaan en rechtscollege.

Nieuw!!: Rechterlijke macht en Raad van State (België) · Bekijk meer »

Raad voor de rechtspraak

De Raad voor de rechtspraak is een orgaan van de Nederlandse rechtsprekende macht, zonder rechtsprekende taken.

Nieuw!!: Rechterlijke macht en Raad voor de rechtspraak · Bekijk meer »

Rechtbank

Een rechtszaak bij de Old Bailey. Damstraat te Haarlem. Een rechtbank is een officiële instantie die beslist over kwesties waar burgers onenigheid hebben over waar ze recht op hebben.

Nieuw!!: Rechterlijke macht en Rechtbank · Bekijk meer »

Rechtbank (Nederland)

De oude rechtbank van Haarlem aan de Janstraat. Nieuwe Haarlemse rechtbank aan het Klokhuisplein. De rechtbank is het gerecht in eerste aanleg in Nederland voor het bestuursrecht (waaronder begrepen het fiscaal recht), het civiel recht en het strafrecht.

Nieuw!!: Rechterlijke macht en Rechtbank (Nederland) · Bekijk meer »

Rechtbank van eerste aanleg

De rechtbank van eerste aanleg is in België een rechtbank die uit verschillende kamers bestaat.

Nieuw!!: Rechterlijke macht en Rechtbank van eerste aanleg · Bekijk meer »

Rechtbank van koophandel

De rechtbank van koophandel (Frans: Tribunal de commerce, Duits: Handelsgericht), in de praktijk dikwijls handelsrechtbank genoemd, is de voornaamste rechtbank voor commerciële geschillen in België.

Nieuw!!: Rechterlijke macht en Rechtbank van koophandel · Bekijk meer »

Rechter

Een rechter is iemand die rechtspreekt.

Nieuw!!: Rechterlijke macht en Rechter · Bekijk meer »

Rechtsstaat

Een rechtsstaat is een staat waarvan de macht gereguleerd en beperkt wordt door het recht.

Nieuw!!: Rechterlijke macht en Rechtsstaat · Bekijk meer »

Referendaris (juridisch)

Een referendaris is in België een functie binnen de rechterlijke orde.

Nieuw!!: Rechterlijke macht en Referendaris (juridisch) · Bekijk meer »

Strafrecht

Strafrecht is het geheel van rechtsregels waarin is vastgelegd welk gedrag strafwaardig wordt geacht, welke straffen op dit gedrag gesteld zijn en via welke weg strafoplegging gerealiseerd kan worden.

Nieuw!!: Rechterlijke macht en Strafrecht · Bekijk meer »

Strafuitvoeringsrechtbank

Locatie van de Strafuitvoeringsrechtbanken. De Belgische strafuitvoeringsrechtbanken (SURB) zijn rechtbanken die moeten waken over de uitvoering van de straffen, uitgesproken door de hoven en rechtbanken.

Nieuw!!: Rechterlijke macht en Strafuitvoeringsrechtbank · Bekijk meer »

Trias politica

De trias politica, driemachtenleer of scheiding der macht(en) is een theorie van de staatsinrichting waarin de staat opgedeeld is in drie organen die elkaars functioneren bewaken.

Nieuw!!: Rechterlijke macht en Trias politica · Bekijk meer »

Uitvoerende macht

De uitvoerende macht is naast de wetgevende macht en de rechterlijke macht, de invulling van het idee van scheiding der machten binnen een staat; dit politieke systeem staat bekend als de Trias Politica van Charles Montesquieu.

Nieuw!!: Rechterlijke macht en Uitvoerende macht · Bekijk meer »

Vilvoorde

Vilvoorde (Frans: Vilvorde) is een stad in de Belgische provincie Vlaams-Brabant direct ten noorden van Brussel.

Nieuw!!: Rechterlijke macht en Vilvoorde · Bekijk meer »

Vlaams-Brabant

Stadhuis van Leuven. Halle sas te Kampenhout Zaventem anno 1974 Het Zoniënwoud Onze-Lieve-Vrouwkerk te Aarschot Demer in de Dijle te Werchter Stadhuis van Zoutleeuw Vlaams-Brabant is een Belgische provincie in het Vlaams Gewest.

Nieuw!!: Rechterlijke macht en Vlaams-Brabant · Bekijk meer »

Vredegerecht

Een vredegerecht is in sommige landen, waaronder België, een rechtbank voorgezeten door een vrederechter: een alleen zetelende magistraat die relatief snel oordeelt in kleine zaken, die dicht bij de burger staan.

Nieuw!!: Rechterlijke macht en Vredegerecht · Bekijk meer »

Waals-Brabant

Sint-Gertrudiskerk te Nijvel. ''Slag bij Waterloo'' door William Sadler Waver De heuvel van de Leeuw te Eigenbrakel Villers Waals-Brabant (Frans: Brabant wallon, Waals: Braibant walon) is een van de vijf provincies van het Waals Gewest in België.

Nieuw!!: Rechterlijke macht en Waals-Brabant · Bekijk meer »

Wet op de rechterlijke organisatie

De Wet op de rechterlijke organisatie (Wet RO) regelt in Nederland de (samenstelling van de) rechterlijke macht, de Raad voor de rechtspraak, de Procureur-generaal bij de Hoge Raad, het Openbaar Ministerie en de rechterlijke ambtenaren in opleiding.

Nieuw!!: Rechterlijke macht en Wet op de rechterlijke organisatie · Bekijk meer »

Wetgevende macht

De wetgevende macht is een grootheid uit het staatsrecht.

Nieuw!!: Rechterlijke macht en Wetgevende macht · Bekijk meer »

Richt hier:

Rechtelijke macht, Rechterlijke Macht, Rechtsprekende macht.

UitgaandeInkomende
Hey! We zijn op Facebook nu! »