Logo
Unionpedia
Communicatie
Ontdek het op Google Play
Nieuw! Download Unionpedia op je Android™ toestel!
Downloaden
Snellere toegang dan browser!
 

Stof (scheikunde)

Index Stof (scheikunde)

gasvormig) van dezelfde stof. Met stof wordt in de scheikunde een vorm van materie bedoeld die een gelijke chemische samenstelling heeft: een chemisch "zuivere stof".

99 relaties: Aardatmosfeer, Aardkorst, Aggregatietoestand, Allotropie, Aluin, Aluminiumsulfaat, Anisotropie, Atoom, Bifluoride, Biomolecuul, CAS-nummer, Chemisch element, Chemisch evenwicht, Chemische binding, Chemische energie, Chemische synthese, Chiraal centrum, Coördinatieverbinding, Coesiet, Covalente binding, Cristobaliet, Dissociatie (scheikunde), Distikstof, Dizuurstof, Donor-acceptorbinding, Dubbelzout, Eenheidscel, Enkelvoudige stof, Ethanol, Fase (stof), Faseovergang, Fosfor, Gas (aggregatietoestand), Gevaarlijke stoffen, Glas, Habitus (kristal), Hardheidsschaal van Mohs, IJzer (element), Intermoleculaire krachten, Intramoleculaire reactie, Ionaire binding, Isotroop, Kalium, Kaliumchloride, Kaliumsulfaat, Kookpunt, Koolstof, Kristalstructuur, Kwantitatieve bepaling, Kwarts, ..., Lechatelieriet, Legering, Lijst van chemische stoffen, Macroscopische schaal, Magnesiumsulfaat, Materie, Melkzuur, Mengsel, Methanol, Mineraal, Molecuul, Monoklien kristalstelsel, Natrium, Natriumchloride, Natriumsulfaat, Natuurkunde, Ontledingsreactie, Optische isomerie, Organisme, Orthorombisch kristalstelsel, Pleonasme, Polarisatie (elektromagnetisme), Polydispersiteit, Polyetheen, Polymeer, Polymorf (scheikunde), Radicaal (scheikunde), Samengestelde stof, Scheikunde, Silicium, Siliciumdioxide, Solvatatie, Stofeigenschap, Stoichiometrie, Stoom, Tridymiet, Vanderwaalskrachten, Vaste oplossing, Vaste stof, Viscositeit, Vloeistof, Waterige oplossing, Waterstofbrug, Waterstofsulfide, Witte fosfor, Zand, Zuivere stof, Zuurstof (element), Zwavel. Uitbreiden index (49 meer) »

Aardatmosfeer

halo heeft. mesosfeer over in de thermosfeer en de exosfeer en wordt het blauw langzaam zwart. De aardatmosfeer of dampkring is de atmosfeer of lucht om de aarde.

Nieuw!!: Stof (scheikunde) en Aardatmosfeer · Bekijk meer »

Aardkorst

Doorsnede van de Aarde, de aardkorst (1 continentale korst en 2 oceanische korst) vormt het dunne bovenste laagje De aardkorst is de buitenste laag van de vaste Aarde, en bestaat voornamelijk uit gesteenten als granodioriet, gabbro en basalt.

Nieuw!!: Stof (scheikunde) en Aardkorst · Bekijk meer »

Aggregatietoestand

De aggregatietoestand is de fysische staat waarin een gegeven hoeveelheid materie zich bevindt.

Nieuw!!: Stof (scheikunde) en Aggregatietoestand · Bekijk meer »

Allotropie

Diamant, grafiet en hun structuren Allotropie (uit het Grieks: allos, ander, en tropos, manier) is het verschijnsel dat van een zelfde chemisch element, binnen de vaste aggregatietoestand, meerdere fysische 'verschijningsvormen', allotropen genaamd, bestaan.

Nieuw!!: Stof (scheikunde) en Allotropie · Bekijk meer »

Aluin

Aluinen zijn chemische verbindingen, dubbelzouten van sulfaten.

Nieuw!!: Stof (scheikunde) en Aluin · Bekijk meer »

Aluminiumsulfaat

Aluminiumsulfaat is een veelgebruikte stof in de industrie.

Nieuw!!: Stof (scheikunde) en Aluminiumsulfaat · Bekijk meer »

Anisotropie

Een materiaal wordt anisotroop genoemd wanneer zijn eigenschappen niet in iedere richting dezelfde zijn.

Nieuw!!: Stof (scheikunde) en Anisotropie · Bekijk meer »

Atoom

Heliumatoom (vereenvoudigd weergegeven). De kern, met twee protonen (rood) en twee neutronen (groen), is omgeven door twee elektronen (geel). Een atoom is van ieder scheikundig element de kleinste bouwsteen met de chemische eigenschappen van het element.

Nieuw!!: Stof (scheikunde) en Atoom · Bekijk meer »

Bifluoride

Het bifluoride anion Het bifluoride-, of waterstof(difluoride)ion is een ion met een chemische formule HF2−.

Nieuw!!: Stof (scheikunde) en Bifluoride · Bekijk meer »

Biomolecuul

Driedimensionale structuur van myoglobine, een eiwit. Een biomolecuul (biologisch molecuul) is een molecuul van een stof die van nature voorkomt in organismen en die kan worden aangemaakt door deze organismen.

Nieuw!!: Stof (scheikunde) en Biomolecuul · Bekijk meer »

CAS-nummer

Een CAS-nummer is een unieke numerieke identifier voor chemische elementen, componenten, polymeren, en legeringen.

Nieuw!!: Stof (scheikunde) en CAS-nummer · Bekijk meer »

Chemisch element

Chemisch element (vaak kortweg element) heeft twee betekenissen.

Nieuw!!: Stof (scheikunde) en Chemisch element · Bekijk meer »

Chemisch evenwicht

Flessen gevuld met stikstofdioxide (links) en distikstoftetraoxide (rechts). De lichtbruine kleur in de rechtse fles is afkomstig van een kleine hoeveelheid stikstofdioxide, hetgeen de dynamische evenwichtstoestand van de dimerisatie illustreert. Chemisch evenwicht is een fundamenteel chemisch-fysisch concept dat stelt dat tijdens een chemische reactie de concentraties van zowel reagentia als reactieproducten niet meer de neiging hebben om verder te veranderen als functie van de tijd.

Nieuw!!: Stof (scheikunde) en Chemisch evenwicht · Bekijk meer »

Chemische binding

Een chemische binding is een aantrekkende kracht tussen twee of meer atomen, ionen of moleculen.

Nieuw!!: Stof (scheikunde) en Chemische binding · Bekijk meer »

Chemische energie

Chemische energie is de totale energie-inhoud van een stof.

Nieuw!!: Stof (scheikunde) en Chemische energie · Bekijk meer »

Chemische synthese

Chemische synthese is het kunstmatige bereidingsproces van chemische verbindingen uit andere chemische verbindingen en/of (chemische) elementen.

Nieuw!!: Stof (scheikunde) en Chemische synthese · Bekijk meer »

Chiraal centrum

Chiraal Centrum (Asymmetrisch koolstofatoom) Chiraliteit en symmetrie Een chiraal of stereogeen centrum is in de organische chemie een atoom of een star gedeelte van een organische verbinding waarvan de eraan vast zittende groepen op twee spiegelbeeldige manieren kunnen worden aangebracht.

Nieuw!!: Stof (scheikunde) en Chiraal centrum · Bekijk meer »

Coördinatieverbinding

''cis''-diamminedichloroplatina(II), een coördinatieverbinding van platina. Het complex tetramminekoper(II)sulfaat heeft een typische azuurblauwe kleur. Coördinatieverbindingen of (metaal)complexen zijn chemische verbindingen die bestaan uit één of meer (transitie of overgangs-)metalen en één of meer liganden.

Nieuw!!: Stof (scheikunde) en Coördinatieverbinding · Bekijk meer »

Coesiet

Het mineraal coesiet (spreek uit coësiet) bestaat uit siliciumdioxide (SiO2).

Nieuw!!: Stof (scheikunde) en Coesiet · Bekijk meer »

Covalente binding

Een covalente binding of atoombinding is een binding tussen atomen waarin de atomen een of meer gemeenschappelijke elektronenparen hebben.

Nieuw!!: Stof (scheikunde) en Covalente binding · Bekijk meer »

Cristobaliet

Cristobaliet (wit) in obsidiaan. Het mineraal Cristobaliet is een vorm van kwarts, SiO2.

Nieuw!!: Stof (scheikunde) en Cristobaliet · Bekijk meer »

Dissociatie (scheikunde)

Dissociatie is in de biochemie of scheikunde een proces waarbij een groter deeltje in twee of meer kleinere uit elkaar valt.

Nieuw!!: Stof (scheikunde) en Dissociatie (scheikunde) · Bekijk meer »

Distikstof

| |- |Opslagtank van vloeibare stikstof (tweede van rechts) | Distikstof of moleculaire stikstof (N2) is de belangrijkste enkelvoudige stof van het element stikstof.

Nieuw!!: Stof (scheikunde) en Distikstof · Bekijk meer »

Dizuurstof

Apparaat om zuurstof uit lucht te winnen in een bunker. Dizuurstof of moleculaire zuurstof (O2) is de belangrijkste enkelvoudige stof van het element zuurstof.

Nieuw!!: Stof (scheikunde) en Dizuurstof · Bekijk meer »

Donor-acceptorbinding

Voorbeeld van een donor-acceptorbinding in een ammoniumion. Een donor-acceptorbinding, ook wel datieve binding, coördinatief-covalente binding, semipolaire binding of dipolaire binding genoemd, is een speciaal type covalente binding waarbij de beide elektronen die deel uitmaken van een gemeenschappelijk elektronenpaar bij hetzelfde atoom horen.

Nieuw!!: Stof (scheikunde) en Donor-acceptorbinding · Bekijk meer »

Dubbelzout

Mohrs zout is een typisch ''dubbelzout''. Een dubbelzout is in de scheikunde een zout dat twee verschillende positieve ionen of twee verschillende negatieve ionen heeft.

Nieuw!!: Stof (scheikunde) en Dubbelzout · Bekijk meer »

Eenheidscel

Een eenheidscel is een begrip uit de kristallografie, waarmee een kristalrooster beschreven kan worden.

Nieuw!!: Stof (scheikunde) en Eenheidscel · Bekijk meer »

Enkelvoudige stof

Kobalt is een metaal en dus een voorbeeld van een enkelvoudige stof. Een enkelvoudige stof is een stof die is opgebouwd uit de atomen van slechts één chemisch element.

Nieuw!!: Stof (scheikunde) en Enkelvoudige stof · Bekijk meer »

Ethanol

Waterstofbruggen in vast ethanol bij −186°C. Ontmengingsgebied bij het vloeistof-vloeistofevenwicht in een mengsel van ethanol en dodecaan. Azeotroopvorming bij een mengsel van water en ethanol. Ethanol (triviale naam ethylalcohol), vaak afgekort tot EtOH, is de bekendste en meest voorkomende alcohol, aangezien het een vaak gebruikt oplosmiddel is en het de alcohol is die in alcoholische dranken zit.

Nieuw!!: Stof (scheikunde) en Ethanol · Bekijk meer »

Fase (stof)

Fase duidt in de scheikunde en de natuurkunde op de verschijningsvorm van een stof met macroscopisch gezien homogene chemische en fysische eigenschappen.

Nieuw!!: Stof (scheikunde) en Fase (stof) · Bekijk meer »

Faseovergang

De faseovergangen. G staat voor gasvormig, L voor vloeibaar en S voor vast Een faseovergang, fasetransitie of fasetransformatie is in de thermodynamica de overgang van de ene fase van een stof naar de andere fase.

Nieuw!!: Stof (scheikunde) en Faseovergang · Bekijk meer »

Fosfor

Fosfor is een scheikundig element met symbool P en atoomnummer 15.

Nieuw!!: Stof (scheikunde) en Fosfor · Bekijk meer »

Gas (aggregatietoestand)

ionen) bewegen vrij rond Rook geeft een indicatie van de beweging van gas door de ruimte Gas is een van de aggregatietoestanden waarin materie zich kan bevinden.

Nieuw!!: Stof (scheikunde) en Gas (aggregatietoestand) · Bekijk meer »

Gevaarlijke stoffen

VN-nummer 1695 (chlooraceton, gestabiliseerd). Gevaarlijke stoffen zijn stoffen die, door hun intrinsieke eigenschappen of de omstandigheden waaronder ze voorkomen, gevaar, schade of ernstige hinder voor mens, dier of milieu kunnen veroorzaken.

Nieuw!!: Stof (scheikunde) en Gevaarlijke stoffen · Bekijk meer »

Glas

De lichtbundel wordt gebroken door het glas tetraëdrische SiO4-structuur. Ieder zuurstofatoom is verbonden met 2 siliciumatomen en telt daarom maar voor de helft mee. Glas is een amorfe (niet-kristallijne) vaste stof.

Nieuw!!: Stof (scheikunde) en Glas · Bekijk meer »

Habitus (kristal)

De habitus of geaardheid van een kristal is het geheel van macroscopisch uiterlijk en vorm.

Nieuw!!: Stof (scheikunde) en Habitus (kristal) · Bekijk meer »

Hardheidsschaal van Mohs

Plaquette voor Friedrich Mohs in Wenen, Oostenrijk De hardheidsschaal van Mohs is een schaal van 1 tot 10, die de relatieve hardheid van een mineraal aangeeft.

Nieuw!!: Stof (scheikunde) en Hardheidsschaal van Mohs · Bekijk meer »

IJzer (element)

IJzer is een scheikundig element met symbool Fe (uit het Latijn: ferrum) en atoomnummer 26.

Nieuw!!: Stof (scheikunde) en IJzer (element) · Bekijk meer »

Intermoleculaire krachten

Aantrekkingskracht tussen twee moleculen waterstofchloride. In de natuur- en scheikunde zijn intermoleculaire krachten de krachten die werkzaam zijn tussen moleculen.

Nieuw!!: Stof (scheikunde) en Intermoleculaire krachten · Bekijk meer »

Intramoleculaire reactie

Een intramoleculaire reactie in de scheikunde beschrijft een chemische reactie die binnen een enkele molecule plaatsvindt.

Nieuw!!: Stof (scheikunde) en Intramoleculaire reactie · Bekijk meer »

Ionaire binding

240px Een ion(aire)- of ionenbinding, ook wel elektrovalente of heteropolaire binding genoemd, is een binding die ontstaat door de elektrostatische aantrekking tussen een negatief en een positief geladen ion.

Nieuw!!: Stof (scheikunde) en Ionaire binding · Bekijk meer »

Isotroop

Een materiaal wordt isotroop genoemd als de materiaaleigenschappen niet van de richting afhangen.

Nieuw!!: Stof (scheikunde) en Isotroop · Bekijk meer »

Kalium

Kalium is een scheikundig element met symbool K en atoomnummer 19.

Nieuw!!: Stof (scheikunde) en Kalium · Bekijk meer »

Kaliumchloride

Kaliumchloride (KCl) is het chloridezout van kalium.

Nieuw!!: Stof (scheikunde) en Kaliumchloride · Bekijk meer »

Kaliumsulfaat

Kaliumsulfaat wordt hoofdzakelijk als kunstmest gebruikt in de vorm van chloorarme kali of patentkali.

Nieuw!!: Stof (scheikunde) en Kaliumsulfaat · Bekijk meer »

Kookpunt

Het kookpunt van een zuivere stof is de temperatuur waarbij een vloeistof gasbellen gaat vormen bij een bepaalde omgevingsdruk.

Nieuw!!: Stof (scheikunde) en Kookpunt · Bekijk meer »

Koolstof

Koolstof is een scheikundig element met symbool C en atoomnummer 6.

Nieuw!!: Stof (scheikunde) en Koolstof · Bekijk meer »

Kristalstructuur

Kristalstructuur van keukenzout. Als het rooster uit ionen bestaat, zoals hier, spreekt men ook wel van een ionrooster. zoutkristallen Veel vaste stoffen hebben een kristalstructuur.

Nieuw!!: Stof (scheikunde) en Kristalstructuur · Bekijk meer »

Kwantitatieve bepaling

Kwantitatieve bepalingen of kwantitatieve analyses zijn in de analytische scheikunde methoden aan de hand waarvan een uitspraak gedaan kan worden over de hoeveelheid van een stof.

Nieuw!!: Stof (scheikunde) en Kwantitatieve bepaling · Bekijk meer »

Kwarts

Kwarts is een vorm van siliciumdioxide, SiO2 en behoort tot de meest voorkomende mineralen op de aardkorst.

Nieuw!!: Stof (scheikunde) en Kwarts · Bekijk meer »

Lechatelieriet

Het mineraal lechatelieriet is een amorfe vorm van siliciumdioxide met de formule SiO2.

Nieuw!!: Stof (scheikunde) en Lechatelieriet · Bekijk meer »

Legering

In de metallurgie is een legering een vast, kunstmatig bereid, homogeen mengsel van een metaal met een of meer andere elementen.

Nieuw!!: Stof (scheikunde) en Legering · Bekijk meer »

Lijst van chemische stoffen

Dit artikel geeft een lijst van de bekendste en meest gebruikte chemische stoffen.

Nieuw!!: Stof (scheikunde) en Lijst van chemische stoffen · Bekijk meer »

Macroscopische schaal

De macroscopische schaal is een in de natuurkunde gehanteerde term om fysieke objecten te beschrijven die met het blote oog waarneembaar zijn.

Nieuw!!: Stof (scheikunde) en Macroscopische schaal · Bekijk meer »

Magnesiumsulfaat

Magnesiumsulfaat (MgSO4) is een magnesiumzout van zwavelzuur.

Nieuw!!: Stof (scheikunde) en Magnesiumsulfaat · Bekijk meer »

Materie

Materie is een verzamelbegrip voor datgene waaruit het waarneembare universum is opgebouwd; waarneembaar in die zin dat materie massa heeft en ruimte inneemt.

Nieuw!!: Stof (scheikunde) en Materie · Bekijk meer »

Melkzuur

Melkzuur is een organische verbinding met als brutoformule C3H6O3.

Nieuw!!: Stof (scheikunde) en Melkzuur · Bekijk meer »

Mengsel

suspensie Een mengsel is in de scheikunde een combinatie van twee of meer verschillende zuivere stoffen zonder dat hun moleculen daarbij hun chemische identiteit verliezen.

Nieuw!!: Stof (scheikunde) en Mengsel · Bekijk meer »

Methanol

Methanol of methylalcohol (in België ook bekend als brandalcohol) is het eenvoudigste alcohol en heeft als brutoformule CH3OH.

Nieuw!!: Stof (scheikunde) en Methanol · Bekijk meer »

Mineraal

Kwarts Een mineraal is een samengestelde of enkelvoudige stof, die als vaste stof in de vrije natuur voorkomt en gevormd is door geologische processen.

Nieuw!!: Stof (scheikunde) en Mineraal · Bekijk meer »

Molecuul

Verschillende modellen van een molecuul glucose Een molecuul of molecule is het kleinste deeltje van een moleculaire stof dat nog de chemische eigenschappen van die stof bezit.

Nieuw!!: Stof (scheikunde) en Molecuul · Bekijk meer »

Monoklien kristalstelsel

Een monoklien kristalstelsel is een bepaald type kristalstelsel dat een tweevoudige symmetrie bezit.

Nieuw!!: Stof (scheikunde) en Monoklien kristalstelsel · Bekijk meer »

Natrium

vlamtest laat duidelijk de geëmitteerde fotonen zien in het golflengtegebied tussen 588,9950 en 589,5924 nanometer. Natrium is een chemisch element met symbool Na en atoomnummer 11.

Nieuw!!: Stof (scheikunde) en Natrium · Bekijk meer »

Natriumchloride

Natriumchloride is een zout met de formule NaCl.

Nieuw!!: Stof (scheikunde) en Natriumchloride · Bekijk meer »

Natriumsulfaat

Glauberzout, wonderzout of natriumsulfaat is een wit kristallijn zout met chemische formule Na2SO4 dat werd ontdekt door Rudolf Glauber en werd gebruikt voor medicinale toepassingen (laxeermiddel) en in de glasfabricage.

Nieuw!!: Stof (scheikunde) en Natriumsulfaat · Bekijk meer »

Natuurkunde

regenboog (de tweede boog is vaag zichtbaar buiten de eerste). Overtallige regenbogen zijn binnen de eerste boog te zien. De schaduw van de camera is het middelpunt van de cirkelboog. Opname in Wrangell–St. Elias National Park and Preserve, Alaska. atmosfeer. Wet van Wien. Pahoehoe-type lava, ten zuiden van Pu‘u Kahaualea, Hawaï, United States Geological Survey, 1983. aarde gedurende de belichtingstijd van 3 minuten. 2006 F-18 Hornet met transsonische snelheid (rond de geluidssnelheid). De kegelvormige wolk ontstaat door condensatie van waterdruppeltjes in de zone van lagere druk en temperatuur achter de vleugel. Ook bovenachter de cockpit is condensatie zichtbaar. De frequentie en de golflengte van een bewegende geluids- of lichtbron verandert voor de waarnemer door het dopplereffect. Links verdichten de golven zich, maar rechts is hun tussenruimte vergroot. Gemaal bij Kinderdijk past schroef van Archimedes toe om water op te pompen. protonen in de CMS-detector van de Large Hadron Collider van CERN, waarin het langverwachte higgsboson optreedt en uit elkaar valt. Zonnepanelen op een woning Bioscoopjournaal uit 1971 over een open dag in natuurkundige laboratoria in Nederland. De natuurkunde of fysica is de tak van wetenschap die algemene eigenschappen van materie, straling en energie onderzoekt en beschrijft, zoals kracht, evenwicht en beweging, fasen en faseovergangen, straling, warmte, licht, geluid, magnetisme en elektriciteit, voor zover hierbij geen scheikundige veranderingen optreden.

Nieuw!!: Stof (scheikunde) en Natuurkunde · Bekijk meer »

Ontledingsreactie

Een ontledingsreactie is een chemische reactie waarbij een chemische verbinding wordt afgebroken.

Nieuw!!: Stof (scheikunde) en Ontledingsreactie · Bekijk meer »

Optische isomerie

Chiraliteit en symmetrie right Optische isomerie of enantiomerie is een vorm van stereo-isomerie die optreedt zodra een molecuul een asymmetrisch (chiraal) centrum bevat.

Nieuw!!: Stof (scheikunde) en Optische isomerie · Bekijk meer »

Organisme

Schimmels zijn organismen Een organisme kan worden gedefinieerd als een levend wezen met een eigen metabolisme.

Nieuw!!: Stof (scheikunde) en Organisme · Bekijk meer »

Orthorombisch kristalstelsel

Een orthorombisch kristalstelsel is een bepaald type kristalstelsel dat een grote mate van symmetrie bezit, maar niet zoveel als het kubische.

Nieuw!!: Stof (scheikunde) en Orthorombisch kristalstelsel · Bekijk meer »

Pleonasme

Een pleonasme (Grieks πλεονασμóς, pleonasmós: 'overvloed') is een woordgroep bestaande uit een hoofdwoord en één of meer toegevoegde woorden, die (expliciet) een eigenschap toevoegen die reeds (impliciet) in het hoofdwoord besloten ligt.

Nieuw!!: Stof (scheikunde) en Pleonasme · Bekijk meer »

Polarisatie (elektromagnetisme)

Polarisatie van elektromagnetische straling, bijvoorbeeld zichtbaar licht, slaat op de wijze waarop de elektrische veldvector \vec trilt.

Nieuw!!: Stof (scheikunde) en Polarisatie (elektromagnetisme) · Bekijk meer »

Polydispersiteit

Polydispersiteit is een begrip uit de polymeerchemie.

Nieuw!!: Stof (scheikunde) en Polydispersiteit · Bekijk meer »

Polyetheen

Het polymeer polyetheen is een veel gebruikt materiaal.

Nieuw!!: Stof (scheikunde) en Polyetheen · Bekijk meer »

Polymeer

Buizen van polyvinylchloride (PVC), een synthetisch polymeer. Molecuulmodel van een lineair polymeer, in dit geval polypropyleen. Een polymeer (Grieks: poly is veel en meros is deel) is een organische verbinding waarvan de moleculen bestaan uit een opeenvolging van identieke, of soortgelijke, delen (monomere eenheden) die chemisch aan elkaar zijn gekoppeld.

Nieuw!!: Stof (scheikunde) en Polymeer · Bekijk meer »

Polymorf (scheikunde)

Het begrip polymorf (Grieks voor veelvormig) verwijst naar de verschillende kristallijne fasen (natuurkundige vormen) waarin de vaste aggregatietoestand van een gegeven enkelvoudige of samengestelde stof zich kan voordoen.

Nieuw!!: Stof (scheikunde) en Polymorf (scheikunde) · Bekijk meer »

Radicaal (scheikunde)

Moses Gomberg (1866-1947), de ontdekker van radicalen. Een radicaal, ook dikwijls vrije radicaal genoemd, is een molecuul of atoom dat al dan niet geladen kan zijn, maar dat één, of meer, ongepaard elektron heeft.

Nieuw!!: Stof (scheikunde) en Radicaal (scheikunde) · Bekijk meer »

Samengestelde stof

Water is een onder standaardomstandigheden vloeibare samengestelde stof, opgebouwd uit waterstof- en zuurstofatomen. Pyriet is een minerale samengestelde stof, opgebouwd uit ijzer- en zwavelionen. Een samengestelde stof of chemische verbinding is een stof die wordt gevormd door de chemische binding tussen twee of meer chemische elementen.

Nieuw!!: Stof (scheikunde) en Samengestelde stof · Bekijk meer »

Scheikunde

Biochemisch laboratorium. Flessen met chemicaliën Scheikunde of chemie is een natuurwetenschap die zich richt op de studie van samenstelling en bouw van stoffen, de chemische veranderingen die plaatsvinden onder bepaalde omstandigheden, en de wetmatigheden die daaruit te destilleren zijn.

Nieuw!!: Stof (scheikunde) en Scheikunde · Bekijk meer »

Silicium

Monokristallijn silicium voor waferfabricatie Silicium of kiezel is een scheikundig element met symbool Si en atoomnummer 14.

Nieuw!!: Stof (scheikunde) en Silicium · Bekijk meer »

Siliciumdioxide

Siliciumdioxide of silica is het bekendste oxide van silicium en heeft als molecuulformule SiO2.

Nieuw!!: Stof (scheikunde) en Siliciumdioxide · Bekijk meer »

Solvatatie

Solvateren wil zeggen dat een molecuul of ion van een opgeloste stof een aantal oplosmiddelmoleculen min of meer vast aan zich bindt.

Nieuw!!: Stof (scheikunde) en Solvatatie · Bekijk meer »

Stofeigenschap

Een stofeigenschap, materiaaleigenschap of materiaalconstante is een natuurkundige of chemische eigenschap die eigen is aan die stof.

Nieuw!!: Stof (scheikunde) en Stofeigenschap · Bekijk meer »

Stoichiometrie

Volledige verbranding van methaan Stoichiometrie, stoechiometrie of, verouderd, stechiometrie (Grieks: στοιχειον (stoicheion), element, en μέτρον (metron), maat) is de berekening van de verhouding waarin chemische verbindingen met elkaar reageren en de verhouding tussen de reactanten en producten van een chemische reactie.

Nieuw!!: Stof (scheikunde) en Stoichiometrie · Bekijk meer »

Stoom

Stoom is een aggregatietoestand van water.

Nieuw!!: Stof (scheikunde) en Stoom · Bekijk meer »

Tridymiet

Het mineraal tridymiet is een polymorf van siliciumoxide (silica) met de chemische formule: SiO2.

Nieuw!!: Stof (scheikunde) en Tridymiet · Bekijk meer »

Vanderwaalskrachten

Vanderwaalskrachten zijn relatief zwakke elektromagnetische krachten tussen moleculen (in edelgassen tussen atomen), genoemd naar de Nederlandse natuurkundige Johannes Diderik van der Waals.

Nieuw!!: Stof (scheikunde) en Vanderwaalskrachten · Bekijk meer »

Vaste oplossing

mineralen, zoals het getoonde labradoriet, zijn vaste oplossingen van twee of meer chemische verbindingen. Labradoriet heeft de chemische formule (Ca,Na)(Si,Al)4O8, waarbij de twee komma's aangeven dat de twee kationen in variabele relatieve concentraties kunnen voorkomen. ''Figuur 1:'' Een binair fasediagram (een fasediagram van twee chemische verbindingen) waarin dezelfde vaste oplossing bij alle relatieve concentraties voorkomt. ''Figuur 2:'' Een fasediagram waarin twee vaste oplossingen voorkomen: α en β. Een vaste oplossing (Engels: solid solution) is een oplossing van één of meerdere opgeloste stoffen in een solvent, waarbij alle stoffen in de vaste fase verkeren.

Nieuw!!: Stof (scheikunde) en Vaste oplossing · Bekijk meer »

Vaste stof

Water in vaste vorm Een vaste stof is materie die zich in de vaste aggregatietoestand bevindt.

Nieuw!!: Stof (scheikunde) en Vaste stof · Bekijk meer »

Viscositeit

De vloeistof onderaan heeft een hogere viscositeit dan de vloeistof bovenaan en zal dus meer weerstand bieden tegen externe vervormingskrachten. Viscositeit, ook bekend als stroperigheid, traagvloeibaarheid of dikvloeibaarheid, is een fysische materiaaleigenschap van een vloeistof of van een gas.

Nieuw!!: Stof (scheikunde) en Viscositeit · Bekijk meer »

Vloeistof

Een flesje olijfolie Moleculen in drie verschillende aggregatietoestanden Vloeistof is een van de aggregatietoestanden waarin materie kan voorkomen.

Nieuw!!: Stof (scheikunde) en Vloeistof · Bekijk meer »

Waterige oplossing

Een waterige oplossing is een oplossing waarbij water het oplosmiddel is.

Nieuw!!: Stof (scheikunde) en Waterige oplossing · Bekijk meer »

Waterstofbrug

Waterstofbruggen in water(aangegeven met zwarte streepjes) Een waterstofbrug is een niet-covalente binding tussen een elektronenpaar op een sterk elektronegatief atoom (zuurstof, stikstof of fluor) en een naburig waterstofatoom, gebonden aan een ander sterk elektronegatief atoom.

Nieuw!!: Stof (scheikunde) en Waterstofbrug · Bekijk meer »

Waterstofsulfide

Waterstofsulfide (H2S), soms zwavelwaterstof (verouderd) genoemd, is een sterk ruikend giftig gas dat vooral bekend is als de oorzaak van de geur van rotte eieren.

Nieuw!!: Stof (scheikunde) en Waterstofsulfide · Bekijk meer »

Witte fosfor

Geen beschrijving.

Nieuw!!: Stof (scheikunde) en Witte fosfor · Bekijk meer »

Zand

Zandgolven Golfribbels op het strandzand Zand op een strand Zand is zacht, hard, los en korrelig materiaal en een van de meest voorkomende natuurlijke stoffen op aarde.

Nieuw!!: Stof (scheikunde) en Zand · Bekijk meer »

Zuivere stof

Goud is een van de weinige elementen die in gedegen vorm in de natuur voorkomen. Ook in deze vorm bevat het kleine hoeveelheden onzuiverheden. Een zuivere stof is in de scheikunde een chemische stof met een aantal specifieke, constante stofeigenschappen, zoals smeltpunt, kookpunt, massadichtheid en oplosbaarheid (in water bijvoorbeeld).

Nieuw!!: Stof (scheikunde) en Zuivere stof · Bekijk meer »

Zuurstof (element)

Zuurstof is een chemisch element met symbool O (Uit het Latijn: oxygenium) en atoomnummer 8.

Nieuw!!: Stof (scheikunde) en Zuurstof (element) · Bekijk meer »

Zwavel

Zwavel is een scheikundig element met symbool S en atoomnummer 16.

Nieuw!!: Stof (scheikunde) en Zwavel · Bekijk meer »

Richt hier:

Chemicalie, Chemicalien, Chemicaliën, Chemische stof, Stof (chemie).

UitgaandeInkomende
Hey! We zijn op Facebook nu! »