Logo
Unionpedia
Communicatie
Ontdek het op Google Play
Nieuw! Download Unionpedia op je Android™ toestel!
Downloaden
Snellere toegang dan browser!
 

Straf

Index Straf

Een straf is het opzettelijk laten ondergaan van een onaangename ervaring door een 'gestrafte' teneinde die te motiveren in de toekomst in gelijkaardige situaties ander ('wenselijker') gedrag te vertonen.

55 relaties: Afzetting (strafrecht), Arbeidsovereenkomst, Basisonderwijs, Behaviorisme, Bijzondere verbeurdverklaring, Boete, Bridge (kaartspel), Confiscatie, Conrector, Demotie, Directeur, Drug, Gelijkspel, Gevangenis, Gevangenisstraf, Gratie, Handhaving, Hechtenis, Huis van bewaring, Jeugdinrichting, Jurisdictie, Kindermishandeling, Leerstraf, Lijfstraf, Middelbare school, Misdrijf, Mishandeling, Ontoerekeningsvatbaarheid, Ontzetting, Opvoeding, Overheid, Overtreding (strafrecht), PIJ-maatregel, Proeftijd (strafrecht), Psychologie, Rechter, Rechterlijke macht, Rector (school), Sanctie (straf), Schadevergoeding, Sippenhaftung, Spel, Spijbelen, Sport, Strafbaar feit, Strafrecht, Strafschop, Terbeschikkingstelling (Nederlands strafrecht), Tuchtprefect, Verbeurdverklaring (Nederland), ..., Voetbal, Werkstraf, Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften, Wetboek van Strafrecht (Nederland), Wraak. Uitbreiden index (5 meer) »

Afzetting (strafrecht)

Afzetting, in het Belgisch strafrecht, volgens artikel 19 van het Strafwetboek, is een bijkomende criminele straf waarbij de veroordeelde wordt afgezet van (ere)titels, officiële graden, ambten...

Nieuw!!: Straf en Afzetting (strafrecht) · Bekijk meer »

Arbeidsovereenkomst

De arbeidsovereenkomst is de overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.

Nieuw!!: Straf en Arbeidsovereenkomst · Bekijk meer »

Basisonderwijs

Kinderen in het eerste jaar van het basisonderwijs in Parijs. Met basisonderwijs wordt het onderwijs bedoeld aan kinderen in de leeftijd van ongeveer vier jaar tot twaalf jaar (soms tot 13 of 14 jaar).

Nieuw!!: Straf en Basisonderwijs · Bekijk meer »

Behaviorisme

Het behaviorisme (afgeleid van Engels: behavior.

Nieuw!!: Straf en Behaviorisme · Bekijk meer »

Bijzondere verbeurdverklaring

Bijzondere verbeurdverklaring, in het Belgisch strafrecht, is de rechterlijke beslissing die het eigendomsrecht over bepaalde zaken die verband houden met een misdrijf aan de veroordeelde ontneemt.

Nieuw!!: Straf en Bijzondere verbeurdverklaring · Bekijk meer »

Boete

Een boete is een bedrag dat betaald moet worden naar aanleiding van een misdrijf.

Nieuw!!: Straf en Boete · Bekijk meer »

Bridge (kaartspel)

Bridge is een kaartspel dat ook onder de noemer denksport geplaatst kan worden.

Nieuw!!: Straf en Bridge (kaartspel) · Bekijk meer »

Confiscatie

Confiscatie is een algemene term voor een gerechtelijke inbeslagneming.

Nieuw!!: Straf en Confiscatie · Bekijk meer »

Conrector

Een conrector maakt deel uit van de directie van een school voor middelbaar onderwijs.

Nieuw!!: Straf en Conrector · Bekijk meer »

Demotie

Demotie of degradatie betekent teruggaan uit een hogere functie naar een lagere.

Nieuw!!: Straf en Demotie · Bekijk meer »

Directeur

Directeur of directrice is de algemene benaming voor iemand die de leiding heeft over een organisatie, bedrijf, dienst of afdeling.

Nieuw!!: Straf en Directeur · Bekijk meer »

Drug

Cocaïnepoeder, een bekende drug. Drugs (ook wel: verdovende middelen, stimulerende middelen, bedwelmingsmiddelen, roesmiddelen, geestverruimende middelen, verboden middelen of dope) is een verzamelnaam voor geneesmiddelen en genotsmiddelen die een meer of minder 'drogerende' (verdovende, opwekkende en/of hallucinogene) werking hebben en die tot verslaving kunnen leiden.

Nieuw!!: Straf en Drug · Bekijk meer »

Gelijkspel

Gelijkspel is een gelijke eind- of tussenstand bij een competitie.

Nieuw!!: Straf en Gelijkspel · Bekijk meer »

Gevangenis

Een gevangenis (of, afhankelijk van de context, penitentiaire inrichting, vroeger ook: tuchthuis of cachot) is een gebouw of gebouwencomplex om gedetineerden een gevangenisstraf uit te laten zitten.

Nieuw!!: Straf en Gevangenis · Bekijk meer »

Gevangenisstraf

Koepelgevangenis in Cuba Een gevangenisstraf of celstraf is een straf die normaal wordt opgelegd door een rechter.

Nieuw!!: Straf en Gevangenisstraf · Bekijk meer »

Gratie

Onder gratie of genade wordt het kwijtschelden, verminderen of veranderen verstaan van straffen die door de rechter zijn opgelegd.

Nieuw!!: Straf en Gratie · Bekijk meer »

Handhaving

Handhaving is controle op de naleving van wet- en regelgeving en het doen naleven van deze regels.

Nieuw!!: Straf en Handhaving · Bekijk meer »

Hechtenis

Hechtenis is detentie maar anders dan gevangenisstraf.

Nieuw!!: Straf en Hechtenis · Bekijk meer »

Huis van bewaring

Penitentiaire inrichting 'De Schie' in Rotterdam is naast gevangenis ook huis van bewaring Een huis van bewaring, vroeger Huis van Arrest genoemd, is in Nederland een cellencomplex waar mensen geen gevangenisstraf, maar (al of niet voorlopige) hechtenis ondergaan.

Nieuw!!: Straf en Huis van bewaring · Bekijk meer »

Jeugdinrichting

Verblijfstitels in '''opvanginrichtingen'''(grafiek gebaseerd op de gegevens in het rapport van de Algemene Rekenkamer ''Detentie, behandeling en nazorg criminele jeugdigen'' - 26 september 2007) Verblijfstitels in '''behandelinrichtingen'''(grafiek gebaseerd op de gegevens in het rapport van de Algemene Rekenkamer ''Detentie, behandeling en nazorg criminele jeugdigen'' - 26 september 2007) Justitiële Jeugdinrichtingen zijn gesloten of besloten instellingen voor minderjarigen.

Nieuw!!: Straf en Jeugdinrichting · Bekijk meer »

Jurisdictie

Jurisdictie is een ander woord voor rechtsmacht en heeft betrekking op het gebied waarover een overheidsorgaan bevoegd is.

Nieuw!!: Straf en Jurisdictie · Bekijk meer »

Kindermishandeling

Illustratie van de Toronto Humane Society Kindermishandeling is minderjarige personen onthouden van noodzakelijke behoeften en elke bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele aard die mogelijk lichamelijke of psychische schade veroorzaakt bij het kind.

Nieuw!!: Straf en Kindermishandeling · Bekijk meer »

Leerstraf

Leerstraf is een hoofdstraf en taakstraf, net als de werkstraf, als mogelijk alternatief voor de gevangenis - of celstraf.

Nieuw!!: Straf en Leerstraf · Bekijk meer »

Lijfstraf

Het gebruik van de zweep bij gevangenen in Delaware, ca. 1907 Het trekken van een schip, het vegen van de straat en lijfstraffen, 1787 Afbeelding van geseling uit het Nordisk familjebok Een lijfstraf is een vorm van doelbewuste leedtoediening waarbij een persoon, al dan niet in het openbaar, lichamelijk gepijnigd wordt, met het doel hem te bestraffen en/of zijn gedrag te veranderen.

Nieuw!!: Straf en Lijfstraf · Bekijk meer »

Middelbare school

De middelbare school is een historische benaming binnen het onderwijs aan leerlingen in Nederland en België.

Nieuw!!: Straf en Middelbare school · Bekijk meer »

Misdrijf

De goochelaar''. Terwijl een persoon uit het publiek vol ongeloof toekijkt, wordt zijn beurs gestolen door een man in priestergewaad en lorgnet, die achter hem staat. Terwijl hij dit doet kijkt de man naar de hemel. Alleen de metgezel van de modieus geklede dame schijnt er iets van te merken en wijst haar op de beurzensnijder. De term misdrijf is een juridisch begrip, dat in het Belgische en Nederlandse strafrecht verschillende betekenissen heeft.

Nieuw!!: Straf en Misdrijf · Bekijk meer »

Mishandeling

Mishandeling is het toebrengen van verwondingen of pijn of andere schade tegen het lichaam van een persoon gericht.

Nieuw!!: Straf en Mishandeling · Bekijk meer »

Ontoerekeningsvatbaarheid

Ontoerekeningsvatbaarheid is een strafuitsluitingsgrond in diverse rechtsstelsels.

Nieuw!!: Straf en Ontoerekeningsvatbaarheid · Bekijk meer »

Ontzetting

Ontzetting (ook nog vervallenverklaring genoemd), in het Belgisch strafrecht, is, volgens artikel 31 van het Strafwetboek, een rechterlijke beslissing die aan de veroordeelde het recht ontneemt bepaalde burgerlijke en/of politieke rechten uit te oefenen.

Nieuw!!: Straf en Ontzetting · Bekijk meer »

Opvoeding

Opvoeding is het proces waarin een persoon - meestal een kind - wordt gevormd naar de normen en waarden van diens opvoeder(s) en daarmee meestal naar de voornaamste normen en waarden van de samenleving waarin hij leeft.

Nieuw!!: Straf en Opvoeding · Bekijk meer »

Overheid

De overheid is het hoogste bevoegd gezag op een bepaald territorium of grondgebied.

Nieuw!!: Straf en Overheid · Bekijk meer »

Overtreding (strafrecht)

Een overtreding is in het strafrecht een relatief licht strafbaar feit.

Nieuw!!: Straf en Overtreding (strafrecht) · Bekijk meer »

PIJ-maatregel

Een PIJ-maatregel is een maatregel in het Nederlands jeugdstrafrecht, bestaande uit jeugddetentie met intensieve begeleiding.

Nieuw!!: Straf en PIJ-maatregel · Bekijk meer »

Proeftijd (strafrecht)

Binnen het strafrecht wordt met proeftijd de periode aangegeven waarin een door de rechter opgelegde voorwaardelijke straf ten uitvoer wordt gelegd als de veroordeelde opnieuw in de fout gaat, of zich niet aan door de rechter bepaalde voorwaarden houdt.

Nieuw!!: Straf en Proeftijd (strafrecht) · Bekijk meer »

Psychologie

Psychologie – een samenstelling uit het Griekse ψυχή (psychè), ziel en λόγος (logos) woord, gedachte, rede – is de academische discipline die zich bezighoudt met het innerlijk leven (kennen, voelen en streven) en het gedrag van mensen.

Nieuw!!: Straf en Psychologie · Bekijk meer »

Rechter

Een rechter is iemand die rechtspreekt.

Nieuw!!: Straf en Rechter · Bekijk meer »

Rechterlijke macht

Een niet verkeerd te begrijpen waarschuwing in een muur van het kasteel van Gaasbeek: "Al di hier stoert Rust ofte Vrede Vindt bi der Bil Geregtighede" De rechterlijke macht is in een rechtsstaat de macht waaraan de rechtspraak is opgedragen.

Nieuw!!: Straf en Rechterlijke macht · Bekijk meer »

Rector (school)

Een rector (voor vrouwelijke rectores wordt wel rectrix of rectrice gebruikt) is in Nederland de voorzitter van het dagelijks bestuur van een school of scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs.

Nieuw!!: Straf en Rector (school) · Bekijk meer »

Sanctie (straf)

Een sanctie (uit het Latijn: sanctio, van sancire.

Nieuw!!: Straf en Sanctie (straf) · Bekijk meer »

Schadevergoeding

Schadevergoeding is de prestatie die men moet verrichten om andermans schade te vergoeden.

Nieuw!!: Straf en Schadevergoeding · Bekijk meer »

Sippenhaftung

De Sippenhaftung (Duits, ongeveer 'aansprakelijkheid volgens verwantschap'; ook verkeerd: Sippenhaft) is een collectieve bestraffing van zelf onschuldige bloed- of aangetrouwde verwanten voor een misdaad die een familielid heeft begaan.

Nieuw!!: Straf en Sippenhaftung · Bekijk meer »

Spel

''Kinderspel'', geschilderd door Adriaen Brouwer en Joos van Craesbeeck, 17e eeuw Paleiskinderen spelen, Song-dynastie Die Hülsenbeckschen Kinder, 1805-1810 Een spel is een activiteit, buiten de gewone dagelijkse bezigheden, waaraan een of meer mensen - of bij uitbreiding andere diersoorten - deelnemen, als vermaak en/of om een of meer vaardigheden of talenten ten volle te benutten of te vergroten.

Nieuw!!: Straf en Spel · Bekijk meer »

Spijbelen

VS. Spijbelen, of in ambtelijke taal: schoolverzuim, is het opzettelijk wegblijven van school door een kind, zodat het zich aan de leerplicht onttrekt.

Nieuw!!: Straf en Spijbelen · Bekijk meer »

Sport

| |- | Meest beoefende sporten in België (2000) |- | Hermes, een van de Olympische goden en patroon van de atletiek. | Een sport kan omschreven worden als een fysieke krachtmeting (bijvoorbeeld zwemmen), fysiek spel (bijvoorbeeld voetbal) of denkspel (bijvoorbeeld schaken) dat op reglementaire wijze in competitieverband of recreatief gespeeld kan worden.

Nieuw!!: Straf en Sport · Bekijk meer »

Strafbaar feit

Strafbare feiten of delicten zijn menselijke gedragingen die vallen binnen de grenzen van de wettelijke delictsomschrijving, en wederrechtelijk en verwijtbaar zijn.

Nieuw!!: Straf en Strafbaar feit · Bekijk meer »

Strafrecht

Strafrecht is het geheel van rechtsregels waarin is vastgelegd welk gedrag strafwaardig wordt geacht, welke straffen op dit gedrag gesteld zijn en via welke weg strafoplegging gerealiseerd kan worden.

Nieuw!!: Straf en Strafrecht · Bekijk meer »

Strafschop

Een geslaagde strafschop van Lionel Messi van Barcelona, op 22 september 2007 Een strafschop genomen door Ciro Bilardi Een strafschop genomen door Ryan Valentine Ivoorkust - Servië en Montenegro Een strafschop tijdens een wedstrijd straatvoetbal Een strafschop, penalty of elfmeter is een strafmaatregel die tijdens een voetbalwedstrijd kan worden getroffen door de scheidsrechter.

Nieuw!!: Straf en Strafschop · Bekijk meer »

Terbeschikkingstelling (Nederlands strafrecht)

Terbeschikkingstelling, afgekort tbs (voor 1988: terbeschikkingstelling van de regering, afgekort tbr), is in het Nederlandse strafrecht een maatregel die de rechter kan opleggen aan een verdachte van een misdrijf, waar minimaal vier jaar gevangenisstraf op staat of van enkele specifiek genoemde delicten (bijvoorbeeld bedreiging en stalking).

Nieuw!!: Straf en Terbeschikkingstelling (Nederlands strafrecht) · Bekijk meer »

Tuchtprefect

Een tuchtprefect (of schoolprefect) is een adjunct van het schoolhoofd, die inzonderheid belast is met de handhaving van de discipline, dus het bestraffen van leerlingen.

Nieuw!!: Straf en Tuchtprefect · Bekijk meer »

Verbeurdverklaring (Nederland)

De verbeurdverklaring, ook wel de verbeurdverklaring van bepaalde voorwerpen en vorderingen, is een vermogenssanctie die de rechter in het Nederlandse strafrecht als bijkomende straf kan opleggen.

Nieuw!!: Straf en Verbeurdverklaring (Nederland) · Bekijk meer »

Voetbal

Voetbal is een wereldwijd populaire balsport waarbij twee ploegen van elf spelers moeten proberen de bal in het doel van de tegenstander te krijgen.

Nieuw!!: Straf en Voetbal · Bekijk meer »

Werkstraf

Werkstraf of taakstraf is een hoofdstraf die inhoudt dat de veroordeelde in zijn vrije tijd onbetaalde arbeid moet uitvoeren.

Nieuw!!: Straf en Werkstraf · Bekijk meer »

Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften

De Nederlandse Wet van 3 juli 1989, houdende administratiefrechtelijke afdoening van inbreuken op bepaalde verkeersvoorschriften (Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften, lex Mulder, wet Mulder), bepaalt voor veel verkeersovertredingen dat deze volgens het bestuursrecht worden afgedaan, niet volgens het strafrecht.

Nieuw!!: Straf en Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften · Bekijk meer »

Wetboek van Strafrecht (Nederland)

Het Nederlandse Wetboek van Strafrecht (in de rechtspraak vaak afgekort tot Sr of WvSr) vormt samen met het Wetboek van Strafvordering de basis van het Nederlandse strafrecht.

Nieuw!!: Straf en Wetboek van Strafrecht (Nederland) · Bekijk meer »

Wraak

Wraak is vergelding van onrecht of leed.

Nieuw!!: Straf en Wraak · Bekijk meer »

Richt hier:

Collectieve bestraffing, Ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel, Straffen, Strafpunt, Straftijd.

UitgaandeInkomende
Hey! We zijn op Facebook nu! »