Logo
Unionpedia
Communicatie
Ontdek het op Google Play
Nieuw! Download Unionpedia op je Android™ toestel!
Gratis
Snellere toegang dan browser!
 

Strafrecht (Nederland)

Index Strafrecht (Nederland)

Het strafrecht is dat deel van het recht dat toepasbaar is als iemand verdacht is van het begaan van een strafbaar feit.

129 relaties: Aangifte (politie), Advocaat (beroep), Afwezigheid van alle schuld, Alarmpistool, Alcoholische drank, Ambtenaar, Amsterdamse zedenzaak, Arrest Kleuterschool Babbel, Arrest Vliegbasis Volkel, Basisregistratie Personen, Bedreiging (strafrecht), Bekentenis, Belastingfraude, Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, Bewijs (strafrecht), Bewusteloosheid, Boete, Burgerlijk procesrecht, Cassatie (recht), Cautie (strafrecht), Civiel recht (Nederland), Culpa in causa, Dader, Dagvaarding, Deelneming (strafrecht), Directeur, Dood door schuld, Drug, Eerste Kamer der Staten-Generaal, Fouilleren, Gemeente (bestuur), Gemeentelijke verordening, Gerechtshof (Nederland), Getuige, Gevangenisstraf, Griffier (rechtbank), Handelsregister, Hoge Raad der Nederlanden, Hoger beroep, Huis van bewaring, Huurmoordenaar, Jurisprudentie, Kamer van Koophandel, Kantongerecht, Krankzinnigheid, Latijn, Lijst van misdrijven in Nederland, Maatschap, Melk en water-arrest, Ministerie van Justitie, ..., Misdrijf, Monumentenwet, Natuurlijk persoon, Ne bis in idem, Nederlandse Grondwet, Nederlandse Orde van Advocaten, Niet-ontvankelijk, Noodweer (juridisch), Noodweer (Nederlands strafrecht), Noodweerexces, Officier van justitie, Onrechtmatige daad (Nederland), Ontoerekeningsvatbaarheid, Ontslag van alle rechtsvervolging, Openbaar Ministerie (Nederland), Opiumwet, Opticien-arrest, Overmacht, Overtreding (strafrecht), Pikmeerarrest, Poging, Politie, Politiewet 2012, Postkantoor, PostNL, Provincie, Publiekrecht, Rechtbank, Rechtbank (Nederland), Rechter, Rechter-commissaris, Rechtsdwaling, Rechtspersoon, Rechtszaak, Rechtszitting, Rechtvaardigingsgrond, Reclassering in Nederland, Rijbevoegdheid, Rijksuniversiteit Groningen, Schadefonds Geweldsmisdrijven, Schikking, Schuld (strafrecht), Schulduitsluitingsgrond, Slachtoffer, Slavenburg's bank, Snelrecht, Staat, Staat der Nederlanden, Straf, Strafbaar feit, Strafbeschikking, Strafprocesrecht, Strafrechter, Stroperij (strafrecht), Tenlastelegging, Terbeschikkingstelling (Nederlands strafrecht), Vandalisme, Vennootschap onder firma, Verdachte, Verjaring, Vliegbasis Volkel, Voorbereiding, Voorwaardelijk opzet, Vrijspraak, Vrijwillige terugtred, Warenwet, Waterschap, Wegenverkeerswet 1994, Werkstraf, Wet op de economische delicten, Wetboek van Strafrecht (Nederland), Wetboek van Strafvordering (Nederland), Winkeltijdenwet, Zelfverdediging, 1 november, 1923, 1976, 1979, 1996. Uitbreiden index (79 meer) »

Aangifte (politie)

Een aangifte in justitiële zin is het melden van een strafbaar feit bij de bevoegde autoriteiten, meestal de politie.

Nieuw!!: Strafrecht (Nederland) en Aangifte (politie) · Bekijk meer »

Advocaat (beroep)

''Trois avocats en consultation'' (Drie advocaten in gesprek), een negentiende-eeuws schilderij van Honoré Daumier Engelse advocaat, begin 20e eeuw Franse advocaat, begin 20e eeuw Een advocaat is een door de wet beschermd vertrouwenspersoon die in burgerlijke zaken en in strafzaken een partij bijstaat en dan vaak raadsman of raadsvrouw wordt genoemd.

Nieuw!!: Strafrecht (Nederland) en Advocaat (beroep) · Bekijk meer »

Afwezigheid van alle schuld

Afwezigheid van alle schuld (avas) is een buitenwettelijke schulduitsluitingsgrond in het Nederlands strafrecht die voor het eerst door de Hoge Raad werd geïntroduceerd in het Melk en water-arrest van 1916.

Nieuw!!: Strafrecht (Nederland) en Afwezigheid van alle schuld · Bekijk meer »

Alarmpistool

Een alarmpistool is een enigszins op een echt vuurwapen lijkend pistool, dat geen projectielen afvuurt, maar slechts een zeer luide knal geeft, die niet te onderscheiden is van een echt pistoolschot.

Nieuw!!: Strafrecht (Nederland) en Alarmpistool · Bekijk meer »

Alcoholische drank

Een alcoholische drank is een drank die alcohol (om precies te zijn: ethanol) bevat.

Nieuw!!: Strafrecht (Nederland) en Alcoholische drank · Bekijk meer »

Ambtenaar

Een ambtenaar (in Vlaanderen ook statutair genoemd) is een natuurlijke persoon die is aangesteld in een openbare betrekking om, ondergeschikt aan een hoger gezag, een deel van de overheidstaak te verrichten.

Nieuw!!: Strafrecht (Nederland) en Ambtenaar · Bekijk meer »

Amsterdamse zedenzaak

De Amsterdamse zedenzaak is een omvangrijk zedendelict dat in december 2010 bekend werd en waarbij seksueel misbruik plaatsvond op onder andere verschillende kinderdagverblijven in Amsterdam.

Nieuw!!: Strafrecht (Nederland) en Amsterdamse zedenzaak · Bekijk meer »

Arrest Kleuterschool Babbel

Het arrest Reuvers/Gemeente Zwolle (HR 6 april 1979, ''NJ'' 1980/34), ook wel bekend als Knabbel en Babbel, is een arrest van de Nederlandse Hoge Raad dat betrekking heeft op onrechtmatige overheidsdaad.

Nieuw!!: Strafrecht (Nederland) en Arrest Kleuterschool Babbel · Bekijk meer »

Arrest Vliegbasis Volkel

Het arrest Vliegbasis Volkel (HR 25 januari 1994, ''NJ'' 1994/598) is een arrest van de Nederlandse Hoge Raad dat betrekking heeft op (het ontbreken van) strafrechtelijke aansprakelijkheid van de staat.

Nieuw!!: Strafrecht (Nederland) en Arrest Vliegbasis Volkel · Bekijk meer »

Basisregistratie Personen

De Basisregistratie Personen (BRP) bevat persoonsgegevens van inwoners van Nederland (ingezetenen) en van personen die Nederland hebben verlaten (niet ingezetenen).

Nieuw!!: Strafrecht (Nederland) en Basisregistratie Personen · Bekijk meer »

Bedreiging (strafrecht)

Bedreiging is het dreigen met - in de meeste gevallen - fysiek geweld of de dood tegen een persoon, diens naasten of eigendommen.

Nieuw!!: Strafrecht (Nederland) en Bedreiging (strafrecht) · Bekijk meer »

Bekentenis

Een bekentenis is een verklaring van een persoon dat hij of zij een regel overtreden heeft.

Nieuw!!: Strafrecht (Nederland) en Bekentenis · Bekijk meer »

Belastingfraude

Belastingfraude is fraude met betrekking tot belastingen.

Nieuw!!: Strafrecht (Nederland) en Belastingfraude · Bekijk meer »

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of in het kort besloten vennootschap (in Nederland afgekort tot bv, in België bvba of sprl (société privée à responsabilité limitée), vroeger pvba) is een rechtspersoon waarvan het aandelenkapitaal verdeeld is in aandelen die niet vrij overdraagbaar zijn; de aandelen staan op naam.

Nieuw!!: Strafrecht (Nederland) en Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid · Bekijk meer »

Bewijs (strafrecht)

Links: voetafdruk op de plaats delict. Rechts: schoen van de verdachte. Rondjes geven de overeenkomsten aan: bewijs dat de schoen van de verdachte op de plaats delict was. In het strafrecht is het bewijs de informatie die aantoont dat de verdachte datgene heeft gedaan waarvan hij beschuldigd wordt.

Nieuw!!: Strafrecht (Nederland) en Bewijs (strafrecht) · Bekijk meer »

Bewusteloosheid

Bewusteloosheid is een toestand waarin men het bewustzijn over de omgeving verliest.

Nieuw!!: Strafrecht (Nederland) en Bewusteloosheid · Bekijk meer »

Boete

Een boete is een bedrag dat betaald moet worden naar aanleiding van een misdrijf.

Nieuw!!: Strafrecht (Nederland) en Boete · Bekijk meer »

Burgerlijk procesrecht

Het burgerlijk procesrecht (in België gerechtelijk recht genoemd) is het geheel van rechtsregels die het verloop van een procedure voor de burgerlijke rechter regelen.

Nieuw!!: Strafrecht (Nederland) en Burgerlijk procesrecht · Bekijk meer »

Cassatie (recht)

Cassatie is een begrip uit het recht.

Nieuw!!: Strafrecht (Nederland) en Cassatie (recht) · Bekijk meer »

Cautie (strafrecht)

De cautie is de mededeling aan een verdachte dat deze het recht heeft om te zwijgen.

Nieuw!!: Strafrecht (Nederland) en Cautie (strafrecht) · Bekijk meer »

Civiel recht (Nederland)

Civiel recht, burgerlijk recht of privaatrecht bestaat uit een materieel en een formeel gedeelte.

Nieuw!!: Strafrecht (Nederland) en Civiel recht (Nederland) · Bekijk meer »

Culpa in causa

Culpa in causa (letterlijk: schuld in oorzaak), vroeger ook wel aangeduid met dolus in causa, versari in re illicita en actio libera in causa, is een beginsel uit het Nederlandse strafrecht.

Nieuw!!: Strafrecht (Nederland) en Culpa in causa · Bekijk meer »

Dader

De dader, daderes, pleger of pleegster van een misdrijf of andere verwerpelijke daad is de persoon die de daad heeft uitgevoerd.

Nieuw!!: Strafrecht (Nederland) en Dader · Bekijk meer »

Dagvaarding

Een dagvaarding is een officiële, schriftelijke oproep om voor een gerecht te verschijnen.

Nieuw!!: Strafrecht (Nederland) en Dagvaarding · Bekijk meer »

Deelneming (strafrecht)

Deelneming is een juridische term die wijst op het mededaderschap of de medeplichtigheid aan een strafbaar feit.

Nieuw!!: Strafrecht (Nederland) en Deelneming (strafrecht) · Bekijk meer »

Directeur

Directeur of directrice is de algemene benaming voor iemand die de leiding heeft over een organisatie, bedrijf, dienst of afdeling.

Nieuw!!: Strafrecht (Nederland) en Directeur · Bekijk meer »

Dood door schuld

Dood door schuld (in België: "onopzettelijk doden") is een misdrijf, waarbij iemand het leven verliest door de schuld van een ander.

Nieuw!!: Strafrecht (Nederland) en Dood door schuld · Bekijk meer »

Drug

Cocaïnepoeder, een bekende drug. Drugs (ook wel: verdovende middelen, stimulerende middelen, bedwelmingsmiddelen, roesmiddelen, geestverruimende middelen, verboden middelen of dope) is een verzamelnaam voor geneesmiddelen en genotsmiddelen die een meer of minder 'drogerende' (verdovende, opwekkende en/of hallucinogene) werking hebben en die tot verslaving kunnen leiden.

Nieuw!!: Strafrecht (Nederland) en Drug · Bekijk meer »

Eerste Kamer der Staten-Generaal

De Eerste Kamer in debat De Eerste Kamer der Staten-Generaal, kortweg Eerste Kamer of Senaat, vormt, tezamen met de Tweede Kamer, de Staten-Generaal van het Koninkrijk der Nederlanden.

Nieuw!!: Strafrecht (Nederland) en Eerste Kamer der Staten-Generaal · Bekijk meer »

Fouilleren

Een vrouw wordt gefouilleerd Fouilleren is het doorzoeken van iemands kleren of zakken.

Nieuw!!: Strafrecht (Nederland) en Fouilleren · Bekijk meer »

Gemeente (bestuur)

Een gemeente is een groep van woonkernen (dorpen, steden) met het bijbehorende gebied die samen worden bestuurd door een politiek apparaat.

Nieuw!!: Strafrecht (Nederland) en Gemeente (bestuur) · Bekijk meer »

Gemeentelijke verordening

Een gemeentelijke verordening is een op gemeentelijk niveau vastgesteld algemeen verbindend voorschrift.

Nieuw!!: Strafrecht (Nederland) en Gemeentelijke verordening · Bekijk meer »

Gerechtshof (Nederland)

Leeuwarden Een gerechtshof (vaak kortweg hof) is een rechterlijk college in Nederland.

Nieuw!!: Strafrecht (Nederland) en Gerechtshof (Nederland) · Bekijk meer »

Getuige

Eyewitness News Dachau (''United States of America vs Kurt Andrae et al. – Case 000-50-37 b.'') Een getuige is iemand die een bepaald feit heeft gezien of meegemaakt.

Nieuw!!: Strafrecht (Nederland) en Getuige · Bekijk meer »

Gevangenisstraf

Koepelgevangenis in Cuba Een gevangenisstraf of celstraf is een straf die normaal wordt opgelegd door een rechter.

Nieuw!!: Strafrecht (Nederland) en Gevangenisstraf · Bekijk meer »

Griffier (rechtbank)

Een griffier is een ander woord voor secretaris.

Nieuw!!: Strafrecht (Nederland) en Griffier (rechtbank) · Bekijk meer »

Handelsregister

Het Handelsregister is een door de overheid gehouden register, waarin rechtspersonen en ondernemingen vermeld staan met hun gegevens.

Nieuw!!: Strafrecht (Nederland) en Handelsregister · Bekijk meer »

Hoge Raad der Nederlanden

De Hoge Raad der Nederlanden (kortweg Hoge Raad) is de hoogste rechtsprekende instantie in Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten op civielrechtelijk, strafrechtelijk en belastingrechtelijk gebied.

Nieuw!!: Strafrecht (Nederland) en Hoge Raad der Nederlanden · Bekijk meer »

Hoger beroep

Bij hoger beroep (ook wel appel) wordt aan een hogere rechtbank gevraagd om een nieuw oordeel in een rechtszaak.

Nieuw!!: Strafrecht (Nederland) en Hoger beroep · Bekijk meer »

Huis van bewaring

Penitentiaire inrichting 'De Schie' in Rotterdam is naast gevangenis ook huis van bewaring Een huis van bewaring, vroeger Huis van Arrest genoemd, is in Nederland een cellencomplex waar mensen geen gevangenisstraf, maar (al of niet voorlopige) hechtenis ondergaan.

Nieuw!!: Strafrecht (Nederland) en Huis van bewaring · Bekijk meer »

Huurmoordenaar

Een huurmoordenaar is een persoon die zich laat inhuren voor het plegen van een moord.

Nieuw!!: Strafrecht (Nederland) en Huurmoordenaar · Bekijk meer »

Jurisprudentie

Onder jurisprudentie (Latijn: iuris prudentia, door de bezigheden van prudentes ‘adviseurs, experts’) wordt in het algemeen verstaan het geheel van uitspraken van rechters.

Nieuw!!: Strafrecht (Nederland) en Jurisprudentie · Bekijk meer »

Kamer van Koophandel

De Kamer van Koophandel (afkorting: KvK) registreert bedrijven officieel en geeft hen advies en steun.

Nieuw!!: Strafrecht (Nederland) en Kamer van Koophandel · Bekijk meer »

Kantongerecht

Sector kanton in Heerenveen Voormalig (tot 1 november 2007) kantongerecht te Beetsterzwaag (mei 2004) Kantongerecht in Den Haag, Prinsegracht hoek Lombardstraat (nu appartementengebouw) Het kantongerecht was in Nederland het onderste niveau in de rechtspraak.

Nieuw!!: Strafrecht (Nederland) en Kantongerecht · Bekijk meer »

Krankzinnigheid

De keisnijding''. 2e helft 16e eeuw. 's-Hertogenbosch, Noordbrabants Museum. Krankzinnigheid is een oude geneeskundige term.

Nieuw!!: Strafrecht (Nederland) en Krankzinnigheid · Bekijk meer »

Latijn

Latijn ((Lingua) Latina) is een dode Italische taal die oorspronkelijk door de Romeinen of Latijnen werd gesproken, een volk dat vanaf het eerste millennium voor Christus in de streek Latium (het huidige Lazio, Italië) woonde.

Nieuw!!: Strafrecht (Nederland) en Latijn · Bekijk meer »

Lijst van misdrijven in Nederland

Deze pagina bevat een lijst van misdrijven in Nederland.

Nieuw!!: Strafrecht (Nederland) en Lijst van misdrijven in Nederland · Bekijk meer »

Maatschap

Een maatschap (afgekort Mts) is een van de vormen van een vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid, waarbij twee of meer personen of rechtspersonen (de vennoten of maten) een bepaalde samenwerking aangaan.

Nieuw!!: Strafrecht (Nederland) en Maatschap · Bekijk meer »

Melk en water-arrest

Het Melk en water-arrest (HR 14 februari 1916, ''NJ'' 1916/681), ook wel bekend als Melkventer-arrest, is een klassiek arrest uit 1916, waarin de Nederlandse Hoge Raad de leer van Afwezigheid van alle schuld (AVAS) heeft geïntroduceerd.

Nieuw!!: Strafrecht (Nederland) en Melk en water-arrest · Bekijk meer »

Ministerie van Justitie

Het ministerie van Justitie is een afdeling van een overheid waar het beleid van de regering wordt uitgevoerd met betrekking tot de rechtsorde in een land.

Nieuw!!: Strafrecht (Nederland) en Ministerie van Justitie · Bekijk meer »

Misdrijf

De goochelaar''. Terwijl een persoon uit het publiek vol ongeloof toekijkt, wordt zijn beurs gestolen door een man in priestergewaad en lorgnet, die achter hem staat. Terwijl hij dit doet kijkt de man naar de hemel. Alleen de metgezel van de modieus geklede dame schijnt er iets van te merken en wijst haar op de beurzensnijder. De term misdrijf is een juridisch begrip, dat in het Belgische en Nederlandse strafrecht verschillende betekenissen heeft.

Nieuw!!: Strafrecht (Nederland) en Misdrijf · Bekijk meer »

Monumentenwet

Met monumentenwet wordt de Nederlandse wetgeving voor behoud van monumenten (in de zin van historisch erfgoed) bedoeld.

Nieuw!!: Strafrecht (Nederland) en Monumentenwet · Bekijk meer »

Natuurlijk persoon

Een natuurlijk persoon is een mens in juridische zin, als iemand die drager van rechten en verplichtingen kan zijn.

Nieuw!!: Strafrecht (Nederland) en Natuurlijk persoon · Bekijk meer »

Ne bis in idem

Ne bis in idem (ook wel non bis in idem; Nederlands: "niet twee keer voor hetzelfde") is een Latijnse term waarmee een rechtsbeginsel wordt aangeduid, dat met name in het strafrecht en het belastingrecht toepassing vindt.

Nieuw!!: Strafrecht (Nederland) en Ne bis in idem · Bekijk meer »

Nederlandse Grondwet

| |- |De nieuwe Grondwet wordt aangenomen (1814) |- |Gijsbert Karel van Hogendorp rond 1810 | De Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden kwam in 1814 tot stand.

Nieuw!!: Strafrecht (Nederland) en Nederlandse Grondwet · Bekijk meer »

Nederlandse Orde van Advocaten

De Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) is de publiekrechtelijke beroepsorganisatie van de advocatuur,en is krachtens de Advocatenwet ingesteld op 1 oktober 1952.

Nieuw!!: Strafrecht (Nederland) en Nederlandse Orde van Advocaten · Bekijk meer »

Niet-ontvankelijk

Niet-ontvankelijkheid van het Openbaar Ministerie is een mogelijke formele einduitspraak in het Nederlands strafrecht waarmee wordt uitgedrukt dat het openbaar ministerie niet gerechtigd is om de zaak bij de strafrechter aanhangig te maken.

Nieuw!!: Strafrecht (Nederland) en Niet-ontvankelijk · Bekijk meer »

Noodweer (juridisch)

Noodweer, in sommige landen legitieme zelfverdediging genoemd, is in het strafrecht de gerechtvaardigde verdediging die noodzakelijk is om een ogenblikkelijke, wederrechtelijke aanranding jegens eigen of anders lijf of goed tegen te gaan.

Nieuw!!: Strafrecht (Nederland) en Noodweer (juridisch) · Bekijk meer »

Noodweer (Nederlands strafrecht)

Noodweer is in het Nederlandse strafrecht een algemene wettelijke strafuitsluitingsgrond, neergelegd in artikel 41 lid 1 van het Wetboek van Strafrecht.

Nieuw!!: Strafrecht (Nederland) en Noodweer (Nederlands strafrecht) · Bekijk meer »

Noodweerexces

Noodweerexces is in het Nederlandse strafrecht een wettelijke schulduitsluitingsgrond.

Nieuw!!: Strafrecht (Nederland) en Noodweerexces · Bekijk meer »

Officier van justitie

Een officier van justitie (afk. OvJ) is in Nederland een Algemeen Opsporingsambtenaar en een vertegenwoordiger van het Openbaar Ministerie (OM).

Nieuw!!: Strafrecht (Nederland) en Officier van justitie · Bekijk meer »

Onrechtmatige daad (Nederland)

Een onrechtmatige daad is een generiek rechtsfeit uit het Nederlandse burgerlijk recht.

Nieuw!!: Strafrecht (Nederland) en Onrechtmatige daad (Nederland) · Bekijk meer »

Ontoerekeningsvatbaarheid

Ontoerekeningsvatbaarheid is een strafuitsluitingsgrond in diverse rechtsstelsels.

Nieuw!!: Strafrecht (Nederland) en Ontoerekeningsvatbaarheid · Bekijk meer »

Ontslag van alle rechtsvervolging

Ontslag van alle rechtsvervolging (ovar) is een materiële einduitspraak van de rechter in het strafrecht.

Nieuw!!: Strafrecht (Nederland) en Ontslag van alle rechtsvervolging · Bekijk meer »

Openbaar Ministerie (Nederland)

Het Openbaar Ministerie (OM) of parket is een onderdeel van het Ministerie van Justitie en Veiligheid in Nederland, belast met de juridische aspecten van strafrechtelijke onderzoeken.

Nieuw!!: Strafrecht (Nederland) en Openbaar Ministerie (Nederland) · Bekijk meer »

Opiumwet

De Opiumwet (Opw) is een Nederlandse wet uit 1928, die een eerdere Opiumwet uit 1919 verving, en die sindsdien vele malen is gewijzigd.

Nieuw!!: Strafrecht (Nederland) en Opiumwet · Bekijk meer »

Opticien-arrest

Het opticien-arrest (HR 15 oktober 1923, ''NJ'' 1923, p. 1329) is een arrest van de Nederlandse Hoge Raad met betrekking tot overmacht als strafuitsluitingsgrond.

Nieuw!!: Strafrecht (Nederland) en Opticien-arrest · Bekijk meer »

Overmacht

Overmacht is een juridisch begrip dat een niet-toerekenbare onmogelijkheid aanduidt om een verplichting na te komen, waardoor de persoon in kwestie van deze verplichting bevrijd wordt.

Nieuw!!: Strafrecht (Nederland) en Overmacht · Bekijk meer »

Overtreding (strafrecht)

Een overtreding is in het strafrecht een relatief licht strafbaar feit.

Nieuw!!: Strafrecht (Nederland) en Overtreding (strafrecht) · Bekijk meer »

Pikmeerarrest

Het Pikmeerarrest bestaat uit twee opeenvolgende arresten van de Nederlandse Hoge Raad (HR 23 april 1996, ''NJ'' 1996/513 en HR 6 januari 1998, ''NJ'' 1998/367).

Nieuw!!: Strafrecht (Nederland) en Pikmeerarrest · Bekijk meer »

Poging

De strafbare poging in het Nederlandse strafrecht is gecodificeerd in art.

Nieuw!!: Strafrecht (Nederland) en Poging · Bekijk meer »

Politie

Een Duitse en Nederlandse politiewagen naast elkaar Een Belgische politiewagen Politieboot in de haven van Rotterdam De politie is een overheidsdienst belast met de handhaving van openbare orde en veiligheid, het opsporen en onderzoeken van strafbare feiten, directe hulpverlening en het uitvoeren van aanhoudingen (zie ook: Sterke arm).

Nieuw!!: Strafrecht (Nederland) en Politie · Bekijk meer »

Politiewet 2012

De Politiewet 2012 is een Nederlandse wet die op 1 januari 2013 in werking trad en de Politiewet 1993 verving.

Nieuw!!: Strafrecht (Nederland) en Politiewet 2012 · Bekijk meer »

Postkantoor

Balie van een postkantoor in Den Burg in 2011. Automatische postsorteermachines in een groot postkantoor. Hoofdpostkantoor was het laatste zelfstandige postkantoor in Nederland en werd op 28 oktober 2011 gesloten. Een postkantoor is een gebouw waar post wordt ingezameld en gesorteerd en van waaruit de post wordt bezorgd.

Nieuw!!: Strafrecht (Nederland) en Postkantoor · Bekijk meer »

PostNL

PostNL is een Nederlands postbedrijf met dochterbedrijven in Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Luxemburg en Italië.

Nieuw!!: Strafrecht (Nederland) en PostNL · Bekijk meer »

Provincie

Een provincie is een deelgebied van een land met een eigen regionale bestuur.

Nieuw!!: Strafrecht (Nederland) en Provincie · Bekijk meer »

Publiekrecht

Het publiekrecht geeft regels ten aanzien van de verhouding tussen de burger en de overheid.

Nieuw!!: Strafrecht (Nederland) en Publiekrecht · Bekijk meer »

Rechtbank

Een rechtszaak bij de Old Bailey. Damstraat te Haarlem. Een rechtbank is een officiële instantie die beslist over kwesties waar burgers onenigheid hebben over waar ze recht op hebben.

Nieuw!!: Strafrecht (Nederland) en Rechtbank · Bekijk meer »

Rechtbank (Nederland)

De oude rechtbank van Haarlem aan de Janstraat. Nieuwe Haarlemse rechtbank aan het Klokhuisplein. De rechtbank is het gerecht in eerste aanleg in Nederland voor het bestuursrecht (waaronder begrepen het fiscaal recht), het civiel recht en het strafrecht.

Nieuw!!: Strafrecht (Nederland) en Rechtbank (Nederland) · Bekijk meer »

Rechter

Een rechter is iemand die rechtspreekt.

Nieuw!!: Strafrecht (Nederland) en Rechter · Bekijk meer »

Rechter-commissaris

Een rechter-commissaris is een rechter met speciale bevoegdheden die overigens totaal verschillend zijn in Nederland en België.

Nieuw!!: Strafrecht (Nederland) en Rechter-commissaris · Bekijk meer »

Rechtsdwaling

De rechtsdwaling (Latijn: error iuris) is de dwaling omtrent het recht, het niet kennen van het recht of de wet.

Nieuw!!: Strafrecht (Nederland) en Rechtsdwaling · Bekijk meer »

Rechtspersoon

Een rechtspersoon is een juridische constructie waardoor een abstracte entiteit of organisatie op kan treden als een volwaardig en handelingsbekwaam persoon in het rechtsverkeer behept met rechten en plichten zoals een natuurlijk persoon dat kan doen, dat wil zeggen, ook een rechtssubject wordt.

Nieuw!!: Strafrecht (Nederland) en Rechtspersoon · Bekijk meer »

Rechtszaak

assisenzaal in het justitiepaleis van Straatsburg Van een rechtszaak, rechtsgeding of proces is sprake als twee of meer partijen een geschil met elkaar hebben en dit geschil aan een rechtbank wordt voorgelegd (aanhangig gemaakt).

Nieuw!!: Strafrecht (Nederland) en Rechtszaak · Bekijk meer »

Rechtszitting

Een zitting in een Amerikaanse rechtbank Een rechtszitting is een onderdeel van een juridisch proces, namelijk het deel waar het geschil wordt besproken met de rechter(s).

Nieuw!!: Strafrecht (Nederland) en Rechtszitting · Bekijk meer »

Rechtvaardigingsgrond

Rechtvaardigingsgrond, in het Belgisch en Nederlands strafrecht, is die omstandigheid waardoor een gedraging, die normaal gesproken een strafbaar feit zou hebben ingehouden, haar wederrechtelijk karakter verliest.

Nieuw!!: Strafrecht (Nederland) en Rechtvaardigingsgrond · Bekijk meer »

Reclassering in Nederland

In Nederland wordt de reclassering van volwassenen uitgevoerd door Reclassering Nederland (RN), de Stichting Verslavingsreclassering GGZ (SVG) en het Leger des Heils Jeugdzorg & Reclassering van het Leger des Heils.

Nieuw!!: Strafrecht (Nederland) en Reclassering in Nederland · Bekijk meer »

Rijbevoegdheid

Rijbevoegdheid is de bevoegdheid om, na het behalen van een door de overheid gecertificeerd rijbewijs, een motorrijtuig te besturen.

Nieuw!!: Strafrecht (Nederland) en Rijbevoegdheid · Bekijk meer »

Rijksuniversiteit Groningen

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) is de universiteit in de Nederlandse stad Groningen.

Nieuw!!: Strafrecht (Nederland) en Rijksuniversiteit Groningen · Bekijk meer »

Schadefonds Geweldsmisdrijven

Het Schadefonds Geweldsmisdrijven, geregeld in de Wet van 26 juni 1975, houdende voorlopige regeling schadefonds geweldsmisdrijven (Wet schadefonds geweldsmisdrijven), is een fonds opgericht om mensen die het slachtoffer zijn geworden van een geweldsmisdrijf en die als gevolg daarvan ernstig lichamelijk en/of geestelijk letsel hebben opgelopen, financieel tegemoet te komen in de door hen geleden schade.

Nieuw!!: Strafrecht (Nederland) en Schadefonds Geweldsmisdrijven · Bekijk meer »

Schikking

Een schikking is een afspraak tussen twee partijen om af te zien van een rechtszaak.

Nieuw!!: Strafrecht (Nederland) en Schikking · Bekijk meer »

Schuld (strafrecht)

Schuld wordt als term op verschillende wijzen gebruikt in het strafrecht.

Nieuw!!: Strafrecht (Nederland) en Schuld (strafrecht) · Bekijk meer »

Schulduitsluitingsgrond

Een schulduitsluitingsgrond is in het recht een grond waardoor de schuld aan een bepaalde feitelijke handeling ontbreekt.

Nieuw!!: Strafrecht (Nederland) en Schulduitsluitingsgrond · Bekijk meer »

Slachtoffer

Slachtoffer is een persoon die een schokkende gebeurtenis (buiten de gebruikelijke menselijke ervaring) heeft meegemaakt, daarvan getuige is geweest of erover gehoord heeft en daarop met een intens gevoel van machteloosheid en intense angst heeft gereageerd.

Nieuw!!: Strafrecht (Nederland) en Slachtoffer · Bekijk meer »

Slavenburg's bank

Ruding. Beiden worden genoemd in Vrij Nederland in verband met mogelijke betrokkenheid bij de Slavenburg's affaire. Den Haag, 19 mei 1983. Slavenburg's bank werd in 1925 in Rotterdam opgericht door Thijs Slavenburg.

Nieuw!!: Strafrecht (Nederland) en Slavenburg's bank · Bekijk meer »

Snelrecht

Snelrecht is een juridische term voor het op korte termijn uitvoeren rechtspraak.

Nieuw!!: Strafrecht (Nederland) en Snelrecht · Bekijk meer »

Staat

Een staat is een hiërarchische politieke organisatie die gezag uitoefent over een bevolking, gelegitimeerd door een vorm van recht, waarvan de naleving wordt afgedwongen met een monopolie op het gebruik van geweld.

Nieuw!!: Strafrecht (Nederland) en Staat · Bekijk meer »

Staat der Nederlanden

De Staat der Nederlanden, ook kortweg de Staat, is de aanduiding van het land Nederland als publiekrechtelijke rechtspersoon.

Nieuw!!: Strafrecht (Nederland) en Staat der Nederlanden · Bekijk meer »

Straf

Een straf is het opzettelijk laten ondergaan van een onaangename ervaring door een 'gestrafte' teneinde die te motiveren in de toekomst in gelijkaardige situaties ander ('wenselijker') gedrag te vertonen.

Nieuw!!: Strafrecht (Nederland) en Straf · Bekijk meer »

Strafbaar feit

Strafbare feiten of delicten zijn menselijke gedragingen die vallen binnen de grenzen van de wettelijke delictsomschrijving, en wederrechtelijk en verwijtbaar zijn.

Nieuw!!: Strafrecht (Nederland) en Strafbaar feit · Bekijk meer »

Strafbeschikking

In Nederland is een strafbeschikking een boete die wordt opgelegd zonder tussenkomst van de rechter.

Nieuw!!: Strafrecht (Nederland) en Strafbeschikking · Bekijk meer »

Strafprocesrecht

Het strafprocesrecht, ook wel formeel strafrecht of strafvordering is het procesrecht van het strafrecht.

Nieuw!!: Strafrecht (Nederland) en Strafprocesrecht · Bekijk meer »

Strafrechter

Een strafrechter is een rechter die straffen of beveiligingsmaatregelen uitspreekt.

Nieuw!!: Strafrecht (Nederland) en Strafrechter · Bekijk meer »

Stroperij (strafrecht)

Stroperij is een bepaalde vorm van diefstal.

Nieuw!!: Strafrecht (Nederland) en Stroperij (strafrecht) · Bekijk meer »

Tenlastelegging

De tenlastelegging of telastlegging, door juristen soms afgekort tot t.l.l., of populair 'aanklacht', is het onderdeel van de dagvaarding waarin de openbaar aanklager (in Nederland is dat in eerste instantie de officier van justitie) een exacte, juridische beschrijving van een bepaalde gedraging van de verdachte geeft.

Nieuw!!: Strafrecht (Nederland) en Tenlastelegging · Bekijk meer »

Terbeschikkingstelling (Nederlands strafrecht)

Terbeschikkingstelling, afgekort tbs (voor 1988: terbeschikkingstelling van de regering, afgekort tbr), is in het Nederlandse strafrecht een maatregel die de rechter kan opleggen aan een verdachte van een misdrijf, waar minimaal vier jaar gevangenisstraf op staat of van enkele specifiek genoemde delicten (bijvoorbeeld bedreiging en stalking).

Nieuw!!: Strafrecht (Nederland) en Terbeschikkingstelling (Nederlands strafrecht) · Bekijk meer »

Vandalisme

Door vandalen beschadigde busruit Vandalisme in de openluchtfietsenstalling bij station Alphen a/d Rijn Door vandalen in het Valleikanaal gegooid verkeersbord, nabij Leusden Vernieling van een bushalte in Rotterdam Vandalisme is het moedwillig beschadigen of vernietigen van objecten die iemand anders toebehoren.

Nieuw!!: Strafrecht (Nederland) en Vandalisme · Bekijk meer »

Vennootschap onder firma

Een vennootschap onder firma of vof, is in Nederland en België een eenvoudige manier waarop twee of meer personen samen een onderneming kunnen oprichten.

Nieuw!!: Strafrecht (Nederland) en Vennootschap onder firma · Bekijk meer »

Verdachte

Een verdachte is volgens iemand ten aanzien van wie uit feiten of omstandigheden een redelijk vermoeden van schuld bestaat dat hij een bepaald strafbaar feit gepleegd heeft.

Nieuw!!: Strafrecht (Nederland) en Verdachte · Bekijk meer »

Verjaring

Verjaring betekent dat men door verloop van een door de wet bepaalde tijd in rechte iets verkrijgt, of van een verbintenis wordt bevrijd.

Nieuw!!: Strafrecht (Nederland) en Verjaring · Bekijk meer »

Vliegbasis Volkel

Militaire kaart Uden uit 1840, met in het hart het gebied van de huidige vliegbasis Geallieerde opnamen van door oorlogsgeweld vernield vliegveld, 19 september 1944 F-84F Thunderstreak 1950-1962 F-104G Starfighter 1964-1984 F-16 Falcon 1983-heden De J-061 van 312 Sqn Opendag Luchtmacht 2004 Inspectie van het WS3 systeem op Volkel in 2008 Vliegbasis Volkel is een vliegbasis in de gemeente Uden, gelegen nabij het dorp Volkel, oostelijk van de plaats Uden.

Nieuw!!: Strafrecht (Nederland) en Vliegbasis Volkel · Bekijk meer »

Voorbereiding

De strafbare voorbereiding in het Nederlandse strafrecht is gecodificeerd in artikel 46 Wetboek van Strafrecht.

Nieuw!!: Strafrecht (Nederland) en Voorbereiding · Bekijk meer »

Voorwaardelijk opzet

Voorwaardelijk opzet (Latijn: dolus eventualis), ook wel kansopzet genoemd, is opzet met mogelijkheidsbewustzijn.

Nieuw!!: Strafrecht (Nederland) en Voorwaardelijk opzet · Bekijk meer »

Vrijspraak

Vrijspraak is een uitspraak in een strafproces, die inhoudt dat de rechter niet wettig en overtuigend bewezen acht dat de verdachte het ten laste gelegde feit heeft begaan.

Nieuw!!: Strafrecht (Nederland) en Vrijspraak · Bekijk meer »

Vrijwillige terugtred

Vrijwillige terugtred is in het Nederlandse strafrecht een bijzondere strafuitsluitingsgrond.

Nieuw!!: Strafrecht (Nederland) en Vrijwillige terugtred · Bekijk meer »

Warenwet

De Warenwet is een in 1935 ingevoerde Nederlandse warenwet, die de warenwet van 1919 verving.

Nieuw!!: Strafrecht (Nederland) en Warenwet · Bekijk meer »

Waterschap

Een waterschap is een regionaal overheidsorgaan dat bestuurlijk verantwoordelijk is voor de waterhuishouding in een gebied.

Nieuw!!: Strafrecht (Nederland) en Waterschap · Bekijk meer »

Wegenverkeerswet 1994

De Wegenverkeerswet 1994 (WVW) vormt de basis voor de regelgeving van het wegverkeer in Nederland.

Nieuw!!: Strafrecht (Nederland) en Wegenverkeerswet 1994 · Bekijk meer »

Werkstraf

Werkstraf of taakstraf is een hoofdstraf die inhoudt dat de veroordeelde in zijn vrije tijd onbetaalde arbeid moet uitvoeren.

Nieuw!!: Strafrecht (Nederland) en Werkstraf · Bekijk meer »

Wet op de economische delicten

De Wet op de economische delicten (WED, 22 juni 1950) is een kaderwet, die een opsomming bevat van economische misdrijven en overtredingen.

Nieuw!!: Strafrecht (Nederland) en Wet op de economische delicten · Bekijk meer »

Wetboek van Strafrecht (Nederland)

Het Nederlandse Wetboek van Strafrecht (in de rechtspraak vaak afgekort tot Sr of WvSr) vormt samen met het Wetboek van Strafvordering de basis van het Nederlandse strafrecht.

Nieuw!!: Strafrecht (Nederland) en Wetboek van Strafrecht (Nederland) · Bekijk meer »

Wetboek van Strafvordering (Nederland)

Het Wetboek van Strafvordering (afgekort tot Sv.) bepaalt hoe strafbare feiten vervolgd worden (formeel strafrecht).

Nieuw!!: Strafrecht (Nederland) en Wetboek van Strafvordering (Nederland) · Bekijk meer »

Winkeltijdenwet

De Winkeltijdenwet is een Nederlandse wet, die bepaalt wanneer en hoelang winkels open mogen zijn.

Nieuw!!: Strafrecht (Nederland) en Winkeltijdenwet · Bekijk meer »

Zelfverdediging

Zelfverdediging is een handeling waarbij individuen hun lijf of eer kunnen beschermen tegen dreigingen.

Nieuw!!: Strafrecht (Nederland) en Zelfverdediging · Bekijk meer »

1 november

1 november is de 305de dag van het jaar (306de dag in een schrikkeljaar) in de gregoriaanse kalender.

Nieuw!!: Strafrecht (Nederland) en 1 november · Bekijk meer »

1923

Edward Curtis in 1923 Kapotte Chevrolet 490 in 1923 Documentaire (zonder geluid) over de Ronde van Vlaanderen in 1923. Duur: 1:43 minuten. Het jaar 1923 is een jaartal volgens de christelijke jaartelling.

Nieuw!!: Strafrecht (Nederland) en 1923 · Bekijk meer »

1976

botenparade gehouden. vlootdagen in Den Helder. 's Avonds zijn de schepen versierd met lichtjes. Oude Kunst- en Antiekbeurs in Delft. Het jaar 1976 is een jaartal volgens de christelijke jaartelling.

Nieuw!!: Strafrecht (Nederland) en 1976 · Bekijk meer »

1979

Bioscoopjournaal uit 1979 over de strenge winter van 1978-1979 in Nederland. vredesmissie Het jaar 1979 is een jaartal volgens de christelijke jaartelling.

Nieuw!!: Strafrecht (Nederland) en 1979 · Bekijk meer »

1996

Het jaar 1996 is een jaartal volgens de christelijke jaartelling.

Nieuw!!: Strafrecht (Nederland) en 1996 · Bekijk meer »

Richt hier:

Schuldigverklaring zonder oplegging van straf, Strafrecht - Nederland.

UitgaandeInkomende
Hey! We zijn op Facebook nu! »