Logo
Unionpedia
Communicatie
Ontdek het op Google Play
Nieuw! Download Unionpedia op je Android™ toestel!
Downloaden
Snellere toegang dan browser!
 

Vrijheid van meningsuiting

Index Vrijheid van meningsuiting

''Freedom of Speech'', een schilderij van Norman Rockwell uit 1943 Vrijheid van meningsuiting is de vrijheid van burgers om hun overtuigingen kenbaar te maken, zonder voorafgaande controle door de staat.

65 relaties: Antiracismewet, Auteursrecht, Beatrix der Nederlanden, Belgische Grondwet, Belgische Revolutie, Bpost, Burger, Cartoons over Mohammed in Jyllands-Posten, Dagvaarding, Democratie, Drukpersmisdrijf, Eduard Douwes Dekker, Europees Hof voor de Rechten van de Mens, Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, Fascisme, Gezondheid, Haatzaaien, Heling, Hof van assisen, Ik heb recht op mijn mening, Internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, Internet, Karl Marx, Laster, Liga voor Mensenrechten, Majesteitsschennis, Meldpunt Discriminatie Internet, Mening, Moraal, Nederlandse Grondwet, Norman Rockwell, NOS Journaal, Openbaar Ministerie (België), Openbaar Ministerie (Nederland), Openbare veiligheid, Persvrijheid, Pierre-Joseph Proudhon, Pseudoniem, Raad van Europa, Racisme, Radio, Recht, Rechten van de mens, Rechterlijke macht, Smaad, Sociale dissolutie, Speakers' Corner, Spreeksteen, Staat, Strafrecht, ..., Televisie, Territoriale integriteit, Tor (netwerk), Tweede Wereldoorlog, Unia (Interfederaal Gelijkekansencentrum), Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, Veiligheid, Vereniging zonder winstoogmerk, Victor Hugo, Vlaams Blok, Vrije nieuwsgaring, Vrijheid van informatie, Xenofobie, Zaak-"Jezus redt", Zaak-Scientology tegen Karin Spaink. Uitbreiden index (15 meer) »

Antiracismewet

Met de term Antiracismewet, wordt de Belgische wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden bedoeld.

Nieuw!!: Vrijheid van meningsuiting en Antiracismewet · Bekijk meer »

Auteursrecht

Copyrightteken Auteursrecht is het recht van de maker of een eventuele rechtverkrijgende van een werk van literatuur, wetenschap of kunst om te bepalen hoe, waar en wanneer zijn werk wordt openbaar gemaakt of verveelvoudigd.

Nieuw!!: Vrijheid van meningsuiting en Auteursrecht · Bekijk meer »

Beatrix der Nederlanden

Beatrix Wilhelmina Armgard, Prinses der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, Prinses van Lippe-Biesterfeld (Baarn, 31 januari 1938) was van 30 april 1980 tot en met 30 april 2013 koningin der Nederlanden.

Nieuw!!: Vrijheid van meningsuiting en Beatrix der Nederlanden · Bekijk meer »

Belgische Grondwet

koning Leopold I rustend op de grondwet (detail van een standbeeld van Willem Geefs, ca. 1853). Nationale kokarde zoals gedragen tijdens de grondwetgevende bijeenkomsten. De Belgische Grondwet (Duits: Verfassung des Königreichs Belgien; Frans: Constitution belge actuelle) werd aangenomen op 7 februari 1831.

Nieuw!!: Vrijheid van meningsuiting en Belgische Grondwet · Bekijk meer »

Belgische Revolutie

De Belgische Revolutie, Belgische opstand of Belgische omwenteling is de burgerlijke weerstandsbeweging in 1830 tegen koning Willem I der Nederlanden die tot de onafhankelijkheid van België leidde.

Nieuw!!: Vrijheid van meningsuiting en Belgische Revolutie · Bekijk meer »

Bpost

Voertuigen van ''De Post''. Deze voertuigen dragen nog het vorige logo. Bpost is het postbedrijf van België.

Nieuw!!: Vrijheid van meningsuiting en Bpost · Bekijk meer »

Burger

Symbolische grenspaal in het dorp Baarle, burgers rond twee bestuursculturen, België en Nederland. In staatsrechtelijke zin is een burger een lid van de bevolking van een staat of bijvoorbeeld een gemeente; meer specifiek gaat het over zijn of haar rechtsverhouding tot een overheidsorganisatie.

Nieuw!!: Vrijheid van meningsuiting en Burger · Bekijk meer »

Cartoons over Mohammed in Jyllands-Posten

In Denemarken verscheen op 30 september 2005 in dagblad Jyllands-Posten een serie van twaalf cartoons over de profeet Mohammed, de spotprenten toonden of hadden betrekking op Mohammed of de islam.

Nieuw!!: Vrijheid van meningsuiting en Cartoons over Mohammed in Jyllands-Posten · Bekijk meer »

Dagvaarding

Een dagvaarding is een officiële, schriftelijke oproep om voor een gerecht te verschijnen.

Nieuw!!: Vrijheid van meningsuiting en Dagvaarding · Bekijk meer »

Democratie

Perikles spreekt de volksvergadering van Athene toe (geromantiseerde voorstelling door Philipp von Foltz, 1877). De Atheense volksvergadering geldt in het westen als het oervoorbeeld van democratisch bestuur. Democratie (van het Grieks /dèmos, "volk" en /kratein, "heersen", dus letterlijk "volksheerschappij") is een bestuursvorm waarin de wil van het volk de bron is van legitieme machtsuitoefening.

Nieuw!!: Vrijheid van meningsuiting en Democratie · Bekijk meer »

Drukpersmisdrijf

In het Belgische recht is een drukpersmisdrijf (Frans: délit de presse) een misdrijf, waarbij iemand door middel van een openbare publicatie de wet overtreedt of schade veroorzaakt aan een derde.

Nieuw!!: Vrijheid van meningsuiting en Drukpersmisdrijf · Bekijk meer »

Eduard Douwes Dekker

Eduard Douwes Dekker (Amsterdam, 2 maart 1820 – Ingelheim am Rhein, 19 februari 1887) was een Nederlandse schrijver en bestuursambtenaar die vooral bekend is geworden vanwege zijn roman ''Max Havelaar, of De koffij-veilingen der Nederlandsche Handel-Maatschappij, die in 1860 verscheen onder het pseudoniem Multatuli (Latijn voor 'ik heb veel (leed) gedragen'). Hij schreef ook toneelstukken, pamfletten, soms in briefvorm, en aforismen.

Nieuw!!: Vrijheid van meningsuiting en Eduard Douwes Dekker · Bekijk meer »

Europees Hof voor de Rechten van de Mens

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (afgekort: EHRM, Frans: Cour européenne des droits de l'homme, Engels: European Court of Human Rights) is een Europees gerechtshof waar individuen, groepen, organisaties en landen een klacht kunnen indienen tegen elk van de 47 lidstaten van de Raad van Europa.

Nieuw!!: Vrijheid van meningsuiting en Europees Hof voor de Rechten van de Mens · Bekijk meer »

Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens

Het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM) is een Europees verdrag waarin mensen- en burgerrechten voor alle inwoners van de verdragsluitende staten zijn geregeld.

Nieuw!!: Vrijheid van meningsuiting en Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens · Bekijk meer »

Fascisme

Het fascisme (Italiaans: fascismo) is een extreme vorm van autoritair nationalisme en is antidemocratisch, anticommunistisch, antiliberaal, antiparlementair en anti-intellectueel.

Nieuw!!: Vrijheid van meningsuiting en Fascisme · Bekijk meer »

Gezondheid

Hygieia, de godin van de gezondheid. Amerikaanse variant op de schijf van vijf voor gezonde voeding. Gezondheid is een toestand van algeheel welbevinden waarin er geen sprake is van lichamelijk letsel of ziekte.

Nieuw!!: Vrijheid van meningsuiting en Gezondheid · Bekijk meer »

Haatzaaien

Met haatzaaien of aanzetten tot haat wordt doorgaans bedoeld het oproepen tot haat of onverdraagzaamheid jegens een individu of groepering, bijvoorbeeld op basis van ras, huidskleur, afkomst of nationale of etnische afstamming.

Nieuw!!: Vrijheid van meningsuiting en Haatzaaien · Bekijk meer »

Heling

Heling is het afnemen, verkopen of verhandelen van hetgeen iemand anders door een misdrijf verkregen heeft.

Nieuw!!: Vrijheid van meningsuiting en Heling · Bekijk meer »

Hof van assisen

Het hof van assisen, ook wel assisenhof genoemd, werd in 1791 in Frankrijk ingesteld en werd in het gebied dat nu uit België en Nederland bestaat gedurende de Franse overheersing ingevoerd.

Nieuw!!: Vrijheid van meningsuiting en Hof van assisen · Bekijk meer »

Ik heb recht op mijn mening

Ik heb recht op mijn (eigen) mening (in het Engels bekend als I'm entitled to my opinion of I have a right to my opinion) is een informele drogreden van het type red herring, waarbij men iedere kritiek op zijn standpunt in diskrediet probeert te brengen door te beweren dat men recht heeft op zijn eigen mening.

Nieuw!!: Vrijheid van meningsuiting en Ik heb recht op mijn mening · Bekijk meer »

Internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten

Het internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (International Covenant on Civil and Political Rights) is een verdrag geïnitieerd door de Verenigde Naties, gebaseerd op de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

Nieuw!!: Vrijheid van meningsuiting en Internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten · Bekijk meer »

Internet

Het internet is een zeer groot, de hele aarde omspannend openbaar netwerk van computernetwerken, waarvan de afspraken worden beschreven in de Requests for Comments die worden beheerd door de Internet Engineering Task Force.

Nieuw!!: Vrijheid van meningsuiting en Internet · Bekijk meer »

Karl Marx

Jenny von Westphalen Karl Marx (Trier, 5 mei 1818 – Londen, 14 maart 1883) was een Duits denker die de (politieke) filosofie, de economie, de sociologie en de historiografie sterk heeft beïnvloed.

Nieuw!!: Vrijheid van meningsuiting en Karl Marx · Bekijk meer »

Laster

Laster is het zwartmaken van een ander door deze in het openbaar te beschuldigen van zaken waarvan degene die de beschuldiging uit weet of had moeten weten dat deze onwaar zijn.

Nieuw!!: Vrijheid van meningsuiting en Laster · Bekijk meer »

Liga voor Mensenrechten

De Liga voor Mensenrechten is een onafhankelijke Belgische vzw die "onrechtvaardigheden en willekeurige aanslagen op de rechten van het individu of van de gemeenschap" bestrijdt en baseert zich hiertoe op Belgische wetgeving en verdragen zoals de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, het Internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Nieuw!!: Vrijheid van meningsuiting en Liga voor Mensenrechten · Bekijk meer »

Majesteitsschennis

Majesteitsschennis is een begrip uit het Romeins recht (Latijn: crimen laesae maiestatis).

Nieuw!!: Vrijheid van meningsuiting en Majesteitsschennis · Bekijk meer »

Meldpunt Discriminatie Internet

Het Meldpunt Discriminatie Internet (MDI) is een semipublieke Nederlandse organisatie die poogt discriminatie tegen te gaan op Nederlandse websites en op websites die op Nederland zijn gericht.

Nieuw!!: Vrijheid van meningsuiting en Meldpunt Discriminatie Internet · Bekijk meer »

Mening

Een mening (Indogermaans moino: wissel, ruil) is een in de mens aanwezige subjectieve opvatting, dan wel attitude, ten opzichte van toestanden, gebeurtenissen of andere personen.

Nieuw!!: Vrijheid van meningsuiting en Mening · Bekijk meer »

Moraal

Moraal (of zeden) is het geheel van handelingen en gedragingen die, in een maatschappelijke context, als correct en wenselijk worden gezien.

Nieuw!!: Vrijheid van meningsuiting en Moraal · Bekijk meer »

Nederlandse Grondwet

| |- |De nieuwe Grondwet wordt aangenomen (1814) |- |Gijsbert Karel van Hogendorp rond 1810 | De Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden kwam in 1814 tot stand.

Nieuw!!: Vrijheid van meningsuiting en Nederlandse Grondwet · Bekijk meer »

Norman Rockwell

Norman Rockwell begin 20e eeuw Norman Rockwell (3 februari 1894 – 8 november 1978) was een Amerikaanse kunstschilder en illustrator.

Nieuw!!: Vrijheid van meningsuiting en Norman Rockwell · Bekijk meer »

NOS Journaal

NOS Journaal is de overkoepelende benaming van de nieuwsuitzendingen van de NOS op radio en televisie.

Nieuw!!: Vrijheid van meningsuiting en NOS Journaal · Bekijk meer »

Openbaar Ministerie (België)

Het Openbaar Ministerie of parket maakt geen deel uit van de rechterlijke macht noch van de uitvoerende macht, ondanks dat het functies uitoefent die in beide staatsmachten in te delen zijn.

Nieuw!!: Vrijheid van meningsuiting en Openbaar Ministerie (België) · Bekijk meer »

Openbaar Ministerie (Nederland)

Het Openbaar Ministerie (OM) of parket is een onderdeel van het Ministerie van Justitie en Veiligheid in Nederland, belast met de juridische aspecten van strafrechtelijke onderzoeken.

Nieuw!!: Vrijheid van meningsuiting en Openbaar Ministerie (Nederland) · Bekijk meer »

Openbare veiligheid

Openbare veiligheid is in België een zeer ruim begrip, dat meestal in verband gebracht wordt met de veiligheid van de bevolking.

Nieuw!!: Vrijheid van meningsuiting en Openbare veiligheid · Bekijk meer »

Persvrijheid

Persvrijheid is de vrijheid van drukpers, het grondrecht om gevoelens en gedachten openbaar of kenbaar te maken.

Nieuw!!: Vrijheid van meningsuiting en Persvrijheid · Bekijk meer »

Pierre-Joseph Proudhon

Pierre-Joseph Proudhon (Besançon, 15 januari 1809 – Passy (Seine) bij Parijs, 16 januari 1865) was een Frans autodidactisch econoom, socioloog en theoreticus van het socialisme die wordt beschouwd als een van de eerste anarchistische denkers.

Nieuw!!: Vrijheid van meningsuiting en Pierre-Joseph Proudhon · Bekijk meer »

Pseudoniem

Een pseudoniem (Oudgrieks: ψευδώνυμον, letterlijk "valse naam"), alias (Latijn) of schuilnaam is de aangenomen naam van een of meer personen die duidelijk afwijkt van de corresponderende persoonsnaam of persoonsnamen.

Nieuw!!: Vrijheid van meningsuiting en Pseudoniem · Bekijk meer »

Raad van Europa

De Raad van Europa (afgekort: RvE, Frans: Conseil de l'Europe, Engels: Council of Europe) is een internationale organisatie waarvan 47 Europese landen lid zijn.

Nieuw!!: Vrijheid van meningsuiting en Raad van Europa · Bekijk meer »

Racisme

Racisme is het exceptionalistische idee dat rassen gerangschikt kunnen worden als superieur en inferieur ten opzichte van elkaar.

Nieuw!!: Vrijheid van meningsuiting en Racisme · Bekijk meer »

Radio

Een buizenradio uit de jaren vijftig Noorse radio In de Tweede Wereldoorlog werden radio's vaak in boeken verborgen voor de bezetter Radiotechniek is een vorm van draadloze telecommunicatie waarbij een radiozender signalen verspreidt in de vorm van radiogolven.

Nieuw!!: Vrijheid van meningsuiting en Radio · Bekijk meer »

Recht

Vrouwe Justitia is het symbool voor de rechtspraak Het recht is een toestand die door sommige menselijke handelingen verstoord of aangetast kan worden en door andere gehandhaafd, tot stand gebracht of hersteld kan worden.

Nieuw!!: Vrijheid van meningsuiting en Recht · Bekijk meer »

Rechten van de mens

De rechten van de mens of mensenrechten omvatten rechten waarop iedereen aanspraak kan maken, ongeacht herkomst, nationaliteit, overtuiging, geslacht, wettelijke status of andere kenmerken.

Nieuw!!: Vrijheid van meningsuiting en Rechten van de mens · Bekijk meer »

Rechterlijke macht

Een niet verkeerd te begrijpen waarschuwing in een muur van het kasteel van Gaasbeek: "Al di hier stoert Rust ofte Vrede Vindt bi der Bil Geregtighede" De rechterlijke macht is in een rechtsstaat de macht waaraan de rechtspraak is opgedragen.

Nieuw!!: Vrijheid van meningsuiting en Rechterlijke macht · Bekijk meer »

Smaad

Smaad is de aantasting van de eer, goede naam of het aanzien van iemand anders.

Nieuw!!: Vrijheid van meningsuiting en Smaad · Bekijk meer »

Sociale dissolutie

Sociale dissolutie (Spaans: disolución social) was een misdaad in het Mexicaanse wetboek van strafrecht.

Nieuw!!: Vrijheid van meningsuiting en Sociale dissolutie · Bekijk meer »

Speakers' Corner

Speakers' Corner, 1976 Speakers' Corner is een gedeelte in het noordoosten van het Hyde Park, een koninklijk park in Londen, waar al van oudsher sprekers in het openbaar hun mening verkondigen over politiek, cultuur en religie, vaak staande op een zeepkist.

Nieuw!!: Vrijheid van meningsuiting en Speakers' Corner · Bekijk meer »

Spreeksteen

De Spreeksteen is een Nederlandse variant op Speakers' Corner in het Oosterpark in Amsterdam vlak bij de muziekkoepel.

Nieuw!!: Vrijheid van meningsuiting en Spreeksteen · Bekijk meer »

Staat

Een staat is een hiërarchische politieke organisatie die gezag uitoefent over een bevolking, gelegitimeerd door een vorm van recht, waarvan de naleving wordt afgedwongen met een monopolie op het gebruik van geweld.

Nieuw!!: Vrijheid van meningsuiting en Staat · Bekijk meer »

Strafrecht

Strafrecht is het geheel van rechtsregels waarin is vastgelegd welk gedrag strafwaardig wordt geacht, welke straffen op dit gedrag gesteld zijn en via welke weg strafoplegging gerealiseerd kan worden.

Nieuw!!: Vrijheid van meningsuiting en Strafrecht · Bekijk meer »

Televisie

1928 1958 Televisiecamera Televisie of tv is een telecommunicatiesysteem voor het verzenden en ontvangen van bewegende beelden en geluid.

Nieuw!!: Vrijheid van meningsuiting en Televisie · Bekijk meer »

Territoriale integriteit

Oorlogmonument in Tbilisi voor ''de helden die vielen in de strijd voor de territoriale integriteit van Georgië''. Territoriale integriteit is een principe uit het internationaal recht dat stelt dat de grenzen van staten niet gewijzigd mogen worden.

Nieuw!!: Vrijheid van meningsuiting en Territoriale integriteit · Bekijk meer »

Tor (netwerk)

Tor (afgeleid van de oorspronkelijke projectnaam The Onion Router) is een open netwerk voor anonieme communicatie gebaseerd op een techniek genaamd onion routing.

Nieuw!!: Vrijheid van meningsuiting en Tor (netwerk) · Bekijk meer »

Tweede Wereldoorlog

De Tweede Wereldoorlog was de samensmelting van een aantal aanvankelijk afzonderlijke militaire conflicten die van 1939 tot 1945 op wereldschaal werden uitgevochten tussen twee allianties: de asmogendheden en de geallieerden.

Nieuw!!: Vrijheid van meningsuiting en Tweede Wereldoorlog · Bekijk meer »

Unia (Interfederaal Gelijkekansencentrum)

Logo van Unia. Unia, het Interfederaal Gelijkekansencentrum, is een Belgische onafhankelijke openbare dienst.

Nieuw!!: Vrijheid van meningsuiting en Unia (Interfederaal Gelijkekansencentrum) · Bekijk meer »

Universele Verklaring van de Rechten van de Mens

De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (afgekort; UVRM) is een verklaring die is aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (A/RES/217, 10 december 1948), om de basisrechten van de mens, ook wel grondrechten, te omschrijven.

Nieuw!!: Vrijheid van meningsuiting en Universele Verklaring van de Rechten van de Mens · Bekijk meer »

Veiligheid

ongevallen plaats. Veiligheid is de mate van afwezigheid van potentiële oorzaken van een gevaarlijke situatie of de mate van aanwezigheid van beschermende maatregelen tegen deze potentiële oorzaken.

Nieuw!!: Vrijheid van meningsuiting en Veiligheid · Bekijk meer »

Vereniging zonder winstoogmerk

Een vereniging zonder winstoogmerk (vzw) is een Belgische rechtsvorm, en meer generiek, de benaming van een vergelijkbare rechtsvorm in andere landen.

Nieuw!!: Vrijheid van meningsuiting en Vereniging zonder winstoogmerk · Bekijk meer »

Victor Hugo

Victor Marie Hugo (Besançon, 26 februari 1802 – Parijs, 22 mei 1885) was een Frans schrijver, dichter, essayist en staatsman en wordt beschouwd als een van de belangrijkste en invloedrijkste Franse romantische auteurs van de 19e eeuw.

Nieuw!!: Vrijheid van meningsuiting en Victor Hugo · Bekijk meer »

Vlaams Blok

Het Vlaams Blok was een Vlaams-nationalistische politieke partij die actief was in Vlaanderen in de periode van 1978 tot 2004.

Nieuw!!: Vrijheid van meningsuiting en Vlaams Blok · Bekijk meer »

Vrije nieuwsgaring

Het begrip vrije nieuwsgaring wordt doorgaans gebruikt om aan te geven dat journalisten het recht hebben om nieuws - of algemener: informatie - te verzamelen, zonder inmenging van wie dan ook.

Nieuw!!: Vrijheid van meningsuiting en Vrije nieuwsgaring · Bekijk meer »

Vrijheid van informatie

Vrijheid van informatie (of informatievrijheid) verwijst naar de bescherming van het recht op vrijheid van meningsuiting met betrekking tot de internet- en informatietechnologie (zie ook digitale rechten).

Nieuw!!: Vrijheid van meningsuiting en Vrijheid van informatie · Bekijk meer »

Xenofobie

Xenofobie (Oudgrieks: ξένος xénos, vreemdelingLiddell, H.G. & Scott, R. (1940). A Greek-English Lexicon. revised and augmented throughout by Sir Henry Stuart Jones. with the assistance of. Roderick McKenzie. Oxford: Clarendon Press. en φόβος phóbos, angst/vrees) is een irrationele en/of obsessieve angst voor vreemden,Berg, H. van den & Meijer, B. (1991).

Nieuw!!: Vrijheid van meningsuiting en Xenofobie · Bekijk meer »

Zaak-"Jezus redt"

De tekst in kwestie, in de aanvankelijke kleurstelling (september 2009) De zaak-"Jezus redt" betreft een evangeliserende tekst op een boerderijdak in de Nederlandse plaats Giessenburg.

Nieuw!!: Vrijheid van meningsuiting en Zaak-"Jezus redt" · Bekijk meer »

Zaak-Scientology tegen Karin Spaink

De Zaak-Scientology tegen Karin Spaink is een lange gerechtelijke procedure die tussen 1996 en 2005 gevoerd is.

Nieuw!!: Vrijheid van meningsuiting en Zaak-Scientology tegen Karin Spaink · Bekijk meer »

Richt hier:

Recht op vrijheid van meningsuiting, Recht vrijheid van meningsuiting, Vrije meningsuiting, Vrijheid van expressie.

UitgaandeInkomende
Hey! We zijn op Facebook nu! »