Logo
Unionpedia
Communicatie
Ontdek het op Google Play
Nieuw! Download Unionpedia op je Android™ toestel!
Downloaden
Snellere toegang dan browser!
 

Wapen (heraldiek)

Index Wapen (heraldiek)

Diverse wapens In de heraldiek is een wapen of blazoen een meestal symbolische voorstelling op een (wapen)schild, eventueel uitgebreid met een of meer attributen uit de zogeheten schilddekking, zoals een helm, een kroon, een of meer schildhouders, een motto en een wapentent, wapenmantel of dekkleed.

108 relaties: Adel, Angelsaksen, Baldakijn, Banier, Barok (stijlperiode), Buitenechtelijk kind, Burger, Chevron (onderscheidingsteken), Dekkleed, Dorpswapen, Eerste Kruistocht, Engeland, Familiewapen, Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Feodalisme, Fryske Rie foar Heraldyk, Geestelijke, Gemeente (bestuur), Gemeentewet, Gepaald, Gevelsteen, Gilde (beroepsgroep), Grafsteen, Helm (hoofddeksel), Helmteken, Heraldicus, Heraldiek, Heraldische kleur, Heraut, Herautstuk, Hiërarchie, Hoed (heraldiek), Hoge Raad van Adel, Huismerk (heraldiek), Je maintiendrai, Johannes Rietstap, Katholicisme, Keper (heraldiek), Kerkelijke heraldiek, Koningskroon, Koningsmantel (kleding), Koninklijk besluit, Koninkrijk der Nederlanden, Kroon (heraldiek), Kroon (regering), Kruistocht, Kwartier (heraldiek), Kwartierstaat, Leeuw (heraldiek), Lijst van nationale heraldische wapens, ..., Lijst van vaktermen in de heraldiek, Losgeld, Middeleeuwen, Middelnederlands, Motto, Oorlog, Papieren heraldiek, Paus, Pauselijk wapen, Provincie, Raad van Adel, Raadselwapen, Ridder (ruiter), Ridderorde (onderscheiding), Riddertoernooi, Rijkswapen, Rococo, Schild (bescherming), Schildhoofd, Schildhouder, Schildvoet, Schildzoom, Schotland, Souverein Besluit, Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, Stad, Stamboom, Tapijt van Bayeux, Tent, Toernooi, Uitgeverij Het Spectrum, Vaticaanstad, Veldslag, Vereniging (rechtspersoon), Vikingen, Vizier (bescherming), Vlaamse Heraldische Raad, Vlag, Vrijkwartier, Wapen (heraldiek), Wapen van Amsterdam, Wapen van Anhalt, Wapen van België, Wapen van de koning van Pruisen, Wapen van het Koninkrijk der Nederlanden, Wapen van Keppel, Wapenboek, Wapenboek Gelre, Wapenbrief, Wapendier, Wapenmantel, Wapenrecht (heraldiek), Wapentent, Waterschap (Nederland), Willem de Veroveraar, Wrong, 11e eeuw, 12e eeuw. Uitbreiden index (58 meer) »

Adel

Elke adellijke familie heeft een eigen wapenschild, in vele gevallen ook een devies en in de middeleeuwen soms een wapenkreet. Hier het wapenschild van de vorsten van Schwarzenberg. Monarchen gebruikten orden om de adel aan zich te binden, de hertog draagt de Orde van de Kousenband Vele dames van adel hadden het voorrecht hofdame te worden De monarch staat in de meeste landen boven de adel; hier Alexander III van Rusland Hogerhuis in Londen, de enige plek waar de Britse adel nog enige politieke macht bezit; dit is de in 1850 afgebrande zaal Sir Winston Churchill met zijn zoon en kleinzoon Maria Louise van Savoye-Carignano; een van de bekendste adellijke slachtoffers van de Franse Revolutie Leo Tolstoj maakte als graaf deel uit van de Russische adel Ferdinand von Zeppelin, uitvinder van de zeppelin Pierre de Coubertin; een van de oprichters van de moderne versie van de Olympische Spelen Frank De Winne, een Belgisch kosmonaut, werd door de koning tot burggraaf verheven Nicolas Sarközy de Nagy-Bocsa De Amerikaanse acteur Jake Gyllenhaal Bronisław Komorowski Op de begrafenis van edelen worden soms hun eretekens en wapens getoond of meegedragen; begrafenis van aartshertog Otto van Habsburg De adel is een sociaal of juridisch afgebakende groep mensen (edelen) die van oorsprong een bevoorrechte positie innam.

Nieuw!!: Wapen (heraldiek) en Adel · Bekijk meer »

Angelsaksen

Angelsaksen is de verzamelnaam voor de verschillende Germaanse stammen die zich, na het vertrek van de Romeinen in 407, in de loop van de 5e eeuw en later, in Engeland vestigden.

Nieuw!!: Wapen (heraldiek) en Angelsaksen · Bekijk meer »

Baldakijn

Troonbaldakijn in Sint-Petersburg Koninklijk draagbaldakijn in Zweden, 1850 Processiebaldakijn in Mechelen Choepa bij een joods huwelijk in de open lucht in Wenen Gebeeldhouwde baldakijnen in de kathedraal van Zagreb Nederlands Rijkswapen (Wapen van het Koninkrijk der Nederlanden). Op de wapenmantel is een baldakijn geplaatst Wapen van de Pontificale Camerlengo Een prinselijk alliantiewapen met een umbrellino laat zien dat een lid van de familie Paus is geweest De Heer van Montefeltro was erfelijk drager van de Pauselijke gonfalone en voerde daarom een gepaalde ombrellino in zijn wapen Een baldakijn, troonhemel, processiehemel of draaghemel is een van kostbare stof gemaakte overkapping, die als eerbewijs boven een persoon of voorwerp geplaatst of gedragen wordt.

Nieuw!!: Wapen (heraldiek) en Baldakijn · Bekijk meer »

Banier

Voorbeeld van een banier: vlag van Lissabon De Banier van Gent Een banier is een vlag of ander stuk stof dat een symbool, logo, leuze of andere boodschap toont.

Nieuw!!: Wapen (heraldiek) en Banier · Bekijk meer »

Barok (stijlperiode)

|De Heilige Drievuldigheid door Hendrick van Balen |- |Lodewijk XIV als Apollo door Charles Le Brun |- |Vierstromenfontein door Gian Lorenzo Bernini in Rome |- |Salta (Argentinië) | De barok is een Europese stijlperiode die aan het begin van de 17e eeuw in Italië tot ontwikkeling kwam en tot in de eerste helft van de 18e eeuw voortduurde, en die zich kenmerkt door overdaad van vorm en heftigheid van gevoelsuitdrukking.

Nieuw!!: Wapen (heraldiek) en Barok (stijlperiode) · Bekijk meer »

Buitenechtelijk kind

Een Sacheverell wapen en een bastaard van die familie met een opvallende schildzoom Een Franse koning, de hertog van Orleans (met barensteel), een hertog van Anjou met rode schildzoom en een bastaard van de Franse koning In het midden een hertog van Bourgondië geflankeerd door de wapens van twee Bourgondische bastaarden. De hertog van Orleans en zijn bastaard Jan van Orléans John Beaufort met een brede schuinbalk dexter Een onwettig kind, onecht kind of buitenechtelijk kind is een kind van een vader en moeder dat niet tijdens een wettig huwelijk of binnen een bepaalde periode na de ontbinding daarvan is geborenGrote Winkler Prins, 7e druk, 1972Microsoft Encarta, 1993-2002.

Nieuw!!: Wapen (heraldiek) en Buitenechtelijk kind · Bekijk meer »

Burger

Symbolische grenspaal in het dorp Baarle, burgers rond twee bestuursculturen, België en Nederland. In staatsrechtelijke zin is een burger een lid van de bevolking van een staat of bijvoorbeeld een gemeente; meer specifiek gaat het over zijn of haar rechtsverhouding tot een overheidsorganisatie.

Nieuw!!: Wapen (heraldiek) en Burger · Bekijk meer »

Chevron (onderscheidingsteken)

Wapenschild van Owen Tudor met chevron. Basisvorm van de chevron. Londense ambulance met oranje-gele chevrons. Een chevron (ook cheveron) is een tweebenige vorm met verschillende betekenissen in de heraldiek en als onderscheidingsteken in het leger.

Nieuw!!: Wapen (heraldiek) en Chevron (onderscheidingsteken) · Bekijk meer »

Dekkleed

Onderdelen van een wapen:(1) Schild(2) Helm(3) Dekkleden(4) Wrong(5) Helmteken In de heraldiek is een dekkleed, ook wel helmkleed genoemd, een op de helm vastgemaakt stuk stof.

Nieuw!!: Wapen (heraldiek) en Dekkleed · Bekijk meer »

Dorpswapen

Een dorpswapen of (modern) stadswapen is een wapen dat geen officiële status (meer) heeft, maar wel door dorpsraden, stadsdeelraden en dergelijke en, na toestemming van de gemeente waaronder de betreffende plaats valt, door bijvoorbeeld plaatselijke verenigingen gebruikt mag worden.

Nieuw!!: Wapen (heraldiek) en Dorpswapen · Bekijk meer »

Eerste Kruistocht

De Eerste Kruistocht (1096-1099) was een militaire expeditie, opgezet door het westers christendom om het Heilige Land, dat veroverd was in de moslimverovering van de Levant, terug te krijgen, wat uiteindelijk resulteerde in de herovering van Jeruzalem.

Nieuw!!: Wapen (heraldiek) en Eerste Kruistocht · Bekijk meer »

Engeland

Engeland (Engels: England) is een voormalig koninkrijk en maakt als constituerend land met Noord-Ierland, Schotland en Wales deel uit van één soevereine staat: het Verenigd Koninkrijk.

Nieuw!!: Wapen (heraldiek) en Engeland · Bekijk meer »

Familiewapen

Onderdelen van een wapen: (1) Schild (2) Helm (3) Dekkleden (4) Wrong (5) Helmteken Een familiewapen is sinds de Middeleeuwen het onderscheidende kleur- en vormrijk beeldmerk van een familie of persoon, uitgebeeld op een wapenschild.

Nieuw!!: Wapen (heraldiek) en Familiewapen · Bekijk meer »

Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken

De Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (FOD BuZa) is het ministerie van Buitenlandse Zaken van het Koninkrijk België en is belast met het buitenlands beleid en de betrekkingen met de Europese Unie.

Nieuw!!: Wapen (heraldiek) en Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken · Bekijk meer »

Feodalisme

Het feodalisme of de feodaliteit (van het Latijnse feudum of "leen") is in politieke zin het leenstelsel dat van de val van het West-Romeinse Rijk (ca. 500) tot in de nieuwe tijd in Europa bestond.

Nieuw!!: Wapen (heraldiek) en Feodalisme · Bekijk meer »

Fryske Rie foar Heraldyk

De Friesche Adelaar komt in de heraldiek van Friesland veel als wapendier voor. De Fryske Rie foar Heraldyk (Friese raad voor heraldiek) is een raadgevende commissie die in Friesland over de wapens en vlaggen van de overheid, de provincie, de gemeenten, de waterschappen, de stads- en dorpswapens en familiewapens adviezen, samenstelling en/of registratie verschaft.

Nieuw!!: Wapen (heraldiek) en Fryske Rie foar Heraldyk · Bekijk meer »

Geestelijke

Geestelijken Rembrandt (1633) Orthodoxe geestelijken in de ''All Saints' Antiochian Orthodox Church'', Raleigh, Verenigde Staten. Van links naar rechts een priester, twee diakenen en op de rug gezien een bisschop kardinaal Danneels, Roger Vangheluwe en Jozef De Kesel Een islamitische geestelijke: de prominente Koeweitse imam en journalist Mohammed al-Awadi Hebron en Kiryat Arba met leerlingen Een geestelijke is iemand die, vaak door een bepaalde religieuze wijding, de bevoegdheid heeft gekregen om godsdienstonderricht te geven en/of bepaalde gewijde handelingen te verrichten en/of religieuze bestuursfuncties uit te oefenen.

Nieuw!!: Wapen (heraldiek) en Geestelijke · Bekijk meer »

Gemeente (bestuur)

Een gemeente is een groep van woonkernen (dorpen, steden) met het bijbehorende gebied die samen worden bestuurd door een politiek apparaat.

Nieuw!!: Wapen (heraldiek) en Gemeente (bestuur) · Bekijk meer »

Gemeentewet

De Gemeentewet verwijst naar een tweetal Nederlandse wetten dat het bestuur van de gemeenten regelt.

Nieuw!!: Wapen (heraldiek) en Gemeentewet · Bekijk meer »

Gepaald

Gepaald en gebalkt zijn begrippen uit de heraldiek.

Nieuw!!: Wapen (heraldiek) en Gepaald · Bekijk meer »

Gevelsteen

|Godt bewaert het schip:Gevelsteen uit 1630 aan de Korte Dijk/Houtmarkt in Haarlem |- |Gevelsteen Museum de Moriaan te Gouda |- |Hoorn |- |Gevelsteen van voormalige Vrouwengasthuis, Jansweg, Haarlem |- |Een Nederlandstalige gevelsteen in Stockholm |- |Jaartalsteen in Gouda | Een gevelsteen is een stenen plaat of blok met een inscriptie en vaak een emblematische voorstelling in reliëf die (meestal) de voorgevel van een gebouw siert.

Nieuw!!: Wapen (heraldiek) en Gevelsteen · Bekijk meer »

Gilde (beroepsgroep)

Antwerpen Waag in Amsterdam waren verschillende gilden gehuisvest, die ieder hun eigen ingang hadden De leden van het gilde van de Grote Kruisboog te Mechelen'' (ca. 1500) door de Meester van het Mechelse Sint-Jorisgilde in het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen Een gilde was in de tijd van het ancien régime een belangenorganisatie van personen met hetzelfde beroep.

Nieuw!!: Wapen (heraldiek) en Gilde (beroepsgroep) · Bekijk meer »

Grafsteen

begraafplaats Meppelerstraatweg te Zwolle. Deurne Een grafsteen is een steen die de plaats markeert waar een graf ligt en die daar met opzet voor dit doel is geplaatst.

Nieuw!!: Wapen (heraldiek) en Grafsteen · Bekijk meer »

Helm (hoofddeksel)

Romeinse ruiterhelm Een helm is een hoofddeksel dat bescherming biedt tegen klappen.

Nieuw!!: Wapen (heraldiek) en Helm (hoofddeksel) · Bekijk meer »

Helmteken

Een helmteken is een begrip uit de heraldiek.

Nieuw!!: Wapen (heraldiek) en Helmteken · Bekijk meer »

Heraldicus

Een heraldicus (meervoud: heraldici) is een deskundige op het gebied van de heraldiek of de wapenkunde.

Nieuw!!: Wapen (heraldiek) en Heraldicus · Bekijk meer »

Heraldiek

Wapens verwerkt in stamboomvorm (kwartierstaat) Heraldiek verwijst onder meer naar de gewoonte die in Europa is ontstaan in de loop van de twaalfde eeuw, om wapenuitrustingen van ridders te versieren met symbolische voorstellingen, zogenoemde emblemen waaruit later de wapens zijn ontstaan.

Nieuw!!: Wapen (heraldiek) en Heraldiek · Bekijk meer »

Heraldische kleur

Een heraldische kleur is een van de kleuren die in de heraldiek worden gebruikt.

Nieuw!!: Wapen (heraldiek) en Heraldische kleur · Bekijk meer »

Heraut

Portret van de heraut Nassau-Vianden uit het Wapenboek Nassau-Vianden (ca. 1490) Afbeeldingen van herauten van de 14e tot de 17e eeuw uit Hugo Gerard Ströhls wapenkundige atlas (1899) De herauten van de Britse Koningin met tabberd in een optocht in Windsor (2006) Een heraut of volledig heraut van Wapenen (niet te verwarren met een heraldicus) was in de Europese middeleeuwen een in een tabberd geklede functionaris, voortgekomen uit groepen artiesten die met de ridders naar toernooien trokken.

Nieuw!!: Wapen (heraldiek) en Heraut · Bekijk meer »

Herautstuk

Een herautstuk is een begrip uit de heraldiek.

Nieuw!!: Wapen (heraldiek) en Herautstuk · Bekijk meer »

Hiërarchie

Een hiërarchie is een manier om personen, objecten of gegevens te ordenen volgens asymmetrische relaties daartussen, waarbij meerderen met minderen worden verbonden.

Nieuw!!: Wapen (heraldiek) en Hiërarchie · Bekijk meer »

Hoed (heraldiek)

Een kardinaalshoed De hoed wordt in de heraldiek vaak gebruikt als helmteken, meestal in de vorm van een kegel met afgeronde punt en omgeslagen randen.

Nieuw!!: Wapen (heraldiek) en Hoed (heraldiek) · Bekijk meer »

Hoge Raad van Adel

De Hoge Raad van Adel is het adviesorgaan van de Nederlandse regering waar het adelszaken en overheidsheraldiek betreft.

Nieuw!!: Wapen (heraldiek) en Hoge Raad van Adel · Bekijk meer »

Huismerk (heraldiek)

Een huismerk is een eenvoudig gelijnd hoekig teken waarmee een persoon of een boerderij en het daarbij behorende bezit worden aangeduid.

Nieuw!!: Wapen (heraldiek) en Huismerk (heraldiek) · Bekijk meer »

Je maintiendrai

Wapen met spreuk boven ingang Paleis Noordeinde. Wapen van Nederland. Je maintiendrai (Nederlands: Ik zal handhaven) is de wapenspreuk van Nederland sinds 1815.

Nieuw!!: Wapen (heraldiek) en Je maintiendrai · Bekijk meer »

Johannes Rietstap

Johannes Baptista Rietstap in 1861 Johannes Baptista Rietstap (Rotterdam, 12 mei 1828 - Den Haag, 24 december 1891) was een Nederlands ambtenaar, stenograaf, genealoog en heraldicus.

Nieuw!!: Wapen (heraldiek) en Johannes Rietstap · Bekijk meer »

Katholicisme

christelijk symbool. De X en P zijn de twee eerste letters van Christus in het Grieks (Χριστός), aangevuld met de alfa en omega. Rubens als (eerste) paus geschilderd. De Sint-Pietersbasiliek in Vaticaanstad, een van de belangrijkste kerken van de rooms-katholieken. Troon van de patriarch van Constantinopel. Onder het katholicisme wordt de grootste stroming in het christendom verstaan.

Nieuw!!: Wapen (heraldiek) en Katholicisme · Bekijk meer »

Keper (heraldiek)

Het wapen van Anderlues met een keper In de heraldiek wordt met keper op een wapen twee diagonale stroken rechts en links bedoeld.

Nieuw!!: Wapen (heraldiek) en Keper (heraldiek) · Bekijk meer »

Kerkelijke heraldiek

prins. Omdat de heraldiek van de krijgshaftige ridders, in de kerk "burgerlijke heraldiek" genoemd, niet bij de vredelievende kerk paste, is er in de loop der eeuwen een eigen kerkelijke heraldiek ontstaan waarvan de regels en de ornamenten afwijken van die van de leken.

Nieuw!!: Wapen (heraldiek) en Kerkelijke heraldiek · Bekijk meer »

Koningskroon

Kroon van het koninkrijk der Nederlanden Een koningskroon is een kroon die koningen dragen.

Nieuw!!: Wapen (heraldiek) en Koningskroon · Bekijk meer »

Koningsmantel (kleding)

Joséphine. Beiden dragen kroningsmantels. Een kroningsmantel of koningsmantel (Duits: Krönungsmantel; Engels: coronation mantle; Frans: manteau du couronnement) is een mantel die wordt gedragen door een koning of koningin (tijdens zijn of haar kroning of inhuldiging).

Nieuw!!: Wapen (heraldiek) en Koningsmantel (kleding) · Bekijk meer »

Koninklijk besluit

Een koninklijk besluit (KB) is een besluit van de regering.

Nieuw!!: Wapen (heraldiek) en Koninklijk besluit · Bekijk meer »

Koninkrijk der Nederlanden

Presentatie van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden in 1954 Het Koninkrijk der Nederlanden is een soevereine staat samengesteld uit vier landen: Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten.

Nieuw!!: Wapen (heraldiek) en Koninkrijk der Nederlanden · Bekijk meer »

Kroon (heraldiek)

Een kroon kwam in de heraldiek het eerst voor als symbool boven op de helm als helmkroon en pas later boven het wapenschild.

Nieuw!!: Wapen (heraldiek) en Kroon (heraldiek) · Bekijk meer »

Kroon (regering)

In Nederland wordt de term Kroon gebruikt om de koning aan te duiden in de uitoefening van een staatsrechtelijke taak onder ministeriële verantwoordelijkheid.

Nieuw!!: Wapen (heraldiek) en Kroon (regering) · Bekijk meer »

Kruistocht

De verovering van Jeruzalem in 1099 De bekendste kruistochten of kruisvaarten zijn de religieus geïnspireerde militaire ondernemingen die westerse christenen tussen 1096 en 1271 ondernamen voor de herovering of het behoud van de heilige plaatsen in Palestina tegen de islam.

Nieuw!!: Wapen (heraldiek) en Kruistocht · Bekijk meer »

Kwartier (heraldiek)

Een kwartier is in de heraldiek een vierde of een kleiner gedeelte van een schild.

Nieuw!!: Wapen (heraldiek) en Kwartier (heraldiek) · Bekijk meer »

Kwartierstaat

In de genealogie is een kwartierstaat een opstelling van de kwartierdragers of probanden (degenen van wie men uitgaat) met alle directe voorouders in mannelijke en vrouwelijke lijn.

Nieuw!!: Wapen (heraldiek) en Kwartierstaat · Bekijk meer »

Leeuw (heraldiek)

De leeuw is in de heraldiek een populair wapendier.

Nieuw!!: Wapen (heraldiek) en Leeuw (heraldiek) · Bekijk meer »

Lijst van nationale heraldische wapens

Dit is een lijst van heraldische wapens.

Nieuw!!: Wapen (heraldiek) en Lijst van nationale heraldische wapens · Bekijk meer »

Lijst van vaktermen in de heraldiek

Deze pagina bevat een alfabetische lijst van de belangrijkste termen uit de Heraldiek, met verklaringen.

Nieuw!!: Wapen (heraldiek) en Lijst van vaktermen in de heraldiek · Bekijk meer »

Losgeld

Losgeld is het geldbedrag dat gevraagd wordt bij een ontvoering door de gijzelnemers om de gijzelaar vrij te laten.

Nieuw!!: Wapen (heraldiek) en Losgeld · Bekijk meer »

Middeleeuwen

Mainzer Dom vanuit het zuidwesten. De middeleeuwen (ca. 500 tot ca. 1500) vormen in de geschiedenis van Europa de periode tussen de oudheid en de vroegmoderne tijd.

Nieuw!!: Wapen (heraldiek) en Middeleeuwen · Bekijk meer »

Middelnederlands

Jacob van Maerlant, ''Der naturen bloeme'', de eerste encyclopedie in de volkstaal (ca. 1270). Fol. 28r van het Gruuthuse-handschrift, met rechtsonder het lied 'Egidius waer bestu bleven', met notenschrift. Hadwijch. Het Middelnederlands is een voorloper van de moderne Nederlandse taal.

Nieuw!!: Wapen (heraldiek) en Middelnederlands · Bekijk meer »

Motto

Onder motto (of kenspreuk) wordt een korte tekst verstaan die de intentie/levenshouding van de gebruiker(s) van het betreffende motto weergeeft.

Nieuw!!: Wapen (heraldiek) en Motto · Bekijk meer »

Oorlog

De oorlog door Henri Rousseau, 1894 De dulle griet door Pieter Bruegel de Oude, 1563 De terugtocht uit Moskou na de Veldtocht van Napoleon naar Rusland. Paratroepen landen tijdens Operatie Market Garden (september 1944) Oorlog is een gewapende strijd tussen volkeren of staten.

Nieuw!!: Wapen (heraldiek) en Oorlog · Bekijk meer »

Papieren heraldiek

Onder papieren heraldiek verstaat men een bijzondere vorm van heraldiek waarbij men wapens met vergezochte combinaties ontwierp die ver afweken van hun oorspronkelijke bedoeling.

Nieuw!!: Wapen (heraldiek) en Papieren heraldiek · Bekijk meer »

Paus

Het embleem van het pausschap.http://www.katholiek.org/pausschap.html Franciscus De paus is het hoofd van de Rooms-Katholieke Kerk.

Nieuw!!: Wapen (heraldiek) en Paus · Bekijk meer »

Pauselijk wapen

Het pauselijk wapen bestond tot 2005 uit een schild dat het persoonlijk wapen van de paus draagt, de tiara en een gekruiste zilveren en een gouden sleutel die met een rood koord zijn vastgeknoopt.

Nieuw!!: Wapen (heraldiek) en Pauselijk wapen · Bekijk meer »

Provincie

Een provincie is een deelgebied van een land met een eigen regionale bestuur.

Nieuw!!: Wapen (heraldiek) en Provincie · Bekijk meer »

Raad van Adel

De Raad van Adel is een Belgische adviesraad, in de schoot van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Nieuw!!: Wapen (heraldiek) en Raad van Adel · Bekijk meer »

Raadselwapen

Een raadselwapen is een wapen dat afwijkt van de regels van de heraldiek.

Nieuw!!: Wapen (heraldiek) en Raadselwapen · Bekijk meer »

Ridder (ruiter)

Sacré-Cœur Het gebruik van de lans door het boven de arm te houden op de tapijt van Bayeux. Rond deze tijd werd de nieuwe manier van het gebruik van de lans ontwikkeld Middeleeuwse illustratie van de geïdealiseerde ridder Ulrich von Liechtenstein uit de 14e-eeuwse Codex Manesse De Slag bij Azincourt, 15e-eeuwse afbeelding Ridder speelt een steekspel na, 2006 Ridderuitrusting Een ridder en zijn dame, een afbeelding van hoofse liefde, afbeelding uit ca. 1320 Een ridder (een woord afgeleid van "rijder" als leenvertaling van het Oudfranse "chevalier") was in de middeleeuwen een bereden en bepantserde soldaat (ruiter).

Nieuw!!: Wapen (heraldiek) en Ridder (ruiter) · Bekijk meer »

Ridderorde (onderscheiding)

De drie lintjes van ridders in de Militaire Willems-Orde, de Orde van de Nederlandse Leeuw en de Orde van Oranje-Nassau Een ridderorde is een koninklijke of keizerlijke onderscheiding.

Nieuw!!: Wapen (heraldiek) en Ridderorde (onderscheiding) · Bekijk meer »

Riddertoernooi

Het toernooi (Middelnederlands: tornooy, Oudfrans: tournei, van torneier (draaien) afgeleid), oorspronkelijk "hastiludium" of "hastilude" genoemd, wat letterlijk "spel met speren" betekende en waarbij gewapende ridders met zwaarden tegen elkaar vochten, is in de late middeleeuwen ontstaan als tijdverdrijf van ridders.

Nieuw!!: Wapen (heraldiek) en Riddertoernooi · Bekijk meer »

Rijkswapen

Een rijkswapen is het officiële heraldische schild van een staat.

Nieuw!!: Wapen (heraldiek) en Rijkswapen · Bekijk meer »

Rococo

| Cuvilliés-theater, Münchener Residenz, 1751-53 |- | Tafelontwerp, Juste-Aurèle Meissonnier, Parijs, ca 1730 | Rococo is een Europese stijlperiode in de beeldende kunsten, die haar hoogtepunt beleefde tussen 1730 en 1760.

Nieuw!!: Wapen (heraldiek) en Rococo · Bekijk meer »

Schild (bescherming)

Klassiek, door mensen gemaakt schild Een schildpad verborgen in zijn schild Een schild is een bescherming die zowel voor de mens als in de biologie betekenis heeft.

Nieuw!!: Wapen (heraldiek) en Schild (bescherming) · Bekijk meer »

Schildhoofd

Capo d' Impero van een oude Ghibellijnse familie Een schildhoofd; deze aanziende leeuw is een "cis-Alpijns" exemplaar zoals Paus Johannes XXIII die liet tekenen. Een schildhoofd van religie Een schildhoofd is in de heraldiek een veld dat boven aan het wapenschild is geplaatst.

Nieuw!!: Wapen (heraldiek) en Schildhoofd · Bekijk meer »

Schildhouder

Een schildhouder is in de heraldiek een figuur die een wapenschild vasthoudt.

Nieuw!!: Wapen (heraldiek) en Schildhouder · Bekijk meer »

Schildvoet

Een schildvoet (Frans: "Champagne") is in de heraldiek een deel van een wapenschild.

Nieuw!!: Wapen (heraldiek) en Schildvoet · Bekijk meer »

Schildzoom

Voorbeeld van een schildzoom in het wapen van Binnenmaas. Schildzoom in het wapen van Lycklama van Oldeberkoop, omstreeks 1846 Een schildzoom, ook zoom of boordsel genoemd, is in de heraldiek een om het wapen aangebrachte rand.

Nieuw!!: Wapen (heraldiek) en Schildzoom · Bekijk meer »

Schotland

Schotland (Engels en Schots: Scotland, Schots-Gaelisch: Alba) is een voormalig koninkrijk en constituerend land van het Verenigd Koninkrijk.

Nieuw!!: Wapen (heraldiek) en Schotland · Bekijk meer »

Souverein Besluit

Een Souverein Besluit was een besluit genomen door het staatshoofd onder het Soeverein Vorstendom der Verenigde Nederlanden, de latere koning Willem I.

Nieuw!!: Wapen (heraldiek) en Souverein Besluit · Bekijk meer »

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Heemskerk op 10 april 1922 Het Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden is een blad waarlangs de Nederlandse regering wetten (in formele zin), algemene maatregelen van bestuur en andere koninklijke besluiten waarbij algemeen verbindende voorschriften worden vastgesteld, bekendmaakt.

Nieuw!!: Wapen (heraldiek) en Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden · Bekijk meer »

Stad

Een stad is, in tegenstelling tot een dorp, een grotere plaats waar mensen wonen, gelegen aan grotere verkeerswegen en met een eigen bestuurs- en verzorgingsstructuur.

Nieuw!!: Wapen (heraldiek) en Stad · Bekijk meer »

Stamboom

Een stamboom is in de genealogie een getekende of beschreven presentatie van familiegegevens, bijvoorbeeld in de vorm van een boom of met symbolen zoals gebruikt in de genetica.

Nieuw!!: Wapen (heraldiek) en Stamboom · Bekijk meer »

Tapijt van Bayeux

Deel van het tapijt van Bayeux omen Het tapijt van Bayeux is een borduurwerk van 70 meter lang en 50 cm hoog, dat de geschiedenis uitbeeldt van de slag bij Hastings in 1066.

Nieuw!!: Wapen (heraldiek) en Tapijt van Bayeux · Bekijk meer »

Tent

|Lowlands |- |Arabisch schilderij uit 1335 |- |eenhoorn. Reeks Vlaamse tapijten, die de zintuigen uitbeelden, in de stijl van de mille-fleurs. De wilde eenhoorn kan alleen door een maagd getemd worden. Tussen 1484 en 1500. Tent op de achtergrond. |- |circustent |- |Biertenten tijdens het oktoberfeest in Duitsland |- |Mississippi na de overstroming in 1927 |- |Darfur, vluchtelingenkamp in Tsjaad, 2005 |- |Tunneltent |- |Koepeltenten |- |Militair tentenkamp in Afghanistan |- |Koepeltent met gekruiste bogen ("geodeet") |- |Dubbel- en enkelnoks piramidetent | Een tent (van Frans tente, Latijn tendina van tendere, spannen) is een opgespannen onderkomen dat relatief eenvoudig is op te bouwen en af te breken.

Nieuw!!: Wapen (heraldiek) en Tent · Bekijk meer »

Toernooi

Een toernooi of tornooi (van het Frans tournoi) is een georganiseerd evenement waarbij een aantal deelnemers of teams onderling verscheidene wedstrijden of partijen spelen.

Nieuw!!: Wapen (heraldiek) en Toernooi · Bekijk meer »

Uitgeverij Het Spectrum

Uitgeverij Het Spectrum is een Nederlandse uitgeverij.

Nieuw!!: Wapen (heraldiek) en Uitgeverij Het Spectrum · Bekijk meer »

Vaticaanstad

Locatie in Rome Vaticaanstad, officieel de Staat Vaticaanstad (Italiaans: Stato della Città del Vaticano), is de kleinste onafhankelijke staat ter wereld.

Nieuw!!: Wapen (heraldiek) en Vaticaanstad · Bekijk meer »

Veldslag

Veldslag tijdens de Slag bij Nieuwpoort. Een veldslag is een geregeld militair treffen tussen verschillende vijandelijke landlegers die met elkaar slaags geraken.

Nieuw!!: Wapen (heraldiek) en Veldslag · Bekijk meer »

Vereniging (rechtspersoon)

Een vereniging is een verzameling mensen die zich met een bepaald doel georganiseerd heeft.

Nieuw!!: Wapen (heraldiek) en Vereniging (rechtspersoon) · Bekijk meer »

Vikingen

''Kaart van de Vikinggebieden en expedities'' ''Kaart van de Vikinggebieden in de 8e (donkerrood), 9e (rood), 10e (oranje) en 11e (geel) eeuw. De groene gebieden waren het slachtoffer van regelmatige rooftochten door Vikingen.'' De Vikingen of Noormannen waren (en hun nakomelingen zijn) Scandinavische bewoners van Zuid-Noorwegen, Denemarken en Zweden.

Nieuw!!: Wapen (heraldiek) en Vikingen · Bekijk meer »

Vizier (bescherming)

Een vizier is een doorzichtig onderdeel van een helm, dat het gezicht van de gebruiker beschermt.

Nieuw!!: Wapen (heraldiek) en Vizier (bescherming) · Bekijk meer »

Vlaamse Heraldische Raad

De Vlaamse Heraldische Raad is een instelling behorende tot de adviesraden van de Vlaamse regering.

Nieuw!!: Wapen (heraldiek) en Vlaamse Heraldische Raad · Bekijk meer »

Vlag

Vlaggen van de Verenigde Naties Nederlandse koningshuis Een vlag is een abstracte tweedimensionale weergave van kleuren, vlakken of symbolen, meestal in een rechthoekige vorm.

Nieuw!!: Wapen (heraldiek) en Vlag · Bekijk meer »

Vrijkwartier

Een vrijkwartier (soms bekend als kanton) is in de heraldiek een figuur op een wapenschild.

Nieuw!!: Wapen (heraldiek) en Vrijkwartier · Bekijk meer »

Wapen (heraldiek)

Diverse wapens In de heraldiek is een wapen of blazoen een meestal symbolische voorstelling op een (wapen)schild, eventueel uitgebreid met een of meer attributen uit de zogeheten schilddekking, zoals een helm, een kroon, een of meer schildhouders, een motto en een wapentent, wapenmantel of dekkleed.

Nieuw!!: Wapen (heraldiek) en Wapen (heraldiek) · Bekijk meer »

Wapen van Amsterdam

Het wapen van Amsterdam is vermoedelijk rond 1280 door de stad Amsterdam ingevoerd.

Nieuw!!: Wapen (heraldiek) en Wapen van Amsterdam · Bekijk meer »

Wapen van Anhalt

Hertogdom Anhalt Het wapen van Anhalt was het heraldische symbool van het vorstendom latere hertogdom Anhalt.

Nieuw!!: Wapen (heraldiek) en Wapen van Anhalt · Bekijk meer »

Wapen van België

Het wapen van België bestaat uit een centraal geplaatst zwart schild (sabel) met daarop een klimmende leeuw in goud, getongd en geklauwd in keel (rood); dit is het historische wapen van Brabant.

Nieuw!!: Wapen (heraldiek) en Wapen van België · Bekijk meer »

Wapen van de koning van Pruisen

300px 300px Het "grote wapen" van de Pruisische koning is een voorbeeld van een koninklijk wapen.

Nieuw!!: Wapen (heraldiek) en Wapen van de koning van Pruisen · Bekijk meer »

Wapen van het Koninkrijk der Nederlanden

Het wapen van het Koninkrijk der Nederlanden is oorspronkelijk in 1815 ontworpen en in 1907 aangepast.

Nieuw!!: Wapen (heraldiek) en Wapen van het Koninkrijk der Nederlanden · Bekijk meer »

Wapen van Keppel

Het wapen van Gemeente Keppel (1816-1870) Wapendiploma gemeente Keppel HRvA (1816) Het wapen van Keppel werd bij Koninklijk Besluit van 20 februari 1816 van de Hoge Raad van Adel aan de Gelderse gemeente Keppel toegekend en op 20 juli 1816 door de Raad bevestigd.

Nieuw!!: Wapen (heraldiek) en Wapen van Keppel · Bekijk meer »

Wapenboek

Een wapenboek is een boek of codex in handschrift of druk waarin heraldische wapens worden afgebeeld en/of beschreven al dan niet uitgebreid met literaire teksten.

Nieuw!!: Wapen (heraldiek) en Wapenboek · Bekijk meer »

Wapenboek Gelre

Gelderse wapens (ff. 88v en 89r) Heraut Gelre in Wapenboek Gelre (f. 122r) Het Wapenboek Gelre (1395-1402) is een heraldisch ambtsboek met een verzameling van ruim 1700 getekende Europese heraldische wapens van de hand van Claes Heynensoon, bekend als heraut Gelre.

Nieuw!!: Wapen (heraldiek) en Wapenboek Gelre · Bekijk meer »

Wapenbrief

Wapendiploma van het wapen van Keppel uit 1816 Frederik III op 21 Juni 1473 Een wapendiploma, wapenbrief of wapenattest is een getuigschrift ter bevestiging dat iemand het recht heeft een bepaald wapen te voeren.

Nieuw!!: Wapen (heraldiek) en Wapenbrief · Bekijk meer »

Wapendier

Veel personen, families, stammen en staten gebruiken een dier als symbool.

Nieuw!!: Wapen (heraldiek) en Wapendier · Bekijk meer »

Wapenmantel

Mantel met baldakijn Een wapenmantel is een heraldisch pronkstuk.

Nieuw!!: Wapen (heraldiek) en Wapenmantel · Bekijk meer »

Wapenrecht (heraldiek)

Het wapenrecht is een begrip uit de heraldiek.

Nieuw!!: Wapen (heraldiek) en Wapenrecht (heraldiek) · Bekijk meer »

Wapentent

Een middeleeuws voorbeeld van een ronde tent Wapentent in het wapen van de Pruissische koning Het grote Nederlandse Rijkswapen zoals dat in 1907 werd vastgesteld. Om het wapen is een wapenmantel aangebracht. Een wapentent of baldakijn is een heraldisch pronkstuk.

Nieuw!!: Wapen (heraldiek) en Wapentent · Bekijk meer »

Waterschap (Nederland)

taal.

Nieuw!!: Wapen (heraldiek) en Waterschap (Nederland) · Bekijk meer »

Willem de Veroveraar

Willem I (Falaise, ca. 1028 – 9 september 1087), ook bekend als Willem de Veroveraar (Guillaume le Conquérant), was de eerste Normandische koning van Engeland van Kerstmis 1066 tot zijn dood.

Nieuw!!: Wapen (heraldiek) en Willem de Veroveraar · Bekijk meer »

Wrong

Dekkleden (4) Wrong (5) Helmteken Een wrong is in de heraldiek de opgerolde doek tussen de helm en het helmteken, die op het wapenschild geplaatst zijn.

Nieuw!!: Wapen (heraldiek) en Wrong · Bekijk meer »

11e eeuw

De 11e eeuw (van de christelijke jaartelling) is de 11e periode van 100 jaar, dus bestaande uit de jaren 1001 tot en met 1100.

Nieuw!!: Wapen (heraldiek) en 11e eeuw · Bekijk meer »

12e eeuw

De 12e eeuw (van de christelijke jaartelling) is de 12e periode van 100 jaar, dus bestaande uit de jaren 1101 tot en met 1200.

Nieuw!!: Wapen (heraldiek) en 12e eeuw · Bekijk meer »

Richt hier:

Blazoen, Gemeentewapen, Wapenschilden.

UitgaandeInkomende
Hey! We zijn op Facebook nu! »