Logo
Unionpedia
Communicatie
Ontdek het op Google Play
Nieuw! Download Unionpedia op je Android™ toestel!
Downloaden
Snellere toegang dan browser!
 

Warmte

Index Warmte

In de natuurkunde is warmte, veelal aangeduid met het symbool Q, een vorm van energie-uitwisseling tussen systemen die onderling niet in thermisch evenwicht zijn (ofwel verschillende temperatuur hebben wanneer de temperatuur voor de systemen gedefinieerd is; dit is het geval wanneer de systemen in intern thermisch evenwicht zijn).

39 relaties: Absolute temperatuur, Arbeid (natuurkunde), Benjamin Thompson, Bindingsenergie, Calorie, Condensatie, Convectie, Eerste wet van de thermodynamica, Fase (stof), Faseovergang, Gasconstante, Ideaal gas, Inwendige energie, Irreversibel proces, James Prescott Joule, Joule, Kelvin (eenheid), Kinetische energie, Mol (eenheid), Natuurkunde, Rendement (energie), SI-stelsel, Smelten (faseovergang), Smeltwarmte, Soortelijke warmte, Straling, Temperatuur, Thermische geleidbaarheid, Thermodynamica, Thermodynamisch evenwicht, Toestandsfunctie, Toestandsvergelijking, Tweede wet van de thermodynamica, Verbranding, Verdampingswarmte, Warmte (hoorspel), Warmtecapaciteit, Warmtepomp, Wet van behoud van energie.

Absolute temperatuur

De absolute temperatuur, thermodynamische temperatuur of kelvintemperatuur is de temperatuur gemeten ten opzichte van het absolute nulpunt.

Nieuw!!: Warmte en Absolute temperatuur · Bekijk meer »

Arbeid (natuurkunde)

paarden hier een constante kracht F uitoefenen over een afstand \Delta x, is de arbeid gelijk aan F \Delta x Arbeid is in de natuurkunde een maat voor het werk dat gedaan wordt, of de inspanning die door een krachtbron geleverd wordt bij verplaatsing van een massa.

Nieuw!!: Warmte en Arbeid (natuurkunde) · Bekijk meer »

Benjamin Thompson

Benjamin Thompson Benjamin ThompsonBenjamin Thompson (Woburn (Massachusetts), 26 maart 1753 – Auteuil (bij Parijs), 21 augustus 1814), rijksgraaf van Rumford, was uitvinder, natuurfilosoof en sociaal hervormer.

Nieuw!!: Warmte en Benjamin Thompson · Bekijk meer »

Bindingsenergie

Bindingsenergie is de energie die vrijkomt wanneer een molecuul in de gasfase wordt gevormd uit zijn atomen die oorspronkelijk op oneindig grote afstand van elkaar lagen.

Nieuw!!: Warmte en Bindingsenergie · Bekijk meer »

Calorie

De calorie (van Lat. calor, warmte), symbool cal, is een verouderde eenheid voor energie of warmte.

Nieuw!!: Warmte en Calorie · Bekijk meer »

Condensatie

Condensatie van water Condensatie is de faseovergang van gas- of damp-vorm naar vloeistof en is het tegenovergestelde van verdampen.

Nieuw!!: Warmte en Condensatie · Bekijk meer »

Convectie

right stoof stroomt, treedt een vorm van convectie op. Opgewarmde (lichtere) lucht stijgt binnenin de stoof op om dan langs het te verhitten voorwerp weg te stromen. Dit veroorzaakt een aanzuigende werking aan de onderkant, waardoor er (koude) lucht naar binnen wordt gezogen. Dit systeem vormt slechts een halve convectiecel. De cel zou compleet zijn als de warme lucht weer af zou koelen en naar beneden zou stromen Convectie is warmtestroming via een gas of vloeistof.

Nieuw!!: Warmte en Convectie · Bekijk meer »

Eerste wet van de thermodynamica

De eerste wet van de thermodynamica, ook wel Eerste Hoofdwet genoemd, stelt dat energie niet verloren kan gaan of uit het niets kan ontstaan.

Nieuw!!: Warmte en Eerste wet van de thermodynamica · Bekijk meer »

Fase (stof)

Fase duidt in de scheikunde en de natuurkunde op de verschijningsvorm van een stof met macroscopisch gezien homogene chemische en fysische eigenschappen.

Nieuw!!: Warmte en Fase (stof) · Bekijk meer »

Faseovergang

De faseovergangen. G staat voor gasvormig, L voor vloeibaar en S voor vast Een faseovergang, fasetransitie of fasetransformatie is in de thermodynamica de overgang van de ene fase van een stof naar de andere fase.

Nieuw!!: Warmte en Faseovergang · Bekijk meer »

Gasconstante

De gasconstante, ook algemene gasconstante of molaire gasconstante genoemd, is de evenredigheidsconstante R die voorkomt in de algemene gaswet en de vergelijking van Van der Waals.

Nieuw!!: Warmte en Gasconstante · Bekijk meer »

Ideaal gas

Een ideaal gas is een hypothetisch gas dat precies aan de algemene gaswet voldoet.

Nieuw!!: Warmte en Ideaal gas · Bekijk meer »

Inwendige energie

Inwendige energie, een begrip uit de thermodynamica, is een vorm van energie die verbonden is aan het bestaan van een systeem.

Nieuw!!: Warmte en Inwendige energie · Bekijk meer »

Irreversibel proces

Tekeningenserie uit ''Max und Moritz'', waarin twee jongetjes in stukjes worden vermalen. Hoewel de stukjes, onwaarschijnlijk genoeg, in de vorm van de jongetjes komen te liggen, eten eenden daarna de stukjes op. Het proces is irreversibel, omdat uit de opgegeten stukjes geen nieuwe jongetjes gevormd kunnen worden. Een irreversibel proces of onomkeerbaar proces is in de thermodynamica een proces dat spontaan op gang komt als een systeem niet in een evenwichtstoestand is.

Nieuw!!: Warmte en Irreversibel proces · Bekijk meer »

James Prescott Joule

James Prescott Joule James Prescott Joule (Salford, 24 december 1818 – Sale, 11 oktober 1889) was een Engelse natuurkundige.

Nieuw!!: Warmte en James Prescott Joule · Bekijk meer »

Joule

De joule (symbool J) is de internationale (SI) eenheid van energie.

Nieuw!!: Warmte en Joule · Bekijk meer »

Kelvin (eenheid)

graden Celsius en een Kelvinschaal William Thomson alias Lord Kelvin De kelvin (symbool: K) is de eenheid van thermodynamische temperatuur, een van de zeven basiseenheden van het SI-stelsel.

Nieuw!!: Warmte en Kelvin (eenheid) · Bekijk meer »

Kinetische energie

Naarmate een voertuig zwaarder is of sneller rijdt, is zijn kinetische energie groter Kinetische energie of bewegingsenergie is een vorm van energie, eigen aan een bewegend lichaam, vanwege de traagheid van massa.

Nieuw!!: Warmte en Kinetische energie · Bekijk meer »

Mol (eenheid)

De mol (meervoud molen) is een van de zeven basiseenheden in het SI-stelsel, het Internationaal Stelsel van Eenheden.

Nieuw!!: Warmte en Mol (eenheid) · Bekijk meer »

Natuurkunde

regenboog (de tweede boog is vaag zichtbaar buiten de eerste). Overtallige regenbogen zijn binnen de eerste boog te zien. De schaduw van de camera is het middelpunt van de cirkelboog. Opname in Wrangell–St. Elias National Park and Preserve, Alaska. atmosfeer. Wet van Wien. Pahoehoe-type lava, ten zuiden van Pu‘u Kahaualea, Hawaï, United States Geological Survey, 1983. aarde gedurende de belichtingstijd van 3 minuten. F-18 Hornet met transsonische snelheid (rond de geluidssnelheid). De kegelvormige wolk ontstaat door condensatie van waterdruppeltjes in de zone van lagere druk en temperatuur achter de vleugel. Ook bovenachter de cockpit is condensatie zichtbaar. De frequentie en de golflengte van een bewegende geluids- of lichtbron verandert voor de waarnemer door het dopplereffect. Links verdichten de golven zich, maar rechts is hun tussenruimte vergroot. Gemaal bij Kinderdijk past schroef van Archimedes toe om water op te pompen. protonen in de CMS-detector van de Large Hadron Collider van CERN, waarin het langverwachte higgsboson optreedt en uit elkaar valt. Zonnepanelen op het dak van een woning. Bioscoopjournaal uit 1971 over een open dag in natuurkundige laboratoria in Nederland. Natuurkunde of fysica is de tak van wetenschap die algemene eigenschappen van materie en straling onderzoekt en beschrijft, zoals kracht, evenwicht en beweging, fasen en faseovergangen, straling, warmte, licht, geluid, magnetisme en elektriciteit, voor zover hierbij geen scheikundige veranderingen optreden.

Nieuw!!: Warmte en Natuurkunde · Bekijk meer »

Rendement (energie)

Rendement bij energieomzettingen is de verhouding tussen de uitgaande nuttige energie en de energie die er in gaat.

Nieuw!!: Warmte en Rendement (energie) · Bekijk meer »

SI-stelsel

Het Internationale Stelsel van Eenheden (Frans: Système international d'unités) of SI-stelsel is het metrieke stelsel van uniforme internationale standaardeenheden voor het meten van bijvoorbeeld afstand, massa, snelheid en temperatuur.

Nieuw!!: Warmte en SI-stelsel · Bekijk meer »

Smelten (faseovergang)

Gesmolten ijzer Smelten van ijsblokjes Smelten is het natuurkundig proces waarbij materie de vaste aggregatietoestand verruilt voor de vloeibare aggregatietoestand.

Nieuw!!: Warmte en Smelten (faseovergang) · Bekijk meer »

Smeltwarmte

Verdampings- en smeltenthalpie van verschillende stoffen in functie van het kookpunt of smeltpunt. Deze gegevens illustreren respectievelijk de regel van Trouton en de regel van Richards. De smeltwarmte is de hoeveelheid warmte die nodig is om een bepaalde hoeveelheid stof (meestal een mol) van een kristallijne vaste stof in een vloeistof te doen overgaan.

Nieuw!!: Warmte en Smeltwarmte · Bekijk meer »

Soortelijke warmte

De soortelijke warmte c, ook specifieke warmte of specifieke warmtecapaciteit geheten, is een grootheid Q die de hoeveelheid warmte beschrijft die nodig is om de temperatuur van een eenheidsmaat massa met een temperatuursinterval te verhogen.

Nieuw!!: Warmte en Soortelijke warmte · Bekijk meer »

Straling

gamma- en bètastraling meet 0,96 microSievert/uur (μSv/h). 2010 Straling kan elektromagnetische straling en deeltjesstraling zijn.

Nieuw!!: Warmte en Straling · Bekijk meer »

Temperatuur

Temperatuur of warmtegraad is een maat voor hoe warm of koud iets is.

Nieuw!!: Warmte en Temperatuur · Bekijk meer »

Thermische geleidbaarheid

Door het verschil in warmtegeleidingsvermogen tussen straatstenen en gras is het mogelijk om de straatsteenvorm te herkennen in de smeltende sneeuw De thermische geleidbaarheid, thermische conductie of warmtegeleidingscoëfficiënt (symbool \lambda) is een materiaalconstante die aangeeft hoe goed het materiaal warmte geleidt, en onder meer gebruikt wordt in de wet van Fourier (warmteoverdracht door geleiding).

Nieuw!!: Warmte en Thermische geleidbaarheid · Bekijk meer »

Thermodynamica

Thermodynamica (Oudgrieks thermos (θερμός), warm, en dunamis (δύναμις), kracht), of warmteleer is het onderdeel van de natuurkunde dat de interacties bestudeert tussen grote verzamelingen van deeltjes op een macroscopisch niveau.

Nieuw!!: Warmte en Thermodynamica · Bekijk meer »

Thermodynamisch evenwicht

Een thermodynamisch evenwicht is een toestand waarin een thermodynamisch systeem zowel een thermisch als een mechanisch evenwicht en een evenwichtsreactie bezit.

Nieuw!!: Warmte en Thermodynamisch evenwicht · Bekijk meer »

Toestandsfunctie

Een toestandsfunctie is een functie van een of meer variabelen die een grote rol speelt in de thermodynamica.

Nieuw!!: Warmte en Toestandsfunctie · Bekijk meer »

Toestandsvergelijking

Een toestandsvergelijking is een vergelijking die het verband uitdrukt tussen verschillende grootheden van een systeem die toestandsfuncties zijn, zoals temperatuur, volume en druk, waardoor een thermodynamisch systeem wordt bepaald.

Nieuw!!: Warmte en Toestandsvergelijking · Bekijk meer »

Tweede wet van de thermodynamica

Schema voor een warmtemachine: warmte Q stroomt van reservoir 1 met temperatuur T1 naar het koudere reservoir 2 en door een warmtemotor kan hieruit Arbeid W worden gehaald. De tweede wet van de thermodynamica, ook wel Tweede Hoofdwet genoemd, is een fundamentele wetmatigheid gebaseerd op de volgende elementaire macroscopische waarnemingen.

Nieuw!!: Warmte en Tweede wet van de thermodynamica · Bekijk meer »

Verbranding

Verbrandingsoven voor afval voor de opwekking van energie Een verbranding is een complex geheel van voornamelijk exotherme chemische reacties tussen een brandstof en een oxidator (meestal zuurstofgas) waarbij warmte en licht ontstaat in de vorm van een vlam of een gloed.

Nieuw!!: Warmte en Verbranding · Bekijk meer »

Verdampingswarmte

Verdampingswarmte van benzeen, aceton, methanol en water in functie van de temperatuur. Bij de kritische temperatuur is de verdampingswaarde nul. De verdampingswarmte (ook soortelijke verdampingswarmte) is de hoeveelheid warmte die nodig is om een massa-eenheid stof van een gecondenseerde toestand (vast, vloeibaar) in een gas om te zetten.

Nieuw!!: Warmte en Verdampingswarmte · Bekijk meer »

Warmte (hoorspel)

Warmte is een hoorspel van Ton van Reen.

Nieuw!!: Warmte en Warmte (hoorspel) · Bekijk meer »

Warmtecapaciteit

De warmtecapaciteit van een voorwerp is in de thermodynamica het vermogen van dat voorwerp om energie in de vorm van warmte op te slaan.

Nieuw!!: Warmte en Warmtecapaciteit · Bekijk meer »

Warmtepomp

Schematische tekening van een warmtepomp: 1 is de condensor, 2 de turbine (eventueel smoorventiel), 3 de verdamper, 4 is de compressor. Een warmtepomp is een apparaat dat warmte verplaatst of zelfs "oppompt" door middel van arbeid.

Nieuw!!: Warmte en Warmtepomp · Bekijk meer »

Wet van behoud van energie

Prof. Walter Lewin demonstreert het behoud van mechanische energie (http://ocw.mit.edu/courses/physics/8-01-physics-i-classical-mechanics-fall-1999/video-lectures/lecture-11/ MIT Course 8.01)http://ocw.mit.edu/courses/physics/8-01-physics-i-classical-mechanics-fall-1999/video-lectures/lecture-11/ Work, Energy, and Universal Gravitation. MIT Course 8.01: Classical Mechanics, Lecture 11. door Walter Lewin, gepubliceerd op 4 oktober 1999. De wet van behoud van energie is een natuurwet, of meer specifiek een behoudswet, die stelt dat de totale hoeveelheid energie in een geïsoleerd systeem te allen tijde constant blijft.

Nieuw!!: Warmte en Wet van behoud van energie · Bekijk meer »

Richt hier:

Thermische energie, Warmte-energie, Warmtehoeveelheid (thermodynamica).

UitgaandeInkomende
Hey! We zijn op Facebook nu! »