Logo
Unionpedia
Communicatie
Ontdek het op Google Play
Nieuw! Download Unionpedia op je Android™ toestel!
Gratis
Snellere toegang dan browser!
 

Werkelijkheid

Index Werkelijkheid

Aarde gezien vanaf de Apollo 17. Het begrip werkelijkheid of realiteit is een aanduiding voor de manier waarop de wereld en het leven dat zich daarop afspeelt zich aan het bewustzijn voordoen, en is nauw verbonden met het begrip "bestaan".

43 relaties: Aarde (planeet), Apollo 17, Beeldende kunst, Begrip, Bestaan, Betrouwbaarheid (informatie), Bewustzijn, Cognitie, Correspondentietheorie, Ding an sich, Effectiviteit, Empirisch onderzoek, Empirisme, Entiteit, Filosofie, Filosofisch scepticisme, Formele wetenschap, Immanuel Kant, Intersubjectiviteit, Kennis, Kennistheorie, Kenobject, Leven, Literatuur, Logica, Metafysica, Natuur (werkelijkheid), Natuurwetenschap, Objectiviteit, Ontologie (filosofie), Paradigma (wetenschapsfilosofie), Richard Rorty, Subjectiviteit, Vakwetenschap, Verbeeldingskracht, Waarheid, Waarneming (perceptie), Wereldbeeld, Wetenschap, Wetenschappelijk onderzoek, Wetenschapsfilosofie, Wiskunde, Zintuiglijke indrukken.

Aarde (planeet)

De Aarde (soms de wereld of Terra genoemd) is vanaf de Zon gerekend de derde planeet van ons zonnestelsel.

Nieuw!!: Werkelijkheid en Aarde (planeet) · Bekijk meer »

Apollo 17

Apollo 17 was de laatste missie van het Project Apollo waarbij op 11 december 1972 op de maan werd geland.

Nieuw!!: Werkelijkheid en Apollo 17 · Bekijk meer »

Beeldende kunst

Beeldende kunst is de vorm van kunst waarbij het beeldende (de afbeelding) voorop staat.

Nieuw!!: Werkelijkheid en Beeldende kunst · Bekijk meer »

Begrip

Een begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.

Nieuw!!: Werkelijkheid en Begrip · Bekijk meer »

Bestaan

Met de term bestaan wordt het er zijn van een bepaalde entiteit aangeduid.

Nieuw!!: Werkelijkheid en Bestaan · Bekijk meer »

Betrouwbaarheid (informatie)

Wanneer men spreekt over de betrouwbaarheid van informatie, dan bedoelt men daarmee de mate waarin men erop kan vertrouwen dat de informatie (feitelijk) waar en relevant is.

Nieuw!!: Werkelijkheid en Betrouwbaarheid (informatie) · Bekijk meer »

Bewustzijn

Bewustzijn is het vermogen om te kunnen ervaren of waarnemen, oftewel een beleving of besef hebben van jezelf en de omgeving.

Nieuw!!: Werkelijkheid en Bewustzijn · Bekijk meer »

Cognitie

Cognitie is het vermogen tot kennisverwerving door waarneming en het verwerken van de daarmee opgedane informatie door het denken.

Nieuw!!: Werkelijkheid en Cognitie · Bekijk meer »

Correspondentietheorie

Een correspondentietheorie, of correspondentietheorie van de waarheid (Engels: correspondence theory of truth), is een filosofische theorie die stelt dat de waarheid van een bewering afhangt van de relatie van die bewering tot de wereld (of: tot de werkelijkheid).

Nieuw!!: Werkelijkheid en Correspondentietheorie · Bekijk meer »

Ding an sich

Immanuel Kant. Het Ding an sich is het ding zoals het op zichzelf bestaat, zoals het in wezen is.

Nieuw!!: Werkelijkheid en Ding an sich · Bekijk meer »

Effectiviteit

Een (voorgenomen) handelwijze is effectief of doeltreffend als de betreffende inspanningen en uitgaven daadwerkelijk bijdragen aan de realisatie van het beoogde doel.

Nieuw!!: Werkelijkheid en Effectiviteit · Bekijk meer »

Empirisch onderzoek

Empirisch onderzoek omvat elke wetenschappelijke onderzoeksactiviteit die directe, eigen waarnemingen gebruikt.

Nieuw!!: Werkelijkheid en Empirisch onderzoek · Bekijk meer »

Empirisme

Het empirisme is een filosofische stroming waarin gesteld wordt dat kennis slechts uit de ervaring voortkomt.

Nieuw!!: Werkelijkheid en Empirisme · Bekijk meer »

Entiteit

Een entiteit is iets wat een bestaan heeft.

Nieuw!!: Werkelijkheid en Entiteit · Bekijk meer »

Filosofie

Auguste Rodin, ''Le Penseur'', 1880-82 De filosofie of wijsbegeerte is de oudste theoretische discipline die het verlangen en het streven uitdrukt naar kennis en wijsheid.

Nieuw!!: Werkelijkheid en Filosofie · Bekijk meer »

Filosofisch scepticisme

Het filosofisch scepticisme is de filosofische stroming die stelt dat de menselijke geest van nature onbekwaam is om iets met zekerheid te weten.

Nieuw!!: Werkelijkheid en Filosofisch scepticisme · Bekijk meer »

Formele wetenschap

Formele wetenschap is de wetenschap van formele systemen, zoals logica, wiskunde, systeemtheorie, en de theoretische aspecten van informatica, informatiewetenschap, besluitvormingstheorie, statistiek en linguïstiek.

Nieuw!!: Werkelijkheid en Formele wetenschap · Bekijk meer »

Immanuel Kant

Standbeeld van Kant in Kaliningrad (kopie van het originele vernietigde kunstwerk) Portret van Kant op middelbare leeftijd Immanuel Kant (Koningsbergen, Pruisen, 22 april 1724 - aldaar, 12 februari 1804) was een Duitse filosoof ten tijde van de Verlichting, wiens ideeën een grote invloed hebben uitgeoefend op de westerse wijsbegeerte.

Nieuw!!: Werkelijkheid en Immanuel Kant · Bekijk meer »

Intersubjectiviteit

Met intersubjectiviteit worden die dingen (objecten) bedoeld die door meerdere mensen (subjecten) worden gedeeld.

Nieuw!!: Werkelijkheid en Intersubjectiviteit · Bekijk meer »

Kennis

Personificatie van kennis in de Antieke Bibliotheek van Celsus in Efeze (125 AD). Kennis is dat wat geweten en toegepast wordt door de mens of door de maatschappij als geheel, veel van de menselijke activiteit vereist specifieke kennis, ervaring en vaardigheid.

Nieuw!!: Werkelijkheid en Kennis · Bekijk meer »

Kennistheorie

Kennistheorie of epistemologie (Oudgrieks: ἐπιστήμη, epistēmē: kennis en λόγος, logos: leer), ook wel kentheorie, kennisleer, kenleer of criteriologie genaamd, is de tak van de filosofie die de aard, oorsprong, voorwaarden voor en reikwijdte van kennis onderzoekt.

Nieuw!!: Werkelijkheid en Kennistheorie · Bekijk meer »

Kenobject

Kenobject of kennisobject is een samentrekking van object van kennis, en duidt op de persoon, het voorwerp of het verschijnsel in de realiteit, waarnaar de kennis verwijst.

Nieuw!!: Werkelijkheid en Kenobject · Bekijk meer »

Leven

Leven is een eigenschap van organismen die, naast hieronder nader uitgewerkte eigenschappen, in ieder geval de mogelijkheid hebben zich voort te planten.

Nieuw!!: Werkelijkheid en Leven · Bekijk meer »

Literatuur

bibliotheek Literatuur in de betekenis van letterkunde of letteren is de verzamelde schriftelijke neerslag van een land of van een periode, voor zover het geschriften betreft die hun waarde ontlenen aan veronderstelde vormschoonheid of emotioneel effect.

Nieuw!!: Werkelijkheid en Literatuur · Bekijk meer »

Logica

Een logisch bewijs Logica of redeneerkunst is de wetenschap die zich bezighoudt met de formele regels van het redeneren.

Nieuw!!: Werkelijkheid en Logica · Bekijk meer »

Metafysica

Rome) Metafysica is de wijsgerige leer die niet de werkelijkheid onderzoekt zoals ze ons gegeven wordt uit zintuiglijke waarneming (fysica), maar op zoek gaat naar het wezen van die werkelijkheid en wat haar constitueert.

Nieuw!!: Werkelijkheid en Metafysica · Bekijk meer »

Natuur (werkelijkheid)

wildernis heeft een aantrekkingskracht op mensen. De natuur is de inhoud en werking van het heelal zoals door de mens waargenomen, ervaren en/of gewaardeerd.

Nieuw!!: Werkelijkheid en Natuur (werkelijkheid) · Bekijk meer »

Natuurwetenschap

De natuurwetenschappen zijn de takken van de wetenschap die met behulp van empirische en wetenschappelijke methoden op zoek gaan naar natuurwetten die verklaringen kunnen bieden voor natuurverschijnselen.

Nieuw!!: Werkelijkheid en Natuurwetenschap · Bekijk meer »

Objectiviteit

Een feit is objectief als het onafhankelijk is van de mening van mensen, als er geen interpretatie bij nodig is.

Nieuw!!: Werkelijkheid en Objectiviteit · Bekijk meer »

Ontologie (filosofie)

De ontologie (van het Grieks ὀν.

Nieuw!!: Werkelijkheid en Ontologie (filosofie) · Bekijk meer »

Paradigma (wetenschapsfilosofie)

In de wetenschapsfilosofie duidt paradigma op het stelsel van modellen en theorieën dat, binnen een gegeven wetenschappelijke discipline, het denkkader vormt van waaruit de werkelijkheid geanalyseerd en beschreven wordt.

Nieuw!!: Werkelijkheid en Paradigma (wetenschapsfilosofie) · Bekijk meer »

Richard Rorty

Richard McKay Rorty (New York, 4 oktober 1931 - Palo Alto (Californië), 8 juni 2007) was een Amerikaanse filosoof.

Nieuw!!: Werkelijkheid en Richard Rorty · Bekijk meer »

Subjectiviteit

Subjectiviteit houdt in het persoonlijk oordeel of de persoonlijke zienswijze van een individu, betrekking hebbend op of uitgaand van de persoonlijke zienswijze of smaak.

Nieuw!!: Werkelijkheid en Subjectiviteit · Bekijk meer »

Vakwetenschap

De term vakwetenschap of vakdiscipline, korter voor '(vak)specialistische wetenschap', verwijst naar een bestaand wetenschappelijk (academisch) vakgebied.

Nieuw!!: Werkelijkheid en Vakwetenschap · Bekijk meer »

Verbeeldingskracht

De menselijke verbeeldingskracht of fantasie is het vermogen om zich in situaties in te leven of gebeurtenissen of entiteiten te bedenken die niet bestaan, die onmogelijk kunnen bestaan of waarvan het bestaan onbewezen is.

Nieuw!!: Werkelijkheid en Verbeeldingskracht · Bekijk meer »

Waarheid

Waarheid is echtheid, geldigheid en juistheid.

Nieuw!!: Werkelijkheid en Waarheid · Bekijk meer »

Waarneming (perceptie)

Vaas van Rubin Waarneming, ook wel perceptie genoemd, is het proces van het verwerven, registreren, interpreteren, selecteren en ordenen van zintuiglijke informatie.

Nieuw!!: Werkelijkheid en Waarneming (perceptie) · Bekijk meer »

Wereldbeeld

Het begrip wereldbeeld, wereldbeschouwing of maatschappijbeeld slaat op het algemene idee, dat de mensen hebben over de wereld, waarin we leven.

Nieuw!!: Werkelijkheid en Wereldbeeld · Bekijk meer »

Wetenschap

Albert Einstein Wetenschap is zowel systematisch verkregen, geordende en verifieerbare menselijke kennis, als het proces van kennisverwerving en de gemeenschap waarin deze kennis wordt vergaard.

Nieuw!!: Werkelijkheid en Wetenschap · Bekijk meer »

Wetenschappelijk onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek is onderzoek dat naar hedendaagse maatstaven voldoet aan de criteria van wetenschap.

Nieuw!!: Werkelijkheid en Wetenschappelijk onderzoek · Bekijk meer »

Wetenschapsfilosofie

Atheense school van Rafaël (1509) debatteren Plato en Aristoteles over de bron van alle kennis. Plato verwijst hierbij omhoog naar de hemelse sferen, en Aristoteles omlaag naar het aardse bestaan, als de bron van alle kennis. Wetenschapsfilosofie is een discipline van de filosofie die zich bezighoudt met het kritisch onderzoek naar de vooronderstellingen, de methoden en de resultaten van de wetenschappen.

Nieuw!!: Werkelijkheid en Wetenschapsfilosofie · Bekijk meer »

Wiskunde

Het oudst bekende wiskundige geschrift, de Rhind-papyrus, uit de klassieke Egyptische beschaving. Wiskunde (minder gebruikelijk: mathematiek, mathematica of mathesis) is een formele wetenschap die onder andere getallen, patronen en structuren bestudeert.

Nieuw!!: Werkelijkheid en Wiskunde · Bekijk meer »

Zintuiglijke indrukken

Zintuiglijke indrukken zijn het directe beeld, de ervaring of informatie, die de mens verkrijgt via zijn zintuigen.

Nieuw!!: Werkelijkheid en Zintuiglijke indrukken · Bekijk meer »

Richt hier:

Realiteit.

UitgaandeInkomende
Hey! We zijn op Facebook nu! »