Logo
Unionpedia
Communicatie
Ontdek het op Google Play
Nieuw! Download Unionpedia op je Android™ toestel!
Installeren
Snellere toegang dan browser!
 

Wetboek van Strafrecht (Nederland)

Index Wetboek van Strafrecht (Nederland)

Het Nederlandse Wetboek van Strafrecht (in de rechtspraak vaak afgekort tot Sr of WvSr) vormt samen met het Wetboek van Strafvordering de basis van het Nederlandse strafrecht.

92 relaties: Aanslag (misdrijf), Aanslag op bevriend staatshoofd (Nederland), Aanslag op de echtgenoot van de Koning (Nederland), Aanslag op internationaal beschermd persoon (Nederland), Aanslag tegen de Koning (Nederland), Aanslag tegen het Rijk (Nederland), Aanslag tegen regeringsvorm (Nederland), Afpersing, Arbeidsomstandighedenwet, Bedreiging (strafrecht), Bedrieglijke bankbreuk, Belediging, Beroepsgeheim, Boete, Briefgeheim (juridisch), Caribisch Nederland, Code Napoléon, Computervredebreuk, Confiscatie, Crimineel Wetboek voor het Koningrijk Holland, Dood door schuld, Doodslag (levensbeëindiging), Eerste Franse Keizerrijk, Flessentrekkerij, Gemeenteraad, Gevangenisstraf, Gezag, Groepsbelediging (Nederland), Haatzaaien, Hechtenis, Heling, Huisvredebreuk, Inrichting voor stelselmatige daders, Knevelarij, Laster, Legaliteitsbeginsel, Materieel strafrecht, Mensenhandel, Mensensmokkel, Misdrijf, Moord, Naaktrecreatie, Nederland, Nederlandse gemeente, Openbare dronkenschap, Openlijke geweldpleging, Opiumwet, Oplichting, Overtreding (strafrecht), Rechtspraak, ..., Schadevergoeding, Schaking, Schikking, Skimmen, Smaad (Nederland), Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, Stalking, Straf, Strafrecht, Strafrecht (Nederland), Stroperij (strafrecht), Stuw- en sluizencomplex Grave, Stuw- en sluizencomplex Sambeek, Terbeschikkingstelling (Nederlands strafrecht), Terrorisme, Tweegevecht, Uniformverbod, Valsheid in geschrifte, Valsmunterij, Vandalisme, Verbod op détournement de pouvoir, Verduistering (misdrijf), Verjaring, Voorbereiding, Voorwaardelijke invrijheidstelling, Vrijwillige terugtred, Wederrechtelijke vrijheidsberoving, Wegenverkeerswet 1994, Werkstraf, Wet in formele zin, Wet maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast, Wet op de economische delicten, Wet wapens en munitie, Wetboek van Strafrecht BES, Wetboek van Strafvordering (Nederland), Witwassen, Zedendelict, 1 september, 1881, 1886, 3 maart, 5 maart. Uitbreiden index (42 meer) »

Aanslag (misdrijf)

Amerikaanse president Abraham Lincoln door John Wilkes Booth op 14 april 1865 Een aanslag wordt in het Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT) omschreven als "Onverhoedsche verraderlijke of althans boosaardige aanval op iemands leven of zijn belang".

Nieuw!!: Wetboek van Strafrecht (Nederland) en Aanslag (misdrijf) · Bekijk meer »

Aanslag op bevriend staatshoofd (Nederland)

Artikel 115 van het Nederlandse Wetboek van Strafrecht stelt strafbaar het plegen van een aanslag op bevriend staatshoofd,Verantwoording naam delict:, 'Wetboek van Strafrecht', Kluwer: gp, lemma Artikel 115.

Nieuw!!: Wetboek van Strafrecht (Nederland) en Aanslag op bevriend staatshoofd (Nederland) · Bekijk meer »

Aanslag op de echtgenoot van de Koning (Nederland)

Artikel 108 van het Nederlandse Wetboek van Strafrecht stelt strafbaar het plegen van een aanslag op de echtgenoot van de Koning,Verantwoording naam delict:, 'Wetboek van Strafrecht', Kluwer: gp, lemma Artikel 108.

Nieuw!!: Wetboek van Strafrecht (Nederland) en Aanslag op de echtgenoot van de Koning (Nederland) · Bekijk meer »

Aanslag op internationaal beschermd persoon (Nederland)

Artikel 117 van het Nederlandse Wetboek van Strafrecht stelt strafbaar het plegen van een aanslag op internationaal beschermd persoon,Verantwoording naam delict:, 'Wetboek van Strafrecht', Kluwer: gp, lemma Artikel 117.

Nieuw!!: Wetboek van Strafrecht (Nederland) en Aanslag op internationaal beschermd persoon (Nederland) · Bekijk meer »

Aanslag tegen de Koning (Nederland)

Aanslag tegen de Koning of voluit aanslag tegen de Koning, regerende Koningin of de Regent is een delict dat beschreven staat in artikel 92 van het Nederlandse Wetboek van Strafrecht.

Nieuw!!: Wetboek van Strafrecht (Nederland) en Aanslag tegen de Koning (Nederland) · Bekijk meer »

Aanslag tegen het Rijk (Nederland)

In artikel 93 van het Nederlandse Wetboek van Strafrecht is strafbaar gesteld het plegen van een aanslag tegen het Rijk,Verantwoording voor naam delict: Tekst en Commentaar Strafrecht, Kluwer: gp, lemma Artikel 93.

Nieuw!!: Wetboek van Strafrecht (Nederland) en Aanslag tegen het Rijk (Nederland) · Bekijk meer »

Aanslag tegen regeringsvorm (Nederland)

In artikel 94 van het Nederlandse Wetboek van Strafrecht is strafbaar gesteld het plegen van een aanslag tegen regeringsvorm,Verantwoording naam delict:, 'Wetboek van Strafrecht', Kluwer: gp, lemma Artikel 94 de vorm aanslag tegen de grondwettige regeringsvorm komt ook voor.

Nieuw!!: Wetboek van Strafrecht (Nederland) en Aanslag tegen regeringsvorm (Nederland) · Bekijk meer »

Afpersing

Afpersing is een bijzondere vorm van diefstal met geweld en/of bedreigingen.

Nieuw!!: Wetboek van Strafrecht (Nederland) en Afpersing · Bekijk meer »

Arbeidsomstandighedenwet

De Arbeidsomstandighedenwet (of kortweg Arbowet) is een Nederlandse wet die regels bevat voor werkgevers en werknemers om de gezondheid, de veiligheid en het welzijn van werknemers en zelfstandig ondernemers te bevorderen.

Nieuw!!: Wetboek van Strafrecht (Nederland) en Arbeidsomstandighedenwet · Bekijk meer »

Bedreiging (strafrecht)

Bedreiging is het dreigen met - in de meeste gevallen - fysiek geweld of de dood tegen een persoon, diens naasten of eigendommen.

Nieuw!!: Wetboek van Strafrecht (Nederland) en Bedreiging (strafrecht) · Bekijk meer »

Bedrieglijke bankbreuk

Bedrieglijke bankbreuk is een strafbaar feit waarvan sprake is als een faillissement niet het gevolg is van een tegenslag of een ongelukkige gang van zaken, maar van opzettelijke of bedrieglijke handelingen of nalatigheden.

Nieuw!!: Wetboek van Strafrecht (Nederland) en Bedrieglijke bankbreuk · Bekijk meer »

Belediging

Een belediging is een krenkende uiting die iemands eer en goede naam kan aantasten.

Nieuw!!: Wetboek van Strafrecht (Nederland) en Belediging · Bekijk meer »

Beroepsgeheim

Het beroepsgeheim is de plicht om te zwijgen over feiten en gegevens van derden, die iemand bij het uitoefenen van zijn beroep te weten is gekomen.

Nieuw!!: Wetboek van Strafrecht (Nederland) en Beroepsgeheim · Bekijk meer »

Boete

Een boete is een bedrag dat betaald moet worden naar aanleiding van een misdrijf.

Nieuw!!: Wetboek van Strafrecht (Nederland) en Boete · Bekijk meer »

Briefgeheim (juridisch)

Wie post opent voordat deze op de plaats van bestemming is, maakt inbreuk op het briefgeheim Het briefgeheim is een wettelijk vastgestelde bescherming van poststukken tijdens het transport naar de geadresseerde.

Nieuw!!: Wetboek van Strafrecht (Nederland) en Briefgeheim (juridisch) · Bekijk meer »

Caribisch Nederland

Caribisch Nederland is de benaming gehanteerd door de Nederlandse Rijksoverheid voor de Nederlandse eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba in de Caribische Zee, die sinds 10 oktober 2010 als drie afzonderlijke openbare lichamen deel van Nederland zijn.

Nieuw!!: Wetboek van Strafrecht (Nederland) en Caribisch Nederland · Bekijk meer »

Code Napoléon

Begin van de Code Napoléon De Code Napoléon is sinds de herpublicatie in 1807 de benaming voor de Code civil, het Franse burgerlijk wetboek uit 1804 dat veel navolging vond.

Nieuw!!: Wetboek van Strafrecht (Nederland) en Code Napoléon · Bekijk meer »

Computervredebreuk

Computervredebreuk is de juridische omschrijving voor het inbreken in een computersysteem, ook wel hacken of kraken genoemd.

Nieuw!!: Wetboek van Strafrecht (Nederland) en Computervredebreuk · Bekijk meer »

Confiscatie

Confiscatie is een algemene term voor een gerechtelijke inbeslagneming.

Nieuw!!: Wetboek van Strafrecht (Nederland) en Confiscatie · Bekijk meer »

Crimineel Wetboek voor het Koningrijk Holland

Het Crimineel Wetboek voor het Koningrijk Holland was een strafwetboek dat gold van 1809 tot 1811 voor het Koninkrijk Holland.

Nieuw!!: Wetboek van Strafrecht (Nederland) en Crimineel Wetboek voor het Koningrijk Holland · Bekijk meer »

Dood door schuld

Dood door schuld (in België: "onopzettelijk doden") is een misdrijf, waarbij iemand het leven verliest door de schuld van een ander.

Nieuw!!: Wetboek van Strafrecht (Nederland) en Dood door schuld · Bekijk meer »

Doodslag (levensbeëindiging)

Le meurtre van Paul Cézanne. Met doodslag wordt doorgaans "het door geweldpleging doden van een persoon" bedoeld.

Nieuw!!: Wetboek van Strafrecht (Nederland) en Doodslag (levensbeëindiging) · Bekijk meer »

Eerste Franse Keizerrijk

| |- | |- | | Het Franse Keizerrijk (1804-1814/1815), ook bekend als het Grotere Franse Keizerrijk of Eerste Franse Keizerrijk of Napoleontisch Keizerrijk, was het keizerrijk van Napoleon I van Frankrijk.

Nieuw!!: Wetboek van Strafrecht (Nederland) en Eerste Franse Keizerrijk · Bekijk meer »

Flessentrekkerij

Flessentrekken of flessentrekkerij is een vorm van bedrog.

Nieuw!!: Wetboek van Strafrecht (Nederland) en Flessentrekkerij · Bekijk meer »

Gemeenteraad

De gemeenteraad is een groep van gekozen volksvertegenwoordigers binnen een gemeente.

Nieuw!!: Wetboek van Strafrecht (Nederland) en Gemeenteraad · Bekijk meer »

Gevangenisstraf

Koepelgevangenis in Cuba Een gevangenisstraf of celstraf is een straf die normaal wordt opgelegd door een rechter.

Nieuw!!: Wetboek van Strafrecht (Nederland) en Gevangenisstraf · Bekijk meer »

Gezag

Gezag of autoriteit is de aanvaarde macht van een persoon of een organisatie om een andere persoon of een groep te leiden.

Nieuw!!: Wetboek van Strafrecht (Nederland) en Gezag · Bekijk meer »

Groepsbelediging (Nederland)

Groepsbelediging, ook wel belediging van een groep mensen of belediging van een bevolkingsgroep is een misdrijf in het Nederlandse strafrecht.

Nieuw!!: Wetboek van Strafrecht (Nederland) en Groepsbelediging (Nederland) · Bekijk meer »

Haatzaaien

Met haatzaaien of aanzetten tot haat wordt doorgaans bedoeld het oproepen tot haat of onverdraagzaamheid jegens een individu of groepering, bijvoorbeeld op basis van ras, huidskleur, afkomst of nationale of etnische afstamming.

Nieuw!!: Wetboek van Strafrecht (Nederland) en Haatzaaien · Bekijk meer »

Hechtenis

Hechtenis is detentie maar anders dan gevangenisstraf.

Nieuw!!: Wetboek van Strafrecht (Nederland) en Hechtenis · Bekijk meer »

Heling

Heling is het afnemen, verkopen of verhandelen van hetgeen iemand anders door een misdrijf verkregen heeft.

Nieuw!!: Wetboek van Strafrecht (Nederland) en Heling · Bekijk meer »

Huisvredebreuk

Onder huisvredebreuk wordt verstaan het binnendringen van een woning of besloten lokaal (bijvoorbeeld een winkel of horecabedrijf) of erf of daarin verblijven zonder de toestemming en tegen de wil van de eigenaar of gebruiker.

Nieuw!!: Wetboek van Strafrecht (Nederland) en Huisvredebreuk · Bekijk meer »

Inrichting voor stelselmatige daders

Een inrichting voor stelselmatige daders in Nederland is bestemd voor het opsluiten van frequente wetsovertreders, ook wel veelplegers of draaideurcriminelen genoemd.

Nieuw!!: Wetboek van Strafrecht (Nederland) en Inrichting voor stelselmatige daders · Bekijk meer »

Knevelarij

Knevelarij is het innen of ontvangen van bijvoorbeeld geld door iemand die daartoe misbruik maakt van zijn positie als ambtenaar en terwijl hij weet dat dit geld niet verschuldigd is.

Nieuw!!: Wetboek van Strafrecht (Nederland) en Knevelarij · Bekijk meer »

Laster

Laster is het zwartmaken van een ander door deze in het openbaar te beschuldigen van zaken waarvan degene die de beschuldiging uit weet of had moeten weten dat deze onwaar zijn.

Nieuw!!: Wetboek van Strafrecht (Nederland) en Laster · Bekijk meer »

Legaliteitsbeginsel

Het legaliteitsbeginsel (in het strafrecht ook bekend als het nulla poena-beginsel) houdt in dat overheidshandelen gebaseerd moet zijn op een vooraf aanwezige wettelijke bepaling.

Nieuw!!: Wetboek van Strafrecht (Nederland) en Legaliteitsbeginsel · Bekijk meer »

Materieel strafrecht

Het materiële strafrecht is het geheel aan rechtsvoorschriften, dat aangeeft welke gedragingen strafbaar zijn en welke straf op welke strafbare gedraging van toepassing is.

Nieuw!!: Wetboek van Strafrecht (Nederland) en Materieel strafrecht · Bekijk meer »

Mensenhandel

Mensenhandel is onder andere het werven, vervoeren of verhandelen van mensen tegen hun wil met als doel seksuele uitbuiting, arbeidsuitbuiting of een andere vorm van uitbuiting.

Nieuw!!: Wetboek van Strafrecht (Nederland) en Mensenhandel · Bekijk meer »

Mensensmokkel

Mensensmokkel is een term die wordt gebruikt voor het onwettig en georganiseerd smokkelen van mensen over internationale grenzen heen.

Nieuw!!: Wetboek van Strafrecht (Nederland) en Mensensmokkel · Bekijk meer »

Misdrijf

De goochelaar''. Terwijl een persoon uit het publiek vol ongeloof toekijkt, wordt zijn beurs gestolen door een man in priestergewaad en lorgnet, die achter hem staat. Terwijl hij dit doet kijkt de man naar de hemel. Alleen de metgezel van de modieus geklede dame schijnt er iets van te merken en wijst haar op de beurzensnijder. De term misdrijf is een juridisch begrip, dat in het Belgische en Nederlandse strafrecht verschillende betekenissen heeft.

Nieuw!!: Wetboek van Strafrecht (Nederland) en Misdrijf · Bekijk meer »

Moord

Milaan Idem, schilderij van William Blake Moord is het op onwettige wijze opzettelijk beëindigen van het leven van een ander, waarbij een strafverzwarend element aanwezig is.

Nieuw!!: Wetboek van Strafrecht (Nederland) en Moord · Bekijk meer »

Naaktrecreatie

Naaktrecreatie in de jaren '50.Hedendaags naakt recreërende man Naaktrecreatie is recreëren zonder kleding.

Nieuw!!: Wetboek van Strafrecht (Nederland) en Naaktrecreatie · Bekijk meer »

Nederland

Nederland is een van de samenstellende landen van het Koninkrijk der Nederlanden.

Nieuw!!: Wetboek van Strafrecht (Nederland) en Nederland · Bekijk meer »

Nederlandse gemeente

De gemeente is, na de Rijksoverheid en de Nederlandse provincies, de derde bestuurslaag in het Nederlandse staatsbestel.

Nieuw!!: Wetboek van Strafrecht (Nederland) en Nederlandse gemeente · Bekijk meer »

Openbare dronkenschap

Foto ter illustratie. Op een cruiseschip zijn de betrokkenen niet in de openbare ruimte, dus in juridische zin hoeft hier geen sprake te zijn van openbare dronkenschap largethumb Openbare dronkenschap is het strafbaar feit dat iemand pleegt die in het openbaar in staat van dronkenschap verkeert.

Nieuw!!: Wetboek van Strafrecht (Nederland) en Openbare dronkenschap · Bekijk meer »

Openlijke geweldpleging

Openlijke geweldpleging of gezamenlijke openlijke geweldpleging is het openlijk in vereniging plegen van geweld tegen personen of goederen.

Nieuw!!: Wetboek van Strafrecht (Nederland) en Openlijke geweldpleging · Bekijk meer »

Opiumwet

De Opiumwet (Opw) is een Nederlandse wet uit 1928, die een eerdere Opiumwet uit 1919 verving, en die sindsdien vele malen is gewijzigd.

Nieuw!!: Wetboek van Strafrecht (Nederland) en Opiumwet · Bekijk meer »

Oplichting

Oplichting is een vorm van bedrog, een misdrijf waarbij de dader een ander ontdoet van geld of van waardevolle goederen (artikel 326 van het Nederlandse Wetboek van Strafrecht).

Nieuw!!: Wetboek van Strafrecht (Nederland) en Oplichting · Bekijk meer »

Overtreding (strafrecht)

Een overtreding is in het strafrecht een relatief licht strafbaar feit.

Nieuw!!: Wetboek van Strafrecht (Nederland) en Overtreding (strafrecht) · Bekijk meer »

Rechtspraak

Rechtspraak is het proces waarin door een rechter een oordeel wordt gevormd over een rechtszaak.

Nieuw!!: Wetboek van Strafrecht (Nederland) en Rechtspraak · Bekijk meer »

Schadevergoeding

Schadevergoeding is de prestatie die men moet verrichten om andermans schade te vergoeden.

Nieuw!!: Wetboek van Strafrecht (Nederland) en Schadevergoeding · Bekijk meer »

Schaking

Een schaking is het zonder toestemming wegvoeren van een vrouw, met de bedoeling om met haar te gaan samenwonen of trouwen.

Nieuw!!: Wetboek van Strafrecht (Nederland) en Schaking · Bekijk meer »

Schikking

Een schikking is een afspraak tussen twee partijen om af te zien van een rechtszaak.

Nieuw!!: Wetboek van Strafrecht (Nederland) en Schikking · Bekijk meer »

Skimmen

Skimmen of skimming is het op onrechtmatige wijze bemachtigen en kopiëren van betaalkaartgegevens.

Nieuw!!: Wetboek van Strafrecht (Nederland) en Skimmen · Bekijk meer »

Smaad (Nederland)

Smaad is in het Nederlandse strafrecht een belediging waarbij iemands eer of goede naam wordt aangetast door een concrete beschuldiging die gedaan wordt met het doel er ruchtbaarheid aan te geven.

Nieuw!!: Wetboek van Strafrecht (Nederland) en Smaad (Nederland) · Bekijk meer »

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Heemskerk op 10 april 1922 Het Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden is een blad waarlangs de Nederlandse regering wetten (in formele zin), algemene maatregelen van bestuur en andere koninklijke besluiten waarbij algemeen verbindende voorschriften worden vastgesteld, bekendmaakt.

Nieuw!!: Wetboek van Strafrecht (Nederland) en Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden · Bekijk meer »

Stalking

Stalking, ook wel uitgesproken als stolking, is het stelselmatig lastigvallen van een persoon, door die persoon te achtervolgen, steeds op hinderlijke wijze contact op te nemen en soms ook te bedreigen.

Nieuw!!: Wetboek van Strafrecht (Nederland) en Stalking · Bekijk meer »

Straf

Een straf is het opzettelijk laten ondergaan van een onaangename ervaring door een 'gestrafte' teneinde die te motiveren in de toekomst in gelijkaardige situaties ander ('wenselijker') gedrag te vertonen.

Nieuw!!: Wetboek van Strafrecht (Nederland) en Straf · Bekijk meer »

Strafrecht

Strafrecht is het geheel van rechtsregels waarin is vastgelegd welk gedrag strafwaardig wordt geacht, welke straffen op dit gedrag gesteld zijn en via welke weg strafoplegging gerealiseerd kan worden.

Nieuw!!: Wetboek van Strafrecht (Nederland) en Strafrecht · Bekijk meer »

Strafrecht (Nederland)

Het strafrecht is dat deel van het recht dat toepasbaar is als iemand verdacht is van het begaan van een strafbaar feit.

Nieuw!!: Wetboek van Strafrecht (Nederland) en Strafrecht (Nederland) · Bekijk meer »

Stroperij (strafrecht)

Stroperij is een bepaalde vorm van diefstal.

Nieuw!!: Wetboek van Strafrecht (Nederland) en Stroperij (strafrecht) · Bekijk meer »

Stuw- en sluizencomplex Grave

Stuw- en sluizencomplex bij Grave na aanvaring. Stuw- en sluizencomplex bij Grave. De brug met daaraan bevestigd de jukken van de stuw. De verkeersbrug met stuw en sluis. Het Stuw- en sluizencomplex Grave is een complex van een stuw en twee sluizen naast elkaar in de Maas bij Grave en Nederasselt.

Nieuw!!: Wetboek van Strafrecht (Nederland) en Stuw- en sluizencomplex Grave · Bekijk meer »

Stuw- en sluizencomplex Sambeek

De stuw en het sluizencomplex van Sambeek vormt een geheel van waterwerken ter regulering van de Maas op de grens van de Nederlandse provincies Noord-Brabant en Limburg, ten behoeve van de daarop plaats vindende binnenvaart.

Nieuw!!: Wetboek van Strafrecht (Nederland) en Stuw- en sluizencomplex Sambeek · Bekijk meer »

Terbeschikkingstelling (Nederlands strafrecht)

Terbeschikkingstelling, afgekort tbs (voor 1988: terbeschikkingstelling van de regering, afgekort tbr), is in het Nederlandse strafrecht een maatregel die de rechter kan opleggen aan een verdachte van een misdrijf, waar minimaal vier jaar gevangenisstraf op staat of van enkele specifiek genoemde delicten (bijvoorbeeld bedreiging en stalking).

Nieuw!!: Wetboek van Strafrecht (Nederland) en Terbeschikkingstelling (Nederlands strafrecht) · Bekijk meer »

Terrorisme

Terrorisme (van het Latijnse terror, paniek) is het zonder wettige grond plegen van ernstig geweld, of ernstige dreiging daarmee, met een politiek doel.

Nieuw!!: Wetboek van Strafrecht (Nederland) en Terrorisme · Bekijk meer »

Tweegevecht

Duel tussen Alexander Hamilton en Aaron Burr Een tweegevecht of duel (Latijn: duellum) is een gewelddadig treffen tussen twee personen.

Nieuw!!: Wetboek van Strafrecht (Nederland) en Tweegevecht · Bekijk meer »

Uniformverbod

Een uniformverbod is een verbod op het dragen van uniformen door politieke organisaties.

Nieuw!!: Wetboek van Strafrecht (Nederland) en Uniformverbod · Bekijk meer »

Valsheid in geschrifte

Een medewerker van de misdaadopsporingsdivisie van de Duitse douane inspecteert een document. 26 oktober 1961. Valsheid in geschrift(e) of schriftvervalsing is een begrip uit het recht.

Nieuw!!: Wetboek van Strafrecht (Nederland) en Valsheid in geschrifte · Bekijk meer »

Valsmunterij

Valsmunters aan het werk, gravure uit 1872 Smeltkroes en Romeinse valse munten uit Germania Superior Valsmunterij of valsemunterij is een misdaad waarbij men zelf munten slaat en vervalst.

Nieuw!!: Wetboek van Strafrecht (Nederland) en Valsmunterij · Bekijk meer »

Vandalisme

Door vandalen beschadigde busruit Vandalisme in de openluchtfietsenstalling bij station Alphen a/d Rijn Door vandalen in het Valleikanaal gegooid verkeersbord, nabij Leusden Vernieling van een bushalte in Rotterdam Vandalisme is het moedwillig beschadigen of vernietigen van objecten die iemand anders toebehoren.

Nieuw!!: Wetboek van Strafrecht (Nederland) en Vandalisme · Bekijk meer »

Verbod op détournement de pouvoir

Het verbod op détournement de pouvoir, gedeeltelijk Frans voor 'machtsverdraaiing' of (meer gebruikelijk in Vlaanderen) 'afwending van bevoegdheid' of 'machtsafwending', is een verbod voor bestuursorganen om bestuursbevoegdheden te gebruiken voor een ander doel dan waarvoor ze gegeven zijn.

Nieuw!!: Wetboek van Strafrecht (Nederland) en Verbod op détournement de pouvoir · Bekijk meer »

Verduistering (misdrijf)

Verduistering is het zich opzettelijk wederrechtelijk toe-eigenen van een goed dat aan een ander toebehoort welk goed men anders dan als gevolg van een misdrijf onder zich heeft.

Nieuw!!: Wetboek van Strafrecht (Nederland) en Verduistering (misdrijf) · Bekijk meer »

Verjaring

Verjaring betekent dat men door verloop van een door de wet bepaalde tijd in rechte iets verkrijgt, of van een verbintenis wordt bevrijd.

Nieuw!!: Wetboek van Strafrecht (Nederland) en Verjaring · Bekijk meer »

Voorbereiding

De strafbare voorbereiding in het Nederlandse strafrecht is gecodificeerd in artikel 46 Wetboek van Strafrecht.

Nieuw!!: Wetboek van Strafrecht (Nederland) en Voorbereiding · Bekijk meer »

Voorwaardelijke invrijheidstelling

Voorwaardelijke invrijheidstelling is in het strafrecht de mogelijkheid dat een veroordeelde die een gevangenisstraf van meer dan één jaar opgelegd heeft gekregen, onder voorwaarden vervroegd wordt vrijgelaten nadat twee derde van de straf is uitgezeten.

Nieuw!!: Wetboek van Strafrecht (Nederland) en Voorwaardelijke invrijheidstelling · Bekijk meer »

Vrijwillige terugtred

Vrijwillige terugtred is in het Nederlandse strafrecht een bijzondere strafuitsluitingsgrond.

Nieuw!!: Wetboek van Strafrecht (Nederland) en Vrijwillige terugtred · Bekijk meer »

Wederrechtelijke vrijheidsberoving

Wederrechtelijke vrijheidsberoving is het vasthouden van een persoon zonder wettelijke basis.

Nieuw!!: Wetboek van Strafrecht (Nederland) en Wederrechtelijke vrijheidsberoving · Bekijk meer »

Wegenverkeerswet 1994

De Wegenverkeerswet 1994 (WVW) vormt de basis voor de regelgeving van het wegverkeer in Nederland.

Nieuw!!: Wetboek van Strafrecht (Nederland) en Wegenverkeerswet 1994 · Bekijk meer »

Werkstraf

Werkstraf of taakstraf is een hoofdstraf die inhoudt dat de veroordeelde in zijn vrije tijd onbetaalde arbeid moet uitvoeren.

Nieuw!!: Wetboek van Strafrecht (Nederland) en Werkstraf · Bekijk meer »

Wet in formele zin

Een wet in formele zin, ook wel formele wet genoemd, is in Nederland een wet die is vastgesteld door regering en Staten-Generaal.

Nieuw!!: Wetboek van Strafrecht (Nederland) en Wet in formele zin · Bekijk meer »

Wet maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast

hooligans De Wet maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast (Wet MBVEO) is een Nederlandse wet, die op 1 september 2010 is ingegaan.

Nieuw!!: Wetboek van Strafrecht (Nederland) en Wet maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast · Bekijk meer »

Wet op de economische delicten

De Wet op de economische delicten (WED, 22 juni 1950) is een kaderwet, die een opsomming bevat van economische misdrijven en overtredingen.

Nieuw!!: Wetboek van Strafrecht (Nederland) en Wet op de economische delicten · Bekijk meer »

Wet wapens en munitie

De Wet van 5 juli 1997, houdende regels inzake het vervaardigen, verhandelen, vervoeren, voorhanden hebben, dragen enz.

Nieuw!!: Wetboek van Strafrecht (Nederland) en Wet wapens en munitie · Bekijk meer »

Wetboek van Strafrecht BES

Het Wetboek van Strafrecht BES beschrijft het strafrecht zoals dat geldt op de Nederlandse eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba in de Caraïbische Zee, de zogenaamde BES-eilanden.

Nieuw!!: Wetboek van Strafrecht (Nederland) en Wetboek van Strafrecht BES · Bekijk meer »

Wetboek van Strafvordering (Nederland)

Het Wetboek van Strafvordering (afgekort tot Sv.) bepaalt hoe strafbare feiten vervolgd worden (formeel strafrecht).

Nieuw!!: Wetboek van Strafrecht (Nederland) en Wetboek van Strafvordering (Nederland) · Bekijk meer »

Witwassen

Witwassen is het uitvoeren van transacties teneinde de illegaliteit van geldsommen te maskeren.

Nieuw!!: Wetboek van Strafrecht (Nederland) en Witwassen · Bekijk meer »

Zedendelict

In verschillende rechtsgebieden wordt door wetgeving bepaald welke seksuele handelingen zijn toegestaan en welke niet.

Nieuw!!: Wetboek van Strafrecht (Nederland) en Zedendelict · Bekijk meer »

1 september

1 september is de 244ste dag van het jaar (245ste dag in een schrikkeljaar) in de gregoriaanse kalender.

Nieuw!!: Wetboek van Strafrecht (Nederland) en 1 september · Bekijk meer »

1881

De Dodge City Vredescommissie met Earp tweede van links voorste rij Het jaar 1881 is het 81e jaar in de 19e eeuw volgens de christelijke jaartelling.

Nieuw!!: Wetboek van Strafrecht (Nederland) en 1881 · Bekijk meer »

1886

Geronimo Het jaar 1886 is het 86e jaar in de 19e eeuw volgens de christelijke jaartelling.

Nieuw!!: Wetboek van Strafrecht (Nederland) en 1886 · Bekijk meer »

3 maart

3 maart is de 62ste dag van het jaar (63ste dag in een schrikkeljaar) in de gregoriaanse kalender.

Nieuw!!: Wetboek van Strafrecht (Nederland) en 3 maart · Bekijk meer »

5 maart

5 maart is de 64ste dag van het jaar (65ste dag in een schrikkeljaar) in de gregoriaanse kalender.

Nieuw!!: Wetboek van Strafrecht (Nederland) en 5 maart · Bekijk meer »

Richt hier:

Derde Boek van het Wetboek van Strafrecht, Tweede Boek van het Wetboek van Strafrecht, WvS, WvSr.

UitgaandeInkomende
Hey! We zijn op Facebook nu! »