Logo
Unionpedia
Communicatie
Ontdek het op Google Play
Nieuw! Download Unionpedia op je Android™ toestel!
Gratis
Snellere toegang dan browser!
 

Wetboek van Strafvordering (België)

Index Wetboek van Strafvordering (België)

Het Wetboek van Strafvordering bepaalt de regels van het opsporen van misdrijven, het onderzoek, de vervolging, de rechten en plichten van de partijen, de besluitvorming en de uitvoering van de beslissingen.

32 relaties: Accusatoir proces, Arrest, Benadeelde persoon, Burgerlijke partij, Cassatie (recht), Gerechtelijk onderzoek, Gevangenis, Hof van assisen, Inquisitoir proces, Internationaal misdrijf, Jurisdictie, Misdaad, Napoleon Bonaparte, Nietigheid, Onderzoeksrechter, Openbaar Ministerie (België), Opsporingsonderzoek, Politie in België, Politierechtbank, Procureur des Konings, Rechtbank van eerste aanleg, Strafrecht (België), Strafwetboek, Verjaring, Verjaring schorsen, Verjaring stuiten, Vonnis, Vonnisgerecht, Voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering, Wanbedrijf, Wetboek van Strafprocesrecht (wetsontwerp), Wetboek van Strafvordering (Nederland).

Accusatoir proces

Een accusatoir proces (ook wel accusatoire rechtspleging) is een vorm procesvoering waarbij het initiatief bij de procespartijen ligt.

Nieuw!!: Wetboek van Strafvordering (België) en Accusatoir proces · Bekijk meer »

Arrest

Arrest (Frans: Arrêt) is in onder meer Nederland, België en Frankrijk de benaming die wordt gegeven aan de uitspraak van een hogere rechter.

Nieuw!!: Wetboek van Strafvordering (België) en Arrest · Bekijk meer »

Benadeelde persoon

Een benadeelde persoon is in België een persoon die op het secretariaat van het parket verklaard heeft schade te hebben geleden veroorzaakt door een bepaald misdrijf en die daardoor een aantal rechten verwerft.

Nieuw!!: Wetboek van Strafvordering (België) en Benadeelde persoon · Bekijk meer »

Burgerlijke partij

De burgerlijke partij, in het Belgisch strafrecht, is de persoon die beweert schade opgelopen te hebben door een misdrijf en hiervoor schadevergoeding vraagt tijdens de strafprocedure.

Nieuw!!: Wetboek van Strafvordering (België) en Burgerlijke partij · Bekijk meer »

Cassatie (recht)

Cassatie is een begrip uit het recht.

Nieuw!!: Wetboek van Strafvordering (België) en Cassatie (recht) · Bekijk meer »

Gerechtelijk onderzoek

Het gerechtelijk onderzoek, in het Belgisch strafrecht, is het geheel van de handelingen die ertoe strekken de daders van misdrijven op te sporen, de bewijzen te verzamelen en de maatregelen te nemen die de rechtscolleges in staat moeten stellen met kennis van zaken uitspraak te doen.

Nieuw!!: Wetboek van Strafvordering (België) en Gerechtelijk onderzoek · Bekijk meer »

Gevangenis

Een gevangenis (of, afhankelijk van de context, penitentiaire inrichting, vroeger ook: tuchthuis of cachot) is een gebouw of gebouwencomplex om gedetineerden een gevangenisstraf uit te laten zitten.

Nieuw!!: Wetboek van Strafvordering (België) en Gevangenis · Bekijk meer »

Hof van assisen

Het hof van assisen, ook wel assisenhof genoemd, werd in 1791 in Frankrijk ingesteld en werd in het gebied dat nu uit België en Nederland bestaat gedurende de Franse overheersing ingevoerd.

Nieuw!!: Wetboek van Strafvordering (België) en Hof van assisen · Bekijk meer »

Inquisitoir proces

Een inquisitoir proces (ook wel inquisitoire rechtspleging) is een vorm van procesvoering waarbij de rechter een actieve rol speelt.

Nieuw!!: Wetboek van Strafvordering (België) en Inquisitoir proces · Bekijk meer »

Internationaal misdrijf

Een internationaal misdrijf is een delict dat door het internationaal recht strafbaar is gesteld.

Nieuw!!: Wetboek van Strafvordering (België) en Internationaal misdrijf · Bekijk meer »

Jurisdictie

Jurisdictie is een ander woord voor rechtsmacht en heeft betrekking op het gebied waarover een overheidsorgaan bevoegd is.

Nieuw!!: Wetboek van Strafvordering (België) en Jurisdictie · Bekijk meer »

Misdaad

Al Capone, een van de meest bekende misdadigers Misdaad is het breken van de wet, dat kan leiden tot veroordeling door een rechter.

Nieuw!!: Wetboek van Strafvordering (België) en Misdaad · Bekijk meer »

Napoleon Bonaparte

Napoleon Bonaparte (Ajaccio, 15 augustus 1769 - Sint-Helena, 5 mei 1821) was een Frans generaal en dictator tijdens de laatste regeringen van de Franse Revolutie.

Nieuw!!: Wetboek van Strafvordering (België) en Napoleon Bonaparte · Bekijk meer »

Nietigheid

Nietigheid en vernietigbaarheid zijn verwante noties in het recht die betrekking hebben op de geldigheid van rechtshandelingen.

Nieuw!!: Wetboek van Strafvordering (België) en Nietigheid · Bekijk meer »

Onderzoeksrechter

Een onderzoeksrechter (in Nederland: rech­ter van in­struc­tie) leidt een gerechtelijk onderzoek.

Nieuw!!: Wetboek van Strafvordering (België) en Onderzoeksrechter · Bekijk meer »

Openbaar Ministerie (België)

Het Openbaar Ministerie of parket maakt geen deel uit van de rechterlijke macht noch van de uitvoerende macht, ondanks dat het functies uitoefent die in beide staatsmachten in te delen zijn.

Nieuw!!: Wetboek van Strafvordering (België) en Openbaar Ministerie (België) · Bekijk meer »

Opsporingsonderzoek

Opsporingsonderzoek is in het Belgisch strafrecht een een vooronderzoek dat wordt gevoerd door de procureur des Konings, zonder de tussenkomst van een onderzoeksrechter.

Nieuw!!: Wetboek van Strafvordering (België) en Opsporingsonderzoek · Bekijk meer »

Politie in België

De politie in België is een overheidsinstantie belast met het handhaven van de wetten van het land, het bewaren van de openbare orde en het verlenen van hulp.

Nieuw!!: Wetboek van Strafvordering (België) en Politie in België · Bekijk meer »

Politierechtbank

De politierechtbank is in België het laagste vonnisgerecht in strafzaken.

Nieuw!!: Wetboek van Strafvordering (België) en Politierechtbank · Bekijk meer »

Procureur des Konings

Belgische gerechtelijke arrondissementen voor de hervorming van 2012-2013 In België is een procureur des Konings een magistraat van het Openbaar Ministerie die het parket leidt en de strafvordering uitoefent in eerste aanleg.

Nieuw!!: Wetboek van Strafvordering (België) en Procureur des Konings · Bekijk meer »

Rechtbank van eerste aanleg

De rechtbank van eerste aanleg is in België een rechtbank die uit verschillende kamers bestaat.

Nieuw!!: Wetboek van Strafvordering (België) en Rechtbank van eerste aanleg · Bekijk meer »

Strafrecht (België)

Strafrecht, in België, is het geheel van rechtsregels waardoor bepaalde handelingen strafbaar worden gesteld (materieel strafrecht), met aanvullend de procedureregels volgens dewelke het materieel strafrecht wordt toegepast (formeel strafrecht, ook wel strafprocesrecht genoemd).

Nieuw!!: Wetboek van Strafvordering (België) en Strafrecht (België) · Bekijk meer »

Strafwetboek

Een strafwetboek of wetboek van strafrecht is een document dat het gehele of een groot deel van het strafrecht in een bepaalde jurisdictie verzamelt.

Nieuw!!: Wetboek van Strafvordering (België) en Strafwetboek · Bekijk meer »

Verjaring

Verjaring betekent dat men door verloop van een door de wet bepaalde tijd in rechte iets verkrijgt, of van een verbintenis wordt bevrijd.

Nieuw!!: Wetboek van Strafvordering (België) en Verjaring · Bekijk meer »

Verjaring schorsen

Als de verjaring geschorst is door een bepaalde oorzaak betekent dat dat de verjaring onderbroken is en na verloop van een bepaalde tijd opnieuw zal verder lopen voor de resterende termijn.

Nieuw!!: Wetboek van Strafvordering (België) en Verjaring schorsen · Bekijk meer »

Verjaring stuiten

Als een verjaring wordt gestuit door een bepaalde oorzaak, betekent dat dat de wettelijk voorziene termijn voor de verjaring helemaal van nul af opnieuw begint te lopen.

Nieuw!!: Wetboek van Strafvordering (België) en Verjaring stuiten · Bekijk meer »

Vonnis

Een vonnis is een beslissing van een rechter.

Nieuw!!: Wetboek van Strafvordering (België) en Vonnis · Bekijk meer »

Vonnisgerecht

Een vonnisgerecht is in België een rechtbank die nagaat of het feit dat het voorwerp uitmaakt van de vervolging onder de toepassing van de strafwet valt, die nagaat of dit feit bewezen is en ten laste van de vervolgde persoon kan worden gelegd, en die ten aanzien van de betrokkene uitspraak doet.

Nieuw!!: Wetboek van Strafvordering (België) en Vonnisgerecht · Bekijk meer »

Voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering

De wet van 17 april 1878 houdende de Voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering bevat het algemeen of inleidend deel van het Wetboek van strafvordering.

Nieuw!!: Wetboek van Strafvordering (België) en Voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering · Bekijk meer »

Wanbedrijf

Een wanbedrijf is een term uit het Belgische strafrecht, die een categorie van misdrijven aanduidt.

Nieuw!!: Wetboek van Strafvordering (België) en Wanbedrijf · Bekijk meer »

Wetboek van Strafprocesrecht (wetsontwerp)

Het Wetboek van Strafprocesrecht was een wetsontwerp ter vervanging van het Wetboek van Strafvordering, dat sinds 1808 in België van kracht is.

Nieuw!!: Wetboek van Strafvordering (België) en Wetboek van Strafprocesrecht (wetsontwerp) · Bekijk meer »

Wetboek van Strafvordering (Nederland)

Het Wetboek van Strafvordering (afgekort tot Sv.) bepaalt hoe strafbare feiten vervolgd worden (formeel strafrecht).

Nieuw!!: Wetboek van Strafvordering (België) en Wetboek van Strafvordering (Nederland) · Bekijk meer »

Richt hier:

Wetboek van strafvordering (België).

UitgaandeInkomende
Hey! We zijn op Facebook nu! »