Logo
Unionpedia
Communicatie
Ontdek het op Google Play
Nieuw! Download Unionpedia op je Android™ toestel!
Gratis
Snellere toegang dan browser!
 

Wetenschappelijk onderzoek

Index Wetenschappelijk onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek is onderzoek dat naar hedendaagse maatstaven voldoet aan de criteria van wetenschap.

65 relaties: Academische vrijheid, Bedrijf, Belangenverstrengeling, Bijzonder hoogleraar, Bruto binnenlands product, Caveat emptor, Classificatie, Collectebusfondsen, Collectief goed, Computersimulatie, Contractresearch, CUDOS, Dataset, Discoursanalyse, Empirisch onderzoek, Empirisch resultaat, Enquête (onderzoek), Ervaring, Europese onderzoeksraad, Europese Unie, Experiment, Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen, Forensisch onderzoek, Fundamentele wetenschap, Groot Technologisch Instituut, Hogeschool, Hypothese, Informatiemaatschappij, Interview, Intuïtie, Karl Popper, Kenniseconomie, Klinisch onderzoek, Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Lector, Marktonderzoek, Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Multidisciplinair, NARCIS, Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek, Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, Octrooi, Onderzoek & Ontwikkeling, Onderzoeksinstituut, Onderzoeksopzet, Parlementair onderzoek in Nederland, Participerende observatie, Peerreview, Recherche, ..., Regulatieve cyclus, Robert K. Merton, Strategie van Lissabon, Technologisch Topinstituut, The New York Times, Toegepaste wetenschappen, Universiteit, Vakblad, Veldwerk, Vereniging van Universiteiten, Wetenschap, Wetenschappelijk tijdschrift, Wetenschappelijke methode, Wetenschapsfilosofie, Wiskundig model. Uitbreiden index (15 meer) »

Academische vrijheid

Academische vrijheid betekent dat wetenschappers hun bevindingen moeten kunnen publiceren zonder politieke inmenging.

Nieuw!!: Wetenschappelijk onderzoek en Academische vrijheid · Bekijk meer »

Bedrijf

Een bedrijf of onderneming is een organisatie van arbeid en kapitaal actief in de productie en/of het aanbieden van goederen en diensten.

Nieuw!!: Wetenschappelijk onderzoek en Bedrijf · Bekijk meer »

Belangenverstrengeling

Belangenverstrengeling of belangenvermenging duidt op een situatie waarbij iemand meerdere belangen dient, die een zodanige invloed op elkaar kunnen uitoefenen dat zijn integriteit ten aanzien van het ene of het andere belang in het geding komt.

Nieuw!!: Wetenschappelijk onderzoek en Belangenverstrengeling · Bekijk meer »

Bijzonder hoogleraar

Een bijzonder hoogleraar is in Nederland een hoogleraar aan een universiteit die niet door die universiteit wordt betaald en niet deel uitmaakt van de officiële personeelsformatie van die universiteit.

Nieuw!!: Wetenschappelijk onderzoek en Bijzonder hoogleraar · Bekijk meer »

Bruto binnenlands product

Het bruto binnenlands product (bbp) is de totale geldwaarde van alle in een land geproduceerde finale goederen en diensten gedurende een bepaalde periode (meestal een jaar).

Nieuw!!: Wetenschappelijk onderzoek en Bruto binnenlands product · Bekijk meer »

Caveat emptor

Caveat emptor is een Latijnse uitdrukking die zich laat vertalen als koper, wees op je hoede (letterlijk: de koper zij waakzaam).

Nieuw!!: Wetenschappelijk onderzoek en Caveat emptor · Bekijk meer »

Classificatie

Linnaeus' tabel van het dierenrijk uit ''Systema Naturae'' (1735) Onder classificatie verstaat men ten minste drie verschillende zaken: een activiteit, het resultaat daarvan, en het gebruik of toepassen van de resultaten.

Nieuw!!: Wetenschappelijk onderzoek en Classificatie · Bekijk meer »

Collectebusfondsen

Collectebusfondsen (soms ook gezondheidsfondsen genoemd) zijn stichtingen die via collectes geld inzamelen ter besteding aan voorlichting over en wetenschappelijk onderzoek naar bepaalde aandoeningen en groepen aandoeningen.

Nieuw!!: Wetenschappelijk onderzoek en Collectebusfondsen · Bekijk meer »

Collectief goed

De oorspronkelijke economische definitie van een collectief goed (meervoud collectieve goederen) is een goed waarbij het onmogelijk is om mensen die niet betalen van gebruik van het goed uit te sluiten, en waarbij de consumptie door de een niet ten koste gaat van de consumptie door de ander.

Nieuw!!: Wetenschappelijk onderzoek en Collectief goed · Bekijk meer »

Computersimulatie

Gelijktijdige computationele testen van twee model bouwhttp://www.seismicevaluation.org Earthquake Performance Evaluation Tool Online tsunami Een computersimulatie is een simulatie waarbij men een deel van de werkelijkheid nabootst met een model in een computerprogramma.

Nieuw!!: Wetenschappelijk onderzoek en Computersimulatie · Bekijk meer »

Contractresearch

Contractresearch is een samenwerkingsverband waarbij een bedrijf (of persoon of overheid) opdracht geeft aan een onderzoeksinstelling om onderzoek (research) te verrichten.

Nieuw!!: Wetenschappelijk onderzoek en Contractresearch · Bekijk meer »

CUDOS

De CUDOS-norm, voor het eerst geformuleerd in 1942 door Robert K. Merton, is een verzameling van vier waarden (met afgeleide normen) die beoefenaars van wetenschappelijk onderzoek in acht zouden moeten nemen.

Nieuw!!: Wetenschappelijk onderzoek en CUDOS · Bekijk meer »

Dataset

Een gegevensverzameling of dataset is een verzameling van gegevens (data), meestal gepresenteerd in tabelvorm.

Nieuw!!: Wetenschappelijk onderzoek en Dataset · Bekijk meer »

Discoursanalyse

Discoursanalyse (DA) is een overkoepelende benaming voor een aantal manieren om vertogen (discoursen) te onderzoeken.

Nieuw!!: Wetenschappelijk onderzoek en Discoursanalyse · Bekijk meer »

Empirisch onderzoek

Empirisch onderzoek omvat elke wetenschappelijke onderzoeksactiviteit die directe, eigen waarnemingen gebruikt.

Nieuw!!: Wetenschappelijk onderzoek en Empirisch onderzoek · Bekijk meer »

Empirisch resultaat

Een empirisch resultaat wordt verkregen als men experimentele resultaten verklaart zonder zich te beroepen op een uitgewerkte theoretische onderbouwing, maar puur en alleen door analyse van het experiment.

Nieuw!!: Wetenschappelijk onderzoek en Empirisch resultaat · Bekijk meer »

Enquête (onderzoek)

Een enquête of bevraging is een manier van onderzoek doen, waarbij gebruik wordt gemaakt van een vragenlijst, die aan meerdere personen wordt voorgelegd.

Nieuw!!: Wetenschappelijk onderzoek en Enquête (onderzoek) · Bekijk meer »

Ervaring

Rafaël is het Aristoteles, die wijst naar het aardse als bron van alle kennis en ervaring. Ervaring is kennis hebben van de gebruikelijke gang van zaken, verkregen door observatie en betrokkenheid bij bepaalde processen of toestanden.

Nieuw!!: Wetenschappelijk onderzoek en Ervaring · Bekijk meer »

Europese onderzoeksraad

De Europese onderzoeksraad oftewel European Research Council (ERC) is een organisatie die tracht het wetenschappelijk onderzoek in Europa te bevorderen door middel van de financiering van excellente wetenschappers.

Nieuw!!: Wetenschappelijk onderzoek en Europese onderzoeksraad · Bekijk meer »

Europese Unie

De Europese Unie (EU) is een uit 28 Europese landen bestaand statenverband.

Nieuw!!: Wetenschappelijk onderzoek en Europese Unie · Bekijk meer »

Experiment

''Een experiment met een vogel in een luchtpomp'', Joseph Wright of Derby, 1768 Een experiment of proef is een zorgvuldig opgezette en nauwkeurige observatie van een stukje werkelijkheid dat kan worden uitgevoerd om een wetenschappelijke hypothese te testen.

Nieuw!!: Wetenschappelijk onderzoek en Experiment · Bekijk meer »

Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen

Het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO) is sinds 2006 een Vlaamse stichting van Openbaar Nut die het fundamenteel wetenschappelijk onderzoek in Vlaanderen financiert.

Nieuw!!: Wetenschappelijk onderzoek en Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen · Bekijk meer »

Forensisch onderzoek

Forensisch onderzoek of forensische wetenschap is sporenonderzoek dat gedaan wordt ten behoeve van het strafrechtelijk onderzoek.

Nieuw!!: Wetenschappelijk onderzoek en Forensisch onderzoek · Bekijk meer »

Fundamentele wetenschap

Fundamentele wetenschap is het deel van de wetenschap dat zich richt op grondbeginselen en basismechanismen.

Nieuw!!: Wetenschappelijk onderzoek en Fundamentele wetenschap · Bekijk meer »

Groot Technologisch Instituut

In Nederland heeft een aantal kennisinstellingen de status van Groot Technologisch Instituut (GTI), te weten.

Nieuw!!: Wetenschappelijk onderzoek en Groot Technologisch Instituut · Bekijk meer »

Hogeschool

Gebouw van Hogeschool Utrecht Hoofdgebouw van Hogeschool Rotterdam Een hogeschool is een onderwijsinstelling voor niet-universitair hoger onderwijs.

Nieuw!!: Wetenschappelijk onderzoek en Hogeschool · Bekijk meer »

Hypothese

Een hypothese (Grieks: ὑπόθεσις hupóthesis.

Nieuw!!: Wetenschappelijk onderzoek en Hypothese · Bekijk meer »

Informatiemaatschappij

Een informatiemaatschappij is een maatschappij waarin de creatie, de distributie, de verspreiding, het gebruik, de integratie en manipulatie van informatie een belangrijke economische, politieke en culturele activiteit is.

Nieuw!!: Wetenschappelijk onderzoek en Informatiemaatschappij · Bekijk meer »

Interview

Een interview, ook wel vraaggesprek genoemd, is een gesprek waarbij een of meer personen worden ondervraagd door een of meer interviewers.

Nieuw!!: Wetenschappelijk onderzoek en Interview · Bekijk meer »

Intuïtie

Intuïtie kan worden omschreven als een "ingeving", een vorm van "direct weten", zonder dat men dit beredeneerd heeft.

Nieuw!!: Wetenschappelijk onderzoek en Intuïtie · Bekijk meer »

Karl Popper

Karl Popper Het graf van Popper en zijn vrouw in Wenen Karl Raimund Popper (Wenen, 28 juli 1902 – Londen, 17 september 1994) was een Oostenrijks-Britse filosoof die algemeen wordt beschouwd als een van de grootste wetenschapsfilosofen van de 20e eeuw.

Nieuw!!: Wetenschappelijk onderzoek en Karl Popper · Bekijk meer »

Kenniseconomie

Kenniseconomie (ook wel informatiemaatschappij) is een vrij abstract begrip uit de economie waarmee wordt bedoeld dat een substantieel deel van de economische groei in de samenleving voortkomt uit kennis.

Nieuw!!: Wetenschappelijk onderzoek en Kenniseconomie · Bekijk meer »

Klinisch onderzoek

Een klinisch onderzoek, klinische studie of klinische trial (Engels: clinical trial) is het testen van behandelingen of andere medische 'interventies' op menselijke proefpersonen.

Nieuw!!: Wetenschappelijk onderzoek en Klinisch onderzoek · Bekijk meer »

Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen

De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) is zowel een genootschap van uitmuntende geleerden, een organisatie van nationale wetenschappelijke instituten als een adviesorgaan voor de overheid op wetenschapsgebied.

Nieuw!!: Wetenschappelijk onderzoek en Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen · Bekijk meer »

Lector

De term lector of lectrice (meervoud: lectores/lectrices) heeft een niet-formele betekenis die direct verband houdt met de Latijnse stam (legere.

Nieuw!!: Wetenschappelijk onderzoek en Lector · Bekijk meer »

Marktonderzoek

Een marktonderzoek of marktstudie is een onderzoek waarbij informatie wordt verzameld over (mogelijke) markten of klanten.

Nieuw!!: Wetenschappelijk onderzoek en Marktonderzoek · Bekijk meer »

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

Het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie was een Nederlands ministerie.

Nieuw!!: Wetenschappelijk onderzoek en Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie · Bekijk meer »

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Het ministerie Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is een Nederlands ministerie.

Nieuw!!: Wetenschappelijk onderzoek en Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap · Bekijk meer »

Multidisciplinair

Een multidisciplinaire activiteit is een activiteit, zoals bepaalde vormen van wetenschap en kunst, waarbij kennis vanuit meerdere disciplines gecombineerd wordt ingezet om de activiteit te voltooien.

Nieuw!!: Wetenschappelijk onderzoek en Multidisciplinair · Bekijk meer »

NARCIS

NARCIS (National Academic Research and Collaborations Information System) is een database die ontwikkeld is om de zichtbaarheid en vindbaarheid van Nederlands wetenschappelijk onderzoek te vergroten.

Nieuw!!: Wetenschappelijk onderzoek en NARCIS · Bekijk meer »

Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek

De Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO) is een onafhankelijke onderzoeksorganisatie.

Nieuw!!: Wetenschappelijk onderzoek en Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek · Bekijk meer »

Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) is de nationale Nederlandse wetenschapsfinancier (tweedegeldstroomfinancier) en heeft tot taak het wetenschappelijke onderzoek in Nederland te bevorderen.

Nieuw!!: Wetenschappelijk onderzoek en Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek · Bekijk meer »

Octrooi

Octrooibewijs Een octrooi of patent is een exclusief (uitsluitend) recht tot het industrieel maken of verkopen van een product of anderszins het exploiteren van een uitvinding.

Nieuw!!: Wetenschappelijk onderzoek en Octrooi · Bekijk meer »

Onderzoek & Ontwikkeling

Onderzoek & Ontwikkeling, afgekort als O&O, is het proces van proces- en productinnovatie.

Nieuw!!: Wetenschappelijk onderzoek en Onderzoek & Ontwikkeling · Bekijk meer »

Onderzoeksinstituut

Een onderzoeksinstituut is een organisatie gericht op de ontwikkeling van wetenschap, de uitvoering van wetenschappelijk onderzoek, of beide.

Nieuw!!: Wetenschappelijk onderzoek en Onderzoeksinstituut · Bekijk meer »

Onderzoeksopzet

Een onderzoeksopzet, research design of design of experiment beschrijft de planning van de uit te voeren stappen van wetenschappelijk onderzoek.

Nieuw!!: Wetenschappelijk onderzoek en Onderzoeksopzet · Bekijk meer »

Parlementair onderzoek in Nederland

Een Parlementair onderzoek is in Nederland een onderzoek uitgevoerd door de Eerste of Tweede Kamer.

Nieuw!!: Wetenschappelijk onderzoek en Parlementair onderzoek in Nederland · Bekijk meer »

Participerende observatie

Participerende observatie is een onderzoeksmethode waarbij de onderzoeker probeert een nauwe band op te bouwen met een groep of individu.

Nieuw!!: Wetenschappelijk onderzoek en Participerende observatie · Bekijk meer »

Peerreview

Peerreview (Engels: peer review, ook wel aangeduid als: collegiale toetsing of onderlinge toetsing) is een methode om de kwaliteit van (geschreven) werk te verbeteren, verifiëren of controleren door het werk te onderwerpen aan de kritische blik van een aantal gelijken (Engels: peers), meestal vakgenoten of collega's van de auteur.

Nieuw!!: Wetenschappelijk onderzoek en Peerreview · Bekijk meer »

Recherche

Met recherche wordt een afdeling van de politie aangeduid die als taak heeft misdrijven op te lossen.

Nieuw!!: Wetenschappelijk onderzoek en Recherche · Bekijk meer »

Regulatieve cyclus

De regulatieve cyclus is een veel voorkomende, praktijkgerichte, door Van Strien ontwikkelde onderzoeksmethode.

Nieuw!!: Wetenschappelijk onderzoek en Regulatieve cyclus · Bekijk meer »

Robert K. Merton

Robert K. Merton in 1965 Robert King Merton (Philadelphia, 4 juli 1910 – New York, 23 februari 2003), geboren als Meyer R. Schkolnick, was een Amerikaanse socioloog, die onder meer bekend is omdat hij de termen "rolmodel" en "self fulfilling prophecy" heeft bedacht.

Nieuw!!: Wetenschappelijk onderzoek en Robert K. Merton · Bekijk meer »

Strategie van Lissabon

De strategie van Lissabon (ook wel proces, agenda of akkoord van Lissabon) is een actie- en ontwikkelingsplan van en voor de Europese Unie (EU), dat in maart 2000 is aangenomen en een looptijd van tien jaar had.

Nieuw!!: Wetenschappelijk onderzoek en Strategie van Lissabon · Bekijk meer »

Technologisch Topinstituut

In Nederland heeft een aantal onderzoeksinstituten de status van Techologisch Topinstituut (TTI).

Nieuw!!: Wetenschappelijk onderzoek en Technologisch Topinstituut · Bekijk meer »

The New York Times

The New York Times is een Amerikaans dagblad, dat ook internationaal gezien belangrijk is.

Nieuw!!: Wetenschappelijk onderzoek en The New York Times · Bekijk meer »

Toegepaste wetenschappen

Universiteit Furtwangen Toegepaste Wetenschappen, Duitsland De toegepaste wetenschappen omvatten de wetenschappelijke richtingen die als doel hebben een probleem op te lossen, of een product, dienst of techniek te ontwikkelen.

Nieuw!!: Wetenschappelijk onderzoek en Toegepaste wetenschappen · Bekijk meer »

Universiteit

De Katholieke Universiteit Leuven werd opgericht in 1425 en is de oudste universiteit van de Lage Landen De Universiteit Leiden werd opgericht in 1575 en is de oudste universiteit van Nederland Een universiteit is een onderwijsinstelling in het hoger onderwijs die ingericht is om wetenschappelijk onderwijs te bieden en wetenschappelijk onderzoek te verrichten.

Nieuw!!: Wetenschappelijk onderzoek en Universiteit · Bekijk meer »

Vakblad

Een vakblad is een tijdschrift dat gewijd is aan een bepaald vak, een beroep.

Nieuw!!: Wetenschappelijk onderzoek en Vakblad · Bekijk meer »

Veldwerk

Veldwerk is het verzamelen van gegevens van onderzoek dat doorgaans buiten plaatsvindt, in tegenstelling tot laboratoriumonderzoek, en waarvan de resultaten vaak op kantoor worden geanalyseerd en verwerkt.

Nieuw!!: Wetenschappelijk onderzoek en Veldwerk · Bekijk meer »

Vereniging van Universiteiten

De Vereniging van Universiteiten (VSNU, naar de voormalige naam Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten), is de brancheorganisatie van drie bijzondere en tien bekostigde universiteiten in Nederland alsmede de Open Universiteit Nederland.

Nieuw!!: Wetenschappelijk onderzoek en Vereniging van Universiteiten · Bekijk meer »

Wetenschap

Albert Einstein Wetenschap is zowel systematisch verkregen, geordende en verifieerbare menselijke kennis, als het proces van kennisverwerving en de gemeenschap waarin deze kennis wordt vergaard.

Nieuw!!: Wetenschappelijk onderzoek en Wetenschap · Bekijk meer »

Wetenschappelijk tijdschrift

Een wetenschappelijk tijdschrift is een tijdschrift waarin wetenschappelijke bevindingen gepubliceerd worden: het is een tijdschrift dat toegewijd is aan wetenschap.

Nieuw!!: Wetenschappelijk onderzoek en Wetenschappelijk tijdschrift · Bekijk meer »

Wetenschappelijke methode

Discours de la Méthode'' uit 1637. De wetenschappelijke methode is een systematische manier om kennis te vergaren.

Nieuw!!: Wetenschappelijk onderzoek en Wetenschappelijke methode · Bekijk meer »

Wetenschapsfilosofie

Atheense school van Rafaël (1509) debatteren Plato en Aristoteles over de bron van alle kennis. Plato verwijst hierbij omhoog naar de hemelse sferen, en Aristoteles omlaag naar het aardse bestaan, als de bron van alle kennis. Wetenschapsfilosofie is een discipline van de filosofie die zich bezighoudt met het kritisch onderzoek naar de vooronderstellingen, de methoden en de resultaten van de wetenschappen.

Nieuw!!: Wetenschappelijk onderzoek en Wetenschapsfilosofie · Bekijk meer »

Wiskundig model

Een wiskundig model is een wiskundige beschrijving van een systeem, vaak met doel om systematische analyse mogelijk te maken en om voorspellingen over het systeem te kunnen doen.

Nieuw!!: Wetenschappelijk onderzoek en Wiskundig model · Bekijk meer »

Richt hier:

Exploratief onderzoek, Onderzoek, Onderzoek (wetenschappelijk), Onderzoeken, Onderzoeksmethodologie, Onderzoeksprogramma, Research.

UitgaandeInkomende
Hey! We zijn op Facebook nu! »