Logo
Unionpedia
Communicatie
Ontdek het op Google Play
Nieuw! Download Unionpedia op je Android™ toestel!
Gratis
Snellere toegang dan browser!
 

Zakelijk recht

Index Zakelijk recht

Met een zakelijk recht wordt een recht bedoeld dat de titularis ervan een aanspraak verleent op een zaak of een ander goed.

31 relaties: Appartementsrecht, Beklemrecht, Bloot eigenaar, Burgerlijk recht, Burgerlijk Wetboek (Nederland), Civiel recht (Nederland), Dertiende penning, Eigendom, Eigendomsrecht, Erfdienstbaarheid, Erfpacht, Goed (Nederlands recht), Goederenrecht, Loenen aan de Vecht, Mandeligheid, Natrekking, Nederlandse wet, Overdracht (Nederlands recht), Pand (rechtsvorm), Prestatie, Recht, Recht van hypotheek, Recht van opstal, Relatief recht, Verbintenissenrecht, Vermogensrecht, Vrucht (Nederlands recht), Vruchtgebruik, Zaak (Nederlands recht), Zaaksgevolg, Zakelijk recht.

Appartementsrecht

Een appartementsrecht ontstaat wanneer een eigenaar zijn eigendomsrecht op een gebouw (met daarbij behorende grond) splitst in meerdere appartementsrechten.

Nieuw!!: Zakelijk recht en Appartementsrecht · Bekijk meer »

Beklemrecht

Beklemrecht of recht van beklemming is een eeuwigdurend, ondeelbaar zakelijk recht op een onroerende zaak van een ander.

Nieuw!!: Zakelijk recht en Beklemrecht · Bekijk meer »

Bloot eigenaar

De bloot eigenaar (in België ook: blote eigenaar) is de eigenaar van een goed (zaak- of vermogensrecht), terwijl een ander een beperkt zakelijk recht op dat goed heeft.

Nieuw!!: Zakelijk recht en Bloot eigenaar · Bekijk meer »

Burgerlijk recht

Burgerlijk recht, ook civiel recht of in Nederland privaatrecht, is het geheel van de regels voor de onderlinge verhoudingen tussen personen, i.h.b. het personen- en familierecht en vermogensrecht.

Nieuw!!: Zakelijk recht en Burgerlijk recht · Bekijk meer »

Burgerlijk Wetboek (Nederland)

Het Burgerlijk Wetboek (afgekort: BW) is een Nederlands wetboek en maakt deel uit van het Nederlandse burgerlijk recht.

Nieuw!!: Zakelijk recht en Burgerlijk Wetboek (Nederland) · Bekijk meer »

Civiel recht (Nederland)

Civiel recht, burgerlijk recht of privaatrecht bestaat uit een materieel en een formeel gedeelte.

Nieuw!!: Zakelijk recht en Civiel recht (Nederland) · Bekijk meer »

Dertiende penning

De dertiende penning was een zakelijk recht in Nederland dat niet in het Burgerlijk Wetboek was geregeld, maar dat al een eeuwenoude geschiedenis had.

Nieuw!!: Zakelijk recht en Dertiende penning · Bekijk meer »

Eigendom

Eigendom is het recht van een rechtssubject om over een zaak (stuk grond, voorwerp, hoeveelheid contant geld enz.) naar eigen goeddunken te beschikken en anderen van deze beschikking uit te sluiten.

Nieuw!!: Zakelijk recht en Eigendom · Bekijk meer »

Eigendomsrecht

Een eigendomsrecht is de exclusieve bevoegdheid om te bepalen hoe een bestaansmiddel wordt gebruikt (usus of ius utendi), het recht op de opbrengst die ermee wordt behaald (fructus of ius fruendi), het recht het gebruik en de opbrengst aan een ander te ontzeggen en het recht om het te beschikken (abusus of ius abutendi).

Nieuw!!: Zakelijk recht en Eigendomsrecht · Bekijk meer »

Erfdienstbaarheid

Een erfdienstbaarheid of servituut is een zakelijk recht, en wel een last, waarmede een onroerende zaak - het dienend of lijdend erf - ten behoeve van een andere onroerende zaak - het heersend erf - is bezwaard.

Nieuw!!: Zakelijk recht en Erfdienstbaarheid · Bekijk meer »

Erfpacht

"Erfpacht is een zakelijk recht dat de erfpachter de bevoegdheid geeft eens anders onroerende zaak te houden en te gebruiken".

Nieuw!!: Zakelijk recht en Erfpacht · Bekijk meer »

Goed (Nederlands recht)

Het Nederlandse goederenrecht is een onderdeel van het vermogensrecht (in de zin van rechtsgebied).

Nieuw!!: Zakelijk recht en Goed (Nederlands recht) · Bekijk meer »

Goederenrecht

Het goederenrecht is een onderdeel van het vermogensrecht anders gezegd het stelsel van rechtsregels met betrekking tot iemands vermogen.

Nieuw!!: Zakelijk recht en Goederenrecht · Bekijk meer »

Loenen aan de Vecht

Loenen aan de Vecht thumb Buitenplaats Bijdorp Loenen Voormalig Gemeentehuis Loenen Dorpsstraat Loenen Vechtbrug Loenen Molen De Hoop Loenen Loenderveense Molen Loenen Loenen aan de Vecht of Loenen, is een dorp in de gemeente Stichtse Vecht, in de Vechtstreek in de Nederlandse provincie Utrecht.

Nieuw!!: Zakelijk recht en Loenen aan de Vecht · Bekijk meer »

Mandeligheid

Mandeligheid (van: mandelig) is een vorm van gebonden mede-eigendom van bijvoorbeeld een afscheidingsmuur, een heg of een pad.

Nieuw!!: Zakelijk recht en Mandeligheid · Bekijk meer »

Natrekking

Natrekking is een rechtsfiguur waarbij een kleinere, op zich zelfstandige zaak, deel gaat uitmaken van een grotere zaak.

Nieuw!!: Zakelijk recht en Natrekking · Bekijk meer »

Nederlandse wet

Een Nederlandse wet in formele zin is een besluit dat tot stand komt volgens de procedure van artikelen 82 tot en met 86 van de Grondwet, wat betekent dat het een besluit is van de regering en de Staten-Generaal samen.

Nieuw!!: Zakelijk recht en Nederlandse wet · Bekijk meer »

Overdracht (Nederlands recht)

In Nederland is overdracht van eigendom, beperkte rechten en vorderingsrechten mogelijk, tenzij de wet of de aard van het recht zich tegen een overdracht verzet.

Nieuw!!: Zakelijk recht en Overdracht (Nederlands recht) · Bekijk meer »

Pand (rechtsvorm)

Het recht van pand is een zakelijk zekerheidsrecht waarmee een roerende zaak of een vordering (het onderpand) bezwaard kan worden.

Nieuw!!: Zakelijk recht en Pand (rechtsvorm) · Bekijk meer »

Prestatie

Een prestatie is het volbrengen van een gesteld doel of verplichting.

Nieuw!!: Zakelijk recht en Prestatie · Bekijk meer »

Recht

Vrouwe Justitia is het symbool voor de rechtspraak Het recht is een toestand die door sommige menselijke handelingen verstoord of aangetast, en door andere gehandhaafd, tot stand gebracht of hersteld kan worden.

Nieuw!!: Zakelijk recht en Recht · Bekijk meer »

Recht van hypotheek

Het recht van hypotheek is een zekerheidsrecht op een registergoed, dat gekoppeld is aan een lening, althans een maximaal te lenen bedrag.

Nieuw!!: Zakelijk recht en Recht van hypotheek · Bekijk meer »

Recht van opstal

Het recht van opstal (Latijn: superficies) is een zakelijk recht om in, op of boven een onroerende zaak die eigendom is van een ander rechtssubject, gebouwen, werken of beplantingen (de zogenaamde opstallen) in eigendom te hebben.

Nieuw!!: Zakelijk recht en Recht van opstal · Bekijk meer »

Relatief recht

Een relatief recht (ook wel persoonlijk recht genoemd) is een vermogensrecht dat slechts in relatie tot een of meer bepaalde rechtssubjecten kan worden uitgeoefend.

Nieuw!!: Zakelijk recht en Relatief recht · Bekijk meer »

Verbintenissenrecht

Verbintenissenrecht is een deelgebied van het burgerlijk recht.

Nieuw!!: Zakelijk recht en Verbintenissenrecht · Bekijk meer »

Vermogensrecht

Als objectief recht omvat het rechtsgebied van het vermogensrecht als onderdeel van het privaatrecht het geheel van bepalingen dat betrekking heeft op vermogensbestanddelen.

Nieuw!!: Zakelijk recht en Vermogensrecht · Bekijk meer »

Vrucht (Nederlands recht)

Boek 3 van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek bepaalt het volgende over vruchten: Art.

Nieuw!!: Zakelijk recht en Vrucht (Nederlands recht) · Bekijk meer »

Vruchtgebruik

Het recht van vruchtgebruik (Frans: usufruit) is een zakelijk recht om gebruik te maken van goederen die eigendom zijn van iemand anders en daarvan de vruchten te genieten.

Nieuw!!: Zakelijk recht en Vruchtgebruik · Bekijk meer »

Zaak (Nederlands recht)

In het Nederlandse recht is een zaak in Boek 3 van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek gedefinieerd als een voor menselijke beheersing vatbaar stoffelijk object.

Nieuw!!: Zakelijk recht en Zaak (Nederlands recht) · Bekijk meer »

Zaaksgevolg

Zaaksgevolg (of Belgisch volgrecht) is het eerste kenmerk van een absoluut recht.

Nieuw!!: Zakelijk recht en Zaaksgevolg · Bekijk meer »

Zakelijk recht

Met een zakelijk recht wordt een recht bedoeld dat de titularis ervan een aanspraak verleent op een zaak of een ander goed.

Nieuw!!: Zakelijk recht en Zakelijk recht · Bekijk meer »

Richt hier:

Beperkt recht, Bezwaren, Boek 5 van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek, Gebruiksrecht, Gebruiksrechtovereenkomst, Zakelijke rechten, Zekerheidsrecht, Zelfstandige zakelijke rechten.

UitgaandeInkomende
Hey! We zijn op Facebook nu! »