Logo
Unionpedia
Communicatie
Ontdek het op Google Play
Nieuw! Download Unionpedia op je Android™ toestel!
Installeren
Snellere toegang dan browser!
 

Zwaveldioxide

Index Zwaveldioxide

Zwaveldioxide is een anorganische verbinding tussen zwavel en zuurstof, en heeft als brutoformule SO2.

51 relaties: Aarde (planeet), Aardolie, Aluminiumoxide, Anorganische verbinding, Bindingsorde, Bruinkool, Brutoformule, Bunsen-reactie, Cheletrope reactie, Clausproces, Cycloadditie, Enthalpie, Fossiele brandstof, Fumarole, Gas (aggregatietoestand), Gebogen moleculaire geometrie, Halogeen, Katalysator, Kilojoule, Korstmos, Long (orgaan), Longoedeem, Lucht, Luchtvervuiling, Mol (eenheid), Natriumhydroxide, Natriumsulfiet, Oxidatietoestand, Puntgroep, Reductor, Smog, Steenkool, Structuurformule, Sulfiet, Sulfoleen, Sulfurylchloride, Titanium(IV)oxide, Valentieschil-elektronenpaar-repulsie-theorie, Verbranding, Vulkaan, Water, Waterstofsulfide, Zure regen, Zuurconstante, Zuurstof (element), Zwavel, Zwavel-jodiumcyclus, Zwaveligzuur, Zwaveltrioxide, Zwavelzuur, ..., 1,3-butadieen. Uitbreiden index (1 meer) »

Aarde (planeet)

De Aarde (soms de wereld of Terra genoemd) is vanaf de Zon gerekend de derde planeet van ons zonnestelsel.

Nieuw!!: Zwaveldioxide en Aarde (planeet) · Bekijk meer »

Aardolie

Jaknikker, een instrument voor oliewinning uit lagedrukolievelden Aardolie, ruwe olie of petroleum is, naast onder andere aardgas, één van de fossiele brandstoffen.

Nieuw!!: Zwaveldioxide en Aardolie · Bekijk meer »

Aluminiumoxide

Aluminiumoxide, ook bekend onder de naam aluinaarde of alumina is een anorganische verbinding met als brutoformule Al2O3.

Nieuw!!: Zwaveldioxide en Aluminiumoxide · Bekijk meer »

Anorganische verbinding

Anorganische verbindingen zijn verbindingen die geen C-H-binding (covalente koolstof-waterstofbinding) in hun structuur hebben en dus geen organische verbindingen zijn.

Nieuw!!: Zwaveldioxide en Anorganische verbinding · Bekijk meer »

Bindingsorde

De bindingsorde (B.O.) van een chemische binding geeft weer hoeveel bindingen er aanwezig zijn tussen 2 bindende atomen.

Nieuw!!: Zwaveldioxide en Bindingsorde · Bekijk meer »

Bruinkool

| Bruinkool afkomstig uit de dagbouw Welzow-Süd in de elektriciteitscentrale Klingenberg in Berlijn |- | Houtfragmenten (Xyliet) in bruinkool door niet volledig doorlopen inkoling |- | Een bruinkoolbriket voor huisverwarming | Bruinkool of ligniet is een fossiele brandstof die bestaat uit plantenresten die in diepe aardlagen tot koolstof en andere scheikundige verbindingen worden omgezet.

Nieuw!!: Zwaveldioxide en Bruinkool · Bekijk meer »

Brutoformule

De brutoformule is een notatievorm voor een chemische verbinding, waarbij alleen de elementen met de aantallen atomen worden weergegeven, niet de manier waarop de atomen met elkaar verbonden zijn.

Nieuw!!: Zwaveldioxide en Brutoformule · Bekijk meer »

Bunsen-reactie

De Bunsen-reactie is een anorganische reactie waarbij zwavelzuur en waterstofjodide gevormd worden uit water, zwaveldioxide en di-jood: De reactie is de eerste stap in de zwavel-jodiumcyclus voor de productie van waterstofgas en werd genoemd naar de Duitse scheikundige Robert Bunsen.

Nieuw!!: Zwaveldioxide en Bunsen-reactie · Bekijk meer »

Cheletrope reactie

Een cheletrope reactie (soms wel aangeduid als cheletropische reactie) is een organische reactie, behorende tot de groep der pericyclische reacties.

Nieuw!!: Zwaveldioxide en Cheletrope reactie · Bekijk meer »

Clausproces

Het clausproces is de belangrijkste manier om zwavelhoudende componenten uit industriële afvalgassen te verwijderen.

Nieuw!!: Zwaveldioxide en Clausproces · Bekijk meer »

Cycloadditie

Voorbeeld van een cycloadditiereactie: reactie tussen 1,3-butadieen en etheen Een cycloadditie is een pericyclische reactie waarbij twee π-bindingen omgezet worden in twee σ-bindingen, en waarmee twee verbindingen in een cyclische verbinding omgezet worden.

Nieuw!!: Zwaveldioxide en Cycloadditie · Bekijk meer »

Enthalpie

Enthalpie, aangeduid met het symbool H, is een grootheid uit de thermodynamica, een toestandsfunctie die afgeleid kan worden uit de inwendige energie U (of E) door daaraan het product van een term druk en volume (pV) als term toe te voegen.

Nieuw!!: Zwaveldioxide en Enthalpie · Bekijk meer »

Fossiele brandstof

Steenkool, een fossiele brandstof. Fossiele brandstoffen zijn koolwaterstofverbindingen die zijn ontstaan uit resten van plantaardig en dierlijk leven in het geologisch verleden van de aarde, vooral in het Carboon maar ook uit andere tijdperken.

Nieuw!!: Zwaveldioxide en Fossiele brandstof · Bekijk meer »

Fumarole

Een fumarole (Latijn: fumus, rook) is een opening in de aardkorst, vaak in de nabijheid van vulkanen of in vulkanisch actieve gebieden, waar warme tot zeer hete gassen en dampen uit ontsnappen.

Nieuw!!: Zwaveldioxide en Fumarole · Bekijk meer »

Gas (aggregatietoestand)

ionen) bewegen vrij rond Rook geeft een indicatie van de beweging van gas door de ruimte Gas is een van de aggregatietoestanden waarin materie zich kan bevinden.

Nieuw!!: Zwaveldioxide en Gas (aggregatietoestand) · Bekijk meer »

Gebogen moleculaire geometrie

In de scheikunde verwijst een gebogen moleculaire geometrie naar moleculen waarbij drie atomen via twee bindingen verbonden zijn met elkaar en waarbij deze twee bindingen een hoek kleiner dan 180° vormen.

Nieuw!!: Zwaveldioxide en Gebogen moleculaire geometrie · Bekijk meer »

Halogeen

De halogenen (IUPAC-groepsnummer 17, vroeger bekend als VIIa) of zoutvormers uit het periodiek systeem hebben als kenmerk dat hun buitenste schil zeven elektronen bevat.

Nieuw!!: Zwaveldioxide en Halogeen · Bekijk meer »

Katalysator

De werking van een katalysator schematisch voorgesteld. Doordat tussenproducten worden gevormd, is de activeringsenergie lager en verloopt de reactie sneller. Een katalysator is een stof die de snelheid van een bepaalde chemische reactie beïnvloedt zonder zelf verbruikt te worden.

Nieuw!!: Zwaveldioxide en Katalysator · Bekijk meer »

Kilojoule

De kilojoule is een van het SI afgeleide eenheid.

Nieuw!!: Zwaveldioxide en Kilojoule · Bekijk meer »

Korstmos

Korstmossen (of lichenen) zijn symbiosevormen van twee of meer verschillende "symbionten" of levensvormen.

Nieuw!!: Zwaveldioxide en Korstmos · Bekijk meer »

Long (orgaan)

Gaswisseling in de longblaasjes Longen zijn gepaarde ademhalingsorganen van gewervelde dieren, met uitzondering van de meeste vissen en sommige amfibieën.

Nieuw!!: Zwaveldioxide en Long (orgaan) · Bekijk meer »

Longoedeem

Longoedeem ontstaat wanneer de bloedvaten in de long beschadigd worden.

Nieuw!!: Zwaveldioxide en Longoedeem · Bekijk meer »

Lucht

Met lucht wordt het homogene mengsel van gassen bedoeld in de onderste lagen van de atmosfeer.

Nieuw!!: Zwaveldioxide en Lucht · Bekijk meer »

Luchtvervuiling

Luchtvervuiling Luchtvervuiling boven het oosten van China New York, 1988 Luchtvervuiling door industrie Luchtvervuiling door verkeerSmog boven Mexico-Stad, 1985Luchtvervuiling, 2004 Sporen bij een luchtbehandelingssysteem Luchtvervuiling is het verschijnsel waarbij de ons omringende lucht wordt verontreinigd door stoffen die daar van oorsprong niet in voorkomen.

Nieuw!!: Zwaveldioxide en Luchtvervuiling · Bekijk meer »

Mol (eenheid)

De mol (meervoud molen) is een van de zeven basiseenheden in het SI, het Internationaal Stelsel van Eenheden.

Nieuw!!: Zwaveldioxide en Mol (eenheid) · Bekijk meer »

Natriumhydroxide

Natriumhydroxide, ook wel caustische of bijtende soda genoemd, is een anorganische verbinding met als brutoformule NaOH.

Nieuw!!: Zwaveldioxide en Natriumhydroxide · Bekijk meer »

Natriumsulfiet

Natriumsulfiet (Na2SO3) is een zout van natrium en zwaveligzuur.

Nieuw!!: Zwaveldioxide en Natriumsulfiet · Bekijk meer »

Oxidatietoestand

De oxidatietoestand (ook wel oxidatiegetal, oxidatiegraad, oxidatietrap of oxidatieniveau) is de mate waarin een atoom in een chemische verbinding geoxideerd is.

Nieuw!!: Zwaveldioxide en Oxidatietoestand · Bekijk meer »

Puntgroep

Een puntgroep is een symmetriegroep, ondergroep van een orthogonale groep, die bestaat uit een verzameling puntsymmetrieoperaties, dit zijn operaties die isometrische afbeeldingen opleveren met behoud van één vast punt, het symmetriepunt, dat tevens een dekpunt is.

Nieuw!!: Zwaveldioxide en Puntgroep · Bekijk meer »

Reductor

Een reductor of elektronendonor is een chemische stof die in een chemische reactie elektronen kan afstaan.

Nieuw!!: Zwaveldioxide en Reductor · Bekijk meer »

Smog

Smog boven Parijs, 2004 Het Parlement in Londen, Claude Monet, 1904 New York, 1988 Smog is luchtvervuiling die in een bepaalde periode opeens sterk toeneemt.

Nieuw!!: Zwaveldioxide en Smog · Bekijk meer »

Steenkool

Steenkool Steenkool is een fossiele brandstof en bestaat uit afzettingen van plantenresten die in het geologisch verleden zijn gevormd.

Nieuw!!: Zwaveldioxide en Steenkool · Bekijk meer »

Structuurformule

Een structuurformule is een grafische, tweedimensionale weergave van de structuur en enkele andere belangrijke kenmerken van een molecuul.

Nieuw!!: Zwaveldioxide en Structuurformule · Bekijk meer »

Sulfiet

Structuurformule van het sulfiet-anion. Molecuulmodel van een sulfiet-anion. Sulfieten zijn zouten die het sulfiet-ion, SO32- bevatten.

Nieuw!!: Zwaveldioxide en Sulfiet · Bekijk meer »

Sulfoleen

Sulfoleen of butadieensulfon is een organische zwavelverbinding met als brutoformule C4H6O2S.

Nieuw!!: Zwaveldioxide en Sulfoleen · Bekijk meer »

Sulfurylchloride

Sulfurylchloride is een anorganische verbinding van zwavel, zuurstof en chloor met als brutoformule SO2Cl2.

Nieuw!!: Zwaveldioxide en Sulfurylchloride · Bekijk meer »

Titanium(IV)oxide

Titanium(IV)oxide of titaandioxide (TiO2) is een oxide van titanium.

Nieuw!!: Zwaveldioxide en Titanium(IV)oxide · Bekijk meer »

Valentieschil-elektronenpaar-repulsie-theorie

De valentieschil-elektronenpaar-repulsie-theorie (meestal benoemd als VSEPR-theorie) is een theorie die de geometrie van covalente bindingen verklaart aan de hand van repulsieve coulombkrachten tussen valentie-elektronen.

Nieuw!!: Zwaveldioxide en Valentieschil-elektronenpaar-repulsie-theorie · Bekijk meer »

Verbranding

Verbrandingsoven voor afval voor de opwekking van energie Een verbranding is een complex geheel van voornamelijk exotherme chemische reacties tussen een brandstof en een oxidator (meestal zuurstofgas) waarbij warmte en licht ontstaat in de vorm van een vlam of een gloed.

Nieuw!!: Zwaveldioxide en Verbranding · Bekijk meer »

Vulkaan

Augustine-vulkaan in Alaska, opname januari 2006 Stromboli in 1980 Napels, augustus 2003 Vulkaan in het Becharof National Wildlife Refuge in Alaska, Bron: U.S. Fish and Wildlife Service Saturnus Een vulkaan is een opening in het oppervlak van een planeet waar gesmolten gesteente (magma), gas en brokstukken van vast gesteente (tefra) door naar buiten komen.

Nieuw!!: Zwaveldioxide en Vulkaan · Bekijk meer »

Water

Water als vaste stof, vloeistof en gas Water (H2O; aqua of aq.; zelden diwaterstofoxide of oxidaan) is de chemische verbinding van twee waterstofatomen en een zuurstofatoom.

Nieuw!!: Zwaveldioxide en Water · Bekijk meer »

Waterstofsulfide

Waterstofsulfide (H2S), soms zwavelwaterstof (verouderd) genoemd, is een sterk ruikend giftig gas dat vooral bekend is als de oorzaak van de geur van rotte eieren.

Nieuw!!: Zwaveldioxide en Waterstofsulfide · Bekijk meer »

Zure regen

Een gestorven beuk Zure regen, zure neerslag of zure depositie ontstaat wanneer zwaveldioxide (SO2), stikstofoxiden (NOx), ammoniak (NH3) en vluchtige organische stoffen (VOS) oplossen in de regenwolken.

Nieuw!!: Zwaveldioxide en Zure regen · Bekijk meer »

Zuurconstante

De zuurconstante is een kwantitatieve maat voor de sterkte van een zuur.

Nieuw!!: Zwaveldioxide en Zuurconstante · Bekijk meer »

Zuurstof (element)

Zuurstof is een chemisch element met symbool O (Uit het Latijn: oxygenium) en atoomnummer 8.

Nieuw!!: Zwaveldioxide en Zuurstof (element) · Bekijk meer »

Zwavel

Zwavel is een scheikundig element met symbool S en atoomnummer 16.

Nieuw!!: Zwaveldioxide en Zwavel · Bekijk meer »

Zwavel-jodiumcyclus

schema van de zwavel-jodiumcyclus De zwavel-jodiumcyclus is een thermochemisch proces om waterstofgas te bereiden.

Nieuw!!: Zwaveldioxide en Zwavel-jodiumcyclus · Bekijk meer »

Zwaveligzuur

Zwaveligzuur of diwaterstofsulfiet is een onstabiel, zwak anorganisch zuur, dat kan worden gevormd door een reactie van zwaveldioxide met water.

Nieuw!!: Zwaveldioxide en Zwaveligzuur · Bekijk meer »

Zwaveltrioxide

Zwaveltrioxide of SO3 is een vaste stof die bestaat in drie modificaties of allotropen.

Nieuw!!: Zwaveldioxide en Zwaveltrioxide · Bekijk meer »

Zwavelzuur

Zwavelzuur is een industrieel belangrijk anorganisch zuur met als brutoformule H2SO4.

Nieuw!!: Zwaveldioxide en Zwavelzuur · Bekijk meer »

1,3-butadieen

1,3-butadieen, kortweg meestal butadieen genoemd, is een tweevoudig onverzadigde koolwaterstofverbinding met als brutoformule C4H6.

Nieuw!!: Zwaveldioxide en 1,3-butadieen · Bekijk meer »

Richt hier:

E220, SO2.

UitgaandeInkomende
Hey! We zijn op Facebook nu! »