Logo
Unionpedia
Communicatie
Ontdek het op Google Play
Nieuw! Download Unionpedia op je Android™ toestel!
Downloaden
Snellere toegang dan browser!
 

Anorganische verbinding

Index Anorganische verbinding

Anorganische verbindingen zijn verbindingen die geen C-H-binding (covalente koolstof-waterstofbinding) in hun structuur hebben en dus geen organische verbindingen zijn.

304 relaties: Abiotische olie, Activator (biochemie), Aerobe dissimilatie, Aluminiumhydride, Aluminiumhydroxide, Aluminiumoxide, Ammoniak, Ammoniumcerium(IV)nitraat, Ammoniumcyanaat, Ammoniumperchloraat, Ammoniumpersulfaat, Ammoniumthiocyanaat, Ammoniumwaterstofsulfaat, Anorganisch zuur, Anorganische chemie, Antimoon(III)acetaat, Antimoon(III)bromide, Antimoon(V)oxide, Antimoontrichloride, Anton Eduard van Arkel (scheikundige), Arseen(V)oxide, Bariumferraat, Bariumsulfide, Basisch oxide, Berylliumbromide, Berylliumchloride, Berylliumfluoride, Berylliumhydride, Berylliumjodide, Berylliumsulfaat, Biologische afbraak, Bismut(III)chloride, Bismut(III)sulfide, Bismutine, Boortrichloride, Boortrioxide, Borazine, Broompentacarbonylrenium(I), Broomwaterstofzuur, Cadmiumacetaat, Cadmiumchloride, Cadmiumoxide, Calciumcarbide, Calciumcyanide, Calciumfosfide, Calciumhydroxide, Calciummonofosfide, Carbonylcomplex, Carbonylering, Carbonylsulfide, ..., Cerium(IV)oxide, Cesiumhydroxide, Chemisch bestrijdingsmiddel, Chemoheterotrofie, Chemosynthese, Chloorbenzeen, Chloordioxide, Chlooroxide, Chlorylfluoride, Christophorus Buys Ballot, Chromylchloride, Chroom(III)nitride, Cis-trans-isomerie, Co-enzym, Curium(III)oxide, Cyanogeenchloride, Decacarbonyldihydridotriosmium, Desiccator, Detrivoor, Di-ijzernonacarbonyl, Diazoniumverbinding, Difosforpentoxide, Dikobaltoctacarbonyl, Dilithium (scheikunde), Dinatriumtetracarbonylferraat, Direniumdecacarbonyl, Diwaterstofcarbonaat, Dizuurstofdifluoride, DMPU, Dysprosium(III)chloride, Erbium(III)oxide, Ethyloxiraan, Fluoride, Fosfaan (stofklasse), Fosforpentabromide, Fosforpentachloride, Fosforpentasulfide, Fosforsesquisulfide, Fosfortri-jodide, Fosfortribromide, Fosfortrifluoride, Fosfortrioxide, Fotosynthese, Fries groen, Fulminezuur, Gallium(III)bromide, Gallium(III)hydroxide, Gallium(III)oxide, Galliumarsenide, Germaniumtetrachloride, Goud(I)bromide, Goud(I)chloride, Goud(III)bromide, Goud(III)chloride, Goudhalogenide, Hafnium(IV)carbide, Hafnium(IV)oxide, Halogeenzuurstofzuur, Hexachloorplatinazuur, Hexafluorkiezelzuur, Hexamminekobalt(III)chloride, Holmium(III)chloride, Holmium(III)oxide, Humus, Humuszuur, Hydrazine, Hydroxylamine, Hypochloriet, IJzer(II)hydroxide, IJzer(II)oxide, IJzer(II)sulfide, IJzer(III)hydroxide, IJzer(III)oxide, IJzerpentacarbonyl, Indiumantimonide, Iridium(III)chloride, Kaliumbifluoride, Kaliumcarbonaat, Kaliumchromaat, Kaliumferrioxalaat, Kaliumhexachloroplatinaat, Kaliumhexafluorfosfaat, Kaliumhydroxide, Kaliumjodide, Kaliummanganaat, Kaliumpermanganaat, Kaliumpolysulfide, Kaliumtetrachloroplatinaat, Kaliumtetrafluoraluminaat, Kalkzwavel, Koolstofdioxide, Koolstofdisulfide, Koolstofmonoxide, Koper(I)bromide, Koper(I)cyanide, Kryptondifluoride, Kwik(I)chloride, Kwik(I)jodide, Kwik(II)jodide, Kwik(II)oxide, Lanthaan(III)oxide, Lijm, Lineaire synthese, Lithiumaluminaat, Lithiumaluminiumhydride, Lithiumboorhydride, Lood(II)acetaat, Lood(II)azide, Lood(II)bromide, Lood(II)carbonaat, Lood(II)chloride, Lood(II)chromaat, Lood(II,IV)oxide, Magnesiumdiuranaat, Magnesiumfosfide, Mangaancyclopentadienyltricarbonyl, Medicinale chemie, Metabolisme van micro-organismen, Metallool, Metathese (scheikunde), Molybdeen(IV)chloride, Molybdeen(IV)sulfide, Natriumaluminiumhydride, Natriumaluminiumsilicaat, Natriumboorhydride, Natriumcarbonaat, Natriumchloraat, Natriumhydroxide, Natriummetabisulfiet, Natriumorthovanadaat, Natriumpercarbonaat, Natriumperjodaat, Natriumselenide, Natriumtelluriet, Natuurproduct (scheikunde), Neodymium(III)oxide, Nikkel(II)carbonaat, Nikkel(II)hydroxide, Nikkel(II)oxide, Nikkel(II)sulfaat, Nikkeltetracarbonyl, Niobium(V)bromide, Niobium(V)chloride, Niobium(V)fluoride, Nitroniumtetrafluorboraat, Nomenclatuur (scheikunde), Oceaanverzuring, Onderfosforigzuur, Oplosbaarheidstabel, Oplosmiddel, Organische chemie, Organische verbinding, Osmium(IV)chloride, Osmium(VIII)oxide, Oxozuur, Pentanatriumtrifosfaat, Philae (lander), Pigment, Polyammoniumfosfaat, Prochiraliteit, Pseudohalogeen, Pyrozwavelzuur, Radiumbromide, Radiumchloride, Reducent, Salpeterzuur, Seleenoxydichloride, Seleentetrachloride, Siliciummonoxide, Spontane generatie, Stibine, Stikstofdioxide, Stikstofmonoxide, Stikstoftrichloride, Stock-notatie, Stofklasse, Stofwisseling, Streef- en Interventiewaarden, Strontiumnitride, Strontiumoxide, Sulfurylchloride, Sulfurylfluoride, Telluurdibromide, Telluurdichloride, Telluurtetrabromide, Telluurtetrachloride, Telluurtetrafluoride, Telluurtetrajodide, Telluurzuur, Terbium(III)bromide, Terbium(III)chloride, Terbium(III)jodide, Terbium(III)oxide, Tetrabroommethaan, Tetrahydroaluminaat, Tetrahydroboraat(III), Thiocyaanzuur, Thiofosforylchloride, Thiofosgeen, Thionylbromide, Thiozuur, Titanium(III)chloride, Tri-joodnitride, Trirutheniumdodecacarbonyl, Uranium(IV)fluoride, Uraniumhexafluoride, Vanadium(III)bromide, Vanadium(III)fluoride, Vanadium(III)jodide, Vanadium(III)oxide, Vanadium(III)sulfaat, Vanadium(IV)chloride, Vanadium(V)oxide, Vanadiumhexacarbonyl, Vanadiumoxytrichloride, Verbinding, Voedingsstof, Voedsel, Waterstofastatide, Waterstofazide, Waterstofbromide, Waterstofchloride, Waterstofcyanide, Waterstofperoxide, Waterstofselenide, Waterstoftelluride, Wolfraam(VI)chloride, Wolfraamzuur, Wolframaat, Xenondifluoride, Xenonhexafluoride, Xenontrioxide, Yttrium(III)arsenide, Yttrium-barium-koperoxide, Zeesneeuw, Zilver(I)fluoride, Zilver(II)fluoride, Zilvercarbonaat, Zilverhexafluorfosfaat, Zilverperchloraat, Zinkchromaat, Zinkfosfide, Zinkhydroxide, Zinksulfide, Zirkonium(IV)fluoride, Zoutzuur, Zuurhalogenide, Zuurstofdifluoride, Zwavelchloride, Zwaveldichloride, Zwaveldioxide, Zwavelhexafluoride, 1,3-dimethyl-2-imidazolidinon, 9-borabicyclo(3.3.1)nonaan. Uitbreiden index (254 meer) »

Abiotische olie

Abiotische olie is de aanduiding voor aardolie volgens de theorie dat deze ontstaan is door niet-biologische processen diep in de kern van de aarde.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Abiotische olie · Bekijk meer »

Activator (biochemie)

Een activator is in de biochemie een stof die de werking van een enzym in gang zet of versterkt zonder zelf een katalysator te zijn.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Activator (biochemie) · Bekijk meer »

Aerobe dissimilatie

Aerobe dissimilatie is de verbranding van natuurlijke organische moleculen (biomoleculen).

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Aerobe dissimilatie · Bekijk meer »

Aluminiumhydride

Aluminiumhydride is een anorganische verbinding van aluminium en waterstof, met als brutoformule AlH3.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Aluminiumhydride · Bekijk meer »

Aluminiumhydroxide

Aluminiumhydroxide is een anorganische verbinding van aluminium, met als brutoformule Al(OH)3.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Aluminiumhydroxide · Bekijk meer »

Aluminiumoxide

Aluminiumoxide, ook bekend onder de naam aluinaarde of alumina is een anorganische verbinding met als brutoformule Al2O3.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Aluminiumoxide · Bekijk meer »

Ammoniak

Ammoniak is een anorganische verbinding van stikstof en waterstof met de molecuulformule NH3.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Ammoniak · Bekijk meer »

Ammoniumcerium(IV)nitraat

Ammoniumcerium(IV)nitraat is een anorganisch nitraat van ammoniak en cerium, met als formule.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Ammoniumcerium(IV)nitraat · Bekijk meer »

Ammoniumcyanaat

Ammoniumcyanaat is een anorganische verbinding met als brutoformule NH4OCN.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Ammoniumcyanaat · Bekijk meer »

Ammoniumperchloraat

Ammoniumperchloraat is een anorganische verbinding met als brutoformule NH4ClO4.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Ammoniumperchloraat · Bekijk meer »

Ammoniumpersulfaat

Ammoniumpersulfaat is een anorganische verbinding met als brutoformule H8N2O8S2, de normale formulenotatie is: (NH4)2S2O8.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Ammoniumpersulfaat · Bekijk meer »

Ammoniumthiocyanaat

Ammoniumthiocyanaat is een anorganische verbinding met als brutoformule NH4SCN.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Ammoniumthiocyanaat · Bekijk meer »

Ammoniumwaterstofsulfaat

Ammoniumwaterstofsulfaat of ammoniumbisulfaat is een anorganische verbinding van het ammoniumion met als brutoformule NH4HSO4.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Ammoniumwaterstofsulfaat · Bekijk meer »

Anorganisch zuur

Een anorganisch zuur of mineraal zuur in de scheikunde is een zuur dat is afgeleid van een bepaalde anorganische verbinding.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Anorganisch zuur · Bekijk meer »

Anorganische chemie

Anorganische scheikunde is de tak van de scheikunde die zich bezighoudt met anorganische chemische verbindingen; dat wil zeggen met verbindingen die normaal gesproken geen koolstofatomen bevatten, zoals mineralen, zouten, en metalen, maar ook water.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Anorganische chemie · Bekijk meer »

Antimoon(III)acetaat

Antimoon(III)acetaat is een anorganische verbinding van antimoon in oxidatietoestand +III, met als formule Sb(CH3COO)3.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Antimoon(III)acetaat · Bekijk meer »

Antimoon(III)bromide

Antimoon(III)bromide is een anorganische verbinding van antimoon en broom, met als brutoformule SbBr3.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Antimoon(III)bromide · Bekijk meer »

Antimoon(V)oxide

Antimoon(V)oxide of antimoonpentoxide is een anorganische verbinding van zuurstof met antimoon in de oxidatietoestand +5.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Antimoon(V)oxide · Bekijk meer »

Antimoontrichloride

Antimoontrichloride is een anorganische verbinding van antimoon en Chloor, met als brutoformule SbCl3.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Antimoontrichloride · Bekijk meer »

Anton Eduard van Arkel (scheikundige)

Anton Eduard van Arkel ('s-Gravenzande, 19 november 1893 - Leiden, 14 maart 1976) was een Nederlands hoogleraar scheikunde.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Anton Eduard van Arkel (scheikundige) · Bekijk meer »

Arseen(V)oxide

Arseen(V)oxide is een anorganische verbinding van arseen, met als brutoformule As2O5.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Arseen(V)oxide · Bekijk meer »

Bariumferraat

Bariumferraat is een anorganische verbinding van barium en ijzer, met als brutoformule BaFeO4.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Bariumferraat · Bekijk meer »

Bariumsulfide

Bariumsulfide (BaS) is een anorganische verbinding van barium en zwavel.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Bariumsulfide · Bekijk meer »

Basisch oxide

Een basisch oxide is een anorganische verbinding die met water reageert tot een hydroxide-base.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Basisch oxide · Bekijk meer »

Berylliumbromide

Berylliumbromide (BeBr2) is een extreem giftige anorganische verbinding van beryllium en broom.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Berylliumbromide · Bekijk meer »

Berylliumchloride

Berylliumchloride (BeCl2) is een extreem giftige anorganische verbinding van beryllium en chloor.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Berylliumchloride · Bekijk meer »

Berylliumfluoride

Berylliumfluoride (BeF2) is een extreem giftige anorganische verbinding van beryllium en fluor.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Berylliumfluoride · Bekijk meer »

Berylliumhydride

Berylliumhydride is een anorganische verbinding van beryllium en waterstof, met als brutoformule BeH2.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Berylliumhydride · Bekijk meer »

Berylliumjodide

Berylliumjodide (BeI2) is een extreem giftige anorganische verbinding van beryllium en jood.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Berylliumjodide · Bekijk meer »

Berylliumsulfaat

Berylliumsulfaat is een extreem giftige anorganische verbinding van beryllium, met als brutoformule BeSO4.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Berylliumsulfaat · Bekijk meer »

Biologische afbraak

Biologisch plastic na twee maanden afbraak. Biologische afbraak is het proces waarbij organische verbindingen, dat wil zeggen stoffen waarvan de moleculen een chemische binding tussen koolstof en waterstof bevatten, afgebroken worden door de natuurlijke ("biologische") activiteit (stofwisseling) van micro-organismen.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Biologische afbraak · Bekijk meer »

Bismut(III)chloride

Bismutchloride is een anorganische verbinding van bismut en chloor, met als brutoformule BiCl3.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Bismut(III)chloride · Bekijk meer »

Bismut(III)sulfide

Bismut(III)sulfide is een anorganische verbinding van bismut en zwavel, met als brutoformule Bi2S3.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Bismut(III)sulfide · Bekijk meer »

Bismutine

Bismutine is een anorganische verbinding van bismut, met als brutoformule BiH3.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Bismutine · Bekijk meer »

Boortrichloride

Boortrichloride is een anorganische verbinding van boor met als brutoformule BCl3.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Boortrichloride · Bekijk meer »

Boortrioxide

Boortrioxide (B2O3) is een anorganische verbinding van boor en zuurstof.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Boortrioxide · Bekijk meer »

Borazine

Borazine is een cyclische verbinding van boor, stikstof en waterstof, en bestaat uit drie BH-groepen, afgewisseld met drie NH-groepen.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Borazine · Bekijk meer »

Broompentacarbonylrenium(I)

Broompentacarbonylrenium(I) is een anorganische verbinding van renium.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Broompentacarbonylrenium(I) · Bekijk meer »

Broomwaterstofzuur

Broomwaterstofzuur is de benaming voor een waterige oplossing van het gas waterstofbromide.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Broomwaterstofzuur · Bekijk meer »

Cadmiumacetaat

Cadmiumacetaat is een anorganische verbinding van cadmium in oxidatietoestand +II, met als brutoformule Cd(CH3COO)2.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Cadmiumacetaat · Bekijk meer »

Cadmiumchloride

Cadmiumchloride is een anorganisch zout van cadmium, met als brutoformule CdCl2.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Cadmiumchloride · Bekijk meer »

Cadmiumoxide

Cadmiumoxide (CdO) is een anorganische verbinding van cadmium met zuurstof.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Cadmiumoxide · Bekijk meer »

Calciumcarbide

Calciumcarbide (ook bekend onder de benamingen carbid, karbiet of carbuur) is een anorganische verbinding van calcium en koolstof, met als brutoformule CaC2.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Calciumcarbide · Bekijk meer »

Calciumcyanide

Calciumcyanide is een anorganische verbinding van calcium die wordt gebruikt om waterstofcyanide (blauwzuur) te maken.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Calciumcyanide · Bekijk meer »

Calciumfosfide

Calciumfosfide is een anorganische verbinding van calcium en fosfor, met als brutoformule Ca3P2.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Calciumfosfide · Bekijk meer »

Calciumhydroxide

Calcium(di)hydroxide of gebluste kalk is een anorganische verbinding van calcium, met als brutoformule Ca(OH)2.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Calciumhydroxide · Bekijk meer »

Calciummonofosfide

Calciummonofosfide is een anorganische verbinding tussen calcium en fosfor met als brutoformule CaP.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Calciummonofosfide · Bekijk meer »

Carbonylcomplex

ijzer. Een carbonylcomplex of metaalcarbonyl is een anorganische coördinatieverbinding van een overgangsmetaal met koolstofmonoxide als ligand.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Carbonylcomplex · Bekijk meer »

Carbonylering

Een carbonylering is een begrip uit de organische en anorganische chemie, die verwijst naar een type chemische reactie waarbij koolstofmonoxide (CO) in een organische, dan wel anorganische verbinding wordt gebracht.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Carbonylering · Bekijk meer »

Carbonylsulfide

Carbonylsulfide is een anorganische koolstofverbinding, met als brutoformule COS.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Carbonylsulfide · Bekijk meer »

Cerium(IV)oxide

Cerium(IV)oxide is een anorganische verbinding van cerium, met als brutoformule CeO2.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Cerium(IV)oxide · Bekijk meer »

Cesiumhydroxide

Cesiumhydroxide (CsOH) is een anorganische verbinding van cesium.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Cesiumhydroxide · Bekijk meer »

Chemisch bestrijdingsmiddel

"Cropdusting" in de VS. In Nederland is vliegtuigspuiten voor vrijwel geen enkel middel toegestaan. Chemische bestrijdingsmiddelen, pesticiden of biociden zijn stoffen die worden gebruikt om ziekten, plagen of onkruiden in de landbouw te bestrijden of organismen te bestrijden die hinderlijk of schadelijk zijn (bijvoorbeeld mieren, ongedierte, aantasting van materialen, algen, ontsmetting van voorwerpen en installaties en houtbescherming).

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Chemisch bestrijdingsmiddel · Bekijk meer »

Chemoheterotrofie

Chemoheterotrofie (Chemo (Latijn: chemisch) hetero (Latijn: niet zelf(de), ander/anders) wil zeggen dat een organisme iets niet kan aanmaken zonder de hulp van een ander organisme dat bijvoorbeeld al bepaalde stoffen heeft aangemaakt. Het voorvoegsel chemo wil zeggen dat het te maken heeft met één of meer chemische reacties. Energie (bij organismen) kan niet worden verkregen uit oxidatieprocessen van anorganische stoffen, maar de energie wordt verkregen uit oxidatieprocessen van organische stoffen (zoals suikers). Het nadeel hiervan is dat eerst uit anorganische stoffen organische stoffen moeten worden opgebouwd door andere organismen, waardoor chemoheterotrofe organismen afhankelijk zijn van chemoautotrofe en/of fotoautotrofe organismen. Een voorbeeld van een chemoheterotroof organisme is de mens, deze kan namelijk alleen energie verkrijgen uit oxidatiereacties van organische stoffen, en niet van anorganische stoffen. Het tegenovergestelde van chemoheterotrofie is chemoautotrofie.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Chemoheterotrofie · Bekijk meer »

Chemosynthese

Chemosynthese is het proces waardoor sommige organismen (voornamelijk bacteriën) met behulp van chemische energie, in afwezigheid van zonlicht, koolstof kunnen assimileren (dus zonder de mogelijkheid van fotosynthese).

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Chemosynthese · Bekijk meer »

Chloorbenzeen

Chloorbenzeen is een aromatische organische verbinding met als brutoformule C6H5Cl.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Chloorbenzeen · Bekijk meer »

Chloordioxide

Chloordioxide is een anorganische verbinding van chloor en zuurstof, met als brutoformule ClO2.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Chloordioxide · Bekijk meer »

Chlooroxide

Chlooroxiden vormen een stofklasse van anorganische verbindingen, bestaande uit chloor en zuurstof, met als algemene brutoformule ClmOn.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Chlooroxide · Bekijk meer »

Chlorylfluoride

Chlorylfluoride een anorganische verbinding van chloor, fluor en zuurstof, met als brutoformule FClO2.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Chlorylfluoride · Bekijk meer »

Christophorus Buys Ballot

Christophorus Henricus Dedericus Buis Ballot (bekend als Buys Ballot) (Kloetinge, 10 oktober 1817 – Utrecht, 3 februari 1890) was een Nederlandse meteoroloog, scheikundige en natuurkundige.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Christophorus Buys Ballot · Bekijk meer »

Chromylchloride

Chromylchloride is een toxische anorganische verbinding van chroom, met als brutoformule CrCl2O2, hoewel deze vaak als CrO2Cl2 genoteerd wordt.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Chromylchloride · Bekijk meer »

Chroom(III)nitride

Chroom(III)nitride is een anorganische verbinding van chroom en stikstof, met als brutoformule CrN.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Chroom(III)nitride · Bekijk meer »

Cis-trans-isomerie

Cis-trans-isomerie, ook wel bekend als E/Z-isomerie of geometrische isomerie, is een vorm van stereo-isomerie.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Cis-trans-isomerie · Bekijk meer »

Co-enzym

Een co-enzym is een relatief klein organisch molecuul dat nodig is voor een enzym om zijn functie te vervullen.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Co-enzym · Bekijk meer »

Curium(III)oxide

Curium(III)oxide is een anorganische verbinding van curium, met als brutoformule Cm2O3.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Curium(III)oxide · Bekijk meer »

Cyanogeenchloride

Cyanogeenchloride (ook aangeduid als chloorcyanide of CK) is een toxische anorganische verbinding van chloor, met als brutoformule ClCN.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Cyanogeenchloride · Bekijk meer »

Decacarbonyldihydridotriosmium

Decacarbonyldihydridotriosmium is een toxische anorganische verbinding met osmium en heeft als brutoformule H2Os3(CO)10.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Decacarbonyldihydridotriosmium · Bekijk meer »

Desiccator

Een vacuümdesiccator (links) en een gewone desiccator, zoals gebruikt in het laboratorium. Een desiccator (ook wel exsiccator genoemd) is een gesloten omgeving (typisch een glazen of plastic container) waarin een bepaalde hoeveelheid materie (organische dan wel anorganische verbindingen) gedroogd kan worden.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Desiccator · Bekijk meer »

Detrivoor

Regenwormen zijn detrivoor Een detrivoor of detritus-eter is een organisme dat leeft van vast dood organisch materiaal of detritus.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Detrivoor · Bekijk meer »

Di-ijzernonacarbonyl

Di-ijzernonacarbonyl is een anorganische verbinding met als brutoformule C9Fe2O9.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Di-ijzernonacarbonyl · Bekijk meer »

Diazoniumverbinding

Fenyldiazonium-kation Diazoniumverbindingen of diazoniumzouten zijn een groep organische verbindingen die de functionele groep R-N2+ gemeenschappelijk hebben.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Diazoniumverbinding · Bekijk meer »

Difosforpentoxide

Fosforpentoxide is een anorganische verbinding met als brutoformule P4O10.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Difosforpentoxide · Bekijk meer »

Dikobaltoctacarbonyl

Dikobaltoctacarbonyl is het anorganische kobaltverbinding met als formule Co2(CO)8.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Dikobaltoctacarbonyl · Bekijk meer »

Dilithium (scheikunde)

Dilithium is een anorganische verbinding van het alkalimetaal lithium en heeft als brutoformule Li2.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Dilithium (scheikunde) · Bekijk meer »

Dinatriumtetracarbonylferraat

Dinatriumtetracarbonylferraat is een anorganische verbinding met als brutoformule Na2.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Dinatriumtetracarbonylferraat · Bekijk meer »

Direniumdecacarbonyl

Direniumdecacarbonyl is een anorganische verbinding van renium met als molecuulformule Re2(CO)10.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Direniumdecacarbonyl · Bekijk meer »

Diwaterstofcarbonaat

Koolzuur of (di)waterstofcarbonaat is een anorganische verbinding met als brutoformule H2CO3.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Diwaterstofcarbonaat · Bekijk meer »

Dizuurstofdifluoride

Dizuurstofdifluoride is een anorganische verbinding tussen zuurstof en fluor, met als brutoformule O2F2.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Dizuurstofdifluoride · Bekijk meer »

DMPU

DMPU of 1,3-dimethyl-3,4,5,6-tetrahydro-2(1H)-pyrimidinon is een organische verbinding met als brutoformule C6H12N2O.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en DMPU · Bekijk meer »

Dysprosium(III)chloride

Dysprosium(III)chloride of dysprosiumtrichloride, is een anorganische verbinding van dysprosium en chloor, met als brutoformule DyCl3.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Dysprosium(III)chloride · Bekijk meer »

Erbium(III)oxide

Erbium(III)oxide is een anorganische erbium- en zuurstofverbinding met als brutoformule Er2O3.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Erbium(III)oxide · Bekijk meer »

Ethyloxiraan

Ethyloxiraan is een zeer licht ontvlambare organische verbinding met als brutoformule C4H8O.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Ethyloxiraan · Bekijk meer »

Fluoride

Fluoriet is een natuurlijk voorkomend calciumfluoride. fluorapatiet ingebed in calciet. Fluoride is een aanduiding voor het anion van fluor (F–).

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Fluoride · Bekijk meer »

Fosfaan (stofklasse)

Fosfine is het meest eenvoudige fosfaan. Trifenylfosfine is een ongevaarlijke witte vaste stof die veelvuldig in de organische synthese aangewend wordt. De fosfanen (soms ook wel fosfines genoemd, hoewel niet geheel correct conform de IUPAC-nomenclatuur) vormen een stofklasse van fosforverbindingen, structureel gezien afgeleid van fosfine, waarin trivalent fosfor voorkomt dat gebonden is aan waterstof, aan een ander fosforatoom en/of aan een alkyl- of arylgroep.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Fosfaan (stofklasse) · Bekijk meer »

Fosforpentabromide

Fosforpentabromide is een anorganische verbinding tussen fosfor van broom en heeft als brutoformule PBr5.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Fosforpentabromide · Bekijk meer »

Fosforpentachloride

Fosforpentachloride (PCl5) is een zeer toxische en corrosieve anorganische verbinding.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Fosforpentachloride · Bekijk meer »

Fosforpentasulfide

Fosforpentasulfide of difosforpentasulfide is een anorganische verbinding van fosfor en zwavel, met als brutoformule P2S5.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Fosforpentasulfide · Bekijk meer »

Fosforsesquisulfide

Fosforsesquisulfide is een anorganische verbinding tussen fosfor van zwavel, met als brutoformule P4S3.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Fosforsesquisulfide · Bekijk meer »

Fosfortri-jodide

Fosfortri-jodide is een niet-ontvlambare anorganische verbinding van fosfor en jood, met als brutoformule PI3.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Fosfortri-jodide · Bekijk meer »

Fosfortribromide

Fosfortribromide is een ontvlambare anorganische verbinding van fosfor en broom, met als brutoformule PBr3.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Fosfortribromide · Bekijk meer »

Fosfortrifluoride

Fosfortrifluoride (PF3) is een extreem toxische anorganische verbinding.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Fosfortrifluoride · Bekijk meer »

Fosfortrioxide

Fosfortrioxide is een ontvlambare anorganische verbinding van fosfor en zuurstof, met als brutoformule P4O6.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Fosfortrioxide · Bekijk meer »

Fotosynthese

Het blad is de voornaamste locatie van fotosynthese in een plant Fotosyntheseformule Fotosynthese is een vorm van biosynthese waarbij lichtenergie wordt gebruikt om koolstofdioxide om te zetten in koolhydraten, zoals glucose.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Fotosynthese · Bekijk meer »

Fries groen

Fries groen (ook bekend als: Friesch groen, Vriesch groen, Bataafsch groen en West-Friesch groen) is een groen pigment, gebaseerd op anorganische koperverbindingen.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Fries groen · Bekijk meer »

Fulminezuur

Fulminezuur of knalzuur is een anorganische verbinding met als brutoformule HCNO.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Fulminezuur · Bekijk meer »

Gallium(III)bromide

Gallium(III)bromide is een anorganische verbinding van gallium en broom, met als brutoformule GaBr3.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Gallium(III)bromide · Bekijk meer »

Gallium(III)hydroxide

Gallium(III)hydroxide is een anorganische verbinding van gallium, met als brutoformule Ga(OH)3.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Gallium(III)hydroxide · Bekijk meer »

Gallium(III)oxide

Gallium(III)oxide of gallia is een anorganische verbinding van gallium en zuurstof, met als brutoformule Ga2O3.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Gallium(III)oxide · Bekijk meer »

Galliumarsenide

Galliumarsenide (GaAs) is een anorganische verbinding tussen gallium en arseen.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Galliumarsenide · Bekijk meer »

Germaniumtetrachloride

Germaniumtetrachloride is een anorganische verbinding van germanium, met als brutoformule GeCl4.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Germaniumtetrachloride · Bekijk meer »

Goud(I)bromide

Goud(I)bromide is een anorganische verbinding van goud en broom met als brutoformule AuBr, waarin goud zich in oxidatietoestand +1 bevindt.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Goud(I)bromide · Bekijk meer »

Goud(I)chloride

Goud(I)chloride is een anorganische verbinding van goud en chloor met als brutoformule AuCl, waarin goud zich in oxidatietoestand +1 bevindt.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Goud(I)chloride · Bekijk meer »

Goud(III)bromide

Goud(III)bromide is een anorganische verbinding van goud en broom en heeft als brutoformule AuBr3.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Goud(III)bromide · Bekijk meer »

Goud(III)chloride

Goud(III)chloride is een anorganische verbinding van goud en chloor met als brutoformule AuCl3, waarin goud zich in oxidatietoestand +3 bevindt.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Goud(III)chloride · Bekijk meer »

Goudhalogenide

Een oplossing van goud(III)chloride. Goudhalogeniden vormen een groep anorganische verbindingen van goud met halogenen.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Goudhalogenide · Bekijk meer »

Hafnium(IV)carbide

Hafnium(IV)carbide is een anorganische hafnium- en koolstofverbinding met als brutoformule HfC.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Hafnium(IV)carbide · Bekijk meer »

Hafnium(IV)oxide

Hafnium(IV)oxide is een anorganische hafnium- en zuurstofverbinding met als brutoformule HfO2.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Hafnium(IV)oxide · Bekijk meer »

Halogeenzuurstofzuur

De benaming halogeenzuurstofzuur of halogeenoxozuur wordt gehanteerd voor de groep van anorganische oxozuren die een halogeenelement in hun structuurformule dragen.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Halogeenzuurstofzuur · Bekijk meer »

Hexachloorplatinazuur

Hexachloorplatinazuur is een anorganische verbinding van platina(IV), met als brutoformule H2PtCl6.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Hexachloorplatinazuur · Bekijk meer »

Hexafluorkiezelzuur

Hexafluorkiezelzuur is een anorganische verbinding van silicium, met als brutoformule H2SiF6.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Hexafluorkiezelzuur · Bekijk meer »

Hexamminekobalt(III)chloride

Hexamminekobalt(III)chloride is een anorganische verbinding met als brutoformule Cl3.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Hexamminekobalt(III)chloride · Bekijk meer »

Holmium(III)chloride

Holmium(III)chloride is een anorganische verbinding van holmium, met als brutoformule HoCl3.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Holmium(III)chloride · Bekijk meer »

Holmium(III)oxide

Een oplossing van 4% holmium(III)oxide in 10% waterstofperchloraat in een kwartscuvet als optische standaard voor spectrofotometrie. Holmium(III)oxide is een anorganische verbinding van holmium, met als brutoformule Ho2O3.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Holmium(III)oxide · Bekijk meer »

Humus

Humus is het traag afbreekbare deel van organische stof in de bodem.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Humus · Bekijk meer »

Humuszuur

Humuszuur is organisch zuur dat zich in humus ontwikkelt doordat er onvoldoende zuurstof is voor het volledig afbreken van organische moleculen.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Humuszuur · Bekijk meer »

Hydrazine

Hydrazine is een anorganische verbinding van stikstof en waterstof, met als molecuulformule N2H4.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Hydrazine · Bekijk meer »

Hydroxylamine

Hydroxylamine is een reactieve anorganische verbinding met als brutoformule NH2OH.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Hydroxylamine · Bekijk meer »

Hypochloriet

Hypochloriet-ion Het hypochloriet-ion is een oxoanion van chloor, met als brutoformule ClO−.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Hypochloriet · Bekijk meer »

IJzer(II)hydroxide

IJzer(II)hydroxide is een anorganische verbinding van ijzer, met als brutoformule Fe(OH)2.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en IJzer(II)hydroxide · Bekijk meer »

IJzer(II)oxide

IJzer(II)oxide (FeO, vroegere naam ferroxide) is een anorganische verbinding van het element ijzer met zuurstof, waarbij het ijzerion in oxidatietoestand +II verkeert.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en IJzer(II)oxide · Bekijk meer »

IJzer(II)sulfide

IJzer(II)sulfide is een anorganische verbinding van ijzer en zwavel, met als brutoformule FeS.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en IJzer(II)sulfide · Bekijk meer »

IJzer(III)hydroxide

IJzer(III)hydroxide is een anorganische verbinding van ijzer, met als brutoformule Fe(OH)3.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en IJzer(III)hydroxide · Bekijk meer »

IJzer(III)oxide

IJzer(III)oxide of rood ijzeroxide (Fe2O3) is een anorganische verbinding van ijzer met zuurstof, waarbij ijzer een oxidatietoestand van +III bezit.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en IJzer(III)oxide · Bekijk meer »

IJzerpentacarbonyl

IJzerpentacarbonyl is een anorganische verbinding met als brutoformule Fe(CO)5, waarin coördinatief gebonden zijn aan ijzer.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en IJzerpentacarbonyl · Bekijk meer »

Indiumantimonide

Indiumantimonide (InSb) is een kristallijne anorganische verbinding van indium en antimoon.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Indiumantimonide · Bekijk meer »

Iridium(III)chloride

Iridium(III)chloride is een anorganische verbinding van iridium en chloor, met als brutoformule IrCl3.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Iridium(III)chloride · Bekijk meer »

Kaliumbifluoride

Kaliumbifluoride (KHF2) is een anorganische verbinding van kalium met het bifluoride-anion.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Kaliumbifluoride · Bekijk meer »

Kaliumcarbonaat

Kaliumcarbonaat is een anorganische verbinding van kalium, met als brutoformule K2CO3.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Kaliumcarbonaat · Bekijk meer »

Kaliumchromaat

Kaliumchromaat is een anorganische verbinding van chroom, met als brutoformule K2CrO4.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Kaliumchromaat · Bekijk meer »

Kaliumferrioxalaat

Kaliumferrioxalaat is een anorganische verbinding van kalium en ijzer met als brutoformule K3.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Kaliumferrioxalaat · Bekijk meer »

Kaliumhexachloroplatinaat

Kaliumhexachloroplatinaat (K2PtCl6) is een anorganische verbinding van kalium, chloor en platina.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Kaliumhexachloroplatinaat · Bekijk meer »

Kaliumhexafluorfosfaat

Kaliumhexafluorfosfaat (KPF6) is het kaliumzout van hexafluorfosforzuur.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Kaliumhexafluorfosfaat · Bekijk meer »

Kaliumhydroxide

Kaliumhydroxide is een anorganische verbinding van kalium, met als brutoformule KOH.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Kaliumhydroxide · Bekijk meer »

Kaliumjodide

Kaliumjodide is een wit kristallijn anorganisch zout met als brutoformule KI.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Kaliumjodide · Bekijk meer »

Kaliummanganaat

Kaliummanganaat is een anorganisch kaliumzout met als brutoformule K2MnO4.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Kaliummanganaat · Bekijk meer »

Kaliumpermanganaat

Kaliumpermanganaat is een anorganische verbinding van kalium en mangaan, met als brutoformule KMnO4.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Kaliumpermanganaat · Bekijk meer »

Kaliumpolysulfide

Kaliumpolysulfide, ook wel bekend onder de naam zwavellever en blitsbeits, is een anorganische verbinding met de formule K2Sx(waarbij x max 6).

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Kaliumpolysulfide · Bekijk meer »

Kaliumtetrachloroplatinaat

Kaliumtetrachloroplatinaat (K2PtCl4) is een anorganische verbinding van kalium, chloor en platina.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Kaliumtetrachloroplatinaat · Bekijk meer »

Kaliumtetrafluoraluminaat

Kaliumtetrafluoraluminaat (doorgaans afgekort als PAF, van het Engelse Potassium aluminium fluoride) is een anorganische verbinding met als brutoformule KAlF4.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Kaliumtetrafluoraluminaat · Bekijk meer »

Kalkzwavel

Kalkzwavel of calciumpolysulfide is een anorganische verbinding van calcium en zwavel.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Kalkzwavel · Bekijk meer »

Koolstofdioxide

Koolstofdioxide, ook kooldioxide of koolzuurgas genoemd, is een anorganische verbinding van koolstof en zuurstof, met als brutoformule CO2.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Koolstofdioxide · Bekijk meer »

Koolstofdisulfide

Koolstofdisulfide of zwavelkoolstof is een anorganische verbinding van koolstof en zwavel, met als brutoformule CS2.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Koolstofdisulfide · Bekijk meer »

Koolstofmonoxide

Koolstofmonoxide, koolstofmono-oxide of koolmonoxide, vroeger ook wel kolendamp genoemd, is een polaire anorganische verbinding van koolstof en zuurstof, met als brutoformule CO.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Koolstofmonoxide · Bekijk meer »

Koper(I)bromide

Koper(I)bromide is een anorganische verbinding van koper en broom, met als brutoformule CuBr.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Koper(I)bromide · Bekijk meer »

Koper(I)cyanide

Koper(I)cyanide is een toxische anorganische verbinding van koper en het cyanide-ion, met als brutoformule CuCN.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Koper(I)cyanide · Bekijk meer »

Kryptondifluoride

Kryptondifluoride is een anorganische verbinding van krypton en fluor met als brutoformule KrF2.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Kryptondifluoride · Bekijk meer »

Kwik(I)chloride

Kwik(I)chloride is een anorganische verbinding van kwik en chloor, met als brutoformule Hg2Cl2.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Kwik(I)chloride · Bekijk meer »

Kwik(I)jodide

Kwik(I)jodide is een anorganische verbinding van kwik, met als brutoformule Hg2I2.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Kwik(I)jodide · Bekijk meer »

Kwik(II)jodide

Kwik(II)jodide is een anorganische verbinding van kwik, met als brutoformule HgI2.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Kwik(II)jodide · Bekijk meer »

Kwik(II)oxide

Kwik(II)oxide (HgO) is een uiterst toxische anorganische verbinding van kwik met zuurstof.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Kwik(II)oxide · Bekijk meer »

Lanthaan(III)oxide

Lanthaan(III)oxide is een anorganische verbinding van lanthaan en zuurstof, met als brutoformule La2O3.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Lanthaan(III)oxide · Bekijk meer »

Lijm

Een lijm, kleefmiddel of adhesief is een tussenstof die twee of meer delen permanent aan elkaar bevestigt.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Lijm · Bekijk meer »

Lineaire synthese

In de scheikunde verwijst de term lineaire synthese naar de methodiek die wordt toegepast om een organische of anorganische verbinding te bereiden.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Lineaire synthese · Bekijk meer »

Lithiumaluminaat

Lithiumaluminaat is een anorganische verbinding van lithium, aluminium en zuurstof, met als brutoformule LiAlO2.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Lithiumaluminaat · Bekijk meer »

Lithiumaluminiumhydride

Lithiumaluminiumhydride (LAH) is een anorganische ionaire verbinding van lithium, aluminium en waterstof, met als brutoformule LiAlH4.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Lithiumaluminiumhydride · Bekijk meer »

Lithiumboorhydride

Lithiumboorhydride (LiBH4) is een anorganische verbinding van lithium, boor en waterstof.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Lithiumboorhydride · Bekijk meer »

Lood(II)acetaat

Lood(II)acetaat (ook loodsuiker of saccharum saturni genoemd) is een wateroplosbaar anorganisch loodzout.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Lood(II)acetaat · Bekijk meer »

Lood(II)azide

Lood(II)azide is een schokgevoelige, zeer explosieve anorganische verbinding van lood en stikstof, met als brutoformule Pb(N3)2.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Lood(II)azide · Bekijk meer »

Lood(II)bromide

Lood(II)bromide is een anorganische verbinding van lood, met als brutoformule PbBr2.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Lood(II)bromide · Bekijk meer »

Lood(II)carbonaat

Lood(II)carbonaat is de anorganische verbinding van lood, met als brutoformule PbCO3.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Lood(II)carbonaat · Bekijk meer »

Lood(II)chloride

Kristalstructuur van cotunniet. Lood(II)chloride is een anorganische verbinding van lood, met als brutoformule PbCl2.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Lood(II)chloride · Bekijk meer »

Lood(II)chromaat

Lood(II)chromaat is een toxische anorganische verbinding van lood, chroom en zuurstof, met als brutoformule PbCrO4.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Lood(II)chromaat · Bekijk meer »

Lood(II,IV)oxide

Lood(II,IV)oxide of loodmenie is een anorganische verbinding van lood en zuurstof met als brutoformule Pb3O4.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Lood(II,IV)oxide · Bekijk meer »

Magnesiumdiuranaat

Magnesiumdiuranaat is een anorganische verbinding met magnesium en uranium, met als brutoformule MgU2O7.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Magnesiumdiuranaat · Bekijk meer »

Magnesiumfosfide

Magnesiumfosfide is een anorganische verbinding van magnesium en fosfor met als brutoformule Mg3P2.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Magnesiumfosfide · Bekijk meer »

Mangaancyclopentadienyltricarbonyl

Mangaancyclopentadienyltricarbonyl of MCT (uit het Engels: Manganese Cyclopentadienyl Tricarbonyl) is een anorganische mangaanverbinding met als brutoformule C8H5MnO3.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Mangaancyclopentadienyltricarbonyl · Bekijk meer »

Medicinale chemie

De medicinale chemie (ook wel farmacochemie of farmaceutische chemie) is een interdisciplinaire wetenschap die theorieën en methoden uit de scheikunde, meer bepaald de organische chemie, toepast in de farmacie.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Medicinale chemie · Bekijk meer »

Metabolisme van micro-organismen

Metabolisme van micro-organismen is de manier waarop een microbe de energie en voedingsstoffen (bijv. koolstof) verkrijgt, die het nodig heeft om te leven en te reproduceren.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Metabolisme van micro-organismen · Bekijk meer »

Metallool

Structuurformule van stibool, waarbij antimoon de plaats van het verzadigde koolstofatoom inneemt. Een metallool is een derivaat van cyclopentadieen waarin het verzadigde koolstofatoom is vervangen door een anorganisch element (meestal een transitiemetaal of metalloïde).

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Metallool · Bekijk meer »

Metathese (scheikunde)

Metathesereacties (kortweg: metathese; van het Griekse μετάθεσις, omzetting) of dubbele uitwisselingsreacties zijn in het algemeen chemische reacties van het volgende type: Hierbij wisselen delen van twee reagerende structuren als het ware van positie.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Metathese (scheikunde) · Bekijk meer »

Molybdeen(IV)chloride

Molybdeen(IV)chloride is een anorganische verbinding van molybdeen, met als brutoformule MoCl4.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Molybdeen(IV)chloride · Bekijk meer »

Molybdeen(IV)sulfide

Molybdeen(IV)sulfide of molybdeendisulfide (MoS2) is een anorganische verbinding van molybdeen en zwavel, die wordt toegepast in smeermiddelen.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Molybdeen(IV)sulfide · Bekijk meer »

Natriumaluminiumhydride

Natriumaluminiumhydride is een anorganische ionaire verbinding van natrium, aluminium en waterstof, met als brutoformule NaAlH4.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Natriumaluminiumhydride · Bekijk meer »

Natriumaluminiumsilicaat

Natriumaluminiumsilicaat is de naam van een aantal anorganische verbindingen die natrium, aluminium, silicium en zuurstof bevatten in verschillende verhoudingen, en eventueel ook water.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Natriumaluminiumsilicaat · Bekijk meer »

Natriumboorhydride

Natriumboorhydride is een natriumzout, met als brutoformule NaBH4.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Natriumboorhydride · Bekijk meer »

Natriumcarbonaat

Natriumcarbonaat, ook wel bekend als soda, is een anorganische verbinding met als brutoformule Na2CO3.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Natriumcarbonaat · Bekijk meer »

Natriumchloraat

Natriumchloraat is een anorganische verbinding met als brutoformule NaClO3.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Natriumchloraat · Bekijk meer »

Natriumhydroxide

Natriumhydroxide, ook wel caustische of bijtende soda genoemd, is een anorganische verbinding met als brutoformule NaOH.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Natriumhydroxide · Bekijk meer »

Natriummetabisulfiet

Natriummetabisulfiet is een anorganische verbinding van natrium, zwavel en zuurstof, met als brutoformule Na2S2O5.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Natriummetabisulfiet · Bekijk meer »

Natriumorthovanadaat

Natriumorthovanadaat is een anorganische verbinding van natrium en vanadium, met als brutoformule Na3VO4.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Natriumorthovanadaat · Bekijk meer »

Natriumpercarbonaat

Natriumpercarbonaat is een witte, kristallijne wateroplosbare anorganische verbinding van natriumcarbonaat en waterstofperoxide.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Natriumpercarbonaat · Bekijk meer »

Natriumperjodaat

Natriumperjodaat is een natriumzout.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Natriumperjodaat · Bekijk meer »

Natriumselenide

Natyriumselenide is een anorganische verbinding van natrium en seleen met de formule Na2Se.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Natriumselenide · Bekijk meer »

Natriumtelluriet

Natriumtelluriet is een anorganische verbinding van natrium, met als brutoformule Na2TeO3.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Natriumtelluriet · Bekijk meer »

Natuurproduct (scheikunde)

Een natuurproduct in de strikt scheikundige betekenis van het woord is een chemische stof die aangetroffen wordt in de natuur, geproduceerd wordt door een organisme (plant, dier, schimmel of bacterie) en als zuivere stof geïsoleerd en gekarakteriseerd kan worden.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Natuurproduct (scheikunde) · Bekijk meer »

Neodymium(III)oxide

Neodymium(III)oxide is een anorganische verbinding van neodymium en zuurstof, met als brutoformule Nd2O3.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Neodymium(III)oxide · Bekijk meer »

Nikkel(II)carbonaat

Nikkel(II)carbonaat is een anorganische verbinding van nikkel, met als brutoformule NiCO3.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Nikkel(II)carbonaat · Bekijk meer »

Nikkel(II)hydroxide

Nikkel(II)hydroxide is een anorganische verbinding van nikkel, met als brutoformule Ni(OH)2.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Nikkel(II)hydroxide · Bekijk meer »

Nikkel(II)oxide

Nikkel(II)oxide (NiO) is een anorganische verbinding van het metaal nikkel met zuurstof.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Nikkel(II)oxide · Bekijk meer »

Nikkel(II)sulfaat

Nikkel(II)sulfaat is een anorganische verbinding van nikkel, met als brutoformule NiSO4.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Nikkel(II)sulfaat · Bekijk meer »

Nikkeltetracarbonyl

Nikkeltetracarbonyl, kortweg nikkelcarbonyl genoemd, is een anorganische verbinding van nikkel, met als brutoformule Ni(CO)4.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Nikkeltetracarbonyl · Bekijk meer »

Niobium(V)bromide

Niobium(V)bromide is een anorganische verbinding van niobium en broom, met als brutoformule NbBr5.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Niobium(V)bromide · Bekijk meer »

Niobium(V)chloride

Niobium(V)chloride is een anorganische verbinding van niobium en chloor, met als brutoformule NbCl5.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Niobium(V)chloride · Bekijk meer »

Niobium(V)fluoride

Niobium(V)fluoride is een corrosieve anorganische verbinding van niobium en fluor, met als brutoformule NbF5.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Niobium(V)fluoride · Bekijk meer »

Nitroniumtetrafluorboraat

Nitroniumtetrafluorboraat is een anorganische verbinding met als brutoformule NO2BF4.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Nitroniumtetrafluorboraat · Bekijk meer »

Nomenclatuur (scheikunde)

Met nomenclatuur wordt in de scheikunde geduid op de naamgeving van organische en anorganische verbindingen, alsook van de elementen.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Nomenclatuur (scheikunde) · Bekijk meer »

Oceaanverzuring

CO2 Oceaanverzuring, ook wel bekend als zeeverzuring, is de benaming voor het verschijnsel dat de pH-waarde van het zeewater op aarde steeds lager wordt als gevolg van een grotere opname van door mensen geproduceerde koolstofdioxide uit de atmosfeer.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Oceaanverzuring · Bekijk meer »

Onderfosforigzuur

Onderfosforigzuur of hypofosforigzuur is een anorganische verbinding met als brutoformule H3PO2.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Onderfosforigzuur · Bekijk meer »

Oplosbaarheidstabel

Onderstaande tabellen geven informatie omtrent de oplosbaarheid bij verschillende temperaturen (°C) (druk.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Oplosbaarheidstabel · Bekijk meer »

Oplosmiddel

Oplosmiddel of solvent (Engels) is een stof waarin andere materialen opgelost kunnen worden.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Oplosmiddel · Bekijk meer »

Organische chemie

Organische chemie of koolstofchemie is de tak van de scheikunde die zich bezighoudt met organische verbindingen; dat wil zeggen chemische verbindingen die koolstof- en waterstof-atomen bevatten.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Organische chemie · Bekijk meer »

Organische verbinding

Een organische verbinding is een chemische verbinding waarvan een molecuul in ieder geval één koolstof-atoom bevat, en meestal meerdere koolstofatomen, die via een covalente binding aan elkaar zijn geschakeld tot een koolstofketen.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Organische verbinding · Bekijk meer »

Osmium(IV)chloride

Osmium(IV)chloride is een anorganische verbinding van osmium en chloor, met als brutoformule OsCl4.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Osmium(IV)chloride · Bekijk meer »

Osmium(VIII)oxide

Osmium(VIII)oxide is een anorganische verbinding van osmium met als brutoformule OsO4.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Osmium(VIII)oxide · Bekijk meer »

Oxozuur

Een oxozuur of zuurstofzuur is een anorganische verbinding van het type X(OH)mOn waarbij X staat voor een centraal atoom, m voor het aantal OH-groepen dat aan het centrale atoom gekoppeld is en n voor het aantal zuurstofatomen dat aan het centrale atoom gekoppeld is.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Oxozuur · Bekijk meer »

Pentanatriumtrifosfaat

Pentanatriumtrifosfaat of natriumtripolyfosfaat (doorgaans afgekort tot NTPP) is een anorganische verbinding met als brutoformule Na5P3O10.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Pentanatriumtrifosfaat · Bekijk meer »

Philae (lander)

Philae is een lander van de Europese Ruimtevaartorganisatie (ESA) die samen met de Rosetta ruimtesonde op weg was naar Komeet 67P/Tsjoerjoemov-Gerasimenko.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Philae (lander) · Bekijk meer »

Pigment

Pigmenten op een markt in India Een pigment is een stof die licht in bepaalde kleuren absorbeert en andere reflecteert.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Pigment · Bekijk meer »

Polyammoniumfosfaat

Polyammoniumfosfaat of ammoniumpolyfosfaat (E545) is een anorganisch polymeer zout met de algemene formule: waarin n kan oplopen tot meer dan 1000.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Polyammoniumfosfaat · Bekijk meer »

Prochiraliteit

Een sp2-gehybridiseerd koolstofatoom, met ''re''- en ''si''-kant. De term prochiraal wordt in de stereochemie gebruikt voor organische, organometaal- of anorganische verbindingen die in een enkele reactie van achiraal naar chiraal omgezet kunnen worden.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Prochiraliteit · Bekijk meer »

Pseudohalogeen

Pseudohalogenen vormen een stofklasse van anorganische verbindingen die in chemisch opzicht lijken op binaire halogenen.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Pseudohalogeen · Bekijk meer »

Pyrozwavelzuur

Pyrozwavelzuur of dizwavelzuur is een zuur en anorganische verbinding met als brutoformule H2S2O7.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Pyrozwavelzuur · Bekijk meer »

Radiumbromide

Radiumbromide is een anorganische verbinding van radium, met als brutoformule RaBr2.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Radiumbromide · Bekijk meer »

Radiumchloride

Radiumchloride is een anorganische verbinding van radium, met als brutoformule RaCl2.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Radiumchloride · Bekijk meer »

Reducent

Reducenten zijn microorganismen (bacteriën, lagere schimmels) die de door detrivoren verteerde organische stof verder afbreken en omzetten in anorganische stoffen: koolstofdioxide, water en anorganische voedingszouten.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Reducent · Bekijk meer »

Salpeterzuur

Salpeterzuur of waterstofnitraat is een anorganische verbinding met als brutoformule HNO3.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Salpeterzuur · Bekijk meer »

Seleenoxydichloride

Seleenoxydichloride (SeOCl2) is een anorganische verbinding van seleen, zuurstof en chloor.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Seleenoxydichloride · Bekijk meer »

Seleentetrachloride

Seleentetrachloride (SeCl4) is een anorganische verbinding tussen seleen en chloor.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Seleentetrachloride · Bekijk meer »

Siliciummonoxide

Siliciummonoxide is een anorganische verbinding van silicium en zuurstof, met als brutoformule SiO.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Siliciummonoxide · Bekijk meer »

Spontane generatie

Spontane generatie (Generatio spontanea), ook wel abiogenese van Aristoteles, autogenese of heterogenese genoemd, wil zeggen dat leven vanzelf ontstaat.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Spontane generatie · Bekijk meer »

Stibine

Stibine (ook wel antimoonhydride of antimoontrihydride genoemd) is een anorganische verbinding van antimoon, met als brutoformule SbH3.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Stibine · Bekijk meer »

Stikstofdioxide

Stikstofdioxide is een anorganische verbinding van stikstof en zuurstof, met als brutoformule NO2.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Stikstofdioxide · Bekijk meer »

Stikstofmonoxide

Stikstofmonoxide is een anorganische verbinding met als brutoformule NO.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Stikstofmonoxide · Bekijk meer »

Stikstoftrichloride

Stikstoftrichloride is een anorganische verbinding van stikstof en chloor, met als brutoformule NCl3.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Stikstoftrichloride · Bekijk meer »

Stock-notatie

De Stock-notatie is een nomenclatuursysteem in de scheikunde die hoofdzakelijk bij anorganische verbindingen toegepast wordt.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Stock-notatie · Bekijk meer »

Stofklasse

Een stofklasse is een groep stoffen die welbepaalde chemische eigenschappen gemeen hebben.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Stofklasse · Bekijk meer »

Stofwisseling

Stofwisseling of metabolisme (uit het Grieks: μεταβολισμός "metabolismos".

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Stofwisseling · Bekijk meer »

Streef- en Interventiewaarden

Streef- en Interventiewaarden zijn referentiewaarden voor milieukundig bodemonderzoek en bodemsanering.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Streef- en Interventiewaarden · Bekijk meer »

Strontiumnitride

Strontiumnitride is een anorganische verbinding van strontium en stikstof, met als brutoformule Sr3N2.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Strontiumnitride · Bekijk meer »

Strontiumoxide

Strontiumoxide of strontia is een anorganische verbinding van strontium en zuurstof, met als brutoformule SrO.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Strontiumoxide · Bekijk meer »

Sulfurylchloride

Sulfurylchloride is een anorganische verbinding van zwavel, zuurstof en chloor met als brutoformule SO2Cl2.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Sulfurylchloride · Bekijk meer »

Sulfurylfluoride

Sulfurylfluoride of sulfuryldifluoride is een toxisch anorganisch gas met als brutoformule SO2F2, dat gebruikt wordt als insecticide.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Sulfurylfluoride · Bekijk meer »

Telluurdibromide

Telluurdibromide is een anorganische verbinding van telluur en broom, met als brutoformule TeBr2.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Telluurdibromide · Bekijk meer »

Telluurdichloride

Telluurdichloride is een anorganische verbinding van telluur en chloor, met als brutoformule TeCl2.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Telluurdichloride · Bekijk meer »

Telluurtetrabromide

Telluurtetrabromide is een anorganische verbinding van telluur en broom, met als brutoformule TeBr4.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Telluurtetrabromide · Bekijk meer »

Telluurtetrachloride

Telluurtetrachloride is een anorganische verbinding van telluur en chloor, met als brutoformule TeCl4.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Telluurtetrachloride · Bekijk meer »

Telluurtetrafluoride

Telluurtetrafluoride is een anorganische verbinding van telluur en fluor, met als brutoformule TeF4.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Telluurtetrafluoride · Bekijk meer »

Telluurtetrajodide

Telluurtetrajodide is een anorganische verbinding van telluur en jood, met als brutoformule TeI4.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Telluurtetrajodide · Bekijk meer »

Telluurzuur

Telluurzuur is een anorganische verbinding met als brutoformule H6TeO6.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Telluurzuur · Bekijk meer »

Terbium(III)bromide

Terbium(III)bromide is een anorganische verbinding van terbium en broom, met als brutoformule TbBr3.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Terbium(III)bromide · Bekijk meer »

Terbium(III)chloride

Terbium(III)chloride is een anorganische verbinding van terbium en chloor, met als brutoformule TbCl3.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Terbium(III)chloride · Bekijk meer »

Terbium(III)jodide

Terbium(III)jodide is een anorganische verbinding van terbium en jood, met als brutoformule TbI3.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Terbium(III)jodide · Bekijk meer »

Terbium(III)oxide

Terbium(III)oxide is een anorganische verbinding van terbium en zuurstof, met als brutoformule Tb2O3.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Terbium(III)oxide · Bekijk meer »

Tetrabroommethaan

Tetrabroommethaan of koolstoftetrabromide (CBr4) is een gebromeerde verbinding die bestaat uit een centraal koolstofatoom met daaromheen vier broomatomen.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Tetrabroommethaan · Bekijk meer »

Tetrahydroaluminaat

Molecuulmodel van het tetrahydroaluminaat-anion. Een tetrahydroaluminaat is een anorganische verbinding van het eenwaardig negatieve ion (anion) van aluminium en waterstof.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Tetrahydroaluminaat · Bekijk meer »

Tetrahydroboraat(III)

Molecuulmodel van het tetrahydroboraat(III)-anion Een tetrahydroboraat(III) of simpelweg boorhydride is een anorganische verbinding van het eenwaardig negatieve ion van boor en waterstof.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Tetrahydroboraat(III) · Bekijk meer »

Thiocyaanzuur

Thiocyaanzuur is een anorganische verbinding met als brutoformule CHNS.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Thiocyaanzuur · Bekijk meer »

Thiofosforylchloride

Thiofosforylchloride of fosforsulfochloride is een anorganische verbinding met als brutoformule PSCl3.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Thiofosforylchloride · Bekijk meer »

Thiofosgeen

Thiofosgeen is een zeer toxische en corrosieve anorganische verbinding van koolstof, chloor en zwavel, met als brutoformule CSCl2.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Thiofosgeen · Bekijk meer »

Thionylbromide

Thionylbromide is een anorganische verbinding van zuurstof, broom en zwavel, met als brutoformule SOBr2.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Thionylbromide · Bekijk meer »

Thiozuur

De thiozuren vormen een klasse van zowel organische als anorganische zwavelverbindingen, die afgeleid zijn van zuurstofbevattende zuren.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Thiozuur · Bekijk meer »

Titanium(III)chloride

Titanium(III)chloride is een anorganische verbinding van titanium en chloor met als brutoformule TiCl3.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Titanium(III)chloride · Bekijk meer »

Tri-joodnitride

Tri-joodnitride (NI3), ook wel stikstoftri-jodide genoemd, is een zeer instabiele anorganische verbinding die in droge toestand bij de geringste aanraking explosief ontleedt, waarbij stikstofgas en di-jood vrijkomen: De zuivere stof komt voor als donkerrode tot zwarte kristallen.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Tri-joodnitride · Bekijk meer »

Trirutheniumdodecacarbonyl

Trirutheniumdodecacarbonyl, kortweg rutheniumcarbonyl, is een toxische anorganische verbinding met ruthenium en heeft als brutoformule Ru3(CO)12.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Trirutheniumdodecacarbonyl · Bekijk meer »

Uranium(IV)fluoride

Uranium(IV)fluoride of uraniumtetrafluoride (ook wel groenzout genoemd) is een anorganische verbinding van fluor en uranium, met als brutoformule UF4.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Uranium(IV)fluoride · Bekijk meer »

Uraniumhexafluoride

Uraniumhexafluoride of uranium(VI)fluoride (ook wel afgekort tot hex) is een anorganische verbinding van fluor en uranium, met als brutoformule UF6.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Uraniumhexafluoride · Bekijk meer »

Vanadium(III)bromide

Vanadium(III)bromide (VBr3) is een anorganische verbinding van vanadium en broom.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Vanadium(III)bromide · Bekijk meer »

Vanadium(III)fluoride

Vanadium(III)fluoride (VF3) is een anorganische verbinding met vanadium.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Vanadium(III)fluoride · Bekijk meer »

Vanadium(III)jodide

Vanadium(III)jodide (VI3) is een anorganische verbinding van vanadium.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Vanadium(III)jodide · Bekijk meer »

Vanadium(III)oxide

Vanadium(III)oxide is een anorganische verbinding met vanadium, met als brutoformule V2O3.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Vanadium(III)oxide · Bekijk meer »

Vanadium(III)sulfaat

Vanadium(III)sulfaat is een anorganische verbinding van vanadium, met als brutoformule V2(SO4)3.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Vanadium(III)sulfaat · Bekijk meer »

Vanadium(IV)chloride

Vanadium(IV)chloride (VCl4) is een anorganische verbinding van vanadium.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Vanadium(IV)chloride · Bekijk meer »

Vanadium(V)oxide

Vanadium(V)oxide (V2O5) is een anorganische verbinding van vanadium.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Vanadium(V)oxide · Bekijk meer »

Vanadiumhexacarbonyl

Vanadiumhexacarbonyl is een anorganische verbinding, waarbij 6 koolstofmonoxideliganden coördinatief gebonden zijn aan vanadium.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Vanadiumhexacarbonyl · Bekijk meer »

Vanadiumoxytrichloride

Vanadiumoxytrichloride is een anorganische verbinding van vanadium met als brutoformule VOCl3.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Vanadiumoxytrichloride · Bekijk meer »

Verbinding

Verbinding kan betekenen.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Verbinding · Bekijk meer »

Voedingsstof

Voedingsstoffen of nutriënten zijn stoffen die onontbeerlijk zijn voor de groei en de instandhouding van een organisme.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Voedingsstof · Bekijk meer »

Voedsel

Onder voedsel wordt voornamelijk verstaan organisch materiaal: materiaal afkomstig van andere organismen.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Voedsel · Bekijk meer »

Waterstofastatide

Waterstofastatide is een anorganische verbinding van astaat, met als brutoformule HAt.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Waterstofastatide · Bekijk meer »

Waterstofazide

Waterstofazide is een anorganische verbinding van stikstof en waterstof, met als brutoformule HN3.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Waterstofazide · Bekijk meer »

Waterstofbromide

Waterstofbromide is een anorganische verbinding van waterstof en broom, met als brutoformule HBr.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Waterstofbromide · Bekijk meer »

Waterstofchloride

Het infraroodspectrum van waterstofchloride. Waterstofchloride is een anorganische verbinding van waterstof en chloor, met als brutoformule HCl.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Waterstofchloride · Bekijk meer »

Waterstofcyanide

Waterstofcyanide of blauwzuur is een anorganische verbinding van waterstof, koolstof en stikstof, met als brutoformule HCN.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Waterstofcyanide · Bekijk meer »

Waterstofperoxide

Waterstofperoxide, ook aangeduid als zuurstofwater, is een anorganische verbinding van waterstof en zuurstof, met als brutoformule H2O2.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Waterstofperoxide · Bekijk meer »

Waterstofselenide

Waterstofselenide is een anorganische verbinding van waterstof met seleen en heeft als brutoformule H2Se.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Waterstofselenide · Bekijk meer »

Waterstoftelluride

Waterstoftelluride is een anorganische verbinding van waterstof met telluur en heeft als brutoformule H2Te.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Waterstoftelluride · Bekijk meer »

Wolfraam(VI)chloride

Wolfraam(VI)chloride is een anorganische verbinding met als brutoformule WCl6.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Wolfraam(VI)chloride · Bekijk meer »

Wolfraamzuur

Wolfraamzuur is een anorganische verbinding van wolfraam, met als brutoformule H2WO4.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Wolfraamzuur · Bekijk meer »

Wolframaat

Structuurformule van het orthowolframaat-anion. De wolframaten vormen een anorganische stofklasse van anionen, die chemisch verwant zijn met de vanadaten en molybdaten.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Wolframaat · Bekijk meer »

Xenondifluoride

Xenondifluoride is een anorganische verbinding van xenon, met als brutoformule XeF2.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Xenondifluoride · Bekijk meer »

Xenonhexafluoride

Xenonhexafluoride is een anorganische verbinding van xenon en fluor met als brutoformule XeF6.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Xenonhexafluoride · Bekijk meer »

Xenontrioxide

Xenontrioxide is een onstabiele anorganische verbinding van xenon en zuurstof met als brutoformule XeO3.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Xenontrioxide · Bekijk meer »

Yttrium(III)arsenide

Yttrium(III)arsenide is het toxische anorganische verbinding van yttrium en arseen, met als brutoformule YAs.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Yttrium(III)arsenide · Bekijk meer »

Yttrium-barium-koperoxide

Yttrium-barium-koperoxide of YBCO is een anorganische verbinding, meer bepaald een oxide van yttrium, barium, koper, met als brutoformule YBa2Cu3O7.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Yttrium-barium-koperoxide · Bekijk meer »

Zeesneeuw

Zeesneeuw is een marien bezinksel op de oceaanbodem in de diepzee dat voornamelijk uit organisch materiaal bestaat.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Zeesneeuw · Bekijk meer »

Zilver(I)fluoride

Zilver(I)fluoride (AgF) is de eenvoudigste anorganische verbinding van zilver en fluor.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Zilver(I)fluoride · Bekijk meer »

Zilver(II)fluoride

Zilver(II)fluoride is een anorganische verbinding van zilver en fluor, met als brutoformule AgF2.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Zilver(II)fluoride · Bekijk meer »

Zilvercarbonaat

Zilvercarbonaat is een anorganische verbinding met als brutoformule Ag2CO3.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Zilvercarbonaat · Bekijk meer »

Zilverhexafluorfosfaat

Zilverhexafluorfosfaat is een anorganische verbinding van zilver, fosfor en fluor, met als brutoformule AgPF6.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Zilverhexafluorfosfaat · Bekijk meer »

Zilverperchloraat

Zilverperchloraat is een anorganische verbinding van zilver met als brutoformule AgClO4.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Zilverperchloraat · Bekijk meer »

Zinkchromaat

Zinkchromaat is een anorganische verbinding van zink met een chromaatanion, met als brutoformule ZnCrO4.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Zinkchromaat · Bekijk meer »

Zinkfosfide

Zinkfosfide is een zeer toxische anorganische zink- en fosforverbinding met als brutoformule Zn3P2.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Zinkfosfide · Bekijk meer »

Zinkhydroxide

Zinkhydroxide is een anorganische verbinding van zink, met als brutoformule Zn(OH)2.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Zinkhydroxide · Bekijk meer »

Zinksulfide

Zinksulfide is een anorganische verbinding van zink en zwavel, met als brutoformule ZnS.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Zinksulfide · Bekijk meer »

Zirkonium(IV)fluoride

Zirkonium(IV)fluoride is een anorganische verbinding van zirkonium en fluor, met als brutoformule ZrF4.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Zirkonium(IV)fluoride · Bekijk meer »

Zoutzuur

Zoutzuur (informeel: zoutgeest) is de benaming voor een waterige oplossing van het gas waterstofchloride.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Zoutzuur · Bekijk meer »

Zuurhalogenide

Zuurhalogeniden zijn derivaten van organische zuren of anorganische oxozuren of thiozuren.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Zuurhalogenide · Bekijk meer »

Zuurstofdifluoride

Zuurstofdifluoride (ook wel zuurstofhypofluoriet genoemd) is een anorganische verbinding met als brutoformule OF2.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Zuurstofdifluoride · Bekijk meer »

Zwavelchloride

Zwavelchloride (S2Cl2) is een anorganische verbinding van zwavel en chloor.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Zwavelchloride · Bekijk meer »

Zwaveldichloride

Zwaveldichloride is een corrosieve anorganische verbinding van chloor en zwavel, met als brutoformule SCl2.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Zwaveldichloride · Bekijk meer »

Zwaveldioxide

Zwaveldioxide is een anorganische verbinding tussen zwavel en zuurstof, en heeft als brutoformule SO2.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Zwaveldioxide · Bekijk meer »

Zwavelhexafluoride

Zwavelhexafluoride (SF6) is een anorganische verbinding van zwavel met fluor.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en Zwavelhexafluoride · Bekijk meer »

1,3-dimethyl-2-imidazolidinon

1,3-dimethyl-2-imidazolidinon (vaak afgekort tot DMI) is een organische verbinding met als brutoformule C5H10N2O.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en 1,3-dimethyl-2-imidazolidinon · Bekijk meer »

9-borabicyclo(3.3.1)nonaan

9-borabicyclononaan of 9-BBN is een gebrugde organische verbinding van boor, met als brutoformule C10H23B.

Nieuw!!: Anorganische verbinding en 9-borabicyclo(3.3.1)nonaan · Bekijk meer »

Richt hier:

Anorganische stoffen, Anorganische verbindingen.

UitgaandeInkomende
Hey! We zijn op Facebook nu! »