Logo
Unionpedia
Communicatie
Ontdek het op Google Play
Nieuw! Download Unionpedia op je Android™ toestel!
Gratis
Snellere toegang dan browser!
 

Gasconstante

Index Gasconstante

De gasconstante, ook algemene gasconstante of molaire gasconstante genoemd, is de evenredigheidsconstante R die voorkomt in de algemene gaswet en de vergelijking van Van der Waals.

48 relaties: Activeringsenergie, Algemene gaswet, Boltzmannconstante, Botsingstheorie, Clausius-Clapeyronvergelijking, Coble-kruip, Constante van Avogadro, Dichtheid (natuurkunde), Diffusiekruip, Drukgradiënt, Elektrochemische dubbellaag, Entropie, Fugaciteit, Geluidssnelheid, Grondtoestand, Hoofdwetten van de thermodynamica, Ideaal gas, Isomerisatie, Isotherm proces, Johannes Diderik van der Waals, Kinetische energie, Kinetische gastheorie, Lavalstraalpijp, Lucht, Luchtdruk, Machgetal, Natuurkundige constante, Omkeerbare waterstofelektrode, Osmotische druk, Plantenfysiologie, Potentiële temperatuur, R, Regel van Richard, Schaalhoogte, Soortelijk volume, Standaard-waterstofelektrode, Stromingsleer, Tafel-vergelijking, Thermisch geprogrammeerde desorptie, Toestandsvergelijkingen, Van 't Hoff-vergelijking, Vergelijking van Arrhenius, Vergelijking van Van der Waals, Warmte, Wet van Dulong en Petit, Wet van Nernst, Zener-Hollomonparameter, Zon.

Activeringsenergie

right De activeringsenergie (meestal aangeduid als Ea) is de energie die een systeem nodig heeft om een chemische reactie te laten doorgaan.

Nieuw!!: Gasconstante en Activeringsenergie · Bekijk meer »

Algemene gaswet

Gesproken Gaswet Robert Boyle (1627-1691) Louis Gay-Lussac (1778-1850) Benoît Clapeyron (1799-1864)De algemene gaswet, ook wel idealegaswet, wet van Boyle en Gay-Lussac of universele gaswet genoemd, beschrijft het gedrag van ideale gassen onder invloed van druk, volume, temperatuur en aantal deeltjes.

Nieuw!!: Gasconstante en Algemene gaswet · Bekijk meer »

Boltzmannconstante

De boltzmannconstante of constante van Boltzmann, weergegeven door k of kB, is een natuurkundige constante die zowel het verband aangeeft tussen temperatuur en energie als tussen entropie en waarschijnlijkheid.

Nieuw!!: Gasconstante en Boltzmannconstante · Bekijk meer »

Botsingstheorie

De botsingstheorie is een theorie die kwantitatief verklaart hoe chemische reacties plaatsvinden en waarom verschillende reacties verschillende reactiesnelheden hebben.

Nieuw!!: Gasconstante en Botsingstheorie · Bekijk meer »

Clausius-Clapeyronvergelijking

Voor de faseovergang van pure vloeistoffen of vaste stoffen naar gassen geldt bij lage druk de volgende vorm van de Clausius-Clapeyronvergelijking, vernoemd naar Rudolf Clausius en Benoit Clapeyron: Hierin is p de verzadigde dampdruk in Pa, p° de standaarddruk in Pa (101325 Pa), T de absolute temperatuur, R de gasconstante (8,3145 J/(mol K)), ΔvapH de verdampingswarmte in J/mol en ΔvapS de verdampingsentropie in J/mol.K. De vergelijking geeft aan dat stoffen met een hoge verdampingswarmte snel in druk stijgen met toenemende temperatuur.

Nieuw!!: Gasconstante en Clausius-Clapeyronvergelijking · Bekijk meer »

Coble-kruip

Coble-kruip (Engels: Coble creep) is een vorm van diffusiekruip in kristallijne stoffen (stoffen die opgebouwd zijn uit kristallen, in de materiaalkunde ook wel korrels genoemd), waarbij de diffusie van vacancies aan de korrelgrenzen plaatsvindt.

Nieuw!!: Gasconstante en Coble-kruip · Bekijk meer »

Constante van Avogadro

Amedeo Avogadro De constante van Avogadro, NA, ook getal van Avogadro genoemd, is een fysische constante die de verhouding tussen aantal deeltjes en hoeveelheid stof aangeeft - het getal staat voor de verhouding tussen de deeltjes van de atomaire en moleculaire wereld en de elementen van de door de mens waarneembare, macroscopische, wereld.

Nieuw!!: Gasconstante en Constante van Avogadro · Bekijk meer »

Dichtheid (natuurkunde)

Rekenhulp voor de dichtheidsformule De dichtheid of soortelijke massa van een homogeen materiaal is in de natuur- en scheikunde een intensieve grootheid die uitdrukt hoeveel massa van dat materiaal aanwezig is in een bepaald volume.

Nieuw!!: Gasconstante en Dichtheid (natuurkunde) · Bekijk meer »

Diffusiekruip

Diffusiekruip is een verzamelnaam voor mechanismes waarbij kristallijne stoffen (materialen die zijn opgebouwd uit kristallen) deformeren dankzij de diffusie van vacatures ("holtes" in het kristalrooster).

Nieuw!!: Gasconstante en Diffusiekruip · Bekijk meer »

Drukgradiënt

De drukgradiënt is de grootheid die in de mechanica gebruikt wordt om de verandering van de druk in een medium weer te geven.

Nieuw!!: Gasconstante en Drukgradiënt · Bekijk meer »

Elektrochemische dubbellaag

Schema van de elektrochemische dubbellaag. Blauw: co-ionen; rood: tegenionen. 1: geladen oppervlak; 2: diffuse laag met voornamelijk tegenionen; 3: bulk van de oplossing; 4: Sternlaag. Onder: de potentiaal van het geladen oppervlak. De elektrochemische dubbellaag of EDL (Engels: electrical double layer) is een fysisch-chemisch verschijnsel dat optreedt rond oppervlakken die in contact staan met een vloeistof waarin ionen opgelost zijn.

Nieuw!!: Gasconstante en Elektrochemische dubbellaag · Bekijk meer »

Entropie

Smeltende ijsblokjes: een klassiek voorbeeld van toenemende entropie. Entropie (S) is een belangrijk begrip in de thermodynamica.

Nieuw!!: Gasconstante en Entropie · Bekijk meer »

Fugaciteit

In de thermodynamica is de fugaciteit een toestandsfunctie van een isotherm systeem.

Nieuw!!: Gasconstante en Fugaciteit · Bekijk meer »

Geluidssnelheid

De geluidssnelheid is de snelheid waarmee geluidstrillingen of geluidsgolven zich voortplanten.

Nieuw!!: Gasconstante en Geluidssnelheid · Bekijk meer »

Grondtoestand

De grondtoestand is de laagste energietoestand van een systeem.

Nieuw!!: Gasconstante en Grondtoestand · Bekijk meer »

Hoofdwetten van de thermodynamica

De hoofdwetten van de thermodynamica leveren de grondslagen voor de concepten temperatuur, energie en entropie.

Nieuw!!: Gasconstante en Hoofdwetten van de thermodynamica · Bekijk meer »

Ideaal gas

Een ideaal gas is een hypothetisch gas dat precies aan de idealegaswet voldoet.

Nieuw!!: Gasconstante en Ideaal gas · Bekijk meer »

Isomerisatie

Isomerisatie is een chemische reactie waarbij het hoofdproduct een isomeer is van de belangrijkste reactant.

Nieuw!!: Gasconstante en Isomerisatie · Bekijk meer »

Isotherm proces

Een P-V diagram van een isotherm proces. Isotherm is een thermodynamisch proces waarbij de temperatuur constant blijft.

Nieuw!!: Gasconstante en Isotherm proces · Bekijk meer »

Johannes Diderik van der Waals

Johannes Diderik van der Waals (Leiden, 23 november 1837 – Amsterdam, 8 maart 1923) was een Nederlands natuurkundige.

Nieuw!!: Gasconstante en Johannes Diderik van der Waals · Bekijk meer »

Kinetische energie

Naarmate een voertuig zwaarder is of sneller rijdt, is zijn kinetische energie groter Kinetische energie of bewegingsenergie is een vorm van energie die een lichaam heeft vanwege de traagheid van massa en is, in niet-relativistische referentiekaders, recht evenredig met de massa en het kwadraat van de snelheid.

Nieuw!!: Gasconstante en Kinetische energie · Bekijk meer »

Kinetische gastheorie

atmosfeer. De gemiddelde snelheid bij kamertemperatuur is hier vertraagd met een factor van 2 miljard. De kinetische gastheorie van James Clerk Maxwell en Ludwig Boltzmann tracht macroscopische eigenschappen van gassen, zoals druk, temperatuur en volume te verklaren vanuit de samenstelling en de beweging van gasmoleculen.

Nieuw!!: Gasconstante en Kinetische gastheorie · Bekijk meer »

Lavalstraalpijp

Lavalstraalpijp V2 raket Ariane raket Een de Laval nozzle of Lavalstraalpijp of convergent-divergente straalpijp is een naar Gustaf de Laval genoemde straalpijp, die een gas of een vloeistof een snelheid geeft boven de geluidsnelheid.

Nieuw!!: Gasconstante en Lavalstraalpijp · Bekijk meer »

Lucht

Met lucht wordt het homogene mengsel van gassen bedoeld in de onderste lagen van de atmosfeer.

Nieuw!!: Gasconstante en Lucht · Bekijk meer »

Luchtdruk

De luchtdruk is de hydrostatische druk die lucht uitoefent op voorwerpen, vloeistoffen en gassen die zich in de aardatmosfeer bevinden.

Nieuw!!: Gasconstante en Luchtdruk · Bekijk meer »

Machgetal

Een FA-18 Hornet gaat in 1999 door de geluidsbarrière Het machgetal (Ma of M), vernoemd naar de Oostenrijkse natuurkundige en filosoof Ernst Mach, is een dimensieloze grootheid van relatieve snelheid.

Nieuw!!: Gasconstante en Machgetal · Bekijk meer »

Natuurkundige constante

In de wetenschap is een natuurkundige constante een fysische grootheid waarvan de waarde niet verandert.

Nieuw!!: Gasconstante en Natuurkundige constante · Bekijk meer »

Omkeerbare waterstofelektrode

Een omkeerbare waterstofelektrode (RHE - Reversible hydrogen elektrode) is een referentie-elektrode, meer specifiek een subtype van de standaard-waterstofelektrode voor elektrochemische processen en wijkt van de standaard-waterstofelektrode af door het feit dat de gemeten potentiaal niet verandert met de pH-waarde, waarmee deze eletrode geschikt is voor gebruik in een elektrolyt.

Nieuw!!: Gasconstante en Omkeerbare waterstofelektrode · Bekijk meer »

Osmotische druk

Osmotische drukverschillen bij rode bloedcellen Osmotische druk (osmotische potentiaal) is het drukverschil dat tussen twee oplossingen van verschillende concentraties ontstaat ten gevolge van osmose.

Nieuw!!: Gasconstante en Osmotische druk · Bekijk meer »

Plantenfysiologie

Plantenfysiologie is de biologische wetenschap die de levensverrichtingen van planten bestudeert, met inbegrip van aspecten zoals het metabolisme, organisatie, de waterhuishouding, de minerale voeding, de groei en ontwikkeling, de prikkelbaarheid (reactie op het milieu), beweging en de transportprocessen.

Nieuw!!: Gasconstante en Plantenfysiologie · Bekijk meer »

Potentiële temperatuur

De potentiële temperatuur \theta is de temperatuur die een lucht- of waterhoeveelheid krijgt wanneer deze adiabatisch van een bepaalde temperatuur en druk naar een referentiedruk wordt gebracht.

Nieuw!!: Gasconstante en Potentiële temperatuur · Bekijk meer »

R

R is de achttiende letter uit het moderne Latijnse alfabet.

Nieuw!!: Gasconstante en R · Bekijk meer »

Regel van Richard

Met de regel van Richard kan voor een aantal stoffen de smeltwarmte worden geschat aan de hand van het smeltpunt.

Nieuw!!: Gasconstante en Regel van Richard · Bekijk meer »

Schaalhoogte

In verschillende wetenschappelijke contexten is de schaalhoogte de afstand waarover een grootheid afneemt met een factor e (ongeveer 2,71828, de basis van de natuurlijke logaritme).

Nieuw!!: Gasconstante en Schaalhoogte · Bekijk meer »

Soortelijk volume

Het soortelijk (of specifiek) volume is het volume per massaeenheid.

Nieuw!!: Gasconstante en Soortelijk volume · Bekijk meer »

Standaard-waterstofelektrode

Een standaard-waterstofelektrode (SWE) is een referentie-elektrode die bestaat uit een platina-draad in een oplossing van H+-ionen waardoor waterstofgas borrelt.

Nieuw!!: Gasconstante en Standaard-waterstofelektrode · Bekijk meer »

Stromingsleer

Stromingsleer is de wetenschap die de beweging van vloeistoffen en gassen beschrijft.

Nieuw!!: Gasconstante en Stromingsleer · Bekijk meer »

Tafel-vergelijking

De Tafel-vergelijking is een begrip uit de elektrochemie en beschrijft het wiskundig verband tussen de overpotentiaal (E-Eeq) en de stroomdichtheid aan een elektrode bij een voldoende grote overpotentiaal.

Nieuw!!: Gasconstante en Tafel-vergelijking · Bekijk meer »

Thermisch geprogrammeerde desorptie

Thermisch geProgrammeerde Desorptie (TPD) ofwel thermische desorptie spectroscopie (TDS) wordt gebruikt om een aantal eigenschappen van adsorbaten op een oppervlakte te bepalen, zoals.

Nieuw!!: Gasconstante en Thermisch geprogrammeerde desorptie · Bekijk meer »

Toestandsvergelijkingen

Toestandsvergelijkingen zijn vergelijkingen die het verband uitdrukken tussen verschillende grootheden die toestandsfuncties zijn, zoals temperatuur, volume en druk, waardoor een thermodynamisch systeem wordt bepaald.

Nieuw!!: Gasconstante en Toestandsvergelijkingen · Bekijk meer »

Van 't Hoff-vergelijking

De van 't Hoff-vergelijking (ook bekend als de van 't Hoff-isochoor) is een begrip uit de chemische thermodynamica die een verandering in temperatuur (\Delta T) relateert aan de verandering in een evenwichtsconstante (\Delta K), uitgaande van de standaard enthalpie (\Delta H^\ominus) van een proces.

Nieuw!!: Gasconstante en Van 't Hoff-vergelijking · Bekijk meer »

Vergelijking van Arrhenius

De vergelijking van Arrhenius voorspelt de mate van chemische reactie, dat wil zeggen de reactiesnelheid, bij een bepaalde temperatuur, gezien de activeringsenergie en de kans van succesvolle botsing van moleculen.

Nieuw!!: Gasconstante en Vergelijking van Arrhenius · Bekijk meer »

Vergelijking van Van der Waals

De toestandsvergelijking van Van der Waals is een vergelijking in de thermodynamica en de fysische chemie die het fysische gedrag van niet-ideale gassen in benadering beschrijft.

Nieuw!!: Gasconstante en Vergelijking van Van der Waals · Bekijk meer »

Warmte

In de natuurkunde is warmte, veelal aangeduid met het symbool Q, een vorm van energie-uitwisseling tussen systemen die onderling niet in thermisch evenwicht zijn (ofwel verschillende temperatuur hebben wanneer de temperatuur voor de systemen gedefinieerd is; dit is het geval wanneer de systemen in intern thermisch evenwicht zijn).

Nieuw!!: Gasconstante en Warmte · Bekijk meer »

Wet van Dulong en Petit

De wet van Dulong en Petit is een naar Pierre Louis Dulong en Alexis Thérèse Petit genoemde wet, die zegt dat alle vaste stoffen per mol eenzelfde warmtecapaciteit c hebben, namelijk Hierin stelt R de algemene gasconstante voor.

Nieuw!!: Gasconstante en Wet van Dulong en Petit · Bekijk meer »

Wet van Nernst

De vergelijking van Nernst beschrijft het verband tussen het potentiaalverschil tussen twee elektroden en de concentraties van de bij de elektrodereacties betrokken componenten.

Nieuw!!: Gasconstante en Wet van Nernst · Bekijk meer »

Zener-Hollomonparameter

De Zener-Hollomonparameter wordt in de metaalkunde gebruikt bij berekeningen rond rekristallisatie tijdens of na de vervorming van een metaal.

Nieuw!!: Gasconstante en Zener-Hollomonparameter · Bekijk meer »

Zon

| |- | De afmeting van de Zon ten opzichte van de Aarde (het lichte vlekje links) |- | Plaats van de Zon in de Melkweg |- | De structuur van sterren van hetzelfde type als de Zon | De Zon is de ster in het planetenstelsel waar de Aarde deel van uitmaakt.

Nieuw!!: Gasconstante en Zon · Bekijk meer »

Richt hier:

Algemene gasconstante, Molaire gasconstante, R (chemie), Universele gasconstante.

UitgaandeInkomende
Hey! We zijn op Facebook nu! »