Logo
Unionpedia
Communicatie
Ontdek het op Google Play
Nieuw! Download Unionpedia op je Android™ toestel!
Installeren
Snellere toegang dan browser!
 

Zaak (Nederlands recht)

Index Zaak (Nederlands recht)

In het Nederlandse recht is een zaak in Boek 3 van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek gedefinieerd als een voor menselijke beheersing vatbaar stoffelijk object.

28 relaties: Aandeel, Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren, Activa, Bruikleen, Eigendom, Fair, Goed (Nederlands recht), Goederen en zaken, Goederenrecht, Koopovereenkomst, Macht (sociale wetenschappen), Prestatie, Raadkamer, Recht aan toonder, Rei vindicatio, Res publica, Riddermatig goed, Rooms-Hollands recht, Verbeurdverklaring (Nederland), Verbintenis, Verbruikleen, Vinderschap (Nederlands recht), Vrucht (Nederlands recht), Wet op de loonbelasting 1964, Zaak, Zaak (Belgisch recht), Zaaksvorming, Zakelijk recht.

Aandeel

Een aandeel is een waardepapier dat een aantal rechten met betrekking tot een vennootschap geeft.

Nieuw!!: Zaak (Nederlands recht) en Aandeel · Bekijk meer »

Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren

Een Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren (afgekort AVP) is een verzekering die de verzekerde beschermt tegen de risico's van aansprakelijkheid in zijn particuliere hoedanigheid.

Nieuw!!: Zaak (Nederlands recht) en Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren · Bekijk meer »

Activa

De activa of bezittingen van een rechtssubject bestaan (in termen van het Nederlandse vermogensrecht) uit rechten (zoals eigendom) op zaken en het houderschap van vermogensrechten.

Nieuw!!: Zaak (Nederlands recht) en Activa · Bekijk meer »

Bruikleen

''De Nachtwacht'' werd in 1808 door de stad Amsterdam in bruikleen gegeven aan het Rijksmuseum Amsterdam. Bruikleen of commodaat is het uitlenen van een zaak voor een bepaalde tijd.

Nieuw!!: Zaak (Nederlands recht) en Bruikleen · Bekijk meer »

Eigendom

Eigendom is het recht van een rechtssubject om over een zaak (stuk grond, voorwerp, hoeveelheid contant geld enz.) naar eigen goeddunken te beschikken en anderen van deze beschikking uit te sluiten.

Nieuw!!: Zaak (Nederlands recht) en Eigendom · Bekijk meer »

Fair

Fair als benaming uit de Engelse taal voor feest, markt, beurs of eerlijk, gelijkwaardig en kan verwijzen naar: Fair in kader van eerlijke producten of diensten c.q. handelen of zaken doen dan wel eerlijk of gelijkwaardig omgaan met mens, milieu, maatschappij, natuur, dier.

Nieuw!!: Zaak (Nederlands recht) en Fair · Bekijk meer »

Goed (Nederlands recht)

Het Nederlandse goederenrecht is een onderdeel van het vermogensrecht (in de zin van rechtsgebied).

Nieuw!!: Zaak (Nederlands recht) en Goed (Nederlands recht) · Bekijk meer »

Goederen en zaken

Goed en zaak zijn termen die worden gebruikt in het burgerlijk recht, meer bepaald het vermogensrecht.

Nieuw!!: Zaak (Nederlands recht) en Goederen en zaken · Bekijk meer »

Goederenrecht

Het goederenrecht is een onderdeel van het vermogensrecht anders gezegd het stelsel van rechtsregels met betrekking tot iemands vermogen.

Nieuw!!: Zaak (Nederlands recht) en Goederenrecht · Bekijk meer »

Koopovereenkomst

Een koopovereenkomst, met een ouderwetse term ook wel aangeduid als een overeenkomst van koop en verkoop, is een overeenkomst, waarbij de verkoper zich verbindt een zaak te geven en koper zich verbindt daarvoor een koopprijs te betalen.

Nieuw!!: Zaak (Nederlands recht) en Koopovereenkomst · Bekijk meer »

Macht (sociale wetenschappen)

Macht is volgens socioloog Max Weber het vermogen van personen of groepen om andere personen, groepen of zaken de wil op te leggen, eventueel tegen de wensen of belangen van die anderen in.

Nieuw!!: Zaak (Nederlands recht) en Macht (sociale wetenschappen) · Bekijk meer »

Prestatie

Een prestatie is het volbrengen van een gesteld doel of verplichting.

Nieuw!!: Zaak (Nederlands recht) en Prestatie · Bekijk meer »

Raadkamer

Een raadkamer is een term uit het strafrecht.

Nieuw!!: Zaak (Nederlands recht) en Raadkamer · Bekijk meer »

Recht aan toonder

Het recht aan toonder behelst een recht op een vordering.

Nieuw!!: Zaak (Nederlands recht) en Recht aan toonder · Bekijk meer »

Rei vindicatio

De rei vindicatio is in het Romeinse recht de actio van degene die stelt eigenaar te zijn, tegen de bezitter van een zaak.

Nieuw!!: Zaak (Nederlands recht) en Rei vindicatio · Bekijk meer »

Res publica

Res publica is een Latijnse term die letterlijk publieke zaak betekent en verschillende betekenissen heeft, alle met betrekking op de staat.

Nieuw!!: Zaak (Nederlands recht) en Res publica · Bekijk meer »

Riddermatig goed

Een riddermatig goed is een zaak of een vermogensrecht uit het feodalisme, waarbij de zaak of het recht overdraagbaar was.

Nieuw!!: Zaak (Nederlands recht) en Riddermatig goed · Bekijk meer »

Rooms-Hollands recht

Rooms-Hollands recht (Afrikaans Romeins-Hollands reg) is een rechtsstelsel gebaseerd op het Romeins recht zoals het toegepast werd in de Nederlanden in de 17e en 18e eeuw.

Nieuw!!: Zaak (Nederlands recht) en Rooms-Hollands recht · Bekijk meer »

Verbeurdverklaring (Nederland)

De verbeurdverklaring, ook wel de verbeurdverklaring van bepaalde voorwerpen en vorderingen, is een vermogenssanctie die de rechter in het Nederlandse strafrecht als bijkomende straf kan opleggen.

Nieuw!!: Zaak (Nederlands recht) en Verbeurdverklaring (Nederland) · Bekijk meer »

Verbintenis

Een verbintenis (Latijn: obligatio) is in de rechtswetenschap een rechtsverhouding krachtens welke de ene partij (schuldenaar of debiteur) een prestatie verschuldigd is aan de andere partij (schuldeiser of crediteur).

Nieuw!!: Zaak (Nederlands recht) en Verbintenis · Bekijk meer »

Verbruikleen

Verbruikleen (Latijn mutuum) is het uitlenen van goederen met de afspraak dat de uitlener evenveel goederen van gelijke waarde / soort terug krijgt.

Nieuw!!: Zaak (Nederlands recht) en Verbruikleen · Bekijk meer »

Vinderschap (Nederlands recht)

Vinderschap is in het Nederlands privaatrecht een van de manieren waarop men de eigendom van een roerende zaak kan verkrijgen.

Nieuw!!: Zaak (Nederlands recht) en Vinderschap (Nederlands recht) · Bekijk meer »

Vrucht (Nederlands recht)

Boek 3 van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek bepaalt het volgende over vruchten: Art.

Nieuw!!: Zaak (Nederlands recht) en Vrucht (Nederlands recht) · Bekijk meer »

Wet op de loonbelasting 1964

De Wet op de loonbelasting 1964 (kortweg Wet LB 1964) regelt in Nederland de loonbelasting die de Rijksoverheid in beginsel heft over loon en bepaalde uitkeringen.

Nieuw!!: Zaak (Nederlands recht) en Wet op de loonbelasting 1964 · Bekijk meer »

Zaak

* zaak (Nederlands recht).

Nieuw!!: Zaak (Nederlands recht) en Zaak · Bekijk meer »

Zaak (Belgisch recht)

Een zaak is in het Belgisch recht een stoffelijk, materieel voorwerp waarop een patrimoniaal of vermogensrechtelijk recht kan worden toegekend.

Nieuw!!: Zaak (Nederlands recht) en Zaak (Belgisch recht) · Bekijk meer »

Zaaksvorming

Zaaksvorming is één de belangrijkste manieren waarop roerende zaken ontstaan.

Nieuw!!: Zaak (Nederlands recht) en Zaaksvorming · Bekijk meer »

Zakelijk recht

Met een zakelijk recht wordt een recht bedoeld dat de titularis ervan een aanspraak verleent op een zaak of een ander goed.

Nieuw!!: Zaak (Nederlands recht) en Zakelijk recht · Bekijk meer »

Richt hier:

Zaak (als juridisch begrip), Zaak (juridisch), Zaak (recht).

UitgaandeInkomende
Hey! We zijn op Facebook nu! »