Logo
Unionpedia
Communicatie
Ontdek het op Google Play
Nieuw! Download Unionpedia op je Android™ toestel!
Gratis
Snellere toegang dan browser!
 

Waterschap (Nederland)

Index Waterschap (Nederland)

De 21 waterschappen, situatie 2023 Een waterschap is een op basis van de Waterschapswet ingesteld openbaar lichaam dat in een bepaalde regio in Nederland tot taak heeft de waterhuishouding te regelen.

86 relaties: Afschrijving, Algemeen belang, Algemeen verbindend voorschrift, Algemene Waterschapspartij, Belasting (fiscaal), BES-fonds, Boezem (water), Boezemgemaal, Btw-compensatiefonds, Buurschap, Calamiteus waterschap, Christen-Democratisch Appèl, College van burgemeester en wethouders, College van dijkgraaf en heemraden, Dijk (waterkering), Dijkgraaf (waterschap), Dualisme (politiek), Duiker (waterbouwkunde), Eigenerfde, Floris V van Holland, Gedecentraliseerde eenheidsstaat, Gemaal (waterbouwkunde), Gemeente (bestuur), Gemeentefonds (Nederland), Grondwet, Grondwetsherziening van 1848, Grote Ontginning, Heemraad, Hoefslag (dijk), Hoogheemraadschap van Rijnland, IJsselmeer, Ingeland, Ingezetene, Joop Atsma, Kabinet-Rutte I, Kabinetsformatie Nederland 2012, Kabinetsformatie Nederland 2017, Kandidatenlijst, Keur (waterschap), Kroon (regering), Kunstwerk (bouwkundig), Lijst van Nederlandse waterschappen, Milieubeweging, Monisme (politiek), Nederland, Nederlandse Waterschapsbank, Noord-Holland, Omzetbelasting, Openbaar lichaam, Pachter, ..., Peil, Polder, Poldermodel, Poststuk, Provinciale Staten (Nederland), Provinciale Statenverkiezingen, Provincie, Provinciefonds, Provincies van Nederland, Rechtsgeschiedenis, Regio, Rijkswaterstaat, Riool, Rioolwaterzuiveringsinstallatie, Schouw (toezicht), Stembureau, Stroomgebied, Unie van Waterschappen, Vaste activa, Vervuilingseenheid, Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, Water, Water Natuurlijk, Waterbeheer, Watergang (wateroppervlak), Watering (bestuur), Waterkering, Waterkwaliteit, Waterschapsverkiezingen, Waterschapsverkiezingen 2015, Waterschapswet, Willem II van Holland, Windmolen, Zuid-Holland, Zuiveringschap, 2005. Uitbreiden index (36 meer) »

Afschrijving

Een afschrijving is in de bedrijfseconomie de boekhoudkundige waardevermindering van een actief in een bepaalde periode.

Nieuw!!: Waterschap (Nederland) en Afschrijving · Bekijk meer »

Algemeen belang

Het algemeen belang (Latijn: bonum commune) is datgene dat voor het welzijn van het volk in zijn geheel nuttig, gewenst of nodig is.

Nieuw!!: Waterschap (Nederland) en Algemeen belang · Bekijk meer »

Algemeen verbindend voorschrift

Algemeen verbindend voorschrift (afgekort avv) is een term uit het Nederlandse recht.

Nieuw!!: Waterschap (Nederland) en Algemeen verbindend voorschrift · Bekijk meer »

Algemene Waterschapspartij

De Algemene Waterschapspartij (afgekort: AWP) is een landelijke organisatie die in 2007 is opgericht om vanuit maatschappelijke betrokkenheid deel te nemen aan de waterschapsverkiezingen 2008 en het besturen van de waterschappen in Nederland.

Nieuw!!: Waterschap (Nederland) en Algemene Waterschapspartij · Bekijk meer »

Belasting (fiscaal)

300px Ook via het heffen van een extra toeslag op goederen btw wordt belasting geïnd - een vorm van indirecte belasting Betaling van belastinggeld aan koning Karel V van Frankrijk in de 14e eeuw Belastingontvangers in de 16e eeuw door Marinus van Reymerswale Belasting is een rechtsband tussen de overheid en een rechtssubject (de belastingplichtige) waarbij een heffing of prestatie wordt opgelegd ten behoeve van een overheid met als doel in de openbare uitgaven te voorzien.

Nieuw!!: Waterschap (Nederland) en Belasting (fiscaal) · Bekijk meer »

BES-fonds

Het BES-fonds is een begrotingsfonds, waaruit de Caribische openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba worden gesubsidieerd.

Nieuw!!: Waterschap (Nederland) en BES-fonds · Bekijk meer »

Boezem (water)

Boezemmolen aan de Westfriese Omringdijk. Rechts de boezem De boezem is oppervlaktewater dat ertoe dient om polderwater op te vangen en af te voeren.

Nieuw!!: Waterschap (Nederland) en Boezem (water) · Bekijk meer »

Boezemgemaal

boezemgemaal Katwijk daterend uit 1954 + deel nieuwbouw 2009-2011. Het boezemgemaal verving een binnensluis uit 1806 Een boezemgemaal of boezemmolen is een gemaal respectievelijk windmolen die het uitmalen van het water uit de boezem verzorgt.

Nieuw!!: Waterschap (Nederland) en Boezemgemaal · Bekijk meer »

Btw-compensatiefonds

Het BTW-compensatiefonds is een Nederlands begrotingsfonds waaruit gemeenten en provincies worden gecompenseerd voor een belangrijk deel van de door hen betaalde omzetbelasting (btw).

Nieuw!!: Waterschap (Nederland) en Btw-compensatiefonds · Bekijk meer »

Buurschap

Buurschap of boerschap, maalschap, ledschap, gilde, noaberschap en in Latijnse bronnen burscapium, marca, villa, legio, collegium en concivium is de benaming voor zowel de in de middeleeuwen ontstane bestuursvorm in nederzettingen op het platteland in het oosten en noorden van Nederland, als voor die nederzettingen zelf.

Nieuw!!: Waterschap (Nederland) en Buurschap · Bekijk meer »

Calamiteus waterschap

Een calamiteus waterschap (of calamiteuze polder) was een speciaal soort waterschap in (vooral) de Nederlandse provincie Zeeland.

Nieuw!!: Waterschap (Nederland) en Calamiteus waterschap · Bekijk meer »

Christen-Democratisch Appèl

Het Christen-Democratisch Appèl (afgekort: CDA) is een Nederlandse politieke partij met een christendemocratische signatuur.

Nieuw!!: Waterschap (Nederland) en Christen-Democratisch Appèl · Bekijk meer »

College van burgemeester en wethouders

Batavia in 1930, met in het midden burgemeester Meijroos. Het college van burgemeester en wethouders (dikwijls het wethouderscollege, het college van B en W of nog korter B en W genoemd) vormt het dagelijks bestuur van een Nederlandse gemeente.

Nieuw!!: Waterschap (Nederland) en College van burgemeester en wethouders · Bekijk meer »

College van dijkgraaf en heemraden

Het college van dijkgraaf en heemraden is het dagelijks bestuur van een waterschap in Nederland.

Nieuw!!: Waterschap (Nederland) en College van dijkgraaf en heemraden · Bekijk meer »

Dijk (waterkering)

Primaire waterkering. Links Markermeer, rechts Oostvaardersplassen Basaltblokken ter bescherming van het dijklichaam Oude wierdijk van Wieringen. Zo'n steile helling werd in vroeger eeuwen voldoende veilig geacht Een dijk is een door mensen aangelegde waterkering die het achterliggende land beschermt tegen schade als gevolg van hoogwater en overstromingen.

Nieuw!!: Waterschap (Nederland) en Dijk (waterkering) · Bekijk meer »

Dijkgraaf (waterschap)

De 21 waterschappen in Nederland De dijkgraaf is de voorzitter van een waterschap, in Vlaanderen polder genoemd.

Nieuw!!: Waterschap (Nederland) en Dijkgraaf (waterschap) · Bekijk meer »

Dualisme (politiek)

Dualisme is een politicologisch en staatkundig begrip waarmee men de taakverdeling tussen bestuur en volksvertegenwoordigers wil aanduiden.

Nieuw!!: Waterschap (Nederland) en Dualisme (politiek) · Bekijk meer »

Duiker (waterbouwkunde)

Kleine duiker onder een voetpad Quebec Een duiker is een civieltechnisch kunstwerk.

Nieuw!!: Waterschap (Nederland) en Duiker (waterbouwkunde) · Bekijk meer »

Eigenerfde

Een eigenerfde of eigengeërfde was tijdens de middeleeuwen en het ancien régime iemand die vrij-eigen of allodiaal grondbezit van enige omvang had.

Nieuw!!: Waterschap (Nederland) en Eigenerfde · Bekijk meer »

Floris V van Holland

Holland, penning of 'kopje' met portret van Floris V Floris V (Leiden, 24 juni 1254 – Muiderberg, 27 juni 1296), bijgenaamd der keerlen god (god van de kerels, van de gewone man), was graaf van Holland en Zeeland en vanaf 1291 liet hij zich 'heer van Friesland' noemen, ofschoon hij alleen in West-Friesland feitelijke macht uitoefende.

Nieuw!!: Waterschap (Nederland) en Floris V van Holland · Bekijk meer »

Gedecentraliseerde eenheidsstaat

Een gedecentraliseerde eenheidsstaat is een staatsvorm waarbij territoriale eenheden binnen een eenheidsstaat zelfstandige bevoegdheden hebben.

Nieuw!!: Waterschap (Nederland) en Gedecentraliseerde eenheidsstaat · Bekijk meer »

Gemaal (waterbouwkunde)

Dieselgemaal Gemaal bij Zierikzee Interieur van een dieselgemaal in Rijswijk (Zuid-Holland) Grave Vijzelgemaal De Leyens, Zoetermeer Koning Willem-Alexandergemaal, Katwijk Rijksmonumentencomplex samen met bovenleiding en transformatorhuisje. Een gemaal is een inrichting om water van een lager naar een hoger niveau te brengen.

Nieuw!!: Waterschap (Nederland) en Gemaal (waterbouwkunde) · Bekijk meer »

Gemeente (bestuur)

Een gemeente is een woonkern of groep van woonkernen (dorpen, steden) met het bijbehorende gebied die samen worden bestuurd door een politiek apparaat.

Nieuw!!: Waterschap (Nederland) en Gemeente (bestuur) · Bekijk meer »

Gemeentefonds (Nederland)

Het Gemeentefonds is in Nederland een begrotingsfonds, waaruit gemeenten worden gesubsidieerd.

Nieuw!!: Waterschap (Nederland) en Gemeentefonds (Nederland) · Bekijk meer »

Grondwet

De ''Magna Carta'' uit 1215, een van de eerste documenten met kenmerken van een grondwet. In het staatsrecht is een constitutie de grondslag van een staat.

Nieuw!!: Waterschap (Nederland) en Grondwet · Bekijk meer »

Grondwetsherziening van 1848

Archiefstukken van de grondwet van 1848 Voorblad van de grondwet van 1848http://gahetna.nl/collectie/archief/inventaris/inleiding/eadid/2.02.04/inventarisnr/514/level/file Nationaal Archief, archiefinventaris 2.02.04 inventarisnummer 514 De Grondwetsherziening van 1848 legde de basis voor het huidige stelsel van parlementaire democratie in Nederland.

Nieuw!!: Waterschap (Nederland) en Grondwetsherziening van 1848 · Bekijk meer »

Grote Ontginning

Ontginningslandschap bij Willeskop De Grote Ontginning was een periode van ontginningen die begon in de 10e eeuw en duurde tot de 13e eeuw.

Nieuw!!: Waterschap (Nederland) en Grote Ontginning · Bekijk meer »

Heemraad

Wapen van een heemraad uit 1759 Een heemraad (of hoogheemraad) is in Nederland een lid van het dagelijks bestuur van een waterschap.

Nieuw!!: Waterschap (Nederland) en Heemraad · Bekijk meer »

Hoefslag (dijk)

Met hoefslag wordt oorspronkelijk het deel van een dijk aangeduid, waar de daar aangelegen hoeve verantwoordelijk was voor het onderhoud.

Nieuw!!: Waterschap (Nederland) en Hoefslag (dijk) · Bekijk meer »

Hoogheemraadschap van Rijnland

Kaart van Rijnland en Amstelland in de 17e eeuw, gemaakt door Willem Blaeu Breestraat te Leiden Kantoorgebouw aan de Leidse Archimedesweg Halfweg Gemeenlandshuis Spaarndam Het hoogheemraadschap van Rijnland is een van de eenentwintig waterschappen die Nederland telt.

Nieuw!!: Waterschap (Nederland) en Hoogheemraadschap van Rijnland · Bekijk meer »

IJsselmeer

IJsselmeer en Zuiderzeewerken Het IJsselmeer bij Medemblik Bevroren IJsselmeer, nabij vuurtoren De Ven Het IJsselmeer bij Hindeloopen Het IJsselmeer is onderdeel van het IJsselmeergebied en ontstond door het afsluiten van een deel van de Zuiderzee.

Nieuw!!: Waterschap (Nederland) en IJsselmeer · Bekijk meer »

Ingeland

Een ingeland is iemand die eigendommen (land) heeft binnen een (Nederlands) waterschap.

Nieuw!!: Waterschap (Nederland) en Ingeland · Bekijk meer »

Ingezetene

Een ingezetene is in het algemeen een ander woord voor een inwoner van een bepaald land of een bepaalde stad.

Nieuw!!: Waterschap (Nederland) en Ingezetene · Bekijk meer »

Joop Atsma

Johannes Jan (Joop) Atsma (Surhuisterveen, 6 juli 1956) is een Nederlands politicus, sportbestuurder en voormalig journalist.

Nieuw!!: Waterschap (Nederland) en Joop Atsma · Bekijk meer »

Kabinet-Rutte I

Het kabinet-Rutte I was het Nederlandse kabinet dat regeerde van 14 oktober 2010 tot 5 november 2012.

Nieuw!!: Waterschap (Nederland) en Kabinet-Rutte I · Bekijk meer »

Kabinetsformatie Nederland 2012

Beatrix. Na de Tweede Kamerverkiezingen van 12 september 2012 vond een Nederlandse kabinetsformatie plaats.

Nieuw!!: Waterschap (Nederland) en Kabinetsformatie Nederland 2012 · Bekijk meer »

Kabinetsformatie Nederland 2017

Na de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017 vond een kabinetsformatie plaats in Nederland.

Nieuw!!: Waterschap (Nederland) en Kabinetsformatie Nederland 2017 · Bekijk meer »

Kandidatenlijst

De kandidatenlijst (of personenlijst) is een kieslijst waarop verkiesbare kandidaten van een politieke partij staan en is een onmisbaar onderdeel van het op partijen gebaseerd kiesstelsel met evenredige vertegenwoordiging.

Nieuw!!: Waterschap (Nederland) en Kandidatenlijst · Bekijk meer »

Keur (waterschap)

De keur is een verordening met de regels die een waterschap hanteert bij de bescherming van waterkeringen, watergangen en bijbehorende kunstwerken.

Nieuw!!: Waterschap (Nederland) en Keur (waterschap) · Bekijk meer »

Kroon (regering)

De Kroon is de regering van een monarchie bestaande uit de koning en de ministers.

Nieuw!!: Waterschap (Nederland) en Kroon (regering) · Bekijk meer »

Kunstwerk (bouwkundig)

Falkirk-wiel in Schotland Erasmusbrug in Rotterdam Een (civiel) kunstwerk is, in bouwkundige zin, een door mensenhanden gemaakt, meestal niet voor bewoning bestemd bouwwerk.

Nieuw!!: Waterschap (Nederland) en Kunstwerk (bouwkundig) · Bekijk meer »

Lijst van Nederlandse waterschappen

De 21 waterschappen Een waterschap of hoogheemraadschap is een overheidsinstantie die in een bepaalde regio in Nederland tot taak heeft de waterhuishouding te regelen.

Nieuw!!: Waterschap (Nederland) en Lijst van Nederlandse waterschappen · Bekijk meer »

Milieubeweging

De milieubeweging is het geheel van activiteiten en organisaties die zich bezighouden met bescherming van het milieu, inclusief organisaties die zich bezig houden met de bescherming van het klimaat en de natuur.

Nieuw!!: Waterschap (Nederland) en Milieubeweging · Bekijk meer »

Monisme (politiek)

Monisme duidt in de politiek op een situatie waarin het parlement en de regering, oftewel de wetgevende macht en de uitvoerende macht, zeer sterk met elkaar verweven zijn.

Nieuw!!: Waterschap (Nederland) en Monisme (politiek) · Bekijk meer »

Nederland

Nederland is een van de landen binnen het Koninkrijk der Nederlanden.

Nieuw!!: Waterschap (Nederland) en Nederland · Bekijk meer »

Nederlandse Waterschapsbank

De Nederlandse Waterschapsbank N.V. (NWB Bank) is een financiële instelling, National Promotional Bank (NPB), die zich richt op de Nederlandse publieke sector met de financiering van decentrale overheden (waterschappen, gemeenten en provincies), instellingen onder garantie van (decentrale) overheden en Publiek-Private-Samenwerking (PPS).

Nieuw!!: Waterschap (Nederland) en Nederlandse Waterschapsbank · Bekijk meer »

Noord-Holland

Noord-Holland is een provincie in het noordwesten van Nederland.

Nieuw!!: Waterschap (Nederland) en Noord-Holland · Bekijk meer »

Omzetbelasting

Belgische btw-kwitantie Omzetbelasting is een indirecte belasting die een overheid heft op de verkoop van producten of diensten.

Nieuw!!: Waterschap (Nederland) en Omzetbelasting · Bekijk meer »

Openbaar lichaam

Een openbaar lichaam is, in de bestuurlijke indeling van het Koninkrijk der Nederlanden, een overheidsorgaan met rechtspersoonlijkheid dat bijzondere bevoegdheden heeft en vastomlijnde taken uitvoert op een bepaald grondgebied of inhoudelijk terrein.

Nieuw!!: Waterschap (Nederland) en Openbaar lichaam · Bekijk meer »

Pachter

Jan Brueghel de Oude (naar Pieter Bruegel de Oude). ''Bezoek aan de pachthoeve''. Ca. 1597 Een pachter is iemand die een boerderij, weiland, akker, visgrond, veer of stuk grond huurt van een ander en daarvoor regelmatig, vaak jaarlijks, verplicht is pacht te betalen.

Nieuw!!: Waterschap (Nederland) en Pachter · Bekijk meer »

Peil

Peilschaal in Woerden. Het wateroppervlak staat op 188 cm onder NAP Waterpeilmeter in Koblenz Het peil in een polder en het water eromheen (de boezem) is de door een waterschap gehandhaafde hoogte van de waterstand, het polderpeil (PP).

Nieuw!!: Waterschap (Nederland) en Peil · Bekijk meer »

Polder

Een voorbeeld van een poldermolen. De waterstand is aan de voorkant van de molen anders dan aan de achterkant van de molen. Een polder is een relatief laaggelegen, door de mens permanent drooggelegd stuk land dat door een of meer waterkeringen wordt omgeven en waarvan de waterstand kunstmatig wordt geregeld.

Nieuw!!: Waterschap (Nederland) en Polder · Bekijk meer »

Poldermodel

Het poldermodel is de naam die gegeven wordt aan het Nederlandse consensusmodel waarin werkgevers, vakbonden en overheid met elkaar aan tafel gaan zitten om te onderhandelen over arbeidsvoorwaarden en lonen.

Nieuw!!: Waterschap (Nederland) en Poldermodel · Bekijk meer »

Poststuk

Post tussen bussen Een poststuk is een briefkaart, brief, tijdschrift of pakket dat via een derde, meestal een gespecialiseerd postbedrijf, tegen betaling, bij de ontvanger bezorgd (in jargon: "besteld") wordt.

Nieuw!!: Waterschap (Nederland) en Poststuk · Bekijk meer »

Provinciale Staten (Nederland)

In Nederland vormen de Provinciale Staten (vaak kortweg Staten genoemd, vooral in samenstellingen) sinds 11 maart 2003 het college van volksvertegenwoordigers op provinciaal niveau.

Nieuw!!: Waterschap (Nederland) en Provinciale Staten (Nederland) · Bekijk meer »

Provinciale Statenverkiezingen

Provincies van Nederland De Provinciale Statenverkiezing is de verkiezing van de leden van de Provinciale Staten in Nederland.

Nieuw!!: Waterschap (Nederland) en Provinciale Statenverkiezingen · Bekijk meer »

Provincie

Rome Een provincie is een deelgebied van een land met vaak een eigen regionaal bestuur.

Nieuw!!: Waterschap (Nederland) en Provincie · Bekijk meer »

Provinciefonds

Het Provinciefonds is een Nederlands begrotingsfonds, waaruit provincies worden gesubsidieerd.

Nieuw!!: Waterschap (Nederland) en Provinciefonds · Bekijk meer »

Provincies van Nederland

De Nederlandse provincies of provinciën vormen de bestuurslaag tussen de rijksoverheid en de Nederlandse gemeenten.

Nieuw!!: Waterschap (Nederland) en Provincies van Nederland · Bekijk meer »

Rechtsgeschiedenis

De rechtsgeschiedenis - soms ook rechtshistorie genoemd - is een wetenschappelijke discipline ter bestudering van het recht in het verleden.

Nieuw!!: Waterschap (Nederland) en Rechtsgeschiedenis · Bekijk meer »

Regio

Een regio, ook wel (land)streek, gewest of (meer algemeen) gebied, is een aaneengesloten geografisch gebied met een bepaald taalkundig, cultureel, demografisch en/of institutioneel karakter, al dan niet erkend door de officiële instanties.

Nieuw!!: Waterschap (Nederland) en Regio · Bekijk meer »

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat (RWS) is het uitvoerende agentschap van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in Nederland, tot 2010 Verkeer en Waterstaat geheten.

Nieuw!!: Waterschap (Nederland) en Rijkswaterstaat · Bekijk meer »

Riool

Aanleg nieuw riool De riolering is de infrastructuur waarop afvalwater geloosd, ingezameld en getransporteerd wordt.

Nieuw!!: Waterschap (Nederland) en Riool · Bekijk meer »

Rioolwaterzuiveringsinstallatie

oxidatiesloten Antwerpen-Zuid RWZI - Katwijk (Z-H) Video over de werking van de rioolwaterzuivering bij Rotterdam Een rioolwaterzuiveringsinstallatie (afgekort rwzi) zuivert afvalwater, waaronder het afvalwater van huishoudens, bedrijven en veelal ook het hemelwater van verhardingen dat via het riool wordt afgevoerd.

Nieuw!!: Waterschap (Nederland) en Rioolwaterzuiveringsinstallatie · Bekijk meer »

Schouw (toezicht)

De schouw is het toezicht op waterstaatswerken als watergangen en waterkeringen.

Nieuw!!: Waterschap (Nederland) en Schouw (toezicht) · Bekijk meer »

Stembureau

Bewegwijzering Stemlokaal in een ontmoetingscentrum De term stembureau wordt gebruikt voor zowel de ruimte waar een stemming plaatsvindt (stemlokaal), als voor het ambtelijk orgaan dat belast is met de organisatie van een stemming in een stemdistrict (stembureau).

Nieuw!!: Waterschap (Nederland) en Stembureau · Bekijk meer »

Stroomgebied

Stroomgebieden en hoofdwaterscheidingen in Europa Stroomgebied van de Zwarte Zee, dat zich uitstrekt over 17 landen. Een stroomgebied, drainagebekken of rivierbekken is het gebied dat zijn water via een rivier afvoert.

Nieuw!!: Waterschap (Nederland) en Stroomgebied · Bekijk meer »

Unie van Waterschappen

De Unie van Waterschappen, voorheen Unie van Waterschapsbonden, is een koepelorganisatie, opgericht in 1927.

Nieuw!!: Waterschap (Nederland) en Unie van Waterschappen · Bekijk meer »

Vaste activa

Onder vaste activa (non-current assets of fixed assets) van een bedrijf worden de bezittingen verstaan waarvan het daarvoor benodigde vermogen voor een periode langer dan een jaar is vastgelegd.

Nieuw!!: Waterschap (Nederland) en Vaste activa · Bekijk meer »

Vervuilingseenheid

De Vervuilingseenheid ve is de eenheid waarin de vervuiling van afvalwater wordt gemeten en waarmee in Nederland de verontreinigingsheffing en zuiveringsheffing worden vastgesteld.

Nieuw!!: Waterschap (Nederland) en Vervuilingseenheid · Bekijk meer »

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie

De Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) is een Nederlandse politieke partij met een liberale signatuur.

Nieuw!!: Waterschap (Nederland) en Volkspartij voor Vrijheid en Democratie · Bekijk meer »

Water

Water als vaste stof, vloeistof en gas Water (H2O; aqua of aq.; zelden diwaterstofoxide of oxidaan) is de chemische verbinding van twee waterstofatomen en een zuurstofatoom.

Nieuw!!: Waterschap (Nederland) en Water · Bekijk meer »

Water Natuurlijk

Water Natuurlijk is een landelijke Nederlandse politieke partij met een ecologistische signatuur.

Nieuw!!: Waterschap (Nederland) en Water Natuurlijk · Bekijk meer »

Waterbeheer

Bord in de Voochtstraat in de wijk Dieze-Oost in Zwolle Waterbeheer is het totaal aan activiteiten die tot doel hebben om het grond- en oppervlaktewater zo goed mogelijk te beheren en is onderdeel van de waterstaat.

Nieuw!!: Waterschap (Nederland) en Waterbeheer · Bekijk meer »

Watergang (wateroppervlak)

Voorbeeld van een beek Een watergang of waterloop is een lijnvormig (in de betekenis van 'veeleer lang dan breed') landschapselement, gevuld met stromend of stilstaand water.

Nieuw!!: Waterschap (Nederland) en Watergang (wateroppervlak) · Bekijk meer »

Watering (bestuur)

Een watering of polder is een openbaar bestuur in Vlaanderen met als opdracht haar ambtsgebied te beveiligen tegen wateroverlast en een gunstige waterhuishouding tot stand te brengen voor de landbouw en de algemene volksgezondheid.

Nieuw!!: Waterschap (Nederland) en Watering (bestuur) · Bekijk meer »

Waterkering

Een waterkering is een object dat als functie het tegenhouden van (oppervlakte)water heeft.

Nieuw!!: Waterschap (Nederland) en Waterkering · Bekijk meer »

Waterkwaliteit

Waterkwaliteit is het geheel van kwaliteiten van water en de beoordeling daarvan als de deugdelijkheid van het oppervlaktewater en grondwater voor verschillende vormen van gebruik, zoals drinkwater, zwemwater, water voor irrigatie of voor natuurgebieden.

Nieuw!!: Waterschap (Nederland) en Waterkwaliteit · Bekijk meer »

Waterschapsverkiezingen

De waterschapsverkiezingen zijn Nederlandse verkiezingen voor het bestuur van de waterschappen.

Nieuw!!: Waterschap (Nederland) en Waterschapsverkiezingen · Bekijk meer »

Waterschapsverkiezingen 2015

De waterschapsverkiezingen 2015 waren verkiezingen waarbij de leden van het algemeen bestuur, in de categorie van ingezetenen, van 22 van de 24 waterschappen in Nederland voor de periode van 2015 tot 2019 werden gekozen.

Nieuw!!: Waterschap (Nederland) en Waterschapsverkiezingen 2015 · Bekijk meer »

Waterschapswet

De Waterschapswet is een Nederlandse wet die vastgesteld is in 1991.

Nieuw!!: Waterschap (Nederland) en Waterschapswet · Bekijk meer »

Willem II van Holland

Willem II (februari 1227 – Hoogwoud, 28 januari 1256) was graaf van Holland en Zeeland (1234 – 1256) en koning van het Heilige Roomse Rijk (1248 – 1256).

Nieuw!!: Waterschap (Nederland) en Willem II van Holland · Bekijk meer »

Windmolen

de Wijk. vlucht van 23,5 m, bij de windturbines is dit ca. 120m. Don Quichot voor reuzen aangezien. Siberië (circa 1910). De Montefioremolen in Jeruzalem (2016) Een in verval geraakte molen met als bouwjaar 1709 in Duitsland, Michendorf-Langerwisch. Deze Amerikaanse windmolen (een windmotor) in Friesland staat uit de wind gedraaid door middel van de windvaan. De Oude Venen. Windmolens zijn molens die de bewegingsenergie van de lucht (wind) omzetten in rotatie-energie van de wieken, die dan nuttig kan worden gebruikt, bijvoorbeeld voor het opwekken van elektriciteit (windturbine), het persen van olie uit oliehoudende zaden (oliemolen), het malen van graan (korenmolen), het zagen van hout (zaagmolen) of het verplaatsen van water (poldermolen).

Nieuw!!: Waterschap (Nederland) en Windmolen · Bekijk meer »

Zuid-Holland

Zuid-Holland is een provincie in het westen van Nederland aan de Noordzeekust.

Nieuw!!: Waterschap (Nederland) en Zuid-Holland · Bekijk meer »

Zuiveringschap

Een zuiveringschap, ook wel geschreven zuiveringsschap, was, vooral in de periode tussen 1970 en 2000, een waterschap in Nederland, verantwoordelijk voor de waterkwaliteit in een bepaald gebied.

Nieuw!!: Waterschap (Nederland) en Zuiveringschap · Bekijk meer »

2005

Het jaar 2005 is een jaartal volgens de christelijke jaartelling.

Nieuw!!: Waterschap (Nederland) en 2005 · Bekijk meer »

Richt hier:

Hoogheemraadschap, Unie van waterschappen.

UitgaandeInkomende
Hey! We zijn op Facebook nu! »