Logo
Unionpedia
Communicatie
Ontdek het op Google Play
Nieuw! Download Unionpedia op je Android™ toestel!
Gratis
Snellere toegang dan browser!
 

Eigendom en Goederen en zaken

Snelkoppelingen: Verschillen, Overeenkomsten, Jaccard Similarity Coëfficiënt, Referenties.

Verschil tussen Eigendom en Goederen en zaken

Eigendom vs. Goederen en zaken

Eigendom in juridische zin is het recht van een rechtssubject om over een zaak (stuk grond, voorwerp, hoeveelheid contant geld enz.) of goed naar eigen goeddunken te beschikken en anderen van deze beschikking in - of uit te sluiten. Goederen en zaken zijn termen die worden gebruikt in het burgerlijk recht, meer bepaald het vermogensrecht.

Overeenkomsten tussen Eigendom en Goederen en zaken

Eigendom en Goederen en zaken hebben 10 dingen gemeen (in Unionpedia): Bezit (Nederlands recht), Burgerlijk recht, Burgerlijk Wetboek (België), Natrekking, Natuurlijk persoon, Rechtspersoon, Rechtssubject, Vermogensrecht, Vruchtgebruik, Zaak (Nederlands recht).

Bezit (Nederlands recht)

Bezit is in het Nederlands vermogensrecht het houden van een goed voor zichzelf (art. 107 eerste lid, Burgerlijk Wetboek Boek 3 (BW 3)).

Bezit (Nederlands recht) en Eigendom · Bezit (Nederlands recht) en Goederen en zaken · Bekijk meer »

Burgerlijk recht

Burgerlijk recht, ook civiel recht of in Nederland privaatrecht, is het geheel van de regels voor de onderlinge verhoudingen tussen personen, in het bijzonder het personen- en familierecht en vermogensrecht.

Burgerlijk recht en Eigendom · Burgerlijk recht en Goederen en zaken · Bekijk meer »

Burgerlijk Wetboek (België)

Het Burgerlijk Wetboek (BW) is een wetboek van 13 april 2019, BS 14 mei 2019.

Burgerlijk Wetboek (België) en Eigendom · Burgerlijk Wetboek (België) en Goederen en zaken · Bekijk meer »

Natrekking

Natrekking is een rechtsfiguur waarbij een kleinere, op zich zelfstandige zaak (bijzaak), deel gaat uitmaken van een grotere zaak (hoofdzaak).

Eigendom en Natrekking · Goederen en zaken en Natrekking · Bekijk meer »

Natuurlijk persoon

Een natuurlijk persoon is een menselijk individu dat, behoudens gebleken handelingsonbekwaamheid, in juridische zin drager van rechten en verplichtingen is.

Eigendom en Natuurlijk persoon · Goederen en zaken en Natuurlijk persoon · Bekijk meer »

Rechtspersoon

Een rechtspersoon is een juridische constructie waardoor een abstracte entiteit of organisatie kan optreden en rechtshandelingen verrichten als een volwaardig en handelingsbekwaam persoon in het rechtsverkeer behept met rechten en plichten zoals een natuurlijk persoon dat kan doen, dat wil zeggen, ook een rechtssubject wordt.

Eigendom en Rechtspersoon · Goederen en zaken en Rechtspersoon · Bekijk meer »

Rechtssubject

Een rechtssubject of persoon (in juridische zin) is een drager van subjectieve rechten en plichten.

Eigendom en Rechtssubject · Goederen en zaken en Rechtssubject · Bekijk meer »

Vermogensrecht

Als objectief recht omvat het rechtsgebied van het vermogensrecht als onderdeel van het privaatrecht het geheel van bepalingen dat betrekking heeft op vermogensbestanddelen.

Eigendom en Vermogensrecht · Goederen en zaken en Vermogensrecht · Bekijk meer »

Vruchtgebruik

Het recht van vruchtgebruik (Frans: usufruit) is een beperkt zakelijk recht dat gevestigd kan worden op een goed in juridische zin om gebruik te mogen maken van goederen die eigendom zijn van iemand anders en daarvan de vruchten te genieten.

Eigendom en Vruchtgebruik · Goederen en zaken en Vruchtgebruik · Bekijk meer »

Zaak (Nederlands recht)

In het Nederlandse recht is een zaak in Boek 3 van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek gedefinieerd als een voor menselijke beheersing vatbaar stoffelijk object.

Eigendom en Zaak (Nederlands recht) · Goederen en zaken en Zaak (Nederlands recht) · Bekijk meer »

De bovenstaande lijst antwoord op de volgende vragen

Vergelijking tussen Eigendom en Goederen en zaken

Eigendom heeft 124 relaties, terwijl de Goederen en zaken heeft 20. Zoals ze gemeen hebben 10, de Jaccard-index is 6.94% = 10 / (124 + 20).

Referenties

Dit artikel toont de relatie tussen Eigendom en Goederen en zaken. Om toegang te krijgen tot elk artikel waarvan de informatie werd gehaald, kunt u terecht op:

Hey! We zijn op Facebook nu! »