Logo
Unionpedia
Communicatie
Ontdek het op Google Play
Nieuw! Download Unionpedia op je Android™ toestel!
Gratis
Snellere toegang dan browser!
 

Recht van hypotheek en Zakelijk recht

Snelkoppelingen: Verschillen, Overeenkomsten, Jaccard Similarity Coëfficiënt, Referenties.

Verschil tussen Recht van hypotheek en Zakelijk recht

Recht van hypotheek vs. Zakelijk recht

Het recht van hypotheek is een zekerheidsrecht op een registergoed, dat gekoppeld is aan een lening, althans een maximaal te lenen bedrag. Met een zakelijk recht wordt een recht bedoeld dat de houder of drager ervan, de titularis genaamd, een aanspraak verleent op een zaak of een ander goed.

Overeenkomsten tussen Recht van hypotheek en Zakelijk recht

Recht van hypotheek en Zakelijk recht hebben 7 dingen gemeen (in Unionpedia): Appartementsrecht, Erfpacht, Overeenkomst (contract), Pand (rechtsvorm), Recht van opstal, Vermogensrecht, Zakelijk recht.

Appartementsrecht

Een appartementsrecht ontstaat wanneer een eigenaar zijn eigendomsrecht op een gebouw (met daarbij behorende grond) splitst in meerdere appartementsrechten.

Appartementsrecht en Recht van hypotheek · Appartementsrecht en Zakelijk recht · Bekijk meer »

Erfpacht

Erfpacht is een zakelijk recht dat een persoon de bevoegdheid geeft om een onroerende zaak die van iemand anders is, zoals bouwgrond in bezit van de gemeente, te houden en te gebruiken.

Erfpacht en Recht van hypotheek · Erfpacht en Zakelijk recht · Bekijk meer »

Overeenkomst (contract)

Contract voor deelname aan een Engels televisieprogramma, Northam, Engeland, 1975. Het gebruik om na het sluiten van een overeenkomst elkaars handen te schudden. Diploma-uitreiking aan een Iraakse politieman na een cursus door Amerikaanse mariniers, 2004. Een overeenkomst, contract of convenant is een afspraak tussen ten minste twee natuurlijke personen of rechtspersonen – de partijen, of specifieker contractanten – over wat ze met elkaar of voor elkaar zullen gaan doen – de te leveren prestatie – of laten.

Overeenkomst (contract) en Recht van hypotheek · Overeenkomst (contract) en Zakelijk recht · Bekijk meer »

Pand (rechtsvorm)

Het recht van pand is een zakelijk zekerheidsrecht waarmee een roerende zaak of een vordering (het onderpand) bezwaard kan worden.

Pand (rechtsvorm) en Recht van hypotheek · Pand (rechtsvorm) en Zakelijk recht · Bekijk meer »

Recht van opstal

Het recht van opstal (Latijn: superficies) is een zakelijk recht om in, op of boven een onroerende zaak die eigendom is van een ander rechtssubject, gebouwen, werken of beplantingen (de zogenaamde opstallen) in eigendom te hebben.

Recht van hypotheek en Recht van opstal · Recht van opstal en Zakelijk recht · Bekijk meer »

Vermogensrecht

Als objectief recht omvat het rechtsgebied van het vermogensrecht als onderdeel van het privaatrecht het geheel van bepalingen dat betrekking heeft op vermogensbestanddelen.

Recht van hypotheek en Vermogensrecht · Vermogensrecht en Zakelijk recht · Bekijk meer »

Zakelijk recht

Met een zakelijk recht wordt een recht bedoeld dat de houder of drager ervan, de titularis genaamd, een aanspraak verleent op een zaak of een ander goed.

Recht van hypotheek en Zakelijk recht · Zakelijk recht en Zakelijk recht · Bekijk meer »

De bovenstaande lijst antwoord op de volgende vragen

Vergelijking tussen Recht van hypotheek en Zakelijk recht

Recht van hypotheek heeft 42 relaties, terwijl de Zakelijk recht heeft 39. Zoals ze gemeen hebben 7, de Jaccard-index is 8.64% = 7 / (42 + 39).

Referenties

Dit artikel toont de relatie tussen Recht van hypotheek en Zakelijk recht. Om toegang te krijgen tot elk artikel waarvan de informatie werd gehaald, kunt u terecht op:

Hey! We zijn op Facebook nu! »