Logo
Unionpedia
Communicatie
Ontdek het op Google Play
Nieuw! Download Unionpedia op je Android™ toestel!
Downloaden
Snellere toegang dan browser!
 

Testament (akte) en Vruchtgebruik

Snelkoppelingen: Verschillen, Overeenkomsten, Jaccard Similarity Coëfficiënt, Referenties.

Verschil tussen Testament (akte) en Vruchtgebruik

Testament (akte) vs. Vruchtgebruik

Louis-Léopold Boilly, ca. 1800)Een testament, officiele begrip in Nederland uiterste wil, is een hoogstpersoonlijk, niet openbaar document waarin iemand schriftelijk vastlegt, of door een notaris laat vastleggen, wat er na overlijden met zijn/haar nalatenschap gebeurt in afwijking van de algemene wettelijke bepalingen van het erfrecht. Het recht van vruchtgebruik (Frans: usufruit) is een beperkt zakelijk recht dat gevestigd kan worden op een goed in juridische zin om gebruik te mogen maken van goederen die eigendom zijn van iemand anders en daarvan de vruchten te genieten.

Overeenkomsten tussen Testament (akte) en Vruchtgebruik

Testament (akte) en Vruchtgebruik hebben 7 dingen gemeen (in Unionpedia): Burgerlijk Wetboek (België), Eigendom, Erfrecht, Erfrecht (België), Erfrecht (Nederland), Fideï-commis de residuo, Romeins recht.

Burgerlijk Wetboek (België)

Het Burgerlijk Wetboek (BW) is een wetboek van 13 april 2019, BS 14 mei 2019.

Burgerlijk Wetboek (België) en Testament (akte) · Burgerlijk Wetboek (België) en Vruchtgebruik · Bekijk meer »

Eigendom

Eigendom in juridische zin is het recht van een rechtssubject om over een zaak (stuk grond, voorwerp, hoeveelheid contant geld enz.) of goed naar eigen goeddunken te beschikken en anderen van deze beschikking in - of uit te sluiten.

Eigendom en Testament (akte) · Eigendom en Vruchtgebruik · Bekijk meer »

Erfrecht

Het erfrecht in België en Nederland regelt de erfopvolging of successie, dat wil zeggen regelt wat er gebeurt met bezittingen en schulden van een persoon als deze overlijdt.

Erfrecht en Testament (akte) · Erfrecht en Vruchtgebruik · Bekijk meer »

Erfrecht (België)

Het Belgisch erfrecht is een rechtstak binnen het vermogensrecht van het Belgisch burgerlijk recht die de juridische overgang van nalatenschappen bij overlijden regelt, de vererving, het stamt uit de tijd van Napoleon.

Erfrecht (België) en Testament (akte) · Erfrecht (België) en Vruchtgebruik · Bekijk meer »

Erfrecht (Nederland)

erfuiter: de karnkan is beter. Het Nederlandse erfrecht regelt wat er met bezittingen en schulden van een persoon gebeurt na overlijden, het is vastgelegd in Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek.

Erfrecht (Nederland) en Testament (akte) · Erfrecht (Nederland) en Vruchtgebruik · Bekijk meer »

Fideï-commis de residuo

Het begrip fideï-commis de residuo komt uit het klassieke Romeinse recht en is een erfrechtelijke constructie waarbij een erflater (insteller) bij testament bepaalt dat diens nalatenschap of een deel ervan tijdelijk of voorwaardelijk aan een eerste begunstigde gaat, de fideï-commissaris of bezwaarde en aansluitend het overschot ervan naar een of meer volgende begunstigde(n), de verwachter(s), voorzover in leven.

Fideï-commis de residuo en Testament (akte) · Fideï-commis de residuo en Vruchtgebruik · Bekijk meer »

Romeins recht

Het Romeins recht heeft zich ontwikkeld over een periode van meer dan 2.500 jaar vanaf ca 550 v. Chr.

Romeins recht en Testament (akte) · Romeins recht en Vruchtgebruik · Bekijk meer »

De bovenstaande lijst antwoord op de volgende vragen

Vergelijking tussen Testament (akte) en Vruchtgebruik

Testament (akte) heeft 52 relaties, terwijl de Vruchtgebruik heeft 28. Zoals ze gemeen hebben 7, de Jaccard-index is 8.75% = 7 / (52 + 28).

Referenties

Dit artikel toont de relatie tussen Testament (akte) en Vruchtgebruik. Om toegang te krijgen tot elk artikel waarvan de informatie werd gehaald, kunt u terecht op:

Hey! We zijn op Facebook nu! »