Logo
Unionpedia
Communicatie
Ontdek het op Google Play
Nieuw! Download Unionpedia op je Android™ toestel!
Gratis
Snellere toegang dan browser!
 

Goed (Nederlands recht)

Index Goed (Nederlands recht)

Een goed in juridische zin, meervoud goederen, wordt in Boek 3 van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek gedefinieerd als een zaak of vermogensrecht.

35 relaties: Aandeel, Balans (boekhouden), Beschermingsbewind, Bezit, Bezit (Nederlands recht), Curatele, Eigendom, Elektriciteitsarrest, Erfrecht (Nederland), Europese vennootschap, Gemeenschap van goederen, Glossarium van de rechtsgeleerdheid, Goed, Goederenrecht, Goodwill, Hapert, Heling, Huwelijksvermogensrecht, Koopovereenkomst, Levering (Nederlands recht), Lijst van straten in Apeldoorn, Nalatenschap (Nederland), Onrechtmatige daad (Nederland), Particulier vermogen, Testamentair bewind, Titel, Verbeurdverklaring (Nederland), Vermogensrecht, Vervreemding, Vrucht (Nederlands recht), Vruchtgebruik, Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, Winst uit onderneming, Zaak (Nederlands recht), Zakelijk recht.

Aandeel

Een aandeel is een waardepapier dat een aantal rechten met betrekking tot een vennootschap geeft.

Nieuw!!: Goed (Nederlands recht) en Aandeel · Bekijk meer »

Balans (boekhouden)

Een balans is een overzicht van de bezittingen, de schulden en het eigen vermogen van een entiteit zoals een onderneming, instelling of persoon, op een bepaald moment.

Nieuw!!: Goed (Nederlands recht) en Balans (boekhouden) · Bekijk meer »

Beschermingsbewind

Beschermingsbewind is een juridische maatregel die een rechter kan uitspreken ten behoeve van een meerderjarige die naar objectieve maatstaven niet in staat is zijn of haar belangen van vermogensrechtelijke aard zelf kundig te behartigen.

Nieuw!!: Goed (Nederlands recht) en Beschermingsbewind · Bekijk meer »

Bezit

* Activa, bezitting in de bedrijfseconomie.

Nieuw!!: Goed (Nederlands recht) en Bezit · Bekijk meer »

Bezit (Nederlands recht)

Bezit is in het Nederlands vermogensrecht het houden van een goed voor zichzelf (art. 107 eerste lid, Burgerlijk Wetboek Boek 3 (BW 3)).

Nieuw!!: Goed (Nederlands recht) en Bezit (Nederlands recht) · Bekijk meer »

Curatele

Curatele is een zware rechterlijke maatregel ter bescherming van een meerderjarige die naar objectieve maatstaven als gevolg van een lichamelijke of geestelijke stoornis niet (meer) in staat is om zijn of haar vermogensrechtelijke belangen behoorlijk waar te nemen.

Nieuw!!: Goed (Nederlands recht) en Curatele · Bekijk meer »

Eigendom

Eigendom in juridische zin is het recht van een rechtssubject om over een zaak (stuk grond, voorwerp, hoeveelheid contant geld enz.) of goed naar eigen goeddunken te beschikken en anderen van deze beschikking in - of uit te sluiten.

Nieuw!!: Goed (Nederlands recht) en Eigendom · Bekijk meer »

Elektriciteitsarrest

Analoge ferrarismeter met dubbel telwerk (dubbel tarief). Het verbruik van elektrisch vermogen wordt gemeten middels de roterende schijf (links van de pijl), die draait door het wervelstroomprincipe. Als de schijf wordt gestopt staat het telwerk stil. Het Elektriciteitsarrest (HR 23 mei 1921, ''NJ'' 1921/564) is een arrest van de Hoge Raad dat betrekking heeft op "diefstal" van elektriciteit ofwel "elektrische energie", dat wil zeggen van elektrisch vermogen geïntegreerd over de tijd.

Nieuw!!: Goed (Nederlands recht) en Elektriciteitsarrest · Bekijk meer »

Erfrecht (Nederland)

erfuiter: de karnkan is beter. Het Nederlandse erfrecht regelt wat er met bezittingen en schulden van een persoon gebeurt na overlijden, het is vastgelegd in Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek.

Nieuw!!: Goed (Nederlands recht) en Erfrecht (Nederland) · Bekijk meer »

Europese vennootschap

De Europese vennootschap (Societas Europaea, SE) is een Europese vennootschapsvorm, ingesteld bij verordening van 8 oktober 2001 van de Raad van de Europese Unie met betrekking tot de Europese Vennootschap (EG 2157/2001).

Nieuw!!: Goed (Nederlands recht) en Europese vennootschap · Bekijk meer »

Gemeenschap van goederen

Gemeenschap van goederen is een begrip dat algemeen bekend is uit het Nederlands huwelijksvermogensrecht, in juridische zin wordt er echter elke goederengemeenschap mee bedoeld die kan bestaan, daaronder een nalatenschap met meerdere erfgenamen.

Nieuw!!: Goed (Nederlands recht) en Gemeenschap van goederen · Bekijk meer »

Glossarium van de rechtsgeleerdheid

Onder andere de volgende rechtstermen worden in de rechtswetenschap gehanteerd.

Nieuw!!: Goed (Nederlands recht) en Glossarium van de rechtsgeleerdheid · Bekijk meer »

Goed

Goed kan meerdere betekenissen hebben.

Nieuw!!: Goed (Nederlands recht) en Goed · Bekijk meer »

Goederenrecht

Het goederenrecht is een onderdeel van het vermogensrecht, het stelsel van rechtsregels met betrekking tot dat wat als iemands vermogen geldt, de verkrijging, het verlies en de overdracht ervan.

Nieuw!!: Goed (Nederlands recht) en Goederenrecht · Bekijk meer »

Goodwill

Goodwill is een Engelse term die letterlijk welwillendheid betekent en die in de financiële wereld wordt gebruikt om dat gedeelte van de marktwaarde van een onderneming aan te duiden dat niet direct toewijsbaar is aan de activa en passiva.

Nieuw!!: Goed (Nederlands recht) en Goodwill · Bekijk meer »

Hapert

Hapert (Brabants: Haopert) is een dorp dat deel uitmaakt van de gemeente Bladel, in de Nederlandse provincie Noord-Brabant.

Nieuw!!: Goed (Nederlands recht) en Hapert · Bekijk meer »

Heling

Heling is in een strafrechtelijke context het afnemen, verkopen of verhandelen van hetgeen iemand anders door een misdrijf verkregen heeft.

Nieuw!!: Goed (Nederlands recht) en Heling · Bekijk meer »

Huwelijksvermogensrecht

Huwelijksvermogensrecht is het rechtsgebied dat de wettelijke bepalingen en rechtspraak bevat die de onderlinge rechten en verplichtingen vastleggen voor mensen die een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.

Nieuw!!: Goed (Nederlands recht) en Huwelijksvermogensrecht · Bekijk meer »

Koopovereenkomst

Een koopovereenkomst, met een ouderwetse term ook wel aangeduid als een overeenkomst van koop en verkoop, is een overeenkomst, waarbij de verkoper zich verbindt een zaak te geven en koper zich verbindt daarvoor een koopprijs te betalen.

Nieuw!!: Goed (Nederlands recht) en Koopovereenkomst · Bekijk meer »

Levering (Nederlands recht)

Levering is in het Nederlands recht een vast onderdeel van de eigendomsoverdracht.

Nieuw!!: Goed (Nederlands recht) en Levering (Nederlands recht) · Bekijk meer »

Lijst van straten in Apeldoorn

Dit is een lijst van straten in de gemeente Apeldoorn in de Nederlandse provincie Gelderland met hun oorsprong/betekenis.

Nieuw!!: Goed (Nederlands recht) en Lijst van straten in Apeldoorn · Bekijk meer »

Nalatenschap (Nederland)

Ruzie om de nalatenschap brengt inkomen voor de advocaat (Amerikaanse cartoon 1902) Een nalatenschap, ook erfenis genoemd, is in het Nederlands recht het geheel van bezittingen (zaken en vermogensrechten), schulden en vorderingen van een persoon dat bij overlijden op een of meer andere personen overgaat, de erfgenamen.

Nieuw!!: Goed (Nederlands recht) en Nalatenschap (Nederland) · Bekijk meer »

Onrechtmatige daad (Nederland)

Een onrechtmatige daad is een generiek rechtsfeit uit het Nederlandse burgerlijk recht.

Nieuw!!: Goed (Nederlands recht) en Onrechtmatige daad (Nederland) · Bekijk meer »

Particulier vermogen

Particulier vermogen is vermogen van een natuurlijk persoon.

Nieuw!!: Goed (Nederlands recht) en Particulier vermogen · Bekijk meer »

Testamentair bewind

335x335px Testamentair bewind is een rechtsfiguur uit het Nederlands erfrecht waarmee een persoon bij testament een bewind kan instellen over na te laten vermogen om er voor te zorgen dat goederen van de nalatenschap na overlijden op een verstandige manier worden beheerd gedurende een bepaalde periode.

Nieuw!!: Goed (Nederlands recht) en Testamentair bewind · Bekijk meer »

Titel

Een titel is in het algemeen een naam, predicaat of kwalificatie.

Nieuw!!: Goed (Nederlands recht) en Titel · Bekijk meer »

Verbeurdverklaring (Nederland)

De verbeurdverklaring, ook wel de verbeurdverklaring van bepaalde voorwerpen en vorderingen, is een vermogenssanctie die de rechter in het Nederlandse strafrecht als bijkomende straf kan opleggen.

Nieuw!!: Goed (Nederlands recht) en Verbeurdverklaring (Nederland) · Bekijk meer »

Vermogensrecht

Als objectief recht omvat het rechtsgebied van het vermogensrecht als onderdeel van het privaatrecht het geheel van bepalingen dat betrekking heeft op vermogensbestanddelen.

Nieuw!!: Goed (Nederlands recht) en Vermogensrecht · Bekijk meer »

Vervreemding

Vervreemding is een proces waarbij mensen zich niet meer zichzelf voelen, omdat ze het idee hebben geen invloed te kunnen uitoefenen op de ontwikkelingen.

Nieuw!!: Goed (Nederlands recht) en Vervreemding · Bekijk meer »

Vrucht (Nederlands recht)

Boek 3 van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek bepaalt het volgende over vruchten: Art.

Nieuw!!: Goed (Nederlands recht) en Vrucht (Nederlands recht) · Bekijk meer »

Vruchtgebruik

Het recht van vruchtgebruik (Frans: usufruit) is een beperkt zakelijk recht dat gevestigd kan worden op een goed in juridische zin om gebruik te mogen maken van goederen die eigendom zijn van iemand anders en daarvan de vruchten te genieten.

Nieuw!!: Goed (Nederlands recht) en Vruchtgebruik · Bekijk meer »

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), in het Engelstalig internationaal verkeer Dutch Anti-Money Laundering and Anti-Terrorist Financing Act, is een Nederlandse wet ter uitvoering van de derde Europese witwasrichtlijn.

Nieuw!!: Goed (Nederlands recht) en Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme · Bekijk meer »

Winst uit onderneming

In Nederland is de belastbare winst uit onderneming een van de heffingsgrondslagen in box 1 van de Wet inkomstenbelasting 2001.

Nieuw!!: Goed (Nederlands recht) en Winst uit onderneming · Bekijk meer »

Zaak (Nederlands recht)

In het Nederlandse recht is een zaak in Boek 3 van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek gedefinieerd als een voor menselijke beheersing vatbaar stoffelijk object.

Nieuw!!: Goed (Nederlands recht) en Zaak (Nederlands recht) · Bekijk meer »

Zakelijk recht

Met een zakelijk recht wordt een recht bedoeld dat de houder of drager ervan, de titularis genaamd, een aanspraak verleent op een zaak of een ander goed.

Nieuw!!: Goed (Nederlands recht) en Zakelijk recht · Bekijk meer »

Richt hier:

Algemene en bijzondere titel, Algemene titel, Bijzondere titel, Goed (juridisch), Goed (recht), Goed (vermogensrecht).

UitgaandeInkomende
Hey! We zijn op Facebook nu! »